źródła przychodu

Agnieszka Rostkowska, Dariusz Kortko

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

Podatek bankowy i obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych, większe przychody z VAT i zahamowanie wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych - to główne źródła sfinansowania obietnic wyborczych przez PiS, takich jak 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, podniesienie kwoty wolnej od podatku czy obniżenie wieku emerytalnego. Przedstawiła je w Katowicach Beata Szydło, kandydatka partii na premiera.

FO Dębica miała wstępnie 21,23 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 21,23 mln zł straty netto w II kwartale 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 288,74 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco w I półroczu zysk netto

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

dłużne pozyskiwane na inwestycje w odnawialne źródła energii Grupy Tauron, realizowane przez wybrane spółki celowe w formule project finance (tj. w przypadku, gdy źródłem spłaty długu będą wyłącznie przychody samej spółki), nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia grupy, kalkulowanego na potrzeby

Kino Polska TV miało 4,2 mln zł zysku netto, 20,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020

;czas oglądania) wzrósł o 11,7% r/r, a wskaźnik AMR (średnia liczba widzów w każdej minucie) o 10,7% r/r, podkreślono. "Nasz model biznesowy jest dosyć odporny na pogorszenie koniunktury w gospodarce. Mamy mocno zdywersyfikowane źródła przychodów, nie jesteśmy w tak dużym stopniu

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

działalności gospodarczej. Pojęcie należy interpretować, jako szersze niż zawarte w art. 22 ustawy o PIT pojęcie kosztów uzyskania przychodu, które to obejmuje koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23

BoomBit miał 1,53 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.

łącznie ok. 25 mln zł przychodów (ok. 68% łącznych przychodów Grupy w tym okresie).  Łącznie gry GaaS wygenerowały 27,8 mln zł przychodów w 3 kwartałach 2019 (ok. 75% łącznych przychodów Grupy). Główne źródła przychodów Grupy to mikropłatności w grach oraz sprzedaż cyfrowych kopii (ok. 20 mln zł i 54

Energa rozważa udział farmy PV Gryf i innych projektów w aukcji OZE

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii, poinformował wiceprezes spółki zależnej Energa OZE Bartłomiej Marchut. Grupa rozważa zgłoszenie do aukcji farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy ok. 20 MW i kilku mniejszych projektów. "Zdecydowanie

PKN Orlen: Energa po przejęciu będzie zyskiwała na wartości

źródła nisko i -zeroemisyjne, a także ze względu na to, że chcemy pomóc sfinansować budowę elektrowni Ostrołęka C, ale opartej o paliwo gazowe" - powiedział Leszczyński w trakcie telekonferencji. "Jesteśmy przekonani, że Grupa Energa w kolejnych kwartałach i latach będzie rosła" - dodał

J.W. Construction: Sprzedaż lokali spadła o 45% m/m w marcu z powodu epidemii

zagrożenia podstawowego źródła ich zarobkowania mogą być zmuszeni powstrzymać swoje plany zakupowe; - spółka odnotowała wpływ wniosków od klientów, którzy posiadają już zawarte umowy na wybudowanie i zakup lokalu, a nie korzystają z kredytów bankowych, dotyczących zmiany bądź przesunięcia terminów

PKN Orlen myśli o wydzieleniu inwestycji OZE do osobnej spółki

Przykona, 07.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen nie wyklucza wydzielenia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) do osobnej spółki, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. Według niego, mogłaby to być spółka Energa OZE - spółka zależna Energi. "Myślimy o tym kierunku, żeby wydzielić inwestycje

CEZ miał 88 mln CZK zysku netto, 9,8 mld CZK EBITDA w III kw. 2019 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48 027 mln CZK w III kw. 2019 r. wobec 45 517 mln CZK rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13 448 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8 991 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze

GPW ocenia, że private market może ruszyć nawet w I kw. 2020 r.

