światowych zasobów

is

Kiedy skończy się złoto? W 2011 roku padł rekord wydobycia

Kiedy skończy się złoto? W 2011 roku padł rekord wydobycia

Więcej światowego złota idzie na pierścionki niż na zasilanie rezerw banków centralnych. Przy obecnym poziomie wydobycia zasoby kruszcu starczą na 12 lat. Ale eksperci uspokajają. - Nie wiemy do końca, co kryje ziemia. Złoto tak szybko się nie skończy.

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

W ciągu ostatnich 50 lat gospodarka światowa rosła w tempie, który nie miał precedensu w całych dziejach ludzkości. Gospodarkę napędzały dwa silniki - przyrost naturalny, który sprawiał, że rosły zasoby siły roboczej, oraz wzrost wydajności. W latach 1964-2014 liczba ludności na świecie wzrosła ponaddwukrotnie, zaś średni dochód na mieszkańca - prawie trzykrotnie.

ZYX Target uruchomił biuro w Rumunii

tytułu nawet na 6 mln zł rocznie, podano również. "Integracja informacji jest obecnie światowym trendem, pozwalającym dużym podmiotom na optymalne wykorzystanie własnych zasobów informacyjnych. Wysokiej jakości bazy danych, obejmujące jak największą liczbę rekordów są szczególnie pomocne firmom z

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin i struktur geologicznych, w tym ochrony przed nieodwracalną utratą zasobów, oraz dla zapewnienia dostępu do tych zasobów w perspektywie wieloletniej, skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz zmian w miejscowym planie

Bank Światowy podwyższył prognozę globalnego wzrostu PKB do 3,1% w 2018 r.

zasoby ludzkie i kapitałowe są w pełni wykorzystane - może zniweczyć sukcesy na polu poprawy standardu życia ludzi oraz redukcji ubóstwa na świecie" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Według Banku Światowego, globalny wzrost PKB wyniesie 3% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. Bank Światowy

MR: KGHM Cuprum oraz WCB EIT+ rozpoczęły oficjalną współpracę

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - KGHM Cuprum oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (WCB EIT+) połączyły swoje zasoby i oficjalnie rozpoczęły współpracę, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR).  "Mamy świadomość obopólnych korzyści płynących z zacieśniania współpracy. Zapewnia ona

BofA Merrill Lynch: Polska jest narażona na zmniejszenie zasobów wody

niedoboru wody, zaś do 2050 r. 40% ludzi znajdzie się w warunkach znacznego niedoboru wody. Przewidujemy, że woda pitna może stać się surowcem rzadszym niż ropa naftowa" - czytamy dalej. Według ekspertów Bank of America Merrill Lynch, dziesięć krajów posiada blisko 60% światowych zasobów wody pitnej

Ropa w Rosji skończy się w 2044 r. A z łupkami sobie nie radzą

Ropa w Rosji skończy się w 2044 r. A z łupkami sobie nie radzą

formalnie wydobywalne zasoby ropy naftowej w rosyjskich złożach wynoszą około 29 mld ton. Zatem teoretycznie, utrzymując wydobycie na rekordowym poziomie z zeszłego roku (ok. 505 mln ton), tych zapasów powinno starczyć na 57 lat eksploatacji. Ale to tylko teoria. Jak powiedział rosyjski minister, zasoby

Magdalena Tomaszewska została prezesem Polskiej Grupy Farmaceutycznej

kariery zawodowej związana jest z branżą farmaceutyczną. Pracowała dla największych światowych firm producenckich, takich jak Pfizer, Novartis, J&J czy Ratiopharm. Od roku 2010 związana była z Glenmark Pharmaceuticals, gdzie w ostatnich latach pełniła funkcję prezesa na rynki Europy, Rosji, Ameryki

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu KGHM do stabilnej

utrzymywaniem się w I połowie bieżącego roku cen miedzi na światowych rynkach na poziomach istotnie wyższych niż w roku ubiegłym. Znalazło to już swoje odzwierciedlenie w poprawie wypracowywanych przez KGHM Polska Miedź w ciągu ostatnich kwartałów znormalizowanych wyników finansowych (po korekcie o

Prairie chce rozpocząć budowę kopalni Dębieńsko w 2019 r.

średnioroczna EBITDA zakładu przy ustabilizowanej produkcji wyniesie 282 mln USD. Spółka zakłada rozpoczęcie budowy kopalni w 2019 r., a rozpoczęcie wydobycia w 2023 r. "Wyniki studium ewaluacyjnego potwierdzają, że Dębieńsko jest inwestycją o znaczeniu światowym. Wraz z zasobami na ponad 300 mln ton

800 mln ludzi wciąż głoduje

800 mln ludzi wciąż głoduje

ekstremalnym ubóstwie, a więc za mniej niż 1,25 dol. dziennie, spadł z 43 do 17 proc. Według szacunków, aby zupełnie pozbyć się głodu do 2030 r., potrzebne jest 267 mld dol. rocznie na inwestycje w regiony wiejskie. Według Banku Światowego na wsi mieszka aż 80 proc. najbiedniejszych. Ważne jest także, by

