źródła finansowania porównanie

Synthos wyda 2 mld zł na inwestycje w 3 lata, wybuduje instalację CCNG w Polsce

" - powiedział Warmuz dziennikarzom.  "Zupełnie nie ma problemu z finansowaniem" - odpowiedział prezes, zapytany o źródła finansowania planowanych inwestycji.  Prezes wskazał, że wiele firm podejmuje próbę uniezależnienia się od surowców ropopochodnych, jednak - w jego

Budimex miał 110,57 mln zł zysku netto, 156,61 mln zł zysku EBIT w I poł. br.

pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 1 903 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 264 mln zł" - czytamy dalej. W okresie pierwszych sześciu miesięcy roku saldo gotówki netto uległo

Budimex miał 128,05 mln zł zysku netto, 170,12 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Budimex miał 128,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. w porównaniu do 194,64 mln zł w pierwszym półroczu 2017, podała spółka. Ponadto Budimex podał że: - przychody netto ze sprzedaży

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym. PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Porozumienie przewiduje zmiany struktury organizacyjnej spółki

Biomed-Lublin planuje przedstawić 5-letnią strategię 24 kwietnia

; Piróg zapytany o źródła finansowania nowych projektów i rynków podkreślił, że spółka finansuje bieżącą działalność oraz zobowiązania układowe środkami wypracowanymi operacyjnie, a fundusze na rozwój w horyzoncie strategii będą pochodziły z trzech głównych źródeł.  "Cała nasza energia

Zysk netto Budimeksu wzrósł r/r do 464,41 mln zł w 2017 r.

369,31 mln zł w 2017 r. wobec 5 572,29 mln zł rok wcześniej.  "Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 2,2 mld zł. Na dzień 31 grudnia

FRRF: 48% Polaków ocenia negatywnie przepisy dot. kredytów w ramach tarczy

rynku pożyczek pozabankowych - analizowane firmy pożyczkowe udzieliły około 396 tys. pożyczek o łącznej wartości 914,9 mln zł, co oznacza spadek o 48% w ujęciu liczbowym oraz o 64% pod względem wartości udzielonego finansowania w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, podano. "Z jednej

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

zmiany w miksie wytwarzania, w którym nowe źródła mogłyby efektywnie pracować nawet 25 lat, będąc jednocześnie źródłami niskoemisyjnymi. "Obecnie w Polsce emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych. Dodatkowo

Zysk Budimeksu wzrósł do 194,64 mln zł w I półr. 2017 r.

środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 1 288 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 784 mln zł, podano także. Budimex jest notowany na warszawskiej

Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. Wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą również nadal umiarkowane wartości wskaźników zadłużenia" - podano.  Grupa kapitałowa Wasko S.A. utrzymuje dobra kondycję finansową optymalizując źródła finansowania majątku i

BOŚ zwiększa udział kredytów korporacyjnych w portfelu, liczy na dodatkową marżę

realizację planu naprawczego, poinformowali przedstawiciele banku.  "Nasza marża jest zbliżona do poziomów rynkowych. Bank finansuje się w znacznej mierze depozytami i strona kosztowa jest odchylona od grupy rówieśniczej i rynku. Upatrujemy źródła dodatkowej marży w kredytach korporacyjnych

ZBP: 52% średnich firm i 42% mikro- i małych przedsiębiorstw ma kredyt bankowy

zewnętrzne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw przez 53% średnich firm (roczne obroty w przedziale 3,6 mln - 30 mln zł) oraz 43% mikro- i małych przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln zł) i jest to wzrost w porównaniu z zeszłorocznym badaniem, gdy wyniki te wynosiły odpowiednio 48% dla firm średnich

PKO BP miał 804 mln zł zysku netto, 377,2 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

dominującej w porównaniu z 2 079 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowany w I półroczu 2020 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wyniósł 1 306 mln zł, co oznacza spadek o 37,2% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek zysku netto był determinowany przez: 1

