źródła energii alternatywnej

Sasin: Elektrownia Ostrołęka C na pewno powstanie, do uzgodnienia paliwo

. My dzisiaj nie dyskutujemy, czy kontynuować tę inwestycję, czy ją zarzucić. My dyskutujemy tylko, jakie będą źródła energii w tej elektrowni - czy to powinien być węgiel, jak założono na początku projektu, czy może powinniśmy w obliczu zmieniającej się sytuacji w Europie […] szukać

Enefit ma umowy na łączny wolumen obrotu energią na poziomie 858 GWh

interesujący nie tylko w zakresie zakupu energii od wytwórców. Równolegle analizujemy możliwość inwestycji w projekty wiatrowe oraz w źródła fotowoltaiczne, a także rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji PV dla potencjalnych wytwórców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał Kowalski

FE: Zastąpienie węgla brun. przez OZE do 2032 nie zwiększy kosztów transformacji

pomocy instrumentów takich jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji" - powiedziała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera podczas spotkania prasowego. W analizie przedstawiono dwa alternatywne scenariusze odejścia od węgla brunatnego w Polsce, Niemczech i Czechach, zakładające odejście od

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

, wynika z raportu Forum Energii "Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca. Czyste ciepło do 2030 roku". "Proponowana mapa drogowa to dziesięć uniwersalnych kroków, które każde miasto w Polsce powinno stosować do pokonania smogu. 1. Dobra diagnoza - stanu budynków, identyfikacja wszystkich

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

. "Wykorzystanie węgla przez energetykę utrzyma się na stabilnym poziomie, ale udział węgla w strukturze zużycia energii będzie spadał (do ok. 56- 60% w 2030 r.). Ze względu na kontrybucję w ogólnounijnym celu OZE w zużyciu energii finalnej, coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne - ich

International Paper analizuje przyszły miks energetyczny dla zakładu w Polsce

. Transformacja energetyki to nie tylko energetyka zawodowa, ale także przemysłowa" - powiedziała. Roczne zużycie energii przez zakład w Kwidzynie przekracza 1 TWh. Własne źródła pracujące w wysokosprawnej kogeneracji pokrywają ponad 80% zapotrzebowania na energię elektryczną, w tym ponad 50% produkcji

Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje serii C o wartości nominalnej 1 mld zł

Polkomtelu Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie. "Wszystko to świadczy o atrakcyjności samej oferty i bardzo dużym zaufaniu do naszej grupy i realizowanej przez nas strategii. Dzięki tej emisji jeszcze bardziej zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania i zyskaliśmy jeszcze większą elastyczność

SEP krytycznie o wykorzystaniu energii wiatrowej na lądzie w krajowym planie

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) -  Stowarzyszenie Energii Odnawialnej uważa, że Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu w latach 2012-2030 między innymi nie uwzględnia kluczowej roli, jaką lądowa energetyka wiatrowa powinna odegrać w realizacji celu OZE na rok 2030, poinformowało SEP

Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw.

w ustawie prawo o ruchu drogowym. Zmiany proponowane w projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych: - wprowadzenie definicji pojazdu elektrycznego lekkiego, zdefiniowanego jako pojazd, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię

Sejm przyjął nowelizację ustawy tworzącą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej

Morawiecki w expose: Nie zrezygnujemy z węgla, ale chcemy też OZE i atomu

zagłębiem nowych technologii" - powiedział Morawiecki w Sejmie. "Ale dla naszych przyszłych pokoleń chciałbym zadbać o to, by alternatywne źródła energii mogły się rozwijać - nie w imię ideologii, ale tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, tam, gdzie przyniesie to Polakom korzyść, a nie

UE dofinansuje feasibility study dot. pływającego terminala LNG w Gdańsku

zaaprobowanych przez państwa członkowie - w sumie UE ma na nie przeznaczyć 22,1 mln euro. "Europejski transport wciąż w 94% uzależniony jest od ropy naftowej jako źródła energii. Dlatego UE bada siedem projektów, które mają przyspieszyć dostarczanie alternatywnych źródeł energii, kładąc szczególny nacisk

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać naszą pozycję nie tylko w Europie, ale też globalnie. W tym celu z determinacją realizujemy kolejne procesy: przejęcie kapitałowe Grupy Lotos oraz proces przejęcia Grupy PGNiG. Widzimy, że tylko podejście zintegrowane może zapewnić konkurencyjność wszystkich podmiotów

PTEZ proponuje zmiany prawne dla branży ciepłowniczej

zatwierdzonej przez URE taryfie. PGE Energia Ciepła proponuje stworzenie w rozporządzeniu taryfowym otwartego katalogu sytuacji, kiedy takie rozwiązanie jest możliwe np. gdy klient ma niezależne, alternatywne rezerwowanie mocy i spółka nie chce pobierać "podwójnie" opłaty za moc, lub gdy

PSPA: Niektóre zapisy ustawy o elektromobilności mogą hamować rozwój branży

Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). "Mamy bardzo ambitną ustawę, która ma regulować nowo powstający rynek w Polsce. To trzeba docenić. Problem jest zawsze ten sam, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą i nie przeregulować rynku" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w

Konsorcjum PGNiG Obrót Detaliczny będzie dostarczać gaz CNG dla MZA w Warszawie

Warszawa, która ma szanse stać się niekwestionowanym liderem w tym segmencie. Pojazdy zasilane paliwem gazowym to bardzo dobre uzupełnienie dla floty napędzanej energią elektryczną. Ich wspólne wykorzystanie pozwoli na szybsze osiągniecie celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach

Program dla petrochemii Orlenu da bardziej zaawansowaną produkcję w przyszłości

realizacją programu rozwoju petrochemii, może wygenerować ponad 2 800 miejsc pracy w skali całej gospodarki" - czytamy dalej. Realizowane inwestycje wpisują się również w europejskie i światowe trendy rozwoju aut napędzanych alternatywnymi źródłami energii. Prognozowany wzrost znaczenia petrochemii

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

. Podjęcie działań na rzecz modernizacji i dekarbonizacji sektorów energochłonnych, wspierania sektora zrównoważonej i inteligentnej mobilności, promowania efektywności energetycznej oraz zapewnienia wystarczających i stałych dostaw energii niskoemisyjnej po konkurencyjnych cenach. Zwiększenie przemysłowej

PGE przystąpiła do projektu testowania wodoru jako paliwa dla samochodów

odnawialne źródła energii, ta technologia napędzania pojazdów jest dla nas szczególnie interesująca" - dodał Woszczyk. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych

Przegląd informacji ze spółek

zagraniczne - po podpisaniu w kwietniu największego kontraktu w swojej historii oraz - ostatnio - w Rosji, poinformował ISBnews prezes Bernard Cichocki. Jednocześnie planuje nowe projekty, z których część będzie poszerzała zakres działalności spółki, m.in. o odnawialne źródła energii (OZE). Oferta Izostalu

Choczewo wypada z wyścigu o budowę elektrowni atomowej

odnawialne źródła energii i zwiększanie efektywności energetycznej. OZE i efektywność energetyczna to szansa na rozwój Pomorza i tworzenie tysięcy nowych miejsc pracy w regionie - powiedział Tadeusz Pastusiak ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Turystycznego "Wydma Lubiatowska". PGE potwierdza i chwali

Przegląd informacji ze spółek

. Elektrobudowa chce umieścić w przygotowywanej strategii grupy do 2025 r. kilka nowych obszarów działalności, m.in. kogenerację i alternatywne źródła energii, poinformował prezes Roman Przybył. Spółka chce też w większym stopniu postawić na eksport, m.in. do krajów Zatoki Perskiej. Akcjonariusze Banku

We Wrocławiu powstał prototyp niezwykłej ładowarki do telefonu

wykorzystywanie energii słonecznej jako źródła prądu jest drogie i nie zawsze praktyczne - tłumaczy Olga Malinkiewicz. - Ogniwo perowskitowe może być natomiast cienkie i lekkie jak kartka papieru. Jest też elastyczne i znacznie tańsze, bo nie trzeba używać wysokich temperatur, żeby je wyprodukować. Dzięki temu

Żeby domy przestały nas truć. Pieniądze na modernizację

przełomem i przekonał Polaków do korzyści płynących z oszczędzania energii i ograniczenia szkodliwości spalania złej jakości paliw - wyjaśniała. Dodajmy, że naukowcy z krakowskiego Instytutu Ekonomii Środowiska oceniają w swoim raporcie, że aż w blisko 3,5 mln z przeszło 5 mln domów do ich ogrzewania

Przegląd informacji ze spółek

prezes UOKiK Marek Niechciał. Kary do 2 mln zł grożą również menadżerom zaangażowanym w ewentualne naruszenie. Rada nadzorcza Herkulesa powołała zarząd z Grzegorzem Żółcikiem jako prezesem na nową, trzyletnią kadencję, podała spółka. Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko

Przegląd informacji ze spółek

roku na silną sprzedaż funduszy alternatywnych oraz Skarbiec Obligacji Globalnych i liczy, że cały 2016 rok zakończy dodatnimi napływami środków netto, jednak w II kw. napływy nie będą istotne. Począwszy od III kw. w wynikach spółki będą widoczne efekty cięcia kosztów oraz przychody z opłaty za

Przegląd informacji ze spółek

niesprzyjającym otoczeniu dla podwyższenia kapitału spółka rozważa alternatywne źródła finansowania, w tym finansowanie instrumentami dłużnymi. Zarząd Wieltonu będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2017 r., poinformował prezes Mariusz Golec. Enter Air otworzył Enter Air Services - firmę zajmującą się

Przegląd informacji ze spółek

zarządzaniem Skarbiec TFI, według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2014 r. wyniosła 15.143,6 mln zł, poinformowała spółka.   Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, spółka zależna Erbudu, podpisała ze spółką Elektrownia Wiatrowa Dąbrowice, należącą do GDF Suez Energia Polska, umowę na

Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie

krajowe wpływy podatkowe w odpowiedniej skali pozwalają na inwestycje wspierające wzrost gospodarczy i wzrost płac". "Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii. Mówię tutaj również o węglu brunatnym. A także działania zmierzające do zagwarantowania nam w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

%), wymieniono w informacji. Źródło: ISBnews Legislacja: Polscy przedsiębiorcy nie mają dzisiaj dostępu do nowoczesnego i przejrzystego źródła wiedzy o obowiązujących przepisach, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego FPP

Ile kosztuje fitness? Jak wybrać siłownię i trenera? Multisport czy karnet [CENY]

liczbą osób ćwiczących. Dlatego klientom o podobnym planie treningowym pomagam znaleźć ćwiczenia alternatywne. Zachęcam też do zamiany dni treningowych z klasycznych, takich jak poniedziałek, środa, piątek, na np. wtorek, czwartek, sobotę lub niedzielę - tłumaczy właściciel FitPark. Mimo to sami się

Ogrzewanie podłogowe zmniejsza zużycie energii

skali roku oszczędność zużycia energii może sięgnąć nawet 11-12 proc.! Kolejną redukcję comiesięcznych wydatków w okresie grzewczym zapewni system sterowania temperaturą, który automatycznie reaguje na jej zmiany w pomieszczeniu. W przypadku, gdy słupek rtęci idzie w górę, na przykład poprzez