źródła gazu

Polska nie będzie zależna od rosyjskiego gazu? PGNiG chce zdywersyfikować źródła dostaw

- Możliwość sprowadzania gazu z Norwegii wydaje się atrakcyjna - poinformował dziś prezes PGNiG Piotr Woźniak. - Bierzemy pod uwagę dwie możliwości: kierunek norweski i rozwój w kierunku LNG. W ciągu pół roku będziemy wiedzieli, która z tych opcji jest bardziej rokująca, w tej chwili wygląda, że

Rosyjsko-amerykański sojusz gazowy po wyborach prezydenckich w USA?

Rosyjsko-amerykański sojusz gazowy po wyborach prezydenckich w USA?

Taki termin podjęcia przez Rosnieft i Exxon decyzji inwestycyjnej o budowie fabryki do skraplania gazu LNG przedstawił rosyjski minister energii Aleksandr Nowak w liście do rządu Rosji - napisała we wtorek wieczorem agencja Interfax. Porozumienie o budowie zakładu do skraplania gazu na Dalekim

Gaz-System uzyskał kredyt od konsorcjum 10 banków w wysokości do 5,5 mld zł

inwestycyjnej w latach 2020-2025. "Podpisana w dniu dzisiejszym umowa ma na celu zapewnienie stabilnego źródła finansowania dla realizowanych przez Grupę Gaz-System projektów takich jak m.in. Baltic Pipe i rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu. Uzyskane w umowie kredytowej warunki są potwierdzeniem

Gaz-System ma porozumienie z Eneą ws. przyłączenia Kozienic do sieci gazowej

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - i Gaz-System podpisały porozumienie w sprawie zaprojektowania przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej gazu, podały spółki. "Gaz do elektrowni w Kozienicach zostanie doprowadzony gazociągiem, którego

EBI udzielił Amber Grid 65 mln euro kredytu na interkonektor gazowy Polska-Litwa

operatorom rynku gazu za granicą" - dodał prezes Amber Grid Nemunas Biknius. Interkonektor będzie pierwszym gazociągiem wysokociśnieniowym między Polską i Litwą, integrującym państwa bałtyckie i Finlandię z szerszym rynkiem gazowym UE i dywersyfikującym źródła dostaw gazu. Projekt zwiększy również

URE: Planowane nakłady na nowe moce w energetyce to 62,16 mld zł w l. 2018-2032

okresie wynosi około 11,8 GW" - czytamy w Biuletynie URE. Wśród planowanych nowych mocy 33,24% stanowić będą źródła opalane węglem kamiennym, 41,16% - węglem brunatnym, 29,4% - gazem ziemnym, a 31,88% - źródła wiatrowe. Pozostałe planowane moce to: fotowoltaika (0,88%), rozprężanie gazu

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

gazu oraz rozwój własnego wydobycia węglowodorów, podała spółka.  "Skuteczna i konsekwentna realizacja strategii PGNiG znalazła swoje potwierdzenie w decyzji Agencji Fitch o podwyższeniu ratingu Spółki. Agencja uwzględniła zrealizowane przez nas działania, które doprowadziły do

PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na plan działań w zakresie OZE

alternatywnych, biometanu i wodoru. To przyszłość dla naszej grupy, te źródła zapewnią nam nowe źródła dochodów i dadzą większą stabilizację, dzięki nim spółka będzie bardziej odporna" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński podczas telekonferencji. Kluczowymi projektami realizowanymi przez w ramach budowy

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji LNG w Dobiegniewie

odbiorców indywidualnych, podała PSG. "Celem PGNiG jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego każdej zainteresowanej rodzinie oraz firmie. Chcemy, by mieli oni wybór, z jakiego źródła energii chcą skorzystać. Gaz ziemny to przyjazne środowisku, konkurencyjne cenowo paliwo. Cieszę się, że w ramach

Synthos wyda 2 mld zł na inwestycje w 3 lata, wybuduje instalację CCNG w Polsce

. Ale - jak wskazał - nie ma ucieczki od innych źródeł energii. Dlatego Synthos chce zdywersyfikować w Polsce źródła produkcji energii i część energii produkować w oparciu o gaz. W efekcie podpisał dziś umowę z PGNiG Obrót Detaliczny umowy na dostawę blisko 8 200 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do

NFOŚiGW zawarł umowy na ok. 304 mln zł dofinansowania wysokosprawnej kogeneracji

zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2" - czytamy w komunikacie. NFOŚiGW dofinansuje 9 projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Na rozwiązania

