źródeł alternatywnych

Marcin Bosacki, Waszyngton

Obama rozdaje czeki i uszczelnia budynki

Obama rozdaje czeki i uszczelnia budynki

95 proc. rodzin w Ameryce dostanie cięcia podatków o 1000 dolarów. Podwoimy ilość energii ze źródeł alternatywnych w ciągu trzech lat - obiecał wczoraj Amerykanom prezydent elekt Barack Obama

MK planuje utrzymanie obowiązku OZE w roku 2021 na poziomie tegorocznym

ilościowego sumy energii elektrycznej, wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia

JR Holding ASI planuje ogłoszenie aktualizacji strategii w najbliższym czasie

: odnawialnych źródeł energii, gier, technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, - prezentację wartości portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, - rozpoczęcie procesu przeniesienia notowań akcji spółki na rynek regulowany GPW. JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną

EBOR zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avia Capital I

w komunikacie. "Inwestycja banku wesprze rozwój alternatywnych źródeł finansowania MŚP w Polsce" - dodał dyrektor EBOR w Polsce i Europie Środkowej Grzegorz Zieliński. EBOR podkreśla, że wspiera 38 rozwijających się gospodarek także w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nimi trwająca

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

dostosowanie infrastruktury technologicznej oraz poszerzanie oferty instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynkach Grupy GPW. W ocenie zarządu działania te przyniosą długoterminowe korzyści w postaci dotarcia do nowych grup inwestorów i pozyskania dodatkowych źródeł przychodów" - czytamy dalej

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

wartości nominalnej wynoszącej do 100 mln zł. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych bez obowiązku udostępnienia prospektu albo memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu do obrotu w alternatywnym

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę na obrotowy kredyt odnawialny na kwotę do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania

NewConnect otrzymał status SME Growth Market

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wpisanie do rejestru rynków małych i średnich firm (SME Growth Market/ ASO MŚP) alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) - rynku NewConnect, podała giełda. Emitenci notowani na SME

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

regulacje ujednolicają zasady prowadzenia działalności w państwie własnym i w innych państwach UE. Mają także zwiększyć pewność prawa dzięki wspólnym zasadom ochrony inwestorów. Stanowią część projektu unii rynków kapitałowych, która ma ułatwić dostęp do nowych źródeł finansowania.  "Nowe

PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na plan działań w zakresie OZE

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy do 4 mld zł na realizację kierunkowego planu działań w zakresie przyszłych inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), którego realizacja ma pozwolić na utworzenie w ramach grupy kapitałowej

Grupa Lotos ma list intencyjny z gminą Tczew ws. wodoru do napędu autobusów

przynajmniej 4 pierwsze pojazdy tego typu. Podobne listy intencyjne spółka podpisała wcześniej z gminą Gdynia oraz gminą Wejherowo, poinformowano. "Nowoczesny koncern paliwowy nie może ograniczać się jedynie do przerobu ropy. Poszukiwanie alternatywnych paliw i źródeł energii to trend ostatnich lat

PKN Orlen uruchomił pierwsze dwie szybkie ładowarki na stacjach w Niemczech

. Tym samym Niemcy dołączają do Polski i Czech, w których funkcjonują łącznie już 43 szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych. "W zaktualizowanej w ubiegłym roku strategii zapowiadaliśmy przygotowanie naszej sieci do sprzedaży paliw alternatywnych. Pomimo, że w najbliższych dekadach

GPW będzie kontynuować dalszą dywersyfikację przychodów grupy

nadal bardzo ważny, ale sytuacja rynkowa i tendencje wymagają od nas dywersyfikacji źródeł przychodów. Zaprezentowaliśmy w ub.r. ponad 20 inicjatyw i zaczęliśmy je wdrażać. Efekty tych działań to chociażby wprowadzenie makroindeksów, czy prace nad rynkiem rolnym. Z kolei w strategii dla rynku

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

. - Mieszkańcy Żywca płacą aż 88 zł za GJ (jednostkę) ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli prawie dwa razy więcej niż cena ciepła z alternatywnych źródeł, takich jak piec gazowy i węglowy lub pompa ciepła połączona z instalacją fotowoltaiczną. "W pierwszym etapie, tam, gdzie działa sieć gazowa

