źródło ciepła

Jak obniżyć koszty ogrzewania domu lub mieszkania?

W polskich sklepach można już kupić urządzenie grzewcze, łączące tradycyjne źródło ciepła ze źródłem energii odnawialnej, np. z powietrzną pompą ciepła. Może ono pomóc obniżyć koszty ogrzewania mieszkania lub domu

EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja (EKO) będą kontynuować współpracę w Elblągu i podpisały nową umowę sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO, poinformowała Grupa Energa. Nowy model współpracy, wypracowany przez obie firmy

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

spółki w Elblągu. Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego w Elblągu to ok. 250

Grupa Enea wybuduje nowe źródło kogeneracyjne w Pile za ponad 48 mln zł

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - MEC Piła - spółka z Grupy Enea - wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Inwestycja o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

tys. zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 37 tys. zł z fotowoltaiką. Wariant 2. Inwestycja nie obejmuje wymiany kopciucha na nowe źródło ciepła, ale dotyczy (możliwy będzie więcej niż jeden element z wymienionych) zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem

Kopciuch czy kaloryfer? Miasta rozwijają sieć ciepłowniczą, jest też szansa dla wsi

Kopciuch czy kaloryfer? Miasta rozwijają sieć ciepłowniczą, jest też szansa dla wsi

proc. Nic dziwnego - bardziej opłaca się produkować ciepło dla większej rzeszy mieszkańców i dystrybuować na gęsto zabudowanym terenie. - W dużych miastach ceny ciepła systemowego dla odbiorców są atrakcyjne przez efekt skali. Do ich obniżenia przyczynia się też produkcja ciepła w tzw. kogeneracji

EC Będzin zainteresowana rozmowami z Tauronem nt. nowego bloku kogeneracyjnego

, chyba że usiądziemy do stołu z Tauronem i na naszym terenie będzie można postawić dodatkowe źródło kogeneracyjne pod kątem zapotrzebowania na ciepło z rynku obsługiwanego przez Tauron Ciepło" – powiedział Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że plany EC Będzin są w tej kwestii

Skobel z ME: Rozbudowa EC Chwałowice może zastąpić uciepłownienie El. Rybnik

perspektywy potencjalnego inwestora jak i wysokości cen ciepła dla mieszkańców miasta Rybnik jest rozbudowa istniejącej EC Chwałowice o układ kogeneracyjny o mocy około 20 MWt, jako źródła podstawowego, oraz modernizacja i dostosowanie istniejących kotłów węglowych do obecnych standardów emisyjnych. Kotły te

Tauron: Modernizowany blok w Elektrowni Łagisza będzie dostarczał także ciepło

tego projektu blok w Elektrowni Łagisza, oprócz produkcji energii elektrycznej, będzie obsługiwał rynek dostaw ciepła o mocy około 250 MWt, zabezpieczając potrzeby związane z ogrzewaniem  mieszkańców Będzina i Sosnowca. Zmodernizowane źródło w Łagiszy będzie mogło dostarczać ciepło już w 2019

EC Stalowa Wola ma umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) podpisała 12-letnią umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku gazowo-parowym o mocy 450 MW, podał Tauron. Inwestycja dostarczy źródło ciepła dla ok. 60 tys. okolicznych mieszkańców. Zakładana jest

Ekologiczny dom - czyli jaki? Tego nie może w nim zabraknąć!

Ekologiczny dom - czyli jaki? Tego nie może w nim zabraknąć!

izolację, ale także rekuperację, która jest bardzo istotna dla budynków pasywnych i energooszczędnych. Rekuperacja to zabieg konstrukcyjny stosowany na poziomie wentylacji, który prowadzi do naturalnego – grawitacyjnego odzyskiwania ciepła. Taki odzysk jest oczywiście częściowy, gdyż nie ma

PGE Energia Ciepła planuje inwestycje na ponad 800 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła – spółka zależna PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – planuje zrealizować ponad 800 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., przede wszystkim na prace modernizacyjne i odtworzeniowe, a w sumie do 2023 r. wyda ponad 5 mld zł

PGE GiEK: Koszty opłat z tytułu emisji CO2 to ponad 6 mld zł w 2020 r.

. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem

Grupa Enea wybuduje w Pile źródło kogeneracyjne o mocy 8,32 MWt i 8,72 MWe

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - MEC Piła z Grupy Enea planuje wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Wartość inwestycji to 48 mln zł. "Instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać

NFOŚiGW rozdysponuje 300 mln zł w ramach programu dot. projektów geotermalnych

kwietnia do 30 września 2020 r. "Program 'Udostępnianie wód termalnych w Polsce' będzie pomagał realizować przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania. Program przewidziany jest na

MK: Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze na nowych zasadach od 15 V

zapisami w programie Czyste Powietrze, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła - wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele

Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

. "Realizacja inwestycji w nowe źródło ciepła umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji już nie tylko z węgla, ale też z przyjaznego środowisku gazu ziemnego. W ten sposób ograniczona zostanie aż o ok. 30% emisja dwutlenku siarki,  dwutlenku azotu o

Fortum rozpoczęło montaż kotła wielopaliwowego dla elektrociepłowni w Zabrzu

Foster Wheeler. Źródło ciepła będzie dostosowane do spalania węgla, paliwa alternatywnego (RDF – Refuse Derived Fuel) i biomasy, z możliwością stosowania miksu tych paliw. Kocioł zostanie też wyposażony w nowoczesny kompleksowy system oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji

Energia ze słońca i ziemi

Energia ze słońca i ziemi

okresie od wiosny do jesieni kolektory dostarczają większość energii niezbędnej do ogrzania wody, zaś w zimne i pochmurne dni górną część zasobnika ciepłej wody podgrzewa dodatkowe źródło ciepła, np. kocioł gazowy, węglowy czy grzałka elektryczna. Najbardziej popularny zestaw składa się z dwóch, trzech

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

materiałów, czyli przede wszystkim współczynnik przewodzenia ciepła. Od stycznia tego roku właściciele lub współwłaściciele budynków mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając od podstawy podatku wydatki na wykonanie izolacji termicznej domu, w tym na materiały budowlane, urządzenia i usługi

PGNiG Termika rozpoczęło budowę elektrociepłowni gazowej w Przemyślu

., podała spółka. Wykonawcą elektrociepłowni w Przemyślu jest konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems. Inżynierem kontraktu podczas budowy będzie SWECO Consulting, podano w komunikacie. Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i

Tauron zsynchronizował Zakład Wytwarzania Tychy z systemem krajowym

ciepła dla miasta Tychy, przypomina spółka. Generalnym wykonawcą nowo budowanego bloku jest Elektrobudowa. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2013 r. i zrealizowano je zgodnie z zakładanym harmonogramem.  Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która

Geothermal Energy Resources ma list intencyjny na budowę elektrociepłowni w Kole

elektrociepłownia da miastu nowe, ekologiczne źródło ciepła, które zapewni ok. 220 tys. GJ rocznie, co pokryje ok. 90% rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło grzewcze i ciepłą wodę, podano także. Geothermal Energy Resources jest przedsiębiorstwem technologiczno-wdrożeniowym, którego misją jest rozwijanie

Tauron: EC Stalowa Wola ma umowę na dokończenie inwestycji do końca 2019 r.

, który osiągnie moc ok. 450 Mwe, zostanie przekazany do eksploatacji na koniec 2019 r., podano także. "Zakładany całkowity budżet inwestycji w blok gazowo-parowy nie uległ zmianie i wynosi ok. 1 500 mln zł (w tym rezerwa na ryzyka prawne i montażowe oraz rezerwowe źródło ciepła nie ujęte w

PGNiG rusza z programem dopłat do kotła gazowego dla gospodarstw domowych

Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od 2 maja do końca grudnia 2018 roku. Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem będą musiały zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, a także zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym

Tauron przedstawi aktualizację strategii w zw. z PEP po I kw. 2019 r.

Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, drugim - odzysk ciepła w procesie sodowym. Źródło: ISBnews Silvair: Zawarł z Osram GmbH umowę dotyczącą dostawy, udzielenia licencji oraz świadczenia usług, na podstawie której Silvair zobowiązał się dostarczyć oprogramowanie Silvair Firmware wraz z kompletem narzędzi służących do wdrażania go na linii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zostali przedstawieni na słynnym torze Imola we Włoszech.  Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A LiveChat Software: Podtrzymuje swoją politykę dywidendową i ma zamiar przeznaczać na dywidendę maksymalną kwotę na jaką pozwalają przepisy, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Źródło: ISBnews

PGNiG, PGG, JSW i Tauron podpisały list intencyjny ws. programu Geo-Metan

także PGG i JSW. "Obecnie pozyskiwany metan wykorzystywany jest jako źródło energii w instalacjach ciepłowniczych oraz kogeneracyjnych dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w silnikach gazowych. PGG w ramach dalszej współpracy zainteresowana jest również wzrostem efektywności

Tłumy chętnych na dopłaty z programu "Czyste powietrze". W pilotażu 180 mln zł do podziału

Pełna termomodernizacja domu kosztuje 30-50 tys. zł, a nowe źródło ciepła to kolejnych kilka tysięcy. Ale chętnych na zabezpieczenie ścian, wymianę okien czy drzwi nie brakuje, bo rząd obiecał dopłaty tzw. ubogim energetycznie (tym, których nie stać na ogrzanie domu do komfortowej temperatury

Fortum wybrało inżyniera kontraktu dla sieci ciepłowniczej Zabrze-Bytom

na kilkanaście milionów euro. Jej ukończenie planowane jest na II kwartał 2018 r. ILF będzie doradzał Fortum w kwestii wyboru generalnego wykonawcy sieci, a następnie nadzorował jego prace.  "Nowa elektrociepłownia ma docelowo służyć jako podstawowe źródło ciepła dla obu miast. Aby

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Mierzwiński.     Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  LiveChat Software: Prezes Mariusz Ciepły, przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski i członek rady nadzorczej Jakub Sitarz kupili łącznie 30 tys. akcji spółki, czyli część akcji wystawionych na sprzedaż przez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Europie wzrosły łącznie o 4,1%.   Źródło: ISBnews Legislacja: Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT "Cyfrowa Polska" (ZIPSEE "Cyfrowa Polska"), zrzeszający największe firmy z branży nowoczesnych technologii w Polsce

Przeglad informacji ze spółek

Ropczyce zmodyfikowała cele budżetowe programu motywacyjnego na 2019 rok, podała spółka. MEC Piła z Grupy Enea planuje wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Wartość inwestycji to 48 mln zł. Gino Rossi złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Ciepłego. LiveChat Software odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 9,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews CwMedia: Właściciel serwisu CDA.pl i CDA Premium, myśli

Budimex: Zaawansowanie budowy Muzeum Historii Polski wynosi 7%

, podał też Budimex. Placówka będzie też wykorzystywać odnawialne źródła energii geotermalnej. Podczas odwiertów gruntowych powstanie 30 sond o głębokości ok. 160 m, które będą stanowiły źródło ciepła i chłodu. "Budowa przebiega mimo różnych trudności bardzo sprawnie. Wierzę, że zakończymy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Comp. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 96,62 mln zł.       Źródło: ISBnews Astronika: Zbudowany przez spółkę mechanizm do pomiaru strumienia ciepła z wnętrza planety, zwany potocznie „Kretem", jest jednym z trzech instrumentów, które zostaną umieszczone na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, poinformowała spółka.  Źródło: ISBnews LiveChat Software: Ma 13 493 klientów z całego świata na 1 stycznia, co oznacza wzrost o 43 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły. W ujęciu m/m odnotowano wzrost o o 326 klientów netto.    Źródło: ISBnews

Polska będzie produkować energię z odchodów

W Polsce żyje 5,7 mln sztuk bydła i 10 mln świń. Olbrzymia liczba zwierząt zostawia po sobie gigantyczną ilość odchodów. Mogą one służyć do użyźniania pól, ale też do produkcji ciepła i prądu w biogazowni. Odchody to odnawialne źródło energii. Biogazownia to instalacja, w której wszelkiego rodzaju

Zygmunt Solorz-Żak negocjował przejęcie ZE PAK przez Eneę - prasa

PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zapewne zarządzał przez telefon bądź tablet ciepłem czy oświetleniem, np. zwiększał ogrzewanie przed powrotem do domu" – zaznacza Szymon Wegner, dyrektor kreatywny Delivr.  Źródło: spółka Kodilla.com: Marcin Kosedowski, szef marketingu wskazuje że rosną wymagania pracodawców