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu JSW do pozytywnej

koksującego i energetycznego na światowych rynkach. Przełożyło się to na dużą poprawę wypracowywanych przez spółkę wyników oraz przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a w efekcie także na znaczną poprawę sytuacji płynnościowej spółki" - czytamy w uzasadnieniu. Do czynników pozytywnych z

JSW i indyjska Essar Steel mają porozumienie ws. sprzedaży koksu do Grupy Essar

surowiec, ale spółka jest również otwarta na światowe rynki. Skutecznie pozycjonujemy się i jesteśmy postrzegani jako ważne ogniwo w łańcuchu dostawców dla przemysłu stalowego. Koks z JSW dostarczany jest do Grupy Essar przy wykorzystaniu optymalnych instrumentów i rozwiązań oferowanych przez podmiot

Medicalgorithmics: Po ugodzie AMI/Spectocor powinny rosnąć udziały rynkowe w USA

pełne wykonanie wszystkich założeń porozumienia i integracja nowo pozyskanych zasobów z Grupą Medicalgorithmics potrwa do kilku miesięcy" - powiedział Dziubiński, cytowany w komunikacie. "Już od początku roku powinniśmy stopniowo widzieć pozytywny wpływ ugody na przychody Grupy - skala

Duże wahania cen ropy przed jutrzejszym posiedzeniem OPEC

tym, że w 2017 r. rynek ropy się zrównoważy, niezależnie od wyniku jutrzejszego spotkania w Wiedniu - jednak istnieją uzasadnione obawy dotyczące wypełnienia się tego scenariusza. Coraz ważniejszym graczem na światowym rynku ropy są Stany Zjednoczone, które dysponują dużymi zasobami surowca

Forum Ekonomiczne w Davos. Firmy "siedzą na kasie" i mogą tak zainwestować, żeby ludzie zyskali, a one zarobiły

Forum Ekonomiczne w Davos. Firmy "siedzą na kasie" i mogą tak zainwestować, żeby ludzie zyskali, a one zarobiły

raport, w którym nawołuje biznes, by zajął się działaniami na rzecz tzw. światowych celów rozwojowych, które sformułował ONZ. W skrócie chodzi o redukcję biedy, odpowiedzialne zarządzanie zasobami, zieloną energetykę. Grupa o nazwie Komisja do spraw Biznesu i Zrównoważonego Wzrostu zawiązała się w Davos

GEI: Polska na 34. miejscu globalnego indeksu przedsiębiorczości

największy wzrost od ubiegłego roku za Danią, Szwecją i Węgrami" - czytamy w komunikacie. Raport został opublikowany w związku z inauguracją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-20 listopada 2016). Pierwsza "10" rankingu nie uległa od ubiegłego roku większym zmianom. "Największy

PKN Orlen podpisał długoterminową umowę serwisową z Siemensem dla ZE w Płocku

umowa jest tego najlepszym przykładem. Naszym celem jest zarówno innowacyjność, jak i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności już zastosowanych maszyn przy jednoczesnej optymalizacji kosztów  i zasobów" – powiedział dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Marcin Wasilewski, cytowany

PKN Orlen przedłużył kontrakt z Saudi Aramco na dostawę ropy do końca 2017 r. 

.  Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider w wydobyciu węglowodorów, produkcji, procesach rafineryjnych, dystrybucji i jeden z największych globalnych eksporterów ropy naftowej. Zarządza udowodnionymi zasobami ropy naftowej i kondensatu na poziomie 261,1 mld

S&P: Polska powinna postawić na rozwój sektora innowacyjności i usług

dramatycznego załamania wzrostu PKB w Chinach. "Chiny jednakże tracą swoją konkurencyjność z uwagi na wyczerpywanie się zasobów taniej siły roboczej z chińskiej prowincji i wzrostowi płac. Chiny gospodarczo wkraczają w nowy okres" - powiedział Six. Odnosząc się do tendencji na rynkach surowców

Parlament Wenezueli podważa naftową umowę z Rosją. Opozycja nie chce oddać ropy Rosnieftowi

Parlament Wenezueli podważa naftową umowę z Rosją. Opozycja nie chce oddać ropy Rosnieftowi

organizacji OPEC. Przy tym potwierdzone zasoby ropy naftowej Wenezueli są największe na świecie. Przekraczają zasoby Arabii Saudyjskiej i Rosji, największych producentów ropy naftowej na świecie. Ale w ciągu niemal dwóch dekad rządów lewicy przemysł naftowy Wenezueli podupadł i wydobycie ropy naftowej w tym

Cube.ITG i Transition Technologies wśród wybranych na świadczenie usług dla COI

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Centralny Ośrodek Informatyki (COI) zawarł z Cube.ITG oraz czterema innymi podmiotami umowę ramową, której przedmiotem jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobów ludzkich w

KGHM nawiązał współpracę z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program naukowo-badawczy. KGHM realizuje w jego ramach trzy projekty i chcemy rozszerzyć nasz udział, ale też wspomóc promocję programu na Dolnym Śląsku. To program w 100% realizowany ze środków unijnych, daje dostęp do najnowszej światowej myśli

