źródła finansowania przedsiębiorstw

Pekao Leasing ma umowę z EBI na 100 mln euro finansowania dla MŚP

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Pekao Leasing - spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao - podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i pozyskała 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które posłuży m.in. poprawie efektywności

SFS: 35,2% firm przemysłowych z sektora MŚP zwiększyło automatyzację

przed epidemią przedsiębiorstwa korzystające z finansowania zewnętrznego były w lepszej sytuacji niż te, które wykorzystywały wyłącznie środki własne. W porównaniu do poprzedniego roku firmy dywersyfikujące źródła finansowania zwiększyły sprzedaż krajową o 32,2% i eksport o 21,7%. Natomiast 38,8

Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

wprowadzenie obligacji rozwojowych, które pozwolą na stworzenie dodatkowego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej. Według prezesa GPW, Polska ma szanse na odbicie gospodarcze po pandemii w kształcie litery V. "Rynkami finansowymi nadal będą rządzić globalne trendy, a wpływ

GUS: Inwestycje na 2017 r. planuje 50,7% firm z przemysłu i 32,4% z budownictwa

inwestycyjnych w 2016 r. Inwestycje w 2017 r. planuje 50,7% przedsiębiorstw w przemyśle i 32,4% w budownictwie" - czytamy w komunikacie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (91,3% jednostek w październiku br

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

podział ryzyka - np. w ramach, tzw. club deal czy finansowań w ramach konsorcjów kredytowych. Do dużych finansowań bank podchodzi wspólnie z norweskim właścicielem" - czytamy także. Oprócz bieżącej obsługi przedsiębiorstw, DNB Bank Polska oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych i 

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - INC przyjął nową strategię rozwoju, w której za główny cel stawia sobie osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój, podała spółka. Jednym z efektów realizacji celu ma być 6-krotny

ING BSK: Wysoka dynamika 'zielonych' instrumentów finansowych będzie utrzymana

), - olbrzymie potrzeby inwestycyjne, aby realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju SDG 2030, - przyjęcie celu neutralności klimatycznej UE w 2050 i Europejskiego Zielonego Ładu, wymagającego mobilizacji 1 biliona euro finansowania w latach 2021-27, z czego około 300 mld euro mają stanowić dodatkowe środki

Monevia przekroczyła próg 200 mln zł wykupionych faktur od mikro- i małych firm

rezultacie mamy stabilne źródła finansowania dalszego rozwoju i jesteśmy silnym partnerem biznesowym" - podkreślił Drowanowski. Monevia jest polską firmą działającą w sektorze bieżącego finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystuje środowisko online i zaawansowane nowe

Polenergia pozyskała 107 mln zł finansowania na Farmę Wiatrową Szymankowo

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Polenergia rozpoczyna realizację Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW, podała spółka. Na realizację inwestycji Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł, podała spółka. "Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w

KE i EFI uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy VentureEU

inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa typu startup i scale-up w Europie, podwajając ilość dostępnego obecnie w Europe kapitału wysokiego ryzyka" - czytamy w komunikacie. VentureEU zapewni nowe źródła finansowania, dając europejskim innowatorom możliwość przekształcenia się w wiodące

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

ukierunkowanej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczenie biurokracji; ma ona ponadto ułatwić licznym europejskim MŚP prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku i poza nim, uzyskiwanie dostępu do finansowania, a także odegranie wiodącej roli na drodze ku cyfrowej i zielonej

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

kapitałami własnymi, utrzymując konserwatywną strukturę finansowania" - wskazano także w raporcie. Na stosunkowo niską skłonność przedsiębiorstw do zaciągania kredytów wskazuje także preferowanie środków własnych jako źródła finansowania nowych inwestycji oraz spadający od kilku lat odsetek

URE: Całkowita zainstalowana moc cieplna spadła do 54,26 GW w 2016 r.

