światowe dochody

Witold Gadomski

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

W ciągu ostatnich 50 lat gospodarka światowa rosła w tempie, który nie miał precedensu w całych dziejach ludzkości. Gospodarkę napędzały dwa silniki - przyrost naturalny, który sprawiał, że rosły zasoby siły roboczej, oraz wzrost wydajności. W latach 1964-2014 liczba ludności na świecie wzrosła ponaddwukrotnie, zaś średni dochód na mieszkańca - prawie trzykrotnie.

Mniejsze zyski Philip Morris

Dochody koncernu Philip Morris, światowego potentata tytoniowego, skurczyły się w drugim kwartale o 9 procent. Mimo to firma jest zadowolona z uzyskanych wyników.

MPiT: Wzrost PKB jeszcze szybszy w br. niż oczekuje Bank Światowy, blisko 4,5%

Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.). Jednocześnie instytucja podtrzymała swoje prognozy na lata 2020-2021, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie odpowiednio o 3,6% i o 3,3%. "Dzięki rosnącym dochodom Polaków, konsumpcja

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

1,6% PKB w 2019 r." - dodano. Ekonomiści Banku Światowego przewidują jednocześnie, że w kolejnych latach poziom deficytu sektora w relacji do PKB Polski będzie niższy i w latach 2020-2021 powinien wynieść 1%. "Z powodu dodatkowych dochodów budżetowych pochodzących z restrukturyzacji

Dochody niepodatkowe budżetu spadną o 29,1% r/r w 2018 r. przez brak zysku NBP

zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego. "Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu

Bank Światowy: Reforma polityk społecznych w UE pozwoli nadążyć za zmianami

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Zmiany na rynku pracy oraz szybki rozwój nowych technologii wypychają niektórych pracowników z rynku pracy, powodując wzrost nierówności, wynika z raportu Banku Światowego poświęconego nowej umowie społecznej potrzebnej dziś w Europie. Prawo pracy, podatki czy

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z kwietnia, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 3,6%, a w 2021 r. o 3,3%, wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych przygotowanego przez ekonomistów Banku Światowego. W ocenie ekonomistów

Bank Światowy: Polska na 30. miejscu w Indeksie Kapitału Ludzkiego

lepszy niż regionalna średnia oraz wyższy niż wskazywałby na to dochód na mieszkańca. Nowo opublikowany Indeks potwierdza nasze dotychczasowe analizy, które pokazywały, że Polska osiągnęła w ostatnich latach sukces na polu rozwoju gospodarczego" - powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,1% PKB w 2017 r.

za prognozami odnośnie deficytu to zdecydowana poprawa dochodów fiskalnych do PKB - uszczelnienie VAT-u - dochody z VAT wobec PKB będą rosły w 2017 r.- ale przyrosty będą trudniejsze do osiągnięcia w kolejnych latach" - wskazał też Kąsek. Bank Światowy podniósł dziś prognozę wzrostu PKB Polski

7Levels: Dochód z 'Warplanes: WW2 Dogfight' pozwoli na wzrost działalności wyd.

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - 7 Levels jest zadowolony z debiutu gry "Warplanes: WW2 Dogfight" na Nintendo Switch, po kilku tygodniach od premiery ocenia, że tytuł przyniesie spółce dodatkowy dochód, który pozwoli na rozwinięcie działalności wydawniczej w 2019 roku, podała spółka

BIEC: WPI spadł o 0,8 pkt m/m w IX, spadły oczekiwania dotyczące inflacji

poprzez wzrost świadczeń socjalnych, podnoszenie wynagrodzeń minimalnych oraz innych dochodów niemających związku z pracą i wzrostem jej wydajności. Już same zapowiedzi dodatkowych świadczeń i wynagrodzeń mogą nakręcić popyt, albowiem konsumenci skłonni są przyspieszyć decyzje o zakupach oraz zwiększać

GPW wprowadzi od 27 grudnia 3 indeksy dywidendowe

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi od 27 grudnia nowy typ indeksów - indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp, które obliczane będą wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych, poinformowali przedstawiciele

Cybercom: 22,4% polskich firm medycznych wydaje na innowacje do 5% dochodów

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Sektor medyczny jest obecnie światowym liderem inwestycji w badania i rozwój, także w zakresie nowoczesnych technologii, mimo to prawie jedna czwarta (22,4%) polskich przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży medycznej wydaje na ten cel minimalną część

