światowych zasobów

is

Kiedy skończy się złoto? W 2011 roku padł rekord wydobycia

Kiedy skończy się złoto? W 2011 roku padł rekord wydobycia

Więcej światowego złota idzie na pierścionki niż na zasilanie rezerw banków centralnych. Przy obecnym poziomie wydobycia zasoby kruszcu starczą na 12 lat. Ale eksperci uspokajają. - Nie wiemy do końca, co kryje ziemia. Złoto tak szybko się nie skończy.

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

W ciągu ostatnich 50 lat gospodarka światowa rosła w tempie, który nie miał precedensu w całych dziejach ludzkości. Gospodarkę napędzały dwa silniki - przyrost naturalny, który sprawiał, że rosły zasoby siły roboczej, oraz wzrost wydajności. W latach 1964-2014 liczba ludności na świecie wzrosła ponaddwukrotnie, zaś średni dochód na mieszkańca - prawie trzykrotnie.

NBP zwiększył zasoby polskiego złota do 228,6 ton

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Zasoby złota Narodowego Banku Polskiego (NBP) zostały zwiększone w latach 2018-2019 o 125,7 ton i obecnie wynoszą 228,6 ton, podał NBP. Zakup złota pozwolił zbliżyć NBP pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych do średniej w bankach centralnych na świecie

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zorganizuje II edycję programu 'Climate Leadership'

Information Database - światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,1 pkt do 4%

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4% wobec szacowanych na 2018 r. 5%, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań z października ub.r. o 0,3 pkt proc. na 2018 r. i o 0,1 pkt na 2019 r. Instytucja podała też, że

Datawalk miał 11,04 mln zł straty netto, 11,05 mln zł straty EBIT w 2019 r.

, który ma nas doprowadzić do etapu IV - możliwości skalowania biznesu za pomocą zewnętrznych, partnerskich zasobów handlowych. Na obecnym etapie, planowanym na lata 2019-2022, kluczowe dla rozwoju Grupy będzie pozyskanie 20 światowej klasy referencji (głównie w Ameryce Północnej) oraz udowodnienie na tej

Transition Technologies celuje w osiągnięcie 500 mln zł przychodów w 2020

pozycjonowaniu na rynkach oraz zagranicznym spółkom grupy prognoza wzrostu została zrealizowana z naddatkiem. Długoterminowa strategia międzynarodowej ekspansji i dzielenia zasobów na najbardziej perspektywiczne rynki przyniosła wysoki poziom rentowności - przewidywana EBITDA 2019 plasuje się na granicy

BNP Paribas BP przekazał środki na 1 tys. testów, kupił 20 tys. maseczek

dostarczy do ośrodków medycznych, podał bank. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko poprzez wykonywanie dużej ilości testów możliwe jest przerwanie łańcucha dalszych zakażeń. Dlatego też, Bank BNP Paribas włączył się w bezpośrednie wsparcie finansowe na rzecz zapobiegania

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

; - prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej dotyczącej geologii oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrody nieożywionej; - analizowanie światowych i regionalnych uwarunkowań, działań, możliwości oraz trendów dotyczących zadań PAG; - reprezentowanie na arenie międzynarodowej

Koncesja Siarkopolu na złoże siarki Osiek została przedłużona do 2040 roku

, poinformowano. Udzielona obecnie koncesja dotyczy wydobywania siarki rodzimej ze złoża Osiek, zlokalizowanego na terenie gminy Osiek, w powiecie staszowskim, w woj. świętokrzyskim na obszarze o powierzchni ok. 13,53 km2. Zasoby przemysłowe siarki rodzimej na wyznaczonym obszarze górniczym określono

Prairie zaktualizowała swoje zasoby węgla w Lubelskim Zagłębiu do 333 mln ton

klasyfikacją JORC, poinformował prezes Prairie Mining Limited Ben Stoikovich. "Znaczący wzrost zasobów wykazanych węgla do 333 mln ton w kategorii wykazane odzwierciedla jakość i skalę naszego projektu na Lubelszczyźnie. Wierzymy, że przerodzi się on w światowej klasy kopalnię zapewniającą produkcję

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

. Obecnie posiada swoje grunty w 9 specjalnych strefach ekonomicznych. Z oferty KOWR skorzystało już wiele światowych koncernów. Cieszymy się, że grunty należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa mogą zostać również wykorzystane do utworzenia EURO-PARK-u Ząbkowice. Jego powstanie niewątpliwie

PKP Cargo odebrało kolejnych 21 platform kontenerowych

realizacji projektu zasób platform kontenerowych 80-stopowych serii Sggrs PKP Cargo powiększył się o 197 wagonów. Do końca br. spółka odbierze łącznie 300 wagonów serii Sggrs i 100 Sgmmns. W ramach podpisanej w marcu 2019 r. umowy z firmą Tatravagónka PKP Cargo zamówiło łącznie 936 wagonów do przewozów

