światowe obroty

Rozmawiał Jakub Wątor

RODO mocniej ochroni nasze dane osobowe. Ale na firmy nakłada kolosalne obowiązki i koszty

RODO mocniej ochroni nasze dane osobowe. Ale na firmy nakłada kolosalne obowiązki i koszty

Nowe prawo unijne przewiduje, że za wyciek danych na firmę może zostać nałożona kara w wysokości 4 proc. jej światowych obrotów. Chwila prawdy, zarówno dla konsumentów (dowiedzą się, jak wiele firm dysponuje ich danymi), jak i przedsiębiorstw oraz instytucji (czy zdołały się przygotować), nastąpi za 10 miesięcy. Niektóre już wpadają w popłoch

Bankierzy organizują linię obrony przed atakiem Obamy

Bankierzy zamierzają wykorzystać Światowe Forum Gospodarcze rozpoczynające się w środę w Davos, by lobbować przeciwko planom prezydenta Obamy zakładającym oddzielenie operacji obrotów własnymi aktywami banków od działalności związanej z depozytami klientów.

BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. "Zarząd BSC Drukarnia Opakowań [...] informuje, że w związku z podjęciem przez nadzwyczajne walne

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2020 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 4 488 mln euro wobec 1 924 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 414 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze  BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Na wniosek

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 3% r/r do 18 689 mln euro, zaś import spadł o 10,7% r/r do 16 023 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2 666 mln euro wobec 1

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

dłuższy czas, które są w obrocie na głównych giełdach światowych, w Chicago czy w Paryżu. Te produkty będą również przedmiotem obrotu giełdy polskiej. Utworzenie Platformy przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Dla mnie ważne jest to, że giełda ta da możliwość kontraktów

MR: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 3,5% w 2019 r.

do prognozowania, co w głównej mierze wynika z niejednoznacznych oczekiwań, co do perspektyw gospodarki światowej, w rezultacie licznych czynników niepewności. Niemniej od ostatniej naszej projekcji miało miejsce pogorszenie perspektyw dla większości gospodarek, nie tylko rozwiniętych, ale również

X-Trade Brokers miał 175,97 mln zł zysku netto, 234,14 mln zł zysku EBIT w I kw.

determinującymi ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

półroczu, przygotowanej przez Departament Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Rozwoju. "W ślad za dynamicznym spadkiem światowego handlu, w 2020 r. oczekuje się również zmniejszenia polskich obrotów towarowych, głównie z uwagi na niższy popyt zagraniczny hamujący eksport, jak również niższe inwestycje

Prezes GPW: Na spadki kursów giełdowych patrzmy przez pryzmat globalnych trendów

koniunkturę notują rekordowo niskie wartości. To też jednak powoduje, że giełda notuje rekordowe obroty, co samo w sobie nie jest zjawiskiem złym" - czytamy w oświadczenie Dietla w sprawie sytuacji na światowych giełdach. Podkreślił, że w Polsce rośnie konsumpcja i inwestycje, a dzięki własna waluta

MR: Kwestia dalszego rozwoju pandemii pozostaje głównym ryzykiem dla eksportu

) nt. obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-kwiecień br. Resort podkreślił, że sytuacja w obszarze handlu zagranicznego Polski jest nadal trudna do prognozowania. "Na wyniki polskich obrotów w 2020 r. silnie będzie oddziaływać globalny handel, dla którego

Grupa CEZ nabyła 76% udziałów w spółce Euroklimat, ma opcję zakupu całości

, konserwacyjne i projektowe we współpracy z wiodącymi światowymi producentami urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych. Euroklimat zatrudnia obecnie 223 osoby w czterech różnych miastach Polski: Poznań, Wrocław, Warszawa, Warszawa, Gdańsk. W ubiegłym roku firma osiągnęła łączne obroty w wysokości

Kalendarium ISBnews

i stacji gazowej w Elektrociepłowni Żerań --12:00: Konferencja prasowa podsumowująca działania PAIH   ŚRODA, 11 grudnia  --10:00: Inauguracja PGNiG Ventures --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie

BSC Drukarnia Opakowań ma umowę na opakowania dla Havi o wartości do 64 mln zł

emitent szacuje roczny wzrost obrotów z klientem na poziomie ok. 15% względem rocznej sprzedaży w 2018 roku), podano także. BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Pod koniec

