źródła zasilania

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

połowę na węgiel. Czyste źródła ciepła będą kosztować według analiz nieco więcej (69 mln zł), ale wyeliminuje to problem smogu z ogrzewania budynków i zredukuje koszty zdrowia. - Suma wydatków inwestycyjnych na źródła ogrzewania i ocieplenie budynków, do 2030 roku wyniesie 407 mln zł. Można uznać, że

Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów

kotłów w budynkach. "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

na zidentyfikowane przesłanki. "Jednocześnie, w związku z decyzją o zamiarze zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe dla projektu budowy elektrowni Ostrołęka C realizowanego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (SPV), emitent zidentyfikował konieczność : - utworzenia rezerwy w

PKN Orlen ma list intencyjny z GZM w sprawie projektów wykorzystujących wodór

globalny trend rozwoju nowoczesnych, a przy tym ekologicznych technologii. Stawiamy na rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jednym z nich jest produkcja oczyszczonego wodoru. Pojazdy napędzane wodorem są przyszłością motoryzacji. Czysty wodór będzie zyskiwał na znaczeniu, a my chcemy mieć

EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga

gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła, podano także. Jak podaje spółka, w okresie przejściowym, tj. do czasu oddania do eksploatacji efektywnego i docelowego źródła ciepłownia EPEC przy ulicy Dojazdowej będzie miała pierwszeństwo przed instalacjami tymczasowymi w zasilaniu sieci ciepłowniczej

Spółka Energi zaoferowała 360 MW w przetargu na redukcję mocy

najwięksi przemysłowi odbiorcy, ale także mniejsze firmy. To m.in. huty, zakłady chemiczne, cementownie, odlewnie, zakłady z branży spożywczej czy firmy telekomunikacyjne. Te firmy zgłosiły gotowość przesunięcia procesów produkcyjnych na inne godziny lub czasowego przejścia na własne źródła zasilania

Immergas Polska spodziewa się dalszego wzrostu rynku urządzeń grzewczych i OZE

miejskiej sieci ciepłowniczej. "Jako dostawcy źródeł ciepła nie widzimy tam większego wzrostu rynku. Zakłady przemysłowe, które obecnie się modernizują starają się podłączyć do źródła miejskiego. Natomiast obserwujemy wzrost zapytań np. szkół w związku z wymianą instalacji grzewczych. Jeśli chodzi o

Unipetrol ograniczy o 50% emisję tlenków azotu i tlenków siarki w Litvinovie

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zakończenie procesu modernizacji elektrociepłowni T700, głównego źródła energii elektrycznej i pary technologicznej dla całego kompleksu w Litvinovie, planowane jest w połowie 2019 roku, podał Unipetrol, czeska spółka z grupy PKN Orlen. Inwestycja o

PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł

systemowego wśród mieszkańców Przemyśla i zapewnienie Im bezpieczeństwa energetycznego. Elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym oznacza czyste powietrze dla całego regionu przemyskiego" - powiedział prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki, cytowany w komunikacie. Obecnie jedynym źródłem dla

Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody

funkcjonującą w Grupie Tauron Gospodarkę Obiegu Zamkniętego" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Woda dołowa jest wykorzystywana do produkcji ciepła. Zasila ona kaskadową Stację Pomp Ciepła, która osiąga moc 420kW. Pompy produkują rocznie ok 6 000 GJ ciepła

Konsorcjum PGNiG Obrót Detaliczny będzie dostarczać gaz CNG dla MZA w Warszawie

. "To kolejna duża inwestycja Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Wymieniając tabor autobusowy, zgodnie ze strategią m.st. Warszawy, stawiamy na aspekt ekologiczny. Oprócz autobusów elektrycznych staramy się także dywersyfikować źródła zasilania, stąd inwestycja w sprawdzoną i

Poczta Polska ma umowę z konsorcjum Orange na 30 tys. tabletów za 116 mln zł

z użyciem piórka S-Pen, w którym rysik nie wymaga odrębnego źródła zasilania. Wszystkie funkcje, związane z rejestrowaniem cech biometrycznych podpisów, rejestrowane są przez ekran tabletu, co jest dużym udogodnieniem w pracy pocztowców. "Główna różnica pomiędzy papierową formą doręczania

PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach

roboczego. Jego zadaniem będzie m.in. analiza warunków współpracy na jakich spółka z grupy kapitałowej Orlen udostępni Tauronowi teren do ewentualnej budowy nowoczesnego źródła wytwarzania w czeskich Neratowicach. Zespół będzie się składał z przedstawicieli każdej z firm, a liderem oraz koordynatorem jego

Tchórzewski: Nie zakładamy przejęcia Innogy Stoen przez PGE

przede wszystkim zainteresowany inwestycjami w nowe źródła zasilania. "W tych sprawach nie działaliśmy i nie działamy z jakimkolwiek zamiarem. Chodzi o to, by było zapewnione bezpieczeństwo. Jeżeli pojawiają się jakieś zagrożenia, a inwestor niepewny, to wtedy zgodnie z ustawą musimy działać

Enea utworzyła odpisy obciążające wynik netto grupy na ok. 779 mln zł

sierpnia 2020 roku oceny wpływu decyzji o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej - Elektrowni Ostrołęka C z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe, spółka zidentyfikowała konieczność: - dokonania odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enea

Tauron Dystrybucja buduje magazyn energii w Cieszanowicach w opolskim

. System magazynowania energii powstaje na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w gminie Kamiennik. Głównym zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach. Jedną z dodatkowych funkcji

Gaz-System i PGE GiEK mają umowę na przyłączenie El. Dolna Odra do sieci gazowej

stacji gazowej. Planowany termin jej zakończenia to III lub IV kwartał 2023 r. "Gaz-System rozbudowuje krajowy system przesyłowy wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki na niskoemisyjne źródła energii. Spółka w porozumieniu z polskimi firmami energetycznymi tak planuje

Kool2Play celuje w debiut na NewConnect na przełomie 2019 i 2020 roku

strony. Czy technologia jest w stanie pomóc ludziom stać się lepszymi istotami, a może zdominuje nas i sprowadzi do roli źródła zasilania, jak w serii 'Matrix'? Czym stanie się człowiek w obliczu zbliżającej się fali dataismu czy transhumanizmu? Czy AI jest dobre bądź złe, tak jak ludzie, którzy je

Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o mocy do ok. 30 MW na terenach Bogdanki

ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej w ten bezemisyjny sposób energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne. "Grupa Enea konsekwentnie realizuje zakładane cele, w sposób ekonomicznie optymalny rozwija odnawialne i konwencjonalne źródła

Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Orlen Południe z grupy kapitałowej PKN Orlen sfinalizował modernizację elektrociepłowni w Trzebini kosztem blisko 80 mln zł, podała spółka. Dzięki inwestycji węgiel wykorzystywany do zasilania elektrociepłowni zostanie częściowo zastąpiony przez gaz ziemny

Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw.

elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania -  nałożenie na sprzedawców i wypożyczalnie pojazdów elektrycznych lekkich obowiązku zapewnienia, by sprzedawane lub wypożyczane pojazdy elektryczne lekkie (rowery wyposażone w pomocniczy napęd elektryczny oraz urządzenia

KGHM ZANAM planuje zagraniczne kontrakty na maszyny, interesuje się m.in. OZE

projekty, z których część będzie poszerzała zakres działalności spółki, m.in. o odnawialne źródła energii (OZE). "Pierwszy kwartał 2020 już utrwala dobre trendy uzdrawiania podstawowej działalności. Spółka pomimo pandemii nie zwalnia tempa i odnotowuje kilkumilionowy zysk. Program naprawczy jest

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć w ramach umowy z NCBiR

działaniach spoglądamy w przyszłość, w której większą rolę będą odgrywać rozproszone, lokalne źródła energii. Jednocześnie chcemy zapewnić naszym klientom większą pewność zasilania w każdych warunkach. Program budowy mikrosieci łączy te dwa cele i wzmacnia ambicje Taurona, aby być liderem w kształtowaniu