Prezes PTE: Wzrost PKB wyniesie ok. 4,4% w 2019 r., poniżej 4% w 2020 r.

charakterystyczne dla Polski, że międzynarodowe instytucje- Komisja Europejska, Bank Światowy czy OECD - pod wpływem rzeczywistości nierzadko zmuszane są rewidować w górę swoje projekcje. To pokazuje, że Polska ma spory potencjał, który bywa niedoszacowany" - powiedziała Mączyńska w rozmowie z ISBnews. "

Bank Światowy: Polska wśród najatrakcyjniejszych krajów UE dla pracowników, firm

średnich dochodach" - czytamy dalej w raporcie. Według Banku Światowego, postęp technologiczny wspiera najlepiej zarabiających pracowników i najlepsze firmy w dobrze rozwiniętych regionach. Gdzie indziej z kolei - w słabszych regionach - przyczynia się do większego bezrobocia i biedy. "Unia

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

trafiło 52% światowych BIZ, a równocześnie grupa ta odpowiadała za 45% światowych BIZ wychodzących. W roku 2007 było to odpowiednio 31% i 15%. "Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2017 r. wyniosły nieco ponad 8 mld zł. Zdecydowana większość zainwestowanych środków była przeznaczona na

Jakie podatki solidarnościowe płacą najbogatsi w innych krajach Unii?

Jakie podatki solidarnościowe płacą najbogatsi w innych krajach Unii?

społeczną, a tym bardziej na osoby niepełnosprawne. Czytaj też: Mateusz Morawiecki jak Janosik. Pomoc dla osób niepełnosprawnych sfinansują najbogatsi, bo państwu brakuje Jak jest naliczany? Idei jest kilka. Różne są również cele tego podatku. Pierwszy wariant to dodatkowy podatek od dochodu wprowadzony w

RPP: Inflacja w I poł. 2020 r. może być nieco wyższa niż zakłada projekt budżetu

makroekonomicznymi przyjętymi w uzasadnieniu, podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2020 r. pozostanie popyt krajowy, w szczególności spożycie prywatne. Wzrostowi spożycia będą sprzyjać rosnące dochody do dyspozycji gospodarstw domowych związane z założoną nadal korzystną sytuacją na rynku pracy oraz

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

wzrostów cen produktów i usług konsumpcyjnych w zależności od poziomu dochodów i zamożności. Osoby mniej zamożne i o niższych dochodach mają wyższy udział wydatków na tzw. konsumpcję podstawową. A to właśnie ceny energii i innych mediów, np. śmieci oraz żywności podstawowej będą rosły najszybciej

Bank Światowy: Polska 27. pod względem bogactwa na osobę w Europie i Azji Środk.

- 230 tys. USD per capita.  Najbogatsze kraje świata w ujęciu per capita to: Norwegia (1,67 mln USD per capita), Katar, Szwajcaria, Luksemburg, Kuwejt, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone. Światowe bogactwo wzrosło w latach 1995-2014 o 66 % (z 690 bilionów USD do 1 143 bilionów USD

Bank Handlowy miał 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

ryzykiem, dzięki któremu koszty ryzyka Citi Handlowy od dekady kształtowały się znacząco poniżej średniej rynkowej, podano w komunikacie poświęconym wynikom. W III kw. br. wskaźnik ROE wyniósł 7% wobec 10,1% rok wcześniej, a ROA - odpowiednio: 0,9% wobec 1,5%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) ukształtował

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

-2018 skuteczność realizacji dochodów z podatku VAT kształtowała się w sposób istotnie zróżnicowany. W latach 2010-2011 (okres poprawy sytuacji gospodarczej) nie udało się ograniczyć luki podatkowej w VAT narosłej w czasie światowego kryzysu finansowego (2008-2009). Wzrost dochodów z VAT w 2011 r. był

Bank Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost zysku w 2018 roku

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Ambicją Banku Pekao na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego, poinformował prezes Michał Krupiński. "W 2018 roku spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji w

Bank Światowy: Wzrost PKB w Polsce bez innowacji będzie trudny do utrzymania

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Polska potrzebuje nowego modelu dla wzrostu gospodarczego, opartego na innowacyjności gospodarki, wynika z raportu Banku Światowego "Lekcje z Polski, wnioski dla Polski".  "Dalszy wzrost polskiej gospodarki bez innowacji będzie trudny do