987,1 mln zł w 2016 r. i były o 33,2% niższe niż w 2015 r. Obniżeniu uległy przede wszystkim nakłady przeznaczone na inwestycje w źródła ciepła - o prawie 40%. "Finansowanie inwestycji przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze odbywało się głównie ze środków własnych. W 2016 r. udział

ZBP: 52% średnich firm i 42% mikro- i małych przedsiębiorstw ma kredyt bankowy

zewnętrzne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw przez 53% średnich firm (roczne obroty w przedziale 3,6 mln - 30 mln zł) oraz 43% mikro- i małych przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln zł) i jest to wzrost w porównaniu z zeszłorocznym badaniem, gdy wyniki te wynosiły odpowiednio 48% dla firm średnich

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

; Największe szanse będzie miała zawsze firma, której celem jest poprawa konkurencyjności, innowacja, wprowadzenie na rynek nowych produktów czy rozwiązań ekologicznych, jak np. odnawialne źródła energii – mówi ekspertka. Pieniądze na rozwój przedsiębiorstw Wiele programów i instrumentów zwrotnych, jak

Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja

;         Rozwiązania podatkowe z tarczy antykryzysowej •             Pozostałe rozwiązania podatkowe (spoza tarczy antykryzysowej) #2 Źródła finansowania i dotacji | 28 maja 2020 • 

Aasa Polska: 49% małych przedsiębiorstw chce starać się środki fin. w ciągu roku

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Niemal połowa (49%) małych przedsiębiorstw planuje ubiegać się o finansowanie w ciągu najbliższego roku, a 28% spotkało się z odmową jego udzielenia, wynika z badania "Potrzeby mikroprzedsiębiorstw w zakresie finansowania 2017", zrealizowanego przez

BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa

innych, podano.  "Sektory kreatywne i kultury to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź rynku, tworząca nowe miejsca pracy i źródła dochodu - charakteryzują się dużą rentownością i potencjałem. Są istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego ich rozwój jest bardzo ważny. Jednocześnie

BGK rozpoczął nabór wniosków o pożyczki z Fund. Dostępności, w puli 42,8 mln zł

dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo inwestycję będzie można uzupełnić dotacją z PFRON. "Działając wspólnie na rzecz osób o szczególnych potrzebach, łączymy różne źródła finansowania. Zyskujemy w ten sposób

EBI udzielił prawie 1 mld euro kredytów na inwestycje w energetyce i B+R

). Dzięki kolejnym dwóm kredytom EBI Polska otrzyma 730 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. Te operacje EBI są pierwszymi w ramach nowego instrumentu finansowego InnovFin Science, który powstał dzięki

ME szacuje koszt programu rekompensat na ok. 4-5 mld zł

gospodarstw domowych mają być naliczane automatycznie i pojawią się na rachunku od kwietnia 2019 r. Rekompensaty dla małych i średnich przedsiębiorstw będą wymagały złożenia wniosku, co będzie możliwe od kwietnia. Źródła finansowania funduszu to: - środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, - środki

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło ponad 162 mln zł

inicjatywy Jeremie2 przyznano już tysięczne wsparcie. 1000 wspartych przedsiębiorców dowodzi, że wielkopolskie firmy, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i startupy, nadal potrzebują tego typu zewnętrznego źródła finansowania. Jeremie2 umożliwił im dostęp do kapitału, co przekłada się na realizację

Przegląd informacji ze spółek

źródłami finansowania prac niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20 będą w pierwszej kolejności: podwyższenie kapitału, kredyty (w tym pożyczki od założycieli) oraz nowe granty publiczne. Dodatkowe potencjalne źródła finansowania to partnerstwa i kredyty EBI

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - W związku z epidemią koronawirusa Konfederacja Lewiatan przekazała Ministerstwu Rozwoju (MR) propozycje działań osłonowych i wspierających, które mają przyczynić się do złagodzenia skutków COViD dla przedsiębiorstw, poinformowała Konfederacja. Konfederacja chce

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

. W poprawionej wersji projektu przewidziano m.in. wypłatę utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym przez tworzony Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. "Sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoki

oczekiwań. "Oceniano, że głównym źródłem niepewności dla prognozowanej dynamiki PKB jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki" - czytamy w "minutes".  Oceniając sytuację gospodarczą w II kw. br., wskazano, że trudno wskazać źródła spowolnienia wzrostu inwestycji w gospodarce