Gaz-System i PGE GiEK mają umowę na przyłączenie El. Dolna Odra do sieci gazowej

stacji gazowej. Planowany termin jej zakończenia to III lub IV kwartał 2023 r. "Gaz-System rozbudowuje krajowy system przesyłowy wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki na niskoemisyjne źródła energii. Spółka w porozumieniu z polskimi firmami energetycznymi tak planuje

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. "Tauron Ciepło to stabilna spółka działająca w regulowanym segmencie rynku. Jednak dziś przyspieszamy realizację Zielonego Zwrotu i wchodzimy w odnawialne źródła energii. Sprzedaż segmentu ciepłowniczego ułatwi nam zieloną transformację. Zakończenie badania

Greenpeace oczekuje od PGE rezygnacji z nowych inwestycji węglowych

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Greenpeace oczekuje od Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) rezygnacji z nowych inwestycji węglowych i wdrożenia strategii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wynika z komunikatu po spotkaniu prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego z dyrektorem programowym

PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł

systemowego wśród mieszkańców Przemyśla i zapewnienie Im bezpieczeństwa energetycznego. Elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym oznacza czyste powietrze dla całego regionu przemyskiego" - powiedział prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki, cytowany w komunikacie. Obecnie jedynym źródłem dla

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację LNG w Mońkach na Podlasiu

Mońki, 15.04.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG) w Mońkach w województwie podlaskim. "W ramach obecnej strategii na terenie województwa podlaskiego planujemy zgazyfikować 26 gmin, dzięki czemu

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła dostawę gazu do Lisewa w woj. kujawsko-pomorskim

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiła dostawy gazu ziemnego do Lisewa w województwie kujawsko-pomorskim. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w

Prezes PGNiG: W średnim i długim terminie chcemy mieć gaz wyłącznie spoza Rosji

dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy, pytany o źródła gazu po 2022 r. "Startujemy w drugiej części open season dla Baltic Pipe. Chcemy mieć jak największy wolumen zarezerwowany na połączeniu z Norwegią" - dodał prezes. "Chcemy mieć wolumen 7,5 mld m3. Moim zdaniem, realne

BGK: Szczyt zapotrzebowania na ropę i gaz w okolicy 2030 roku (aktual.)

odpowiadać za ok. 28% światowego miksu energetycznego przy odrobinę niższym udziale gazu ziemnego. Sytuacja może ulec zmianie w przypadku znacznie szybszej niż obecnie transformacji gospodarki światowej w stronę OZE. W takim scenariuszu źródła odnawialne będą prawdopodobnie odpowiadać za ponad 1/3 miksu

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym coraz większą rolę będą odgrywały nowe źródła niskoemisyjne oraz źródła regulacyjne, a w przyszłości duże magazyny energii. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) do 2040 r

Konsorcjum PGNiG Obrót Detaliczny będzie dostarczać gaz CNG dla MZA w Warszawie

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum PGNiG Obrót Detaliczny i Gaz Sp. z.o.o. oraz Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie podpisały umowę na dostawę w ciągu 10 lat ponad 54 mln m3 sprężonego gazu ziemnego, poinformowało PGNiG. Wartość całego wolumenu dostaw może osiągnąć kwotę 185 mln zł

Naimski: Baltic Pipe jest realizowany 'co do dnia' zgodnie z harmonogramem

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Budowa gazociągu Baltic Pipe realizowana jest "dokładnie co do dnia" zgodnie z harmonogramem, poinformował pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski po tym, jak operatorzy systemów przesyłowych Polski i Danii - Gaz

PIE: Polska mogłaby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2056 r.

postaci niezależnego od warunków pogodowych źródła energii. Zwykle są to elektrownie wodne oraz jądrowe. W niektórych krajach to także dwukrotnie mniej emisyjny od węgla gaz. Ze względu na warunki naturalne występujące w Polsce optymalnym wyborem w średnim horyzoncie czasowym byłoby oparcie się na dwóch

Gaz-System przyjął plan rozwoju na lata 2018-2027

rozbudowy mocy regazyfikacyjnych do nawet 10 mld m3 rocznie - i gazociąg Baltic Pipe. "Przedstawione w Planie Rozwoju na lata 2018-2027 działania związane z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu zakładają, że podstawowe, nowe źródła gazu importowanego będą zlokalizowane w północno – zachodniej

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

ziemny. Inwestycja w źródła gazowe w Elblągu to tylko jedna z kilku tego typu inwestycji realizowanych przez Energę, która w swoim portfelu inwestycyjnym posiada trzy inne projekty gazowe. Zgodnie z czerwcową decyzją zarządów Energi i Enei także elektrownia Ostrołęka C będzie opalana gazem ziemnym

Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2

nadpodaży energii pozwoli nie tylko częściowo zastąpić gaz ziemny, ale i skutecznie zmagazynować energię. To zielony wodór umożliwi w przyszłości zmniejszenie do zera emisji CO2 z sektora energetycznego i ciepłowniczego. Ważne jest to, że elektryfikacja ciepłownictwa i transportu w oparciu o krajowe źródła

Enefit zakontraktował łącznie ponad 2TWh, zwiększył liczbę klientów w 2019 r.

połowa wolumenu to sprzedaż gazu. "Burzliwy koniec roku dla branży energetycznej okazał się dla nas bardzo owocny. Między innymi dzięki świadczeniu usług z zakresu rezerwowej sprzedaży gazu udało nam się osiągnąć rekordowy wolumen sprzedaż. W przypadku gazu był to ponad dziesięciokrotny wzrost w

Naimski: Rozmawiamy z USA m.in. o 6 reaktorach jądrowych dla Polski

stroną amerykańską, której będzie przewodzić sekretarz energii USA Rick Perry, na temat współpracy w energetyce. "W ramach tego dialogu [z USA] rzeczywiście rozmawiamy nie tylko o dostawach skroplonego gazu i nie tylko o cyberbezpieczeństwie naszych instalacji i o nowych technologiach węglowych

Kurtyka: W ramach 'Czystego Powietrza' udzielono dotąd 2,2 mld zł finansowania

będącego w budowie, dlatego Ministerstwo Klimatu rozważa przygotowanie instrumentu finansowego dla osób budujących domy mieszkalne wyposażone w pompę ciepła, fotowoltaikę lub inne zeroemisyjne źródła ogrzewania i produkcji energii. Celem programu "Czyste Powietrze" - z budżetem 103 mld zł na

PGNiG planuje 5,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" – czytamy w raporcie za 2017 r. Planowane nakłady w segmencie

NFOŚiGW dofinansuje inwestycję JSW Koks kwotą 134 mln zł 

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje kwotą 134 mln zł, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycję JSW Koks w budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, którego

ME: Konieczny dalszy rozwój sieci przesyłowej gazu i dywersyfikacja dostaw

dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do kraju i zapewnienie niezależności od importu z jednego kierunku i jednego źródła, co w znaczący sposób może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku gazu, a tym samym poprawić bezpieczeństwo dostaw gazu do kraju oraz pozwolić na podejmowanie decyzji

PGNiG chce w ramach strategii zwiększać dostępne pojemności magazynowe

operacyjne działalności regulowanej obszaru magazynowania, wdrożyć docelowy model procesów krytycznych i architektury IT oraz budować nowe źródła przychodów z działalności nieregulowanej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w

FE: Zastąpienie węgla brun. przez OZE do 2032 nie zwiększy kosztów transformacji

na lata 2021-2030. - Wspólne wycofanie się z węgla brunatnego Polski, Niemiec i Czech może stanowić jeden z flagowych projektów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jeżeli projekt ten zostanie wpisany w oficjalne plany unijne jako istotna kontrybucja do ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Orlen Południe z grupy kapitałowej PKN Orlen sfinalizował modernizację elektrociepłowni w Trzebini kosztem blisko 80 mln zł, podała spółka. Dzięki inwestycji węgiel wykorzystywany do zasilania elektrociepłowni zostanie częściowo zastąpiony przez gaz ziemny

Gaz-System zakończył budowę gazociągu Czeszów-Wierzchowice

i budowę systemów przesyłowych po obu stronach granicy wraz z interkonektorem Polska-Czechy. Zapewni to możliwość przesyłania gazu w obu kierunkach, podano w materiale. "Posiadamy nowe źródła gazu, jak Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zrobiliśmy kolejny krok ku budowie Baltic

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

zmiany w miksie wytwarzania, w którym nowe źródła mogłyby efektywnie pracować nawet 25 lat, będąc jednocześnie źródłami niskoemisyjnymi. "Obecnie w Polsce emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych. Dodatkowo

Startupy zaprezentowały w InnVento potencjalne rozwiązania dla Grupy PGNiG

poszukiwaniu innowacji. Dywersyfikujemy źródła ich pozyskiwania. Działania InnVento pozwalają nam na przefiltrowanie krajowego ekosystemu startupowego pod kątem rozwiązań na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W tej chwili 'pod skrzydłami' InnVento mamy 9 startupów, których projekty są na różnym etapie

