źródłem przychodu

Mostostal Warszawa miał 0,79 mln zł straty netto, 10 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

założeniami strategii grupy kapitałowej, głównym źródłem przychodów ze sprzedaży w 2019 roku był rynek krajowy. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł w 2019 roku 0,7%" - czytamy także w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 1,93 mln zł wobec 38,2 mln zł

Kantar: Ponad połowa bankowców patrzy na 2020 r. 'z nadzieją i optymizmem'

). "Bankowcy formułują umiarkowanie pozytywne prognozy na 2020 r. Ponad połowa środowiska patrzy na 2020 z nadzieją i optymizmem, jedna trzecia uważa, że będzie to rok lepszy niż miniony, ale także jedna trzecia przewiduje, że będzie to rok gorszy od poprzedniego. Głównym źródłem wzrostu przychodów

Esotiq& Henderson miał 1,32 mln zł straty netto, 1,68 mln zł straty EBIT w I kw.

sytuacji epidemiologicznej, głównym źródłem przychodów grupy był sklep internetowy oraz sprzedaż realizowana za pośrednictwem tej części stacjonarnych sklepów franczyzowych, których funkcjonowanie nie zostało ograniczone w wyniku pandemii. Grupa w okresie zamknięcia salonów odnotowała spadek sprzedaży o 60

EC Będzin miała 113,69 mln zł straty netto, 95,37 mln zł straty EBIT w 2019 r.

23,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,66 mln zł w 2019 r. wobec 204,62 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 48,6 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w

Artifex Mundi miało 0,84 mln zł zysku netto, 0,69 mln zł zysku EBIT w III kw.

Bladebound. Zarówno w III kwartale jak i w okresie 9 miesięcy 2019 r. komercjalizacja gier HOPA pozostawała głównym źródłem przychodów Grupy, z odpowiednio 86,6% i 85,7% udziałem w przychodach ze sprzedaży gier. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 2,91

Red Dev Studio chce stworzyć portfolio 10-15 gier niskobudżetowych

, zdywersyfikowane przychody i zyski" - czytamy w komunikacie. Według spółki, model ten jest przy tym stosunkowo bezpieczny, gdyż przy dużej liczbie małych gier, z których każda poszczególna gra generuje stosunkowo niewielkie przychody, nieosiągnięcie zakładanego poziomu sprzedaży nawet przez kilka gier, nie

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

zarządu.  W pierwszym półroczu 2020 r. łączne przychody z tytułu zarządzania funduszami Quercus wyniosły 24 432 tys. zł, a z tytułu zarządzania portfelami instrumentów finansowych 184 tys. zł. Źródłem największych przychodów były subfundusze Quercus Ochrony Kapitału, Quercus Agresywny i Quercus

BIEC: BOP wzrósł o 0,7 pkt w lutym, firmy ostrożnie planują wzrost zatrudnienia

zatrudnienia. "Rosnące koszty prowadzenia działalności, przeważające pod względem dynamiki nad tempem generowania przychodów nadal są źródłem obaw na rynku wakatów. Zbliżające się wybory prezydenckie także mogą stanowić źródło niepewności przy wypracowaniu długookresowych strategii rozwojowych

MLP Group miało 129,37 mln zł zysku netto, 180,02 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wypracowała jednocześnie 129,4 mln zł zysku netto, czyli ponad 40% więcej niż w poprzednim roku. Z kolei skonsolidowane przychody w minionym roku wyniosły 140 mln zł i były na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku. Uwzględniając jednak przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem

EC Będzin miała 10,88 mln zł straty netto, 8,49 mln zł straty EBIT w III kw.

przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,63 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 48,26 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 18,29 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 166,76 mln zł w porównaniu z 142,11 mln zł

EC Będzin miał 15,44 mln zł straty netto, 13,81 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - EC Będzin odnotowała 15,44 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 13,81 mln zł wobec 54 tys. zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności

osiąganych przez nich przychodach w stosunku do wysokości przychodów, które były planowane na etapie sporządzania taryfy. Obecnie, po zakończeniu okresu, w którym stosowana była taryfa, pomiędzy tymi dwoma wartościami mogą powstawać różnice, które nie zależą od operatorów i które wynikają m.in. z różnicy w