PZU i NCBiR powołały Fundusz Witelo, który rozpocznie inwestycje w tym roku

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Fundusz Witelo, będący wspólnym programem Grupy PZU i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dokona pierwszych inwestycji w tym roku, podały instytucje. Zasoby całego programu na start to 500 mln zł. "Witelo Fund powstanie jako FIZAN – fundusz

PML chce wprowadzić akcje na giełdy w Warszawie i Londynie w III kwartale

pomoże w pozyskaniu inwestorów z Wielkiej Brytanii, Polski i innych krajów europejskich. "Decyzja o notowaniu na LSE i GPW jest strategicznym krokiem naprzód w kierunku rozwoju i finansowania Lublin Coal Project, światowej klasy projektu w Polsce. Wiąże ona naszą przyszła bazę inwestorską z

MSP: PIW będzie 1-os. spółką SP, przekształconą w narodową instytucję kultury

powołany w 2012 r. międzyresortowy zespół ds. ochrony dziedzictwa i majątku PIW wypracował model, jaki gwarantuje zachowanie integralności zbiorów i dorobku PIW, jak również zachowanie jego majątku w rękach państwa. "Dzięki temu PIW będzie mógł nadal wydawać klasykę polskiej i światowej literatury

Rosja sprzedaje jedno z największych złóż złota na świecie

już pół wieku temu, ale do tej pory nie było eksploatowane. Po prostu zasoby tego złoża są gigantyczne, ale sama ruda ma bardzo niską zawartość kruszcu. I przez wiele lat eksploatacja złóż Suchoj Łog po prostu się nie opłacała. Dopiero pod koniec zeszłej dekady rząd Rosji zaczął się szykować do

Deloitte: Nadpodaż na globalnym rynku LNG szansą na tańszy gaz dla Polski

globalnym rynku LNG mogą wpłynąć na przyspieszenie decyzji o rozbudowie terminalu w Świnoujściu o kolejne 2,5 mld m3" - powiedział associate w zespole ds. energii i zasobów naturalnych, Paweł Kordala cytowany w komunikacie. Eksperci Deloitte w swoim raporcie na temat globalnego rynku LNG przedstawili

Visa wspólnie z bankami uruchomi w Polsce inkubator innowacji

gospodarki. Inkubator będzie korzystał z ogólnoświatowych zasobów Visa w zakresie innowacji, które dzięki niedawnemu przejęciu Visa Europe przez Visa Inc. mogą być wykorzystywane na rynku europejskim" - czytamy w komunikacie. Nadzór nad inkubatorem sprawować będą banki poprzez Komitet Decyzyjny Visa

Znowu susza nad Polską. Jest się czym martwić

uzupełniania zasobów, jak tylko tym, co nam spadnie. A burze słabo uzupełniają zapasy podziemne, bo wody od razu spływają do rzek - wyjaśnia Marianna Sasim. To problem nie nasz krajowy, lokalny, tylko światowy. Winne jest ocieplenie klimatu. Organizacja Narodów Zjednoczonych rysuje to w ten sposób: im wyższa

ABB oficjalnie otworzyło Globalne Centrum Usług Wspólnych w Krakowie

także zarządzania zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw, jest jednym z sześciu centrów GBS, jakie firma tworzy na świecie, poinformowali przedstawiciele ABB.  "Centrum bardzo pasuje do tego modelu rozwoju, jaki chcemy mieć w Polsce. Jednym z fundamentalnych celów naszej rządowej

KGHM uruchomił instalację pieca zawiesinowego i elektrycznego w hucie w Głogowie

, kiedy uruchomiona została Huta II. Przejście z technologii pieców szybowych na technologię opartą o piec zawiesinowy i piec elektryczny to ogromny skok technologiczny. Stawia to polskie hutnictwo w czołówce światowych producentów miedzi, gwarantując zwiększenie możliwości odzysku cennych metali

Gwiazdowski z CAS:Należy zreformować finanse publiczne, przekształcić MF i ZUS

. Po drugie, mamy suwerenność walutową. A po trzecie, mamy zasoby naturalne, których nasze największe spółki nie potrafią wydobywać. Dlatego trzeba tutaj posilić się pomocą także inwestorów zagranicznych. Po czwarte, mamy ludzi, to nasz największy majątek. Jako jedyni po II wojnie światowej mieliśmy

BZ WBK Leasing wraz z EBOR przeznaczy 50 mln euro na inwestycje proekologiczne

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - BZ WBK Leasing dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczy 50 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz

Powołano klaster na rzecz rozwoju elektromobilności

stać się także polskim towarem eksportowym, jest możliwe i warto spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem. Zwłaszcza, że mamy do tego odpowiednie zasoby i wsparcie ze strony rządu. Medcom już teraz dysponuje własną technologią i autorskimi rozwiązaniami dla eBusów, z których korzystaj producenci pojazdów

Philips: Powszechne zastosowanie oświetlenia LED pozwoli zamknąć 364 elektrownie

sterowaniem elektronicznym można osiągnąć kolejne 30% oszczędności, poinformował ISBnews starszy wiceprezes i dyrektor strategii Philips Lighting Bill Bien. Według niego, do końca 2016 r. źródła światła typu LED będą stanowić połowę światowych zasobów oświetleniowych. W Polsce udział ten będzie nawet wyższy

