źródła bankowe

ms

Societe Generale, PZU i Getin zainteresowane Alior Bankiem

Societe Generale, PZU i Getin zainteresowane Alior Bankiem

Grupa PZU, francuski Societe Generale i Getin Noble Bank złożyły oferty zakupu pakietu akcji Alior Banku, poinformowały agencję Reuters trzy źródła z sektora bankowego.

Alior Bank przejmie BPH?

Należący do PZU Alior Bank prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia banku BPH od General Electric - podaje agencja Reuters, powołując się na anonimowe źródła z sektora bankowego. Transakcja miałaby dojść do skutku około połowy roku.

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

Podatek bankowy i obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych, większe przychody z VAT i zahamowanie wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych - to główne źródła sfinansowania obietnic wyborczych przez PiS, takich jak 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, podniesienie kwoty wolnej od podatku czy obniżenie wieku emerytalnego. Przedstawiła je w Katowicach Beata Szydło, kandydatka partii na premiera.

NBP: Wzrost finansowania firm kredytem nie będzie duży w III kw.

zadłużenia kredytowego, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Preferowanym źródłem finansowania, wśród zmniejszającej się populacji przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji pozostają środki własne. Firmy częściej niż w poprzednich kwartałach planują sięgnąć po inne (pozabankowe) źródła

TP SA zrefinansowała 2 mld zł długu

Umowa kredytu refinansowego zakłada marżę w wysokości 90 punktów bazowych. Pożyczka ma pomóc w refinansowaniu wartego 2,5 mld zł kredytu z lutego 2006 roku. Zysk netto grupy Telekomunikacji Polskiej w pierwszym półroczu 2010 spadł do 609 mln zł z 703 mln zł rok wcześniej. W drugim półroczu 2010 roku

Emilewicz: Wakacje kredytowe będą kosztować sektor bankowy około 1 mld zł

jeden z małżonków znajduje się na postojowym bądź […] stracił pracę, aby spokojnie móc przejść przez ten trudniejszy okres poszukiwania kolejnego źródła dochodu" - wskazała Emilewicz. Zaznaczyła, że w systemie bankowym funkcjonuje ponad 2 mln kredytów hipotecznych, o średniej kwocie

Analizy.pl: Liczba klientów TFI spadła o 0,8% r/r do 2,41 mln na koniec czerwca

koniec ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.  Jak zaznaczono, źródła spadku liczby klientów należy szukać wśród bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych - na przykład liczba aktywnych rejestrów w PKO TFI - największym pod względem liczby klientów TFI w Polsce - wyniosła na koniec

ZBP: Obniżki stóp i wyższe odpisy zmniejszą wynik sektora bankowego o 80-85%

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Trzykrotna obniżka stóp procentowych, brak możliwości wzrostu dochodów odsetkowych z tytułu nowych kredytów i wzrostu odpisów o 50% zmniejszy wynik finansowy sektora bankowego o 80-85%, uważa Związek Banków Polskich (ZBP). "Połączony efekt obniżenia stóp

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

rentowności banków może stanowić dodatkowe wyzwanie dla systemu finansowego. Trend spadkowy rentowności sektora bankowego jest obserwowany od kilku lat. Szok COVID-19 dodatkowo wpływa negatywnie na wszystkie źródła dochodów banków. Utrudnia to podnoszenie kapitału i zwiększa ryzyko ograniczenia akcji

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Pytanie: Zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Następnie zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

Kreditech Polska zmienił nazwę na Monedo Polska

na raty w e-commerce. Nasze rozwiązania zwiększają konwersję i podnoszą wartość koszyka zakupów. Całkowicie zdalny proces i możliwość zapewnienia konsumentom dostępu do alternatywnego, niebankowego źródła finansowania zakupu to kluczowe czynniki budujące naszą wartość dla partnerów z segmentu handlu

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

finansowy funkcjonował stabilnie. Źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego pozostają podobne do tych zidentyfikowanych w poprzedniej edycji 'Raportu', jednak zmianie uległo natężenie niektórych z nich. Wzrosła również niepewność co do kształtowania się sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu

Grupa Santander nie zamierza sprzedawać banku w Polsce 

kraju", a trzy źródła w sektorze bankowym informują, że jedną z opcji jest zbycie aktywów w polskiej bankowości. Według dzienników, właściciele Santander Bank Polska mogą mieć argumenty za sprzedażą, gdyż uwolniliby w ten sposób kapitał niezbędny do szybszego rozwoju na rynkach Ameryki