.  Wskazał ponadto, że w ramach inkubatora GPW szuka spółek technologicznych, "gdzie być może współpraca przerodzi się w komercjalizację produktu". Podkreślił, że cieszą go także rosnące przychody ze sprzedaży informacji. Przychody z tego źródła są powtarzalne, co zmniejsza uciążliwość

ZBP: Obniżki stóp i wyższe odpisy zmniejszą wynik sektora bankowego o 80-85%

marca Narodowy Bank Polski trzykrotnie obniżył stopy procentowe, łącznie o 140 pb (w przypadku głównej stopy referencyjnej). "Skutkuje to silnym obniżeniem przychodów odsetkowych banków, czyli głównego źródła przychodów banków. […] W efekcie największe banki szacują obniżenie dochodów

Vivid Games spodziewa się znaczącego wzrostu przychodów dzięki nowym premierom

Kościelny. "Widać w naszych wynikach pierwsze objawy ocieplenia. W następnych kwartałach szykujemy dużo wydarzeń, które będą powiększać i dywersyfikować źródła przychodów. Na tej bazie zakładamy, że będą znacząco większe w kolejnych okresach przy stabilnych kosztach. Kończy nam się chociażby

PGE EO: Pilotaż potwierdził, że farmy wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne

świadczyć regulacyjne usługi systemowe, podała spółka. "Pilotaż przeprowadzono na największej należącej do PGE Energia Odnawialna Farmie Wiatrowej Lotnisko. Trwające kilka miesięcy badania miały pokazać, na ile odnawialne źródła energii, które w przeciwieństwie do tych konwencjonalnych są

PKN Orlen podtrzymuje plan 7,7 mld zł capeksu w 2020 roku

capeksu na 2020 rok" - dodał członek zarządu ds. finansowych Jan Szewczak. Podkreślił, że koncern ma dobrze zdywersyfikowane źródła finansowania, ale rozgląda się na rynku, patrzy m.in. na obligacje oraz kredyty konsorcjalne. "Prowadzimy analizy dotyczące zmian w harmonogramie i zakresie

Energa chce zakończyć budowę kotłowni i silników gazowych w Kaliszu w 2022 r.

spółka może zgodnie z prawem eksploatować istniejące źródła węglowe w elektrociepłowni Kalisz Piwonice, co wynika z tzw. derogacji ciepłowniczej" - napisało biuro prasowe Energi w odpowiedzi na pytania ISBnews. W lipcu spółki Energa Kogeneracja oraz Energotechnika-Energorozruch podpisały umowę na

MR: Od połowy kwietnia coraz więcej przedsiębiorstw wznawia działalność gosp.

: *    wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; *    przyjmować należności (jest też obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności

Vivid Games do końca roku zdecyduje o sfinansowaniu obligacji i dużego projektu

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Vivid Games do końca roku ustali strukturę potencjalnego pozyskania finansowania na spłatę obligacji i nowy duży projekt, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. "Cały czas mamy na uwadze spłatę obligacji. Zakładamy wyraźne zwiększenie przychodów z

Budimex miał 226,01 mln zł zysku netto przypisanego j.d. w 2019 r.

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Budimex miał 7 569,66 mln zł skonsolidowanych przychodów i 226,01 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r., podała spółka, prezentując informacje przekazane podmiotowi dominującemu. "Przychody netto ze sprzedaży

PKN Orlen daje sobie 3 lata na finalizację przejęć i procesu optymalizacji grupy

stworzyć spółkę o przychodach rzędu 200 mld zł" - dodał. Szef PKN Orlen oszacował, że półtora roku zajmie formalna finalizacja przejęć Grupy Lotos i PGNiG, a drugie tyle potrwa proces optymalizacyjny i restrukturyzacyjny w ramach powiększonej grupy kapitałowej. Jak dodał dyrektor wykonawczy PKN

PKN Orlen rozpocznie budowę morskiej farmy wiatrowej w 2024 roku

Płock, 24.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen rozpocznie budowę morskiej farmy wiatrowej w 2024 roku, po zakończeniu programu rozbudowy petrochemii, zapowiedział prezes spółki Daniel Obajtek. "Na pewno będziemy realizować inwestycję w offshore, bo musimy inwestować w źródła niskoemisyjne"

PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na plan działań w zakresie OZE

alternatywnych, biometanu i wodoru. To przyszłość dla naszej grupy, te źródła zapewnią nam nowe źródła dochodów i dadzą większą stabilizację, dzięki nim spółka będzie bardziej odporna" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński podczas telekonferencji. Kluczowymi projektami realizowanymi przez w ramach budowy

Budimex miał 110,57 mln zł zysku netto, 156,61 mln zł zysku EBIT w I poł. br.