EC Będzin miała 2,82 mln zł zysku netto, 22,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,79 mln zł wobec 39,84 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,8% r/r do 76,9 mld zł w I poł.

netto wyniosła 17,5 mld zł i zmniejszyła się o 3,9%. Zysk netto wykazało 72,5% ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,6% przed rokiem)" - czytamy w raporcie. Przychody z całokształtu

ATM Grupa miała 7,49 mln zł zysku netto, 8,69 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

wyniósł 8,69 mln zł wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji sięgnęły 55,21 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 58,27 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W pierwszym

4fun Media miało 0,17 mln zł straty netto, 0,75 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

dywersyfikacji źródeł przychodu oraz inwestycji w nowe segmenty działalności" - czytamy w raporcie. Głównym źródłem przychodów w okresie trzech miesięcy 2019 roku była sprzedaż reklam telewizyjnych, która w raportowanym okresie wyniosła 3,99 mln zł, niższa niż rok wcześniej o 26%. Stanowiła ona 30,9

Vantage Dev. miał 9,76 mln zł zysku netto, 13,27 mln zł zysku EBIT w II kw.

okresie objętym raportem była głównym źródłem przychodów grupy, odpowiadając za 79% przychodów" - czytamy w raporcie. "Przychody z nieruchomości inwestycyjnych pracujących (przychody z wynajmu powierzchni w nieruchomościach komercyjnych należących do grupy) odpowiadały w pierwszym półroczu

EC Będzin miała 8,03 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

13,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,25 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 68,47 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,21 mln zł wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi

Warimpex miał 61,47 mln euro zysku netto, 44,73 mln euro zysku EBIT w 2019 r.

transakcje sprzedaży nieruchomości – przede wszystkim obu hoteli w Paryżu, poza tym zyski bilansowe oraz ukończenie realizacji biurowców w Polsce, które w 2019 roku były źródłem stabilnych przepływów pieniężnych. W efekcie przychody ze sprzedaży wypracowane przez hotele uległy zmniejszeniu (-20

PGZ: Autosan opracuje autobus elektryczny z zewnętrznym źródłem napędu

 budowę autobusu z zewnętrznym źródłem napędu to znakomita wiadomość dla Autosanu. Umożliwi to  zaprojektowanie autobusu gwarantującego nie tylko większy zasięg i pojemność, ale również bezpieczeństwo pasażerów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że poprzez sanocką spółkę Polska

ATM Grupa miała 18,14 mln zł zysku netto, 6,55 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,11 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 45,51 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W pierwszym kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od

Selvita może osiągnąć 40% wzrostu przychodów w segmencie usług w całym 2019 r.  

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Selvita widzi dużą szansę na osiągnięcie 40-proc. dynamiki wzrostu przychodów w usługach w 2019 roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka podtrzymuje plan utrzymania dynamiki powyżej 30% rocznie w kolejnych latach.  "Widzimy dużą

ZBP: 62% bankowców pozytywnie ocenia perspektywy na 2019 r. 

gorszy, natomiast według 42%, 2019 r. będzie porównywalny z poprzednim. "Bankowcy formułują pozytywne prognozy na 2019 r. Ponad połowa środowiska patrzy na 2019 z nadzieją i optymizmem, a jedna trzecia uważa, że będzie to rok lepszy niż miniony 2018. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków

Kino Polska TV: Przychody Stopklatki wzrosły wstępnie o 9% r/r w II kw.

straty na poziomie 1,7 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Podstawowym źródłem przychodów Stopklatki są wpływy z reklam, wskazano również. Wyniki spółki Stopklatka są konsolidowane w wynikach finansowych Kino Polska TV od III kw. 2018 r. po tym, jak spółka ta zwiększyła swój udział w akcjonariacie

EC Będzin miała 4,11 mln zł straty netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 7,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,23 mln zł wobec 4,37 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła do 4,8 mln w 2017 r.