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw poligraficznych wzrosło do 33,4 mln zł

firm nie rozwijają się. Warto, aby najmniejsze firmy poligraficzne nie pozostawały w tyle za gigantami rynku, tylko odważniej sięgały po zewnętrzne źródła finansowania, które zagwarantują im zysk i bezpieczny rozwój" - ocenił Mirosław Sędłak, zarządzający programem Rzetelna Firma w ramach

Raiffeisen-Leasing Polska ma pożyczki 255 mln zł od EBOR dla sektora MSP

punktu widzenia. Jesteśmy przekonani, że poprzez współpracę z Raiffeisen Leasing będziemy przyczyniać się do zwiększania znaczenia leasingu, jako ważnego źródła długoterminowego finansowania dla mniejszych przedsiębiorstw" - powiedział pierwszy wiceprezes Phil Bennett, cytowany w komunikacie

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

. planowało tak 79,6%), a 40% planuje wzrost zatrudnienia (43% rok temu); blisko 49% firm deklaruje zatrudnienie na podobnym poziomie jak w 2018 r., a niespełna 39% poziom wynagrodzeń zbliżony do tych w mijającym właśnie roku; żadne przedsiębiorstwo nie zakłada scenariusza zmniejszenia wynagrodzeń

ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Zdecydowana większość przedsiębiorstw - zarówno małych, średnich, jak i mikrofirm (89%) w finansowaniu swojej działalności wciąż preferuje wykorzystanie środków własnych, zaś niespełna 50% średnich podmiotów korzysta z kredytu bankowego. Bieżący rok przynosi

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 23-24 października br. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance, podali organizatorzy. W trakcie wydarzenia będzie mowa m.in. o strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, nowych wyzwaniach i

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

. "Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, mogą wnieść swój istotny wkład w jak najszybszą odbudowę potencjału gospodarczego Polski po pandemii koronawirusa. Jednak brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora i może zaprzepaścić jego ogromny potencjał"

BGK oferuje gwarancje umożliwiające 2,87 mld zł kredytów na fotowoltaikę

wysokości ponad 150 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, podsumował BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in

Biomed-Lublin otrzymał 14,98 mln zł dofinansowania z MIR na budowę CBR

, co stanowi 60% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Emitent zobowiązany jest do złożenia do instytucji zarządzającej w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu w kwocie 9 984 398 zł" - czytamy dalej.  Wcześniej spółka informowała, że

Przegląd prasy

własnych usług finansowych wg gazety --Firmy wodno-kanalizacyjne będą inwestować w odnawialne źródła energii, ale coraz trudniej będzie im finansować inne projekty ISBnews --Rafako miało wstępnie 217,2 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019 --Santander Bank Polska miał 2138,35 mln zł

ZPP: Polscy przedsiębiorcy finansują swoją działalność z własnych środków

temat. "Niewątpliwie obecna struktura finansowania polskich przedsiębiorstw wynika z niechęci przedsiębiorców do uzależniania się od obcego źródła kapitału i zaciągania zobowiązań, które w niepewnej rzeczywistości gospodarczej mogą wkrótce okazać się ponad ich siły. Systematyczne oszczędzanie i

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w Polsce spadły o 0,7% r/r do 17,9 mld zł w 2016

%). W 2016 r. uwzględniając źródła finansowania nakładów wewnętrznych na B+R, najwyższa wartość środków (9 528,4 mln zł) pochodziła z sektora przedsiębiorstw i stanowiła ona 53,1% wszystkich nakładów poniesionych przez podmioty prowadzące działalność B+R; w przypadku sektora rządowego udział ten wyniósł

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

codziennej pracy. Rozmawiano m.in. o strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, nowych wyzwaniach i ryzykach spółek giełdowych, zmianach regulacyjnych w obszarze fiskalnym oraz cyfrowej transformacji. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia. Kongres rozpoczął panel dotyczący strategii