156,61 mln zł wobec 111,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,734,45 mln zł w I półroczu wobec 3 248,42 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż w 1 poł. 2020 osiągnęła poziom 3,73 mld zł i była wyższa niż w 1 poł. 2019 roku, m.in. dzięki konsolidacji

GUS: Podatnicy w ramach 1% przekazali na rzecz OPP 761 mln zł w 2018 r.

% PIT otrzymały organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, chociaż stanowiły zaledwie 13,4% spośród OPP, które w 2017 r. miały przychody z tego źródła. Znaczną część przychodów z 1% PIT (28%) pozyskała najliczniejsza grupa organizacji (26,3%) zajmujących się pomocą społeczną i humanitarną. Podmioty

Orange: Wzrost przychodów w 2020 r. mało prawdopodobny, ale EBITDAaL wzrośnie

przychody z usług roamingu międzynarodowego i roamingu dla osób odwiedzających. Spółka szacuje, że w drugim kwartale bieżącego roku może stracić przychody rzędu 30-50 mln zł z tego źródła. 6. Niedawne osłabienie złotego względem euro i dolara będzie miało w krótkim terminie ograniczony wpływ na wysokość

KGHM: Farma fotowoltaiczna w Legnicy powstanie jeszcze w tym roku

własnych źródeł. Grupa ma ponad 200 ha własnych gruntów, które może potencjalnie przeznaczyć na inwestycje w odnawialne źródła energii. Strategia KGHM na lata 2019-2023 zakłada realizację projektów mających na celu zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

zadłużenia. "Zapewnienie zróżnicowanego i elastycznego finansowania to istotny krok w kierunku realizacji planowanych inwestycji Taurona. Podpisana dziś umowa kredytu jest jednym z elementów, które pozwolą grupie na inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz modernizację sieci dystrybucji energii

Polyslash wyda grę 'Police Shootout' w wersji mobilnej w II kw. 2021 r.

- jeszcze bardziej zdywersyfikować naszą działalność oraz źródła uzyskiwanych przychodów. W najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć prace deweloperskie. Planujemy wydać grę na platformy mobilne w II kwartale 2021 r." - powiedział prezes Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie. Zgodnie z umową Polyslash

Tauron: OZE będą odgrywać ważną rolę w zaktualizowanej strategii

Jaworzno, 12.03.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że w zaplanowanej na ten rok aktualizacji strategii ważną rolę będą odgrywać odnawialne źródła energii (OZE), poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "Pracujemy nad aktualizacją strategii w związku z tym, że kończy się cykl

Tauron zaoferował klientom biznes. rozwiązania efektywnego zarządzania energią

ciepłem, podała spółka. "Produkty optymalizujące zużycie mediów energetycznych są dla nas szczególnie istotne. Pozwalają naszym klientom obniżyć koszty mediów nawet o 30%, a jednocześnie wpisują się w Zielony Zwrot Taurona. Strategia ta oznacza bowiem nie tylko inwestowanie w odnawialne źródła

Ciech utworzył 36,8 mln zł odpisu na Ciech Soda Romania w III kw. br.

układowej co do poziomu ceny pary technologicznej, potwierdzonego pismem CET informującym o braku możliwości dostaw pary po cenie ustalonej w wypowiedzianej umowie, 2. analizy możliwych opcji dostaw pary z nowego źródła, których prawdopodobieństwo realizacji, na dzień podejmowania decyzji, oceniono jako

Aleo.com: Liczba zawieszonych i zamkniętych 1-os. firm spadła do 32,44 tys. w IV

rozpoczęto wdrażanie obostrzeń w wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, wyraźnie wzrosła liczba zawieszeń firm z CEiDG. Wprowadzenie nowych regulacji w marcu, spowodowało dla wielu firm odcięcie od źródła przychodu i zmusiło do podjęcia decyzji o zawieszeniu działaności. W kwietniu liczba

PKP Intercity opracowuje z Tauronem program modernizacyjny wykorzystujący OZE

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - PKP Intercity sprawdza możliwość wprowadzenia rozwiązań technologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na bocznicy Warszawa-Grochów, podała spółka. Przewoźnik we współpracy ze spółką z Grupy Tauron opracowuje program modernizacyjny, który ma

EuroRating obniżył rating CCC do B+, utrzymana negatywna perspektywa

głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych (generująca ok. 3/4 łącznych przychodów grupy), przy jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie. EuroRating szacuje, że w okresie przymusowego zamknięcia sklepów spółka generować będzie wysokie straty