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów. "Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w odpowiednich terminach, źródła wytwórcze nie

PGNiG rusza z programem dopłat do kotła gazowego dla gospodarstw domowych

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny ruszy 2 maja br. z programem dopłat do wymiany dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe. W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG dopłaty do kotła gazowego może uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw domowych, podała

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

wielkość EBITDA połączonej grupy i jej odporność na czynniki makroekonomiczne, wskazano w materiale. "Analitycy agencji podkreślają też strategiczne dla Polski znaczenie PKN Orlen jako lidera na rynku paliwowym, który - realizując inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła energii, m.in. morskie

Synthos uzgodnił współpracę z GE Hitachi Nuclear Energy ws. modułowego reaktora

największych producentów surowców chemicznych w Polsce, jest zainteresowany pozyskiwaniem niedrogiej, wolnej od emisji węgla energii elektrycznej z niezawodnego, dedykowanego źródła. W protokole ustaleń podpisanym przez GEH i Synthos firmy zgodziły się zbadać potencjał budowy małego reaktora modułowego BWRX

PGE Energia Ciepła planuje inwestycje na ponad 800 mln zł w 2019 r.

, poinformował ISBnews prezes Wojciech Dąbrowski. W perspektywie najbliższych 10-15 lat preferowanym paliwem będzie dla spółki gaz ziemny. "Do 2023 roku planujemy ponad 5 mld zł nakładów inwestycyjnych, największe wydatki zaplanowaliśmy za 2 lata. Jeszcze w tym roku planujemy wydać ponad 800 mln, środki

Ignitis Group chce oddać pierwszą farmę wiatrową w Polsce w II poł. 2020 r.

partnerstwa w tym obszarze także w innych krajach, ale niekoniecznie w Polsce" - powiedział prezes. Dodał, że spółka "być może" weźmie udział w tegorocznej aukcji OZE w Polsce. Jego zdaniem, Polska ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o inwestycje w odnawialne źródła energii. Grupa

Steinhoff: PGNiG dobrze wykorzystało europejską liberalizację rynku gazu

liberalizacji rynku gazu. Dzięki rynkom SPOT, rewersom w gazociągach (technicznych jak i wirtualnych), nie jesteśmy uzależnieni tylko od jednego źródła dostaw gazu. Muszą to również zrozumieć Rosjanie i zmienić swoje podejście do polityki energetycznej i dawać korzystne warunki odbiorcom. Trzymam kciuki za

Naimski: Liberalizacja rynku gazu będzie możliwa ok. 2022 r.

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - Liberalizacja rynku gazu będzie możliwa dopiero po osiągnięciu dywersyfikacji źródeł, co powinno nastąpić około 2022 r., poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. "Możemy zakładać, że w perspektywie 2022 r

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to dowód, że trzeba walczyć o klienta i rynek

dla mniejszych firm branży chemicznej, które używają gazu nie jako źródła energii, ale surowca. Z punktu widzenia przedsiębiorców zaoferowana obniżka jest bardzo dobrym sygnałem. Analitycy rynku nie są zgodni, ale wszystko wskazuje, że obecny trend cen gazu utrzyma się i surowiec będzie dalej taniał

Szydło w expose: Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu w Polsce, aby zapewnić bezpieczeństwo gazu dla kraju, poinformowała premier Beata Szydło podczas sejmowego expose. "Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii i mówię tutaj także o

ZE PAK chce dostosować wyłączone bloki elektrowni Adamów do paliwa gazowego

doskonale wpisuje się w strategię zapewnienia rezerwy mocy w okresach szczytowego zapotrzebowania. Dodatkową przesłanką jest umiejscowienie elektrowni Adamów w Krajowym Systemie Energetycznym oraz bliskość źródła dostaw gazu" – czytamy w komunikacie. Spółka zamierza zrealizować zadanie do końca

Naimski: Bloki gazowe mogą pełnić funkcję regulacyjną w systemie

Krynica-Zdrój, 05.09.2017 (ISBnews) - Elektrownie gazowe mogą w polskim systemie elektroenergetycznym pełnić funkcję regulacyjną, poinformował pełnomocnik rządu ds. kluczowej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. "W krajowym systemie elektroenergetycznym, w którym ok. 6 GW to źródła

UE dofinansuje feasibility study dot. pływającego terminala LNG w Gdańsku

zaaprobowanych przez państwa członkowie - w sumie UE ma na nie przeznaczyć 22,1 mln euro. "Europejski transport wciąż w 94% uzależniony jest od ropy naftowej jako źródła energii. Dlatego UE bada siedem projektów, które mają przyspieszyć dostarczanie alternatywnych źródeł energii, kładąc szczególny nacisk

Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

ciepłowniczych oraz modernizacja stacji ciepłowniczej. Trzecim natomiast było zwiększenie zabezpieczenia dostaw ciepła polegające na budowie szczytowo rezerwowego źródła ciepła poprzez budowę czterech kotłów olejowych z możliwością dostosowania do spalania gazu. Dzięki inwestycjom powstał układ do wytwarzania

Zysk netto PGNiG wzrósł r/r do 367 mln zł w III kw. 2017 r.

konsekwentnej realizacji strategii, którą GK PGNiG przyjęła na początku tego roku. Dywersyfikujemy źródła dostaw surowca i bierzemy udział w przedsięwzięciach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a równocześnie zwiększamy przychody i zyski z działalności" - powiedział prezes

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

połowę na węgiel. Czyste źródła ciepła będą kosztować według analiz nieco więcej (69 mln zł), ale wyeliminuje to problem smogu z ogrzewania budynków i zredukuje koszty zdrowia. - Suma wydatków inwestycyjnych na źródła ogrzewania i ocieplenie budynków, do 2030 roku wyniesie 407 mln zł. Można uznać, że

Polenergia: Energetyka odnawialna zaczyna 'spinać się' bez wsparcia

Nowego Przemysłuw Katowicach, komentując wypowiedź prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej o wysokich kosztach energii.  "Przy tych parametrach, które mamy dzisiaj, odnawialne źródła energii powoli zaczynają się spinać bez wsparcia" - dodał prezes.  Dodał, że Polenergia z

Tchórzewski: Nie zakładamy przejęcia Innogy Stoen przez PGE

inwestowanie w już istniejący, dobrze zorganizowanych dostawców. Jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa, to wtedy tak" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach konferencji Nafta-Gaz-Chemia, zapytany o powód wpisania Innogy na listę spółek strategicznych. Podkreślił, że resort jest

Forum Energii przed COP24: Transformacja energetyki dopiero się rozpoczyna

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Polska wciąż ma najmniej zdywersyfikowany miks źródeł wytwarzania energii elektrycznej w UE, choć obserwowany jest spadek udziału węgla na rzecz gazu i źródeł odnawialnych. W niewielkim stopniu wiązało się to jednak ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych, wynika

Polenergia pozyskała 107 mln zł finansowania na Farmę Wiatrową Szymankowo

uruchomieniu projektu Szymankowo łączna moc lądowych farm wiatrowych Polenergii wzrośnie o 15% do 287 MW" - czytamy dalej. Farma Wiatrowa Szymankowo będzie pierwszą w Polsce tak dużą inwestycją w odnawialne źródła energii, której realizacja nie jest uzależniona od uzyskania wsparcia ani w ramach systemu

Sejm przyjął nowelizację ustawy tworzącą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej

Kopacz: Terminal LNG uniezależni Polskę od dostaw gazu ze wschodu

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) – Spodziewana w IV kw. br. dostawa gazu na rozruch terminala LNG w Świnoujściu przybliża uniezależnienie Polski od dostaw gazu z Rosji, powiedziała premier Ewa Kopacz. "Ta inwestycja spowoduje, że będziemy niezależni do jednego wschodniego źródła

Przegląd informacji ze spółek

lata gazowe, podał Gaz-System. Zarezerwowano przepustowość punktów wejścia i wyjścia na gazociągu jamalskim na rok gazowy 2020/2021 na poziomie bliskim 100% oferowanej mocy tego gazociągu. Getin Holding otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji Idea Banku z siedzibą w Mińsku - spółki

Morawiecki w expose: Nie zrezygnujemy z węgla, ale chcemy też OZE i atomu

zagłębiem nowych technologii" - powiedział Morawiecki w Sejmie. "Ale dla naszych przyszłych pokoleń chciałbym zadbać o to, by alternatywne źródła energii mogły się rozwijać - nie w imię ideologii, ale tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, tam, gdzie przyniesie to Polakom korzyść, a nie

BM Reflex: Listopad może być kolejnym miesiącem z cenami paliw poniżej 5 zł/l

ostatnie zapowiedzi Arabii Saudyjskiej. Zdaniem tamtejszego ministra energii do 2030 roku Arabia Saudyjska ograniczy wewnętrzną konsumpcję ropy naftowej o blisko połowę poprzez zwiększenie produkcji gazu, rozwój sektora jądrowego i inwestycje w odnawialne źródła energii. W ciągu ostatnich 4 lat Arabia

