światowe pkb

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

W przyszłym roku nasz wzrost PKB lekko spowolni, do 3,5 proc. - przewiduje Bank Światowy. Nie spodziewa się też, by rząd utrzymał dyscyplinę fiskalną, i uważa, że deficyt sektora finansów publicznych przekroczy dopuszczalny poziom 3 proc. PKB.

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 r. wzrośnie do 1,6% PKB, by w latach 2020-2021 spaść do 1% PKB, wynika z październikowych prognoz Banku Światowego. Dług sektora w latach 2019-2021 zmniejszy się do 47,3% PKB

MPiT: Wzrost PKB jeszcze szybszy w br. niż oczekuje Bank Światowy, blisko 4,5%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski będzie w tym roku jeszcze szybszy, niż zakłada w swojej podwyższonej prognozie Bank Światowy i będzie zbliżony do 4,5%, prognozuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Bank Światowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski na

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z kwietnia, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 3,6%, a w 2021 r. o 3,3%, wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych przygotowanego przez ekonomistów Banku Światowego. W ocenie ekonomistów

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 i 3,6% w 2020 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego Polski spowolni do 4% w 2019 z 5,1% w 2018 r., oraz wyniesie 3,6% w 2020 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podtrzymanie prognoz w stosunku do oczekiwań ze stycznia br. Instytucja podała też, że prognozuje wzrost PKB

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,1 pkt do 4%

ze względu na silną konsumpcję i inwestycje" - czytamy w raporcie "Global Economic Prospects". Według Banku Światowego, wzrost w Europie Środkowej wzrost PKB spowolnił w 2018 r. do 4,5% z 4,9% rok wcześniej, zaś w tym roku obniży się dalej - do 3,6%. (ISBnews)  

Bank Światowy: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2019 z 3% w 2018 r.

gospodarczym i finansowym, podkreśliła. Według Banku Światowego, wzrost PKB w USA wyniósł 2,2% w 2018 r. i spowolni do 2% w tym i 1,6% w przyszłym roku, jak podano w raporcie "Global Economic Prospects". W przypadku strefy euro wzrost prognozowany jest na poziomie 1,9% w 2018 r., 1,6% w 2019 r. i

Bank Światowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski do 4,7% w 2018, 2,9% w 2019

komunikacie. W kwietniu Bank Światowy oczekiwał, że PKB Polski wzrośnie w 2018 r. o 4,2%, w 2019 r. o 3,7%, zaś w 2020 r. o 3,5%. "Podwyżka naszych prognoz odzwierciedla dobre dane napływające z polskiej gospodarki. Zarówno w Polsce jak i u największych partnerów handlowych Polski, koniunktura jest

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Według prognoz Banku Światowego, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r., po czym w 2020 r. może zbliżyć się do 3% PKB, poinformował Bank Światowy. "Bank Światowy oczekuje, że deficyt budżetowy wyniesie w 2018 r. 2%, zaś w roku 2020 może zbliżyć

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,2 pkt do 4,2%

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,2% oraz 3,7% w 2019 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań ze stycznia br. o 0,2 pkt proc. na 2018 r. i o 0,2 pkt na 2019 r. Instytucja podała też, że prognozuje wzrost

Bank Światowy podwyższył prognozę globalnego wzrostu PKB do 3,1% w 2018 r.

zasoby ludzkie i kapitałowe są w pełni wykorzystane - może zniweczyć sukcesy na polu poprawy standardu życia ludzi oraz redukcji ubóstwa na świecie" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Według Banku Światowego, globalny wzrost PKB wyniesie 3% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. Bank Światowy

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,1% PKB w 2017 r.

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Według prognoz Banku Światowego, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,1% PKB w 2017 r., po czym wzrośnie do 2,6% PKB w 2018 r. i do 2,7% w 2019 r., poinformował starszy ekonomista banku Leszek Kąsek. "Wszystkie wskaźniki wyprzedzające koniunktury są mocne dla

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 4%

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4% wobec szacowanych na 2017 r. 4,5%, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań z października ub.r. o 0,5 pkt proc. na 2017 r. i o 0,4 pkt na 2018 r. Instytucja podała też, że

Bank Światowy obniża prognozę PKB dla Rosji

analityków banku znajdują się one w złej sytuacji z powodu stale pogarszającej się sprzedaży i krajowego popytu. Prognoza BŚ jest znacznie bardziej pesymistyczna od przewidywań rosyjskiego rządu, który zakłada, że w tym roku rosyjskie PKB skurczy się w sumie o 7,5 proc. Bank Światowy ostrzegł też, że Rosja

