światowego spożycia

ms

W Rosji wódka, na Kubie rum, a na Filipinach gin. Kto ile pije? I jak dużo Polacy?

W Rosji wódka, na Kubie rum, a na Filipinach gin. Kto ile pije? I jak dużo Polacy?

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w ubiegłym roku w Rosji wypito niemal 2 mld litrów wódki - to oznacza, że na każdego mężczyznę, kobietę i dziecko przypadło 14 litrów. Polacy zajęli czwarte miejsce na świecie pod względem spożycia wódki

Ile soli jest w burgerze czy płatkach śniadaniowych? W każdym kraju jej zawartość jest inna. Zobacz, gdzie popularne przekąski są najbardziej niezdrowe

Ten sam produkt w jednym kraju może zawierać nawet trzy razy więcej soli niż w innym. Najnowszy raport opublikowany przez World Action on Salt and Health pokazuje, że nawet Big Mac, teoretycznie identyczny na całym świecie, na różnych kontynentach zawiera inną ilość tego składnika. A nie jest to bez znaczenia. Nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca, rak żołądka i osteoporoza to tylko niektóre z poważnych skutków zdrowotnych i powikłań wynikających z nadmiernego spożycia soli. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzienne spożycie soli nie przekraczało 5 g. Warto w tym miejscu wspomnieć, że statystyczny Polak spożywa każdego dnia prawie 11 g soli. Zobacz, jak bardzo może się różnić zawartość soli w popularnych produktach, w zależności od kraju ich produkcji.

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

. i 4,9% w 2020 r. wobec 8,7% w 2018 r., ocenia bank. Analitycy Credit Agricole podkreślają, że pomimo spowolnienia w światowym handlu relatywnie szybki wzrost produkcji w polskim przetwórstwie powinien zostać utrzymany w kolejnych kwartałach. "Głównymi przyczynami oczekiwanej odporności

RPP: Inflacja w I poł. 2020 r. może być nieco wyższa niż zakłada projekt budżetu

makroekonomicznymi przyjętymi w uzasadnieniu, podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2020 r. pozostanie popyt krajowy, w szczególności spożycie prywatne. Wzrostowi spożycia będą sprzyjać rosnące dochody do dyspozycji gospodarstw domowych związane z założoną nadal korzystną sytuacją na rynku pracy oraz

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP, struktura PKB w I kw.

(BOŚ). "Biorąc pod uwagę, że marcowe obostrzenia administracyjne w głównej mierze dotyczyły sektora usług konsumpcyjnych oczekujemy solidnego spadku dynamiki spożycia gospodarstw domowych. Z uwagi na wyższe wydatki inwestycyjne sektora publicznego, póki co w I kw. ograniczoną skalę spadku

Ponad 500 osób poparło deklarację NFZ dot. wprowadzenia tzw. opłaty cukrowej

coraz częściej również dotyczy dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia polskie dzieci tyją najszybciej w Europie" - powiedział prezes NFZ Adam Niedzielski, cytowany w komunikacie.  Deklaracja jest apelem skierowanym do autorytetów medycznych, ekspertów, konsultantów w różnych

BOŚ Bank: Dane PKB w III kw. i umowa USA-Chiny w centrum uwagi w przyszłym tyg.

. Ekonomiści wskazują, że w III kw. Oczekiwane jest dalszy spadek dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, a czynnikiem, który istotnie powinien ograniczać skalę spowolnienia aktywności w warunkach niekorzystnej sytuacji zewnętrznej powinno być spożycie gospodarstw domowych. W przyszłym tygodniu

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

Światowego (-4,2%). Bardziej optymistyczni są natomiast eksperci EKF w zakresie oczekiwanego wzrostu dynamiki PKB w roku 2021 i 2022. Konsensus prognostyczny przewiduje również głębszy spadek inwestycji i spożycia w porównaniu do rządowego programu konwergencji" - czytamy w raporcie. Pomimo recesji

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin, USA i krajowe PKB w I kw.

Środowiska (BOŚ). "W bieżącym tygodniu kontynuowana będzie seria publikacji danych obrazujących skutki pandemii dla światowej gospodarki z początkiem II kw. Najistotniejsze z nich będą kwietniowe dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej (pokażą jak szybko powraca ona do aktywności) oraz gospodarki

Światowe ceny żywności najwyższe od grudnia 2014 r.

spożycia. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku br. światowe ceny zbóż osiągnęły minimum lokalne i w kolejnych kwartałach będą utrzymywać się w łagodnym trendzie wzrostowym" - podsumowano w materiale.  (ISBnews)

BGŻ BNP Paribas: Zbiory kawy będą wyższe o 7% r/r w sezonie 2018/2019

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Zbiory kawy na świecie w sezonie 2018-2019 będą o ok. 7% większe niż przed rokiem, podczas gdy jej spożycie zwiększy się o ok. 3%, prognozują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas. W sezonie 2017/2018 światowa produkcja kawy wyniosła 159,8 mln 60 kg worków (USDA

MPiT: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 5% w 2019 r.