źródłem przychodów z tytułu świadczenia usług telefonii stacjonarnej pozostają opłaty abonamentowe. W 2017 r. stanowiły one ponad 76% wszystkich wpływów z tego segmentu rynku. Połączenia generowały z kolei około 20% przychodów, co oznacza spadek w udziałach o 3 pkt proc. w porównaniu do 2016 r."

Stelmet miał 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020

wcześniej. EBITDA sięgnęła 37,5 mln zł (wzrost o 24% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,15 mln zł w I poł. roku obrotowego wobec 263,32 mln zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów niezmiennie była sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO). Przychody tego

Arteria miała 0,48 mln zł zysku netto, 1,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,02 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 41,33 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była sprzedaż prowadzona w segmencie Call Center, która wyniosła 26 630 tys. zł, co stanowi 63,6% łącznej sprzedaży grupy

EC Będzin miała 1,64 mln zł straty netto, 0,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

MedApp miał 0,54 mln zł straty netto, 0,45 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

tys. zł w I kw. 2020 r. wobec 2 tys. zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów uzyskanych przez MedApp w I kwartale br. jest współpraca z międzynarodowym koncernem Johnson & Johnson, w ramach której kontrahent wykorzystuje oprogramowanie CarnaLife System do przeprowadzania badań przesiewowych

ATM Grupa miała 4,8 mln zł zysku netto, 6,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

, przy przychodach ze sprzedaży usług w wysokości 152,35 mln zł w porównaniu z 174,51 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W trzech kwartałach 2018 r. przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów

4Fun Media miało 0,73 mln zł zysku netto, 1,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

źródłem przychodów grupy kapitałowej 4fun Media S.A. w okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku pozostawała ciągle reklama telewizyjna, stanowiąca 38,1% całości sprzedaży grupy kapitałowej (w porównywalnym okresie było to odpowiednio 54,5%, co świadczy o postępującej z kwartału na kwartał dywersyfikacji

PIE: Ograniczenie szarej strefy o 1 pkt to 63,9-127,8 mld zł wpływów w 2018-2023

szarą strefę udałoby się zredukować rocznie o 1,5 pkt proc. (w relacji do PKB), dodatkowe wpływy do sektora finansów publicznych w latach 2018-2023 mogłyby wynieść 87,4-174,7 mld zł, podano w raporcie. "Dalsza redukcja szarej strefy może stać się ważnym źródłem finansowania inwestycji publicznych

EC Będzin szacuje przychody z aukcji na rynku mocy na 10,9 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo 10,89 mln zł przychodów, podała spółka. "Opublikowane zostały wstępne

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 80,24 mln zł w 2017 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706,19 mln zł w 2017 r. wobec 547,04 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy w 2017 r. była sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych, która stanowiła 79,7% wszystkich przychodów. Przychody grupy z usług najmu nieruchomości komercyjnych

Polnord miał 26,89 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2019 r.

przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 58,95 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 139,98 mln zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów grupy, stanowiącym 91%, jest sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych. Liczba lokali, które zostały rozpoznane w wyniku finansowym za okres od

Nowa tarcza antykryzysowa obciąży finanse publ. na ok. 2,62 mld zł w 2020 r.

Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Źródłem finansowania nowych rozwiązań ma być: budżet państwa (900 mln zł z części: sprawy wewnętrzne, obrona narodowa i transport), Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (900 mln zł) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (822,1 mln zł) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Alimentacyjny

PKO BP udostępni pomoc finansową PFR poprzez iPKO lub iPKO biznes

do spadku aktywności gospodarczej w skali nie widzianej od pokoleń. Po pierwszym etapie walki z wirusem, przechodzimy do kolejnego - poszukiwania stabilizacji w nowych warunkach. Dla gospodarki, ważnym źródłem stabilizacji będzie Tarcza Finansowa PFR o wartości 100 mld zł. PKO Bank Polski włączył się

LPP miało 362 mln zł straty netto, 17,6 mln zł EBITDA w I kw. r.obr. 2020/2021

kapitałowej głównym źródłem przychodów w tym okresie. Aby dostosować się do nowej sytuacji po zamknięciu sklepów stacjonarnych grupa skierowała intensywne działania na rozwój sprzedaży internetowej. Aby w krótkim czasie zwielokrotnić przepustowość tego kanału spółka przystosowała swoje centrum dystrybucyjne w