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4%

czwartek raport Banku Światowego" - czytamy w komunikacie. W maju Bank Światowy przewidywał, że wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 2017 r. wyniesie 3,3%, zaś w roku 2018 - 3,2%. "Wzrost gospodarczy na poziomie 4%, deficyt fiskalny poniżej 3% PKB oraz inflacja pod kontrolą świadczą o

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,3%

krajowego brutto (PKB) pozostanie na stabilnym poziomie 3,2%. W styczniu ekonomiści Banku Światowego zakładali, że wzrost Polski w roku 2017 wyniesie 3,1%, zaś w latach 2018-2019 odpowiednio 3,3% i 3,4%, podano w komunikacie. "Polska gospodarka, po spowolnieniu w 2016 r., znów przyspiesza, ponieważ

Bank Światowy: wzrost PKB w Polsce będzie bliski 4 proc.

Bank Światowy: wzrost PKB w Polsce będzie bliski 4 proc.

gospodarczy na świecie sięgnął w 2015 r. 2,4 proc. (2,6 proc. w 2014 r.). Spowolnił głównie przez gorszą sytuację w krajach rozwijających się. Scenariusz na przyszłość eksperci rysują jednak dosyć optymistyczny. Z prognoz Banku Światowego wynika, że w 2016 r. wzrost światowego PKB sięgnie 2,9 proc., a państw

Bank Światowy obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 3,2% w 2016 i 3,4% w 2017

powinien przynieść inflację na poziomie 1,3%. Na 2017 r. prognozowane jest 2,3% inflacji. Bank Światowy podał też, że według jego prognoz deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,1% PKB w 2016 r., 2,9% PKB w 2017 r. i wzrośnie do 3,4% PKB w 2018 r. Natomiast dług publiczny ma sięgnąć odpowiednio: 52,5% PKB w

Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 2,7% w 2017 r.

trzecią światowego PKB i około trzy czwarte światowej populacji oraz światowego ubóstwa. Wzrost inwestycji spowolnił tam do 3,4% w 2015 r. z 10% w roku 2010. W 2016 r. prawdopodobnie spowolnił o kolejne 0,5 punktu procentowego. "Spowalniające inwestycje to po części korekta z wysokich poziomów

Bank Światowy: PKB w Polsce wyniesie 3,2% w 2015 r.

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce w ubiegłym roku wyniósł 3,2%, tyle samo ma być również w 2015 roku, prognozuje Bank Światowy. Z roku na roku zwiększać się będzie również deficyt na rachunku obrotów bieżących. Bank Światowy prognozuje, że PKB w Polsce wzrośnie w

Bank Światowy: PKB świata -1,7 proc., Polska +0,5 proc.

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,7% w 2016 r.

Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy w tym roku do 3,7% z szacowanych na ub.r. 3,6%, zaś w kolejnych dwóch latach wyniesie po 3,5%, wynika z prognoz Banku Światowego W styczniu instytucja prognozowała, że wzrost PKB Polski wyniesie także 3,7% w tym roku

Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,7% w 2016 r.

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy w tym roku do 3,7% z szacowanych na ub.r. 3,6%, zaś w kolejnych dwóch latach wyniesie po 3,5%, wynika z nowych prognoz Banku Światowego. W styczniu instytucja prognozowała, że wzrost PKB Polski wyniesie także 3,7% w tym roku

Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 2,4% w 2016 r.

wpływających na obniżenie globalnego wzrostu instytucja wymienia spowolnienie wzrostu gospodarek rozwiniętych i niskie ceny surowców, wpływające na rosnące rozbieżności między ich eksporterami, a importerami. Bank Światowy prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 1,9% w 2016 r.(2,2% w 2017 r. i 2,1% w 2018 r., co

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski przyspieszy do 3,7% w 2016 r.

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy w tym roku do 3,7% z szacowanych na ub.r. 3,5%, zaś w kolejnych dwóch latach wyniesie po 3,9%, wynika z nowych prognoz Banku Światowego. W połowie grudnia Bank Światowy prognozował w raporcie "EU Regular Economic

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2015, powyżej 3,5% w średnim okresie

wzroście inwestycji, podano także w dokumencie. Bank Światowy spodziewa się spadku deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski do 3% PKB w 2015 r. z 3,2% w 2014 r., ale w 2016 r. powróci do poziomu 3,2%. (ISBnews)  

Bank Światowy: PKB w USA wzrośnie o 3,2%, w strefie euro - o 1,1% w 2015 r.

