źródła ciepła

Ireneusz Sudak

Polskie parafie stawiają na zieloną energię

Polskie parafie stawiają na zieloną energię

Instalują farmy fotowoltaiczne i budują pompy ciepła. Za nic mają słowa ministra spraw zagranicznych o tym, że odnawialne źródła energii i rowerzyści to elementy lewicowego programu. Słuchają raczej papieża Franciszka i nieżyjącego św. Jana Pawła II.

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

połowę na węgiel. Czyste źródła ciepła będą kosztować według analiz nieco więcej (69 mln zł), ale wyeliminuje to problem smogu z ogrzewania budynków i zredukuje koszty zdrowia. - Suma wydatków inwestycyjnych na źródła ogrzewania i ocieplenie budynków, do 2030 roku wyniesie 407 mln zł. Można uznać, że

Forum Energii: Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40% w 2030 r.

;Pokazujemy, że przy zwiększaniu efektywności energetycznej oraz zmianie struktury zapotrzebowania na paliwa w ciepłownictwie, w 2030 roku udział OZE może osiągnąć 40%. W szczególności należy postawić na inwestycje w trzy technologie: pompy ciepła, kolektory słoneczne i, jako technologia przejściowa, kotły na

Kopciuch czy kaloryfer? Miasta rozwijają sieć ciepłowniczą, jest też szansa dla wsi

Kopciuch czy kaloryfer? Miasta rozwijają sieć ciepłowniczą, jest też szansa dla wsi

kominów dym u wielu też budzi obawy o jakość powietrza. Zapytaliśmy u źródła. - To, co popularnie określane jest jako dym, w rzeczywistości jest spalinami - precyzuje Maria Niewierko, rzeczniczka PGE Energia Ciepła zarządzającej m.in. elektrociepłownią Kraków. Ich skład zależy od jakości paliwa i procesu

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów. "Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w odpowiednich terminach, źródła wytwórcze nie

EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga

gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła, podano także. Jak podaje spółka, w okresie przejściowym, tj. do czasu oddania do eksploatacji efektywnego i docelowego źródła ciepłownia EPEC przy ulicy Dojazdowej będzie miała pierwszeństwo przed instalacjami tymczasowymi w zasilaniu sieci ciepłowniczej

Skobel z ME: Rozbudowa EC Chwałowice może zastąpić uciepłownienie El. Rybnik

perspektywy potencjalnego inwestora jak i wysokości cen ciepła dla mieszkańców miasta Rybnik jest rozbudowa istniejącej EC Chwałowice o układ kogeneracyjny o mocy około 20 MWt, jako źródła podstawowego, oraz modernizacja i dostosowanie istniejących kotłów węglowych do obecnych standardów emisyjnych. Kotły te

Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody

funkcjonującą w Grupie Tauron Gospodarkę Obiegu Zamkniętego" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Woda dołowa jest wykorzystywana do produkcji ciepła. Zasila ona kaskadową Stację Pomp Ciepła, która osiąga moc 420kW. Pompy produkują rocznie ok 6 000 GJ ciepła

PGE Energia Ciepła ma umowę z GE Power na modernizację turbiny w Gorzowie Wlkp.

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła (PGE EC) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, podała PGE EC. "Inwestycja w PGE

EC Będzin zainteresowana rozmowami z Tauronem nt. nowego bloku kogeneracyjnego

" – dodał prezes. Grupa pozostawia sobie jednak możliwość samodzielnego rozwoju, lecz również jest otwarta na współpracę z innymi partnerami na innych rynkach. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem

URE: Całkowita zainstalowana moc cieplna spadła do 54,26 GW w 2016 r.