, zwłaszcza spożycie w sektorze gospodarstw domowych, w dalszym ciągu stanowić będzie siłę napędową wzrostu gospodarczego UE, do czego przyczynia się - wciąż dobra - sytuacja na rynku pracy, uznajemy za zasadne dokonanie korekty w górę oczekiwań dot. dynamiki polskiego eksportu towarów w całym 2019 r

Bank Światowy: Inwestycje w Polsce wzrosną o 4,7% w 2017 r. i o 6,6% w 2018 r.

spożycia publicznego prognozowany jest na poziomach odpowiednio: 4,1%, 3,9% i 3,3%. Bank Światowy prognozuje, że eksport towarów i usług zwiększy się o 6,9% w tym roku, a w latach 2018-2019 - odpowiednio o: 5,7% i 5,3%. W przypadku importu wzrosty wyniosą odpowiednio: 8,1%, 7,2% i 6,8%. Inflacja w 2017

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

dynamika PKB wyniosła 5,1% rekordowego wzrostu, zaczęła odgrywać mniejszą rolę" - wskazał. Podkreślił, że widać oznaki spowolnienia gospodarki światowej, co oznacza mniejszy popyt na polskie produkty w ramach strefy euro, która może być w gorszej kondycji gospodarczej. Może to też nasilić tendencje

MRiRW: Ceny masła powoli spadają w Polsce

) w Unii Europejskiej jest o 57,9 euro wyższa niż w Polsce, podano także. "Obserwowany do tej pory na rynkach światowych wzrost cen sprzedaży masła widoczny był również na naszym rynku. Wynikał on z globalnej sytuacji podażowo-popytowej. Ceny masła w Unii Europejskiej rosły nieustannie od marca

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

wpływały na kształtowanie się najważniejszych agregatów makroekonomicznych w 2016 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiany te mogą oddziaływać w kierunku nieco szybszego wzrostu PKB w 2016 r. oraz innej jego struktury - wyższej dynamiki spożycia indywidualnego oraz niższej - inwestycji"

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym ograniczając skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce. Poniżej przedstawiamy

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

spożycia prywatnego będzie dobra sytuacja na rynku pracy oraz rekordowy optymizm gospodarstw domowych. W naszej prognozie zakładamy, że w II kw. 2020 r. zostaną ponownie wypłacone dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów (tzw. 13-ta emerytura). Stagnacja wzrostu zatrudnienia (trudności w znalezieniu

BIEC: WWK spadł o 2 pkt we IX; gospodarka odczuwa słabszą koniunkturę za granicą

szczególności kluczowej roli spożycia indywidualnego, polska gospodarka nie pozostaje całkiem odporna na osłabienie koniunktury w jej najbliższym otoczeniu, tym bardziej, że co najmniej od dwóch lat staje się ona coraz mniej konkurencyjna na światowych rynkach, głównie za sprawą rosnących kosztów prowadzenia

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

czynnikiem wzrostu w tym okresie pozostanie spożycie indywidualne, co wynika z dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy oraz wypłat świadczeń z programu 'Rodzina 500+', które pozytywnie wpływają na siłę nabywczą i nastroje gospodarstw domowych. Dodatkowo w II połowie br. nastąpi przyśpieszenie dynamiki

Jedz mniej mięsa. I najlepiej żadnych wędlin

Jedz mniej mięsa. I najlepiej żadnych wędlin

przygotowana przez niemiecką Fundację Heinricha Bölla - podaje, że w 2013 r. spożycie mięsa na świecie wyniosło rocznie 43,1 kg na głowę. W krajach rozwiniętych - 79,3 kg, w rozwijających się - 33,3 kg. W latach 1971-2010 światowa produkcja mięsa się potroiła. Jednocześnie jedna siódma ludzkości cierpi z

ARR: Wzrost eksportu mleka wolumenowo może się utrzymać w kolejnych miesiącach

uzyskiwane w eksporcie, wartość wywozu może być mniejsza niż rok wcześniej" - czytamy w raporcie. Pomimo notowanego od początku 2015 r. pogorszenia koniunktury na światowym rynku mleka oraz utrzymanego przez Rosję embarga na import produktów mleczarskich, wolumen eksportu tych produktów z Polski był

Deflacja znikła. Według Eurostatu ceny w Polsce przestały już spadać

Dziś Eurostat podał najnowsze dane dotyczące inflacji w krajach Unii Europejskiej. To pierwszy wzrost cen w Polsce od czerwca 2014 roku. Przyczyną ponaddwuletniego okresu deflacji były spadek cen ropy na światowych rynkach i niskie ceny żywności. Analitycy już wcześniej prognozowali, że pod koniec

Rosną ceny masła. Za kostkę płacimy nawet 8 zł, a rolnicy odbijają sobie dwa lata taniego mleka

popytu w USA pod koniec 2015 r., bo Amerykanie zaczęli rezygnować z tłuszczów roślinnych i zwiększył się import do USA.  W 2016 r. spożycie masła rosło też na rynku unijnym i azjatyckim. W gospodarstwach domowych w Polsce spożycie wzrosło o 7,7 proc., także ze względu na niskie ceny