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

precyzyjnie prognozować konsumpcji. Byłoby to spójne z naturalną drogą, którą przechodzi kompozycja konsumpcji w zależności od dochodu per capita. Ta zmiana tłumaczy też bardzo zgrabnie brak reakcji salda handlowego na zmiany konsumpcji" - czytamy dalej w raporcie. W przypadku procesów inflacyjnych

Przegląd prasy

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita  --Ceny większości surowców rolnych wzrosną w ciągu kwartału - światowy indeks cen żywności jest najwyższy od 5 lat  --Przedsiębiorcy muszą poczekać na nowe

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

Znakomita większość osób wchodzących w dorosłe życie po II wojnie światowej mogła się spodziewać, że będzie żyła na lepszym poziomie niż rodzice i dziadkowie. "Przez 70 lat niemal każde kolejne pokolenie doświadczało wzrostu dochodów. I tak aż do mniej więcej 2005 roku. Wtedy nastąpiło

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

którymi mają do czynienia światowe gospodarki, ponieważ wspieramy inwestorów w ich transakcjach. Wiemy, jak ważne są dla nich nie tylko podstawowe wskaźniki gospodarcze, ale również to, co - mówiąc najogólniej - ma wpływ na jakość pracy i życia w danym kraju" - powiedział partner zarządzający w

Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 2,7% w 2017 r.

Warszawa, 11.01.2017 (ISBnews) - Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego o 0,1 pkt proc. do 2,7% w 2017 r. wobec szacowanych 2,3% wzrostu w 2016 r. Prognozy na lata 2018-2019 wynoszą po 2,9%, wynika z raportu "Global Economic Prospects". "Wzrost gospodarek

Presja spadkowa na rynku ropy nie została utrzymana

ścisłej czołówce światowych eksporterów surowca, zaspokajając ok. 21% globalnego popytu na ropę. Tak więc dochody z jej sprzedaży stanowią ogromną część budżetu tych państw, stąd ich intensywne działania w celu umacniania cen „czarnego złota". Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca

1C Entertainment zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej na GPW

;segmentach. Obszar dystrybucji, jest stabilnym źródłem dochodów, a kolejne segmenty – usług specjalistycznych oraz produkcji i wydawania gier, mają bardzo duży potencjał wzrostu.    Najważniejsze spółki Grupy 1C Entertainment to Cenega 

Klasa średnia napędza światową gospodarkę

amerykańskiego. Autorzy przyjęli kryterium, jakim jest krajowa średnia dochodów. Do klasy średniej zaliczyli osoby, które uzyskują jego dwukrotność. Według danych Banku Światowego przeciętny dochód na głowę obywatela w USA wynosi 54,6 tys. dol (2014 r). W przypadku Chin wynosi niecałe 7,6 tys. dol., biorąc pod

Bukowski z LSE: 500+ to krok w kierunku zmniejszania nierówności dochodowych

największy wzrost dysproporcji rozpoczął się od 2003 r., kiedy zaczął się okres szybkiego wzrostu PKB. "Jest dość zaskakujące, że odeszliśmy od dosyć egalitarnej struktury dochodowej na początku lat 90. do sytuacji, w której 10% najwięcej zarabiających ma dochody wyższe niż 50% społeczeństwa, które

Globalworth kupuje Warsaw Trade Tower i Rondo Business Park za ok. 170 mln euro

Globalworth do blisko 500 000 m2 powierzchni najmu brutto uwzględniając biura oraz obiekty o funkcji mieszanej. "Cieszymy się, że nasz polski portfel uzupełnia kolejna rozpoznawalna wieża biurowa Warszawy. Nieruchomość oferuje zarówno atrakcyjne dochody z wynajmu, jak również szeroki wachlarz

Franklin Templeton wprowadza dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa do oferty

. Po wprowadzeniu do oferty dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, inwestor będzie otrzymywał część dochodu lub dywidendę co miesiąc lub co kwartał (w zależności od funduszu i warunków oferty), zyskując większą kontrolę nad dywidendą, którą będzie mógł traktować jako regularny dochód lub reinwestować