Prezes PKN Orlen: Decyzja KE w sprawie przejęcia Grupy Lotos nie opóźni się

, energetyka i przemysł rafineryjny muszą przejść głębokie przeobrażenia, bo w kontekście zmieniającego się rynku i rosnącego znaczenia paliw alternatywnych może się okazać, że za 15-20 lat rafinerii w Europie już zwyczajnie nie będzie. "Musimy być na to przygotowani, dywersyfikując źródła przychodów i

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi w ramach dobrowolnych odejść (aktual)

Programu Dobrowolnych Odejść oraz zwolnień grupowych. Jednocześnie Grupa Ciech nadal analizuje możliwość budowy efektywnego źródła pary, które mogłoby powstać w ciągu najbliższych kilku lat i pozwoliłoby rumuńskiej fabryce na przywrócenie produkcji sody w perspektywie długoterminowej" - czytamy w

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi 1 kwietnia w ramach programu odejść

utrzymania pełnej załogi zakładu znajdującego się w trybie wstrzymania produkcji, została zmuszona do podjęcia decyzji odnośnie finalizacji Programu Dobrowolnych Odejść oraz zwolnień grupowych. Jednocześnie Grupa Ciech nadal analizuje możliwość budowy efektywnego źródła pary, które mogłoby powstać w ciągu

EuroRating obniżył rating LPP do BBB-, perspektywa negatywna

zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów odzieżowych na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z globalną pandemią koronawirusa wiążą się dla odzieżowej grupy z brakiem uzyskiwania w tym czasie przychodów z głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

źródła energii (OZE), podał Tauron. Kolejne inwestycje Taurona w OZE będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda. Według wstępnych założeń, współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne

Skobel z ME: Rozbudowa EC Chwałowice może zastąpić uciepłownienie El. Rybnik

Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Elektrociepłowni Chwałowice. "PGE Polska Grupa Energetyczna SA poinformowała, że zakończone właśnie analizy wykazały, że uciepłownienie bloków Elektrowni Rybnik i prognozowane przychody nie pozwalają na zapewnienie rentowności projektu, a najefektywniejszym wariantem z

Media po pandemii - jaką funkcję powinny pełnić media publiczne? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

, że powodem była chęć uniknięcia informacji o pandemii koronawirusa. Jednocześnie ta sama pandemia, która w maju zaczęła odrzucać niektórych czytelników, sprawiła, że zaczęły topnieć główne źródła przychodów mediów ze sprzedaży papierowej i reklam. Kołem ratunkowym dla słabnących mediów

Energa miała 113 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Grupa szacuje, że w związku z wpływem koronawirusa na działalność koncernu wynik EBITDA w I kw. br. zmniejszył się o ok. 27 mln zł" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 286 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 971 mln zł rok wcześniej. W I kw

Mostostal Warszawa zbuduje rezerwowe źr. ciepła w EC Stalowa Wola za 55 mln zł

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał z Elektrociepłownią Stalowa Wola umowę na budowę rezerwowego źródła ciepła w elektrociepłowni, podała spółka. Wartość umowy to 55 mln zł brutto. "Wartość umowy: 55 mln zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy" &ndash

Elektrobudowa: W nowej strategii będzie m.in. kogeneracja i elektromobilność

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa chce umieścić w przygotowywanej strategii grupy do 2025 r. kilka nowych obszarów działalności, m.in. kogenerację i alternatywne źródła energii, poinformował prezes Roman Przybył. Spółka chce też w większym stopniu postawić na eksport, m.in. do krajów

MR:Na początku VI więcej aktywnych działalności gospodarczych niż przed pandemią

; wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; *·        przyjmować należności (jest też obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - DNB Bank Polska zanotował 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 77,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. "Całkowite przychody banku z działalności operacyjnej w 2018 r. spadły o 12% r/r i wyniosły 200,3 mln zł (228 w mln zł w 2017 r.). Największą

Tauron miał 162,07 mln zł zysku netto, 957,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

zł zysku rok wcześniej. Wynik EBIDTA sięgnął 957,4 mln zł wobec 1 232,32 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 467,77 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 312,81 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Tauron były o 3

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

preferencyjnego opodatkowania odsetek, dywidend, należności licencyjnych lub innych dochodów (przychodów) podlegających w Polsce preferencyjnemu opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnień wynikających z przepisów implementujących rozwiązania dyrektyw