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

. Zamrożenie niektórych sektorów gospodarki ma znaczący, negatywny wpływ na strumień dochodów sektora w 2020 r., z kolei działania wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej, nakierowane głównie na wsparcie finansowania przedsiębiorstw, bezpieczeństwo pracowników, wsparcie systemu ochrony zdrowia oraz

Bank Pekao: Nastroje małych i mikrofirm wyraźnie poprawiły się w 2017 r.

korzystania z kredytu bankowego. Co ważne, badanie pokazuje, że dostęp do finansowania zewnętrznego nie stanowi znaczącej bariery dla mikro i małych przedsiębiorstw. Warto też zwrócić uwagę, że w inwestycjach systematycznie rośnie udział leasingu jako źródła finansowania środków trwałych" - skomentował

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

jest ograniczona, jednak dynamika gospodarki Polski jest w istotnym stopniu uwarunkowana koniunkturą w UE, a dodatkowo duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektorów rządowego, przedsiębiorstw oraz bankowego" - czytamy w "Raporcie o stabilności systemu finansowego". Gdyby

BGK otrzymał od CEB 800 mln zł na program Społecznego Budownictwa Czynszowego

lokali socjalnych bądź komunalnych. Jednocześnie programy rządowe powinny być realizowane w sposób efektywny z punktu widzenia kosztów instytucji rozwoju i zaangażowania budżetu państwa. Dlatego BGK aktywnie poszukuje i zdobywa kolejne źródła refinansowania programów m.in. dotyczących samorządowych

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

innymi zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w III kw. nieco się poprawiła

finansowaniu rozwoju jeszcze mniejszą wagę mają inne źródła zewnętrzne, w tym emisja papierów wartościowych czy leasing. Zaledwie 2% populacji największych podmiotów (i jest to odsetek niezmieniający się) w celu pozyskania dodatkowych środków wykorzystuje rynek kapitałowy. Natomiast leasing, choć zdecydowanie

NFOŚiGW przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza, podała instytucja. "Obecnie NFOŚiGW dysponuje szeroką ofertą (finansowaną zarówno ze środków krajowych, jak i z Unii Europejskiej

Zysk DNB Bank Polska wzrósł o 19% r/r,celem 1 mld zł nowego finansowania rocznie

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) -  Zysk netto DNB Bank Polska wyniósł 33,67 mln zł w I półroczu, co oznacza wzrost o 19% w skali roku. Bank chce udzielać średniorocznie 1 mld zł nowego finansowania firmom i pogłębiać swoje specjalizacje sektorowe, przy jednoczesnej poprawie wskaźników

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

projektu, jego zasadniczym celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. "Projektowana

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 30 czerwca  --10:00: NBP opublikuje raport Sytuacja finansowa przedsiębiorstw - I kw. 2016 --10:00: Seminarium pt. "Źródła finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.)" organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-26 września w Białymstoku

Wschodniej oraz najważniejsze inwestycje w Polsce Wschodniej. "Pozostałe debaty przypisane na dzień 26 września br. to: odnawialne źródła energii (OZE) dla Polski Wschodniej, czas na zielony biznes, suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym, finansowanie, organizacja, kadry - kilka trudnych

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

szoków mogących spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Bezpośrednia ekspozycja polskiego systemu bankowego na zagranicę jest ograniczona, jednak duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektora bankowego, rządowego i przedsiębiorstw, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w dokumencie "Raport o

Tauron ma umowy z PFR na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

inwestycyjnego grupy. Angażujemy nasze środki w nowe moce wytwórcze, dbając jednocześnie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania, które umożliwia utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, dzięki czemu grupa zachowuje stabilność finansową" - podkreślił prezes Tauron

Przegląd informacji ze spółek

odnawialne źródła energii (OZE), podał Tauron. Kolejne inwestycje Taurona w OZE będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda. Budimex oraz FBSerwis (spółka zależna w 100% od Budimeksu) zawarły z Ciech S.A., Ciech Soda Polska, EEW Energy from Waste, EEW Energy from Waste