PGE zidentyfikowała zasoby pozwalające na budowę ok.750 MW mocy fotowoltaiczych

inwestując w nieemisyjne źródła wytwórcze, do których zaliczamy przede wszystkim wiatraki na morzu i program rozwoju paneli fotowoltaicznych. W programie offshore jesteśmy obecnie na etapie wyboru partnera spośród podmiotów, które złożyły wiążące oferty zakupu udziałów, natomiast w przypadku programu PV

Prezes Toyoty w Polsce: Przyszłość to napęd na paliwie wodorowym. To rewolucja, która zmieni całą planetę

osób, które na co dzień poruszają się w zasięgu do 50 km od miejsca zamieszkania, czyli jazdy po mieście. Taką baterię możemy sobie ładować w domu, korzystając ze zwykłego gniazdka w instalacji elektrycznej, by starczyła na 50 km, a jeśli wybieramy się w dalszą trasę, to auto jest zasilane tradycyjnym

BGK: Szczyt zapotrzebowania na ropę i gaz w okolicy 2030 roku (aktual.)

surowca będzie jednak malała. Będzie się to wiązało między innymi z przechodzeniem transportu na zasilanie energią elektryczną" - czytamy w komunikacie. Według BGK, dla krajów OECD przyspieszone odejście od ropy naftowej prognozowane jest już po 2020 roku. Surowiec nabierze natomiast znaczenia w

RWE Stoen Operator zbuduje w Warszawie testowy układ magazynowania energii

tylko odbiorców energii elektrycznej, ale również prosumentów. Odbiorca zlokalizowany blisko prosumenckiego źródła energii oczekuje stabilnego napięcia, a prosument oczekuje pewności odbioru energii, a tę mogą zapewnić m.in. magazyny energii zlokalizowane w pobliżu prosumenckich instalacji wytwórczych

Program dla petrochemii Orlenu da bardziej zaawansowaną produkcję w przyszłości

, jako głównego źródła dostaw produktów niezbędnych do budowy i zasilania tego typu pojazdów, umożliwi nam sprostanie wyzwaniom związanym z rozwojem elektromobilności, podsumowano. PKN Orlen podał dziś, że przyjęty Program rozwoju petrochemii do 2023 r., o wartości nakładów inwestycyjnych 8,3 mld zł

Tauron buduje nowy magazyn energii przy farmie wiatrowej Lipniki

zdobyte przy realizacji inwestycji w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane mało stabilne źródła energii, podano także. "Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w

PGE przystąpiła do projektu testowania wodoru jako paliwa dla samochodów

ich pracy będą przejazdy samochodami zasilanymi wodorem na trasach, wzdłuż których rozmieszczone będą stacje tankowania tego paliwa. "Dziś trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, która z alternatywnych technologii zasilania pojazdów okaże się technologią przyszłości, dlatego PGE analizuje i

PGNiG rusza z programem dopłat do kotła gazowego dla gospodarstw domowych

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny ruszy 2 maja br. z programem dopłat do wymiany dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe. W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG dopłaty do kotła gazowego może uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw domowych, podała

MI: Koszt budowy 100 obwodnic w l. 2020-2030 wyniesie ok. 28 mld zł

cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

PKO TFI: 38% pracowników dowiaduje się o PPK z telewizji, 37% od pracodawców

TFI. Za największą zaletę PPK pracownicy uważają fakt, iż środki są ich własnością (45%). Według badania większość informacji o programie osoby zatrudnione wynoszą z telewizji (38% badanych wskazuje ją jako źródło wiedzy). Dopiero na drugim miejscu są pracodawcy (37%). Kolejne źródła to: koleżanki i

We Wrocławiu powstał prototyp niezwykłej ładowarki do telefonu

wykorzystywanie energii słonecznej jako źródła prądu jest drogie i nie zawsze praktyczne - tłumaczy Olga Malinkiewicz. - Ogniwo perowskitowe może być natomiast cienkie i lekkie jak kartka papieru. Jest też elastyczne i znacznie tańsze, bo nie trzeba używać wysokich temperatur, żeby je wyprodukować. Dzięki temu

PKP Intercity i Pesa podpisały umowę ws. budowy lokomotywy dwunapędowej

oszczędność czasu oraz pieniędzy.  Projekt zakłada budowę pojazdu z dwoma źródłami zasilania: z sieci trakcyjnej oraz agregatu prądotwórczego. Lokomotywa dwunapędowa będzie normalnotorowym, czteroosiowym pojazdem o mocy, w zależności od źródła zasilania, maksymalnie 2 800 kW (elektryczna) lub 1 800 kW

W kryzysie liczymy każdą złotówkę. Ta spółdzielnia obniżyła mieszkańcom rachunki za energię o cztery piąte. Jak?