Prairie chce złożyć wniosek o koncesję wydobywczą Lublin Coal Project w 2016 r.

chcemy zbudować kopalnię. Mamy zdefiniowany obszar geologiczny i jesteśmy we wstępnej fazie planowania kopalni, ale nadal jest szereg warunków do spełnienia. Chcemy kopalni światowej klasy i powrotu polskiego górnictwa do pierwszej ligi" - powiedział Jakimowicz podczas konferencji prasowej

Sygnity utworzyło spółkę Sygnity Business Solutions

, BI, CPM oraz rozwiązań SOA. Posiada od dawna zasoby, które znają w swojej klasie (ERP, BI, CPM, SOA) rozwiązania kilku światowych producentów (Oracle, SAP, Microsoft, IFS, IBM, SAS, Software AG, IBM), co stanowi o unikalności rynkowej takich kompetencji" - stwierdzono w komunikacie. W ofercie

Vivid liczy, że kolejne gry osiągną znacznie większy sukces niż np. Real Boxing

; - wskazał prezes. Dodał, że nie ma planów dalszego rozbudowywania serii Real Boxing. Potencjał firmy jest skierowany na rozwój portfolio właśnie o nowe tytuły. "Mamy wieloletnie doświadczenie, zasoby finansowe, rozeznanie rynku i technologie, które mają pozwolić na osiągnięcie znacznie większej skali

Work Service: Ok. 56% firm budowlanych chce zatrudniać w ciągu najbliższego roku

inwestycje i starają przeznaczać kapitał na pozyskiwanie zasobów ludzkich, niezbędnych do realizacji bieżących zamówień. Przykład branży budowlanej pokazuje również, że polskie przedsiębiorstwa nie podążają jeszcze za trendami światowymi, nastawionymi na automatyzację pracy. Z jednej strony obrazują to

Szef Rosnieftu wieści koniec OPEC po nieudanym pakcie nafciarzy

koncern był sceptyczny wobec jakiegokolwiek wspólnego działania z OPEC na światowym rynku naftowym. Saudyjska transformacja Faktycznym adresatem krytyki Sieczina jest Arabia Saudyjska, nieformalny lider OPEC. Jest ona też jednym z głównych rywali Rosji na światowym rynku naftowym, a plany Rijadu mogą

Ciski z Sage: Przygotowując się do JPK firmy skupiają się na wizualizacji danych

oprogramowania do generowania JPK, w związku z czym dokonując wyboru dostawcy oprogramowania do obsługi JPK należy być bardzo przezornym. "Musimy mieć pewność, że dostawca ma doświadczenie oraz zasoby, żeby zmiany wprowadzać na bieżąco. Nie jest to bowiem problem jednorazowy - spodziewamy się, że ewolucja

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

Globalnym Indeksie Innowacyjności, sporządzanym przez INSEAD i Światową Organizację Zasobów Intelektualnych WIPO, Polska plasuje się na 45. miejscu w świecie, ale w Unii Europejskiej poza Rumunią wyprzedza jeszcze tylko Grecję.

KGHM liczy, że zawirowania na rynkach miedzi i walut będą krótkoterminowe

, ale w dużej mierze polityczne, trudno jest obecnie określić czas potrzebny na ich rozwiązanie, jak również potencjalne skutki dla gospodarki światowej. Działania podejmowane przez władze Chin potwierdzają determinację niedopuszczenia do zbyt dużego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego i dają

Chiny przenoszą rzeki

groziło katastrofą ekologiczną. Według danych rządowych w ostatnich 20 latach znikło 50 tys. rzek, czyli połowa. W pozostałych woda jest zatruta w 70 proc. Kraj zaludniony przez jedną piątą mieszkańców planety ma tylko 7 proc. światowych zasobów wody. Czy wyjściem są wielkie projekty hydrologiczne

PKN Orlen ma umowę na dostawy ok. 200 tys. ton ropy mies. od Saudi Aramco

spotowych z Saudi Aramco. Jednocześnie, mając na uwadze pojawiające się możliwości na rynku ropy naftowej, PKN Orlen nie wyklucza pozyskania surowca w przyszłości z innych kierunków, podano również. Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider w wydobyciu węglowodorów, produkcji

KE: Polska na 4. miejscu od końca w UE pod wzgledem innowacyjności

najszybsze postępy wśród konkurentów międzynarodowych" - czytamy dalej. Zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, przemysł unijny nadal jest innowacyjny, ale wciąż pozostaje w tyle za światowymi liderami innowacji. "W czasach

SAP Polska chce umacniać pozycję jako doradca firm w procesie digitalizacji

modele działania firm. Wokół nas jest wiele znakomitych start-up'ów z Polski, które z powodzeniem budują swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o technologię. Marki takie, jak Uber czy Airbnb to globalnie znane firmy, które zbudowały swoją potęgę dzięki zmianie funkcjonowania światowej gospodarki

Grupa Azoty została członkiem Chatham House jako pierwsza firma z regionu

Chatham House dyskutowano m.in o rozwoju programu badawczego poświęconego energii, środowisku i zasobom naturalnym, podano także. Grupa Azoty jest od początku 2015 r. partnerem branżowym Światowego Forum Ekonomicznego. "Udział naszych firm w rozmowach dotyczących najważniejszych tematów jest