2015 r. i średniorocznie o 3,3% do 2017 r." - czytamy w raporcie. Bank Światowy prognozuje, że wzrost PKB regionu Europy i Azji Środkowej wyniesie 3,0% w 2015 r. (wobec szacowanych 2,4% w ub.r.) i przyspieszy do 3,6% w 2016 r. i do 4,0% w 2017 r. (ISBnews)  

Bank Światowy: polski PKB na plusie

Jeszcze w marcu Bank Światowy liczył, że wszystkie kraje rozwijające się mogą w tym roku liczyć na 2,1 proc. wzrost PKB, a w przyszłym na 4,4 proc. Teraz przewidują tylko 1,2 proc. wzrostu w tym roku. Jeśli jednak pominiemy Chiny i Indie - dwa motory rozwijającego się świata - to gospodarki

Bank Światowy: Wzrost PKB w Polsce bez innowacji będzie trudny do utrzymania

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Polska potrzebuje nowego modelu dla wzrostu gospodarczego, opartego na innowacyjności gospodarki, wynika z raportu Banku Światowego "Lekcje z Polski, wnioski dla Polski".  "Dalszy wzrost polskiej gospodarki bez innowacji będzie trudny do

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,1% w 2017 r.

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,1% wobec szacowanych na 2016 r. 2,5%, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to obniżenie prognoz wobec oczekiwań z października ub.r. o 0,7 pkt proc. na 2016 r. i o 0,3 pkt na 2017 r. Bank obniżył też prognozę na 2018

Bank Światowy: podwyżka tegorocznej prognozy PKB dla Chin

Trzecia co do wielkości gospodarka świata rozwija się w tempie, o którym mogą tylko pomarzyć inni potentaci np. USA i strefa euro, gdzie w tym roku PKB ma marne szanse wyjść nawet na minimalny plus. Bank Światowy podniósł prognozy dla Chin, bo uznał, że działa 585 mld dol., które rząd przeznaczył

Bank Światowy: PKB UE wzrośnie o 2% w 2015 r. oraz o 2,1% w 2016 r.

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Gospodarka Unii Europejskiej wzrośnie w 2015 r. o 2%, a w roku 2016 przyspieszy do 2,1%, prognozuje Bank Światowy. W I połowie 2015 r. wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 1,8% r/r. W pierwszej połowie 2015 r. najszybszym wzrostem w Unii Europejskiej

Bank Światowy: PKB Polski przyspieszy w 2011 r. do 4,1 proc.

wzrostem PKB oczekiwanym na poziomie 3,5 proc. na 2010 rok i 4,1 proc. na 2011 - powiedział Richter cytowany w komunikacie. Prognoza Banku Światowego jest jak do tej pory jedną z najwyższych. Wcześniej swoje szacunki przedstawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który uważa, że PKB zmieści się w kolejnym

Seria cięć prognoz PKB. A prezes NBP? "Gospodarka nie zwalnia"

wzrostu gospodarczego Polski. Tylko w środę zrobiły to Bank Światowy (jego zdaniem wzrost PKB wyniesie 3,2 proc., a nie 3,7 proc., jak sądzono do tej pory) i Citi Handlowy (wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,1 proc., a nie 3,2 proc.). Jednak zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego ten

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński: Naszym celem jest Polska bez papieru

Choć świat jest coraz bardziej scyfryzowany, to wciąż 40 proc. populacji nie ma dostępu do internetu. W dodatku rozwój technologii nie zawsze idzie w parze ze wzrostem gospodarczym. To wnioski z najnowszego "Raportu światowego rozwoju 2016: Korzyści z cyfryzacji" Banku Światowego

Ekonomista Goldman Sachs: W skali globalnej problemy Grecji to pestka

zdecydowanie przeceniają rolę europejskich problemów dla całej światowej gospodarki. W zeszłym roku PKB Chin wzrósł o 1,3 bln dol. To więcej niż cała gospodarka Hiszpanii i mniej więcej 10 proc. PKB strefy euro. Chiny tworzą ekwiwalent nowej greckiej gospodarki co 11,5 tygodnia. W ciągu ostatniej dekady

Wielki handel, wielki kłopot. Czy partnerstwo USA i UE jest możliwe? Kto skorzysta?