. Łukasz Grześkowiak** z firmy Talo Energy: To największa instalacja fotowoltaiczna zbudowana w centrum miasta. Jest zasilana czystą energią, dzięki czemu mniej smogu mamy we Wrocławiu. Elektrownia działa dwa lata i produkuje prąd dla części wspólnych budynków: wind, oświetlenia klatek schodowych, schowków

PKW odrzuciła sprawozdania finansowe Nowoczesnej i Partii Razem. Partie te mogą stracić środki z budżetu

. - Dostaliśmy pieniądze z jawnego źródła, nic nie ukrywaliśmy. Nasz skarbnik się po prostu pomylił. W tytuł przelewu wpisał fundusz wyborczy, ale przekopiował nie to konto - zamiast rachunku funduszu wyborczego skopiował konto komitetu wyborczego - przekonuje członkini zarządu Nowoczesnej. Również w oficjalnym

ZA Puławy zbudują blok węglowy o mocy 90MWe/240MWt

powinien obniżać stężenie NOx w spalinach z około 350 do 150 lub 75 mg/Nm3 (w zależności od kwalifikacji źródła jako rozdzielnego lub nie w stosunku do istniejącej EC). Spółka założyła, że blok węglowy będzie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez

Urząd Transportu Kolejowego potwierdza awaryjność dartów Pesy

88 ton będzie miał dwa źródła zasilania - z sieci trakcyjnej i agregatu prądotwórczego - i będzie mógł prowadzić pociągi po liniach zelektryfikowanych oraz spalinowych. Firmy podpisały w sprawie współpracy list intencyjny. - Wiemy, jak powinien wyglądać pociąg z punktu widzenia zarówno pasażera, jak

Intercity i Pesa będą współpracować przy budowie lokomotywy

List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządów obu firm: prezes Pesy Tomasz Zaboklicki i prezes IC Marek Chraniuk. Mają współpracować przy konstrukcji, budowie i testach prototypu lokomotywy. Pojazd, o wadze 88 ton, będzie miał dwa źródła zasilania - z sieci trakcyjnej i agregatu

Forum Energii: Większość systemów ciepłowniczych nie ma statusu sys. efektywnych

ciepłowniczych to rozwiązanie, które poprawia jakość powietrza i ogranicza emisję szkodliwych substancji. Jeżeli stare kotły węglowe w tych sieciach zostaną zastąpione np. nowymi kotłami na biomasę oraz źródłami kogeneracyjnymi zasilanymi gazem, emisje CO2 spadną w ciepłownictwie o 40-43% do roku 2030. Polska

Rząd przyjął nowelę dot. utworzenia Krajowego Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP

interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym. W tym układzie budżet pełniłby rolę wspomagającą. W praktyce tak skonstruowany system zasilania KFG zapewni stały dopływ środków na gwarancje, a budżet państwa umożliwiałby jedynie pełne wywiązywanie się BGK ze swoich zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdyby

ClientEarth: Dergogacje CO2 wykorzystywane zwykle do rozwoju energetyki węglowej

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Aż 70% projektów realizowanych przez spółki energetyczne w zamian za bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych obejmują infrastrukturę węglową, a jedynie 10% to inwestycje w źródła odnawialne, wynika z raportu "Derogacje od transformacji"

Eksperci: Polskę czekają blackouty i nie mamy na to recepty

Sieci Elektroenergetyczne musiały wprowadzić znane z PRL stopnie zasilania, czyli obowiązkowe ograniczenie w zużyciu prądu dla dużych odbiorców. Stanęły fabryki, centra handlowe przygasiły oświetlenie, a biura wyłączyły klimatyzację. Efekt to spadek wielkości produkcji przemysłowej w sierpniu - w