LC Corp zdecydował o programie emisji obligacji na maks. 400 mln zł

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu, podała spółka. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności. "W ramach

Sasin: Elektrownia Ostrołęka C na pewno powstanie, do uzgodnienia paliwo

alternatywnych źródeł energii" - powiedział Sasin w rozmowie z Telewizją wPolsce. Przypomniał też, że zainteresowanie zakupem Energi wyraził PKN Orlen. "Jeśli do zakupu dojdzie, to nowy inwestor będzie miał prawo, żeby w tej sprawie zabrać głos" - dodał. W piątek Elektrownia Ostrołęka sp. z

Dofinansowanie z "tarczy PFR". Czy mogę złożyć jeszcze korektę? Prawnicy czytelnikom, odc. 81.

Dofinansowanie z "tarczy PFR". Czy mogę złożyć jeszcze korektę? Prawnicy czytelnikom, odc. 81.

podatnikami VAT), przychody ze sprzedaży określa się na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Biorąc pod uwagę, iż podatnik osiąga przychody opodatkowane również ryczałtem, na potrzeby subwencji należy uwzględnić sumę z tych dwóch źródeł. W przypadku rozbieżności weryfikowanych danych w momencie

PSPA: Rozwój stacji ładowania wymaga kilkudziesięciu zmian prawa

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Prace Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i polskiej branży elektromobilności nad projektem "Białej Księgi Elektromobilności" wkraczają w decydującą fazę, podało PSPA. Przekazanie "Białej Księgi Elektromobilności"

CrossLend pozyskał 35 mln euro m.in. od Santander InnoVentures

klientów indywidualnych, MŚP, faktur, hipotek i innych form długu pochodzących od banków i alternatywnych źródeł są udostępniane szerokiej gamie inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki, fundusze inwestycyjne czy firmy ubezpieczeniowe, podano w komunikacie.  CrossLend planuje ekspansję na nowe

Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

wzmacniających realizację strategii, - zadłużenia spółki, w tym spłaty lub refinansowania kredytów bankowych i długu obligacyjnego emitenta, - alternatywnych źródeł finansowania grupy kapitałowej Work Service, w szczególności emisji akcji, warrantów, obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub innych

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

restrukturyzacyjny. Plan będzie zawierał, obok analizy przyczyn obecnej przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, m.in. także pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych, harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, opis metod i źródeł finansowania oraz projektowane zyski i straty na

Enefit Green kupił 20 farm fotowoltaicznych w Polsce za 17,3 mln euro

dodał, że transakcja nabycia elektrowni słonecznych przyczyni się również do realizacji celu całej Grupy Eesti Energia, jakim jest wytwarzanie 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w perspektywie do 2023 r. "Jesteśmy dumni z tego, że możemy uczestniczyć w wejściu Enefit

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

 monitorowania tego rynku ma przyczynić się do poprawy jego efektywności, a tym samym - w perspektywie długoterminowej - może zapewnić przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości inwestycyjne ze względu na dostępność alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału" - czytamy dalej. Ustawa ma

Grupa LafargeHolcim inwestuje 150 mln zł w Cementownię Kujawy

, zabezpieczenie alternatywnych źródeł energii oraz poprawę jakości produktów i obsługi klientów. Dzięki platformie paliw alternatywnych, która powstaje na ternie o powierzchni 2,5 ha, odpady takie jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte opony zostaną przetworzone w energię, która dostarczy 80% ciepła

EKG: Zaangażowanie Polski w zieloną energię opłaci się w przyszłości

wysokoemisyjnych" - powiedziała wiceprezes ING Banku Śląskiego Joanna Erdman. Wiceprezes zadeklarowała, że obecnie 100% energii zużywanej przez Grupę ING pochodzi ze źródeł alternatywnych, zielonej energii. Bank prowadzi też systematyczną wewnętrzną akcję edukacyjną, a także zachęca swoich klientów do

CDRL wyemitował obligacje serii B wart. 8,9 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot. "Środki uzyskane z emisji zostaną

Enefit zakontraktował łącznie ponad 2TWh, zwiększył liczbę klientów w 2019 r.