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

BSC Drukarnia Opakowań miała 29 mln zł zysku netto, 51,1 mln zł EBITDA w 2019 r.

mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,57 mln zł w 2019 r. wobec 222,26 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż wzrosła o 26% m.in. z powodu: - rozwinięcia współpracy z pozyskanym w 2018 roku klientem z branży spożywczej którego udział w całym obrocie grupy

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta

Novaturas wycofał prognozę 5-6 mln euro EBITDA w br. ze względu na koronawirusa

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Novaturas osiągnął 10,2 mln euro obrotów w lutym 2020 r., tj. o 5% więcej licząc rok do roku, podała spółka. Narastająco za okres styczeń-luty obroty spadły o 1% r/r do 18,9 mln euro. Spółka podała jednocześnie, że ze względu na niepewność związaną z wirusem COVID

XTPL ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 74 zł za sztukę

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza XTPL podjęła uchwałę, w której ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję serii T, podała spółka. "Cena została ustalona jako VWAP (średnia ważona wolumenem obrotu) z okresu 30

Enea Operator ograniczy wydatki o ok. 100-150 mln zł w 2020 r.

na Economic Security Forum ECONSEC 2020. Podkreślił, że mimo pandemii trendy europejskie i światowe się nie zmieniły i nadal są to redukcja emisji, odchodzenie od paliw kopalnych oraz rozwój odnawialnych źródeł. Operator systemu dystrybucyjnego musi być przygotowany w szczególności na ten ostatni

Indeks WIG20 w górę dzięki lepszej kondycji europejskiego przemysłu

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczorajsze, lepsze dane, świadczące o odbudowie gospodarki w Europie, poprawiły atmosferę na światowych giełdach. W efekcie WIG20 szybko wrócił powyżej poziomu 1800 pkt. Ale Nasdaq100 osiągnął nowe szczyty, co zwiększa ryzyko wyprzedaży. Wczorajsza

X-Trade Brokers miał wstępnie 175,97 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 784,8 tys. lotów (I

Euler Hermes i Allianz obniżyli prognozę globalnego wzrostu PKB na 2020 do 0,8%

Research i Działu Analiz Ekonomicznych Euler Hermes zweryfikowali scenariusze perspektyw gospodarczych na rok 2020. Od stycznia skutki gospodarcze epidemii koronawirusa Covid-19 rozwinęły się w trzech fazach: od szoku podażowego w centrum, którego były Chiny, który wywołał fale sejsmiczne w światowym

Vigo System miało 8,45 mln zł przychodów w II kwartale, spadek o 13,84% r/r

przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach, wynosi 13,84%" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka w osobnym komunikacie, łączna wartość obrotów pomiędzy emitentem a spółkami wchodzącymi w skład grupy kontrahenta, niemieckiego producenta urządzeń przemysłowych w ciągu ostatnich

EFL: 93% mikrofirm uważa, że koronawirus wpłynie negatywnie na ich działalność

negatywny wpływ na światową i polską gospodarkę. Nie mamy złudzeń, sytuacja będzie się jeszcze pogarszać. A w przypadku dekoniunktury najszybciej negatywne skutki odczuwają najmniejsi przedsiębiorcy, co potwierdza również nasz najnowszy odczyt Barometru. To oni również stanowią największą część portfela

Odrzucono nam wniosek z "tarczy" PFR, bo zaniżyliśmy obrót o 1,76 zł. Co robić? Prawnicy czytelnikom - odc. 25

. Wszystkie poprzednie pytania i odpowiedzi znajdują się TUTAJ Odrzucono nam wniosek, bo według PFR podaliśmy złą wielkość obrotu za 2019 r., bo zaniżyliśmy ją o 2 zł. Przy wypełnianiu wniosku jest pytanie o obrót netto, co podaliśmy według faktur, a oni mieli dane w deklaracjach, które nasze biuro

Oferta BSC Drukarni Opakowań na produkcję opakowań została wybrana przez Havi

od 1 marca 2019 r. Wartość obrotów w czasie trwania umowy zasadniczo powinna pozostać na poziomie dotychczasowym, który w roku 2018 wyniósł ok. 28 mln zł. "Jednocześnie klient zaznaczył, że zgodnie z jego najlepszymi szacunkami wartość obrotów może stopniowo rosnąć, co może wynikać z popytu