GUS: Inwestycje na 2017 r. planuje 50,7% firm z przemysłu i 32,4% z budownictwa

najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (89,3% jednostek w październiku br., 88,7% przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy wybiera 25,3% przedsiębiorstw (27,3% w październiku ub. r.), leasing - 41,7% jednostek (39,5% w październiku 2015 r.)" - czytamy dalej w komunikacie

Glapiński: Wzrost gospodarczy pozostanie 'całkiem solidny' w 2019 roku

jest nie tylko wysoki, ale i znacznie szybszy, niż najzamożniejszych krajach Unii Europejskiej i strefy euro. W poprzednich dwóch latach rozwijaliśmy się w tempie 5% i w tym roku prawdopodobnie wzrost pozostanie całkiem solidny. Fundamentalne źródła wzrostu leżą poza bezpośrednim wpływem

KSF-M rekomenduje utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel ministra finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie" - czytamy w komunikacie. Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

kapitałowego" - powiedział partner zarządzający Saski Partners w Warszawie Dominik Olszewski, cytowany w komunikacie. Fundusze takie oferują prywatne źródła finansowania, takie jak strukturyzowane finansowanie dłużne, finansowanie mezzanine, pożyczki konwertowane na udziały, czy też finansowanie

Polenergia pozyskała 107 mln zł finansowania na Farmę Wiatrową Szymankowo

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Polenergia rozpoczyna realizację Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW, podała spółka. Na realizację inwestycji Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł, podała spółka. "Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w

BNP Paribas BP dzięki umowie z BGK przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

energetyczną, zwłaszcza nowe inwestycje w efektywność energetyczną i w odnawialne źródła energii (OZE), jak również projekty innowacyjne. "Program obejmuje bezpłatną gwarancję spłaty kredytu, udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

operacje, zróżnicowane źródła finansowania i mocna pozycja na rynku są solidną bazą do dalszej ekspansji. W nadchodzących latach spodziewamy się wzrostu podaży wierzytelności. W szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego udział kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym utrzymywał się na wysokim

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

krajowego systemu finansowego mają nadal głównie charakter zewnętrzny. Utrzymująca się niepewność w otoczeniu gospodarczym Polski wskazuje na możliwość wystąpienia negatywnych szoków, mogących dodatkowo spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Bezpośrednia ekspozycja polskiego systemu bankowego na zagranicę

Santander CB: 12,2% Polaków loguje się do swojego banku za pomocą telefonu

), zrealizowanego na potrzeby raportu "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania". Mobilnie z bankowości najczęściej korzystają mieszkańcy metropolii, czyli np. Warszawy czy Krakowa (18%). "Pandemia koronawirusa wymusza zmianę naszych dotyczących przyzwyczajeń korzystania z usług bankowych. Teraz

Vivid Games do końca roku zdecyduje o sfinansowaniu obligacji i dużego projektu

rosnącego portfolio gier, a także rozpatrujemy zewnętrzne źródła pozyskania finansowania czy w formie kredytu, czy z rynku. Przewidujemy ustanowienie kapitału docelowego, o czym będzie decydować WZA. Strukturę dodatkowego finansowania zamierzamy ustalić do końca roku. Wychodzimy na break even i jeżeli

J.W. Construction: Sprzedaż lokali spadła o 45% m/m w marcu z powodu epidemii

zagrożenia podstawowego źródła ich zarobkowania mogą być zmuszeni powstrzymać swoje plany zakupowe; - spółka odnotowała wpływ wniosków od klientów, którzy posiadają już zawarte umowy na wybudowanie i zakup lokalu, a nie korzystają z kredytów bankowych, dotyczących zmiany bądź przesunięcia terminów

PKO BP miał 804 mln zł zysku netto, 377,2 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

, emerytalnych i działalności maklerskiej;  niższy wynik z tytułu kart (-5 mln zł r/r), w efekcie wyższych kosztów z tytułu obsługi kart i przetwarzania transakcji, niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-11 mln zł r/r). W I półroczu 2020 roku koszty działania wyniosły 3 208 mln zł

PKO BP ma list intencyjny z JP Morgan dot. Interbank Information Network

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski - jako jedyny przedstawiciel krajowego sektora bankowego - podpisał list intencyjny z JP Morgan dotyczący przystąpienia do opartej na technologii blockchain sieci wymiany informacji, podał bank. Interbank Information Network (IIN) przyspieszy