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

funduszu płac. Dodatkowo pozytywnie na prognozę spożycia indywidualnego oddziałuje systematyczna poprawa nastrojów gospodarstw domowych - wskaźniki ufności konsumenckiej nadal znajdują się w średniookresowym trendzie wzrostowym przy historycznie maksymalnych poziomach" - napisano także w raporcie

Łatwiej kupisz u nas wódkę niż chleb. "Rz": Sklepów z alkoholem będzie mniej

- mówi Krzysztof Brzóska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak podkreśla, nie jest tak, że do kasy miasta tylko płyną środki z opłat za koncesje, bo w praktyce złotówka wpada, a 4 zł wypływa. Według Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt sprzedaży alkoholu powinien

Jak będziemy robić zakupy w czasie epidemii koronawirusa? Co z pracą aptek? Czy mogą działać restauracje? Jak uniknąć kolejek?

ochronne i produkty do dezynfekcji. Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej na Twitterze, apeluje: „Drodzy Farmaceuci. Nasi Pacjenci, zupełnie niepotrzebnie, robią duże zapasy leków. Pomóżmy im zrozumieć różnicę pomiędzy wirusem a trzecią wojną światową. Najgorszym doradcą są zbędne emocje

BGŻ BNP Paribas, KRD-IG: Wzrost produkcji drobiu wyhamuje w kolejnych latach 

Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę Bartosz Urbaniak, podczas debaty poświęconej raportowi.  Według danych GUS, w 2016 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła ok. 2,6 mln ton, co stanowiło ok. 17% produkcji unijnej i dało Polsce siódmą pozycję na świecie (2,1% światowej produkcji

BGŻ BNP Paribas: Wartość rynku herbaty sięgnie 21,33 mld USD w 2024 r.

najwyższym spożyciu herbaty.  "Z danych FAO wynika, że w 2016 r. na  całym świecie wyprodukowano 5,73 mln ton herbaty (czarnej, zielonej i innych), a globalny rynek herbaty wart był ok. 14,45 mld USD. Przewiduje się, że w najbliższych latach będzie on rósł i w 2024 roku osiągnie wartość

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3,2% w 2016, przyspieszy do 3,5% w 2017 r.

pośrednio wpływa również na obniżenie nakładów brutto na środki trwałe i spożycia indywidualnego. Skala tego wpływu jest jednak stosunkowo niewielka. Ponadto słabszy kurs złotego oraz spowolnienie importu w reakcji na niższy popyt krajowy częściowo  ograniczają  wpływ  negatywnych uwarunkowań

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

przyszłość" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "W 2019 spodziewamy się spowolnienia wzrostu gospodarczego, w ślad za pogorszeniem światowej koniunktury. Silniejszy od naszych pierwotnych założeń impuls fiskalny przesuwa

Bank BGŻ BNP Paribas: Młode pokolenie i kobiety wpłyną na zwyczaje żywieniowe

.  Bank m.in. wskazuje na wzrost emancypacji i siły nabywczej kobiet jako istotny czynnik kształtujący przyszłość branży spożywczej. Kobiety nie tylko zarabiają coraz więcej (w skali światowej 12 bln USD rocznie), ale również kontrolują istotną część wydatków gospodarstw domowych -  ok. 20

Idzie boom kawowy. Będzie taniej i zdrowiej

Na światowych giełdach za funt kawy (ok. 450 g) handlowcy płacą dziś połowę tego co w 2011 r. Choć już od siedmiu lat ceny lecą w dół, tegoroczny spadek przyspieszył. Obecnie na międzynarodowym rynku za funt kawy trzeba zapłacić ok. 1,12 dolara, czyli ok. 20 proc. mniej niż w pierwszej połowie

BIEC: WPI wzrósł w marcu; inflacja będzie się nasilać przynajmniej w I półroczu

działają nie tylko czynniki o charakterze krótkookresowym, zewnętrzne wobec polskiej gospodarki, takie jak ceny surowców czy kurs złotego ale również czynniki krajowe związane głównie z rosnącym spożyciem indywidualnym i te które sprzyjają wyższej inflacji w dłuższym okresie, takie jak rosnące koszty

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

przyczyni się rosnące spożycie indywidualne. Wzrostowi konsumpcji prywatnej będzie sprzyjać systematyczny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych wynikający z utrzymywania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu wydatków na świadczenia społeczne. W uzasadnieniu wskazano, że wzrost

Poczet alkoholi niezwykłych. Żeby było czym kiedyś oblać koniec pandemii

wykluczenia wokół byłej elektrowni. Woda do produkcji owego niezwykłego destylatu ma także stamtąd pochodzić.  Producent zapewnia przy tym, że jego dzieło nie jest trunkiem jednorazowym, po spożyciu którego licznik Geigera przystawiony do naszego ciała oszaleje. Ponieważ zona liczy 2600 m kw. ziarno