Portfel zamówień Budimeksu na koniec I pol. br. wynosił 9,27 mld zł

zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 1 784 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 481 mln zł" - podano także. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r

Zysk DNB Bank Polska wzrósł o 19% r/r,celem 1 mld zł nowego finansowania rocznie

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) -  Zysk netto DNB Bank Polska wyniósł 33,67 mln zł w I półroczu, co oznacza wzrost o 19% w skali roku. Bank chce udzielać średniorocznie 1 mld zł nowego finansowania firmom i pogłębiać swoje specjalizacje sektorowe, przy jednoczesnej poprawie wskaźników

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

wsparcia Grupy Energa w pozyskaniu finansowania na budowę elektrowni Ostrołęka C w formule gazowej, podkreślono także.   W I-II kw. 2020 r. spółka miała 1 726 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 451 mln zł zysku rok wcześniej, przy

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w Polsce spadły o 0,7% r/r do 17,9 mld zł w 2016

%). W 2016 r. uwzględniając źródła finansowania nakładów wewnętrznych na B+R, najwyższa wartość środków (9 528,4 mln zł) pochodziła z sektora przedsiębiorstw i stanowiła ona 53,1% wszystkich nakładów poniesionych przez podmioty prowadzące działalność B+R; w przypadku sektora rządowego udział ten wyniósł

ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

dostępie do tego źródła finansowania. Jako znaczące źródła finansowania mikro, małych i średnich firm wymienić należy także leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych" - czytamy w raporcie.  Z dotacji UE w finansowaniu swojej działalności

Archicom miał 95,9 mln zł zysku netto, 117,61 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

grupy utrzymują się na bardzo dobrych poziomach i znacząco wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy zabezpieczone zdywersyfikowane źródła finansowania, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznych poziomach" - skomentował członek zarządu ds

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-26 września w Białymstoku

Wschodniej oraz najważniejsze inwestycje w Polsce Wschodniej. "Pozostałe debaty przypisane na dzień 26 września br. to: odnawialne źródła energii (OZE) dla Polski Wschodniej, czas na zielony biznes, suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym, finansowanie, organizacja, kadry - kilka trudnych

Morawiecki pozytywnie o budżecie. Problemu na południu

rozbudowanych programów socjalnych (500+, obniżka wieku emerytalnego) i źródła jego finansowania. Kluczowym dla tych i przyszłorocznych wyliczeń będą informacje z końca roku kiedy dowiemy się ilu Polaków skorzysta ze znów obniżonego wieku emerytalnego. Jest to ważny program, gdyż jego koszty ekonomiści oceniają

Arctic Paper podtrzymuje optymistyczne nastawienie co do wyników całego 2016 r.

jednego źródła finansowania, to jest tylko obligatariuszy lub tylko od banków komercyjnych. Ze względu, że ta struktura jest dość trudna, jeszcze nie możemy ogłosić sukcesu. Mam nadzieję, że to kwestia czasu" - wskazała członek zarządu i dyrektor finansowa Małgorzata Majewska-Śliwa. W I poł. 2016 r

Zysk netto Vantage Development wyniósł 1,66 mln zł w I kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

wyników. Są one nieco lepsze niż prognozowali analitycy. Choć nasza Grupa urosła jako organizacja, to udało nam się utrzymać w ryzach koszty finansowe i efektywniej wykorzystać źródła finansowania. Główny wpływ na poprawę wyników miał wzrost liczby przekazanych lokali. W I kw. 2016 przekazaliśmy

EKF: Nadmierne obciążenia banków hamują ekspansję zagraniczną, rozwój gospodarki

utracić może zdolność do finansowania gospodarki, ocenili prezesi największych polskich banków w debacie podczas IX Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie. Problemem sektora, który pojawił się w ostatni czasie jest także upadek autorytetu regulatorów. "Jeśli porównać mapę wyzwań z tego