Bogaci się bogacą, a nierówności rosną

W połowie tego roku światowe bogactwo gospodarstw domowych sięgnęło 263 bln dol. - wynika z raportu "Global Wealth Report 2014", który co roku prezentują ekonomiści szwajcarskiego banku Credit Suisse. To o ponad 20 bln dol. więcej niż rok wcześniej. Analitycy banku przy wyliczaniu majątku

Bank Światowy: Polska awansowała o 7 miejsc na 25. w rankingu Doing Business

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Polska uzyskała 76,45 pkt w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, co dało naszemu krajowi 25. miejsce na 189 krajów, wynika z raportu w "Doing Business 2015" opublikowanego przez Bank Światowy. Nasz kraj awansował z 32. pozycji rok

Państwo może płacić wszystkim po równo. To zapewnia bezpieczeństwo i jest sprawiedliwe społecznie

Od dwudziestu lat pracuję nad zagadnieniami, które doprowadziły mnie do przekonania, że konieczne jest wprowadzenie uniwersalnego dochodu podstawowego. Przez lata nie było zainteresowania tą moją koncepcją ani na lewicy, ani na prawicy. Do czasu, kiedy pojawiło się mocne przekonanie, że

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

Przyszłość rynku pracy? Najpierw cyfrowe tsunami, potem wszyscy dostaną po równo

pozbawieniem zajęcia taksówkarzy intensywnie pracuje Elon Musk. Pomiędzy badaniami nad sztuczną inteligencją i przygotowaniami do kolonizacji Marsa zuchwały miliarder jest coraz bliższy wprowadzenia na rynek bezzałogowych autonomicznych taksówek. Czy zdaje sobie sprawę, jak brzemienne w skutki dla światowego

Bank Światowy: Proste listy mogą zwiększyć ściągalność zaległych podatków o 20%

Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Wysyłanie przez administrację skarbową prostych, zrozumiałych i bezpośrednich listów wzywających do zapłacenia zaległego podatku mogłoby zwiększyć liczbę podatników płacących zaległy podatek o 20%, wynika z raportu Banku Światowego. Spośród podatników, którzy

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Polska awansowała na 26. miejsce w 2018 r. z wynikiem 75,4 wśród 113 krajów w rankingu bezpieczeństwa żywnościowego, wynika z raportu Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018 (Global Food Security Index - GFSI) wykonanego na zlecenie Corteva

To jeden z czołowych przedsiębiorców namówił Morawieckiego na podatek estoński. "Gdyby obowiązywał wszystkich, połowa aparatu fiskusa nie miałaby co robić"

skarbowych. Dlaczego? – Z publikacji Banku Światowego i PwC pt. „Paying taxes 2019” wynika, że na rozliczenie CIT w Estonii potrzeba 5 godzin, a w Polsce – 59 godzin. Według moich wyliczeń, gdyby podatek estoński wprowadzić we wszystkich firmach, to połowa obecnych pracowników fiskusa

Poziom 3,65 zł może powstrzymać przecenę dolara

szczegółowych danych o polskim PKB za II kwartał. Z Europy natomiast napłyną sierpniowe raporty inflacyjne, a z USA nowe dane o PKB oraz o dochodach i wydatkach Amerykanów. Druga połowa sierpnia przynosi umocnienie złotego, który odrobił całość strat z pierwszej połowy miesiąca do dolara i większość strat w

Nissan zacznie testować auta autonomiczne w Londynie

tych dochodach. Natomiast Nissan zapowiedział, że chce rozwijać swoje przyszłe technologie w Wielkiej Brytanii, aby stąd eksportować samochody na światowe rynki. Z zakładów Nissana już teraz pochodzi jedna trzecia samochodów produkowanych w Wielkiej Brytanii, a w październiku japoński koncern

Rosja ogranicza ropę Białorusi

obliczu spadku światowych cen tego paliwa ustalona długoterminowym kontraktem cena jest zbyt wysoka. Rosja zaś nie chciała słyszeć o renegocjacji. Dlatego prezydent Aleksander Łukaszenka jednostronnie zdecydował, że zamiast ustalonych 132 dol. za 1000 m sześc. gazu Białoruś będzie płaciła 73 dol. W

Rezydencja na Malcie dla spółek

między innymi brak opodatkowania dochodów powstałych poza krajem rezydencji pod warunkiem nie otrzymywania ich na terytorium kraju rezydencji. Podmiot posiadający status non-dom resident, co do zasady nie jest objęty na Malcie obowiązkiem podatkowym od wszystkich swoich światowych dochodów, ale wyłąnie