. 234,7 tys. TJ. W 2016 r. paliwa węglowe stanowiły 75% paliw zużywanych w źródłach ciepła, podczas gdy paliwa gazowe stanowiły 7,2%, olej opałowy - 5,6%, źródła odnawialne - 7,6%, a pozostałe paliwa - 4,6%. "W 2016 r. wolumen sprzedaży ciepła ogółem przez koncesjonowane przedsiębiorstwa

Grupa Enea wybuduje nowe źródło kogeneracyjne w Pile za ponad 48 mln zł

wszystkich wniosków było ponad 200, a sito kwalifikacyjne bardzo gęste i rygorystyczne. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę w Pile nowoczesnego, stabilnego źródła produkcji ciepła i energii elektrycznej zgodnego z najwyższymi standardami środowiskowymi. Najbliższy czas

NFOŚiGW zawarł umowy na ok. 304 mln zł dofinansowania wysokosprawnej kogeneracji

wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej Kogeneracji" - podano także. (ISBnews)

Immergas Polska spodziewa się dalszego wzrostu rynku urządzeń grzewczych i OZE

miejskiej sieci ciepłowniczej. "Jako dostawcy źródeł ciepła nie widzimy tam większego wzrostu rynku. Zakłady przemysłowe, które obecnie się modernizują starają się podłączyć do źródła miejskiego. Natomiast obserwujemy wzrost zapytań np. szkół w związku z wymianą instalacji grzewczych. Jeśli chodzi o

PGE Energia Ciepła planuje inwestycje na ponad 800 mln zł w 2019 r.

programy rozwoju i modernizacji w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin, Gorzów, Kielce i Zgierz. PGE Energia Ciepła bierze pod uwagę inwestycje w źródła geotermalne, analizuje także ekonomikę współspalania biomasy oraz paliwa RDF. "Widzimy także konieczność i potrzebę termicznej

Tauron zaoferował klientom biznes. rozwiązania efektywnego zarządzania energią

ciepłem, podała spółka. "Produkty optymalizujące zużycie mediów energetycznych są dla nas szczególnie istotne. Pozwalają naszym klientom obniżyć koszty mediów nawet o 30%, a jednocześnie wpisują się w Zielony Zwrot Taurona. Strategia ta oznacza bowiem nie tylko inwestowanie w odnawialne źródła

Fortum zakłada ok. 80 MW przyłączeń ciepłowniczych w br., podobnie w kolejnych

realizuje także modernizacje, interesuje się m.in. odzyskiem ciepła i będzie testować narzędzie demand-side response. "Do tej pory podpisaliśmy nowe umowy przyłączeniowe na ok. 62 MW. Spodziewamy się, że do końca roku osiągniemy około 80 MW. To będzie ok. 150 nowych umów przyłączeniowych, czyli 150

Oferta Mostostalu Warszawa najkorzystniejsza na prace w EC Stalowa Wola

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa warta 55 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. "Budowa rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.", podała spółka. "Wartość umowy: 55 mln zł brutto. Termin realizacji: 15

PGE EC ma list intencyjny z Nowym Sączem ws. rozwoju systemu ciepłowniczego

rozpatrywanych przez PGE Energia Ciepła scenariuszy jest budowa niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego, produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Powyższe rozwiązanie jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z problemem niskiej emisji, główną przyczyną smogu" - czytamy w komunikacie

PGE ma umowę o współpracy z Centrum Badawczym KEZO

jest magazynowanie energii, ciepła i chłodu, instalacje do wytwarzania energii z ciepła odpadowego, a także stacje ładowania samochodów elektrycznych i technologia vehicle-to-grid. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz

ZE PAK wypowiedział umowę z MPEC Konin, analizuje nowe źródło ciepła

, podała spółka. ZE PAK nadal chce być jednak dostawcą ciepła dla miasta i w tym celu analizuje uruchomienie nowego źródła ciepła. Umowa przestanie obowiązywać z zachowaniem 4-letniego okresu jej wypowiedzenia, ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku. "Umowa została wypowiedziana przez spółkę z uwagi

PGE: Zastanawiamy się, czy nadal potrzebujemy w portfelu PGE Paliwa

rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron

BOŚ rozpoczął współpracę z gminą Skała dot. działań na rzecz czystego powietrza

gazowe, czy olejowe oraz prace związane z demontażem starego kotła i montażem nowego, - zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych, - zakup i montaż instalacji odzysku ciepła