Przegląd prasy

uchwalił nowelizację ustawy o OZE m.in. dot. aukcji w 2019 r. --PGE Energia Ciepła ma umowę z GE Power na modernizację turbiny w Gorzowie Wlkp. --ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej --Konsorcjum Budimeksu ma umowę na gazociąg na Słowację za 521,5 mln zł netto --MIR

PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną

elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25

Polska żarówka prezydenta Dudy czy unijny LED? Sprawdzamy, ile kosztuje światło i czy używanie żarówek energooszczędnych ma sens

ozdobę. Czytaj też: Wielka zrzutka na prowęglową politykę PiS. Przez drożejący prąd zapłacimy więcej za wodę, bilety i żywność Cztery razy więcej światła Sprzedaży tradycyjnych lamp żarowych, które do świecenia wykorzystują zaledwie 5-10 proc. pobieranej energii (reszta marnuje się na emisję ciepła

Buduj ekologicznie. Dostaniesz tańszy kredyt

, które znajduje się w budynku posiadającym odnawialne źródło energii. Mogą to być kolektory słoneczne, pompy ciepła czy ogniwa fotowoltaiczne. Taki kredyt zostanie udzielony generalnie na nieruchomość, która posiada status budynku niskoenergochłonnego lub pasywnego. Budynek pasywny to taki, który

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

21 lutego, podała giełda. Źródło: ISBnews LiveChat Software: W ub.tyg. akcjonariusze Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz oraz Maciej Jarzębowski, zdecydowali o procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), w celu sprzedaży do 1 033 523 akcji spółki, uprawniających do 4% głosów, podała

Huawei uruchomił superkomputer Orzeł w Centrum Innowacji w Poznaniu

% ciepła jest odprowadzana za pośrednictwem zamkniętego i energooszczędnego systemu" - powiedział Dziarczykowski dziennikarzom podczas uroczystości. Wskazał, że w efekcie Orzeł jest jednym z najbardziej energooszczędnych systemów, jaki powstał w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA

Na Śląsku powstanie monopol ciepłowniczy?

3 października - przyp. Red.) przyjęła strategię rozwoju ciepłownictwa na Śląsku, która zakłada m.in. skupienie wytwórców i dystrybutorów ciepła w jednej strukturze. Ma to pozwolić na wzrost wartości tych aktywów, a przede wszystkim na efektywniejsze prowadzenie działalności na regionalnym rynku

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

o 3 865 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły.     Źródło: ISBnews Hawe: Strony umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom nadal uważają jej postanowienia za w pełni obowiązujące i pozostają w aktywnym procesie restrukturyzacji

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali odnotowało 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MEC Piła - spółka z Grupy Enea - wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Jednocześnie wykazujemy bardzo wysokie tempo wzrostu. Jestem przekonany, że na głównym parkiecie spotkałaby się z ciepłym przyjęciem przez inwestorów. Przejście na GPW mogłoby mieć miejsce w przyszłym roku" - powiedział Zając w rozmowie z agencją ISBnews. Źródło: ISBnews   CD Projekt

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dywidendy z zysku za rok finansowy 2015/2016 i oczekuje, że będzie ona wyższa niż 0,71 zł na akcję wypłacone przez spółkę z zysku za rok finansowy 2014/2015,  poinformował prezes Mariusz Ciepły. Źródło:    ISBnews LiveChat Software: Chce podwoić liczbę klientów, która sięgnęła z

Dania szykuje na giełdę Dong Energy - potentata elektrowni wiatrowych

duńskiej firmy. Dong Energy handluje gazem, ale w ostatnich latach firma skupiła się na rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Wiatraki za drogie dla Danii Obecnie ponad połowa prądu i ciepła wytwarzanego przez Dong Energy pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ta duńska firma ma też 26 proc. udziałów w mocach

Pierwsza oferta wynajmu gniazdek wi-fi. Zdalne sterowanie domową elektroniką

domu. To możliwe dzięki upowszechnianiu się tzw. gniazdek wi-fi. To rodzaj wkładki, którą włącza się do zwykłego kontaktu, a która staje się pośrednikiem między prądem z sieci a dowolnym urządzeniem, które podepniemy do naszego inteligentnego gniazdka. Ciepła woda w kranie Gniazdka wi-fi nie mają zbyt