Prezes ING BSK: Proces konsolidacji banków jeszcze się nie zakończył 

Sopot, 20.06.2018 (ISBnews) - Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym to głównie efekt niewystarczającej rentowności mniejszych lub wyspecjalizowanych banków, które nie spełniają wymogów regulacyjnych lub też decyzji o połączeniu podejmowanych przez zagraniczne spółki - matki

ZBP: Dodatkowe obciążenia banków w 2016 r. sięgną ponad 27 mld zł

-5-5,5 mld zł to podatek od aktywów, poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. "W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku sektor bankowy poniósł dodatkowe wielomiliardowe obciążenia, jednocześnie tracąc niektóre źródła przychodów. Wpłaty do BFG z tytułu wypłat środków gwarantowanych dla

Work Service chce zakończyć procesy dezinwestycyjne w maju 2020 r.

starego zadłużenia zejść do zera. Oczywiście, pozyskamy finansowanie obrotowe, ale na zadłużenie inwestycyjne mamy źródła spłaty" - powiedziała Szmytkowska podczas konferencji prasowej. Środki ze sprzedaży węgierskiej spółki Prohuman zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia bankowego, wynoszącego

BFG może przeznaczyć 18,62 mld zł na wypłaty środków gwarantowanych

, powyższe źródła tworzą zasób finansowy o wartości 18 mld 624 mln zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto BFG na koniec 2017 r. dysponował kwotą 3 mld 575 mln zł zgromadzoną na funduszach przymusowej restrukturyzacji banków i kas, podano także. "Bankowy Fundusz Gwarancyjny od początku 2014 r. do

UniCredit rozważa sprzedaż Banku Pekao, możliwe inne opcje - prasa

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - UniCredit SpA rozważa sprzedaż pakietu akcji FinecoBanku i dokonuje przeglądu swoich aktywów w Polsce i Turcji jako opcji na zwiększenie kapitałów, podał Bloomberg, powołując się na nieoficjalne źródła "zaznajomione ze sprawą". Inne opcje to m.in

ZBP: 52% średnich firm i 42% mikro- i małych przedsiębiorstw ma kredyt bankowy

źródła finansowania. Jako znaczące źródła finansowania mikro-, małych i średnich firm wymienić należy także leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych. W czasie ostatnich trzech lat 6% małych i 8% średnich firm ubiegała się o kredyt bankowy i otrzymała

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

w ramach kredytu wieloproduktowego. "Jednocześnie, na podstawie przedstawionych przez bank informacji, spółka będzie zobowiązana w terminach wskazanych w umowie czasowej m.in. do: (i) terminowego regulowania wszelkich odsetek i prowizji, a także zapadających płatności należnych bankowi na

Aasa Polska: 49% małych przedsiębiorstw chce starać się środki fin. w ciągu roku

chciało przeznaczyć dodatkowe środki finansowe właśnie na ten cel, podczas gdy pozostali wskazywali spłatę bieżących zobowiązań firmowych czy kredytu bankowego" – czytamy dalej. Badanie wskazało także, że najczęściej wskazywanym problemem pojawiającym się przy założeniu firmy, jest

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

umowie kredytowej w kwocie -138 mln zł, - ujęcie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -85 mln zł, - wzrost o 88 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z ujętą w I kwartale 2019 roku korektą ubruttowienia

Bank Pekao i Alior Bank połączą się - prasa

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Bank Pekao prawdopodobnie będzie dążył do fuzji z mniejszym konkurentem - Alior Bankiem, ale informacja ta nie zostanie opublikowana przed końcem czerwca, poinformowały Reuters dwa  źródła zbliżone do sprawy.  Jedno ze źródeł agencji poinformowało

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

własnych zapewnia bankowi satysfakcjonujący poziom wskaźnika wypłacalności, który na koniec roku wyniósł 17,26%. Bank dysponował bazą depozytów w kwocie 4 755,5 mln zł, z kolei saldo kredytów osiągnęło 7 154,3 mln zł, podano także. "Konsekwentnie realizujemy przyjętą w 2013 roku strategię

PKO BP dokona przeglądu strategii w 2019 roku 

klienta, 3. Wzrost liczby klientów, którzy korzystają z rozwiązań cyfrowych 4. Proste i sprawne procesy – "szybciej i bez papieru", 5. Najlepszy pracodawca, 6. Innowacyjność i nowe źródła przychodów, 7. Lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa, podano także. PKO Bank