inwestycji. Średnie taryfy celne w handlu transatlantyckim są relatywnie niskie. Światowa Organizacja Handlu szacuje, że przeciętne cła wwozowe do USA wynoszą 3,5 proc., zaś do Unii Europejskiej - 5,2 proc. Towary z Unii Europejskiej obciążane są na amerykańskiej granicy cłem średnio 2,1 proc., zaś towary

Bank Światowy tnie prognozy

W wydanym dziś raporcie Bank Światowy zwiększył negatywne prognozy dotyczące recesji. Jeszcze w marcu organizacja przewidywała, że globalna gospodarka spowolni o 1,7 proc. Dziś jest to już 2,9 proc. Ożywienia gospodarczego możemy się spodziewać dopiero w 2010 r. Według banku wzrost ma wynieść wtedy

Bank Światowy: nowe kraje UE rosną szybciej niż stare

PKB za pierwszy kwartał liczone wspólnie dla Bułgarii, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii wzrosło o 0,8 proc., wobec spadku o 1,2 proc. w ostatnich trzech miesiącach 2009 r. Dla porównania kraje zachodnie odnotowały wzrost w wysokości 0,6 proc. Bank Światowy zwraca

Cięcie prognoz dla świata

Jesienią ekonomiści Banku Światowego prognozowali wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 4 proc. Pod koniec lutego liczyli, że może być bliski 2 proc. Według najnowszego raportu "Global Economic Prospects 2009" wzrost PKB będzie u nas na poziomie 0,5 proc. To mniej niż pesymistyczny

Citi: Za 10 lat Chiny będą największą światową gospodarką, za 40 lat - Indie

gospodarkę. W tym czasie światowy realny PKB wzrośnie z 72 bln dol. do 378 bln dol. W pierwszej dziesiątce największych światowych gospodarek w zeszłym roku były aż cztery europejskie - Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Za 40 lat nie będzie ani jednej. Z raportu opracowanego przez ekonomistów

Chińska gospodarka skurczy się przez kryzys

Bank Światowy uaktualnił prognozy dotyczące chińskiej gospodarki. Ekonomiści Banku szacowali wcześniej, że wzrost chińskiej gospodarki w 2009 roku osiągnie poziom 7,5%. Korekta prognoz zakłada, że wzrost PKB będzie mniejszy o jeden punkt procentowy. Według ekspertów, chińska gospodarka oparta jest

Ekonomiści ścigają się w podnoszeniu prognoz dla polskiej gospodarki

Funduszu Walutowego nasz PKB w 2010 r. wzrośnie o 2,2 proc., według Bank of America/Merrill Lynch - aż o 3,5 proc. Ale fali optymizmu nie daje się porwać Bank Światowy. Przewiduje w najnowszych prognozach, że wzrost gospodarczy w tym roku w Polsce osiągnie 1,1 proc., a w przyszłym - 1,3 proc. - Wcześniej

Chińska gospodarka spowalnia. Po trzech miesiącach roku PKB wzrosło o 6,7 proc.

Rząd w Pekinie opublikował w nocy polskiego czasu dane dotyczące dynamiki PKB w pierwszych trzech miesiącach tego roku. - Nikt nie ma wątpliwości, że tamtejsza gospodarka znajduje się na równi pochyłej. Równocześnie jednak wciąż jeszcze daleko jej do kryzysu. To dobrze, bo z uwagi na znaczenie Chin

MPiT: Wzrost PKB utrzyma się powyżej 4% r/r w tym roku

poziomie 3,3%. "Podobne oczekiwania przedstawia Bank Światowy, który wskazuje na możliwość wzrostu PKB rzędu 4,3% w 2019 r. oraz 3,6% i 3,3% w kolejnych dwóch latach. Warto przypomnieć, że w przeciwieństwie do KE, BŚ przed blisko miesiącem skorygował prognozę PKB na 2019 r. in plus - o 0,3 pkt proc

Premier: Podwyżka prognoz przez Bank Światowy to dostrzeganie potencjału Polski

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Podwyższenie prognoz PKB Polski przez Bank Światowy pokazuje, że potencjał rozwojowy naszego kraju jest coraz bardziej dostrzegalny na świecie, uważa premier Mateusz Morawiecki. "Cieszę się, że Bank Światowy docenia wzrost oraz dynamikę polskiej gospodarki

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie FOMC

zaplanowana jest też seria publikacji danych dotycząca głównych gospodarek światowych, w tym wstępne szacunki PKB za IV kw. z USA i EMU. "Na rynku krajowym w bieżącym tygodniu opublikowany zostanie szacunek PKB za cały miniony rok, który umożliwi wstępne oszacowanie skali spowolnienia gospodarki