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 13,7% r/r do 71,2 mld zł w I kw. 2020

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły obroty o wartości 71,2 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 13,7% w skali roku, podał PZF. Na wyniki polskich faktorów nie miał wpływu przypadający na marzec początek epidemii koronawirusa

Euler Hermes: Handel światowy może pozostać poniżej 90% poziomu sprzed pandemii

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Handel światowy może pozostać poniżej 90% swojego poziomu sprzed kryzysu wywołanego pandemią, nawet po zniesieniu blokad i stopniowo ożywiać się w II poł. 2020 r., ocenia Euler Hermes. "Widzimy, że koniec blokad (który powinien zostać ogłoszony do końca

URE zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie detalicznej PGNiG o 5,9%

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny – spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), zakładającą podwyżkę ceny o 5,9% dla wszystkich grup taryfowych, podała spółka. "

GPW miała 119,32 mln zł zysku netto, 156,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

" - dodał prezes.  Dietl zaznaczył, że początek 2020 roku przyniósł wiele wyzwań w związku ze światową pandemią COVID-19. "Zarówno działania członków giełdy jak i samej giełdy, jak dotąd zdają egzamin w nowej sytuacji. Giełda przeprowadziła dodatkowe testy w celu potwierdzenia

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 13 stycznia --10:00: Konferencja Konfederacji Lewiatan "Co czeka gospodarkę i przedsiębiorców w 2020 roku?" --11:00: Konferencja Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Światowego nt. raportu "January 2020 Global Economic Prospects

Kalendarium ISBnews

roku?" --11:00: Konferencja Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Światowego nt. raportu "January 2020 Global Economic Prospects"  --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy za XI 2019 r.   WTOREK, 14 stycznia  --10:00

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

obrotu giełdowego i w pełni zintegrować jej działalność z naszą grupą. Cieszę się, że ten scenariusz właśnie się realizuje, umożliwiając nam osiągnięcie synergii operacyjnych i zwiększając możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Ten krok wpisuje się w nasze plany

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

. Trwały wzrost popularności notuje faktoring pełny, poprawy wymaga natomiast pozycja faktoringu eksportowego. Najpopularniejszą formą faktoringu, podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach europejskich, trwale stał się faktoring pełny. Zainteresowanie nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Według prognoz Banku Światowego, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r., po czym w 2020 r. może zbliżyć się do 3% PKB, poinformował Bank Światowy. "Bank Światowy oczekuje, że deficyt budżetowy wyniesie w 2018 r. 2%, zaś w roku 2020 może zbliżyć

Przegląd prasy

Konsorcjum Stali z obrotu na GPW nastąpi 18 czerwca --Sygnity miało 13,35 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2019/2020 --Bank Światowy: Polska może zyskać na zmianach w światowych łańcuchach dostaw --Bank Światowy: Polska gospodarka odporniejsza na efekty wirusa niż kraje regionu --Marek Kamola

Kalendarium ISBnews

Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku --14:00: Światowa Premiera nowego Mercedesa GLA   CZWARTEK, 12 grudnia --10:00: Spotkanie prasowe KIR i Medicover Polska nt. zdalnego potwierdzania tożsamości z usługą

Bank Światowy: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2019 z 3% w 2018 r.

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2,9% w 2019 z 3% w 2018 r., prognozuje Bank Światowy. Oznacza to obniżenie prognoz w stosunku do oczekiwań z czerwca ub.r. o 0,1 pkt proc. w obu przypadkach. "Na początku 2018 r. globalna gospodarka rozwijała się na

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. "Oferta nowo emitowanych akcji i obligacji zamiennych będą przebiegały w maksymalnie zbliżonym do siebie

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki BSC Drukarnia Opakowań, zarząd giełdy zawiesił obrót akcjami tej spółki od 27 kwietnia 2020 r., podała GPW. Na 4 maja br. zwołano wcześniej nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują na nim o zniesieniu

Termo2Power zadebiutuje na NewConnect w czwartek

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii A spółki Termo2Power na  czwartek 29 grudnia, podała giełda. Do obrotu na rynku NewConnect wprowadzone zostanie 20 mln

Transition Technologies miał ponad 200 mln zł przychodów w I poł. 2020 r.