Akcjonariusze InventionMed zdecydują 15 czerwca o emisji do 15 mln akcji bez pp

inwestora strategicznego, który wesprze spółkę w budowie Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Mamy partnera zainteresowanego udziałem w inwestycji, dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. Inwestor posiada duże doświadczenie, wiedzę i zasoby z branży technologii spójnej z

Bisnode i Euler Hermes Polska zawarły strategiczną umowę o współpracy

pozwoli Bisnode - europejskiemu liderowi w dostarczaniu danych i analityki biznesowej - na wzmocnienie własnych zasobów bazodanowych i efektywne dopasowanie portfela produktowego Bisnode pod kątem oczekiwań klientów we wszystkich segmentach oferowanych usług. Ponadto długofalowa współpraca z Euler Hermes

ZYX Target uruchomił biuro w Rumunii

tytułu nawet na 6 mln zł rocznie, podano również. "Integracja informacji jest obecnie światowym trendem, pozwalającym dużym podmiotom na optymalne wykorzystanie własnych zasobów informacyjnych. Wysokiej jakości bazy danych, obejmujące jak największą liczbę rekordów są szczególnie pomocne firmom z

Movie Games rozpoczął pracę nad nową grą 'ER Pandemic Simulator'

dolegliwości oraz ratować ich życie w obliczu światowej pandemii. Producent zapowiada, że 10% z zysków ze sprzedaży gry "ER Pandemic Simulator" będzie przekazane na rzecz walki z koronawirusem, podano w komunikacie. "Praca lekarza w obliczu niespotykanych dotąd wyzwań, takich jak pandemia

Vivid Games miał wstępnie 0,42 mln zł zysku netto w IV, podtrzymuje prognozę

rosnące przychody ma 'Real Boxing 2', który w kwietniu zarobił dziesięciokrotnie więcej niż w styczniu. Zwiększamy wydatki marketingowe, w kwietniu zainwestowaliśmy 1,4 mln zł. Do zespołu produktowego skierowaliśmy znaczną część wewnętrznych zasobów. Zamierzamy dobrze wykorzystać potencjał, który

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

wstrząsu gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. Wprawdzie bezpośrednie skutki uboczne będą o wiele bardziej dotkliwe dla gospodarki światowej niż podczas kryzysu finansowego, siła oddziaływania tego wstrząsu będzie zależeć od rozwoju pandemii, naszej zdolności wznowienia działalności gospodarczej w

Maxcom miał 2,62 mln zł zysku netto, 4,73 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

rynku na akcje promocyjne z obniżonymi cenami, aby konkurować z markami światowymi spowodowała konieczność zorganizowania wielu akcji marketingowo-sprzedażowych z niższymi cenami dla klientów co uszczupliło marżę. Akcje te były niezbędne do utrzymania pozycji u kluczowych klientów spółki" - czytamy

Bank Światowy podpisał z NFZ umowę dotyczącą opieki koordynowanej w POZ

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Bank Światowy podpisały umowę dotyczącą realizacji nowego projektu na rzecz wprowadzenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w Polsce, poinformował bank. Eksperci Banku Światowego będą monitorować i ewaluować

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin i struktur geologicznych, w tym ochrony przed nieodwracalną utratą zasobów, oraz dla zapewnienia dostępu do tych zasobów w perspektywie wieloletniej, skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz zmian w miejscowym planie

Savills:Transakcje inwest. w nieruchomościach mogą przekroczyć 7 mld euro w 2019

powierzchni magazynowo-przemysłowej, co podniosło jej całkowite zasoby do poziomu 18,4 mln m2. Koniunktura na rynku w przyszłym roku uzależniona będzie od kondycji światowej gospodarki, a ewentualne spowolnienie może się przełożyć na zwiększoną awersję do ryzyka wśród inwestorów oraz wydłużenie procesów

Bank Światowy podwyższył prognozę globalnego wzrostu PKB do 3,1% w 2018 r.

zasoby ludzkie i kapitałowe są w pełni wykorzystane - może zniweczyć sukcesy na polu poprawy standardu życia ludzi oraz redukcji ubóstwa na świecie" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Według Banku Światowego, globalny wzrost PKB wyniesie 3% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. Bank Światowy

PGNiG ma umowę ws. poszukiwania i wydobycia węglowodorów w ZEA

działalność w regionie, który ma fundamentalne znaczenie dla światowego rynku ropy i gazu. Jest to kolejny krok w realizacji strategii grupy kapitałowej PGNiG, która przewiduje intensywny rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia za granicą. Jestem przekonany, że współpraca z lokalnymi partnerami będzie