Bank Światowy mocno tnie prognozy gospodarcze. Winna ropa i kulejące BRICS-y

czynienia w krajach rozwijających się eksportujących surowce - mówi Jim Yong Kim, prezes Banku Światowego. Pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się mogą opóźnić lub zniweczyć ich wysiłki doganiania dochodu krajów rozwiniętych. Na szczęście gospodarki części krajów

Vigo System ma bezterminowe zezwolenie na działalność w Tarnobrzeskiej SSE

dochód uzyskany z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie strefy ekonomicznej zwolniony jest z opodatkowania. Wielkość uzyskanej pomocy dla emitenta wynosi 65% zdyskontowanych, poniesionych w okresie obowiązywania zezwolenia, nakładów inwestycyjnych na środki trwałe i zakupione wartości

Fiskus na tropie znikających podatków

Do konsultacji społecznych Ministerstwo Finansów wysłało właśnie projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projekt zbiera razem zalecenia z unijnych dyrektyw, które mają pomóc walczyć z oszustami podatkowymi. Wielkie światowe afery z rajami w tle - LuxLeaks, SwissLeaks

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym ograniczając skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce. Poniżej przedstawiamy

Morawiecki w USA elokwentnie mówił o Unii, ale gdy spytano o Tuska... [ZAWADZKI]

Liptonem, zastępcą dyrektora zarządzającego MFW, i Cyrilem Mullerem, wiceprezesem Banku Światowego ds. Europy i Azji, Morawiecki rozmawiał lub chciał rozmawiać o planach zrównoważonego rozwoju gospodarczego (czyli takiego, który odczuwa większość obywateli), o potrzebie ukrócenia korzystania z rajów

Deflacja i budżetowe negatywne zaskoczenie

od oczekiwań rynkowych. Ekonomiści są zgodni - główna przyczyna deflacji to spadek ceny ropy i gazu na rynkach światowych. Te zaś według prognoz na razie nie będą silnie rosły. Według NBP deflacja, a nie inflacja średnioroczna wyniesie w tym roku 0,4 proc. Dla obywateli to, że ceny nie rosną, to

MPiT: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji

ok. 1,2 mld zł. "W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 i w 2018 roku na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem

Gwiazdowski z CAS:Należy zreformować finanse publiczne, przekształcić MF i ZUS

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Należy zreformować w Polsce finanse publiczne i Ministerstwo Finansów, likwidując jednocześnie wiele urzędów i powołać w ich miejsce jedną agencję dochodów państwa, uważa przewodniczący rady Centrum im. A. Smitha Robert Gwiazdowski. "Reformując finanse

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu najważniejsze będą m.in. publikacje danych dot. lutowego wskaźnika inflacji PCE oraz dynamiki dochodów i wydatków w USA, a także wstępne danych nt. marcowej inflacji w Niemczech, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ

Przegląd prasy

Odwoławcza (KIO) zdecydowała o unieważnieniu podpisanej w sierpniu z wolnej ręki umowy między Komendą Główną Policji (KGP) a konsorcjum Motoroli --Wydłuża się lista zainteresowanych przejęciem mBanku, każdy wybrał doradcę ze światowej czołówki ISBnews --Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą

Krosno Glass zainwestuje 200 mln zł w ramach realizacji nowej strategii

w rezultacie usprawni obsługę zamówień i przyniesie oszczędności dla firmy. Oddanie obiektu do użytku planowane jest w połowie 2019 r. W dłuższym terminie spółka zamierza skomercjalizować nawet do 60% powierzchni kompleksu, co przyniesie dodatkowe dochody" - czytamy w komunikacie. W lutym br

PO i PSL rządzą, gospodarstwa domowe zyskują ponad 2 mld zł na rok

, koalicjanci z PO i PSL. Bilans jest dodatni. Ale nie wszyscy muszą być zadowoleni. Zacznijmy od tego, co się działo w podatkach. Mieliśmy tu więc przede wszystkim obniżkę od 2009 r. stawek podatku od dochodów osobistych z 19, 30 i 40 proc. do 18 i 32 proc. Dołożyła nam do portfeli 5 mld zł. Do tego doszła