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

III kw. odnotowaliśmy również niższe od prognoz tempo wzrostu PKB w przypadku innych krajów regionu - Czech, Rumunii, Słowacji, co wskazuje na czynnik o charakterze globalnym – pogorszenie światowej koniunktury. Spowolnienie w światowym handlu oraz niepewność dotycząca perspektyw globalnego

APK: Dług sektora general gov't spadnie do 47,9% PKB w 2019 i 40,6% PKB w 2022

. z polityki pieniężnej głównych banków centralnych, w tym EBC oraz Fed, procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz polityki handlowej głównych gospodarek światowych" - czytamy dalej. Zmiany relacji długu do PKB w latach 2019-2022 będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb

Fitch: Nowe sankcje USA dla Chin obniżyłyby wzrost PKB Polski o 0,314 pkt w 2020

importu z Chin obniżyłoby produkcję światową o 0,4 pkt proc. w 2020 r., uważa Fitch Ratings. Globalny wzrost PKB spowolniłby do 2,7% w tym roku i 2,4% w przyszłym roku w porównaniu do bazowych prognoz z naszego ostatniego raportu 'Global Economic Outlook', opiewających odpowiednio na 2,8% i 2,7%. Wzrost

Czerwińska:Tempo wzrostu PKB UE spowolni, pogorszy się otoczenie polskiej gosp.

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej (KE) wskazują, że tempo wzrostu PKB Unii Europejskiej spowolni w 2019, co oznacza gorsze warunki w otoczeniu zewnętrznym naszej gospodarki, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "W IV kw. 2018 r

Kwieciński: Wzrost PKB wyniesie nieco ponad 4% r/r w I kw. 2019 r.

niewielki negatywny wpływ na wzrost PKB. Takie zjawiska jak Brexit, handlowe zawirowania na linii Waszyngton-Pekin czy oczekiwane przez wszystkich spowolnienie europejskiej i światowej gospodarki nie zachęcają do podejmowania ryzyka. To oczywiście ma wpływ na zamówienia od naszych największych partnerów

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020

spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r. "Wzrost gospodarczy pozostanie solidny, jednak spowolni do 3,8% w 2020 roku i do 3% w 2021. Zarówno inwestycje prywatne, jak i publiczne spowolnią, zaś niski wzrost w handlu światowym ograniczy eksport. Wzrost konsumpcji

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,5% w 2020

., organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r. "Wzrost gospodarczy spowolni jednakże pozostanie na wciąż solidnym poziomie 4,2% w 2019 roku i 3,5% w 2020 roku, częściowo z uwagi na szersze spowolnienie gospodarcze w Europie. Spadek handlu światowego zaważy na

BOŚ Bank: Dane PKB w III kw. i umowa USA-Chiny w centrum uwagi w przyszłym tyg.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - W przyszłym tygodniu uwagę inwestorów na rynku krajowym przykuje publikacja wstępnego PKB za III kw., ponadto dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej oraz informacje nt. negocjacji dotyczących umowy handlowej USA - Chiny, wskazują ekonomiści

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

. "Prognozujemy, że deficyt wyniesie poniżej 1% PKB, a w przyszłym roku - 1,5% PKB. Spodziewamy się zatem pewnego poluzowania, co po części odzwierciedla bogaty harmonogram wyborczy. Ale po części także nasze przekonanie o lekkim spowolnieniu w światowym handlu Prognozujemy spowolnienie w polskiej

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 4,6%

wyniesie 4,2% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r. OECD prognozuje, że światowa gospodarka wzrośnie tym roku o 3,8%, a w przyszłym roku - o 3,9% (wobec 3,7% w ub.r.). Wzrost PKB w strefie euro oczekiwany jest na poziomie 2,1% w tym i 2,1%  przyszłym roku (wobec 2,6% w ub.r.). Prognoza wzrostu PKB USA

Skiba z MF: Wzrost PKB w tym roku może osiągnać 'solidne powyżej 4%'

politykę fiskalną i politykę budżetową, aby być przygotowanym na scenariusz dalszego wzrostu, jak i na spowolnienie" - podsumował Skiba. Bank Światowy podniósł wczoraj prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.). Jednocześnie instytucja podtrzymała swoje

Kwieciński: Wzrost PKB w pobliżu 4,5% w 2019, w samym III kw. nieco powyżej 4%

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB powinien wynieść ok. 4,5% r/r w całym 2019 roku, ale w III kwartał w gospodarce będzie nieco trudniejszy i wzrost wyniesie wówczas nieco powyżej 4% r/r, prognozuje minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "Jeśli chodzi o IV

EUIPO: Co 4. etat w Polsce w sektorach korzystających z praw własności intelekt.