International Paper analizuje przyszły miks energetyczny dla zakładu w Polsce

producentami energii ze źródeł odnawialnych, ale także innymi paliwami, jak biomasa czy gaz. "Analizy strategiczne prowadzone są na poziomie grupy w Europie, jako element szerszego procesu planowania strategicznego. Przyszły miks paliwowy i modernizacja energetyki to jedne z kluczowych wyzwań

PGE Toruń i ZEW Kogeneracja mają ponad 11 mln zł dofinansowania na modernizacje

likwidację węzła grupowego na rzecz efektywnych indywidualnych węzłów cieplnych. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła. "Cieszy mnie dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów sieciowych w

Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o mocy do ok. 30 MW na terenach Bogdanki

ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej w ten bezemisyjny sposób energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne. "Grupa Enea konsekwentnie realizuje zakładane cele, w sposób ekonomicznie optymalny rozwija odnawialne i konwencjonalne źródła

Piotrowski z ME: Musimy określić miks energetyczny dla Polski w tym roku

w kolejnych latach można było kontynuować rozwój" - powiedział Piotrowski podczas panelu na kongresie PowerPol. "Wiemy, że musimy odnowić źródła konwencjonalne. To odnowienie dotyczy 7-10 GW energii" - dodał minister. Wskazał, że jeśli chodzi o surowce energetyczne, Polska nie

Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej

r. energia elektryczna powinna być wytwarzana w 50% z odnawialnych źródeł, a do 2050 r. - w 80%. Pozostałe źródła to węgiel (40% w 2035 r.) i gaz (10% w 2035 r. i 20% w 2050 r.). W struktura źródeł odnawialnych przewidziano farmy wiatrowe na lądzie i na morzu, fotowoltaikę, biogaz i biomasę

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

uzupełniający. Zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie pokrywane przez zasoby krajowe. Dokończona ma zostać eksploatacja czynnych złóż i zagospodarowanie perspektywicznych. Za perspektywiczne złoża uznano Złoczew i Ościsłowo, a za rezerwowe Gubin. Popyt na gaz ziemny i ropę naftową ma być pokrywany głównie

Tauron miał 162,07 mln zł zysku netto, 957,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

% wyższe r/r i wyniosły 5,5 mld zł. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe stawki usług dystrybucyjnych, wyższa produkcja energii elektrycznej zrealizowana przez farmy wiatrowe oraz wzrost wolumenu sprzedaży gazu" - czytamy w komunikacie. "W pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęliśmy

BIEC:WPI spadł o 0,7 pkt m/m w VIII, nie występuje trwałe nasilanie się inflacji

. Mniejsze znaczenie dla poziomu inflacji miały dotychczasowe wzrosty cen gazu czy usług medycznych. Pozostałe potencjalne źródła wzrostu cen, takie jak ceny surowców, w tym ropy naftowej, czy oczekiwania przedsiębiorców na temat przyszłych cen producentów nie wykazują jak na razie tendencji do wzrostu i

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać naszą pozycję nie tylko w Europie, ale też globalnie. W tym celu z determinacją realizujemy kolejne procesy: przejęcie kapitałowe Grupy Lotos oraz proces przejęcia Grupy PGNiG. Widzimy, że tylko podejście zintegrowane może zapewnić konkurencyjność wszystkich podmiotów

PBS Group dostarczy 2 kotły do Koksowni Częstochowa Nowa za ponad 125 mln CZK

dostarczenia systemu SNCR w celu redukcji emisji tlenków azotu w produktach spalania. Technologia umożliwiająca wykorzystanie gazu koksowniczego jako źródła energii ma zostać dostarczona w lipcu 2019 roku. "Dynamicznie się rozwijamy i aktywnie inwestujemy w wielu sektorach przemysłu, jednocześnie

PSEW/DISE: Elektrownie wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne w systemie

konwencjonalnej opartej na węglu na rzecz nowych technologii jej wytwarzania i znaczącego udziału energii odnawialnej. Zmiany idą od wytwarzania scentralizowanego w stronę technologii rozproszonych. Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej opłacalne. Pomimo mniejszego wsparcia zaczynają one konkurować

Steinhoff: Rynek mocy to najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu

one nie do przyjęcia przez Polskę. Jesteśmy w specyficznej sytuacji, gdy większość energii pochodzi z węgla brunatnego i kamiennego. Nie mamy elektrowni atomowej i mało energii czerpiemy z gazu. Do 2020 r. jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia wymaganego przez UE 15-procentowego udziału OZE, ale te źródła

PGNiG: Realny termin zakończenia bloku w EC Stalowa Wola to połowa 2016 r.