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

pozostaje spożycie gospodarstw domowych, choć dynamika popytu konsumpcyjnego spowalnia. Analitycy szacują, że tempo wzrostu gospodarczego za 2018 rok może sięgnąć nawet ponad 5% r/r. Popyt zewnętrzny oraz ewentualne skutki spowolnienia w strefie euro pozostają zdaniem ekonomistów głównym czynnikiem

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

Hanny od lat jest niezdolny do pracy – pobiera rentę. – To, że taka renta jest, to i dobrze, i źle. Źle, bo ma za co pić, ale gdyby jej nie było, okradałby mnie i dzieci – mówi. Sam alkoholizm to za mało W 2018 roku rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej spożyciem alkoholu

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2019 roku o 3,2% r/r wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Niższy niż w poprzednim kwartale wzrost gospodarczy był przede wszystkim konsekwencją wolniejszego wzrostu konsumpcji. Spożycie gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,3% r/r, po wzroście o 3,9% r/r w 3

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

usługach) ma wciąż solidne spożycie gospodarstw domowych. Zdaniem analityków, dużym ryzykiem pozostaje globalna polityka handlowa i skala oraz trwałość spowolnienia gospodarczego w strefie euro. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Tempo wzrostu gospodarczego w ostatnim

W Czechach piją coraz mniej piwa. Ale ciągle najwięcej na świecie

Consulting liczba turystów odwiedzających Czechy w ubiegłym roku skurczyła się w porównaniu z 2008 rokiem nawet o 10 proc. Mimo wszystko piwowarzy są spokojni, że Czesi pozostaną światowym liderem pod względem spożycia piwa. W 2008 roku statystyczny Czech wypijał średnio 155 litrów piwa, a na drugim miejscu

Sura z RPP: Wzrost PKB przekroczy 4,5% w 2018 r., później będzie się osłabiać

.  "Z pewnością I i II kw. bieżącego roku są szczytem cyklu koniunkturalnego w naszej gospodarce, ale także u naszych najbliższych partnerów gospodarczych. Dynamika handlu światowego nieznacznie się obniżyła, choć pozostaje wyższa niż w ostatnich latach. Czynnikami ryzyka dla wzrostu

Żywność, gaz, prąd, paliwa... Ceny pietruszki mogą być rekordowe. Co jeszcze zdrożeje w 2019? A co stanieje?

drogie w tym roku - jaja i masło, o ponad 15 i 10 proc. Ceny zbić pomogła większa w ostatnim kwartale produkcja mleka w Nowej Zelandii. Dlaczego ma to znaczenie dla cen w Polsce? Nowa Zelandia jest największym eksporterem mleka, wpływa więc na ceny na rynkach światowych, a te są już punktem

Polskie mięso na targach w Paryżu. "Bankiet łokieć w łokieć"

o załapanie się na darmowe jedzenie. Na polski bankiet (bo zrobił się z tego prawdziwy bankiet - z muzyką, a nawet tańcami) przyszli ludzie, z którymi każdy wystawca mięsa na targach chciał zamienić choć kilka słów. Byli Jim Sanders z USA, szef światowej organizacji drobiarskiej, i Paul Lopez, jego

Rekordowo drogi sok pomarańczowy. Winny środek grzybobójczy

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) odkryła w dostawach soku z Brazylii obecność karbendazymu - środka grzybobójczego zakazanego w USA. "Spożycie niewielkich ilości karbendazymu nie zagraża zdrowiu" - napisała FDA w oficjalnym oświadczeniu, wezwała jednak do wycofania

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

braku ich rewizji. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 2,8% r/r w 2016 r. wobec 3,9% wzrostu w poprzednim roku. W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,6%, w tym spożycie

KE podniosła prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,1 pkt do 1,6% w 2015 r.

światowym i jest to pozytywne zjawisko" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za euro i dialog społeczny  Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie. Utrzymanie i stymulacja ożywienia gospodarczego wymagają wyzyskania tych chwilowo korzystnych warunków sprzyjających dążeniu do

Płatności elektroniczne dodały do polskiego PKB 4,3 mld USD w latach 2011-2015

średnia dla wszystkich 70 krajów wziętych pod uwagę w badaniu Moody's Analytics, przeprowadzonym na zlecenie Visa Inc. Dzięki upowszechnieniu płatności elektronicznych dokonywanych m.in. za pomocą kart płatniczych, produkt krajowy brutto (PKB) w 70 badanych krajach (które wytwarza łącznie 95% światowego

McDonald's ma nową strategię. Więcej kurczaka kosztem wołowiny

przekąski jak Chicken McBites - powiedział Thompson. Swoją nową strategią McDonald's chce przede wszystkim przyciągnąć nowych klientów w Stanach Zjednoczonych. - Ceny kurczaka są dużo niższe od wołowiny, a klienci McDonald's, jak wszyscy w ostatnim czasie, odczuwają skutki światowego kryzysu - uważa Bryan