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - W Polsce sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej wspierają ok. 4,2 mln miejsc pracy (26,5% wszystkich miejsc pracy) i stanowią wkład w PKB Polski w wysokości 752,25 mld zł (42% polskiego PKB), wynika ze wspólnego

Bank Anglii: PKB w przyszłym roku wyniesie minus 2 proc.

Wielka Brytania przeżywa największy kryzys od Pierwszej Wojny Światowej. Dodał jednak, że przewiduje szybki spadek inflacji. Obecnie wynosi ona w 5 procent, ale jego zdaniem w ciągu dwóch lat obniży się do 1 procenta, głównie za sprawą spadku cen ropy. Od lata ceny tego surowca na giełdach spadły już o

Kotłowski z NBP: Wzrost PKB wyniesie 4% w III kw., 3,9% w IV kw.

Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar przyznał, że wzrost PKB w Polsce może być znacząco niższy niż ścieżka centralna. Jednak, według niego, dynamika wzrostu nie powinna bardziej spaść do mniej niż 2% w scenariuszu najbardziej pesymistycznym. "Nastąpiło spowolnienie w handlu światowym, co odbiło

Kwieciński: Nasza gospodarka stosunkowo odporna na spowolnienie w strefie euro

, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreśla jednak, że stanowią one czynniki ryzyka. OECD przedstawiła wczoraj prognozy dla gospodarki światowej. Organizacja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 do 5,2% z 4,6%. Prognoza na przyszły rok wynosi 4% i - jak podkreśla

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3% oczekiwanych wcześniej i podtrzymał prognozę na 2020 r. na poziomie 3,8%. "Uważamy, że II kw. 2019 r. będzie szczytem bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych

Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Po ostatniej korekcie spadkowej złoty może odbić do góry. Przeszkodą może być słabszy od oczekiwań, najnowszy odczyt polskiego PKB. W dłuższym terminie scenariusz wzrostowy mogą jednak wspierać plany NBP, który, jak się wydaje, nie zamierza obniżać

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

wyższej dynamiki r/r PKB w III od oczekiwań, tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie utrzyma się w IV kw. br. i oczekiwane jest w granicach 4,2-4,9% r/r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że według szybkiego szacunku, PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały zrewidowany wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) o +0,1 pkt proc. (wobec pierwszego szacunku) do 4,5% r/r. Analitycy podtrzymali prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2019 roku w

Belka: Wzrost PKB będzie 'lekko' podwyższony w marcowej projekcji NBP

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Ścieżka dynamiki PKB zostanie lekko zmodyfikowana w górę w marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) wobec oczekiwań z listopada, poinformował prezes NBP Marek Belka. "Możemy się spodziewać minimalnej, lekkiej modyfikacji w górę w marcowej

Czy Rosjanie będą ratować Cypr?

cypryjski PKB. Sam Bank Cypru - największy na wyspie - ma aktywa dwukrotnie większe niż cypryjski dochód krajowy. Banki inwestowały między innymi w dług publiczny Grecji i jak wszyscy inni posiadacze greckich obligacji poniosły duże straty. Depozytariusze i tak zostaną potraktowani łaskawiej, niż proponował

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

dynamika PKB wyniosła 5,1% rekordowego wzrostu, zaczęła odgrywać mniejszą rolę" - wskazał. Podkreślił, że widać oznaki spowolnienia gospodarki światowej, co oznacza mniejszy popyt na polskie produkty w ramach strefy euro, która może być w gorszej kondycji gospodarczej. Może to też nasilić tendencje

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski znajdzie się w tym roku poniżej potencjalngo tempa wzrostu polskiej gospodarki i wyniesie 2,8% r/r w 2020 roku, poinformował główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk. "Przewidujemy raczej generalnie stagnację, jeśli chodzi o inwestycje w

Oto 10 najwolniej rozwijających się państw na świecie wg. Banku Światowego. Niemal 1/3 to nasi sąsiedzi

według prognoz Banku Światowego w latach 2014 - 17. 10. Jemen PKB 2015: -2.80% PKB 2016: +2.80% PKB 2017: +3.40% PKB 2014-17: +0.90% Gospodarka Jemenu uzależniona jest surowców energetycznych. Niemal 25 proc. PKB tego kraju pochodzi ze sprzedaży gazu i ropy. Dlatego też Jemen bardzo mocno został