, bo można te źródła szybko wstawić do systemu. Powinien nastąpić powrót do dyskusji nt. rynku mocy. My nie odpuszczamy żadnych przedsięwzięć, które mogą konsumować gaz" - powiedział. Inwestycja w Stalowej Woli obejmuje budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 450 MWe i cieplnej 240

Enefit ma umowy na łączny wolumen obrotu energią na poziomie 858 GWh

(sprzedaż i zakup energii z OZE) oraz sprzedaż 88 GWh gazu. "Jesteśmy zadowoleni z pierwszego roku działalności na polskim rynku. Zbudowaliśmy szeroki portfel rozwiązań energetycznych i zyskaliśmy zaufanie wielu klientów. Co jednak najważniejsze, w oparciu o nasze międzynarodowe doświadczenie i

ME: Zespół ds. reaktorów wysokotemperaturowych rekomenduje technologię HTGR

zaprojektowania pierwszego reaktora oszacowano na 500 mln zł, a budowy - na 2 mld zł netto. "Wdrożenie tej technologii jako źródła ciepła przemysłowego np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszyłoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny i obniżyło poziom emisji CO2 a jednocześnie postawiłoby nasz kraj w

Zablokować Nord Stream 2. Europa Środkowa zjednoczona

Na dwudniowym szczycie UE przywódcy państw kolejny raz w ciągu trzech miesięcy mają debatować o gazociągu Nord Stream 2, którym przez Bałtyk ma płynąć rosyjski gaz do Niemiec. - Unia Europejska nie może patrzeć przez palce na kolejną gigantyczną próbę podzielenia Europy i ponownego jej uzależnienia

KPMG przewiduje wzrost zapotrzebowania na LNG, które spełnia wymogi emisyjne

paliwa. Tymczasem tempo wzrostu w państwach azjatyckich wynosiło 5,7%, zaś w krajach Bliskiego Wschodu - aż 6,4% rocznie. "Mimo spadku konsumpcji gazu ziemnego w Europie dokonywane są obecnie inwestycje dywersyfikujące źródła dostaw i zwiększające możliwości importu gazu ziemnego. Korzystne

ME: Wkrótce powstanie Centrum Naukowo-Przemysłowe ds. reaktorów HTGR

; - powiedział dyrektor. Dodał, że zaawansowane są prace nad włączeniem do powstającego Centrum Naukowo-Przemysłowego partnerów z Polski i z zagranicy. "Wdrożenie technologii HTGR jako źródła ciepła przemysłowego (500-600°C) np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszy zapotrzebowanie Polski na

Europa Środkowa przeciw gazociągowi Nord Stream 2

skierowali do szefa KE Jeana-Claude'a Junckera premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry), liderzy państw bałtyckich (premierzy Estonii i Łotwy oraz prezydent Litwy), a także premier Rumunii. Według agencji Reuters dwa źródła w KE poinformowały, że list podpisała także Chorwacja

PGNiG chce przyspieszyć import skroplonego gazu LNG

W środę PGNiG poinformowało, że rozważa zamówienie w czerwcu i lipcu pięciu ładunków skroplonego gazu LNG z dostawą do gazoportu w Świnoujściu. Ten gaz spółka chce kupić na rynku bezpośrednich dostaw spot, niezależne od surowca zamówionego w kontrakcie długoterminowym w Katarze. Realizacja tego

PKN Orlen analizuje budowę szczytowego bloku gazowego w Płocku

infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. "Rozważamy taką możliwość [budowy gazowego bloku szczytowego], mamy teren, prowadzimy analizy, ale decyzji jeszcze nie ma. Zdecyduje przede wszystkim opłacalność, weźmiemy pod uwagę takie czynniki, jak nakłady inwestycyjne i ceny gazu" - powiedział

Enefit chce dotrzeć z ofertą do małych i średnich wytwórców w 2018 r.