Syty głodnego nie zrozumie

Już gdzieś to państwo słyszeli? Zapewne. Raz po raz bowiem jakaś szacowna instytucja publikuje kolejny wstrząsający raport o rozmiarach światowego głodu i problemie marnowania jedzenia. Liczby są podobne, wnioski zawsze te same: to, co wyrzucamy, można by przeznaczyć dla głodujących. Za każdym

Włoscy producenci win walczą o polskie gardła

- Sprzedaży win do Polski nie zatrzymał nawet światowy kryzys - uważa włoska enolog Barbara Tamburini. W zeszłym roku Włochy z 14-proc. udziałem w rynku były trzecim eksporterem win do naszego kraju, po Francji i USA. Rocznie Polacy wydają na wino 1,64 mld zł i wypijają około 100 mln litrów. Dla

Deflacja i budżetowe negatywne zaskoczenie

od oczekiwań rynkowych. Ekonomiści są zgodni - główna przyczyna deflacji to spadek ceny ropy i gazu na rynkach światowych. Te zaś według prognoz na razie nie będą silnie rosły. Według NBP deflacja, a nie inflacja średnioroczna wyniesie w tym roku 0,4 proc. Dla obywateli to, że ceny nie rosną, to

Rekordowo kiepskie zbiory w Szampanii. Szampan wkrótce zniknie z półek

producentów szampana - CIVC. Producenci szampana mają jednak dodatkowy problem. We Francji zaobserwowano spadek spożycia trunku - w 2011 roku zanotowano 2-procentowy spadek sprzedaży, w tym podczas Świąt i Nowego Roku spożycie było o 8 proc. niższe niż rok wcześniej. To wyjątkowo złe wiadomości dla

Więcej o 100 sklepów z alkoholem i ludzie się rozpiją. To fakt

miasto osiągnęłoby status 200 punktów sprzedaży mocnego alkoholu. Z ich opinią zgadza się część radnych. Jednocześnie statystyki mówią, że mimo zaledwie 100 sklepów monopolowych wypijamy rocznie 3,27 litra czystego alkoholu na głowę. W Kielcach spożycie wynosi 3,14 litra na mieszkańca. Najwięcej w Polsce

Polacy jedzą coraz więcej dań gotowych. Francuzi chcą wykorzystać ten trend

- Polska jest krajem, w którym w ostatnich latach obserwujemy ciekawą zmianę zwyczajów konsumpcyjnych. Jesteśmy przekonani, że w jej wyniku wzrośnie zapotrzebowanie na dobre, zdrowe i gotowe do spożycia dania - mówi Julien Fournier, dyrektor marketingu Fleury Michon. Fleury Michon to rodzinna

Jajka. Jak je kupować? Oznaczenie chowu, klasa wagowa [PORADNIK]

. Oznakowanie na skorupach nie jest w takim przypadku wymagane. I na koniec ważne pytanie: ile jajek powinniśmy spożywać? - Zawsze mówiło się, że powinniśmy ograniczać spożycie jajek jako źródła cholesterolu. Z kolei teraz Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że możemy ich jeść do dziesięciu tygodniowo. Jednak

Szkocja chce wprowadzić minimalne ceny na alkohol

Szkocka Partia Narodowa realizuje swoje obietnice i chce wprowadzić ceny minimalne na alkohol. Ma to ograniczyć spożycie napojów procentowych, dzięki czemu spadnie liczba zgonów wywołanych chorobą alkoholową i uda się zaoszczędzić 83 mln funtów na leczeniu alkoholików. W przeliczeniu na złotówki

Cydr stał się modny w Polsce. Dzięki Putinowi

rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Niski poziom spożycia w połączeniu ze stagnacją na rynku konkurencyjnego wśród konsumentów piwa mogą być głównymi motorami wzrostu tego rynku. Według analiz producentów cydrów jego smak dotychczas poznało tylko 20 proc. Polaków, a sprzedaż tego trunku to zaledwie 0,5

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

kolejnych kwartałach będziemy świadkami stopniowej poprawy w zakresie inwestycji. W solidnym tempie (najwyższym od blisko 5 lat) rośnie spożycie gospodarstw domowych, czemu sprzyja szybko poprawiająca się sytuacja na rynku pracy (wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń). Oczekujemy także, że w drugiej połowie

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak. "Oczekując jednocześnie wolniejszego wzrostu gospodarki globalnej w 2019 r., niższej dynamiki wzrostu inwestycji SFP oraz wolniejszej poprawy sytuacji na rynku pracy skutkującej nieco niższą dynamiką spożycia gospodarstw domowych zakładamy

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

ropy naftowej na rynkach światowych i ceny żywności, nie będą przyczyniać się do narastania presji inflacyjnej, to członkowie Rady będą pod presją proinflacyjnego oddziaływania sytuacji na rynku pracy. Podtrzymujemy nasz scenariusz, że stopy procentowe w Polsce wzrosną o 25 pb w listopadzie 2018"