roku Enefit zakontraktował łącznie 203 GWh. Działalność spółki w obszarze OZE wpisuje się w strategię całej Grupy. Eesti Energia dąży do tego, aby do 2023 roku wytwarzać 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych, podkreślono. "Coraz więcej odbiorców energii zwraca

Apollo Capital chce pozyskać kapitał na wsparcie polskich startupów w USA

scenariusze. Zazwyczaj pierwszym wyborem w spółkach publicznych jest emisja akcji, ale w naszym przypadku jest nieco inaczej. Kurs jest obecnie na niskim poziomie, poniżej wartości nominalnej i znacznie poniżej wartości księgowej. Wolałbym uniknąć emisji po tak niskiej cenie i pozyskać kapitał z innych źródeł

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

wysokoemisyjnych źródeł energii, zastępując bojlery i piece opalane węglem, gazem lub olejem opałowym, urządzeniami zasilanymi z niskoemisyjnych źródeł alternatywnych. Rolnictwo odpowiadało za 11% (44 MtCO2e) emisji w Polsce w 2017 r., z czego 75% pochodziło z metanu i tlenków azotu, powstałych głównie w związku

Aktywa pod zarządzaniem Mount TFI wynoszą blisko 800 mln zł

TFI koncentruje swoją działalność na dynamicznie rozwijającym się na świecie segmencie alternatywnych klas aktywów, takich jak bezpośrednie finansowanie dłużne (ang. private debt) oraz globalny rynek nieruchomości komercyjnych poprzez publicznie notowane REIT-y. Rozwiązania te stanowią wysoce

Enefit ma umowy na łączny wolumen obrotu energią na poziomie 858 GWh

. Strategiczny cel grupy Eesti Energia, do której należy Enefit, zakłada zwiększenie portfela wytwórczego do 40% energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych źródeł do 2021 roku. Ta część działalności Grupy realizowana jest przez Enefit Green, jedną z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego

innogy Stoen Operator podpisał list intencyjny z władzami Warszawy

mogli nie tylko efektywnie działać, ale również - w długofalowej perspektywie - wspólnie zwiększać wśród warszawiaków świadomość dotyczącą korzyści płynących z wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, rozwoju sektora elektromobilności oraz rozwiązań z obszaru smart city"

ZM Ropczyce planują capex na 17 mln zł, rozważają budowę własnych źródeł energii

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce planują około 17 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., głównie na drugi etap inwestycji w Centrum Badawczo-Rozwojowe, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec. Dodatkowo spółka rozważa także budowę własnych źródeł wytwarzania

TGE nie analizowała jeszcze wpływu wzrostu obliga na wysokość obrotów

% obliga giełdowego dla energii elektrycznej z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r. obrót energią prowadziły wyłącznie na najbardziej konkurencyjnych i

Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji o 100 mln zł

alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. "Jesteśmy rozpoznawalnym, wiarygodnym i sprawdzonym graczem na rynku kapitałowym. Nasz model finansowania działalności opiera się na dywersyfikacji źródeł kapitału, przy czym obligacje stanowią jego istotną część. W zeszłym roku sfinalizowaliśmy zakupy

CDRL ustanowił program emisji obligacji do maks. 40 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka.  "W ramach programu spółka będzie mogła

GPW miała 37,14 mln zł zysku netto, 44,79 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

Aquis Exchange. W naszych biznesach szukamy potencjalnych synergii, które zaowocują wysoką stopą zwrotu dla spółki. Takimi kryteriami będziemy się kierować w nadchodzących latach, gdzie zamierzamy koncentrować się na rozwoju technologicznym oraz dywersyfikacji źródeł przychodów" - napisał prezes

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP 2040) przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł

Fortum otworzy nową elektrociepłownię w Zabrzu 20 września

, który pracować będzie w trybie kogeneracji produkując prąd i ciepło dla ponad 70 tys. mieszkańców Zabrza i Bytomia. Nowa elektrociepłownia zasilana będzie nie tylko węglem, ale również ekologicznym paliwem alternatywnym wytwarzanym z surowców pozostałych po procesie recyklingu (tzw. RDF - Refuse Derived