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

rozmowie z ISBnews.  Wskazał także, że trzeba koniecznie zmniejszyć ekonomiczne  i biurokratyczne obciążenia polskiego systemu bankowego - głównego źródła finansowania polskiej gospodarki. "Bez stabilnie rozwijającego się systemu bankowego i towarzyszących mu innych instytucji

Nowe zęby na kredyt. Zadłużamy się przez dentystów

stały się takim samym celem do osiągnięcia jak nowy samochód, własne mieszkanie czy wyjazd na wakacje. To skłania mniej zamożnych Polaków do sięgania po dodatkowe źródła finansowania. I tu pojawiają się kredyty - komentuje dentysta Marcin Krufczyk z Dentysta.eu. Jak wynika z raportu, co czwarty pacjent

Strata netto Integer.pl zwiększyła się r/r do 8,07 mln zł w III kw. 2016 r.

; […] - szacowane wyniki oraz przepływy pieniężne możliwe do osiągniecia z działalności kontynuowanej w przyszłości; - dostępne źródła finansowania w tym poczynione już uzgodnienia w temacie przedłużenia obecnych linii kredytowych (włącznie z przedłużeniem linii kredytowej BGŻ BNP Paribas, które

Przegląd informacji ze spółek

26 sierpnia 2020 r.  Projekt Ostrołęka C jest na wstępnym etapie, jeśli chodzi o techniczny aspekt konwersji na projekt gazowy, poinformował wiceprezes Energi Dominik Wadecki. Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii, poinformował wiceprezes spółki zależnej Energa OZE

Ustawa o OZE na biurku prezydenta. Będzie wielka zrzutka na węgiel

Teraz ustawa trafi do podpisu na biurko prezydenta, tak żeby 1 lipca jej przepisy mogły wejść w życie. Ustawa jest potrzebna, bo do przyjęcia rozwiązań wspierających odnawialne źródła energii zobligowała nas Unia Europejska. Jednak nowe przepisy wprowadzają trzy kluczowe zmiany w porównaniu z

Przegląd informacji ze spółek

Rozliczeniową (KIR) wprowadził usługę mojeID, dzięki której klienci mogą potwierdzić swoją tożsamość, rejestrując się w platformie mojePZU i zyskać szybki i łatwy dostęp m.in. do swojej dokumentacji medycznej w PZU Zdrowie, podał PZU. Grupa R22 utrzymuje potencjał 8-9 mln euro finansowania, które może

Zysk netto PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 1,74 mln zł w III kw. 2017 r.

mediów cyfrowych jest zadowalające. Ponadto widzimy jeszcze wiele obszarów, które możemy zaktywizować i przekształcić w nowe źródła przychodów" - dodał Lisiecki. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 3,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy

WALLSTREET 2016: Wreszcie dobre informacje dla polskiego węgla

widzę problemu z tą inwestycją - powiedział Ben Stoikovich, prezes notowanej na GPW spółki Prairie Mining. - Koszty produkcji w planowanej kopalni Jan Karski to ok. 25 dol. za tonę. Spodziewamy się znacznych zysków dzięki nowoczesnej kopalni - powiedział Stoikovich. Dla porównania - obecnie ceny węgla

PEManagers pracuje nad dalszym zwiększaniem aktywów i planem wieloletnim

inwestycjami typu junior i mezzanine debt.  "Wierzymy, że nasza nowa oferta odniesie sukces tak w gronie przedsiębiorców, jak i inwestorów. Przedsiębiorcom w Polsce i regionie dajemy nową formę finansowania działalności biznesowej – instrument dłużny o większej elastyczności w porównaniu z

Getin Noble miał 116,05 mln zł straty netto w II kw.; bez one-off: -7,7 mln zł

aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom" - czytamy w raporcie.  W I poł. 2018 r. bank miał 163,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 114,12 mln zł straty rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł

PKO BP: Rynek akcji pod wpływem planów rządu ws OFE i kredytów frankowych

otwartych funduszy emerytalnych (OFE), a raczej dojdzie do modyfikacji tzw. "suwaka". "Jeśli jeszcze wiek emerytalny zostanie obniżony, to tym bardziej będzie musiało dojść do zmiany. Ważny będzie również budżet na 2017 rok i źródła finansowania deficytu, gdyż to także

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniesie ok. 12 mln zł. Oferta Mostostalu Warszawa warta 55 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. "Budowa rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni

Hyperion chce zwiększyć rentowność, pozyskiwać nowych klientów

telekomunikacyjnych i telewizji kablowych, dostawcy internetowi, a także instytucje publiczne i placówki edukacyjne oferujące punkty dostępowe w swoich budynkach" - czytamy w komunikacie. Struktura przychodów spółki ulega obecnie znaczącym zmianom. Dotychczasowe źródła dochodów, niezwiązane z działalnością

Podatek bankowy uchwalony i podpisany przez prezydenta. Najwyższy w Europie?

udzielonych kredytów na Węgrzech spadła o jedną trzecią (z 60 do 43 mld euro). Dla porównania: w tym czasie w Polsce wartość udzielonych kredytów wzrosła o 20 proc. (ze 176 do 210 mld euro). Z kolei w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Słowacji podatkiem są obłożone pasywa banków, czyli źródła finansowania

Lepsze życie w ekomieście. Gdzie w Polsce oddycha się świeżym powietrzem?

. węgiel palony w nieocieplonych, wysokoenergetycznych budynkach i spaliny z aut. Przez cały rok w wielu polskich miastach tworzą się gigantyczne korki samochodowe. Dla porównania: w Kopenhadze czy Amsterdamie tworzą się podobne. Ale rowerowe. Wyzwania i korzyści Na szczęście nie wszędzie jest tak źle, a

"Polska": Więcej kredytów z rządową dopłatą

, że banki przestały udzielać tanich kredytów we frankach szwajcarskich. To zmusiło klientów do poszukania źródła finansowania w złotych. Natomiast spadek cen nieruchomości spowodował, że kredyt z dopłatą znalazł się w zasięgu mieszkańców dużych miast - dodaje Krasoń.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

%), wymieniono w informacji. Źródło: ISBnews Legislacja: Polscy przedsiębiorcy nie mają dzisiaj dostępu do nowoczesnego i przejrzystego źródła wiedzy o obowiązujących przepisach, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego FPP

Słoneczna energia zyskuje w Polsce popularność

pokryć zapotrzebowanie na energię dla ok. 1,6 tys. gospodarstw domowych. Dla porównania: największe pojedyncze instalacje słoneczne w Europie mają ponad 100 MW, a w Rosji - 25 MW. Na wzrost popularności słońca jako źródła prądu wpływa taniejąca technologia (o ok. 70 proc. w latach 2006-14) i wzrost

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

prowadzenia biznesu czy dostępu do finansowania dla startupów Warszawa dorównuje innym europejskim stolicom. Źródło:ISBnews E-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,72 mln na koniec I kwartału br., co oznacza wzrost o 8,47% w skali roku. Liczba

Trudna decyzja o rozwodzie. Jak podzielić majątek, co zrobić z kredytem, jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

tego dochodzą koszty opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który wyceni nieruchomość, chyba że małżonkowie zgodnie podadzą jej rzeczywistą wartość rynkową. Jeżeli od rozwodu minęło ponad 10 lat, to wykazanie źródła finansowania kupionego wspólnie mieszkania może być problematyczne. O ile akt

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

projekcie w zakresie już funkcjonujących kategorii dochodów podatkowych jest zbieżna z szacunkami NBP. "Planowane wydatki budżetu państwa, w porównaniu do poziomu przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2015, mają w 2016 roku wzrosnąć w tempie 7,4%, przy czym w kierunku obniżenia ich dynamiki będzie