FPF: W wyniku epidemii rynek fitness może stracić do 2,25 mld zł w 2020 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Przychody rynku fitness w tym roku mogą się zmniejszyć o ponad połowę, czyli o 2,25 mld zł, w wyniku epidemii COVID-19, wynika z raportu "Klub nieczynny do odwołania", opracowanego przez Federację Pracodawców Fitness (FPF). Zwłaszcza wobec silnego

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

;całorocznych wynikach operacyjnych. Największym źródłem przychodów niezmiennie jest sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), które oferowane są w ponad 20 krajach, przypomina spółka. "Produkty drewnianej architektury ogrodowej są instalowane głównie na otwartej przestrzeni i w

Ten Square Games miało 10,36 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

promocję tytułu 'Wild Hunt'" - czytamy dalej. Największymi rynkami odbiorców gier Ten Square Games są: Europa 42,1% i Ameryka Północna 41,6% oraz Azja 11%. Głównym źródłem przychodówprzychody ze sprzedaży związane z mikropłatnościami: 95,7%, wyświetlane reklam w grze: 2,5 %, oraz umowy

EC Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 12-13,2 mln zł w 2021 r.

tzw. obowiązek mocowy w aukcji głównej na rok dostaw 2021. Według szacunków spółki zależnej, przychody z rynku mocy dla tej spółki mogą wynosić w 2021 r. od 12,02 mln zł do 13,22 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzega, że obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy

Zysk netto 4Fun Media wzrósł r/r do 3,49 mln zł w I poł. 2017 r.

reklamowej (145%)" - czytamy w raporcie. Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej w I półroczu 2017 roku pozostawała reklama telewizyjna, stanowiąca 53% całości sprzedaży (wobec 58,5% w poprzednim kwartale). "Najbardziej dynamicznym źródłem przychodów grupy kapitałowej 4fun Media S.A. w I

Archicom ma umowę przedwstępną kupna działki w Poznaniu pod ok. 1,3 tys. lokali

posadowionych na niej budynków i budowli planowane jest nie później niż do 15 stycznia 2020 r. Źródłem finansowania zakupu nieruchomości będą środki własne Archicom Polska. Zapłata ceny nastąpi poprzez zapłatę: - zadatku w wysokości 4,6 mln zł netto przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży; - kwoty

Selvita prowadzi rozmowy ws. akwizycji z 5 podmiotami, chce sfinalizować 1 w br.

. Plan inwestycyjny zakłada, że kolejnym źródłem ma być finansowanie dłużne, w tym leasing na poziomie 120-150 mln zł. "Biorąc pod uwagę, że będziemy mieli wkład własny z emisji pod akwizycje, czujemy się komfortowo w negocjacjach z bankami, jeżeli chodzi o element zadłużenia zewnętrznego

T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: 'InfiniteCorp'

naprawdę trudnymi wyborami to dla nas coś wyjątkowego" - skomentował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie. Dodał, że produkcja to kolejny krok w celu dywersyfikacji naszego portfolio. "Eksplorujemy nowe pola, które mogą być kolejnym źródłem

Elektrociepłownia Będzin miała 6,57 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,47 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 61,48 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,44 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii

PGNiG szacuje zasoby złoża Mirocin na ok. 1 mld m3

. "Konsekwentnie realizujemy strategiczny plan zwiększenia wydobycia gazu ziemnego na Podkarpaciu. Eksploatacja krajowych złóż pozostaje najbardziej efektywnym kosztowo źródłem pozyskaniu gazu, a jednocześnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i rozwoju lokalnych

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

Energetyki Cieplnej o mocy 40 MWt. Ich produkcja uzupełniona zostanie przez rozwiązanie tymczasowe - mobilną instalację ciepłowniczą o mocy 40 MWt, podkreślono. Źródłem wspierającym system ciepłowniczy Elbląga będzie też ostatni kocioł węglowy elektrociepłowni, który po redukcji mocy do 42 MWt podlegał