Szwecja może zostać uranową potęgą

wstępem do znalezienia w regionie jeszcze większych zasobów uranu i innych cennych kopalin. Obecnie na świecie wytwarza się rocznie około czterdziestu tysięcy ton uranu. Największym producentem jest Kanada gdzie wydobywa się go co roku około trzynastu tysięcy ton. Kilogram rudy uranu na światowym rynku

Putin oddłużył Kubę. Moskwa spisała na straty 31,7 mld dol. długów Hawany

kubańskim koncernem paliwowym Cubanpetroleo o współpracy przy poszukiwaniu podmorskich złóż ropy naftowej u wybrzeży Kuby. Moskwa jest też zainteresowana dostępem do kubańskich złóż niklu stanowiących 7 proc. światowych zasobów tego strategicznego metalu. Rosja chce też na Kubie zbudować stację swojego

Rajd na złocie trwa. W funduszu można było zarobić 30 proc. w miesiąc.

Złoto powróciło do łask jako lokata na niepewne czasy i po kilku latach spadków znowu stało "bezpieczną przystanią" na czas zawirowań na świecie. Na światowych giełdach za uncję trzeba zapłacić ok. 1272 dol. za uncję. W Polsce uncja kosztuje już pond 5 tys. zł, o 21 proc. więcej niż na

Gazowy kartel szykuje podwyżkę cen dla Europy

członków. Organizacja może mieć gigantyczny wpływ na ceny gazu na świecie, bo należące do niej państwa kontrolują 70 proc. zasobów tego surowca. Co ciekawe, na ceny ropy wielki wpływ ma kartel OPEC, ale państwa należące do tej organizacji kontrolują tylko połowę zasobów ropy. Algieria miała nadzieję, że na

Polskie łupki pełne szans i obaw

amerykańscy specjaliści wprowadzili metody eksploatacji tych zasobów, rewolucjonizując światową branżę gazową. W 2006 r. Amerykanie wydobyli ok. 20 mld m sześc. gazu łupkowego, a w zeszłym roku - sześć razy więcej. Dzięki temu Stany Zjednoczone stały się niezależne od importu gazu, zwiększając swoje

VMware: Decentralizacja IT odbywa się w co drugiej polskiej firmie

działy biznesowe z chęcią korzystają z tych możliwości. Jednocześnie zbyt często mamy do czynienia z brakiem kontroli nad tym zjawiskiem i nieodpowiednim zarządzaniem zasobami IT, co sprawia, że Polskie przedsiębiorstwa mają problemy z rosnącymi kosztami, wyższą podatnością na cyberzagrożenia oraz

Rewolucja robotów. Ludzie będą musieli z nimi konkurować kreatywnością i inteligencją emocjonalną

zmiany będą dotyczyć? - Z naszego dzisiejszego wyobrażenia przyszłości wynika, że najbardziej wzrośnie popyt na informatyków, pracowników zajmujących się zasobami ludzkimi (będą obsługiwać tę zmianę) i obsługą klienta. Cała tematyka zarządzania informacjami, big data - tutaj widzę nieodkryte możliwości

Spór o eksport metali ziem rzadkich. Chiny przegrywają w sądzie

telewizorów, twardych dysków lub energooszczędnych żarówek. Jedna trzecia w rękach Chin Chiny posiadają jedną trzecią światowych zasobów tych metali, ale z tego kraju pochodzi niemal 90 proc. dostaw tych surowców. Tę pozycję niemal monopolistycznego dostawcy Chiny wywalczyły sobie w ciągu kilku dekad

Forum Ekonomiczne w Davos. Przyjechało więcej kobiet, ale ciągle kobietę liderkę postrzega się jako agresywną i "rządzicielkę"

Podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos o miastach jako centrach innowacji, o godzeniu bezpieczeństwa i wzrostu w kraju jako wyzwaniu dla rządów dyskutowali sami mężczyźni. W wielu kolejnych debatach kobiety były tylko moderatorkami dyskusji. To najlepsze przykłady maneli

Prairie otrzyma finansowanie na Lublin Coal Project od CD Capital

doświadczenie w identyfikowaniu światowej klasy aktywów górniczych oraz inwestowaniu w tego typu projekty na wczesnych etapach rozwoju, podkreślono także. "Finalizacja transakcji z CD Capital to dla nas istotny element w drodze do realizacji projektu. Fundusz stał się naszym strategicznym

Coraz wyższe ceny paliw. Na stacjach znów płacimy 5 zł za litr

za 27 dol. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. W środę po południu baryłka Brent kosztowała 57 dol. W taki sposób inwestorzy reagują na wielkie zmiany, jakie w tym roku zachodziły na światowym rynku naftowym. Przed rokiem czarne złoto gwałtownie taniało, bo sześć mocarstw - na czele z USA i

Iran zachęca Polaków do inwestowania [KRYNICA 2015]

wydobywczej czy farmaceutycznej. Gazowy potencjał - Iran posiada 17 proc. zasobów gazu. Na rynki trafiał zaledwie 1 proc. Teraz ten potencjał może być wykorzystany m.in. na rynkach europejskich - mówił Wołodymyr Omelczenko, dyrektor ds. programów energetycznych Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im