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Enefit, poza sprzedażą energii i gazu, chce dotrzeć z ofertą do małych i średnich wytwórców w 2018 r., poinformował dyrektor zarządzający Enefit Polska Maciej Kowalski. Ponadto spółka planuje kontynuować działalność w segmencie OZE. "Ubiegły rok z punktu

Hollywood przeprowadzi emisję 15 mln akcji serii L po 1 zł każda

oparciu o wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła finansowania. Cena emisyjna jest wyższa niż aktualny oraz średni kurs na GPW z ostatnich 6 miesięcy, co sprawia, że emisja ta jest korzystna dla obecnych akcjonariuszy spółki" - powiedział członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w Hollywood Krzysztof

Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, aby pozyskać 15 mln zł na rozwój

zwiększamy sprzedaż zaawansowanej usługi wynajmu tekstyliów wraz z ich serwisem, co z jednej strony zapewnia wyższe marże, ale również wymaga dodatkowych źródeł finansowania oraz zaangażowania wyższego kapitału obrotowego. Obecna sytuacja na rynku pracy oraz skokowy wzrost kosztów energii i gazu nie

Przegląd prasy

--Senat przyjął nowelizację dotyczącą korzystania z infrastruktury kolejowej --CFG planuje wydać 2 własne gry w 2020 roku, 3 kolejne w 2021 roku --Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji --YIT wprowadził do oferty 129 mieszkań w ramach Domu Mehoffera w Warszawie --Gaz-System i

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 2. Budżet państwa w zakresie zmniejszenia przychodów z obniżonej stawki podatku akcyzowego Wolumenu uprawnień, które mogą zostać zlicytowane na giełdzie EEX przez Polskę już w roku 2019. Wolumen ten został oszacowany na 55,8 mln

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto - 827 mln zł w II kw.

aktywa ciepłownicze Grupy Energa, m.in. Elektrociepłownia Elbląg, w której trwa obecnie wart ok. 250 mln zł program inwestycyjny. Jego celem jest zastąpienie węgla, jako głównego paliwa dla źródeł wytwarzania ciepła, paliwem niskoemisyjnym, jakim jest gaz ziemny. Na wdrożony program składa się budowa

JSW ma list intencyjny z Solarisem i Aurora Tech dot. wykorzystania wodoru

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Społka Węglowa (JSW) i jej spółka zależna JSW Innowacje podpisały z Solaris Bus & Coach i Aurora Tech list intencyjny w sprawie opracowania, wdrożenia i rozwoju projektu wodorowego w celu wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego i

Putin forsuje Nord Stream 2, aby zalać Europę rosyjskim gazem

. To ma być bliźniak pierwszego Nord Streamu, który został ukończony w 2013 r. i może dostarczać do Niemiec 55 mld m sześc. gazu rocznie na szlakiem omijającym tradycyjne trasy eksportu rosyjskiego gazu przez Ukrainę i Polskę. Większość gazu dostarczanego do Niemiec drugim Nord Streamem ma być

PGE zidentyfikowała zasoby pozwalające na budowę ok.750 MW mocy fotowoltaiczych

inwestując w nieemisyjne źródła wytwórcze, do których zaliczamy przede wszystkim wiatraki na morzu i program rozwoju paneli fotowoltaicznych. W programie offshore jesteśmy obecnie na etapie wyboru partnera spośród podmiotów, które złożyły wiążące oferty zakupu udziałów, natomiast w przypadku programu PV

Eesti Energia poszerzy ofertę o usługi oparte o OZE, także w Polsce

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Enefit - spółka zależna od Eesti Energia, podpisała w ostatnim kwartale w Polsce pierwsze umowy na dostawy energii i gazu dla lokalnych przedsiębiorstw. W najbliższym czasie Eesti Energia planuje również poszerzyć swoją ofertę - również w Polsce o nowe usługi

Forum Energii: 3-4 GW mocy fotowoltaicznych zwiększy stabilność systemu latem

źródła, które pomagają pokryć letni szczyt zapotrzebowania, podkreśliła prezes. Rozwiązaniem mogłaby być budowa mocy fotowoltaicznych, których zaletą jest dyspozycyjność właśnie w okresie najwyższych temperatur. "Niemcy także miały problem szczytu letniego, ale tam jest istotny udział

KE zatwierdziła pomoc publiczną dla 9 projektów gazociągów w Polsce

gardeł" oraz wzmocnienie istniejących sieci przesyłu gazu w Polsce" – czytamy w komunikacie. Pięć z dziewięciu projektów infrastruktury gazowej połączy europejskie źródła zaopatrzenia w gaz z Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego z resztą Europy przez Polskę, zwiększając

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,9% r/r w sierpniu

sprzedaż gazu ziemnego o 2,2% m/m). Z drugiej strony nastąpił spadek rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 2,7 pkt proc. do 15,3% r/r; ujemny efekt bazy). W sierpniu br. również nieznacznie obniżyła się dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,1 pkt proc. do 2,1% r/r