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

kultu religijnego i na szkolnictwo zawodowe. Uwaga! Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10 proc. uzyskanego dochodu. - Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Z kolei w

Opóźnienie w przejęciu banku Pekao? PZU negocjuje cenę

. Polski ubezpieczyciel od dwóch lat realizuje plan repolonizacji branży bankowej. Najpierw kupił za 1,6 mld zł Alior Bank, potem pośrednio sfinansował kwotą 600 mln zł zakup przez Aliora kontrolnego pakietu w Banku BPH. Możliwości inwestycyjne PZU to nawet 9 mld zł . Pieniądze mają pójść na zakup Banku

TNS Kantar: Ponad połowa bankowców pozytywnie ocenia 2018 rok, 8% - negatywnie 

stopy bezrobocia, spadło znaczenie poziomu centralnych stóp procentowych. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego (53%, r/r spadek o 6 pkt proc), nieufność wobec banków (41%, r/r wzrost o 5 pkt proc.), poziom należności

Koronawirus. Touroperatorzy boją się plajt. Rząd pomoże?

za granicę nie mają się czego obawiać i w razie plajt touroperatorów będą miały za co wrócić do kraju. Jak uspokajał Gut-Mostowy, dwufilarowy system zabezpieczenia turystów działa sprawnie. Pierwszym filarem są gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, a drugim Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w którym na

EKF: Nadmierne obciążenia banków hamują ekspansję zagraniczną, rozwój gospodarki

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Wysokie koszty regulacyjne i rosnące składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) uniemożliwiają polskim bankom osiąganie zwrotu z kapitałów, który byłby atrakcyjny dla inwestorów i odsuwają w czasie ich ekspansję zagraniczną. W dłuższym horyzoncie - sektor

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

szoków mogących spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Bezpośrednia ekspozycja polskiego systemu bankowego na zagranicę jest ograniczona, jednak duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektora bankowego, rządowego i przedsiębiorstw, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w dokumencie "Raport o

ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Zdecydowana większość przedsiębiorstw - zarówno małych, średnich, jak i mikrofirm (89%) w finansowaniu swojej działalności wciąż preferuje wykorzystanie środków własnych, zaś niespełna 50% średnich podmiotów korzysta z kredytu bankowego. Bieżący rok przynosi

mBank nie jest już zainteresowany przejęciem Deutsche Bank Polska

, za jaką cenę" - dodał Stypułkowski. Prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz nie chciał skomentować potencjalnej transakcji na rynku bankowym. "Pozostawiam to bez komentarza" - powiedział dziennikarzom. Pod koniec sierpnia Reuters poinformował, powołując się na nieoficjalne

Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje serii C o wartości nominalnej 1 mld zł

właśnie oferty, a uzyskane warunki uważamy za duży sukces. To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji, a dodatkowo jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora bankowego wykorzystaliśmy stosunkowo nowy instrument, jakim są zielone obligacje korporacyjne. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie

KSF utrzymał wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0%

z przygotowywanym przez NBP w cyklu półrocznym Raportem o Stabilności Systemu Finansowego. W raporcie oceniono, że gospodarka realna i system finansowy Polski pozostają zrównoważone, a polski system bankowy funkcjonuje stabilnie i jest dobrze wyposażony w kapitał wysokiej jakości. Szczególnego

KSF-M podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. "Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w cyklicznej ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa istotnej zmianie w

Raczkowski będzie odwołany za straszenie upadłością banków?

upadki nie będą efektem wprowadzenia podatku bankowego, a niewłaściwego zarządzania i nadzoru - powiedział Raczkowski. Swoją tezę powtórzył dwukrotnie: - Pewne jest, że czeka nas jeszcze upadłość kilku banków. Ta agonia może się przeciągnąć o kilka miesięcy i nastąpić w 2017 r. Ale to nie będzie wynikać

ZBP: Banki są gotowe finansować projekty OZE, ale niezbędne są zmiany w prawie

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Związek Banków Polskich (ZBP) zwrócił się do rządu o podjęcie konstruktywnej dyskusji ze środowiskiem bankowym na temat realnych możliwości rozwoju i finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce. Banki, co do zasady, są nadal

Sejm przyjął nowelizację ustawy tworzącą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zapewni obsługę bankową. Źródła finansowania Funduszu to: - dotacja celowa z budżetu państwa, której wysokość oparta będzie o odpowiedni procent planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych; - odsetki od wolnych