Bogacze odziedziczyli kasę po rodzicach, są skąpi, a Chiny trzymają się mocno [8 MITÓW]

największym kategorii, z których osoby UHNW wywodzi swoje bogactwo, to nie jest jeszcze daleki od stanowi ponad 50% wartości UHNW ludności. W tej chwili 19% światowej populacji UHNW jest zajmuje się przede wszystkim w tym sektorze - co oznacza, że większość nie. to stanowi szeroka przemysł dla

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,9% w 2019 r.

o 0,5 pkt proc.); prognoza na 2020 r. pozostała bez zmian. "EBOR oczekuje, że tempo wzrostu w Polsce spowolni nieco w 2020 r. ze względu na słabsze perspektywy globalnego wzrostu, presję w kierunku wolniejszego wzrostu w strefie euro oraz kurczenie się światowej produkcji motoryzacyjnej"

Emilewicz: Polska ma szansę na 4% wzrostu PKB w tym roku

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Sytuacja gospodarcza w Polsce będzie w tym roku nieco trudniejsza, ale dynamika wzrostu PKB ma szansę wynieść 4% wobec 5,1% zanotowanych w 2018 r., uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Ten rok będzie nieco trudniejszy, dlatego

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

MFW podniósł prognozę globalnego wzrostu PKB do 3,5% w 2017 r., 3,6% w 2018 r.

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podniósł tegoroczną prognozę światowego wzrostu PKB do poziomu 3,5% w tym roku i podtrzymał 3,6% na 2018 r. w porównaniu z projekcją z stycznia b.r., podał MFW w kwietniowym raporcie "World Economic Outlook Update"

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdziły, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,9% r/r. Analitycy spodziewają się, pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego, umiarkowanego spowolnienia dynamiki wzrostu

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

; - powiedział członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada. "Fundusz ma przyciągać kapitały prywatne, spoza UE również - globalne, o wysokiej jakości inwestycyjnej i długoterminowe; mówimy również o instytucjach takich jak EBOR, EBI i Bank Światowy" - podkreślił

Negatywne dane nt. niemieckiej gospodarki spodziewane, bez wpływu na giełdy

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - W ostatnim kwartale niemieckie PKB spadło, co oznacza, że w przez 12 miesięcy gospodarka naszego kluczowego partnera handlowego się nie rozwijała. Podnieść się z marazmu nie pomaga jej wojna handlowa z Chinami prowadzona przez Donalda Trumpa. Można

Kościński z MPiT: Popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny

, cytowany na profilu resortu na Twitterze, komentując dane o wzroście PKB za IV kw. ub.r. "Dzięki dobrej koniunkturze na rynku światowym oraz sprzyjającym warunkom dla przedsiębiorstw, a także dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, możemy zakładać, że popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

Polska gospodarka przez dwa początkowe kwartały tego roku radziła sobie poniżej oczekiwań. Z danych GUS wynika, że w II kw. wzrost PKB osiągnął rozczarowujące 3,1 proc. Zdaniem ekonomistów głównym winowajcą były słabe inwestycje, które spadły aż o 4,9 proc. w skali roku. Bank Światowy: osłabienie

Przegląd prasy

--MPiT: Wzrost PKB jeszcze szybszy w br. niż oczekuje Bank Światowy, blisko 4,5% --Rząd planuje przyjąć projekt noweli ws. budowy elektrowni jądrowej w III/IV kw. --Mennica Polska rozpozna 6 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei --KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w

Borowski z Credit Agricole: Będzie kolejna podwyżka prognozy wzrostu PKB na 2019

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Po podniesieniu prognozy wzrostu PKB Polski do 3,7% na początku marca br., Credit Agricole planuje kolejne podwyższenie swoich oczekiwań, wynika z wypowiedzi głównego ekonomisty banku Jakuba Borowskiego. "Jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, to ono

Rostowski: Deficyt w 2010 r. powyżej 52 mld złotych

przekroczenia poziomu 55 proc. relacji długu publicznego do PKB polegające na drastycznym i szokowym ograniczeniu wydatków budżetowych i znaczącym podniesieniu podatków. Kształt ustawy budżetowej oraz inne okołobudżetowe działania rządu pozwolą utrzymać deficyt budżetowy na kontrolowanym poziomie ok. 52,2 mld

Euler Hermes: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,7% w 2019 r. i 2020 r.