PGNiG chce w tym roku zaktualizować strategię

chcemy w tym roku przeprowadzić aktualizację tej strategii, co związane z tym, co się dzieje na rynku europejskim i światowym" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej. Dodał, że aktualizacja wynika też z planowanych zmian wewnątrz spółki. PGNiG planuje kontynuację dywersyfikacji

Strata netto sektora węgla kamiennego to ponad 460 mln zł w I-XI 2019 r. - prasa

- wbrew światowym trendom - w minionym roku wciąż rosły. Na koniec listopada indeks cen surowca dla elektrowni zawodowych sięgnął 266,35 zł za tonę i był o 6% wyższy niż przed rokiem. O 3% podrożał natomiast węgiel dla ciepłowni - do 307,08 zł za tonę. "Największym problemem są rosnące koszty, ale

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w V, niepokoją sygnały płynące z giełdy

roboczego) "Zjawisko pogarszającej się wydajności pracy obserwujemy od ponad dwóch lat. Główna przyczyna braku znaczącego jej wzrostu w czasie dobrej koniunktury, której towarzyszy wzrost wynagrodzeń związana jest z niskim poziomem inwestycji sektora prywatnego oraz wyczerpującymi się zasobami siły

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Wnioski do projektu, dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) można składać w ciągu 30 dni. "Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. W naszym kraju na jednego mieszkańca

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

mieszkaniowego to kontynuacja trendów obecnych. Ale bilans ryzyk jest w dół, gdyż spowolnienie w strefie euro jest poważne. Wolumen handlu światowego spadł po raz pierwszy od kryzysu, a nie jesteśmy zupełnie odizolowani od czynników zewnętrznych. A więc bilans ryzyk jest w dół" - powiedział dyrektor

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

Fundusz Movens Capital zainwestuje 58 mln zł w polskie firmy technologiczne

funduszami VC daje bowiem potencjał na budowę innowacyjnych przedsięwzięć międzynarodowych, podano w komunikacie. "W Polsce dysponujemy kluczowymi zasobami w kontekście zachodzącej rewolucji AI w biznesie. Dzięki ogromnej liczbie wysokiej klasy informatyków nasz kraj stał się jednym z wiodących

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

; - powiedział członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada. "Fundusz ma przyciągać kapitały prywatne, spoza UE również - globalne, o wysokiej jakości inwestycyjnej i długoterminowe; mówimy również o instytucjach takich jak EBOR, EBI i Bank Światowy" - podkreślił

Microsoft: 44% dużych polskich firm testuje możliwości AI

(niemal 10%) lub jest ona zapisana w formalnych strategiach działania, a dane stanowią ich kluczowy zasób (ponad 13%). 33% respondentów przyznało, że znajduje się na początkowym etapie rozwoju AI w firmie. W fazie rozpoznania znajduje się 22% organizacji. Taki sam odsetek polskich przedsiębiorstw już

KOWR: Zbiory zbóż w 2019 r. nie powinny być mniejsze niż przed rokiem

mogłyby wskazywać na mniejsze zbiory zarówno w Polsce, jak i u głównych światowych producentów" - powiedziała ISBnews dyrektor Biura Analiz i Strategii KOWR Marzena Trajer. Według KOWR, uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku na koniec 2018 r. były w lepszej kondycji niż w

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

umiędzynarodowione gospodarki krajów UE-13 o relatywnie dużym uzależnieniu od dostaw z Chin, jak Słowacja (wzrost wytworzonej wartości dodanej o 2,84%), Czechy (o 2,75%) i Węgry (o 2,36%). W Polsce wzrost ten wyniósłby 1,87%" - czytamy w raporcie. PIE podał, że według wyliczeń WTO handel światowy w

Polski startup Bohr Technology został partnerem Microsoftu

najbardziej obiecujące dla rozwoju światowego rynku oprogramowania kwantowego. Pomysłodawcami i założycielami Bohr Technology są Witold Kowalczyk oraz Przemysław Chojecki. Spółka specjalizuje się w wykorzystaniu technologii kwantowych przy opracowaniu algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

strukturze kolejowego transportu towarowego rośnie i dlatego PKP Cargo chce rozwijać ofertę dla klientów, podkreślono. "Epidemia koronawirusa, co prawda, zachwiała światową gospodarką, zerwała globalne łańcuchy dostaw i spowodowała przez to zmniejszenie przewozów kontenerów do europejskich i polskich

Skarb Państwa utworzy Polski Holding Hotelowy

Chopin Airport Development Marian Cristescu. Chopin Airport Development (CAD) jest inwestorem, operatorem oraz administratorem istniejących obiektów i inwestycji hotelowych realizowanych od podstaw. Współpracuje ze światowymi sieciami hotelowymi - Marriott International, Hilton, Best Western