rynkach zagranicznych oraz w polskim sektorze publicznym, wymieniono. "W pierwszym półroczu 2020 wszystkie te obszary nie były tak bardzo narażone na problem COVID- 19, co przełożyło się na kolejny rekordowy wzrost obrotów Grupy. Chcemy nawet wykorzystać aktualną sytuację na rynkach na rozbudowę

X-Trade Brokers miało 117,49 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami

MPiT obniżył prognozę eksportu do ok. 219 mld euro w 2018, co oznacza 6% wzrostu

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Eksport polskich towarów wzrośnie w tym roku ok. 6% do ok. 219 mld euro, zaś import - o ok. 7,5% do ok. 221,5 mld euro, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Deficyt obrotów towarami wyniesie 2,5 mld euro.  "Biorąc

Obligacje Grupy AB o wartości 75 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Obligacje Grupy AB serii AB03 200622 o wartości 75 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę 27 września, podała spółka. „Jednocześnie postanowiono określić dla ww. obligacji: - dzień ostatniego notowania – 7 czerwca 2022 r. - jednostkę obrotu – 1

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

około 6% więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w I i IV kwartale 2019 roku, lecz z drugiej strony nadpodaż LNG miała i ma cały czas wpływ na niskie ceny surowca na światowych rynkach. Na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35% tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

, spodziewamy się, że rok 2019 przyniesie także pewne spowolnienie naszych obrotów towarowych z zagranicą. Polskie firmy, będące często poddostawcami będą musiały się bowiem dostosować do malejącej skali produkcji wytwórców finalnych" - czytamy w raporcie. W kierunku obniżenia dynamiki naszych obrotów

Intersport liczy na powrót do porównywalnych obrotów w ujęciu LFL jesienią br.

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Intersport Polska planuje powrócić do osiągania porównywalnych obrotów w ujęciu LFL (like -for-like) najwcześniej jesienią 2020 r., przy założeniu, że galerie handlowe zostaną uruchomione w maju br., podała spółka.  "Przygotowując się do

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji AAT Holding 7 sierpnia

złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym […] oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o ustanie uczestnictwa spółki […] oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez

AstraZeneca deklaruje 1,5 mld zł inwestycji w działalność B+R w Polsce w 5 lat

Światowego Forum Ekonomicznego w Davos z prezesem AstraZeneca.  AstraZeneca ma także ambicje związane z polskim rynkiem w kontekście budowy ekosystemu biotechnologicznego i life science. Działania w tych obszarach zostały ułatwione przez inicjatywy legislacyjne dotyczące prac B+R.  "Nasza

Kalendarium ISBnews

WTOREK 8 października --Kongres 590, dzień II --9:00: Konferencja "Leki biologiczne – aspekty kliniczne i ekonomiczne" --10:00: Światowa Konferencja Inwestycyjna  (WIC) WAIPA --10:30: Briefing ministra Jerzego Kwiecińskiego nt. rozwoju małych miast

Kalendarium ISBnews

:00: Konferencja "Leki biologiczne – aspekty kliniczne i ekonomiczne" --10:00: Światowa Konferencja Inwestycyjna  (WIC) WAIPA --10:30: Prezentacja raportu Randstad 'Monitor Rynku Pracy' --11:00: Śniadanie prasowe EY, na którym zaprezentujemy najciekawsze wnioski z

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

13% światowych obrotów handlowych. Z tej kwoty 2,37 bln USD przypada na ubezpieczenie kredytu kupieckiego; 193 mld USD na ubezpieczenie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, a 46 mld USD na ubezpieczenie inwestycji zagranicznych przed ryzykiem politycznym związanym m.in. z konfliktami

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG-ESG

wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank, to już drugi instrument, dla którego wskaźnikiem referencyjnym jest indeks WIG-ESG, który GPW publikuje od początku września br. Inwestowanie w spółki odpowiedzialne środowiskowo, społecznie i ekonomicznie to globalny trend na rozwiniętych rynkach światowych. GPW swoją