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

kasową). Nie wykluczamy, że powyższe źródła mogą okazać się niewystarczające/nieadekwatne na potrzeby określenia prawa do subwencji. Z tego względu nie można wykluczyć zmian co do sposobu obliczania przychodu ze sprzedaży. Czy obroty w wybranych miesiącach celem porównania spadku obrotów podaję na

Panama Papers. Unikanie podatków to wielki biznes. Jak z tym walczyć?

zwykłych firm produkcyjnych. Dzięki przepuszczeniu dochodów przez raje podatkowe pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła, np. handlu narkotykami, stają się czyste. W jednych krajach administracje podatkowe radzą sobie z optymalizacją lepiej, w innych gorzej. Gdzie jest lepiej? - W Niemczech, w USA, w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

nad tym projektem. Dla startujących z biznesem Kuśmierek wskazał takie źródła finansowania, jak: zaczynając od rodziny i przyjaciół, przez akceleratory biznesu, crowdfunding udziałowy, dofinansowanie z UE, po nawet UK Trade Investment. Dla młodych firm z celami rozwojowymi przewidziany jest

BM Reflex: Paliwa stanieją o 5gr/l do końca listopada

napędowego  będą na poziomie poniżej 5 zł/l. Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach: Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 21-11-2014 w Orlenie:  Eurosuper 95 – 3827 PLN/1000l (spadek o 81 PLN/1000l w porównaniu do cen z 14-11-2014), Superplus 98 – 3967 PLN/1000l

Ile kosztuje fitness? Jak wybrać siłownię i trenera? Multisport czy karnet [CENY]

od liczby pracowników przystępujących do programu oraz od sposobu finansowania programu Multisport. - W zależności od tego, w jakim stopniu pracodawca chce wspierać aktywność fizyczną pracowników, jaka jest liczba osób zainteresowanych oraz wielu innych czynników, cena karty dla użytkownika będącego

Jak powinien wyglądać biznesplan?

Źródła finansowania inwestycji Plan ilościowy sprzedaży 10. Plan organizacji i zarządzania Jak zorganizujesz sobie pracę? Będziesz pracować sam, czy może kogoś zatrudnisz? Jeśli to drugie rozwiązanie, to ile osób i z jakimi umiejętnościami zamierzasz przyjąć do pracy, ile chcesz im płacić? Gdzie chcesz

Etiopia wraca do gospodarczej gry. I dba o niezależnosć

opracowany na podstawie mnóstwa kryteriów - m.in. PKB, poziomu edukacji, rozwoju gospodarki, długości życia - wciąż jest bezlitosny. Etiopia zajmuje w nim 173. miejsce na 187 państw. Dla porównania - Polska jest 35., najwyżej plasujący się afrykański kraj to Libia - 55. miejsce. Co to oznacza? Owszem, w

Dlaczego szkoły jogi nie chcą "Benefitu"? Kulisy współpracy

porównać do sytuacji małpy. By ją złapać, wcale nie trzeba dużej klatki. Wystarczy mała klatka, ale trzeba włożyć do niej banana. I wtedy chęć zdobycia tego banana skusi małpę do włożenia ręki do klatki, chwycenia banana. Ale później strach przed utratą zdobyczy zabiera jej wolność. Ile osób przestało

Panama Papers. Polacy w rajach podatkowych, czyli dziennikarskie śledztwo. "Bo taka była moda"

brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu) do takich osób zaliczają również te, które piastowały stanowiska w wyniku wyborów powszechnych. Powód? Mogły być narażone na oferty korupcyjne i ulegać pokusom. Paweł Piskorski, który przestał być eurodeputowanym w 2009 r., spełnia to kryterium. Dlaczego

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rozważamy różne źródła finansowania i jednocześnie prowadzimy prace nad przekształceniem firmy w spółkę akcyjną. Giełda to naturalny krok w rozwoju takiej firmy jak nasza i jest jednocześnie optymalnym wyborem, ponieważ oprócz kapitału możemy pozyskać inwestorów, którzy będą wspierać rozwój firmy Zortrax