KSF przyjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

Systemowego informacji dotyczących tego bufora, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie po piątkowym posiedzeniu Komitetu. Komitet zapoznał się z propozycją Bankowego Fundusz Gwarancyjnego (BFG) dotyczącą podejścia do wyznaczania minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

Pandemia sprawiła, że wiele osób straciło pracę albo inne źródła dochodów. Nie wszyscy zostali objęci pomocą ze strony państwa, a osoba, która nie ma stałych dochodów, może mieć kłopoty z otrzymaniem kredytu w banku. Firmy pożyczkowe też nie przesadzają ostatnio z hojnym pożyczaniem pieniędzy i

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

działalności biznesowej - 7 233 mln zł (+11,6% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11% r/r. Wynik ten poprawił się dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej, 2) wzrost kosztów działania o 3,9% r/r - były to koszty głównie regulacyjne związane ze wzrostem składek na Bankowy

Zakup Banku Pekao przez PZU rozstrzygnie się do końca przyszłego tygodnia

Już ponad miesiąc temu, po spotkaniach w Mediolanie, prezes PZU Michał Krupiński był przekonany, że uda mu się kupić Bank Pekao od włoskiego UniCredit. Chęć przejęcia Banku Pekao od UniCredit to część planu repolonizacji sektora bankowego. Rząd zmierza bowiem do odzyskania kontroli nad sektorem

NIK: Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność instytucji finansowych

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Wprowadzenie podatku bankowego nie wpłynęło negatywnie na stabilność instytucji finansowych i sektora ubezpieczeniowego, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Z podatku bankowego do budżetu państwa wpłynęło blisko 8 mld zł w ciągu dwóch lat

Wirus na Androida próbuje wyłudzić hasła do banku. Jak się ochronić?

jeśli bank wysyła kody SMS z potwierdzeniem transakcji. Użytkownik nie będzie wiedział, że ktoś dokonał na jego koncie transakcji - dopóki oczywiście nie zaloguje się na konto bankowe. CERT ostrzega, by na telefonie nie instalować żadnych aplikacji pochodzących z nieznanego źródła. W razie infekcji

'Cyfrowa' strategia PKO Leasing zakłada wzrost udziału rynkowego do 17% w 2022r.

sprzedaży online aut używanych. PKO Leasing wspólnie z Masterlease zbudują otwartą platformę, za pośrednictwem której klient będzie miał możliwość kupna samochodów pochodzących ze sprawdzonego źródła. Serwis zakłada dostęp zarówno do nowych jak i używanych samochodów, a korzystać z niej będą mogli zarówno

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Senat poparł ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadzając do niej poprawki, dotyczące m.in. restrukturyzacji kredytów, zwolnienia niektórych

Rząd przyjął zmiany we wsparciu mieszkalnictwa, m.in. dopłaty do czynszu

dodatków mieszkaniowych). Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, a wynajmującym zapewni płynność finansową, co pozwali na regulowanie kredytów bankowych czy zapewnienie właściwej eksploatacji mieszkań. -  Dopłaty do czynszu wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75% czynszu

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

rozmowie z ISBnews.  Wskazał także, że trzeba koniecznie zmniejszyć ekonomiczne  i biurokratyczne obciążenia polskiego systemu bankowego - głównego źródła finansowania polskiej gospodarki. "Bez stabilnie rozwijającego się systemu bankowego i towarzyszących mu innych instytucji

Tarcza antykryzysowa 4.0. Rząd wprowadza nowe wakacje kredytowe

trzech miesięcy. Zawieszenie będzie możliwe z chwilą doręczenia bankowi wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Jak czytamy w ustawie, "okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegają stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenia wykonywania umowy

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

optymalizować podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych poprzez zwiększanie zaangażowania w skarbowe papiery wartościowe" - czytamy dalej. NBP zwraca uwagę, że największy udział w portfelu kredytowym sektora bankowego miały kredyty mieszkaniowe. Roczne tempo wzrostu tych

PKO BP zaprzecza doniesieniom o planowanej na 2018 r. fuzji z Bankiem Pekao

. możliwości połączenia z Pekao, nie prowadzimy projektów z tym związanych. Fuzja nie jest też celem na przyszły rok" - napisał bank na swoim profilu na Twitterze. Dzisiejsza "Rzeczpospolita" napisała, powołując się na nieoficjalne źródła zbliżona do obu instytucji, że celem na 2018 rok jest