Elemental wdroży program emisji obligacji do kwoty max. 64 mln zł

zawarcie umowy programu emisji obligacji do powyższej kwoty oraz emisję w jej ramach jednej lub kilku serii obligacji, podano także. "Środki na bieżącą działalność i spłatę zadłużenia pozwolą na zabezpieczenie spółki na wypadek spadku cen złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

marcu wolumen spadł na rynku światowym o 67%. Obroty w kraju zdominowały magazyny oraz biura z zaledwie 5% udziałem handlu. Przypuszczamy jednak, że rynek wykaże zdecydowany spadek w II kw. 2020, zwłaszcza w pierwszej połowie kwartału. Natomiast po powrocie do normalnej pracy instytucji odpowiedzialnych

NCBR: PKO BP rozpoczął prace badawcze nad tokenizacją oraz smart kontraktami

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski wspólnie z Politechniką Warszawską zrealizuje projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest zdobycie kompetencji w zakresie emisji i obrotu tokenami oraz usług wykorzystujących smart kontrakty i technologię blockchain, podało Narodowe Centrum

Elemental Holding miał 6,14 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

;Spodziewamy się, że bieżący rok będzie nadal trudny w sektorze recyklingu metali nieżelaznych – przygotowujemy się na spadek cen złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów stalowych. Sytuacji nie polepszają także decyzje dużych koncernów, które stopniowo ograniczają produkcję stali w

Spółka zal. PlayWay uruchomi platformę blockchain Need for a Game Idea

, nieodwracalny i w pełni transparentny transfer wynagrodzenia do autorów idei i pomysłów na gry komputerowe. Logowanie do platformy będzie następowało za pośrednictwem Steam - największej na świecie platformy sprzedażowej gier" - czytamy w komunikacie. Tokeny PWay będą podlegały obrotowi na światowych

Bisnode i Euler Hermes Polska zawarły strategiczną umowę o współpracy

pracuje nad interpretacją, dopracowaniem i zrozumieniem danych, które stanowią podstawę decyzji biznesowych naszych klientów. Euler Hermes to światowy lider sektora ubezpieczeń należności oraz uznany specjalista w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu handlowego i

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

listę dziedzictwa światowego, u których odnotowano spadek obrotów, zyskują prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników. Sejm nie zgodził się natomiast na podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł i przyznanie go także tym, którzy

Coface: PKN Orlen oraz właściciel Biedronki w top-5 największych firm CEE

jest liderem rankingu, 175 rodzimych firm znalazło się w zestawieniu, a ich obrót wzrósł o 9,1% r/r. Firmy plasujące się na 2. i 3. miejscu utrzymały swoje pozycje z ub.r. - były to odpowiednio: Skoda Auto i MOL. W czołowej "10" firm regiony uplasowały się także: Polskie Górnictwo Naftowe

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 11 grudnia  --Areopag Energetyki Odnawialnej 2019  --10:00: Inauguracja PGNiG Ventures  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku --10:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

Elektrociepłowni Żerań --12:00: Konferencja prasowa podsumowująca działania PAIH   ŚRODA, 11 grudnia --10:00: Inauguracja PGNiG Ventures --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku --11:00

MPiT podniósł prognozę eksportu do ok. 219,5 mld euro w 2018, tj. 6,2% wzrostu

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Eksport polskich towarów wzrośnie w tym roku ok. 6,2% do ok. 219,5 mld euro, zaś import - o ok. 8,7% do ok. 224 mld euro, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Deficyt obrotów towarami wyniesie 4,5 mld euro.  "W

Coface obniżył oceny ryzyka m.in. dla Niemiec; Polska bez zmian

motoryzacyjnej w 13 krajach na świecie, w tym w Polsce. "Spadek obrotów handlu światowego w pierwszej połowie roku został potwierdzony i nawet, jeżeli prognozy przewidujące lekkie ożywienie w drugim półroczu okażą się prawdziwe, barometr Coface wskazuje, że zmniejszenie wartości obrotów w ciągu roku

PKN Orlen: Budowa nowej linii produkcyjnej w Anwilu zakończy się w poł. 2022 r.

przede wszystkim dla polskiej gospodarki i polskich rolników. Po zakończeniu projektu, co nastąpi w połowie 2022 roku, zapewnimy im dostęp do zwiększonego wolumenu produktów spełniających najwyższe światowe standardy" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie. W ramach trzeciej linii nawozowej

Elemental miał 26,08 mln zł zysku netto, 53,37 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

obecnie segmentach w dłuższej perspektywie był jednym z światowych liderów. Zarówno pod kątem wolumenów, jak i zaawansowania technologicznego" - podkreślił prezes. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i