Cztery warianty systemu wypłat z OFE. Kto wypłaci nam emerytury?

złotych (czyli realnie straciła na wartości), ZUS mógłby wypowiedzieć mu umowę. Zarówno FDEK, jak i prywatne fundusze musiałyby zarobić w rok dla swoich członków przynajmniej tyle, ile w tym czasie wyniósł wzrost cen plus 15 proc. wzrostu pensji. Dla porównania - ZUS obecnie indeksuje emerytury o

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

porównanie  pierwszych półroczy 2011 i 2010 zamyka się dodatnim bilansem w wysokości 13,2 procent. Z kolei w okresie styczeń-czerwiec 2011 pojawiło się o 9,8 procent więcej ogłoszeń na dostawy towarów niż w analogicznym okresie roku 2010. W kategorii prac budowlanych spadek można zauważyć również nie

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

zapewne z jednej strony wynikiem poprawy sytuacji na rynku pracy, a z drugiej wypłaconych już miliardów w ramach programu Rodzina 500+. Słabsza w porównaniu z poprzednim kwartałem była w trzecim kwartale wymiana handlowa z zagranicą (towarów i usług), co negatywnie odbiło się na dynamice PKB (wkład

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

źródła tej negatywnej niespodzianki, bowiem GUS we wstępnych danych nie publikuje struktury wzrostu. W tym względzie nasze obawy dotyczą przede wszystkim poziomu inwestycji (wspominała o tym prezes GUS Halina Dmochowska na konferencji prasowej). Pasuje to do bardzo słabych w ostatnich miesiącach odczytów

Racjonalizm za atomem

dlatego, że technologia ta jest efektywna. Koszt produkcji energii z węgla i uranu jest porównywalny. Politycy w UE uzgodnili, że musimy walczyć z globalnym ociepleniem. Każde uprawnienie do emisji tony CO2 będzie kosztowało 30-40 euro za tonę. Porównajmy elektrownie w dwóch technologiach: węglowej i

Główni przegrani gospodarczego kryzysu

ubezpieczycielowi znalezienie prywatnego źródła finansowania, lecz wkrótce uznał, że AIG stanowi "ryzyko systemowe", czyli że pomoc rządu jest konieczna, ponieważ upadek tej firmy mógłby spowodować ogromne turbulencje na rynkach finansowych. 16 września 2008 r. rząd USA zdecydował o przejęciu za 85 mld

Zbuduj dom energooszczędny

fotowoltaicznego. "Energooszczędna" działka Wróćmy jednak do domów energooszczędnych. Zapotrzebowanie na energię potrzebną do ich ogrzania nie powinno przekroczyć 40 kWh na m kw. rocznie. Dla porównania, obecnie standardem jest ok. 165 kWh, co oznacza, że w przypadku ogrzewania takiego domu gazem

Regulamin konkursu "Pomysł na firmę"

. Ceny produktu/usługi oraz porównanie z konkurencją 7.5. Dystrybucja 7.6. Promocja 8. Plan działalności operacyjnej 8.1. Technologia 8.2. Nakłady inwestycyjne 8.3. Źródła finansowania inwestycji 8.4. Plan ilościowy sprzedaży 8.5. Zaopatrzenie 9. Plan organizacji i zarządzania 9.1. Struktura organizacji

Jak zmniejszyć rachunki za ciepło

właściciele domów jednorodzinnych. Żeby ją dostać, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, państwo dotuje tylko te inwestycje, które są finansowane przez banki, a to oznacza konieczność zaciągnięcia kredytu. Według wskazań audytora Premia termomodernizacyjna umożliwi ci spłatę 20 proc. tego kredytu. Ale

Koszt na wagę mniejszego podatku

dochodowym od osób fizycznych "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów". Niestety w ustawie zapisano też odstępstwa od tej zasady. To bardzo obszerny katalog, liczący przeszło 60, czasami mocno