Minister klimatu powołał Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE

resortu klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie. Zespół opracuje rekomendacje, które dotyczyć będą następujących obszarów tematycznych: Czyste ciepło, Eko-transport, Lokalny wymiar energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa Transformacja i Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii. (ISBnews)

PGE miała 432 mln zł zysku netto, 1,8 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. 650 mln zł rok do roku głównie ze względu na wzrost ceny uprawnień EUA), niższy wolumen produkcji na węglu brunatnym (spadek rok do roku o 1,7 TWh), a także mniejsza sprzedaż ciepła (spadek o 1,1 PJ ze względu na wyższe średnie temperatury zewnętrzne)" - czytamy w komunikacie. Czynniki te

PKP Intercity opracowuje z Tauronem program modernizacyjny wykorzystujący OZE

elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron

Mostostal Warszawa zbuduje rezerwowe źr. ciepła w EC Stalowa Wola za 55 mln zł

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał z Elektrociepłownią Stalowa Wola umowę na budowę rezerwowego źródła ciepła w elektrociepłowni, podała spółka. Wartość umowy to 55 mln zł brutto. "Wartość umowy: 55 mln zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy" &ndash

PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł

system ciepłowniczy w regionie. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale 2020 roku i - według umowy z wykonawcą - potrwa ona ok. 17 miesięcy, podano w komunikacie. "To kolejne przedsięwzięcie tego typu realizowane przez PGNiG Termika w Polsce. Naszym celem jest wzrost udziału ciepła

Prezes PGE: Przyglądamy się wszystkim potencjalnym akwizycjom

wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do

Grupa Enea wybuduje w Pile źródło kogeneracyjne o mocy 8,32 MWt i 8,72 MWe

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - MEC Piła z Grupy Enea planuje wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Wartość inwestycji to 48 mln zł. "Instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać

Wiceprezes Taurona: Decyzja dot. aktywów węglowych będzie ujęta w strategii

holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w

Tauron miał 162,07 mln zł zysku netto, 957,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

farmach wiatrowych wyprodukował 0,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 57% więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,29 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia, we wrześniu 2019 r., pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz korzystnych warunków wietrznych. Produkcja ciepła wzrosła w ujęciu rocznym o 4% do poziomu

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,57 TWh Produkcja ciepła: 4,96 PJ Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,86 TWh Produkcja węgla handlowego: 1,18 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 0,89 mln ton, podano także. "Spółka informuje, iż w I kwartale 2020 r

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW, podsumowano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron

PTEZ proponuje zmiany prawne dla branży ciepłowniczej

efektywności wytwarzania, charakterystykę odbioru inną niż tyko związana z temperaturami zewnętrznymi,  stopień wykorzystania mocy cieplnej przez odbiorcę ciepła nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe, możliwość tworzenia grup dla odbiorów technologicznych (do rozważenia możliwość

Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

odbiorców prywatnych, czytamy dalej. Budowa nowego źródła ciepła to już kolejna proekologiczna inwestycja Orlen Południe. W maju podpisana została umowa na budowę w Trzebini pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Jest to krok w kierunku

URE: Średnia cena energii elektr. dla gosp. domowych to 0,5055 zł/kWh w 2018 r.

dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2018 wyniosła 0,5055 zł/kWh. Cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera VAT" - czytamy w komunikacie. URE podał też średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Premium każdy klient ma możliwość skorzystania również z innych produktów oferowanych przez Tauron Sprzedaż, podsumowano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa

PGE EO: Pilotaż potwierdził, że farmy wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne

25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów

PGE liczy na pełną konsolidację aktywów ciepłowniczych od stycznia 2019 r.

milowe, a pełną integrację aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zamierzamy osiągnąć 2 stycznia 2019 r." - powiedział Baranowski, cytowany w komunikacie. Spółka rozważ także inwestycje w małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach i

Enea rozszerzyła ofertę Enea Eco o piece powierzchniowo-akumulacyjne

. "Wymieniając stare źródła ciepła na piece powierzchniowo-akumulacyjne, klienci Enei mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach rządowego programu 'Czyste Powietrze'. Jego celem jest ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Oferta Enei

