źródła pokrycia deficytu budżetowego

Komisja Europejska odradza zakup rosyjskich euroobligacji. Kreml zirytowany

Urzędnicy Komisji Europejskiej odradzają bankom w Europie zakup euroobligacji, które chce wyemitować Rosja na załatanie deficytu budżetowego. Wcześniej z zakupu tych obligacji wycofały się amerykańskie banki.

Poznaliśmy wyceny obietnic wyborczych

do 30 listopada. Data pojawiła się w debacie w nawiązaniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku dochodowego i zdaniem ministra nie obowiązuje. Wyraził on również opinię, że projekt 500 zł na kolejne dziecko wcale nie będzie kosztował 20 mld zł. Są natomiast inne źródła na pokrycie

Decyzja S&P osłabi złotego i zwiększy koszty obsługi długu wg analityków

złagodziła jej wymowę i poinformowała, że nie oczekuje już poprawy kondycji sektora finansów publicznych. Podkreślając wątpliwe źródła finansowania dla wprowadzonych nowych wydatków budżetowych S&P podwyższyła prognozę deficytu sektora finansów publicznych z 2,8% do 3,2% PKB na ten rok. Dokonana zmiana była

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przewidujący, że deficyt wyniesie nie więcej niż 54,74 mld zł, zaś wzrost gospodarczy sięgnie 3,8%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z zapowiedziami, wynik sektora instytucji

NIK krytykuje unijną "chwilówkę"

rząd wykorzystuje pieniądze unijne do wypłacania sobie budżetowych "chwilówek". Jak stwierdziła NIK, w latach 2006-08 na finansowanie deficytu i innych potrzeb pożyczkowych przeznaczone zostały przychody budżetu państwa w postaci środków z zaliczki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Prawdopodobne olbrzymie straty France Telecom

gigantów. Może również przyczynić się do wzrostu deficytu budżetowego Francji powyżej limitu 3 proc., który obowiązuje wszystkie kraje strefy euro. FT jest strategicznym inwestorem w TP SA. Przedstawiciele francuskiego operatora zapewniają bezustannie, że ich firma nie sprzeda TP SA, bo to dla FT