BofA Merrill Lynch: Polska jest narażona na zmniejszenie zasobów wody

niedoboru wody, zaś do 2050 r. 40% ludzi znajdzie się w warunkach znacznego niedoboru wody. Przewidujemy, że woda pitna może stać się surowcem rzadszym niż ropa naftowa" - czytamy dalej. Według ekspertów Bank of America Merrill Lynch, dziesięć krajów posiada blisko 60% światowych zasobów wody pitnej

MR: KGHM Cuprum oraz WCB EIT+ rozpoczęły oficjalną współpracę

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - KGHM Cuprum oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (WCB EIT+) połączyły swoje zasoby i oficjalnie rozpoczęły współpracę, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR).  "Mamy świadomość obopólnych korzyści płynących z zacieśniania współpracy. Zapewnia ona

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

niemiecki Volkswagen z dnia na dzień przestawiły część swojej działalności na produkcję krytycznych w obecnym kryzysie respiratorów. Takie zasoby, firmy zdolne do szybkiego przestawienia produkcji na niezbędne w danym momencie produkty, należy w Polsce zidentyfikować i trzymać w gotowości na sytuacje

Uwaga! Wypalenie zawodowe. Z rozstrojem żołądka chodzisz do pracy? Zmień coś

obowiązywać od 2022 r. – poinformowała o tym Światowa Organizacja Zdrowia. Ma się ono znaleźć w rozdziale pt. „Czynniki wpływające na stan zdrowia lub kontakt ze służbą zdrowia”, więc nie będzie sklasyfikowane jako choroba, lecz jako czynnik mogący potencjalnie mieć wpływ na stan naszego

KE przyjęła nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

produkcji w taki sposób, by móc korzystać z zasobów, które – w taki czy inny sposób – nadają się do ponownego użycia. "Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zachowanie naszego środowiska naturalnego i wzmocnienie konkurencyjności gospodarki wymaga wdrożenia gospodarki o obiegu

Wyborowa Pernod Ricard i LOréal Warsaw Plant przekażą szpitalom żel ochronny

jest podejmowanie inicjatyw i wspólnych działań. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się we współpracę z firmą L'Oréal Polska, w efekcie której możemy podzielić się naszymi zasobami i mieć wkład we wsparcie polskiej służby zdrowia i społeczeństwa. Sprawna współpraca obu firm jest dowodem na to, że

Grupa AB liczy ma dalszy wzrost obrotów w kanale VAD dzięki nowym przetargom

VAD nadal powinien dynamicznie rosnąć. Oprócz tego liczymy też na Cloud i segment RTV/AGD" - powiedział Ochędzan podczas konferencji prasowej. Obserwowany wzrost przetargów będzie miał wpływ na wyniki w 2018 r., dodał. "Jako dystrybutor VAD, wykorzystujemy nasze zasoby i atuty, chociażby

Grupa Miedzi Copper Corp. rozpoczyna ostatni etap prac na złożu 'Nowa Sól'

sfinansowania dalszych poszukiwań w tym roku, podano także. "Efektem naszego programu badawczego jest odkrycie trzech złóż: dwóch w województwie lubuskim i jednego w Wielkopolsce. W każdym z tych miejsc zasoby miedzi i srebra są na tyle duże, że ich wydobycie, już na tym etapie rozpoznania, jest

PGNiG rozpocznie prace na koncesji w Ras al-Chajma w ZEA w grudniu

sejsmicznego, podano w komunikacie. "To zasadniczy moment dla naszej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w regionie, który odgrywa wiodącą rolę w wydobyciu węglowodorów w skali światowej. Badania pozwolą oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz wskazać najlepsze miejsca do

Ropa w Rosji skończy się w 2044 r. A z łupkami sobie nie radzą

formalnie wydobywalne zasoby ropy naftowej w rosyjskich złożach wynoszą około 29 mld ton. Zatem teoretycznie, utrzymując wydobycie na rekordowym poziomie z zeszłego roku (ok. 505 mln ton), tych zapasów powinno starczyć na 57 lat eksploatacji. Ale to tylko teoria. Jak powiedział rosyjski minister, zasoby

1C Entertainment zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej na GPW

;zajmująca się dystrybucją gier wideo, produkcją i sprzedażą odzieży i gadżetów związanych z filmami i grami, Muve świadcząca usługi cyfrowej dystrybucji gier, prowadząca sklepy internetowe z grami i gadżetami, Qloc, światowej klasy firma oferująca specjalistyczne usługi dla branży gier wideo

Mastercard wspólnie z The Heart stworzy 'fabrykę startupów' The Heart Ventures

coraz ważniejsze centrum innowacji w Europie. Cieszymy się, że to właśnie tutaj będziemy mogli rozwijać i wdrażać najnowsze technologie. Wspólnie z The Heart i zaproszonymi partnerami będziemy budować nowe spółki i otwierać dla nich światowe rynki" - powiedział dyrektor generalny Mastercard w