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

związanej ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu (w wysokości 358 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Zdecydowana większość wprowadzonych rezerw i odpisów na należności miała charakter jednorazowy, a ich źródła związane są z przeszłością

KSF podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie" - czytamy w komunikacie. Komitet omówił źródła ryzyka w polskim systemie finansowym analizowane i ocenianie na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Ich struktura i hierarchia nie zmieniły się istotnie w

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

płynnościowym. Nowelizacja prawa bankowego oraz uchwalone prawo restrukturyzacyjne miały na celu zapewnić przedsiębiorcom nowe możliwości stabilizacji relacji z wierzycielami, ze szczególnym uwzględnieniem wierzycieli bankowych. Kilkuletnia praktyka powstająca w okresie wzrostu gospodarczego pokazuje brak

Grupa PKO BP sprzedała najwięcej kredytów hipotecznych w sektorze w II kw. br.

stabilne, długoterminowe źródła finansowania w ramach GK PKO, jednej z największych grup finansowych w naszej części Europy" - powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.  W 2018 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 5 emisji hipotecznych listów

ZBP przekazał KNF uwagi do projektu Rekomendacji S

mogły stać się produktem popularnym wśród klientów, a banki miały zapewnione źródła ich długoterminowego finansowania, poinformowali przedstawiciele ZBP.  "W piątek wysłaliśmy Komisji Nadzoru Finansowego nasze uwagi do projektu Rekomendacji S. One obejmują 24 zagadnienia. Wskazujemy jako

Wikana planuje emisję obligacji w II kw. tego roku

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Wikana zamierza w tym roku kontynuować emisje obligacji, a pierwszą przeprowadzić jeszcze w II kw. br., poinformował prezes Robert Pydzik. "W 2015 r. określiliśmy źródła finansowania na: środki z działalności podstawowej, pożytki z wynajmu, sprzedaż

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

zawartej umowy, 5) aktualny brak możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z miastem Oulu, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dn. 26 kwietnia 2019 r. Obecnie, trwają rozmowy w przedmiocie renegocjowania warunków

Bank Pekao z dobrymi wynikami. PZU zapłaci więcej?

Od lipca do września Bank Pekao zarobił na czysto 521 mln zł. Choć to o 15 proc. mniej niż rok wcześniej, to gdyby rząd nie wprowadził w tym roku podatku bankowego, bank zarobiłby 5 proc. więcej niż rok wcześniej. W trzecim kwartale 2015 r. zysk banku sięgnął bowiem 610 mln zł, a w ciągu trzech

Prezes Grupy Unicredit Federico Ghizzoni odchodzi ze stanowiska

oddanie, z jakim prowadził bank w skrajnie trudnych warunkach rynkowych" - czytamy także w komunikacie.  W ubiegłym tygodniu Bloomberg, powołując się na nieoficjalne źródła "zaznajomione ze sprawą", podał, że UniCredit SpA rozważa sprzedaż pakietu akcji FinecoBanku i dokonuje

Mastercard: 96% polskich internautów korzysta z usług e-bankowości

. bankowości online i mobilnej. Co najmniej raz w tygodniu serwisu bankowości internetowej lub bankowej aplikacji mobilnej używa natomiast 56% badanych w porównaniu z 45% dwa lata temu. Rośnie zatem liczba klientów korzystająca z cyfrowych rozwiązań, ale jeszcze szybciej rośnie częstotliwość, z

Przegląd informacji ze spółek

 w QustomDot, belgijską firmę rozwijającą technologię bezkadmowych kropek kwantowych, podano w komunikacie. Wehikuł doinwestował również Fluence, polską spółkę produkującą w pełni światłowodowe lasery femtosekundowe. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz PKO BP Bankowy Otwarty

Skarbiec TFI chce sięgnąć po klientów z zagranicy

zaufania do całego sektora i w świetle zmieniających się regulacji prawnych" - podkreśliła Milewska, która w poprzednich latach związana była m.in. z sektorem bankowym. W zarządzie Banku Ochrony Środowiska odpowiadała zarówno za obszar korporacyjny, jak i biznesowy. Wskazała, że dzisiaj nikt nie

Orlen wypuścił euroobligacje za 750 mln euro

przeznaczone na spłatę kredytów bankowych. Jednocześnie Orlen zapowiedział, że warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w najbliższych dniach m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz zatwierdzenie prospektu emisji. Sfinalizowania transakcji koncern oczekuje do 10 czerwca. "Dążyliśmy do