PKN Orlen, KGHM, Pekao: Kryzys szansą dla polskich czempionów - debata ISBnews

polskie firmy, a szczególnie czempiony naszej gospodarki, są dobrze przygotowane na kryzys. Dotyczy to szczególnie podmiotów o szerokiej skali działania, gdy mogą dywersyfikować źródła przychodów i zysków. "Polskie firmy przez ostatnie cztery lata rozwijały się bardzo dynamicznie. To dobry znak

Polska bardziej innowacyjna, ale prognozy są kiepskie

od lat przyciągają talenty z całego świata. Polska nie tylko nie przyciąga ich z zagranicy, ale również traci dużo swoich najzdolniejszych obywateli. I będzie tracić coraz więcej, np. w przypadku zapowiadanej podwyżki podatków dla lepiej zarabiających (czyli w znacznym stopniu dla talentów). Źródła

Negocjacje geotermalne, czyli gorący biznes ojca Tadeusza Rydzyka

dla Torunia prąd. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować mniej wydajny odwiert, który zasiliłby baseny, i dalej zasilać sieć ciepłowniczą z elektrociepłowni. "Realizacja projektu ma na celu zapewnienie nowoczesnego źródła ciepła i energii dla Torunia, a nie blokowanie jakichkolwiek

Solaris B&C sprzedał 1380 pojazdy w 2014 r., z czego 80% na eksport

dwuprzegubowy autobus o długości 24 metrów. Jego napęd mają stanowić silniki elektryczne zasilane z baterii doładowywanych energią elektryczną z zewnętrznego źródła, w razie potrzeby dodatkowo uzupełnianych energią wytwarzaną przez wodorowe ogniwo paliwowe zamontowane w pojeździe. To niezwykle zaawansowane

Jak zareklamować wadliwy telewizor Philipsa? Nie w Philips Polska

każdorazowego odłączenia i podłączenia do źródła zasilania, inaczej raczony jestem nieskończonym maratonem logotypu Philips pojawiającym się przy uruchomieniu telewizora. Każdy poranek wymaga gimnastyki pod szafki, aby odłączyć zasilanie. Całe szczęście, iż telewizor wisi na ścianie, a wszystkie kable starannie

Rekordowo dużo prądu z farm wiatrowych w święta. Następnym razem wyłączą?

)". - Nie chcemy w żaden sposób dyskredytować tego źródła wytwarzania energii elektrycznej, ale naszym priorytetem jest stabilność dostaw i zrównoważenie podaży z popytem - dodał minister. Chodzi o to, że największym mankamentem farm wiatrowych jest to, że nie pracują "na życzenie" tylko

Jak obniżyć koszty ogrzewania domu lub mieszkania?

), mocy pompy ciepła i pojemności zasobnika ciepłej wody. Takie rozwiązanie jest zatem bardziej elastyczne, ale potrzeba więcej miejsca na montaż urządzeń. Źródła energii odnawialnej pomogą obniżyć koszty ogrzewania? Instalacja grzewcza będzie pracowała z wysoką sprawnością, a przy tym nie przepłacimy za

Oszczędzanie energii

W przełożeniu na nasze codzienne życie 1kWh to: - podgrzanie 13 posiłków w mikrofalówce - 278 ładowań telefonu - 40 minut wydzielania ciepła z farelki - 5 godzin zasilania lodówki klasy A+ - 56 godzin oświetlania pomieszczenia świetlówką kompaktową lub 17 godzin światła z 60 W żarówki Mimo to

Skąd pieniądze na nasze emerytury?