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

gospodarki globalnej w 2019 r., niższej dynamiki wzrostu inwestycji SFP oraz wolniejszej poprawy sytuacji na rynku pracy skutkującej nieco niższą dynamiką spożycia gospodarstw domowych zakładamy obniżenie dynamiki PKB do 4,0% r/r, wobec 5,0% - 5,1% r/r w 2018 r. Oczekujemy, że w I poł. roku dynamika wzrostu

Przegląd prasy

: Spożycie piwa w Polsce to rocznie średnio 98 l na osobę --Wartość inwestycji w SSE w Polsce powiększyła się o 9,5% w ciągu 2015 roku --Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane --Rząd przyjął projekt ws. przeciwdziałania wyłudzaniu VAT w obrocie paliwami --Pierwszy statek z

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

5,2% r/r w I kw. br. w warunkach lepszych wyników krajowego eksportu. Cały czas oczekujemy nieco słabszego wyniku dynamiki PKB względem początku roku z uwagi na wolniejsze tempo wzrostu aktywności w budownictwie (które w I kw. sięgnęło 30% r/r) oraz spożycia gospodarstw domowych (m.in. słabsze w

Polski ser nabierany pałeczkami w Chinach

spożycia, w Chinach - 12-miesięczny. Oprócz serwatki i mleka w proszku (tego odtłuszczonego Polska jest w Chinach szóstym światowym dostawcą) to właśnie UHT ma największe wzięcie na chińskim rynku. Ten jest niezwykle chłonny przez brak zaufania do rodzimego mleka. Kilka lat temu wybuchła panika, gdy setki

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: Kufel piwa

grubsza 12-15 zł. Ceny piwa na Oktoberfest wzbudzają w Niemczech duże emocje, bo to rynek należący do ścisłej światowej czołówki pod względem wielkości spożycia - rocznie na głowę wypija się tam grubo ponad 100 litrów. W samej Bawarii, gdzie małe browary można znaleźć w wielu miasteczkach i przy

Przegląd prasy

rękawic nitrylowych w Tajlandii, podała spółka. Inwestycja o wartości 119 mln zł zwiększyła moce produkcyjne grupy o ponad 150%, do ponad 3 mld sztuk rękawic rocznie. --Zbiory kawy na świecie w sezonie 2018-2019 będą o ok. 7% większe niż przed rokiem, podczas gdy jej spożycie zwiększy się o ok. 3

Przegląd informacji ze spółek

fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, podała spółka. Inwestycja o wartości 119 mln zł zwiększyła moce produkcyjne grupy o ponad 150%, do ponad 3 mld sztuk rękawic rocznie. Zbiory kawy na świecie w sezonie 2018-2019 będą o ok. 7% większe niż przed rokiem, podczas gdy jej spożycie zwiększy się o

Gdzie najczęściej robimy zakupy? Wygodne sklepy podbijają miasta

pracują, żyją w biegu, nie mają czasu na duże zakupy i na codzienne przygotowywanie skomplikowanych posiłków. Cenią sklepy "convenience" za wydłużone godziny otwarcia i szeroki asortyment podstawowych produktów, również dań gotowych do spożycia czy takich, które wystarczy podgrzać w mikrofalówce

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

struktura wzrostu gospodarczego. Na podstawie danych miesięcznych można jednak przypuszczać, że głównym motorem wzrostu była konsumpcja prywatna, która według naszych szacunków przyspieszyła do 4,6% r/r. Niezmiennie wsparciem dla spożycia prywatnego pozostaje dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące dochody

Browary czeka słaby rok. Winna kapryśna pogoda

oszczędnościowe, które osłabiają konsumpcję. Stagnacja zapanowała na tradycyjnie silnych rynkach Czech i Wlk. Brytanii. Na tym tle nasz rynek był wyraźnym liderem w I półroczu 2012, ale później dorównał słabością reszcie rynków. Mimo to nadal należymy do pierwszej dziesiątki największych światowych piwnych potęg

Polacy lubią cukier. Zjadamy go 1,6 mln ton rocznie

czy kawę, to, co wrzucamy do ciasta, a także cukier, który przyjmujemy we wszystkich produktach spożywczych: czekoladzie, cukierkach, lodach, jogurtach, hamburgerach, napojach itp. Spożycie cukru w kilogramowych torebkach spada, bo zmienił się nasz model konsumpcji. Kobiety stały się nowocześniejsze i

Gospodarka na talerzu: kawa z Kaffy

palenia i zaparzania kawy nie jest stosowany w zasadzie nigdzie poza Etiopią: - W szeroko pojętych krajach zachodnich przyjmuje się, by ziarna po wypaleniu poczekały przynajmniej kilka dni przed spożyciem w celu pozbycia się gazów. Po tym okresie kawa uzyskuje swoją optymalną charakterystykę aromatyczno

Whisky rośnie jak na drożdżach. Czy warto w nią... inwestować?