Debata Quant Tank: Polska ma nadal szansę stać się światowym liderem Blockchain

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Blockchain to pomost technologiczny w procesie cywilizacyjnym przejścia od gospodarki zasobów do ekonomii współdzielenia (sharing economy), ocenił Stanisław Kluza, założyciel Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank (i były przewodniczący Komisji Nadzoru

KRUS wybrała IBM Cloud w celu modernizacji swej platformy e-learningowej

, a tradycyjną infrastrukturę IT dalej wykorzystywać w modelu on-premise" - czytamy w komunikacie. Poprzez wdrożenie strategii chmury hybrydowej KRUS będzie mógł płynnie skalować zasoby platformy e-learningowej, odpowiednio zwiększając i zmniejszając zapotrzebowanie w zależności od aktywności

Eko Export ma umowę z partnerem na pozyskiwanie mikrosfery w Kazachstanie

największych firm zagranicznych działających w Kazachstanie. Tworzy on holding energetyczno - przemysłowy i jest między innymi właścicielem kilku elektrowni i elektrociepłowni. W ich ocenie, energetyka elektryczna w oparciu o zasoby kazachskiego węgla oceniana jest na minimum 50 lat działania, podano także

Play ma memorandum z Miastem Gdynia ws. uruchomienia sieci 5G

. Jest to możliwe dzięki konsekwentnemu wdrażaniu przez Play rozwiązań technologicznych wykorzystujących istniejące zasoby częstotliwości w paśmie 2100 MHz w modelu współdzielenia częstotliwości. To także ważny moment dla całej branży telekomunikacyjnej w Polsce, gdyż jeszcze nigdy sieć 5G nie została

Savills: Popyt na magazyny stabilizuje się po rekordach z lat 2017-2018

powraca do wartości sprzed rekordowych lat 2017-2018. "Jak wynika z raportu 'Market in Minutes - Rynek magazynowy w Polsce' opracowanego przez Savills, po pierwszych dziewięciu miesiącach roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej wzrosły do 17,6 mln m2. W podziale na

Brand24 może przejść na GPW z NewConnect w przyszłym roku

rocznym.  Grupa, zgodnie z założoną strategią, inwestuje wszystkie środki pieniężne ze sprzedaży produktu w jego rozwój i zasoby dedykowane powiększaniu bazy klientów. Obecny podział procentowy klientów na koniec I kw. 2018 to 44% klientów zagranicznych i 56% krajowych. Brand24 zakończył kwartał

Bogdanka, JSW i KGHM mają list intencyjny ws. współpracy technicznej

światowej gospodarki budujemy w oparciu o te zasoby. Zgodnie z nową strategią, już teraz znacznie zwiększamy nakłady na innowacje. Współpraca w tym obszarze i wymiana doświadczeń pozwoli zintensyfikować nasze działania" - ocenił z kolei prezes KGHM Marcin Chludziński, również cytowany w

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

szansą na przełamanie impasu z minionych dekad, może być proces wychodzenia polskiej i światowej gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią" - czytamy w raporcie pt. "Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf?". W ocenie PIE, największą szansę na sukces daje nie tyle doganianie liderów

Inno-Gene: CEGC ma umowę na realizację 'Genomicznej Mapy Polski'

na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych: Produkt 1. 'Genom referencyjny' ('GR') - zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości GMP ma służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych

Magdalena Tomaszewska została prezesem Polskiej Grupy Farmaceutycznej

kariery zawodowej związana jest z branżą farmaceutyczną. Pracowała dla największych światowych firm producenckich, takich jak Pfizer, Novartis, J&J czy Ratiopharm. Od roku 2010 związana była z Glenmark Pharmaceuticals, gdzie w ostatnich latach pełniła funkcję prezesa na rynki Europy, Rosji, Ameryki

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu KGHM do stabilnej

utrzymywaniem się w I połowie bieżącego roku cen miedzi na światowych rynkach na poziomach istotnie wyższych niż w roku ubiegłym. Znalazło to już swoje odzwierciedlenie w poprawie wypracowywanych przez KGHM Polska Miedź w ciągu ostatnich kwartałów znormalizowanych wyników finansowych (po korekcie o

Klienci Santander BP zyskają dostęp do rozwiązań Trade Club Alliance

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Bank Santander w ramach Trade Club Alliance - wspólnego projektu 14 różnych światowych banków, zainaugurował stworzenie nowej cyfrowej platformy wspierającej przedsiębiorstwa prowadzące handel zagraniczny. Dzięki przynależności Santander Bank Polska do Grupy

KE i EFI uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy VentureEU

przedsiębiorstwa światowe. Oczekuje się, że około 1500 przedsiębiorstw typu startup i scale-up w całej Europie uzyska dostęp do funduszy, czytamy dalej. "UE zapewni inwestycje wyjściowe o wartości do 410 milionów euro, w tym 67 mln euro pochodzących z zasobów własnych EFI: 200 mln euro w ramach instrumentu

Prairie chce rozpocząć budowę kopalni Dębieńsko w 2019 r.