Vivid Games przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł

wystąpieniem nadsubskrypcji w ramach transzy otwartej, zarząd spółki postanowił o przesunięciu liczby oferowanych obligacji pomiędzy transzami w ten sposób, że 3 480 obligacji przesunięto z transzy inwestorów instytucjonalnych do transzy otwartej, podano również. "Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu

KSF: Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu

zewnętrzną, kształtuje się w Polsce od 2013 r. na dodatnim poziomie" - czytamy dalej. Pozytywnym zmianom salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych towarzyszył mniejszy, niż przed światowym kryzysem finansowym, napływ inwestycji zagranicznych oraz większe polskie inwestycje za granicą. "W

Grupa AB wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,8 mln zł

nabycia, AB planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki, obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%, wskazano także. "Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot

LPP wejdzie do Finlandii, Bośni i Herceg. w 2019r., chce otworzyć salon w Paryżu

budować globalną rozpoznawalność marki Reserved, m.in. dzięki obecności na najważniejszych ulicach handlowych Europy oraz kampaniom marketingowym z udziałem światowych gwiazd mody LPP zapowiedziało otwarcie w tym roku swoich salonów w Izraelu, Słowenii i Kazachstanie. Według Piechockiego, na tle

Akcjonariusze ES-System mają umowę sprzedaży akcji spółki z Glamox AS

oświetleniowych. Grupa Glamox to światowy dostawca oświetlenia w przemyśle morskim i wydobywczym, a także dostawca systemów oświetleniowych w segmencie budowlanym w Europie. Grupa Glamox zatrudnia ok. 1 550 pracowników i działa w kilku krajach europejskich, a także w Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej

Unimot: Wyniki kwietnia zgodne z zakładanym budżetem

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Kwiecień był dla Unimotu dobry, zgodny z zakładanym budżetem, a spadki sprzedaży rekompensowane były korzystnymi marżami, poinformował prezes Adam Sikorski. "Kwiecień był dla nas dobry. Sprzyjała nam sytuacja na rynkach światowych. Wcześniej zakładaliśmy

Kalendarium ISBnews

października --Kongres 590, dzień II  --Konferencja pod tytułem "Glamping - Styl inwestowania ludzi świadomych  --9:00: Konferencja "Leki biologiczne – aspekty kliniczne i ekonomiczne" --10:00: Światowa Konferencja Inwestycyjna  (WIC) WAIPA  --11:00

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

zrównoważony rozwój gospodarki i transfer wiedzy na światowym poziomie. 8. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przez ponad miesiąc nie mogłam pracować, a obecnie mam obroty rzędu 800-1200 zł.  Nie otrzymałam postojowego pomimo złożonych wniosków. Prawdopodobny powód: w lutym podpisałam z córką

MR: Scenariusz bazowy to wyraźne ograniczenie eksportu w tym roku

naszego eksportu, niemniej rzeczywisty wpływ zjawiska zarówno na globalny, jak i nasz handel będzie można ocenić dopiero po jego ustąpieniu" - wskazano także. W skali globalnej natomiast, według najnowszych szacunków WTO, z powodu pandemii COVID-19, wolumen światowego handlu towarami spadnie o 13

BioMaxima rozpoczęła sprzedaż genetycznych testów do wykrywania SARS-CoV-2

27 marca 2020 r. , zatem spółka uzyskała prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej, jako wytwórca, molekularnego testu do wykrywania SARS-CoV-2 opartego na zalecanej zarówno przez WHO, jak przez i amerykańskie Centers for Diesease Control (CDC) metodzie

Ruszyły zapisy na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu spółek AR Packaging

%. Zapisy przyjmowane są przez Santander Biuro Maklerskie i potrwają do 12 marca br. AR Packaging oferuje 40,38 zł za każdą akcję BSC Drukarnia Opakowań, co oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, podano

Nowy pomysł rządu: estoński CIT. Kruczki, zmyłki i pułapki. Wszystko, co wiemy na ten temat

raportu Banku Światowego Doing Business. W Polsce… to 334 godziny. Swoją drogą, w rankingu Banku Światowego regularnie od kilku lat spadamy. Aktualnie jesteśmy na miejscu 40. Rok temu - na 33. Najwyżej w historii byliśmy w 2015 roku – na miejscu 25. Po reformie CIT w Estonii stopa inwestycji