Woda w kranie zdrożeje, bo resort podnosi stawki za pobór wód

chcemy ochronić się przed suszą, potrzebujemy ochrony mokradeł i retencjonowania wód. - Mamy mniejsze zasoby wód odnawialnych niż takie pustynne i półpustynne kraje, jak Niger, Sudan czy Chile - dodaje Magdalena Zowsik z Greenpeace. Odpowiedzią na ten problem nie powinny być jednak jej zdaniem większe

Piękne elewacje, ceglane mury, wysokie sufity, duże okna - nieruchomości historyczne urzekają inwestorów. A zysk?

zamek. Kiedyś król pruski Fryderyk III wyprawiał w nim swoje urodziny, ale po II wojnie światowej działał tam szpital psychiatryczny, PGR oraz ośrodek wczasowy dla turystów i kolonistów. Nie był zrujnowany, ale zaniedbany i zniszczony przez kolejne przeróbki. Na dziedzińcu przykrytym świetlikiem

Zdesperowani górnicy w Mandżurii wyszli na ulice

sytuacją kopalń stojących na skraju bankructwa. Jednak kierownictwo firmy przede wszystkim wykonuje dyrektywy płynące z Pekinu, który odgórnie nakazał przeprowadzić redukcję zatrudnienia w górnictwie i hutnictwie. Ważny dygnitarz ds. zasobów ludzkich i bezpieczeństwa socjalnego zapowiedział w marcu

Amerykanie zrobią w Polsce gazowe eldorado? Okaże się za kilka lat

zwykłych złóż. Te ostatnie przypominają wielki, naturalny zbiornik z gazem. Wystarczy się do niego dowiercić, by popłynął surowiec. Ale w konwencjonalnych złożach kryje się tylko jedna dziesiąta światowych zasobów "błękitnego paliwa". Większość jest w złożach wymagających niekonwencjonalnych

Huckleberry Games rozpoczęło ofertę publiczną akcji przed debiutem na NewConnect

oraz konsole, i wysokojakościowej (o jakości AAA) gry Stay Hungry, a także rozwijanie naszego flagowego produktu, jakim jest gra Edengrad. Pozyskany kapitał pozwoli nam na zatrudnianie specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem, dzięki czemu będziemy posiadali zasoby niezbędne do stworzenia nowych

Deloitte: PKN Orlen, PKO BP i PZU nadal liderami w swoich branżach w regionie

PZU - ubezpieczycielem, podano również. "Obserwowane od dwóch edycji rankingu spadki w branży zasobów naturalnych są wynikiem spadających cen ropy naftowej na światowych rynkach. W efekcie tych spadków oraz w połączeniu ze wzrostem w branży motoryzacyjnej zmniejsza się dystans pomiędzy MOL i

Ropa tanieje i tanieje. Ale jest jedno wydarzenie, które może odwrócić ten trend

Zerwanie stosunków dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Iranem potwierdza bardzo napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie - uważa ekonomista Marek Wołos. To region o istotnym znaczeniu geopolitycznym, gdzie znajduje się większość światowych zasobów ropy naftowej. Jakiekolwiek konflikty w tej

Stolica potrzebuje mieszkań

rekordowy pod tym względem, bo powstało ich aż ok. 18 tys. Sęk w tym, że równocześnie ubywało lokali w komunalnych czynszówkach. Jeszcze dwadzieścia lat temu w dyspozycji miasta było 150 tys. mieszkań, a obecnie - ok. 82 tys. Dla porównania, w Wiedniu, który ma zbliżone do Warszawy zasoby mieszkaniowe - ok

GLG Pharma planuje realizację nowego projektu onkol. GLG-Doce-Safe za 30 mln zł

reformulacji leków niskocząsteczkowych. "Powstanie takiej platformy, bazując na zasobach wewnętrznych i know-how, umożliwi wygenerowanie nowych kandydatów na supergeneryczne lub innowacyjne leki. Wierzymy również, że tego typu platforma ma szanse na uzyskanie międzynarodowego uznania i będzie generowała

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

przyśpieszenie napływu tych funduszy. W horyzoncie projekcji następować będzie również wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw finansowanych ze środków krajowych. Na potrzebę odbudowy zasobu środków trwałych wskazuje niska bieżąca stopa inwestycji, której towarzyszy najwyższy od 2008 r. poziom

Recesja nie ma większego wpływu na konsumpcję zasobów naturalnych

. Fundacja wzywa do w związku z tym do zmniejszenia konsumpcji i rozsądniejszego korzystania z zasobów. Publikacja raportu zbiega się z przypadającym dziś światowym Dniem Długu Ekologicznego. Jest to symboliczna data, w której popyt na surowce w danym roku przekracza możliwości Ziemi do ich zapewniania

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

szerokopasmowego dostępu do internetu i łączności bezprzewodowej, w szczególności w związku z ważnymi wydarzeniami gromadzącymi wielokrotnie większą niż normalnie liczbę użytkowników (np. zbliżające się obchody Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.) oraz rozpoczęciem przygotowania i realizacji projektów w pierwszym