Podłoga z drewna jest piękna i wytrzymała

Wybierając podłogę z drewna, musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ma to być posadzka lita czy warstwowa. Każda drewniana podłoga jest ciepła w dotyku, nie elektryzuje się i nie przyciąga kurzu (mamy więc mniej roztoczy, odpowiedzialnych za zaostrzenie objawów alergii). Jednak produkty lite i warstwowe różnią

Dopłata do energooszczędnych domów

. Dla celów obliczeniowych przyjął trzy warianty ogrzewania: (kocioł na paliwo stałe (węgiel kamienny orzech) jako główne źródło ciepła oraz bojler gazowy do podgrzewania wody użytkowej; (kocioł na gaz wysokometanowy do celów grzewczych oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej; (kocioł na olej

Domy przyszłości bez kominów i kaloryferów

zużycie energii sprawia, że prawie każde dodatkowe źródło ciepła okazuje się w nim za mocne. Czy to piec, czy pompa ciepła (krążąca w rurach ciecz przekazuje ciepło ziemi instalacji ogrzewania podłogowego), którą na wszelki wypadek zamontowano w domu w Konstancinie. Jak się mieszka w domu pasywnym? By to

Przegląd prasy

dywidendy --ZE PAK wypowiedział umowę z MPEC Konin, analizuje nowe źródło ciepła --OPTeam sprzedał ok. 75% akcji PeP na rzecz Innova za łącznie 112,5 mln zł --Akcjonariusze Selvity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Feerum zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze

Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim obligacje o wartości 158 mln euro

Tauronowi nowe, atrakcyjne źródło finansowania w przyszłości" - skomentował prezes Tauron Polska Energia Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie. Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki podkreślił, że warunki emisji NSV zostały skrojone na miarę potrzeb Taurona, a sama transakcja

Bruksela szykuje nowy podatek od CO2

przemysłowe wydzielające CO2. Dostają od państw limity dwutlenku węgla. Jeśli je przekroczą, muszą dokupić prawa do emisji na rynku. Jednak w 2013 r. system się zmieni - nie będzie darmowych limitów, wszystkie prawa do emisji trzeba będzie kupować na aukcjach. Ceny ciepła w Polsce, które w większości

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

do końca 2015 roku. Źródło: ISBnews   LiveChat Software: Liczba klientów przekroczyła 10 tys., co oznacza realizację, w zakładanym terminie, jednego ze swoich strategicznych celów, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Według stanu na 1 kwietnia LiveChat Software miał 10219 klientów - co

KRD: Długi branży gastronomicznej sięgają 273,8 mln zł

rosnąca gospodarka, coraz większe wynagrodzenia, jak również dodatkowe źródło dochodów w postaci 500+. Duża konkurencyjność w branży jest korzystna dla klientów, ale niekoniecznie dla właścicieli restauracji. Tłok w branży zmusza ich często do balansowania na granicy opłacalności. A stąd już tylko krok do

Jak dobrać lampę LED do mieszkania? Czym różnią się od żarówek?

wysoki współczynnik CRI (Ra) wierniej oddają naturalne kolory otoczenia i przedmiotów. Ponadto warto zwrócić uwagę na barwę światła, która wyrażona jest w kelwinach (K). Jako oznaczenie barwy ciepłej przyjmuje się wartości poniżej 3300 K. Im niższa wartość kelwinów, tym cieplejsze światło - zbliżone do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews    LiveChat: Spółka chce uzyskać 30 tys. stałych użytkowników Livechat Software w 2016 r. oraz 30 mln dolarów rocznych obrotów, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Według niego, uzyskanie takiego poziomu wyników pozwoli na debiut spółki na Nasdaq. "W 2016 r

Polska przedsiębiorcza i cyfrowa, ale bez konkretów [PO EXPOSÉ]

poświęciła im co najmniej kilka zdań - wskazując przedsiębiorczość oraz małe i średnie firmy jako potencjalne źródło mocnego rozwoju naszego kraju. Zapowiedzi premier, że polskie firmy mają rosnąć i zdobywać Europę mogą świadczyć o zmianie podejścia polskiej prawicy do przedsiębiorczości. Wcześniej