średnioroczna EBITDA zakładu przy ustabilizowanej produkcji wyniesie 282 mln USD. Spółka zakłada rozpoczęcie budowy kopalni w 2019 r., a rozpoczęcie wydobycia w 2023 r. "Wyniki studium ewaluacyjnego potwierdzają, że Dębieńsko jest inwestycją o znaczeniu światowym. Wraz z zasobami na ponad 300 mln ton

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

w 2020 roku o około 2 pkt proc., zaznaczono. Benecki podkreślił, że COVID-19 wywołał silną recesję w polskiej i światowej gospodarce. Istnieje duża niepewność odnośnie głębokości recesji w roku 2020 i tempa odbicia w 2021. "W naszych punktowych prognozach zakładamy spadek PKB w tym roku o

800 mln ludzi wciąż głoduje

ekstremalnym ubóstwie, a więc za mniej niż 1,25 dol. dziennie, spadł z 43 do 17 proc. Według szacunków, aby zupełnie pozbyć się głodu do 2030 r., potrzebne jest 267 mld dol. rocznie na inwestycje w regiony wiejskie. Według Banku Światowego na wsi mieszka aż 80 proc. najbiedniejszych. Ważne jest także, by

Investors TFI: Rynki akcji mają szansę zakończyć 2020 r. na plusie

technologiczną. "Jeżeli chodzi o zagrożenie to jeżeli będziemy mieli do czynienia z kolejnym światowym lockdownem, to będziemy mieli już wtedy do czynienia z recesją. Nie jesteśmy w stanie ocenić jak zareagują politycy, ale według mnie do drugiego lockdownu nie powinno już dojść" - dodał Niedzielski

GPW Ventures i KOWR powołali Fundusz KOWR Ventures

firmom oferującym rozwiązania dla rolnictwa. "W ostatnich latach polska branża rolno-spożywcza stała się istotnym graczem globalnym i stałe podnoszenie jej konkurencyjności i innowacyjności jest warunkiem dalszego rozbudowywania pozycji na rynkach światowych" - dodał Dietl. GPW Ventures

KPMG: Nie oczekujmy gwałtownego przenoszenia produkcji motoryzacyjnej do CEE

różnych rynków motoryzacyjnych. Kończy się tradycyjny światowy rynek samochodów osobowych, a sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 znacznie przyspieszy ten proces" - powiedział Michna. Raport wskazuje, że ponad połowa (52%) przedstawicieli kadry zarządzającej z branży motoryzacyjnej wskazała

XTPL prognozuje złożenie 26 wniosków patentowych do końca 2020 r.

, kluczowy w tym procesie jest jeszcze cenniejszy zasób w postaci własności intelektualnej. Firmy wykorzystują patenty jako formę ochrony - zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Naukowcy i inżynierowie XTPL ciężko pracują, tworząc wiele takich patentów, starając się chronić unikalną własność intelektualną

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

poświęconym raportowi.  W 2018 roku zasoby finansowe w krajach przemysłowych i wschodzących po raz pierwszy od lat zanotowały symultaniczny spadek. Nawet w 2008 roku, który był szczytem światowego kryzysu finansowego nie było takiego spadku. "Z jednej strony eskalujący konflikt handlowy pomiędzy

PZPB: Wydajność dużych firm budowlanych spadła o 5-20% w czasie pandemii

przyniesie w najbliższej perspektywie, a być może i w całym 2020 roku, światowa pandemia COVID-19. [...]. Zauważamy zmniejszone zaangażowanie, jeśli chodzi o firmy podwykonawcze. Szczególnie ze strony pracowników z firm zatrudniających fachowców z krajów zza wschodniej granicy. Na szczęście, działamy głównie

Wirth: Inwestycja KGHM w Sierra Gorda była niezbędna dla rozwoju firmy

informacje na temat zasobów kopalni, zgodne z najwyższymi standardami profesjonalizmu i przejrzystości. Dzięki tej inwestycji, spółka KGHM wnosząca co roku grubo ponad miliard złotych do polskiego budżetu państwa, ma zapewniony dostęp do zdywersyfikowanych złóż miedzi. Gwarantuje to dalszy, długofalowy

Samsung: Polscy inżynierowie przyczyniają się do rozwoju technologii i oferty

cyberbezpieczeństwo jest jednym z krytycznych komponentów zasobów naukowych koreańskiego koncernu w polskim centrum Samsunga.  "Polscy inżynierowie naszego koncernu pracują również nad sztuczną inteligencją, Internetem Rzeczy, analityką Big Data, ale też ochroną informacji o konsumentach. Polscy