Aegon: Tylko 21% polskich pracowników regularnie oszczędza na emeryturę

od światowej średniej, wynoszącej 49%. 15% badanych w Polsce uważa, że na emeryturze ma szanse osiągnąć dochód, który zapewni im wygodny poziom życia. Jednocześnie tylko 5% ma spisany plan oszczędzania i regularnie odkłada pieniądze - to najniższy odsetek na świecie. Ponad połowa (54%) ankietowanych

BIEC: WPI nie zmienił się w styczniu; presja inflacyjna nie zmniejsza się

przedsiębiorców. Niższa presja popytowa wynikać będzie ze stopniowego umniejszania realnej wartości dochodów gospodarstw domowych wskutek dotychczasowego wzrostu cen, zwłaszcza wzrostu cen żywności. Wyższa presja kosztowa będzie konsekwencją wzrostu kosztów pracy w efekcie obowiązującego od 1 stycznia br

Awans Polski w podatkowym rankingu

To już dziesiąty ranking systemów podatkowych "Paying Taxes" przygotowany przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy. Najnowszy obejmuje 2014 r. PwC i Bank Światowy wzięły w nim pod lupę 189 systemów podatkowych. Oceniały je wedle trzech kryteriów: + liczby płatności w ciągu roku; + czasu

BIEC: WWK wzrósł o 1,5 pkt m/m w XII, gospodarka utrzyma obecny poziom

rosnącej roli popytu wewnętrznego we wzroście gospodarczym, co zawdzięczamy wyższym dochodom gospodarstw domowych oraz dobrej sytuacji na rynku pracy" - czytamy dalej. BIEC zwróciło uwagę, że nie bez znaczenia jest również dobra koniunktura gospodarcza w Europie, która przyczynia się do wzrostu

Milion dolarów to mniej więcej tyle, ile potrzeba, żeby być "biednym rentierem". Ile osób tyle ma?

gospodarstw domowych wiemy, że na świecie zgromadziły jakieś 170 bilionów euro oszczędności finansowych brutto oraz 130 bilionów euro netto (po odliczeniu długów). Z porównania tych danych wynika, że co najmniej jedną trzecią światowego bogactwa kontrolują dolarowi milionerzy, zwani również HNVI. W Moskwie

Brexit ma otworzyć Wielką Brytanię na świat. Bankierzy wolą zostać w UE

Czwartkowe przemówienie Theresy May na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos było jednym z bardziej wyczekiwanych wydarzeń. Do sali, w której miała wystąpić, ustawiła się długa kolejka mocarzy z korporacji międzynarodowych, banków, firm inwestycyjnych, polityków. Zobacz też: Będzie twardy Brexit

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

Bank Światowy przyznaje, że Polska będzie jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Europie. Nasze tempo wzrostu PKB ma ustabilizować się w okolicach poziomu 3,5 proc. Jednak jeszcze niedawno bank spodziewał się wyraźnie lepszych perspektyw dla naszej gospodarki. Kilka miesięcy temu obstawiano, że

BIEC: WPI spadł o 1 pkt w VII; presja inflacyjna wyraźnie słabnie

zdecydowanie słabnie z uwagi na spadające ceny surowców energetycznych, podkreślili analitycy. "Sygnały o słabnącej presji inflacyjnej są coraz bardzie wyraźne. Głównym powodem są niższe ceny podstawowych surowców na światowych rynkach, a zwłaszcza spadające ceny ropy naftowej. W ślad za tymi

Polska pozostała na 45. miejscue w Indeksie Wolności Gospodarczej

pkt, tj. o 0,2 pkt więcej niż rok temu. Średni wynik dla Europy wyniósł 68,8 pkt, zaś średnia światowa - 61,1 pkt. W tegorocznym zestawieniu Polska szczególnie poprawiła punktację w zakresie poprawy poziomu fiskalizmu (+5,4) i wyższego odczytu w zakresie rynku pracy (+2,4). Gorzej Polska wypadła w

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

kraju (np. we Włoszech). Organizatorzy forum nie podzielają poglądu Banku Światowego, że uniknęliśmy pułapki średniego dochodu i postulujemy obserwację poziomu PKB w relacji do 10 najwyżej rozwiniętych krajów UE, z którymi mamy największe obroty. Są to Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Austria