Zysk netto Mostostal Warszawa wzrósł r/r do 6,47 mln zł w II kw. 2017 r.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 570,1 mln zł w porównaniu z 733 mln zł rok wcześniej. "Zgodnie z założeniami strategii grupy kapitałowej głównym źródłem przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku był rynek krajowy. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł w I

Blok Taurona o mocy 910 MW zyskał synchronizację z siecią elektroenergetyczną

komunikacie. Nowy blok Taurona będzie stabilnym źródłem energii, w którą zaopatrzy nawet 2,5 mln gospodarstw domowych. Będzie to jedna z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu z istniejącymi blokami klasy 120 MW sprawność nowego bloku będzie znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx

AC SA miało 39,01 mln zł zysku netto, 49,56 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

mln zł. Wzrost ten nastąpił przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 22,1% w stosunku do roku ubiegłego. Źródłem wzrostu sprzedaży była głównie sprzedaż eksportowa w podstawowym obszarze działalności – sekwencyjnych instalacjach gazowych do samochodów. Większa sprzedaż instalacji gazowych została

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

dłużne pozyskiwane na inwestycje w odnawialne źródła energii Grupy Tauron, realizowane przez wybrane spółki celowe w formule project finance (tj. w przypadku, gdy źródłem spłaty długu będą wyłącznie przychody samej spółki), nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia grupy, kalkulowanego na potrzeby

Zysk netto ATM Grupy spadł r/r do 3,69 mln zł w I kw. 2017 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,59 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 40,45 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W pierwszym kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły w tym segmencie 29.231

ECC Games liczy na większy sukces 'Drift21' dzięki współpracy z 505 Games

. "W 2019 roku wypracowaliśmy ponad 3,3 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz ponad 1,5 mln zł zysku netto, co w porównaniu do poprzedniego okresu jest wynikiem lepszym o przeszło 200%. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży produktów był tytuł 'Car Mechanic Simulator', który wygenerował 1,9 mln

Triggo rozważa debiut na giełdzie we Frankfurcie w 2021 roku

. Dodatkowym źródłem przychodów może być sprzedaż licencji" - wskazał prezes. Dla przyszłości Triggo w średnim i długim terminie mają znaczenie prowadzone rozmowy z dystrybutorami, licencjobiorcami, inwestorami i prace nad uzyskaniem homologacji, podkreślił. "Każdy obszar dobrze performuje i

Zysk netto ATM Grupy spadł r/r do 6,72 mln zł w III kw. 2016 r.

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,7 mln zł w porównaniu z 121,54 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W trzech kwartałach 2016r. przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów

Medicalgorithmics miało 1,4 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł zysku EBIT w II kw.

oznacza, że również pozostała na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego (16,3 mln zł w I poł. 2018), podkreśliła spółka w komunikacie poświęconym wynikom. "Głównym źródłem przychodów grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania, systemu PocketECG służącego

Torpol czeka na kolejne przetargi PKP PLK, spodziewa się wzrostu portfela

wynika z harmonogramu zadań. Myślę, że I kwartał potwierdzi, że idzie to w miarę planowo" - wskazał Grabowski. Prezes poinformował, że w najbliższych okresach głównym źródłem przychodów będzie największy kontrakt w portfelu spółki - prace w LCS Konin na 662,7 mln zł, ale spodziewa się w tym roku

Portfel zamówień Qumaka miał wartość 241 mln zł na początku listopada

początek listopada wynosi ponad 241 mln zł, z czego 121 mln zł dotyczy 2016 roku. Istnieje duży potencjał wzrostu backlogu - w sumie wartość złożonych ofert na pierwszym miejscu w postępowaniach ofertowych wynosi ok. 143 mln zł" - czytamy w raporcie. Spółka podkreśla, że niezmiennie ważnym źródłem

Kaczmarski Inkasso: Liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o 1/2 wobec II

część wierzycieli z sektora MŚP wraz z odmrażaniem gospodarki znowu zaczęła pobłażać niesolidnym kontrahentom i wyczekiwać dłużej na zapłatę faktur. Skłania ich do tego rosnący optymizm co do osiąganych przychodów w najbliższym czasie. Potwierdzają to wyniki 2. fali badania "KoronaBilans MŚP"