1 mld zł. Wielkość sprzedaży sięga 12 mln litrów - to o prawie 30 proc. więcej, niż rok wcześniej. Jeszcze lepiej dynamikę rynku whisky oddają dane The International Wine&Spirits Research (pochodzą od dystrybutorów, więc obejmują też gastronomię). Według nich, spożycie whisky w Polsce jeszcze cztery

Oliwa Extra Virgin? Ponad połowa butelek nie spełnia norm

afery, w którą zamieszane jest trzynastu włoskich producentów wpadli, gdy zauważyli, że import oliwy do Włoch, jednego z największych światowych producentów, znacznie przekracza eksport. Obserwując, gdzie importowana oliwa trafia, służby trafiły na prawdziwą oliwną mafię nieuczciwych producentów

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

% r/r w marcu (po korekcie), co jest wynikiem niższym od mediany prognoz rynkowych (4,5% r/r). Ceny w górnictwie wzrosły o 27,0% r/r, a ceny w przetwórstwie przemysłowym o 3,6% r/r. Wolniejszy wzrost cen producenckich był pochodną spadków cen metali na światowych rynkach i umocnienia PLN do USD"

Mamy w nosie embargo. Polska produkuje towary, o które zabiega cały świat. Oto 8 naszych eksportowych hitów

90 proc. udziałem w światowych zbiorach . W latach 2004-2013 plantacje aronii zajmowały w kraju 5-8 tys. hektarów, a produkcja tych owoców wzrosła z 38 tys. ton do 58 tys. ton . Co takiego zobaczył świat w "naszej" aronii (roślina pochodzi z Ameryki Płn)? Przede wszystkim zdrowie. Owoce

Branża piwowarska pod kreską z powodu kryzysu i akcyzy

, specjalny fundusz służący łagodzeniu skutków kryzysu dla najuboższych. Rząd rozwiązał rezerwę w trakcie nowelizacji budżetu w połowie 2009 r. Piwowarzy ostro krytykowali zmianę akcyzy, bo przewidywali spadek spożycia, zamknięcia browarów i zwolnienia pracowników. W zeszłym roku Kompania Piwowarska zamknęła

Grube pieniądze, czyli apetyt fiskusa na chipsy i hamburgery

forintów (1,4 zł) od kilograma. Orban nie przepuścił nawet zupkom w proszku (500 forintów, czyli 7 zł za kg), choć jako żywo nikt dotąd nie ostrzegał, że jedząc je, można przytyć. Z czasów studenckich pamiętamy raczej narzekania konsumentów, że po spożyciu zupki głód nie ustawał, więc trzeba było dopychać

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

odnotowywane poziomy nadal pozostają wysokie. Po bardzo udanym styczniu i solidnym lutym można liczyć na wysoki przyrost konsumpcji w I kwartale bieżącego roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę również ostatnie, dobre dane z rynku pracy, lepsze wyniki spożycia prywatnego nie będą przejściowe i mogą utrzymywać się w

Co piąta złotówka wydana na wino wędruje do... dyskontów

musujące i vermuty. Spożycie wina rosło u nas w latach gospodarczej prosperity aż po 15 proc. rocznie, a w okresie spowolnienia gospodarki tempo wzrostu spadło do kilku procent. Czyli rynek winiarski utrzymał umiarkowany wzrost, w przeciwieństwie do np. rynku piwnego i wódki. - Sprzedaży win do Polski nie

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

odnotowywała stabilny i solidny wzrost, wspierana przez poprawę na rynku pracy i spadek cen. Popyt krajowy wzrósł w II kw. br. o 3,3% r/r po wzroście o 2,6% r/r w poprzednich trzech miesiącach. Spożycie indywidualne gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,0% r/r wobec wzrostu o 3,1% r/r w poprzednim

Analitycy OECD odkryli 555 dziwnych przepisów, które dławią greckie firmy

kraj od kilku dobrych lat przechodzi reformy i robi postępy. W najnowszym rankingu "Doing Business 2014" Banku Światowego, który pokazuje łatwość prowadzenia biznesu w różnych krajach, Grecja awansowała z 89. na 72. pozycję (na 189 krajów). Jeszcze w 2008 roku była na 100. miejscu na 178

Browary wznoszą modły o upalne lato... wczesną wiosną

największych światowych piwnych rynków. Polska należy do pierwszej dziesiątki krajów pod względem ilości warzonego piwa. Według danych International Beverege Markets w 2011 r. zajmowała dziewiąte miejsce, przed Hiszpanią, a za Wielką Brytanią. Polacy gonią europejską czołówkę pod względem ilości piwa

Przepowiednie dla Żywca, czyli "czarne łabędzie"

mówią liczby? Lokalny browar założony w 1856 r. na obrzeżach monarchii austro-węgierskiej, warzący przed I wojną światową 130 tys. hektolitrów piwa, stał się nie tylko drugim co do wielkości producentem piwa w Polsce ze sprzedażą 11,2 mln hl, ale daje również 5 proc. globalnej produkcji swojemu