GPW ma list intencyjny ws. utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO

porozumienia jest budowa profesjonalnego ośrodka edukacji, konsultacji oraz doradztwa prawnego dla białoruskich przedsiębiorców. W zamierzeniu Polsko-Białoruskie Centrum IPO będzie prowadziło działania nakierowane na ułatwianie białoruskim przedsiębiorstwom dostępu do nowoczesnych źródeł finansowania z

Środki z emisji akcji Stelmetu pozostamą w kapitale obrotowym

zachowujemy korzystniejszą strukturę zadłużenia w porównaniu z alternatywnym sposobem przeznaczenia tych środków, jakim była spłata kredytu długoterminowego. Jednocześnie zapewniamy sobie większą elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania działalności i rozwoju grupy. Nadal

JR Holding rozpoczął realizację projektu dot. terapii stwardnienia rozsianego

Ciszewski. JR Holding opublikował w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

również alternatywną lokalizację, jeżeli pierwotnie wybrana jest niekorzystna. Dzięki wyliczeniom wydajności wybranej instalacji, aplikacja oceni potencjał instalacji fotowoltaicznej oraz zaprezentuje jej opłacalność i potencjalny zwrot inwestycji w czasie, przy określonym modelu finansowania, wyjaśniono

Vivid Games miał 0,98 mln zł straty netto, 2,07 mln zł EBITDA w I poł. br..

produkcji i testach znajduje się kilka kolejnych tytułów. Gry mobilne trafią obok Apple App Store i Google Play również do alternatywnych kanałów sprzedaży, których lista powiększy się m.in. o Huawei App Gallery.   "Chcemy zwiększyć tempo i każdego miesiąca wydawać 1-2 mniejsze gry, a

PSPA: Technologia V2G może być elementem transformacji energetycznej Polski

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Technologia vehicle-to-grid (V2G) mogłaby stanowić jeden z elementów transformacji energetycznej Polski, wynika z raportu "V2G. Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych", który Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA

Dino Polska zdecydowało o emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

komunikacie. Dzień wykupu obligacji ustalono na 13 października 2020 r. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Dino Polska, podano także. Spółka zapowiedziała także wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot

Dino Polska ustanowił program emisji obligacji o wartości do 500 mln zł

pozyskiwaniem finansowania" - czytamy w komunikacie. Poszczególne serie obligacji emitowanych w ramach programu mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot, podano także. "Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz

Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

alternatywnych źródeł finansowania.  Od kilku lat Work Service ogranicza swoje zadłużenie poprzez dezinwestycje, dążąc jednocześnie do umocnienia wiodącej pozycji rynkowej Work Service w branży usług personalnych w Polsce. W czerwcu 2017 r. Work Service sprzedał IT Kontrakt co m.in. umożliwiło

Adiuvo Investments rezygnuje z przeprowadzenia emisji akcji serii N

prowadzonych rozmów z partnerami strategicznymi i kolejnych wpływów z monetyzacji posiadanych technologii spółka będzie finansować działalność ze środków założyciela (Marek Orłowski) i ze źródeł alternatywnych, których struktura pozostaje otwarta" - dodała Aranowska-Bablok. Adiuvo Investment to firma

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

kwartale br. zostały wykorzystane w 73%, na co wpływ miały cykliczne postoje remontowe, zaznaczono. Segment energetyczny wypracował 749 mln zł EBITDA LIFO. W drugim kwartale prawie 80% produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. W ramach całego wyniku

Legimi podpisało umowę prowadzącą do nabycia 100% niemieckiego Readfy

rozpoczętego w marcu 2018 roku poprzez podpisanie listu intencyjnego. Spółka następnie zawiesiła rozmowy z Readfy do czasu pozyskania alternatywnych źródeł finansowania. Spółka podjęła działania zmierzające do zapewnienia środków finansowych na sfinalizowanie procesu przejęcia" - czytamy w komunikacie

NIK:Regulacje ME dot. ograniczeń ruchu w miastach nie poprawią jakości powietrza

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO2 (wynikające głównie z oddziaływania źródeł transportowych) w latach 2014-2017 dotyczą tylko 4 miast: Katowic, Krakowa, Warszawy i Wrocławia, lecz skala tych przekroczeń była wysoka, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli

PBKM ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 100 mln zł

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln zł, podała spółka. Decyzja związana jest z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania potencjalnych

Morawiecki w expose: Nie zrezygnujemy z węgla, ale chcemy też OZE i atomu

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd nie zamierza zrezygnować z węgla jako podstawy naszej energetyki, ale chce też dbać o rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) pod warunkiem ich opłacalności, pozytywnie patrzy

International Paper analizuje przyszły miks energetyczny dla zakładu w Polsce

producentami energii ze źródeł odnawialnych, ale także innymi paliwami, jak biomasa czy gaz. "Analizy strategiczne prowadzone są na poziomie grupy w Europie, jako element szerszego procesu planowania strategicznego. Przyszły miks paliwowy i modernizacja energetyki to jedne z kluczowych wyzwań

Najbliższą techniczną barierą dla cen ropy Brent jest 70 USD za baryłkę

dzielić kraje, które podpisały porozumienie naftowe i solidarnie przestrzegają limitów produkcji ropy. Według części z nich, w tym Iranu, poziom 70 USD za baryłkę jest już relatywnie wysoki i sprzyja on bardziej producentom ropy naftowej z alternatywnych źródeł (czyli w praktyce, amerykańskim firmom

Comp ustanowił program emisji obligacji do kwoty 100 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Compu zdecydował o ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 100 mln zł, podała spółka. "Zarząd […] w ramach kontynuacji strategii finansowania spółki polegającej na dywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania kapitału, […] 1 czerwca

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

regulacyjną w zakresie polityki proklimatycznej, rozwojem paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, digitalizacją produkcji, czy też rosnącymi oczekiwaniami i świadomością klientów wymuszają na spółkach z branży paliwowej i  energetycznej poszukiwania najbardziej efektywnych kierunków rozwoju

UE dofinansuje feasibility study dot. pływającego terminala LNG w Gdańsku

zaaprobowanych przez państwa członkowie - w sumie UE ma na nie przeznaczyć 22,1 mln euro. "Europejski transport wciąż w 94% uzależniony jest od ropy naftowej jako źródła energii. Dlatego UE bada siedem projektów, które mają przyspieszyć dostarczanie alternatywnych źródeł energii, kładąc szczególny nacisk

Akcjonariusze Work Service zdecydują 8 X o sposobie finansowania rozwoju

zagranicznych spółek, refinansowaniem zadłużenia oraz pozyskaniem alternatywnych źródeł finansowania. W wyniku trwającego przeglądu zarząd spółki oraz doradcy opracowali sposoby pozyskania środków na realizację długoterminowej strategii rozwoju spółki, które zostaną poddane pod głosowanie podczas najbliższego

Gaz-System przyjął plan rozwoju na lata 2018-2027

rozbudowy mocy regazyfikacyjnych do nawet 10 mld m3 rocznie - i gazociąg Baltic Pipe. "Przedstawione w Planie Rozwoju na lata 2018-2027 działania związane z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu zakładają, że podstawowe, nowe źródła gazu importowanego będą zlokalizowane w północno – zachodniej

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

wierzytelności. Debiut na rynku Catalyst stanowi jeden z elementów strategii rozwoju spółki, czytamy w komunikacie. "Spółka od samego początku swojej działalności zakładała, iż na pewnym etapie będzie korzystała z alternatywnych źródeł finansowania. Jednym z nich są właśnie obligacje. W chwili obecnej

Kurtyka z ME: Rząd przyjmie wkrótce Plan Rozwoju Elektromobilności

dla nowego rynku, wskazał wiceminister. "Plan Rozwoju Elektromobilności będzie finansowany ze źródeł krajowych - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu uruchomimy będzie w połowie tego roku; ponadto wykorzystane będą środki własne samorządów, funduszu unijne, środki przedsiębiorstw"

Przegląd informacji ze spółek

. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy do 4 mld zł na realizację kierunkowego planu działań w zakresie przyszłych inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), którego realizacja ma pozwolić na utworzenie w ramach grupy kapitałowej obszaru kompetencyjnego odpowiadającego za