Arteria miała 1,29 mln zł zysku netto, 8,43 mln zł EBITDA w I-III kw. 2018

spółek z sektora państwowego, przychody spółki utrzymują się na stabilnym poziomie i przez kolejny kwartał notują lekki trend wzrostowy. Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była tradycyjnie sprzedaż prowadzona przez spółkę w segmencie Call Center, która wyniosła 76,7 mln złotych co

Zysk netto MLP Group spadł r/r do 19,88 mln zł w I poł. 2017 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,55 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 43,42 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej Grupy są przychody osiągane z czynszów z najmu. Przychody te w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 26 175 tys. zł i

Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich

działających na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawodawca przyjął założenie, że źródłem finansowania ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej" - czytamy w informacji. Ustawa stanowi, że w roku 2020 koło gospodyń

DM Noble Securities obniżył wycenę Trakcji do 8,5 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

piątek ok. godziny 10:15 kurs wynosił 7,77 zł. "Skonsolidowane wyniki pierwszych trzech kwartałów były słabsze niż przed rokiem i na chwilę obecną perspektywa ich istotnej poprawy w najbliższych kwartałach wydaje się nam być mało realna. Głównym źródłem pogorszenia wyników jest istotny spadek

Zysk netto Kino Polska wyniósł 4,02 mln zł w II kw. 2017 r.

przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,03 mln zł w porównaniu z 56,13 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów Grupy (59% udział) była działalność kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, które w badanym okresie [tj. I półr. br.] wygenerowały 35 013 tys. zł ze sprzedaży emisji

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły r/r do 11,6 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym HubStyle wyniosły w 2016 r. 11,6 mln zł, co oznacza trzykrotny wzrost r/r, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły w ub.r. o ok. 59% r/r do 21,3 mln zł. "W samym grudniu 2016 roku sprzedaż w

MLP Group miało 92,39 mln zł zysku netto, 151,09 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

budowy i komercjalizacji parku MLP Bieruń sprzedanego przez MLP Group w 2015 roku. Uwzględniając jedynie przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, w 2018 roku grupa osiągnęła 23% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku

PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł

systemowego wśród mieszkańców Przemyśla i zapewnienie Im bezpieczeństwa energetycznego. Elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym oznacza czyste powietrze dla całego regionu przemyskiego" - powiedział prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki, cytowany w komunikacie. Obecnie jedynym źródłem dla

Amica spodziewa się czasowego spadku sprzedaży w kanale tradycyjnym

odpowiednie działania prewencyjne mające na celu zredukowanie możliwości kontaktu z potencjalnym źródłem zakażenia). Zespół opracował już szereg narzędzi i rozwiązań, które Grupa Amica wdraża lub będzie wdrażać w zależności od sytuacji epidemiologicznej" - czytamy w komunikacie. W zakresie pozyskiwania

Infor PL został jedynym właścicielem spółki Infor Biznes

, dziennik.pl i forsal.pl, poinformował Infor PL. "Grupa serwisów internetowych Infor Biznes odgrywa czołową rolę w kategorii biznes, finanse, prawo. 'Dziennik Gazeta Prawna' ma silną pozycję na rynku, jest cenionym niezależnym źródłem informacji, dzięki czemu ma liczną grupę prenumeratorów i czytelników

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

działalności wspomagające pozostaną w perspektywie średnioterminowej głównym źródłem dochodów Grupy. Wobec niezadowalającej sytuacji na rynku przewozów kolejowych oraz brakiem możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych emitent planuje ograniczyć zaangażowanie w tym segmencie działalności

The Dust ma umowę inwestycyjną dot. finansowania produkcji 15 gier

. "Chcemy, aby produkcje gier własnych były dla The Dust głównym źródłem przychodów. Stoimy przed wieloma wyzwaniami, dzięki którym spółka będzie miała możliwość bardzo dynamicznego rozwoju i dywersyfikacji działalności, w związku z czym podjęliśmy decyzję o aktualizacji strategii na najbliższe trzy