GPW pozostanie rano pod wpływem wczorajszego spadku indeksu Nasdaq

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj rano inwestorzy na GPW będą pod wrażeniem wczorajszego spadku indeksu Nasdaq, który jest do tej pory najmocniejszym z głównych światowych indeksów. Dalsze spadki spółek technologicznych mogą istotnie wpłynąć na nastroje na światowych giełdach

Unimot dostarczy 100 000 testów na koronawirusa kosztem blisko 1,5 mln zł

Światową Organizację Zdrowia (WHO), która nawołuje do wykonywania jak największej liczby testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jak dotąd, ze wszystkich krajów na świecie, najlepiej z wirusem poradziły sobie Chiny. Postanowiliśmy więc wykorzystać nasze kontakty, które nawiązaliśmy dzięki własnej spółce w

BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

zgromadzeniu BSC Drukarni Opakowań, AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie

A&R Carton i Colorpack ogłosiły wezwanie na akcje BSC Drukarni Opakowań

oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania oraz odpowiada średniej cenie ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy, poinformowano. Grupa AR Packaging, której częścią jest A&R Carton

KNF zatwierdziła prospekt Vivid Games w związku z przejściem na GPW

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Vivid Games w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E, podała KNF. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony

PGNiG ma 20-letnią umowę z Port Arthur LNG na dostawy ok. 2 mln ton LNG rocznie

przez PGNiG około 2 mln ton LNG (tj. około 2,7 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 67,85 mln zł w roku obrotowym 2016/2017

. Przychody Grupy w okresie od 1 lipca 2/16 do 30 czerwca 2017 wyniosły 8 278 017 tys. zł. Dynamiczny wzrost obrotów był możliwy dzięki aktywnym działaniom podejmowanym przez spółki Grupy (takich jak dywersyfikacja oferty, wysoka jakość usług około sprzedażowych, zawieranie nowych umów dystrybucyjnych oraz

Przegląd prasy

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --NIK: Światowe koncerny spożywcze wpuszczają na polski rynek produkty o niskiej jakości, a część z nich nie spełnia norm --W e-sport inwestuje niemal cały biznes, niezależnie od

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską

;oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych

Subwencje z "tarczy PFR" polegają na zmęczeniu przedsiębiorcy, aż odpuści? Prawnicy Czytelnikom odc. 23.

wymagane dokumenty zostały złożone i w danych ZUS wykazanych jest odpowiednia liczba pracowników dla odpowiednich okresów. Jeżeli zaś chodzi o weryfikację spadków obrotów, we wniosku należy podać kwotę netto, stosownie do właściwych przepisów ustawy o PIT, zgodnie z którymi za przychód ze sprzedaży towarów

Zaostrzenie konfliktu Ukraina-Rosja bez wpływu na światowe rynki

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie i potencjał zaostrzenia się konfliktu z Rosją generalnie nie przestraszyły światowych inwestorów. Ważniejszymi tematami pozostają ceny ropy i Brexit. Na GPW, z racji położenia geograficznego, może być inaczej i

Bank Pocztowy i Poczta Polska mają wspólną kartę płatniczą 

lojalnościowych.  Wydanie pierwszej wspólnej karty płatniczej Banku Pocztowego i Poczty Polskiej ma na celu promowanie obrotu bezgotówkowego oraz bezpiecznych, nowoczesnych i wygodnych rozwiązań płatniczych.  "Poczta Polska i Bank Pocztowy włączyły się w politykę przeciwdziałania wykluczeniu

GPW zawiesiła obrót akcjami AAT Holding w związku z żądaniem przymusowego wykupu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holding od 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka

IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji

konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. "Perspektywy rozwoju corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu". "Światowe trendy klimatyczno-energetyczne, jak również większa świadomość społeczna

Emilewicz: We Francji wzrasta zapotrzebowanie na polskie produkty

, że tylko dzięki współpracy między państwami Europa może stawić czoła największym światowym gospodarkom: Chinom i Stanom Zjednoczonym. Apelował o stworzenie funduszu innowacji europejskich, który przyczyniałby się do rozwoju nowych technologii i podnoszenia konkurencyjności gospodarki europejskiej