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

spadkowa fazę cyklu w III kw. 2017 r.), "oleje i tłuszcze" (spadek dynamiki cen masła wraz z wejściem światowego rynku mleka w spadkową fazę cyklu) oraz "cukier" (skutek zniesienia kwot cukrowych w UE w październiku 2017 r.). Do zmniejszenia inflacji (o 0,1 pp.) przyczyniła się również

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

notowań ropy naftowej na rynku światowym, która wydłuży okres powrotu krajowej inflacji do celu 2,5%. Biorąc jednak pod uwagę obserwowany silny wzrost popytu na pracę oraz dodatkowy impuls zwiększający popyt konsumpcyjny ze strony programu 500+, wydaje się prawdopodobne, że najbliższych kwartałach

Zostań Francuzem, czyli 16 powodów żeby pić wino

zakrzepicą. Dr Marianne Tang Severinsen ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborgu, przeanalizowawszy losy blisko 30 tys. mężczyzn i 30 tys. kobiet na przestrzeni 10 lat, doszła do wniosku, że umiarkowane spożycie alkoholu zmniejsza ryzyko rozwoju zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej i zakrzepicy

Robert Parker: Ceny żywności będą rosły

nieruchomości będą następowały powoli. Jedną z najbardziej przecenionych branż na giełdach są banki. Czy ich ceny spadły już do dostatecznie atrakcyjnych poziomów, by znów kupować ich akcje? - Uważam, że banki światowe wchodzą w okres skromniejszego wzrostu, który potrwa przez kilka kolejnych lat. Ponieważ

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

rynkach światowych była ograniczana przez osłabienie USD względem PLN. Dzisiejsze dane nie powinny mieć istotnego wpływu na stanowisko dominującej „gołębiej" większości w RPP opowiadającej się kontynuacją stabilizacji stóp co najmniej do końca tego roku. Podtrzymujemy jednak oczekiwanie, że

Inflacja przyspiesza, ale nie powinna wpłynąć na decyzję RPP wg analityków

elastycznością dochodową popytu. Zwiększenie wag w tych kategoriach sygnalizuje, że kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy w ub. r., a także pozytywny wpływ programu Rodzina 500+ na konsumpcję oddziaływały w kierunku zwiększonego spożycia dóbr luksusowych. Dzisiejsze dane sygnalizują, że w kolejnych

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews) - Marcowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia należy ocenić pozytywnie, gdyż przy wciąż spadających cenach zwiększają one siłę nabywczą gospodarstw domowych. To z kolei pozytywnie przekłada się na spożycie i ewentualny wzrost PKB w I kw. tego roku, uważają

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

% r/r, podczas gdy w 2014 r. i 2015 r. wynosił odpowiednio 18,3% i 22,2%. Pozytywnym sygnałem w danych o produkcji przemysłowej jest wzrost produkcji w górnictwie (+7,5% r/r) – odnotowany pierwszy raz od lutego br. Ta poprawa może wnikać z ostatniego wzrostu cen węgla na rynku światowym, co

Co siedzi w jedzeniu?

barwę. Eksperci Światowego Funduszu Badań nad Rakiem wskazali na ich możliwy związek z nowotworami jelita grubego, żołądka i przełyku. To prawda, tyle że rezygnacja z konserwowania mięsa przyniosłaby więcej szkody niż pożytku - przede wszystkim z uwagi na częste i bardzo poważne zatrucia jadem

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

światowych i wysokiej konkurencji na rynkach" – analitycy Banku Millennium. "W marcu bieżącego roku produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5 proc. rdr, po wzroście o 6,7 proc. w lutym, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,8 proc. rdr, po wzroście o 3,9 proc. rdr miesiąc wcześniej. Odczyt kształtuje

Wszystkie zegarki posła Nowaka. "To nie jest facet, z którym umówisz się na piwo"

gości, którzy przyjeżdżają prosto ze Stadionu Narodowego. Podobno jedną z lóż zamówił światowej sławy miliarder Roman Abramowicz, wielu chciałoby go przynajmniej zobaczyć z bliska. Abramowicz w końcu nie pojawia się i jest to zapewne lekki zawód, ale nie powód, by zabawa była nieudana. Przytaczana przez

Rosnące ceny żywności. Co stanieje, co zdrożeje po wakacjach

drożeją zboża. Można nawet powiedzieć, że na rynku zbożowo-młynarskim od paru tygodni panuje prawdziwa panika. Ceny zbóż rosną dosłownie z dnia na dzień. Dziś tona pszenicy na światowych giełdach jest już dwukrotnie wyższa niż przed dwoma miesiącami. W Polsce szybko zbliża się do tej granicy - przed

Albo dopuścimy GMO, albo zdrożeje żywność

podstawowym składnikiem pasz. Prawie 85 proc. światowych zbiorów śruty pochodzi z nasion genetycznie modyfikowanych. Polscy producenci pasz dla zwierząt bazują właśnie na importowanej śrucie sojowej. Śruta z GMO jest łatwo dostępna, tańsza i bardziej wydajna, czyli obniża koszty produkcji. Tak naprawdę soja