ARP i PLL Porty Lotnicze poszukują innowacyjnych rozwiązań dla Lotniska Chopina

organizowanego naboru zostaną wyłonione firmy , które zaproponują rozwiązania najlepiej spełniające warunki określone przez zarządzające lotniskiem Chopina, Przedsiębiorstwo Państwowe 'Porty Lotnicze'. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z takimi wyzwaniami, jak: wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

GPW uruchomiła IR Excellence Programme badający jakość relacji inwestorskich

komunikacji z inwestorami jest pierwszą wizytówką firmy, a także jednym z istotniejszych źródeł pozyskiwania informacji o spółce, szczególnie w grupie inwestorów zagranicznych, wskazano również. "Podstawowe przeanalizowane kryteria to: Widoczny link do strony internetowej IR Dostępność strony

Work Service miał 10,36 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2018 r.

poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. W ramach procesu Work Service planuje przeanalizować obszary związane z działalnością dezinwestycyjną polegającą na sprzedaży części zagranicznych spółek, możliwości refinansowania zadłużenia oraz pozyskania alternatywnych źródeł finansowania

Lotos Asfalt, PGNiG OD będą bunkrować statki gazem z Terminala LNG w Świnoujściu

wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu, podkreśliła spółka. "Terminal LNG daje nam bardzo szerokie możliwości wykorzystania konkurencyjnego cenowo gazu ziemnego, importowanego z różnych źródeł. Jesteśmy przekonani, że popularność tego ekologicznego paliwa w kolejnych latach będzie rosła. Bunkrowanie

URE: W ramach aukcji sprzedano ok. 79 TWh energii z OZE za blisko 16,9 mld zł

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - W wyniku rozstrzygnięcia 11 z 12 przeprowadzonych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) sprzedano w sumie ponad 79 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco ponad 16,9 mld zł, podał Urząd Regulacji

Przegląd informacji ze spółek

Hazardous Chemicals" (ZDHC), podała spółka. Energa Operator - spółka zależna Energi - podłączył ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r. i łącznie niemal 20 tys. w całym I półroczu, podała spółka. Obecnie w sieci spółki energię elektryczną wytwarza blisko 50 tys. tego typu źródeł, tj. ponad

SEP krytycznie o wykorzystaniu energii wiatrowej na lądzie w krajowym planie

program rozwoju i zmiany legislacyjne w zakresie procesu termicznego przekształcania odpadów, które projekt traktuje bardzo pobieżnie. "Kluczową barierą w rozwoju sektora jest nieprzystosowanie spalarni do przetwarzania paliwa alternatywnego RDF. Konieczne jest dokonanie przeglądu ustawy z dnia 14

Orange Polska prognozuje wzrost r/r EBITDAaL w 2019 roku

użytkowania oraz koszty odsetek z tytułu leasingu)" - wyjaśniono w komunikacie. Przyjęcie standardu MSSF 16 nie zmienia fundamentów naszej działalności ani źródeł generowanej wartości. Uważamy, że koszty związane z umowami leasingowymi są częścią działalności operacyjnej i dotyczą rentowności

NBP: Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w I kw. br.

uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku, mniejszym wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania, poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzeniem kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto odpowiednio około 55%, 14

Gazprom może stracić fortunę na sporach z Turcją

. gazu zamówionego w Rosji, a jednocześnie turecki koncern zwiększył zakupy skroplonego gazu. Gruszek w popiele nie zasypiają także prywatne tureckie firmy, którym Gazprom ograniczył dostawy surowca. Do tej pory firmy te importowały z Rosji 10 mld m sześc. gazu rocznie i nie miały alternatywnych źródeł

PGNiG otworzyło biuro handlu LNG w Londynie

. Spółka chce, by docelowo londyńskie biuro stało się dla całej grupy międzynarodowym centrum kompetencji w obszarze LNG oraz głównym ośrodkiem handlowym w zakresie krótko- i średnioterminowych kontraktów na gaz skroplony. Londyńskie biuro będzie także aktywnie poszukiwało alternatywnych źródeł dostaw do