Energa ogłosi 10-letnią Strategiczną Agendę Badawczą w III kw. 2018 r.

horyzoncie czasowym w polskim sektorze energetycznym. Dzięki SAB Grupa Energa będzie mogła skupić się na najbardziej atrakcyjnych i priorytetowych działaniach w obszarze B+R+I, a działania te zostaną zaplanowane w konkretnych ramach czasowych przy użyciu starannie dobranych zasobów i środków"

PKN Orlen ma aneks zwiększający dostawy ropy z Saudi Aramco o 100 tys. ton mies.

surowiec do przerobu w rafineriach w Polsce, Czechach i na Litwie. Obecnie ok. 30% ropy naftowej sprowadzanej przez PKN Orlen pochodzi spoza kierunku rosyjskiego. Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider w wydobyciu węglowodorów, produkcji, procesach rafineryjnych

Piekarz z IS: Dostawa ropy z Iranu to kolejny etap dywersyfikacji w PKN Orlen

poprawienie warunków dostaw ropy z kierunku wschodniego, PKN Orlen wchodzi w etap stawania się koncernem uniwersalnym, gotowym do operowania na rynkach surowcowych w skali światowej. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnia, iż producentom znad Zatoki Perskiej zależy na bezpieczeństwie tego kierunku dostaw

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Polska awansowała na 26. miejsce w 2018 r. z wynikiem 75,4 wśród 113 krajów w rankingu bezpieczeństwa żywnościowego, wynika z raportu Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018 (Global Food Security Index - GFSI) wykonanego na zlecenie Corteva

Inno-Gene: Oferta CEGC najkorzystniejsza w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski'

innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych: Produkt 1. 'Genom referencyjny' (zwany dalej 'GR') - zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości GMP ma służyć jako standard wykorzystywany w badaniach

Koronawirus. Opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola. Płacić czy nie płacić?

placówki. Zaleca przedszkolom obniżanie czesnego. – Trzeba dzielić się między sobą zasobami, które posiadamy. Brak kompromisu może doprowadzić do rezygnacji rodziców z usług przedszkola, co w efekcie spowoduje nie tylko brak wpływów z czesnego, ale też brak wpływów z dotacji – zwraca uwagę

Koronawirus i opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola. Płacić czy nie?

placówki. Zaleca przedszkolom obniżanie czesnego. – Trzeba dzielić się między sobą zasobami, które posiadamy. Brak kompromisu może doprowadzić do rezygnacji rodziców z usług przedszkola, co w efekcie spowoduje nie tylko brak wpływów z czesnego, ale też brak wpływów z dotacji – zwraca uwagę

Przegląd prasy

dyżurować w kilku placówkach publicznych Parkiet --Bogucki z e-petrol.pl: Stacje paliw na sprzedaży oleju napędowego osiągają dziś bardzo małe lub wręcz zerowe marże Dziennik Gazeta Prawna --Polska zajęła 30. miejsce w Indeksie Kapitału Ludzkiego (HCI) Banku Światowego wg gazety Puls Biznesu

Symantec: Polska na 26. pozycji rankingu globalnych cyberataków w 2017r.

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - W Polsce odnotowano w ub.r. 0,86% wszystkich globalnych cyberataków, co plasuje nasz kraj na 26. pozycji światowego rankingu pod względem aktywności cyberprzestępców oraz na 10. miejscu wśród krajów europejskich, wynika z 23. wydania raportu Internet Security

Comarch pomoże uruchomić LG U+ jedną z pierwszych sieci 5G na świecie

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę z koreańskim operatorem LG U+ na prace, obejmujące całkowitą przebudowę zasobów sieciowych i zarządzania usługami koreańskiego operatora. Zmiany, będące etapem wstępnym wdrożenia sieci 5G, dotkną przede wszystkim obszarów dostarczania i

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

;wykonywaniu szczególnych uprawnień w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. Chodzi o podmioty, których zasoby zostały wpisane na listę infrastruktury krytycznej. Minister może sprzeciwić się

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu JSW do pozytywnej

koksującego i energetycznego na światowych rynkach. Przełożyło się to na dużą poprawę wypracowywanych przez spółkę wyników oraz przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a w efekcie także na znaczną poprawę sytuacji płynnościowej spółki" - czytamy w uzasadnieniu. Do czynników pozytywnych z

Vigo System: Związki półprzewodnikowe mogą stać się znaczącym obszarem biznesu

. "Połączenie wiedzy, doświadczenia i biznesowego know-how dr. Włodzimierza Strupińskiego z kapitałem i zasobami Vigo System umożliwi szybkie zbudowanie znaczącego potencjału produkcyjnego spółki w obszarze materiałów półprzewodnikowych oraz zdobycie mocnej pozycji na dynamicznie rozwijającym