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Światowy PKB wrośnie jedynie o 2,7% w roku 2019 i 2020, w porównaniu ze wzrostem o 3,1% w 2018 r. , prognozują analitycy Euler Hermes. Instytucja zrewidowała prognozy rozwoju handlu międzynarodowego na lata 2019 i 2020 (+2,2% pod względem wolumenu w bieżącym

Inwestorzy na GPW zaczynają majówkę

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj inwestorom oczekującym ruchów cen na naszej giełdzie nastrój „majówkowy" może doskwierać jeszcze bardziej niż wczoraj. Pomocne mogą być jednak licznie spływające dane o inflacji i PKB z wielu europejskich krajów. Na świecie głównymi

Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB na 2019 rok 15 z uwzględnionych 20 krajów

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył prognozy wzrostu PKB na ten rok dla 15 z analizowanych 20 krajów. Prognoza dla globalnej gospodarki została obniżona do 2,8% z 3,1% oczekiwanych w grudniu ub.r. "Skala obniżki prognozy światowego wzrostu w tej edycji 'Global

RPP: Inflacja w I poł. 2020 r. może być nieco wyższa niż zakłada projekt budżetu

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Założenia makroekonomiczne projektu ustawy budżetowej na rok 2020 zakładające wzrost PKB w ujęciu realnym w Polsce w przyszłym roku na 3,7%, przy średniorocznej inflacji CPI kształtującej się na poziomie 2,5% są zbieżne z obecnymi oczekiwaniami dotyczącymi

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

, wymienić można m.in.: - zwiększenie nakładów na badania i rozwój, które w zdecydowanej większości odstają nie tylko od parametrów niemieckich, ale również światowych (średnia dla OECD wynosi 2,36% PKB). Spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej, najwięcej na B+R przeznaczały w 2015 roku Czechy (1,93

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

trafiło 52% światowych BIZ, a równocześnie grupa ta odpowiadała za 45% światowych BIZ wychodzących. W roku 2007 było to odpowiednio 31% i 15%. "Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2017 r. wyniosły nieco ponad 8 mld zł. Zdecydowana większość zainwestowanych środków była przeznaczona na

PKO BP podniósł prognozy wzrostu PKB do 4,1% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Zakładając delikatną poprawę w otoczeniu polskiej gospodarki oraz wpływ pakietu fiskalnego w kraju, PKO Bank Polski podniósł prognozy wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt proc. do 4,1% w tym roku i o 0,6 pkt do 3,5% w przyszłym roku, poinformował główny ekonomista Piotr

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Analitycy Credit Agricole Bank Polska podtrzymali prognozę wzrostu PKB na ten rok na poziomie 4,4% i obniżyli prognozę na rok przyszły do 3,5% z 3,8%. "Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2019 r. wyniesie 4,4% r/r (brak zmian w stosunku do poprzedniej

Złoty może pozostać stabilny nawet do 15 V - do publikacji danych o PKB za I kw.

ryzyko geopolityczne, a także z uwagi na praktycznie puste kalendarium makroekonomiczne, należy oczekiwać kontynuacji stabilizacji złotego na dotychczasowych poziomach. Być może z lekką presją na jego umocnienie w reakcji na prawdopodobne podniesienie prognoz polskiego PKB na lata 2019-2020 przez Komisję

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Impas w relacjach Polski z Unią Europejską najprawdopodobniej skończy się kompromisem, ponieważ obie strony mają zbyt wiele do stracenia, gdyby zmaterializowały się pesymistyczne scenariusze, uważa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności. "

Kąsek z Banku Światowego: Spowolnienie z I półrocza będzie przejściowe

jest na Węgrzech. Moglibyśmy spodziewać się lepszej aktywności inwestycyjnej przy tej koniunkturze" - podsumował Kąsek. Bank Światowy obniżył dziś prognozy wzrostu PKB Polski na ten rok do 3,2%, tj. o 0,5 pkt proc. wobec oczekiwań z kwietnia oraz do 3,4% na 2017 r. (o 0,1 pkt wobec kwietnia

PKO BP: Tempo wzrostu PKB osłabi się w kolejnych kwartałach

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w kolejnych kwartałach 2018 roku spowolni, ale pozostanie wyższe od potencjalnego, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego.  "Światowa gospodarka minęła najprawdopodobniej szczyt cyklu. Podobnie jest z