Wymień piec i okna za państwową dotację [PORADNIK]

systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 13. montaż instalacji fotowoltaicznej; 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach

prac będzie Tauron" - czytamy w komunikacie. Inwestycja, której dotyczą analizy, ma być wysokosprawnym źródłem energii elektrycznej i ciepła w postaci pary m.in. dla należącej do grupy kapitałowej Orlen, jednej z największych firm chemicznych w czeskim przemyśle - spółki Spolana, podkreślono

Tchórzewski: Nie jesteśmy jeszcze blisko decyzji ws. Taurona Wydobycie

, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie

Grupa PGE ma umowę ws. utworzenia FIZAN Eko-Inwestycje, wpłaci min. 1,5 mld zł

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółki zależne PGE Energia Ciepła (PGE EC), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz PGE Energia Odnawialna (PGE EO) zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia (TFI Energia

Tauron Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce

Alior Bank pozyskał środki od EBI na wsparcie termomodernizacji budynków

budynków (izolację cieplną), wymianę wyposażenia na energooszczędne (np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem). Środki ELENA pozwolą także na realizację szeregu działań

Tauron: OZE będą odgrywać ważną rolę w zaktualizowanej strategii

się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W

Energia ze słońca i ziemi

Pompa ciepła To urządzenie, które czerpie energię cieplną z gruntu, wody lub powietrza, czyli dolnego źródła. Za pomocą energii elektrycznej zamienia ją na ciepło, które przekazuje do górnego źródła, czyli instalacji grzewczej. Sprawność tego procesu, a więc i koszty eksploatacji zależą przede

Jak obniżyć koszty ogrzewania domu lub mieszkania?

), mocy pompy ciepła i pojemności zasobnika ciepłej wody. Takie rozwiązanie jest zatem bardziej elastyczne, ale potrzeba więcej miejsca na montaż urządzeń. Źródła energii odnawialnej pomogą obniżyć koszty ogrzewania? Instalacja grzewcza będzie pracowała z wysoką sprawnością, a przy tym nie przepłacimy za

NFOŚiGW dofinansuje inwestycję JSW Koks kwotą 134 mln zł 

własne Koksowni i odbiorców zewnętrznych. Jednocześnie pozyskanie ciepła dzięki przedmiotowej inwestycji wyeliminuje konieczność utrzymywanie przestarzałego technologicznie i mało efektywnego, niespełniającego obecnych standardów emisyjnych dotychczasowego źródła ciepła dla Radlina i Kopalni Węgla

URE: Planowane nakłady na nowe moce w energetyce to 62,16 mld zł w l. 2018-2032

wielkopiecowego (0,2%), biomasa (0,09%), odpady komunalne (0,06%), woda (0,05%), ciepło z procesu technologicznego (0,03%) i biogaz (0,01%). Moce planowane do wycofania to w 64,77% źródła pracujące na węglu kamiennym, a w 28,93% na węglu brunatnym. Pozostałe technologie wycofanych mocy to gaz ziemny (3,51

Tauron ma umowę kredytu z BGK wys. 1 mld zł m.in. na refinansowanie obligacji

również. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest

Radpol ma list intencyjny ws. potencjalnego zbycia zakładu produkcyjnego Wirbet

jakiejkolwiek umowy przedwstępnej lub zobowiązującej do nabycia zakładu produkcyjnego Wirbet, podsumowano.  Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych

Tauron przyłączył ponad 8 tys. mikroinstalacji OZE w 2018 r.

węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana

Energa OZE będzie zarządzać tylko aktywami OZE, będąc liderem całego wytwarzania

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Energa Wytwarzanie, która zmieni nazwę na Energa OZE, zarządza wyłącznie aktywami stanowiącymi odnawialne źródła energii (OZE), poinformowało ISBnews biuro prasowe Energi. Do zarządzania należącymi do tej samej linii biznesowej Wytwarzanie aktywami

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

materiałów, czyli przede wszystkim współczynnik przewodzenia ciepła. Od stycznia tego roku właściciele lub współwłaściciele budynków mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając od podstawy podatku wydatki na wykonanie izolacji termicznej domu, w tym na materiały budowlane, urządzenia i usługi