0,35 proc. składki. Fundusz miały zasilać też dochody z prywatyzacji. A że rządzący bali się prywatyzacji jak diabeł święconej wody, to i z tego źródła niewiele do Funduszu skapnęło. - Za puste konta Funduszu Rezerwy najbardziej odpowiada rząd PiS. To w okresie największej koniunktury w latach 2006-07

Zbudują elektrociepłownię: będzie ciepło i prąd

. Nowa instalacja ma działać w kogeneracji, czyli jednocześnie wytwarzać ciepło i prąd. Obecnie w Toruniu są jedynie niewielkie źródła energii elektrycznej. EDF Toruń - część francuskiego koncernu energetycznego EFD (Electricite de France), do niedawna znana pod nazwą Cergia - dziś zajmuje się przede

Restauracja na plaży w Sopocie, a na wejściu kartka: "Nie obsługujemy Rosjan"

etniczne lub narodowość. Jeśli mowa o Rosjanach, jest to grupa narodowo-etniczna, więc taki zakaz ma charakter dyskryminujący. U źródła zakazów dotyczących dyskryminacji jest to, aby nie stygmatyzować całych grup ludzi o cechach, których nie mogą się wyzbyć, ponieważ jest to niesprawiedliwe różnicowanie

"Nie obsługujemy Rosjan". Taki napis wywiesił właściciel restauracji w Sopocie

względu na pochodzenie etniczne lub narodowość. Jeśli mowa o Rosjanach, jest to grupa narodowo-etniczna, więc taki zakaz ma charakter dyskryminujący. U źródła zakazów dotyczących dyskryminacji jest to, aby nie stygmatyzować całych grup ludzi o cechach, których nie mogą się wyzbyć, ponieważ jest to

Na co rząd wyda pieniądze za CO2?

zagospodarowują samodzielnie, albo rząd sprzedaje na aukcjach firmom z całej Europy. Inni muszą je od nas kupić, jeśli sami nie dostają darmowych uprawnień. Te pieniądze zasilają budżet państwa, a sprzedażą zajmuje się Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Liczba potencjalnych klientów to 11 tys

W SKOK-ach może wrócić stare

niebezpiecznej furtki, bo w statucie Kasy Krajowej może się znaleźć nie tylko to, co wynika z ustawy, ale też inne zapisy rzutujące na działalność SKOK-ów. Np. takie, że Kasa Krajowa sama ustala swoje źródła przychodów (może więc narzucać SKOK-om nowe opłaty i obciążenia, "wyciskając" je jak dawniej

Banki przykręcają śrubę. Kto jeszcze daje konto za zero?

źródła do banków płynęło rocznie blisko 1,5 mld zł, dzisiaj - zaledwie jedna trzecia tej kwoty. A właśnie dzięki tym wpływom banki mogły oferować za darmo karty, wypłaty z bankomatów, a nawet wypłacać premie. Dla kogo złoto, dla kogo brąz "Pieniądze Ekstra" tak jak prawie rok temu sprawdziły

Jakim paliwem ogrzewać

jedynie w domach energooszczędnych. Warto też wiedzieć o tym, że urządzenia grzewcze zasilane prądem osiągają bardzo wysoką sprawność. Inwestorzy mają do wyboru między innymi ogrzewanie podłogowe (kable i maty), grzejniki (promieniujące i konwekcyjne), piece akumulacyjne (statyczne i dynamiczne). Energia

Drożej za ciepło. Kolejna podwyżka z Orlenu

zmianie taryfy, wciąż należą do najniższych w kraju w porównaniu do miast zasilanych przez porównywalne źródła kogeneracyjne, czyli wytwarzające zarówno ciepło, jak i energię elektryczną, w tym jednostki Fortum Częstochowa, Bytom i Zabrze. Średnia cena ciepła sieciowego (czyli wytwarzanie

Dogadaj się z ZUS przez internet. I sprawdź wysokość emerytury

przeanalizować źródła, z których było zasilane konto. Ważne informacje są też w kolejnym okienku, zatytułowanym "Stan konta ubezpieczonego". Sprawdzimy w nim, ile zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego jest już na naszym koncie. Na PUE jest też kalkulator do policzenia prognozowanej emerytury

Jak tanio ogrzewać dom

odnawialne źródła energii. Dom, który ogrzeje się sam BOŚ zapewnia, że nie tylko pożyczy pieniądze, ale także dostarczy i zamontuje "hybrydowy system grzewczy" oraz zapewni serwis (mają się tym zajmować współpracujący z bankiem specjaliści). Cały zestaw składa się z kolektora słonecznego do 