Zapiski z posiedzenia FED. Chiny otwierają rynek obligacji - Komentarz walutowy z dnia 06.07.2017

światowe. Dlaczego Pekin zdecydował się na ten krok? Po pierwsze, otrzymał nowe źródła finansowania, w których ryzyko przenosi na inwestorów zewnętrznych. Po drugie, było to wymagane w ramach dążeń do utworzenia z juana jednej z głównych walut światowych. Po trzecie, spełniono od dawna stawiane

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

rozmowie z ISBnews.  Wskazał także, że trzeba koniecznie zmniejszyć ekonomiczne  i biurokratyczne obciążenia polskiego systemu bankowego - głównego źródła finansowania polskiej gospodarki. "Bez stabilnie rozwijającego się systemu bankowego i towarzyszących mu innych instytucji

Rynki czekają na szczegóły dot. finansowania zapowiedzi z expose wg analiytków

, realizacja wszystkich zapowiedzi będzie możliwe na tyle, na ile nowy rząd znajdzie źródła ich finansowania. Część zapowiedzi z pewnością nie uda się zrealizować już w pierwszych 100 dniach, choć ekonomiści podkreślają, że brakuje szczegółowych informacji dotyczących finansowania wszystkich zapowiedzi

Przegląd informacji ze spółek

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, podała spółka. Wartość oferty to 20,4 mln zł brutto. PGNiG Termika - spółka zależna

EKF: Nadmierne obciążenia banków hamują ekspansję zagraniczną, rozwój gospodarki

mogliby wskazać obecnie giełdy jako źródła inwestycji w Polsce. Co do finansowania zewnętrznego, to Brexit na pewno nie pomoże wspieraniu finansowania w Polsce. Polskie przedsiębiorstwa będą miały trudniej" - powiedział Sikora. Dodał, że pozostaje też pytanie, czy banki będą w stanie finansować

Przegląd informacji ze spółek

segmentu wytwarzania dodatkowego odpisu, podała spółka. Łączny szacunkowy wpływ utworzonych odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł. Planowane przez rząd Malezji zamknięcie granic i części przedsiębiorstw od 18 marca może spowodować istotne zaburzenia na rynku

Migam: W Polsce pokutuje mit, że za małe pieniądze można zrobić globalny startup

ma pełnić funkcję automatycznego tłumacza języka migowego. Obecnie poszukuje inwestora, który pozwoli jej dokończyć prace nad tym projektem. Dla startujących z biznesem Kuśmierek wskazał takie źródła finansowania, jak: zaczynając od rodziny i przyjaciół, przez akceleratory biznesu, crowdfunding

Rusza program "Śląsk 2.0". "Koło zamachowe całego regionu"

opartych na węglu. Ważne, że na program "Śląsk 2.0" są już pieniądze i ustawowe źródła finansowania - powiedział Czerwiński. Minister spotkał się w Częstochowie z zarządem Regionalnego Funduszu Gospodarczego, który jest spółką ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa. Fundusz został powołany do

Polska bardziej innowacyjna, ale prognozy są kiepskie

od lat przyciągają talenty z całego świata. Polska nie tylko nie przyciąga ich z zagranicy, ale również traci dużo swoich najzdolniejszych obywateli. I będzie tracić coraz więcej, np. w przypadku zapowiadanej podwyżki podatków dla lepiej zarabiających (czyli w znacznym stopniu dla talentów). Źródła

Rząd przyjął projekt ustawy dot. BFG i zasad przymusowej restrukturyzacji

, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Projektowane przepisy określają źródła finansowania tych procesów" – czytamy w komunikacie. Projekt reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy organu przymusowej

KE zatwierdziła pomoc publiczną dla 9 projektów gazociągów w Polsce

dziewięć projektów infrastruktury gazowej w ciągu 25 lat. Jeżeli całkowite koszty inwestycji miałyby być finansowane wyłącznie z własnych zasobów finansowych przedsiębiorstwa Gaz-System, spowodowałoby to wzrost średniej taryfy przesyłowej o 22,34%, co nie byłoby możliwe do utrzymania, podano. (ISBnews)