Fortum zainwestuje ponad 132 mln w sieci i źródła wytwarzania w Polsce w br.

w częstochowskim zakładzie Fortum przekroczyła 5,2 mln zł. W zakończonym właśnie sezonie grzewczym 2017/2018 Fortum dostarczyło mieszkańcom ponad 9 mln GJ ciepła we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku, podano także. Fortum specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób

PGE nawiązała współpracę z 2 miastami, chce zarządzać sieciami ciepłowniczymi

, wytwórcą i dystrybutorem ciepła - Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczym w Pionkach. Drugi natomiast z małopolskim miastem Wolbrom i Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. Głównym celem nawiązanej współpracy jest kompleksowe zabezpieczenie potrzeb cieplnych obu miast" - czytamy w

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

ograniczana dzięki stabilności segmentów regulowanych, takich jak dystrybucja gazu i wytwarzanie ciepła. "Agencja Fitch pozytywnie ocenia pionową integrację działalności grupy kapitałowej PGNiG na rynku gazu oraz jej zdolność do realizowania zamierzeń inwestycyjnych. Podstawą naszej stabilności

Gaz-System i PGE GiEK mają umowę na przyłączenie El. Dolna Odra do sieci gazowej

%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln

Tauron zainteresowany projektami OZE, szczególnie farmami fotowoltaicznymi

/r, co sTauron tłumaczył z mniej korzystnymi warunkami hydrologicznymi i wietrznymi oraz mniejszym spalaniem biomasy. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła

PGE będzie dążyć do wspólnego przetargu na bloki gazowe w Dolnej Odrze i Rybniku

. PGE podała wczoraj, że planuje rozpoczęcie procesu wyboru generalnego wykonawcy do budowy dwóch nowych bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra w II kwartale br. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

, fotowoltaika, farmy wiatrowe, pompy ciepła czy biogazowanie. Na bieżąco analizujemy rynek i jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje związane z 'czystą' energią, dlatego widzimy ogromny potencjał we współpracy z partnerami, którym idea OZE jest tak samo bliska" - powiedział prezes BOŚ Bogusław Białowąs

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

energetycznie systemu ciepłowniczego. Kluczowa jest techniczna rozbudowa ciepłownictwa sieciowego, do czego przyczyni się rozwój kogeneracji, uciepłownianie elektrowni, zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym, modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu oraz

Fortum wyda ok. 50 mln zł na nowe instalacje elektrociepłowni w Częstochowie

procesu inwestycyjnego Fortum planuje także likwidację starej kotłowni przy ul. Brzeźnickiej. "Konsekwentnie inwestujemy w rozwój naszych źródeł ciepła. Jednym z priorytetów jest dla nas ograniczanie wpływu na środowisko naturalne. Przed nami bardzo intensywny czas - oprócz budowy nowych instalacji

Tauron: EC Stalowa Wola ma umowę na dokończenie inwestycji do końca 2019 r.

projektu o budowę rezerwowego źródła ciepła, które zapewni ciepło podczas postojów bloku gazowo-parowego. Prace związane z przygotowaniem tej inwestycji są w toku, wskazano także w komunikacie. Inwestycja w Stalowej Woli, która jest wspólnym przedsięwzięciem Taurona Polskiej Energii i Polskiego Górnictwa

Tauron Dystrybucja buduje magazyn energii w Cieszanowicach w opolskim

wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

ciepłowniczym. W ramach opcji rozważa się sprzedaż udziałów w spółkach Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ1. Analizowane będą również m.in. opcje poszukiwania nabywców Zakładu Górniczego Janina i spółki Tauron Ciepło. "Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz

PGNiG rusza z programem dopłat do kotła gazowego dla gospodarstw domowych

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny ruszy 2 maja br. z programem dopłat do wymiany dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe. W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG dopłaty do kotła gazowego może uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw domowych, podała

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie domu

grzejnikowy, który składa się z zaworu termostatycznego i głowicy. Tadeusz Bednarek wyjaśnia, że specjalny czujnik uwzględni różne źródła ciepła, w tym promieniowanie słoneczne, sztuczne oświetlenie, działające urządzenia elektryczne, a nawet osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczenia, dostosowując tym samym