Witelo, nowy fundusz wspierający innowacje

jest kluczowe dla polskiego rządu. Rozwój nauki i działań badawczo-rozwojowych może sprawić, że urzeczywistnienie czwartej rewolucji przemysłowej, która jest przedmiotem kongresu Impact'16, będzie szybsze, niż się spodziewamy - przekonuje Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zasoby

Polacy maja 0,3 proc. światowego bogactwa. Nawet Grecy są bogatsi

. A przecież Allianz nie bierze pod uwagę inflacji, która realnie sprowadziła ten wzrost w okolice zera. Majątek finansowy polskich rodzin stanowi jakieś 0,3 proc. szacowanego na 111 bilionów euro światowego zasobu bogactwa. O ile w najbogatszych krajach prywatny majątek rodzin jest znacznie wyższy

ARP otwiera się na nowoczesne branże, szuka synergii i porządkuje portfele firm

wewnętrznych synergii i porządkuje portfel firm, poinformował prezes ARP Marcin Chludziński podczas panelu "Zarządzanie państwowymi zasobami w gospodarce", którego gospodarzem była Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.  Prezes

Bank Światowy obniża prognozę PKB dla Rosji

analityków banku znajdują się one w złej sytuacji z powodu stale pogarszającej się sprzedaży i krajowego popytu. Prognoza BŚ jest znacznie bardziej pesymistyczna od przewidywań rosyjskiego rządu, który zakłada, że w tym roku rosyjskie PKB skurczy się w sumie o 7,5 proc. Bank Światowy ostrzegł też, że Rosja

Przegląd prasy

umowę z Gaz-Systemem na budowę gazociągu o wartości 15,86 mln zł --NWZ Vivid Games za emisją 1,5 mln warrantów wymiennych na akcje serii G --Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board wzrósł do 122,9 pkt w VIII --MIB: Tomasz Tomala pełnomocnikiem ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

Zubelewicz z RPP: Obniżenie stóp proc. w obecnej sytuacji nie byłoby wskazane

przeciętnego poziomu cen usług. Obecna deflacja, prawie niezauważalna przez gospodarstwa domowe, wynika ze zmiany cen surowców i niektórych towarów. Tym samym ewentualny wzrost cen ropy na rynkach światowych będzie skutkować inflacją także w sferze produkcyjnej" - dodał członek RPP. "Gdyby doszło

Work Service: 76% firm nie ma programów rozwojowych dla osób w wieku 50+

dla krajów OECD to 55%. "Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 r. co trzeci Polak będzie miał 65 lub więcej lat. Dziś wśród osób w wieku 65-69 lat pracuje zaledwie 9% pracowników, przy światowej średniej na poziomie 20%. Dlatego aktywizowanie i zwiększanie zatrudnienia seniorów

Przegląd prasy

w VII wg fin. danych --Budimex wybuduje centrum dystrybucyjne Lidl Mińsk Mazowiecki za 146,44 mln zł --PRRF: Zasoby nowoczesnej powierzchni handlow. to 11,2 mln m2 GLA po I półroczu --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 240 tys. w USA --Neuca nie przewiduje kolejnych zmian

"PB": Palaczy i tytoniowy biznes czeka horror

Stale rosnąca akcyza bije w firmy tytoniowe. Choć ostatnio zaczęła spadać, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. W coraz większej liczbie krajów wprowadzany jest zakaz palenia w miejscach publicznych. Z danych przedstawiony przez Światową Organizację zdrowia wynika, że europejska gospodarka

Ameryka wydała miliardy na walkę z afgańskim opium. Wszystko na nic

13 lat na powstrzymanie produkcji narkotyków w kraju uprawy stale rosną. W 2007 r. wynosiły 193 tys. hektarów. Raport opiera się na danych ONZ-owskiego Biura ds. Narkotyków i Przestępczości. Z Afganistanu pochodzi 80 proc. światowych zasobów opium. Handel kwitnie, bo tylko w ciągu jednego roku, od

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

światowej premierze gry.     Źródło: spółka Bloober Team: Gra "Perception" autorstwa amerykańskiego studia The Deep End Games na konsole Microsoft XboxOne i Sony Playstation 4 została wprowadzona na rynek. Światowym wydawcą gry jest spółka Feardemic – wydawnicze ramię grupy

Jeden król, jeden książe, jeden sułtan i dwóch emirów. Oto pięciu najbogatszych monarchów świata

center finansowych świata. Przyczynił się do powstania wielu rozpoznawalnych firm, takich jak linie lotnicze Emirates Airline. Obecnie jako ich akcjonariusz czerpie z nich korzyści majątkowe w postaci dywidend. Dodatkowo, jego zasoby finansowe pomnażają się dzięki dochodom z ropy naftowej. Jego luksusową

Zła wiadomość: w 2100 r. będzie nas nawet 13 miliardów

szacują, że istnieje 80-procentowe prawdopodobieństwo, iż w 2100 r. na Ziemi będzie od 9,6 mld do 12,3 mld ludzi. I aż 95-procentowe prawdopodobieństwo, że liczba osobników Homo sapiens sięgnie 9-13,2 mld. Za ten gwałtowny wzrost światowej populacji odpowiadać będzie Afryka. Już teraz ta kolebka ludzkości