Zysk netto Stelmetu wzrósł r/r do 25,6 mln zł w II kw. r. fin. 2016/2017

sprzedaży pelletu o ponad 18%. Udział DAO w łącznych przychodach wyniósł ponad 78%, a pelletu niemal 16%. Źródłem pozostałych przychodów była głównie sprzedaż produktu ubocznego (kora, trociny, wióry, zrzyny) w postaci nieprzetworzonej" – czytamy w komunikacie. Niższe przychody Grupy Stelmet ze

Grape Up otwiera nowe centrum Cloud R&D w Krakowie

miasta oraz jedną z jego historii. Dawny zabytkowy kompleks fabryczny został zamieniony w supernowoczesne centrum R&D. Jesteśmy pewni, że ta historia i miejsce będzie źródłem inspiracji dla naszych obecnych i przyszłych pracowników. Mogą oni tutaj liczyć nie tylko na komfortowe warunki pracy, ale także

Grupa Lotos przedłużyła umowę kredytową na refinansowanie zapasów

kredytowania zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu jego aktualnego limitu tj. 400 mln USD. "Jest to już kolejna prolongata kredytu udzielonego pierwotnie od 20 grudnia 2007 roku, który z jednej strony jest relatywnie niedrogim źródłem finansowania działalności Grupy Lotos S.A., a z

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały zysk netto w wysokości 42,25 mln zł wobec 81,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Przychody z działalności

Asbis ma umowę nabycia 40% udziałów białoruskiego startupu Clevetura LLC

świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch opartą na opracowanej i opatentowanej przez siebie technologii Touch on Keys. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Asbis. Technologia ta dodaje do tradycyjnej klawiatury warstwę dotykową, umożliwiając użytkownikowi sterowanie kursorem

PKN Orlen uruchomił pierwsze dwie szybkie ładowarki na stacjach w Niemczech

podstawowym źródłem energii w transporcie będą paliwa kopalne, jako największa sieć w regionie, musimy być przygotowani na wzrost udziału innych źródeł napędu. Niemcy są dojrzałym rynkiem w kontekście elektromobliności, dlatego doświadczenia zebrane w tym kraju będą cenne na dalszym etapie rozwoju projektu

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji, podano. "Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2020 roku (72,5% dochodów ogółem). Jego wartość ukształtowała się na poziomie 2 072,1 mln zł wobec 1 928,0 mln zł w I półroczu 2019 roku, co

Strata netto EC Będzin zwiększyła się r/r do 7,55 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,41 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 35,97 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,8 mln zł

Michael/Ström pozytywnie ocenia zdolność obsługi zadłużenia przez Dekpol

mocnego wzrostu przekazań lokali aktami ostatecznymi w 2017 i br. "Spodziewamy się mocnego wzrostu przekazań lokali aktami ostatecznymi w 2017 i 2018 r. Spółka informowała, że w kolejnych okresach ma rozpoznać ok. 200 mln zł przychodów z tytułu sprzedaży ok. 600 lokali, co nastąpi głównie w IV kw

Przegląd prasy

--Vantage Development miał wstępnie 48,68 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2019 r. --Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 22% m/m do 15,6 mln zł w marcu --Spółka Ciechu zleciła budowę zakładu soli warzonej w Niemczech za 44,1 mln euro --Indeks WIG20 wzrósł o 0,62% na zamknięciu w czwartek

PKN Orlen bada wietrzność na obszarze swojej koncesji na Bałtyku

nowych ścieżek rozwoju w tym sektorze. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mogą być bardzo perspektywicznym źródłem czystej energii, wpisując się w naszą strategię, przewidującą zaangażowanie w niskoemisyjną energetykę. Dane pozyskane zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami Carbon Trust będą nie tylko

TNS Kantar: Ponad połowa bankowców pozytywnie ocenia 2018 rok, 8% - negatywnie 

upatruje w tym źródła przychodów" - czytamy również.  Jak podkreślił Marcin Idzik z Kantar TNS, w porównaniu do poprzedniego roku obecny 2018 okazał się bardzo podobny z perspektywy oceny uwarunkowań sytuacji w sektorze.  "Głównym źródłem wzrostu przychodów była sprzedaż nowych