Cube.ITG rozważa refinansowanie zadłużenia, nie wyklucza emisji obligacji w 2017

obrotowego. Nie wykluczamy także emisji obligacji w 2017 roku. Dzięki temu Grupa zdywersyfikuje swoje źródła finansowania" - kontynuował.  Na koniec III kwartału 2016 r. wartość kredytów i pożyczek Cube.ITG wynosiła 93,2 mln zł, co stanowi spadek o 14,1% r/r. Łączne zadłużenie odsetkowe na dzień

BOŚ zakłada wzrost wartości kredytów proekologicznych do 2 mld zł w br.

wykorzystać jako wielkiego operatora w programie 'Czyste powietrze'. Mamy kompleksowy program walki ze smogiem, skierowany do dużych przedsiębiorstw i emitentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ważny jest też program ograniczenia pyłów emitowanych przez domy jednorodzinne. BOŚ

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

otrzymanie dofinansowania. Trzeba w nim określić m.in.: * kwotę wnioskowanych środków, * rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, * kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione * źródła ich finansowania, * szczegółową specyfikację * harmonogram wydatków w

Tauron i Przewozy Regionalny mają umowy na środki z EBI w ramach Planu Junckera

przedsiębiorstwa. W ramach tzw. "dużego okna" (dla projektów wartych min. 25 mld euro) oprócz inwestycji Taurona i PR, EBI zatwierdził finansowanie 7 projektów prywatnych i 4 samorządowych. Plan Junckera to też "małe okienko" dla MŚP. Według danych na koniec października, z finansowania w

Przegląd informacji ze spółek

26 sierpnia 2020 r.  Projekt Ostrołęka C jest na wstępnym etapie, jeśli chodzi o techniczny aspekt konwersji na projekt gazowy, poinformował wiceprezes Energi Dominik Wadecki. Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii, poinformował wiceprezes spółki zależnej Energa OZE

Grecja potrzebuje gotówki. Wiele wydatków państwa wstrzymanych

Grecki rząd spłacił co prawda w czwartek odsetki od pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, warte 186 mln euro, ale bez świeżego dopływu gotówki nie będzie w stanie pokrywać kolejnych zobowiązań. W piątek dziennik "Süddeutsche Zeitung", powołując się na źródła z niemieckiego

Przegląd informacji ze spółek

strategii ważną rolę będą odgrywać odnawialne źródła energii (OZE), poinformował wiceprezes Jarosław Broda. Oferta konsorcjum PUT Intercor i Torpolu, warta ok. 932,9 mln zł brutto (tj. ok 758 mln zł netto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Zarząd Wilbo przyjął do realizacji zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2017-2018, podała spółka. Wilbo chce m.in. pozyskać dodatkowe źródła finansowania działalności operacyjnej i zwiększyć sprzedaż na rynkach zagranicznych. Akcjonariusze Groclinu podczas zwyczajnego walnego

KE przyjęła nową strategię w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych

sztucznych u źródła. Innowacje będą silniej wspierane: dodatkowe 100 milionów euro zostanie przeznaczonych na finansowanie opracowywania materiałów bardziej inteligentnych i nadających się w większym stopniu do recyklingu (dzięki czemu proces recyklingu będzie skuteczniejszy) oraz śledzenie i usuwanie

PKP podpisały z CVC przedwstępną umowę sprzedaży PKP Energetyka

miesiące" - napisano także. PKP podkreśla, że realizacja transakcji oznacza przyciągnięcie na polski rynek uznanego międzynarodowego inwestora o silnej i ugruntowanej pozycji, posiadającego stabilne źródła finansowania i doświadczenie w inwestycjach w sektor energetyki. "CVC okazał się

Fed wspomaga amerykańskie firmy

To kolejny pomysł władz w USA na ratowanie amerykańskiej gospodarki. Firmy w USA miały kłopoty z finansowaniem swoich codziennych operacji, ponieważ fundusze inwestycyjne i inni inwestorzy niechętnie od nich kupowały papiery dłużne. Dzięki pomocy władz przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej znajdować