Niemcy też mają problemy... mieszkaniowe

czasu Na swoją dobrą sytuację mieszkaniową Niemcy pracowały przez wiele lat, angażując w to bardzo duże środki. Zniszczenia wojenne i wielomilionowa fala uchodźców z terenów zajętych przez Armię Radziecką sprawiły, że po II wojnie światowej Niemcy musiały uczynić rozwój mieszkalnictwa jednym z głównych

Krynica: jak dzięki inwestycjom Polska dobiła do peletonu

zorientowaliśmy się, że są tu także duże zasoby fachowej siły roboczej. Dziś zatrudniamy w Polsce 10 tys. osób. W tym ponad 1600 inżynierów, pracujących na potrzeby całej korporacji. I to nie jest nasze ostatnie słowo. My się czujemy tu jak u siebie - zapewniła. Przekonywała, że po 25 latach GE ma w Polsce ciągle

MFW i BŚ mają konkurentów. Państwa BRICS chcą zebrać 200 mld dol.

Międzynarodowej Agencji Energetyki, która obecnie decyduje np. o interwencjach na rynku paliwowym w państwach OECD, skupiającej najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa Zachodu. Ale plany Moskwy sięgają dalej. W Fortalezie Putin podkreślał, że państwa BRICS mają 30-60 proc. światowych zasobów surowców. Dlatego

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

rozwoju. Choć w dokumencie rządowym nie ma o tym wzmianki, jego wyraźną inspiracją jest "nowa ekonomia strukturalna" zaproponowana przez chińskiego ekonomistę, byłego wiceprezesa Banku Światowego Justina Yifu Lina. W wydanej w 2012 r. przez Bank Światowy pracy "New Structural Economics. A

Prezes KGHM: Dobre wyniki I kw. głównie efektem dwucyfrowego r/r wzrostu cen

Hutnictwa) są kontynuowane zgodnie z harmonogramem. Jeżeli pozytywne tendencje w gospodarce światowej zostaną utrzymane, to o wyniki kolejnych miesięcy jesteśmy spokojni" - powiedział Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie. Wzrost skonsolidowanych przychodów o 25,5% r/r do 4 911 mln zł stanowi

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3,2% w 2016, przyspieszy do 3,5% w 2017 r.

średniej, po wyraźnym obniżeniu w następstwie światowego kryzysu finansowego. "Przy utrzymującym się spadku zasobu siły roboczej oraz obniżeniu dynamiki kapitału, na niewielkie przyspieszenie dynamiki potencjalnego PKB złoży się wyższe tempo wzrostu wydajności czynników produkcji (TFP) oraz spadek

Zysk netto PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 7,99 mln zł w 2016 r.

zasoby. Dzięki temu poziom kosztów pozostał na stałym poziomie, a wzrost przychodów przełożył się bezpośrednio na wzrost rentowności Grupy PMPG Polskie Media. Pozytywny wpływ na rentowność miała również optymalizacja kosztów sprzedaży osiągnięta dzięki wdrożeniu automatyzacji procesu obsługi zleceń oraz

Przegląd prasy

Światowy zaproponował pomoc w oddłużeniu polskich szpitali - wynika z informacji DGP i TOK FM --  Bardziej niż o połowę skurczyła się liczba Polaków zainteresowanych podjęciem pracy poza naszym krajem --Francuzi mają szansę na to, by stać się dostawcami okrętów podwodnych dla polskiej marynarki

VMware chce umacniać pozycję w bankowości, telekomunikacji, energetyce i public

zasoby chmurowe wskazują korzyści takie jak obniżenie kosztów CAPEX/OPEX, wygodę użycia i transparentność kosztów. Barierą dla wdrożenia chmury wciąż pozostaje jednak zaplecze legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej i lokalnych rozporządzeń, które jest w tym zakresie nieprecyzyjne" &ndash

Ekologia Franciszka. "Laudato si'" - nowa encyklika papieża

. Natomiast z encykliki cieszy się Francja. Paryż będzie jesienią gospodarzem ONZ-owskiego szczytu, który ma ustalić światowe redukcje CO2 po 2020 r. - "Laudato si'" to ważny wkład w sukces klimatycznej konferencji ONZ w Paryżu - oświadczył wczoraj szef francuskiej dyplomacji Laurent Fabius. Papież

Czołgi, rakiety, samoloty - licytacja między Rosją a Zachodem

wciąż siedem razy mniej niż Stany Zjednoczone (580 mld) i dużo mniej niż Chiny (130 mld). - Jest oczywiste, że nasz przemysł obronny jest najważniejszym zasobem wzrostu całej gospodarki - mówił Putin. - Ta gałąź powinna podnosić poprzeczkę dla wielu parametrów technologii i produkcji i, tak jak

Nie linczować gazu łupkowego

największym producentem gazu na świecie, wyprzedzając Rosję. USA stały się też niezależne od importu gazu, choć jeszcze na początku dekady wielu ekonomistów prognozowało, że Amerykanie zwiększą zakupy gazu za granicą, bo ich własne zasoby się wyczerpują. A ceny gazu w USA są teraz trzy razy niższe niż trzy