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w XII, konkurencyjność gospodarki będzie słabła

gospodarczej, jednak jego spodziewany przebieg w nadchodzącym roku, jak na razie nie powinien mieć charakteru gwałtownego załamania. Gospodarka będzie dalej rozwijać się, jednak stopniowo wyczerpujące się zasoby kapitału ludzkiego (brak pracowników) oraz dekapitalizacja majątku rzeczowego (niski poziom

Medicalgorithmics: Po ugodzie AMI/Spectocor powinny rosnąć udziały rynkowe w USA

pełne wykonanie wszystkich założeń porozumienia i integracja nowo pozyskanych zasobów z Grupą Medicalgorithmics potrwa do kilku miesięcy" - powiedział Dziubiński, cytowany w komunikacie. "Już od początku roku powinniśmy stopniowo widzieć pozytywny wpływ ugody na przychody Grupy - skala

JSW i indyjska Essar Steel mają porozumienie ws. sprzedaży koksu do Grupy Essar

surowiec, ale spółka jest również otwarta na światowe rynki. Skutecznie pozycjonujemy się i jesteśmy postrzegani jako ważne ogniwo w łańcuchu dostawców dla przemysłu stalowego. Koks z JSW dostarczany jest do Grupy Essar przy wykorzystaniu optymalnych instrumentów i rozwiązań oferowanych przez podmiot

ARP: Przejście Polski do '4.0 industry' wymaga systemowych rozwiązań

sztucznej inteligencji" - czytamy w materiale. Poziom robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach jest wciąż na niezadowalającym poziomie i wynosi zaledwie 22 roboty na 10 tys. pracowników, przy średniej światowej 74 roboty na 10 tys. pracowników, wskazano w raporcie. "Na naszych oczach

Duże wahania cen ropy przed jutrzejszym posiedzeniem OPEC

tym, że w 2017 r. rynek ropy się zrównoważy, niezależnie od wyniku jutrzejszego spotkania w Wiedniu - jednak istnieją uzasadnione obawy dotyczące wypełnienia się tego scenariusza. Coraz ważniejszym graczem na światowym rynku ropy są Stany Zjednoczone, które dysponują dużymi zasobami surowca

GEI: Polska na 34. miejscu globalnego indeksu przedsiębiorczości

największy wzrost od ubiegłego roku za Danią, Szwecją i Węgrami" - czytamy w komunikacie. Raport został opublikowany w związku z inauguracją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-20 listopada 2016). Pierwsza "10" rankingu nie uległa od ubiegłego roku większym zmianom. "Największy

S&P: Polska powinna postawić na rozwój sektora innowacyjności i usług

dramatycznego załamania wzrostu PKB w Chinach. "Chiny jednakże tracą swoją konkurencyjność z uwagi na wyczerpywanie się zasobów taniej siły roboczej z chińskiej prowincji i wzrostowi płac. Chiny gospodarczo wkraczają w nowy okres" - powiedział Six. Odnosząc się do tendencji na rynkach surowców

Forum Ekonomiczne w Davos. Firmy "siedzą na kasie" i mogą tak zainwestować, żeby ludzie zyskali, a one zarobiły

raport, w którym nawołuje biznes, by zajął się działaniami na rzecz tzw. światowych celów rozwojowych, które sformułował ONZ. W skrócie chodzi o redukcję biedy, odpowiedzialne zarządzanie zasobami, zieloną energetykę. Grupa o nazwie Komisja do spraw Biznesu i Zrównoważonego Wzrostu zawiązała się w Davos

PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

zainteresowania potencjalnych inwestorów. "Malezja to także największe na świecie centrum bankowości islamskiej - branży jeszcze mało znanej w Polsce. Reprezentuje ponad 66% światowego rynku islamskich papierów wartościowych (obligacje sukuk), a malezyjski ringgit to waluta, którą użyto w ponad 50% tego

PKN Orlen przedłużył kontrakt z Saudi Aramco na dostawę ropy do końca 2017 r. 

.  Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider w wydobyciu węglowodorów, produkcji, procesach rafineryjnych, dystrybucji i jeden z największych globalnych eksporterów ropy naftowej. Zarządza udowodnionymi zasobami ropy naftowej i kondensatu na poziomie 261,1 mld

Coca-Cola HBC Polska, Refresco i CHEP optymalizują dostawy we wspólnym projekcie

najnowocześniejsze zaplecze logistyczne, natomiast w obliczu braków kierowców to za mało. W odpowiedzi na oczekiwania rynku związane z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych zasobów, CHEP Polska zaproponował swoim klientom projekt polegający na optymalizacjach skoncentrowanych na obszarach związanych z transportem