Gaz-System ma porozumienie z Eneą ws. przyłączenia Kozienic do sieci gazowej

konferencji prasowej. Jego zdaniem, planowane połączenie świadczy o tym, że w strategii energetycznej Polska dąży do tego, by źródła nieefektywne zastępować nowymi, które poprawią jakość powietrza, a równocześnie wpisuje się w decyzję Unii Europejskiej, zmierzającą do obniżenia emisji CO2 do atmosfery

Energa Operator przyłączyła 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

zainstalowanej mocy blisko 50 MW" - czytamy także. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38% (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE). Grupa Energa jest trzecim największym operatorem

Work Service chce zakończyć procesy dezinwestycyjne w maju 2020 r.

starego zadłużenia zejść do zera. Oczywiście, pozyskamy finansowanie obrotowe, ale na zadłużenie inwestycyjne mamy źródła spłaty" - powiedziała Szmytkowska podczas konferencji prasowej. Środki ze sprzedaży węgierskiej spółki Prohuman zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia bankowego, wynoszącego

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym coraz większą rolę będą odgrywały nowe źródła niskoemisyjne oraz źródła regulacyjne, a w przyszłości duże magazyny energii. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) do 2040 r

PKN Orlen ogłosił postępowanie na projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

dywersyfikujemy źródła przychodów i uniezależniamy się od wpływu czynników makroekonomicznych. W perspektywie najbliższych lat chcemy stać się ważnym producentem czystej energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie będzie stale rosło. Rozpoczynając postępowanie na wstępny projekt techniczny farmy wiatrowej

Energa OZE będzie zarządzać tylko aktywami OZE, będąc liderem całego wytwarzania

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Energa Wytwarzanie, która zmieni nazwę na Energa OZE, zarządza wyłącznie aktywami stanowiącymi odnawialne źródła energii (OZE), poinformowało ISBnews biuro prasowe Energi. Do zarządzania należącymi do tej samej linii biznesowej Wytwarzanie aktywami

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

ziemny. Inwestycja w źródła gazowe w Elblągu to tylko jedna z kilku tego typu inwestycji realizowanych przez Energę, która w swoim portfelu inwestycyjnym posiada trzy inne projekty gazowe. Zgodnie z czerwcową decyzją zarządów Energi i Enei także elektrownia Ostrołęka C będzie opalana gazem ziemnym

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

na zidentyfikowane przesłanki. "Jednocześnie, w związku z decyzją o zamiarze zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe dla projektu budowy elektrowni Ostrołęka C realizowanego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (SPV), emitent zidentyfikował konieczność : - utworzenia rezerwy w

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

wielkość EBITDA połączonej grupy i jej odporność na czynniki makroekonomiczne, wskazano w materiale. "Analitycy agencji podkreślają też strategiczne dla Polski znaczenie PKN Orlen jako lidera na rynku paliwowym, który - realizując inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła energii, m.in. morskie

KGHM otworzyło Centrum Analityki w Zielonej Górze

data oraz projekty badawcze i rozwojowe. Spółka zatrudni od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, w zależności od stopnia zaawansowania projektów. Firma zamierza poszukiwać i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania z dostępnych w kraju programów rozwojowych oraz funduszy i dotacji unijnych. KGHM zakłada

Bisnode i Euler Hermes Polska zawarły strategiczną umowę o współpracy

rosnących wymagań sektora finansowego. Wzmacnia również postrzeganie Bisnode jako najbardziej godnego zaufania źródła danych biznesowych na polskim rynku. Jesteśmy bardzo podekscytowani dalszą współpracą z Euler Hermes i gorąco witamy nową grupę klientów, którzy na mocy porozumienia będą teraz mieli dostęp

PKN Orlen otrzyma zgodę KE na przejęcie Lotosu dzięki nowym propozycjom - prasa

. miesiącu PKN Orlen zaproponował sprzedaż udziałów Lotosu w joint-venture z BP o nazwie Lotos Air BP Polska (LABP) oraz zobowiązał się do dostarczania paliwa lotniczego dla LABP, co ma na celu stworzenie wiarygodnego konkurenta - powiedziały Reuters inne źródła" - czytamy w artykule. Następnie spółka