ZA Puławy zbudują blok węglowy o mocy 90MWe/240MWt

źródła szczytowego i zapasowego" – czytamy dalej. W zaniechanym projekcie zakładano produkcję energii elektrycznej prawie trzykrotnie większą niż faktyczne potrzeby, a jednocześnie produkcję ciepła na poziomie skutkującym ograniczeniami w produkcji w przypadku wypadnięcia bloku gazowo

Synthos wyda 2 mld zł na inwestycje w 3 lata, wybuduje instalację CCNG w Polsce

" - powiedział Warmuz dziennikarzom.  "Zupełnie nie ma problemu z finansowaniem" - odpowiedział prezes, zapytany o źródła finansowania planowanych inwestycji.  Prezes wskazał, że wiele firm podejmuje próbę uniezależnienia się od surowców ropopochodnych, jednak - w jego

Fortum wybuduje ciepłownię w Bytomiu-Miechowicach za ok. 50 mln zł

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Bytomia. Budowa ciepłowni z kotłem WR-25 to pierwsza inwestycja w tym mieście mająca na celu zastąpienie istniejących jednostek, tak by w przyszłości moce wytwórcze Fortum na Śląsku były niezawodne, przyjazne środowisku, a także dostosowane do potrzeb

Tauron pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni

węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana

Ogrzewanie podłogowe zmniejsza zużycie energii

na piętrze. Najlepsze efekty osiągniemy przy użyciu jako źródła ciepła w domu pompy ciepła lub gazowego kotła kondensacyjnego. Jeśli chcemy potraktować ogrzewanie podłogowe jako uzupełnienie tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego, warto podczas instalacji zastosować podzespoły pochodzące od jednego

PGE zidentyfikowała zasoby pozwalające na budowę ok.750 MW mocy fotowoltaiczych

., co przekłada się na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji 1 stycznia 2024 r., podano także.  Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej

PSEW/DISE: Elektrownie wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne w systemie

osiągnięta m.in. przez zwiększenie sprawności elektrowni opalanych węglem, zwiększenie udziału gazu ziemnego i energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wiatru, biomasy i słońca, w produkcji energii elektrycznej, oraz zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tej

Rada OZE Konfederacji Lewiatan proponuje zmiany w projekcie ustawy o OZE

wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej po wygranej aukcji w nowych źródłach, wprowadzenie dodatkowych cen referencyjnych dla biogazowni mogących udokumentować odpowiedni wskaźnik zużycia ciepła i zapewnienie obowiązywania zawartych umów o przyłączenie instalacji OZE do sieci dla inwestycji z

Forum Energii: Większość systemów ciepłowniczych nie ma statusu sys. efektywnych

przede wszystkim: dostarczenie ciepła dla obywateli po umiarkowanej cenie i poprawa jakości powietrza" - czytamy dalej. Podejmując odpowiednie działania, Polska będzie w stanie ograniczyć emisje CO2 o ponad 40%  z tego sektora do 2020 r., dodano. "Przyłączanie nowych budynków do sieci

W Twisto rejestrowało się 2,5 tys. klientów dziennie w listopadzie

zachwyceni i bardzo wdzięczni za tak ciepłe przyjęcie. Od końca długiego weekendu w Twisto codziennie rejestrowało się blisko 2,5 tys. klientów. Rekordowego dnia przeprocesowaliśmy ponad 3 tys. wniosków. Nasi klienci aktywnie uczestniczą w programie poleceń i rekomendują Twisto swoim znajomym. Z tego źródła

PGE Baltica: Rusza projekt badawczy nt. produktywności morskich farm wiatrowych

25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów

Innogy zaoferuje klientom systemy sterowania ogrzewaniem we współpracy z Danfoss

działanie, np. w przypadku otwarcia okna w mieszkaniu. Dodał, że takie rozwiązania mogą zapewnić do 30% oszczędności na ogrzewaniu. "Danfoss Eko to oferta skierowana do mieszkań rzędu 70 m2, w których są 3-4 źródła ciepła. Natomiast Danfoss Link przeznaczony jest przede wszystkim dla