Jak powstają lekarskie rękawiczki

potu. Tak usuwany jest nadmiar ciepła z organizmu. Ale - jak ze wszystkim - co za dużo, to niezdrowo. A w tym przypadku na dodatek - cuchnąco Ofiary modnych diet Zaczynaj dzień od śniadania. Jadaj pięć razy dziennie. To niby proste, ale wkoło masa grubych ludzi

Remont w domu - trendy w 2014 roku [RAPORT]

trójce top produktów znalazła się jedynie fuga Sopro (trzecie miejsce).   fot. okazje.info Anza wałek 25 cm z rączką ANZA KAEM Rolka do pasków Wałek odcinający do pasków Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? źródło: Okazje.info Przed

"Wzór". Zachodni analitycy zachwyceni polskim bankiem. Którym?

finansami". To nie pierwsza bardzo ciepła opinia zagranicznych analityków skierowana pod adresem mBanku. Twórcy nowego serwisu transakcyjnego i nowej filozofii kontaktu z klientem zebrali też za granicą kilka cennych nagród w konkursach dla biznesowych innowatorów

Energia z dotacji

energii elektrycznej i ciepła wytworzyć w zwykłej elektrowni opalanej węglem, do atmosfery poszybowałoby prawie 6,5 tys. ton CO2 i setki ton innychzanieczyszczeń. Biogazownia jest zaprojektowana na 20 lat pracy. Łatwo więc policzyć, że zaoszczędzi środowisku tylu zanieczyszczeń, że można by z nich usypać

Jak oświetlić mieszkanie funkcjonalnie i niedrogo?

przypadku sypialni, główne źródło światła może być nieco mniej intensywne - jego optymalna wartość to ok. 150 luksów. W celu zapewnienia sobie odpowiedniego komfortu, warto rozważyć oświetlenie pośrednie, np. w postaci żyrandola lub innej lampy wiszącej, które skierują ku górze większą część światła

Nowy iPhone 7 - być albo nie być Apple'a

trzecią szybsza od "es szóstki". Wyświetlacz: Retina HD daje obraz jaśniejszy o 25 proc. i z lepszą reprodukcją barw. Apple EarPods: "prawdziwie bezprzewodowe, przełomowe słuchawki". Dzięki sensorom wyczuwają dotyk, wibracje i źródło dźwięku. Działają 5 godzin bez ładowania, mają

Jaki podatek przy wynajmie mieszkań? Duże zmiany dla kamieniczników i drobnych wynajmujących. Nowe dopłaty do czynszów i cios w Airbnb

wynajmu mieszkań nie mają więcej niż 100 tys. przychodu rocznie (przychód ten dotyczy łącznie małżonków ze wspólnotą majątkową). Resort tłumaczy, że zdecydował się wprowadzić takie ograniczenia, bo chce, aby ryczałtem mogli się rozliczać tylko ci, którzy wynajem traktują jako dodatkowe źródło dochodu, a

"Duda? Przeszarżował. Ale zmiany konieczne, bo dane o Polsce są wstydliwe. Lata zaniechań..." [WYWIAD]

nie będzie, i bogactwa nie będzie. Absolutnie nie możemy sobie na to pozwolić. Andrzej Duda zarobił w zeszłym roku ponad pół miliona. A inni? Sprawdzamy oświadczenia majątkowe europosłów»>źródło: fot. Agencja Gazeta Tylko jedna zasadnicza kwestia. Skąd prezydent weźmie na to wszystko

Europejski problem z popytem na diesla

problemy z dieslem mogą mieć miejsce już w najbliższym czasie. Prace polowe i zbliżający się sezon turystyczny może spowodować, że na stacjach będzie brakować tego paliwa. Na szczęście rynkowi pomogła trochę aura: ciepła zima spowodowała zmniejszone zapotrzebowanie na olej opałowy. Oznacza to, że rafinerie

Zrobił biznes na bonsai. Sprzedaje drzewko za kilka tys. euro

"bonsai to taka żywa rzeźba, która nie ma końca". Ważne, żeby drzewo opowiadało jakąś historię, dlatego w cenie są te, które pochodzą z naturalnego środowiska. Czasem pokrzywione, bo musiały dostosować się do nierównego podłoża, albo z pniami obgryzionymi przez zwierzęta. To jednak źródło