Nowe plany PZU: spółka partnerska z PKO BP, potem przejęcie BGŻ?

inwestycjami. Tłumaczy, że PZU w ciągu dwóch lat stało się jednym z głównych graczy na rynku finansowania dłużnego przedsiębiorstw. Gazeta przypomina, że tylko w tym roku firma zainwestowała w transakcje pożyczkowe i kapitałowe ok. 2,5 mld zł. Kwotę przeznaczono w dużej części na finansowanie fuzji oraz

Szałamacha: Po decyzji S&P złoty może się osłabiać jeszcze do połowy dnia

, że budżet jest wiarygodny, i że go zrealizujemy w pełni, jeżeli się da - nawet z nawiązką i działania polegające na tym, żebyśmy jako kraj odbudowali źródła dochodów podatkowych i byli w mniejszym zakresie zależni od finansowania długiem" - powiedział także minister. Standard & Poor's ogłosił

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-Nevada Acceleration Program, podało NCBR. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca br.  Źródło:ISBnews Robotyzacja: Blisko 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce planuje w ciągu najbliższych 3 lat robotyzację, wynika z badania wykonanego na zlecenie Universal Robots "

Przegląd informacji ze spółek

m.in. inwestować w tabor do przewozów w stabilnych segmentach rynku i nadal stawiać na przewozy intermodalne, poinformował prezes Maciej Libiszewski. Spółka ocenia, że źródła finansowania tego rozwoju są zapewnione na poziomie 1,7 mld zł. Macrologic wprowadza nowy system ERP - Merit - do

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

: dochody - 62 400 147 tys. zł, wydatki - 71 640 528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich - 9 240 381 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Rząd szacuje, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221,33 mln zł, a rozchody finansowane z tego źródła 3 433,84 mln zł. Ujemne saldo z tego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

prowadzenia biznesu czy dostępu do finansowania dla startupów Warszawa dorównuje innym europejskim stolicom. Źródło:ISBnews E-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,72 mln na koniec I kwartału br., co oznacza wzrost o 8,47% w skali roku. Liczba

Gdańsk ma 1,3 mld zł długu. Drugie tyle ukrywa w spółkach

-proc. wzrost zadłużenia odnotowało Biuro Inwestycji Euro Gdańsk, co uplasowało spółkę na pierwszym miejscu wśród najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw komunalnych w Gdańsku. Zdaniem Wiesława Kamińskiego, radnego Prawa i Sprawiedliwości, w Gdańsku prowadzona jest świadoma polityka przerzucania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Startupy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Startup Hub Poland w ramach trzeciej rundy rządowego programu Poland Prize zaprosiły do Polski kolejną grupę zagranicznych startupów oferujących innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, podało PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

Investments firma inwestycyjna - ogłosiła finalizację inwestycji funduszu Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR (DCEF III) w spółkę Fifor Polska, obejmującą zasilenie spółki kapitałem przeznaczonym na finansowanie wzrostu oraz nabycie mniejszościowego pakietu udziałów, podało Darby. Akcjonariusze

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

. Za tę nieodpowiedzialną politykę cenę zapłacimy wszyscy w postaci zwiększonego bezrobocia i niższych zarobków. Dotknie to zwłaszcza młode pokolenie Polaków, którzy dziś cieszą się perspektywą otrzymania 500 zł na dziecko. Co gorsza, również alternatywne źródła finansowania inwestycji będą mniej

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

wynikiem głównie ograniczonych nakładów przedsiębiorstw, jest negatywnym sygnałem na przyszłość. Dynamika konsumpcji gospodarstw domowych nadal pozostaje jedynym filarem wzrostu gospodarczego i, obok programów socjalnych, jest wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy. Analitycy nie zakładają, by

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

PKB, chociaż źródła tego ożywienia trudno traktować jako trwałe" - analitycy Raiffeisen Polbanku "W I kw. oczekujemy okresowego spowolnienia wzrostu gospodarczego poniżej 3,5% r/r, w kwartałach kolejnych oczekujemy powrotu dynamiki PKB do poziomu bliskiego 4,0% r/r z tytułu skokowego