ME: Zespół ds. reaktorów wysokotemperaturowych rekomenduje technologię HTGR

zaprojektowania pierwszego reaktora oszacowano na 500 mln zł, a budowy - na 2 mld zł netto. "Wdrożenie tej technologii jako źródła ciepła przemysłowego np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszyłoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny i obniżyło poziom emisji CO2 a jednocześnie postawiłoby nasz kraj w

BOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW mają porozumienie ws. realizacji programu Czyste Powietrze

najbardziej przyczynia się do pogarszającej się jakości powietrza w Polsce, podkreślił bank. "W sprawie poprawy jakości powietrza działamy kompleksowo dlatego program 'Czyste Powietrze' zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i źródła ciepła. Na tego typu działania przeznaczymy 103 mld zł

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć w ramach umowy z NCBiR

stanowi jedną trzecią całego budżetu konkursu. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18

ME: Wkrótce powstanie Centrum Naukowo-Przemysłowe ds. reaktorów HTGR

; - powiedział dyrektor. Dodał, że zaawansowane są prace nad włączeniem do powstającego Centrum Naukowo-Przemysłowego partnerów z Polski i z zagranicy. "Wdrożenie technologii HTGR jako źródła ciepła przemysłowego (500-600°C) np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszy zapotrzebowanie Polski na

GNB ma umowę z EBI dot. finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych

energooszczędnego i systemów sterowania oświetleniem, remont i przebudowę instalacji grzewczych (w tym wymianę i podłączenie do źródła ciepła), przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie budynku w systemy zarządzania energią, montaż instalacji OZE (kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych

Drożej za ciepło. Kolejna podwyżka z Orlenu

zmianie taryfy, wciąż należą do najniższych w kraju w porównaniu do miast zasilanych przez porównywalne źródła kogeneracyjne, czyli wytwarzające zarówno ciepło, jak i energię elektryczną, w tym jednostki Fortum Częstochowa, Bytom i Zabrze. Średnia cena ciepła sieciowego (czyli wytwarzanie

Tauron buduje nowy magazyn energii przy farmie wiatrowej Lipniki

S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

. Wcześniej elektrownia znajdowała się w strukturach PGE Energia Ciepła. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował podział Ciech Sarzyna poprzez wydzielenie BU Żywice do Ciech Żywice, podał Ciech. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł kilkaset umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK

Polscy producenci kotłów nie chcą być kojarzeni ze smogiem

z ok. 5 mln domów jednorodzinnych istniejących w Polsce jest jednak z dala od sieci gazowych czy ciepłowniczych - jedynym źródłem ciepła pozostaje więc węgiel.

GNB rozszerzył program z EBI o wspólnoty mieszkaniowe z woj. mazowieckiego

instalacji grzewczych (w tym wymianę i podłączenie do źródła ciepła), przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie budynku w systemy zarządzania energią, montaż instalacji OZE (kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych), instalację systemów pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy). "

BOŚ Bank spodziewa się skokowego wzrostu zainteresowania małymi instalacjami OZE

paletę stale poszerzamy w naszym portfolio. Będziemy aktywnie promować wykorzystywanie przez Polaków instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Współtworząc ten rynek, co zresztą w znacznym stopniu realizujemy już od kilku lat, mamy ambicje stać się bankiem pierwszego wyboru dla

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

, negatywnym zjawiskiem jest zmniejszenie liczby wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach OZE (m. in. małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę, gruntowe pompy ciepła). W 2016 r. złożono o ponad 60% mniej

Budimex: Zaawansowanie budowy Muzeum Historii Polski wynosi 7%

, podał też Budimex. Placówka będzie też wykorzystywać odnawialne źródła energii geotermalnej. Podczas odwiertów gruntowych powstanie 30 sond o głębokości ok. 160 m, które będą stanowiły źródło ciepła i chłodu. "Budowa przebiega mimo różnych trudności bardzo sprawnie. Wierzę, że zakończymy