Ursus kupił pozostałe 36,1% udziałów Bioenergia Invest za 14,6 mln zł

pozyskania alternatywnych wobec elektrowni odbiorców biomasy oraz analizuje możliwości poszerzenia działalności o pozyskiwanie energii ze źródeł OZE. Biomasa to jedno z najstarszych oraz najczęściej obecnie wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii. Polski Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł

DM PKO BP podniósł rekomendację Synthosu do 'kupuj', wycenę obniżył do 4,16 zł

krakera w Litiwinowie Synthos przez ponad pół roku będzie ponosił wyższy koszt pozyskania surowców z alternatywnych źródeł, co ograniczy potencjał poprawy wyników w 2016 r. Niemniej jednak mimo braku istotnych czynników przemawiających za poprawą wyników stabilne przepływy operacyjne spółki i niski poziom

Alior Bank rozpoczął 4 innowacyjne projekty pilotażowe w ramach RBL_START

klientów biznesowych dzięki rozwiązaniu LogicAI - udostępnienie produktów oferowanych przez Alior Bank i PZU na zewnętrznych platformach: Domove i BagsOff - Pozyskiwanie danych o klientach biznesowych z alternatywnych źródeł dzięki platformie Upswot - nową i tańszą metodę przyjmowania płatności

Prezes PZ Cormay: Bez emisji akcji serii M nasze prace rozwojowe spowolnią

spółki i jej akcjonariuszy rozwiązaniem" - powiedział Płocica w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że spółka pracuje nad pozyskaniem alternatywnych dla emisji akcji źródeł finansowania rozwoju spółki, uwolnieniem kapitału spółki zamrożonego m.in. w nieruchomościach niezwiązanych z bieżącą

Komisja Europejska chce zmniejszenia emisji CO2 prrzez auta o 30% w 2030 r.

, czystsze powietrze w europejskich miastach i lepsze zintegrowanie odnawialnych źródeł energii z obecnymi i przyszłymi systemami energetycznymi" - powiedział  wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič, cytowany w komunikacie. Pakiet na rzecz mobilności

NBP: Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w IV kw. br.

, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz mniejszym wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania. Natomiast banki, które odczuły spadek popytu uzasadniały go zaostrzeniem warunków

PGNiG chce jak najszybciej zakończyć renegocjacje kontraktu z Gazpromem

planowanego otwarcia terminala LNG w Świnoujściu na rozmowy, Zawisza powiedział, że obie strony biorą pod uwagę, że PGNiG ma możliwość pozyskiwania gazu z alternatywnych źródeł. PGNiG rozpoczęło rozmowy z Gazpromem nt. zmiany warunków cenowych kontraktu długoterminowego na zakup gazu ziemnego w listopadzie

Rury gazowej konkurencji wobec rosyjskich potentatów

. Spółka przyjęła tę drugą wizję: przekształcenie Gaz-Systemu w sieć gazociągów, którymi po Polsce i do naszych sąsiadów płynąć będzie surowiec z konkurencyjnych źródeł. Balitc Pipe, pływający gazoport To wymaga inwestycji, zarówno w rury do transportu gazu na terenie kraju, jak i w instalacje do dostaw

PKN Orlen czeka na spotową dostawę z Arabii Saud., chce dywersyfikować dostawców

także, że docelowo możliwa jest dywersyfikacja źródeł dostaw. Podkreślił jednak, że rosyjskie podmioty nadal są zainteresowani sprzedażą surowca do Orlenu. PKN Orlen obecnie jest na początku procedury przetargowej, która ma doprowadzić do zawarcia umów długoterminowych na dostawy ropy. Jednak

PTI nie wykupiło obligacji serii B, poszukuje finansowania

zaistniałe opóźnienie i informuje, że prowadzi obecnie intensywne działania celem pozyskania dodatkowych źródeł finansowania umożliwiających obsługę zadłużenia bieżącego. O terminie wykupu obligacji serii B oraz wypłaty zaległych odsetek zarząd spółki poinformuje obligatariuszy niezwłocznie po zgromadzeniu

Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

inwestora branżowego gotowego objąć akcje spółki, a w dalszej perspektywie pozyskanie z emisji akcji serii F finansowania w wysokości ok. 30-60 mln zł, - pozyskanie dodatkowych / alternatywnych źródeł średnioterminowego finansowania dłużnego, - uzgodnienie z instytucjami finansującymi zasad finansowania