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

kapitałowego" - powiedział partner zarządzający Saski Partners w Warszawie Dominik Olszewski, cytowany w komunikacie. Fundusze takie oferują prywatne źródła finansowania, takie jak strukturyzowane finansowanie dłużne, finansowanie mezzanine, pożyczki konwertowane na udziały, czy też finansowanie

PGE będzie dążyć do wspólnego przetargu na bloki gazowe w Dolnej Odrze i Rybniku

rynku mocy. "Nasze analizy - jeśli chodzi o Dolną Odrę i Rybnik - zakładają przychody z rynku mocy i rynku energii. Jesteśmy też w kontakcie z dostawcami urządzeń, żeby nam wskazali miejsca optymalizacji kosztów, nakładów. Nie przewidujemy trzeciego źródła wynagradzania za elastyczność"

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. "Tauron Ciepło to stabilna spółka działająca w regulowanym segmencie rynku. Jednak dziś przyspieszamy realizację Zielonego Zwrotu i wchodzimy w odnawialne źródła energii. Sprzedaż segmentu ciepłowniczego ułatwi nam zieloną transformację. Zakończenie badania

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

: 1) obniżenie przychodów związanych z realizacją umów z samorządami wynikające z obowiązywania w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 5 maja 2020 r. zakazu korzystania przez użytkowników z rowerów miejskich. Obniżenie przychodów nastąpiło poprzez dokonanie obniżeń wynagrodzenia, odstąpienia od

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

. W poprawionej wersji projektu przewidziano m.in. wypłatę utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym przez tworzony Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. "Sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

. Prezenty w firmie W wielu firmach dochodzi do sytuacji, gdy pracownicy - na przykład w uznaniu zasług - otrzymują prezenty. To jednak nie jest darowizna. - Wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracownika od pracodawcy stanowią przychód kwalifikowany do źródła przychodów. Stosunek pracy i świadczenia

Grupa Budimex miała 7,38 mld zł przychodów i 305,42 mln zł zysku netto w 2018r.

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Grupa Budimex miała 7,38 mld zł przychodów i 305,42 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r., wynika z wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z

Strategia Agory: Ok. 1,6 mld zł przychodów, 200 mln EBITDA w perspektywie 2022

, jakimi są m.in.: usługi B2B dla e-commerce, innowacyjne narzędzia MarTech, a także rozrywka i gastronomia" - czytamy w komunikacie. W 2017 r. grupa miała 1,17 mld zł przychodów - oznacza to ich wzrost o 8,5% od 2013 r. Główne źródła wzrostu obecnych biznesów to: bycie liderem z zakresie treści

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto - 827 mln zł w II kw.

całe pierwsze półrocze wynik EBITDA Grupy Energa wyniósł prawie 1,06 mld zł, a przychody osiągnęły poziom 6,14 mld zł. Wynik netto, zarówno w samym drugim kwartale, jak i w całym pierwszym półroczu br. znalazł się pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym, m.in. odpisu na

Ciech uzyska 'niezbędną wiedzę' ws. przyszłości Ciech Soda Romania do końca roku

czasu pozyskania racjonalnego kosztowo źródła pary, nie widzimy możliwości prowadzenia rentownej działalności biznesowej w Rumunii. Dalsze funkcjonowanie zakładu, którego, po proponowanej ostatniej podwyżce cen, ponad 50 proc. kosztów całkowitych stanowiłaby para technologiczna, miałoby negatywne

IS: Wstrzymany rozwój systemu viaTOLL to utrata ponad 1 mld zł wpływów rocznie

niż jest obecnie i mógłby przynosić z tego tytułu nawet ponad 1 mld zł rocznie więcej z poboru opłat od przejazdów pojazdów ciężkich" - czytamy w raporcie Instytutu. IS zwraca uwagę na kolejną niewykorzystaną szansę systemu - na zwiększenie przychodów od przewoźników zagranicznych. "Ok. 40

PKN Orlen: Na budynku Orlen Projekt zamontowano instalację fotowoltaiczną

Power na Bałtyku, konsekwentnie wpisujemy się w trend zielonej energetyki. W przeszłości zainwestowaliśmy w niskoemisyjne źródła gazowe, rozwijamy technologie produkcji wodoru, wierząc, że jest to paliwo przyszłości w transporcie. Instalacja fotowoltaiczna w Płocku, zasilająca Orlen Projekt, wpisuje się