Grupa 305 chce porozumienia z najemcami centrów handlowych i wsparcia od rządu

źródła przychodów w postaci comiesięcznych czynszów od najemców, z których finansują koszty utrzymania centrów handlowych, wynagrodzenia pracowników, spłaty kredytów bankowych oraz daniny publiczno-prawne. "Powyższe koszty są stałe i stanowią łącznie około 85-90% miesięcznych przychodów centrów

NFG: 70% firm z sektora MŚP finansuje działalność wyłącznie z własnych środków

własnych pieniędzy, a zaledwie 30% w codziennym funkcjonowaniu wspiera się zewnętrznymi środkami, wynika z badania "Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce" zrealizowanego przez Keralla Research na zlecenie NFG. Trzy najpopularniejsze źródła finansowania zewnętrznego to kredyt bankowy, limit

KSF: Powołano grupę roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych

wysokiej odporności systemu finansowego na zaburzenia" – czytamy dalej.  Komitet omówił główne źródła ryzyka dla stabilności krajowego systemu finansowego. "W szczególności zwrócono uwagę na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych, konsekwencje działań związanych z

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej wysokości 27 681 tys. zł przez ING oraz do kwoty 37 842 tys. zł w

Morawiecki pozytywnie o budżecie. Problemu na południu

rozbudowanych programów socjalnych (500+, obniżka wieku emerytalnego) i źródła jego finansowania. Kluczowym dla tych i przyszłorocznych wyliczeń będą informacje z końca roku kiedy dowiemy się ilu Polaków skorzysta ze znów obniżonego wieku emerytalnego. Jest to ważny program, gdyż jego koszty ekonomiści oceniają

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie -948,3 mln zł. Głównym determinantem wyniku były jednorazowe odpisy dokonanie przez Idea Bank Polska, których źródła związane są z przeszłością. Wpływ Idea Banku na wynik Holdingu wyniósł -1 029,7 mln zł" - czytamy w

Sąd nakazał bankowi zwrot spreadu. Aż 54 tys. zł

Było tak: w 2005 roku kobieta zaciągnęła kredyt hipoteczny denominowany we frankach szwajcarskich na nieco ponad 300 tys. zł w Santander Consumer Banku. Po dziesięciu latach spłaty kredytu uświadomiła sobie, że klauzule o waloryzacji i zmiennym oprocentowaniu dają bankowi pełną swobodę w dyktowaniu

Rank Progress ma kredyt w BOŚ na kwotę 106,3 mln zł na spłatę obligacji

trybie określonym przepisami Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, podano również. "Podpisana umowa na spłatę obligacji to wypełnienie składanych przez nas od kilku miesięcy deklaracji związanych ze zdobyciem nowego źródła finansowania działalności spółki. Z drugiej zaś strony, sfinalizowanie

Millennium liczy na ok. 650 mln zł synergii z połączenia z Euro Bankiem w 5 lat

roczne synergie kosztowe stanowią 13% połączonej bazy kosztowej z 2017 r." - czytamy w prezentacji.  Bank wskazał, że źródła synergii to:  - optymalizacja sieci oddziałów i związanych z tym kosztów, częściowo zmniejszone przez dyssynergie przychodowe wynikające przede wszystkim z

Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Wyceny na GPW są atrakcyjne długoterminowo

producenci gier. Wysokie wyceny CD Projekt czy Playway są spowodowane wiarą w kontynuację wzrostu przychodów i zysków. Flagowy produkt 'eksportowy', czyli CD Projekt jest obecnie wyceniany na ponad 20 mld zł. Dużo w tej wycenie 'ważą' nadzieje na udany debiut gry 'Cyberpunk', jednak kolejne źródła

Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 11,59 mln euro w 2017 r.

2,3 mln euro w 2016 r. Na tak istotną poprawę wyniku złożyły się przede wszystkim: - umorzenie kredytu bankowego na kwotę 19,5 mln euro, w wyniku którego przychody finansowe wzrosły z 0,1 mln euro w 2016 r. do 19,9 mln euro w 2017 r.; - korzystne zmiany poziomu różnic kursowych - zysk w wysokości 3,0

Takiego strzyżenia banków jeszcze nie było. Pytania o podatek bankowy

Wiceszefowa PiS Beata Szydło ujawniła we wtorek szczegóły podatku bankowego, którym partia chce sfinansować swoje obietnice wyborcze (m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz 500 zł miesięcznego dodatku na drugie i kolejne dziecko). Banki i hipermarkety mają być dwoma branżami

Fitch: Propozycje polityków najbardziej uderzą w mniejsze banki

łakomym kąskiem, bo jej roczne zyski od kilku lat sięgają 15-16 mld zł, i to niezależnie od tempa rozwoju gospodarki oraz poziomu stóp procentowych. Podatek bankowy funkcjonuje także w innych państwach Europy, ale opodatkowane są nie aktywa, lecz pasywa banków, czyli źródła finansowania działalności

Beata Szydło chce opodatkować banki

obejmować aktywa bankowe i wynosić 0,39 proc. "Chcemy pokazać, że w Polsce można zrobić dobre programy prospołeczne, że jest nie tylko pomysł w jaki sposób je przeprowadzić, ale mamy także konkretne źródła finansowania. Proponujemy, by jednym z takich źródeł był podatek bankowy. Po raz pierwszy z tą

PKO BP: Rynek akcji pod wpływem planów rządu ws OFE i kredytów frankowych

;Banku Polskim odpowiedzialnym za sektor bankowy i strategię Rober Brzoza.  "Uważamy, że ostatnich lekkich wzrostów na rynku akcji nie uda się utrzymać. Przed nami bowiem zapowiadany przegląd systemu emerytalnego w połowie roku, gdzie pojawiają się pokusy do jego zlikwidowania

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło ponad 162 mln zł

inicjatywy Jeremie2 przyznano już tysięczne wsparcie. 1000 wspartych przedsiębiorców dowodzi, że wielkopolskie firmy, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i startupy, nadal potrzebują tego typu zewnętrznego źródła finansowania. Jeremie2 umożliwił im dostęp do kapitału, co przekłada się na realizację

NIK: Państwo nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu od banków swoich praw

do realizacji tych zadań.  "Przeciwnie, zgodnie z art. 138 ust. 7 ustawy Prawo bankowe, środki podejmowane w ramach nadzoru bankowego nie mogły naruszać umów zawartych przez banki. Z tego względu, mimo, że UKNF najszybciej zidentyfikował zagrożenia wynikające z kredytów objętych ryzykiem

W Lotto nareszcie zagrasz przez internet. Totalizator Sportowy otwiera też kasyno

się w serwisie i podać wiele wrażliwych danych. Totalizator wymaga od nas adresu, numeru pesel, numeru konta bankowego (na który będą wypłacane nagrody), numeru i skanu dowodu osobistego oraz podania źródła, z którego pochodzą nasze przychody. W przeciwnym razie nie będzie możliwe założenie konta na

Alior z pomocą PZU przejmie bank Pekao? Trwają rozmowy

Na początku sierpnia pisaliśmy, że Alior Bank, który po wejściu do akcjonariatu Grupy PZU przejął BPH, teraz szykuje się do dalszej repolonizacji. Jak podawały nasze źródła, bank przymierza się do zakupu Pekao od UniCredit. Gdyby wielki plan repolonizacji rzeczywiście udało się wykonać, to udział

Strategia PKO BP na lata 2016-2020 zakłada ROE powyżej 10%, C/I poniżej 45%

. wyniósł 9% (wobec 12,4% w 2014 r.), wskaźnik C/I zaś - 56,6% (wobec 47,1% w 2014 r.). "Zajmując pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce oraz utrzymując pozycję lidera we wszystkich kluczowych segmentach rynku, bank adresuje wyzwania do 2020 r. w celach strategicznych: &bull

Zolkiewicz & Partners FIZ: Niskie wyceny na GPW będą sprzyjać kolejnym wezwaniom

problem z płynnością ich akcji i których kursy spadły często do absurdalnych poziomów. Obecnie nikogo nie dziwi, że rozwijające spółki bez zadłużenia można kupić za czterokrotność ich rocznego zysku. Mimo to Polacy wolą trzymać pieniądze na lokatach bankowych" - wskazał zarządzający. W jego ocenie

KSF: Portfel kredytów walutowych to ryzyko o charakterze systemowym

charakterze systemowym oceniono portfel kredytów walutowych, w kontekście potencjalnych skutków postulowanych w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych. Za potencjalnie systemowe źródła ryzyka uznano: (1) malejącą odporność banków związaną ze spadającą zyskownością, (2) rosnący portfel złotowych kredytów