EC Będzin miała 14,35 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBIT w 2017 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39,84 mln zł wobec 41,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Strata netto Agory zwiększyła się r/r do 14,53 mln zł w III kw. 2016 r.

realizujemy plany rozwoju Grupy Agora w jej segmentach pozaprasowych, na czele z rozbudową naszej sieci kin i udziałem w kolejnych procesach koncesyjnych na budowę nowoczesnych wiat przystankowych. Przebudowujemy też biznesowy model działalności prasowej spółki, w którym coraz istotniejszym źródłem przychodów

LPP: Londyński salon Reserved miał ponad 10 mln GBP przychodu w ciągu roku

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Salon Reserved w Londynie wypracował ponad 10 mln GBP przychodu, sprzedając ponad 700 tys. sztuk odzieży w ciągu roku, podało LPP. W rok po debiucie na Oxford Street spółka nawiązała współpracę z magazynem Vogue, tworząc z nim wspólną kolekcję. "Chcąc

Zysk netto 11bit studios spadł r/r do 1,46 mln zł w II kw. 2017 r.

jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 0,27 mln zł wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów 11 bit studios w I połowie roku pozostawała sprzedaż gry 'This War of Mine' oraz 'Beat Cop', który zadebiutował w ostatnich dniach marca" – powiedział

PGNiG: Nabór do konkursu INGA przedłużony do 9 X, budżet wynosi 311 mln zł

dofinansowania 9 najbardziej nas interesujących projektów na łączną kwotę 82 mln zł. Bardzo liczymy na więcej ciekawych i innowacyjnych rozwiązań w drugiej edycji. Chcemy, by INGA była nie tylko źródłem istotnych projektów B+R dla branży naftowej i gazowniczej, ale także coraz bardziej efektywnym narzędziem

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 42,74 mln zł w I poł. 2017 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,46 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 295,92 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów Grupy w pierwszym półroczu 2017 r. była sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych, która stanowiła ok. 77% wszystkich przychodów. Inne przychody Grupy, na poziomie

CI Games miało 1,93 mln zł straty netto, 1,66 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - CI Games odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 3,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,66 mln zł wobec 5,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Prezes Selvity: Pierwszą akwizycję chcemy zrealizować w 2020 r.

względem przychodów) oraz przejęcia podmiotów krajowych oraz z Europy. Pierwszą akwizycję Selvita chce zrealizować w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.  "Nasza przyszłość to jest rynek światowy. To jest mega ambitne zadanie, natomiast patrząc na to, ile dobrego udało się

Ailleron miał 1,86 mln zł zysku netto, 2,31 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

porównaniu do 17,3 mln zł w roku poprzednim. Zysk netto natomiast odnotował spadek z poziomu 9 mln zł do 5 mln zł. Źródłem gorszych wyników w stosunku do roku 2017 są dwa segmenty – Fintech oraz Hoteltech" - czytamy w raporcie. Produktem, który w 2018 roku odnotował spadek zarówno w przychodach

FPP: Płaca minimalna powinna wzrosnąć do 2500 zł brutto od 2020 r.

uzyskania przychodu do ponad 333 zł miesięcznie. "Panująca w ostatnich latach sytuacja na polskim rynku pracy doprowadziła do tego, że rzeczywiste najniższe rynkowe stawki wynagrodzenia zaczęły znacząco przewyższać determinowaną prawnie płacę minimalną. Z punktu widzenia prowadzenia działalności

Zysk netto Ailleron wzrósł r/r do 7,62 mln zł w 2016 r.

Ailleron zamknął przychodami na poziomie 89 mln zł, generując przy tym EBITDA 14,7 mln zł (rentowność 16,5%) oraz zysk netto 7,6 mln zł, co oznacza wzrost w relacji do 2015 o 16%. Źródłem tak dobrych wyników jest przede wszystkim ekspansja międzynarodowa LiveBanku, postępująca specjalizacja i tworzenie