Unipetrol ograniczy o 50% emisję tlenków azotu i tlenków siarki w Litvinovie

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zakończenie procesu modernizacji elektrociepłowni T700, głównego źródła energii elektrycznej i pary technologicznej dla całego kompleksu w Litvinovie, planowane jest w połowie 2019 roku, podał Unipetrol, czeska spółka z grupy PKN Orlen. Inwestycja o

Nextbike miał 0,3 mln zł straty netto, 13,88 mln zł EBITDA w 2018 r.

w Oulu. "Wśród kluczowych celów jest także intensyfikacja współpracy z partnerami z sektora prywatnego. Przychody z tego źródła stanowią już 22% przychodów ogółem i zakładamy, że będą systematycznie się zwiększać. Liczba stacji sponsorskich stale rośnie, realizujemy też ważne projekty m.in. z

Abstra nie wyklucza w tym roku sięgnięcia po kapitał rynkowy

źródła, to musi to być moment, w którym będziemy przekonani, że to jest odpowiedni czas, żeby po te pieniądze pójść. Nie wykluczamy, że to będzie w tym roku, ale też nie mówimy, że tak musi być" - powiedział ISBnews Wandzel, pytany o potencjalne rozmowy inwestorskie. Dodał, że kluczowe dla Abstra

PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach

, jest zainteresowany posiadaniem nowoczesnego i efektywnego energetycznie źródła wytwórczego na tym rynku" - dodał prezes Taurona. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody

PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł

współfinansowany przez UE w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.6.1. "Źródła wysokosprawnej kogeneracji". Kwota dofinansowania to 5 613 156 zł. W 2019 roku PGNiG Termika oraz władze samorządowe Przemyśla i Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa

VRG chce poprawić marżę brutto o 1 pkt, osiągnąć 16% sprzedaży online w 2020 r.

przychodów w 2019, wzrost marży brutto o 1 pkt proc. r/r oraz osiągnięcie wyższych dynamik wzrostu zysku niż sprzedaży, podała spółka. "W nawiązaniu do informacji przekazanych do wiadomości publicznej w raporcie rocznym grupy kapitałowej spółki za rok 2018 i I półrocze 2019 roku oraz uwzględniając

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

. Podkreśla, że koszt firmowy to wydatek, który służy uzyskaniu przychodu z działalności gospodarczej lub zachowaniu albo zabezpieczeniu jego źródła. Jest to podstawowy warunek, który należy spełnić, zaliczając wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Co ważne - istnienie takiego związku musi wykazać

Unipetrol miał 1,8 mld CZK EBITDA LIFO, 228 mln CZK zysku netto w II kw.

, podała spółka. Skonsolidowane przychody Unipetrolu wzrosły r/r o 10% do 34,1 mld CZK (5,19 mld zł), zysk operacyjny wyniósł 0,56 mld CZK (93 mln zł), wobec 2,59 mld CZK (432 mln zł) rok wcześniej (spadek o 78%), poinformowano także. "Na koniec II kwartału Unipetrol zarządzał siecią 413

Tauron Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego Tauron przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Spółka przyłączyła także 64 odnawialne źródła energii inne niż

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać naszą pozycję nie tylko w Europie, ale też globalnie. W tym celu z determinacją realizujemy kolejne procesy: przejęcie kapitałowe Grupy Lotos oraz proces przejęcia Grupy PGNiG. Widzimy, że tylko podejście zintegrowane może zapewnić konkurencyjność wszystkich podmiotów

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

, decydują się na zawieranie umów wieloletnich" - powiedział wiceprezes Tauron Sprzedaż ds. sprzedaży na rynku biznesowym Tomasz Lender, cytowany w komunikacie. Wedel skorzystał z gwarantowanej w ramach oferty Eko Premium możliwości wyboru rodzaju odnawialnego źródła i postawił na energię

Zysk netto grupy Pozbud T&R spadł o 37% r/r do 6,4 mln zł w 2016 wg wst. danych

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Pozbud T&R miało 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r., co oznacza spadek o 37% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody grupy spadły o 25,5% r/r do 167,5 mln zł. "Obniżenie przychodów ze sprzedaży w 2016 roku w stosunku do

Spółka Ciechu podpisała list intencyjny z Remondis ws. budowy spalarni odpadów

pochodzenia komunalnego, podał Ciech. Wytwarzana w procesie termicznego przekształcania odpadów energia elektryczna oraz ciepło będą dostarczane przez Remondis do Ciech Soda Polska. Współpraca ma na celu obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjności źródła ciepła w zakładzie spółki zależnej Ciechu

Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody

pokrywając zapotrzebowanie obiektów łaźni górniczych w rejonie Sobieski. W ZG Sobieski funkcjonuje także stacja uzdatniania wody. Po uzdatnieniu woda jest wykorzystywana na potrzeby użytkowe, jako alternatywa dla źródła zaopatrzenia z sieci miejskiej. Woda dołowa wykorzystywana jest również w Zakładzie

Startup Poland: Prawie 2/3 startupów finansuje się wyłącznie ze środków własnych

) i PFR Ventures. Z badania wynika też m.in., że największa regularność przychodów cechuje startupy z obszarów: design i moda, narzędzia deweloperskie oraz technologie dla marketingu. "Zmniejszyła się liczba startupów, które sięgają po zewnętrzne źródła finansowania - aż 62% deklaruje, że

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

wzrost wartości firmy do września 2022 - wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii. Wśród fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo-transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza

Przegląd informacji ze spółek

, podał bank. Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość zabezpieczania gwarancją COSME kredytów obrotowych dla firm, podkreślono. Plantwear osiągnął niespełna 2,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku, co oznacza wzrost o 32,9% r/r

KE wznowiła procedurę negocjacji w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

środowiska, jak np. zero i niskoemisyjne źródła energii, w tym planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych, podano również. "Lotos dzięki wzmocnieniu zyska nowe zamówienia i wejdzie w nowe obszary działalności, a te, w których jest już aktywny, m.in. elektromobilność czy w obszarze

Zysk netto Voxel spadł r/r do 11 mln zł w 2016 r.

przychodów generowanych przez pozostałe źródła: pacjentów prywatnych (o około 1 214 tys. zł, tj. 29%), badania farmaceutyczne (o około 753 tys. zł, tj. 42%) oraz teleradiologię (o około 688 tys. zł, tj. 17%), podano również. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 10,23 mln zł wobec 10,69 mln zł

Orlen rozpoczyna testy rozwiązania, które ma zoptymalizować proces ładowania aut

stacjach i dobranych parametrów granicznych stacje zmieniać będą fazy źródła zasilania tak, aby przyłącze było maksymalnie wykorzystane. Dzięki temu wykorzystana moc będzie większa, co pozwoli na skrócenie czasu ładowania, czytamy dalej. Kontynuując pozyskiwanie innowacji z zewnątrz, koncern przystąpił do

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji LNG w Dobiegniewie

odbiorców indywidualnych, podała PSG. "Celem PGNiG jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego każdej zainteresowanej rodzinie oraz firmie. Chcemy, by mieli oni wybór, z jakiego źródła energii chcą skorzystać. Gaz ziemny to przyjazne środowisku, konkurencyjne cenowo paliwo. Cieszę się, że w ramach

Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

ciepłowniczych oraz modernizacja stacji ciepłowniczej. Trzecim natomiast było zwiększenie zabezpieczenia dostaw ciepła polegające na budowie szczytowo rezerwowego źródła ciepła poprzez budowę czterech kotłów olejowych z możliwością dostosowania do spalania gazu. Dzięki inwestycjom powstał układ do wytwarzania

TNS Kantar: Ponad połowa bankowców pozytywnie ocenia 2018 rok, 8% - negatywnie 

upatruje w tym źródła przychodów" - czytamy również.  Jak podkreślił Marcin Idzik z Kantar TNS, w porównaniu do poprzedniego roku obecny 2018 okazał się bardzo podobny z perspektywy oceny uwarunkowań sytuacji w sektorze.  "Głównym źródłem wzrostu przychodów była sprzedaż nowych

CMI będzie gotów do wejścia do USA pod koniec 2020 r., zakłada wzrost wyników

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - CM International skoncentruje się w 2020 roku na rozwoju sprzedaży w Polsce oraz kolejnych rynkach zagranicznych i pod koniec przyszłego roku będzie gotów, by wejść na rynek amerykański. Spółka oczekuje dalszego wzrostu przychodów i zysków w tym i

Budimex miał 128,05 mln zł zysku netto, 170,12 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Budimex miał 128,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. w porównaniu do 194,64 mln zł w pierwszym półroczu 2017, podała spółka. Ponadto Budimex podał że: - przychody netto ze sprzedaży