Jaki sprzęt zabrać na wakacje? Czyli o tym, co najchętniej wybierali kupujący

: SD, SDHC, SDXC 1 opinia Zobacz inne aparaty cyfrowe w Battery bank przyda się zawsze wtedy, gdy nie mamy zewnetrznego źródła zasilania , czyli zarówno pod namiotem, jak i w długiej trasie. Dobry battery bank ma dużą pojemność , co pozwoli na częste ładowanie innych

Jak tanio kupić dolary, euro czy franki

rachunek kredytowy. Dlatego banki w obawie przed utratą tego źródła zarobku ścięły nieco swoje spready. 14 marca Getin przeliczał raty frankowe po kursie 4,0156 zł, a więc niższym niż oferowany w oddziałach (4,4115 zł). Mimo wszystko bank to droższa opcja w porównaniu z ofertą tanich kantorów czy

Najlepsze uczelnie i uczeni dostaną najwięcej pieniędzy [Prof. Kolarska-Bobińska o finansowaniu nauki i szkół wyższych]

". Do tej pory pozyskiwanie pieniędzy z tego źródła szło nam słabo. - Byliśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. To skąd wiara, że teraz będzie lepiej? - Wiara nie wystarcza, chodzi o szybkie działanie. Już teraz 340 uczelni i jednostek badawczych podpisało się pod zaproponowanym przez

Ruszył przetarg na budowę elektrowni w Ostrołęce

systemu zasilania tego regionu kraju, ale przede wszystkim do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – ocenia Roman Pionkowski, prezes spółki Elektrownia Ostrołęka, powołanej do budowy nowego bloku. Inwestycja w Ostrołęce znajduje się na liście

Trudna droga ku chmurom obliczeniowym

świat najwyraźniej nie nadąża za rozwojem technologii i wciąż jurysdykcja zależy od miejsca fizycznego przechowywania informacji, a nie od źródła jej pochodzenia. Dlatego dopóki rzeczywistość nie nadgoni opóźnień względem świata wirtualnego, pozostają rozwiązania pośrednie - w tym wypadku chmura

Afera HSBC. Szukamy polskich pieniędzy na szwajcarskich kontach

, odrzekł: - Nie jestem zainteresowany rozmową z wami i nie jestem powiązany z Polską. Polacy z Rosji i Ukrainy Osobną grupę stanowili polscy menedżerowie pracujący za granicą, głównie w Rosji i na Ukrainie. Ich regularnie zasilane konta są powiązane ze spółkami na Kajmanach, na Jersey i Wyspach Dziewiczych

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

dzieci w dalszym ciągu zasilane będą wypłatami w ramach programu Rodzina 500+ (ponad 20 mld zł), a sytuacja na rynku pracy nie powinna się pogarszać (coraz silniej bowiem dają o sobie znać negatywne zmiany demograficzne). Dużym znakiem zapytania pozostają inwestycje. Ich rozruch prawdopodobnie nastąpi

Kredyt dla studenta

oraz posiadać tzw. zdolność kredytową, a więc udokumentowane źródło dochodu. Żeby było jasne, bank jako źródła dochodu nie uzna kieszonkowego od rodziców. Z drugiej strony nie musi to być umowa o pracę. Banki zdają sobie sprawę, że większość młodych ludzi w tym kraju zatrudniana jest na umowach "

Na czym firma może zaoszczędzić?

miliona złotych! By oszczędzać jeszcze więcej, MPO w Łodzi przymierza się do zasilania samochodów gazem ziemnym. Mniejsze firmy, które nie dysponują aż tak dużą flotą, też mogą oszczędzać na paliwie. Na przykład korzystając z kart paliwowych. Oferuje je większość koncernów, m.in.: PKN Orlen, Lotos

Polskie parafie stawiają na zieloną energię

budują panele fotowoltaiczne. Panele na kościołach Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie już pięć lat temu zamontowała na dachu kościoła 312 modułów fotowoltaicznych, które zasilają elektryczne ogrzewanie podłogowe w parafii i grzałki pod ławami. W 2013 r., czyli ok. dwa lata od