Dobrze, że plan Morawieckiego powstał, ale zabrakło konkretów

cały czas się rozwijać tylko w oparciu o ciepłą wodę w kranie - powiedział Orłowski. Jak mówił, potrzebne są zarówno śmiałe wizje, jak i mówienie o słabościach rozwoju Polski w ostatnim ćwierćwieczu po 1989 r. - Pod wieloma rzeczami się podpisuję. Rzeczywiście potrzebujemy ekspansywnych krajowych firm

Kolektory słoneczne z dużą dopłatą państwa

Z programu, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) uruchomił pół roku temu, mogą skorzystać nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Warunek jest tylko jeden - nie mogą korzystać z ciepła z sieci miejskiej

"Puls Biznesu": Cementowniom brakuje paliwa ze śmieci

. Średnie zużycie paliw alternatywnych w wytwarzaniu ciepła w cementowniach w 2000 r. wynosiło 2 proc., a już w 2011 r. ten udział przekroczył 45 proc. Obecnie niektóre cementownie uzyskują nawet 80 proc. ciepła z odpadów. Oznacza to rocznie ponad 1 mln ton odpadów mniej na wysypiskach. Po wprowadzeniu

Gaz musi drożeć

giełdzie (NYMEX). Jeden kontrakt opiewa na 10 miliardów brytyjskich jednostek cieplnych używanej w krajach anglosaskich miary ciepła, oznaczającej ilość energii potrzebnej do podgrzania funta, czyli niespełna pół litra wody, o jeden stopień Fahrenheita (w przybliżeniu jeden metr sześcienny gazu to

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

(to jej jedyny dochód). Za 30-metrową kawalarkę płaci co miesiąc 300 zł (czynsz, ogrzewanie, ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości). Ponieważ emerytura pani Basi nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury, to wydatki mieszkaniowe mogą pochłaniać maksymalnie 15 proc. dochodu. W przypadku pani Basi

Litwa już raz nie spełniła kryteriów wejścia do strefy euro. Teraz nie przepuści okazji

w Polsce. Intensywnie ćwiczymy w ramach NATO. Dla regionu bałtyckiego przygotowane są długofalowe plany obronne. Czy rosyjskojęzyczni obywatele Litwy stanowią potencjalne źródło napięć? - Nie mamy tego rodzaju problemów. Spotkałem się z przewodniczącą społeczności rosyjskiej i zapewniłem, że wszyscy

Akcyza bez rewolucji

wiatru, fal i pływów, ale również przy wykorzystaniu biomasy. Także potencjalny brak zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu będzie powodował istotne zmiany (brak tego zwolnienia mogą szczególnie odczuć elektrociepłownie przy zakładach

Lobbing odbiorców energii

przeznaczone tylko dla polskich firm. Energochłonne przedsiębiorstwa, np. huty stali, cynku, aluminium czy miedzi, są w całej Europie. Obowiązek wspierania OŹE i energii produkowanej w skojarzeniu z ciepłem nie jest problemem tylko polskich odbiorców. Ten problem dotknie wszystkich energochłonnych odbiorców

Imperium duszy i biznesu, czyli cena nirwany

źródło funduszy. Zdarzało się, że przedsiębiorczy guru podstępem zdobywali plan podróży jakiegoś prezesa, by zarezerwować koło niego miejsce w klasie biznes. Jak potężne imperium można wyczarować z niczego, dowiódł Sai Baba. We wsi Puttaparthi wybudował ogromną aśramę, dwa szpitale, dwa stadiony

Skąd pieniądze na starość? Z nieruchomości!

: "inwestorze, kup mieszkanie emeryta, a zapewnimy ci długoletni opłacalny wynajem" oraz "emerycie, sprzedaj swoje mieszkanie i bądź jego dożywotnim najemcą" to gwóźdź naszego programu - mówi przedstawiciel Obywatelskiego Ruchu Pokrzywdzonych w Mieszkalnictwie. O jego pomyśle ciepło

Czarne złoto nadal w cenie

sprzedawców, którzy gwarantowali stały odbiór węgla, a to jest istotą istnienia sieci dealerskiej. Katowicki Holding Węglowy właśnie dlatego nie odczuł skutków ciepłej zimy, bo nikt w KHW nie pomyślał nawet o likwidacji sieci dealerskiej. Według Krzysztofa Miśki, pomysł poprzedniego zarządu, by uruchomić