Przegląd informacji ze spółek

2017 r., podało Hawe. Polenergia Dystrybucja, należąca do Grupy Polenergia, podpisała długoterminową umowę finansowania z ING Bankiem Śląskim na realizację - w ciągu najbliższych dwóch lat - planu inwestycyjnego o wartości powyżej 21 mln zł w obszarze dystrybucji, podała Polenergia. Skonsolidowane

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

przychód, to spłacałem wszystkie należności do ZUS i US i nie miałem zobowiązań. Rzeczywiście sytuacja przedsiębiorstwa w 2019 roku ma wpływ na możliwość skorzystania z ułatwień wprowadzonych przez przepisy "tarczy antykryzysowej", zwłaszcza z uwagi na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

r. rząd chce przeznaczyć na inwestycje 1,5 bln zł środków publicznych. To nie są jednak nowe źródła kapitału, tylko zebrane „do jednego worka” pieniądze z funduszy unijnych, od przedsiębiorstw państwowych i instytucji międzynarodowych. Dodatkowo chce zmobilizować firmy do zainwestowania

Przegląd informacji ze spółek

projektu Elektrownia Puławy, podała spółka. Inwestorzy objęli obligacje serii E Gino Rossi o łącznej wartości nominalnej 8 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy i zastąpią dotychczasowe źródła finansowania. Robyg Business Park (RPB), spółka w 100

Przegląd informacji ze spółek

Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wypowiedział Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej - Konin (MPEC) umowę sprzedaży ciepła dla Konina z powodu zmian wymogów środowiskowych od 2020 r. i wysokich kosztów ewentualnego dostosowania się do nich, podała spółka. ZE PAK nadal chce być jednak dostawcą

PWPW knebluje i straszy media. Państwowa spółka żąda, aby sąd zakazał "Wyborczej" pisania o niej

ochronę dóbr osobistych, które mają trafić do "Newsweeka", i zawiadomienia do prokuratury ws. ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa. Kto stoi za publikacjami o Wytwórni? Wtorkowa "Gazeta Polska Codziennie" odpowiedziała już na pytanie, kto naprawdę stoi za publikacjami o Wytwórni. "

Jak powinien wyglądać biznesplan?

Źródła finansowania inwestycji Plan ilościowy sprzedaży 10. Plan organizacji i zarządzania Jak zorganizujesz sobie pracę? Będziesz pracować sam, czy może kogoś zatrudnisz? Jeśli to drugie rozwiązanie, to ile osób i z jakimi umiejętnościami zamierzasz przyjąć do pracy, ile chcesz im płacić? Gdzie chcesz

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, poinformował ISBnews współzałożyciel i prezes Jarosław Ćwiek.    Źródło: ISBnews Hawe w restrukturyzacji: Zarządca złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego ponieważ stoi na stanowisku, że podane przez dłużnika źródła finansowania układu oraz kosztów postępowania sanacyjnego były

Czy niedoszły dr Goliszewski jest plagiatorem? Prokurator czeka na rozstrzygającą opinię biegłego

najzdolniejszym studentom funduje stypendia, pozyskuje partnerów do finansowania badań naukowych. Dziekan wydziału zarządzania prof. Jan Turyna zamówił dwie recenzje: u prof. Jerzego Woźnickiego, byłego rektora Politechniki Warszawskiej, oraz u prof. Henryka Wnorowskiego z katedry nauk o przedsiębiorstwie

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

, banki w I kw. br. po raz pierwszy od ponad dwóch lat odnotowały spadek popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, co ich zdaniem było spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji. Także ostatnie kwartalne badania NBP nt. koniunktury w sektorze przedsiębiorstw (IV kw. 2015r

NIK krytykuje unijną "chwilówkę"

rząd wykorzystuje pieniądze unijne do wypłacania sobie budżetowych "chwilówek". Jak stwierdziła NIK, w latach 2006-08 na finansowanie deficytu i innych potrzeb pożyczkowych przeznaczone zostały przychody budżetu państwa w postaci środków z zaliczki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej