źródła dochodów budżetu państwa

Skiba z MF: Nie ma miejsca na dodatkowe wydatki zgodne z regułą wydatkową

obecnie planów, by poszukiwać nowych dochodów, ponieważ obecne są absolutnie wystarczające i nie mają negatywnych konsekwencji dla obywateli" - podsumował wiceminister. Jak podano w założeniach do przyszłorocznego budżetu, zgodnie z "Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022"

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

uprawnieni korzystają ze zwolnienia) zostanie sfinansowany z dotacji budżetu państwa. Ubezpieczeni będą mieli zachowaną ciągłość nabywania uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Powyższy ubytek składek będzie imputowany w transakcji składki na

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

wydatków budżetowych, deficyt budżetowy w 2019 nie powinien przekroczyć założonych w ustawie budżetowej 28,5 mld zł, podkreślili analitycy. Według nich, deficyt fiskalny w ujęciu ESA 2010 wyniesie w tym roku 1,8% PKB (wobec szacowanych 0,7% PKB w ub.r.), zaś deficyt budżetu państwa według metodologii

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

Rząd właśnie przyznał, że tegoroczna dziura w budżecie państwa wyniesie aż 109,3 mld zł, a w przyszłym roku - aż 83 mld zł. To sprawia, że na wszystkie hojne pomysły rządu jak obniżenie wieku emerytalnego czy 13.  i 14. emerytura trzeba znaleźć dodatkowe źródła  finansowania.  PiS

Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020

. obejmują wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (choć nie została ona zaplanowana w budżecie państwa) oraz z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który odnotował nadwyżkę w 2018 r., wskazała agencja. "W przypadku braku rozwiązań kompensujących i przy prawdopodobnym spowolnieniu wzrostu dochodów

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

dochody, jak i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, tj. budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Resort szacuje, że w ciągu 10 lat obowiązywania ustaw do budżetu państwa wpłynie łącznie 7 476,7 mln zł, a do budżetów JST wpłynie 2 968,9 mln zł. W blok regulacji upraszczających

mBank: Zrównoważenie budżetu może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej

podmiotów o wysokiej krańcowej stopie oszczędności (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe z górnych centyli rozkładu dochodów). Wreszcie, zerowy deficyt budżetu państwa nie oznacza automatycznie braku potrzeb pożyczkowych netto (zaplanowano jeszcze deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 17 mld zł

MF: Nowela budżetu 2015 na rządzie we wtorek, deficyt większy o 3-4 mld zł w br.

szacunkowych danych, w budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 34,49 mld zł deficytu (czyli 74,8% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok). Dochody w okresie styczeń-październik wyniosły 238,91 mld zł, tj. 80,4% planu. Z kolei wydatki sięgnęły 273, mld zł, tj. 79,6% planu. W

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

uzupełniający, likwidujący Fundusz z dniem przekazania środków do budżetu państwa. Senatorowie zgłosili także szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, wprowadzając do ustawy rozwiązania umożliwiające wierzycielom dostęp do informacji, służących ocenie propozycji układowych, a także przepisów

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

państwa, a pożyczek – Fundusz Pracy. Od 2020 roku najlepiej zarabiający Polacy zapłacą dodatkową składkę (tzw. danina solidarnościowa na rzecz osób niepełnosprawnych). Rząd szacuje, że nowa opłata będzie dotyczyć ok. 25 tys. osób. Każda osoba, której roczny dochód przekracza 1 mln zł, czyli ok. 87

ING: Działania z APK obniżą deficyt general government do 1,2-1,5% PKB w 2020r.

dzięki wyższemu podatkowi VAT oraz składkom na ubezpieczenia społeczne jest trudne do osiągnięcia w przyszłym roku i szacują te przychody do budżetu na poziomie 5-10 mld zł. "Należy przyznać, że Wieloletni Plan Finansowy wskazuje też wiarygodne źródła dodatkowych dochodów budżetowych

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

konsultacji społecznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, które ma dać budżetowi państwa i jednostek samorządu centralnego łącznie ok. 27,5 mld zł w ciągu 10 lat.  Według uzasadnienia

Konferencja Pawła Szałamachy. Z budżetem wszystko dobrze, ale...

Konferencja Pawła Szałamachy. Z budżetem wszystko dobrze, ale...

. - Następuje wyraźna odbudowa dochodów podatkowych - stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło z tego podatku 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1

MF szacuje deficyt budżetu centralnego na 29,5 mld zł za 2014 r. - prasa

złotych nie zostały zrealizowane. Po jedenastu miesiącach 2014 r. wydatki budżetu państwa były zrealizowane na poziomie 87,6%, a dochody stanowiły 93,7% planu. W wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia pod koniec ubiegłego roku  minister finansów Mateusz Szczurek poinformował, że

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

Dochody budżetu w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł (100,3 proc. planu), wydatki były na poziomie 360,9 mld zł (o 2,1 proc. niższe niż wynosił plan). Wyższe wpływy z PIT Zdaniem cytowanego przez PAP wiceministra finansów Leszka Skiby pozytywna dynamika dochodów podatkowych wynika z większego, niż

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

systemów zabezpieczenia społecznego" - czytamy także.  W ocenach skutków regulacji oszacowano, że wydatki z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły od ok. 916 mln zł do ponad 1 mld zł rocznie, co daje łącznie kwotę 11,01 mld zł w okresie 10 lat. Jednocześnie oszacowano dochody na

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

- stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło tu 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1 mld zł, rok temu o tej porze 29,6 mld zł. O 1,7 mld zł wyższe

NIK: Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność instytucji finansowych

% dochodów budżetu państwa). Według Ministerstwa Finansów zjawisko różnicy między planowanymi a rzeczywistymi wpływami z podatku towarzyszy wprowadzaniu podatków sektorowych i występowało również w innych państwach, które wprowadziły podatek bankowy" - czytamy dalej. NIK podał, że skuteczność poboru

Eksperci apelują o powrót do prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym

przez krajowy przemysł do budżetu państwa a wydatkami NFZ na refundację produkowanych przez nas leków wynosi równowartość środków przeznaczanych na psychiatrię w Polsce" - wyliczała. Z kolei Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, autor pierwotnej koncepcji refundacyjnego trybu

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

ostrożny charakter, podkreślono także. "Po pierwsze, w okresie 2018-2021 zakłada pełną realizację limitów wydatków budżetu państwa, które wynikają ze stabilizującej reguły wydatkowej, podczas gdy niewykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wyniosło 0,4% PKB, a w latach 2011-2017 średnio 0,6% PKB

Finansowe czary-mary

budżecie brakuje pieniędzy z nowych podatków. Po raz pierwszy w marcu w kasie państwa pojawiły się pieniądze z podatku bankowego, za luty. Na razie jest ich jednak mało i jeśli będą płynęły w tym tempie, to do zaplanowanych z tego źródła 5,5 mld zł zabraknie 1,5-2 mld zł. Pieniędzy z podatku handlowego, tu

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

podatkowych wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych będzie miało największy wpływ na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego (60% wskazań). Mniej niż połowa badanych uważa, że na zwiększenie wpływów do budżetu państwa wpływ będzie miała zmiana mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

do poprawy poziomu życia obywateli, podawało wcześniej ministerstwo. Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

czas i miejsce pracy (np. że ma pracować od poniedziałku do piątku od 6 do 14). Na podstawie tego badania można obliczyć, że 80 tys. samozatrudnionych, którzy by nie przeszli testu, musiałoby zapłacić fiskusowi średnio dodatkowe 15 tys. zł w ciągu roku. W sumie budżet państwa zyskałby 1,2 mld zł

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

do kasy w Brukseli, wprowadzenie nowego, dodatkowego źródła dochodów unijnych ma zdaniem Lewandowskiego uratować to, co dla Polski (i innych nowych krajów UE) jest najważniejsze - duży budżet Unii. - Szukamy 130 mld euro w płatnościach do budżetu Unii Europejskiej rocznie. Taka będzie wielkość

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

(licząc od 2018 r.) dochody sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosną o ok. 17 mld zł, z czego 16 mld zł trafi do budżetu państwa, a 1 mld zł do budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy dalej. W projekcie przewidziano

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

odbiegać od wielkości przyjętych w ustawie budżetowej" - czytamy w "Opinii". W 2015 r. pojawił się znaczący niedobór dochodów podatkowych w relacji do planu ustawowego, podkreśliła Rada. "Szczególnym źródłem niepewności co do poziomu dochodów i wydatków budżetu państwa w 2016 r

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

finansowych? Dlaczego podatkiem europejskim nie moglibyśmy nazwać części VAT? Każdy Europejczyk zobaczyłby na paragonie, ile łoży na unijny budżet. - Od razu widzę problem: "źródła własne" dochodów budżetu UE nie mogą uszczuplić dochodów poszczególnych państw. Owszem, europejska część VAT-u na

Walka o tytoń. Szara strefa kontratakuje

odwróceniu zmiany sprzed pół roku nie da się utrzymać kontroli nad rynkiem pośrednictwa w handlu tytoniem. Budżet państwa znów straci - przekonywał tymczasem w czasie połączonego posiedzenia sejmowych komisji rolnictwa i finansów Krzysztof Rutkowski z Konfederacji Lewiatan. - A przecież to zaczęło działać

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł. "Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano

Czy fiskus jest uczciwy? Podatki potrzebują kultury

. Da się znaleźć źródła dochodów państwa, które zrekompensowałyby ubytek dochodów ZUS? - Sfinansowanie dawnych zobowiązań emerytalnych bezpośrednio z budżetu, poza składkami obciążającymi pracę, wydaje się mało realne, bo trudno sobie wyobrazić nowe źródła dochodów państwa. Marzenia, że sfinansują to

Rosyjska gospodarka jest w pułapce. Przy dzisiejszej cenie ropy może być tylko gorzej

PROBLEM 1: TANIA ROPA Przede wszystkim Moody’s zakłada, że kluczowa dla rosyjskiej gospodarki ropa naftowa w najbliższych latach nie podrożeje, co dla Moskwy jest fatalną informacją. Eksport ropy i gazu to aż 17 procent rosyjskiego PKB i aż 43 procent dochodów rosyjskiego budżetu federalnego

Na co rząd wyda pieniądze za CO2?

zagospodarowują samodzielnie, albo rząd sprzedaje na aukcjach firmom z całej Europy. Inni muszą je od nas kupić, jeśli sami nie dostają darmowych uprawnień. Te pieniądze zasilają budżet państwa, a sprzedażą zajmuje się Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Liczba potencjalnych klientów to 11 tys

Szałamacha: Po decyzji S&P złoty może się osłabiać jeszcze do połowy dnia

, że budżet jest wiarygodny, i że go zrealizujemy w pełni, jeżeli się da - nawet z nawiązką i działania polegające na tym, żebyśmy jako kraj odbudowali źródła dochodów podatkowych i byli w mniejszym zakresie zależni od finansowania długiem" - powiedział także minister. Standard & Poor's ogłosił

Mimo obietnicy wyższy VAT zostaje do końca 2016 r.

ciekawe, w ocenie skutków regulacji czytamy, że projekt ustawy, która ma utrzymać wyższy VAT, "nie wywiera wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość". I "nie powoduje wzrostu ani zmniejszenia wydatków ani dochodów budżetu państwa". W 2014 r. dochody budżetu wzmocnią też

EKF: Nadmierne obciążenia banków hamują ekspansję zagraniczną, rozwój gospodarki

zaczynamy już dziś 'zjadać ogon' długoterminowego wzrostu kraju na bazie obciążeń, które dotykają nas jako banki. Te pieniądze traktowane są po prostu jako wzbogacenie budżetu, ale kosztem długoterminowego wzrostu. To wydaje się nie aż tak widoczne, bo mamy inne czynniki wzrostu, ale jest pewne - te

Morawiecki: Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej uderzy w małe sklepy

brak jest wskazania okresu, w jakim osiągnięcie określonego przychodu wiąże się z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku (informacja zawarta w uzasadnieniu nie stanowi źródła prawa). "Ocena skutków regulacji nie zawiera także żadnych informacji o wydatkach budżetu państwa, związanych z

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

ubezpieczenia społecznego regresywności, tzn. sytuacji, w której osoby o wyższym dochodzie są relatywnie mniej obciążone obowiązkiem opłacania składek od osób o niższym dochodzie. Takich osób nie jest zbyt wiele - ok. 300 tys. Poza tym państwo ma prawo wprowadzać progresywność w zakresie opodatkowania. Z tego

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

. Tłumaczył, że rządowy projekt ustawy wprowadza mechanizmy, które zapobiegną omijaniu polskiego prawa oraz działaniu na szkodę budżetu państwa. Poseł Ryszard Zbrzyzny z SLD mówił, że ucieczka firm do rajów podatkowych jest ogromnym problemem dla krajowych systemów podatkowych, w tym dla Polski. Odwoływał się

Rosjanom jednak nie uda się podbić cen ropy naftowej?

rozwiązania, które wyłączy Iran i sprawi, że Saudyjczycy będą zadowoleni, a Rosja się nie wścieknie - powiedział agencji Reuters rozmówca z branży naftowej. To właśnie Rosja należy do państw, które najbardziej ucierpiały na spadku cen ropy. Wpływy z jej eksportu stanowią około połowy dochodów budżetu Rosji, a

Sejm przegłosował ustawę 500 zł na dziecko

zasiłku najbogatszych (Nowoczesna). - Progu nie wprowadzamy, a jak ktoś nie chce pieniędzy, może wniosku nie składać - odpowiadała Rafalska. Opozycja nie dostała też odpowiedzi o źródła finansowania programu w 2017 roku i kolejnych latach, gdy co roku trzeba będzie znaleźć w budżecie państwa ponad 23 mld

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

rząd Leszka Millera. Z początkiem 2004 r. stawka CIT spadła o 8 pkt proc., do 19 proc. Za ten ruch przedsiębiorcy do dziś ciepło wspominają Millera. Obniżka podatku była częścią programu naprawy finansów publicznych. Rząd spodziewał się, że w pierwszym momencie pociągnie za sobą spadek dochodów budżetu

Co robi Polka, gdy dostaje 500 zł na dziecko? Pracuje czy rzuca aktywność zawodową?

na sytuacji nie tylko ich samych, ale i budżetu państwa. Niepracujące matki nie będą odprowadzały podatków i składek, a państwo będzie musiało więcej wydać na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne. W dłuższej perspektywie niższe będą też przyszłe dochody samych matek, bo rezygnacja z pracy

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

; zostanie zrefundowana przez budżet państwa, a zatem wysokość przyszłej emerytury nie ucierpi przez skorzystanie z ulgi? Fakt zwolnienia z obowiązku opłacenia składek nie będzie miał wpływu na wysokość przyszłej emerytury. Wynika to z faktu, że w świetle art. 31zr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

Opodatkowanie usług doradczych za granicą na rzecz polskich firm wciąż budzi wątpliwości

, organy podatkowe dbające o wpływy do budżetu państwa zmuszone były znaleźć taki sposób wykładni, który prowadziłby do opodatkowania podmiotów zagranicznych - niekoniecznie jednak dając podstawę do obrony urzędowego stanowiska w sądach. Sądy administracyjne z kolei korygowały orzeczenia organów

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

emerytalnego, które - według analiz Kancelarii Prezydenta - tylko w latach 2016-19 będzie kosztować ok. 40 mld zł. O ile w 2016 r. budżet państwa jest w stanie ten wzrost wydatków udźwignąć dzięki odsunięciu w czasie realizacji niektórych pomysłów i jednorazowym, nadzwyczajnym wpływom (sprzedaż licencji na

Polska kopalnia odkrywkowa osusza Czechy? Czeski rząd oczekuje wyjaśnień

, które sugerują, że dalsze kopanie spowoduje lokalną suszę, może zabraknąć wody pitnej. Należący do skarbu państwa właściciel kopalni mówi, że Czesi przesadzają. - W ocenie spółki obawy odnośnie do zwiększenia oddziaływania kopalni na tereny przygraniczne są bezzasadne - czytamy w mailu od spółki

Panama Papers. Unikanie podatków to wielki biznes. Jak z tym walczyć?

zwykłych firm produkcyjnych. Dzięki przepuszczeniu dochodów przez raje podatkowe pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła, np. handlu narkotykami, stają się czyste. W jednych krajach administracje podatkowe radzą sobie z optymalizacją lepiej, w innych gorzej. Gdzie jest lepiej? - W Niemczech, w USA, w

Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie

się 18 posłów - głównie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Poniżej najważniejsze fragmenty wczorajszego expose premier Szydło: "Polacy, tak jak inni Europejczycy, pragną dziś bezpieczeństwa. Dlatego będziemy solidarnie współpracować z państwami Europy w walce z terroryzmem. Zarazem

IBnGR: 2/3 Polaków oszczędzałoby w III filarze, ale przy dopłatach do składki

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Skłonność Polaków do oszczędzania na emeryturę wzrosłaby ponad trzykrotnie, gdyby wprowadzony został system, w którym do składki pracownika dopłacałoby państwo i/lub pracodawca. Dwie trzecie Polaków skłonnych byłoby wpłacać pewną sumę miesięcznie w takim

Jak wyciągnąć dług z ZUS? Rekordziści nawet 43 tys. zł. Czy wiedzą?

To była jedna z najbardziej bulwersujących emerytalnych spraw ostatnich lat. W 2009 r. państwo pozwoliło łączyć emeryturę z pensją bez zwalniania się z zakładu pracy, dlatego tysiące Polaków uznało, że mając dwa źródła dochodu, może pozwolić sobie na kupno na raty telewizora, lodówki czy samochodu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

%), wymieniono w informacji. Źródło: ISBnews Legislacja: Polscy przedsiębiorcy nie mają dzisiaj dostępu do nowoczesnego i przejrzystego źródła wiedzy o obowiązujących przepisach, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego FPP

Skarbusie wśród prostytutek

Skąd miałeś pieniądze na mieszkanie, dom czy drogi samochód? - pyta często fiskus podatników. I bywa, że słyszy odpowiedź: - Z prostytucji. Przesłuchiwani liczą na to, że w ten sposób spławią urzędników - takie dochody nie są w Polsce opodatkowane, bo państwo nie może czerpać dochodów z nierządu

Minister finansów: Nie chcę zabierać ulgi małżeńskiej

społeczeństwa bardzo ważne. Dlatego ulgi na dzieci są uzasadnione, ale nie można się spodziewać, że państwo w całości sfinansuje wychowanie dzieci. Chciałby pan, by dochód był dzielony przez liczbę członków rodziny? - Cokolwiek byśmy wymyślili, to musi to być propozycja, która równoważy się finansowo w budżecie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rzeczywistości. Gracze to nie tylko nieletni, którzy uciekają w świat rozrywki w przerwach od obowiązków szkolnych. To także dorosłe osoby, które niekoniecznie mieszkają tylko w dużych ośrodkach miejskich, a co najważniejsze dysponują ponadprzeciętnymi dochodami, które dają im dużą siłę nabywczą i czynią

Fedak popsuła, ZUS naprawia. Tysiące emerytów dostaną średnio po 43 tys. zł

W ostatnich dwóch latach wysłuchaliśmy wielu historii ludzi, którzy - jak przyznają - stracili zaufanie do państwa. Na początku pozwoliło im łączyć emeryturę z pensją. Uznali więc, że mając dwa źródła dochodu, mogą pozwolić sobie na zakup telewizora na raty, lodówki czy samochodu. Wyliczyli, że

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

dochodów z udziałów w podatkach, gdy obniżono stawki podatku od dochodów osobistych i pojawiła się ulga na dzieci - mówił prezydent Poznania. Swoje zrobił kryzys finansowy, który także negatywnie się odbił na dochodach budżetu państwa i samorządów z podatków. - W tej sytuacji samorządy miały dwa wyjścia

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

, - lekkim wzroście dynamiki (mniejsza skala spadku) wydatków majątkowych finansowanych z budżetu państwa, - wzroście dynamiki (mniejsza skala spadku) wydatków inwestycyjnych JST, - niższej dynamice wydatków z budżetu środków europejskich dla programów najsilniej wpływających na wydatki inwestycyjne. Biorąc

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z tego podatku jest pomoc materialna wypłacona w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, np. powodzą, z pieniędzy budżetu państwa lub samorządu. Zwolnione z podatku są także zapomogi np. od zakładu pracy i związków zawodowych

KNF: Brali franki, wiedzieli, czym to grozi [WYWIAD]

atrakcyjny dla kapitału zagranicznego. OFE w pewnym stopniu uodporniły warszawską giełdę na gwałtowne przypływy i odpływy globalnych inwestorów. Rząd twierdzi jednak, że OFE są drogie w utrzymaniu i nieefektywne... - Pieniądze przekazane funduszom przez budżet państwa wróciły w części do jego kasy w postaci

Tłumy chętnych na dopłaty z programu "Czyste powietrze". W pilotażu 180 mln zł do podziału

z budżetów gminnych, a 70 z budżetu państwa. Dopłaty dla ubogich, kredyty dla zamożniejszych Termomodernizacja budynku musi być połączona z wymianą pieca lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej i być poprzedzona audytem energetycznym, który pozwoli dobrać najlepsze rozwiązania dla konkretnego

Dlaczego nie opłaca się obniżać wieku emerytalnego?

będzie dodatkowe, nieplanowane obecnie wydatki dla ZUS - a tym samym budżetu państwa - w wysokości ok. 1,5 mld zł. Na pozór nie jest to wielki wydatek, ale w kolejnych latach wydatki emerytalne będą lawinowo rosły. Rynki finansowe i międzynarodowe instytucje, w tym Komisja Europejska, oceniają stabilność

Kryzys będzie kosztować Rosję dwie trzecie budżetu

Raszid Nurgalijew. Od września Kreml obiecał już ok. 230 mld dol. na wsparcie gospodarki w czasach kryzysu. - To dwie trzecie budżetu państwa na 2008 r., równowartość 13,6 proc. PKB Rosji - ocenił dziennik "Wiedomosti". Prawie 150 mld dol. to kredyty, które mają poprawić płynność na rynku

Do 60 proc. opłaty od cypryjskich depozytów? Wysoka cena oszczędzania

tys. euro (czyli powyżej poziomu państwowych gwarancji depozytów). Niektóre źródła podają jednak, że daninę zapłacą również posiadacze mniejszych lokat, mówi się o stawce 4 proc. (Cypryjczycy dogadali się z trojką w nocy z niedzieli na poniedziałek. Porozumienie zakłada, że lokaty powyżej 100 tys

Przygotowania do przyjęcia unijnych funduszy strukturalnych przez samorządy

- tylko dla województw); U wprowadzenie wpłat do budżetu państwa przez najbogatsze gminy, powiaty i województwa; U zastąpienie od 1 stycznia 2004 r. części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin ich dochodami własnymi (chodzi o subwencję rekompensującą utratę dochodów z tytułu częściowej likwidacji

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

na ZUS, ale także wiąże się z kosztami dla budżetu państwa. Wiele osób nie zauważa, że płacimy bieżące emerytury i renty i w tym samym czasie odkładamy na przyszłość. Płacimy na dzisiejszych emerytów i przyszłych. Ale inaczej nie da się stworzyć systemu kapitałowego o zdefiniowanej składce. Jeśli

Ukraina chce pożyczyć 5 mld dol. od Rosji

odbudować, bo gwałtownie spadły ceny ropy naftowej - głównego źródła dochodów Rosji. Mimo problemów Rosja nie szczędzi pieniędzy dla sojuszników. W zeszłym tygodniu Moskwa obiecała Białorusi, że w lutym wypłaci drugą połowę z 2 mld dol. kredytu przyznanego w grudniu, a ponadto kolejny kredyt, tym razem w