Deloitte: Co drugi samochód w 2040 r. będzie miał napęd elektryczny

zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania. Jednym z głównych aktów prawnych jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wspierająca rozwój transportu niskoemisyjnego, którego napęd jest oparty na energii elektrycznej, gazie ziemnym, wodorze oraz innych paliwach alternatywnych"

IPF wyemitował obligacje o wartości 200 mln zł

miesięcznego WIBORu powiększonego o marżę w wysokości 4,25%. „Pomyślne zakończenie tej transakcji jest częścią naszej strategii pozyskiwania długoterminowych funduszy, przy niższych kosztach i ze zróżnicowanych źródeł. Dzięki dostępowi do lokalnego rynku obligacji w Polsce, najbardziej znaczącego

Grupa Azoty rozważa korzystanie z LNG, podtrzymuje dywersyfikację dostaw gazu

korzystania z alternatywnych źródeł. Analizujemy, ile gazu może popłynąć ze Stanów Zjednoczonych. Obserwujemy także rozwój infrastruktury, w Europie i w Polsce. Punktem zwrotnym będzie uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski na konferencji pasowej

Zysk netto Famuru spadł r/r do 6,44 mln zł w IV kw. 2015 r.

Famur przygotowywała się do minimalizacji negatywnych skutków zmian na rynku – dokonując na bieżąco renegocjacji kredytów, poszukując alternatywnych źródeł finansowania i optymalizując procesy produkcyjne tak, by pozostać konkurencyjnym i zdolnym do generowania zysku. Osiągnięte w minionym

Wystartowały PPK. Duże firmy mogą wybierać ofertę dla swoich pracowników

emeryturami na starość. Czytaj także: Wymyślony przez PiS program emerytalny już niedługo stanie się obowiązkiem dla firm, więc korporacje rzuciły się na alternatywne rozwiązanie Pracodawca dopłaci do PPK Oszczędności w PPK tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo środkami z

Legimi prognozuje 10,95 mln zł przychodów i 2,29 mln zł zysku netto w 2018 r.

uwagi na fakt pozyskania 30% z planowanej kwoty w ramach publicznej emisji akcji serii B i C, zarząd Legimi zdecydował o zawieszeniu rozmów z partnerami niemieckimi i chińskimi i, tym samym, odroczeniu realizacji planów ekspansji zagranicznej do czasu pozyskania alternatywnych źródeł finansowania lub do

PGE ma list intencyjny z wojewodą małopolskim ws. rozwoju elektromobilności

, będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami samorządów w kwestii propagowania alternatywnych źródeł energii oraz powołamy zespół odpowiedzialny za realizację zamierzeń programu. Liczę, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej Małopolan, a przede wszystkim przekona społeczność

NFOŚiGW: Geopolityczna niepewność, nie opłata antyemisyjna podbija ceny paliw

% - przychód NFOŚiGW (przychód nowego zobowiązania wieloletniego czyli subfunduszu antysmogowego) z przeznaczeniem na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji do powietrza, przede wszystkim ze źródeł ciepła oraz w 15% – przychód Funduszu Niskoemisyjnego

Alior Bank planuje emisję obligacji podporządkowanych na 150-200 mln zł w br.

zł" - powiedział Skrok w rozmowie z ISBnews. Dodał, że bank planuje także emisję obligacji dwuletnich, które poprawią współczynniki płynnościowe. "Ta pierwsza emisja ma na celu pozyskanie kapitału. Co do drugiej, to testujemy rynek i szukamy alternatywnych do depozytów źródeł

NBP: Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

konsumpcyjne. "Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły zmianę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz czynniki nieuwzględnione w ankiecie. Według ankietowanych banków na spadek popytu wpłynęło wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania, spadek zapotrzebowania na finansowanie

PGNiG rozpoczęło próbę pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego

jeden z podstawowych sposobów eksploatacji alternatywnych źródeł energii. Stosuje się go m.in. w USA (blisko 50 mld m3 rocznie), Australii, Kanadzie, Chinach i Indiach, wskazano także w materiale. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i