MF przedstawi obniżoną prognozę inflacji pod koniec kwietnia

interpelację poselską, wiceminister tłumaczy, że ryzyko niższego wykonania inflacji CPI wynika bezpośrednio z gwałtownego spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych, a w konsekwencji obniżek cen paliw na rynku krajowym w końcu ubiegłego i na początku bieżącego roku. "Aktualizacja budżetowej

BofA Merrill Lynch: Polska jest narażona na zmniejszenie zasobów wody

, odsetek obszarów uprawnych objętych suszą na całym świecie wzrośnie z 15,4% dziś do 44% w 2100 r., podał również bank. Według BofA Merrill Lynch, Polacy wydają średnio 18% dochodów na jedzenie, w porównaniu z 12% w Niemczech i 14% we Francji czy we Włoszech. To więcej niż w USA czy w Wlk. Brytanii (7

350 znanych ekonomistów: raje podatkowe nie mają uzasadnienia

Ponad 350 ekonomistów z 30 krajów podpisało się pod listem do światowych liderów, ostrzegając, że działanie rajów podatkowych nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Zaapelowali do rządów o walkę z dyskrecją, jaką oferują bogatym klientom raje podatkowe. List został napisany tuż przed szczytem

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

; "Jeszcze 20 lat temu Izrael, czy kilka lata temu Berlin, nie były istotnymi centrami innowacji. Poprzez aktywną politykę gospodarczą, nacisk na współpracę nauki i biznesu oraz rozwój rynku finansowania wysokiego ryzyka regiony te dokonały skokowej budowy swojego znaczenia jako światowe hub'y nowych

PiS zawiesi opłaty na A1 i A4

koncesjonariuszami w sprawie rozładowywania zatorów - powiedział Adamczyk. Porozumienie ze Stalexportem będzie obowiązywać tylko podczas Światowych Dni Młodzieży organizowanych 26-31 lipca w Krakowie i Brzegach koło Wieliczki i połączonych z wizytą papieża Franciszka. W tym okresie w razie szczególnie dużego

Wilno na krawędzi bankructwa. Dług większy niż budżet

Obecnie zadłużenie Wilna wynosi 1,274 mld litów (ok. 1,54 mld zł), podczas gdy budżet miasta to ok. 1,2 mld litów. - Taka sytuacja nie pojawiła się wczoraj ani przedwczoraj czy dwa lata temu. Jeszcze do kryzysu światowego 2008/09 dochody wileńskiego samorządu szybko rosły, ale władze nie potrafiły

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

latach ze względu na zmiany w sposobie użytkowania technologii, w tym większe zużycie danych, a także ze względu na wzrost cen innych grup towarów oraz poziomu dochodów w Polsce, uważa prezes P4 Jean-Marc Harion. "Klienci spodziewają się wzrostu cen w nadchodzących miesiącach i latach - z dwóch

Podatki pod większą kontrolą

klauzula pozwoli mu skuteczniej zwalczać unikanie przez firmy podatku dochodowego CIT. Pokazało dane, z których wynika, że choć w latach 2008-15 polska gospodarka urosła o 39,16 proc., to wpływy z CIT zmniejszyły się o 4,95 proc. W 2008 r. udział dochodów budżetowych państwa z podatku CIT w PKB wynosił

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

Polskę mogą omijać inwestycje motoryzacyjne. "Polska zdecydowanie różni się od innych krajów o zbliżonym poziomie dochodów, pod względem sprzedaży nowych aut. Jesteśmy na zbliżonym poziomie dochodów co inne kraje w regionie, a liczba nowych aut sprzedawanych jest dwukrotnie niższa. To nie jest

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

przyczyni się rosnące spożycie indywidualne. Wzrostowi konsumpcji prywatnej będzie sprzyjać systematyczny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych wynikający z utrzymywania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu wydatków na świadczenia społeczne. W uzasadnieniu wskazano, że wzrost

AAT Holding miał 0,88 mln zł straty netto, 3,81 mln zł skoryg. EBITDA w I kw.

w okresie porównawczym, przy czym ok 1 mln zł tego wzrostu było efektem negatywnej wyceny kontraktów IRS na koniec okresu. Grupa ujęła w sprawozdaniu z całkowitych dochodów podatek dochodowy w kwocie 1,0 mln zł, wobec blisko 0,6 mln zł w okresie porównawczym (wzrost o 71,8% tj. 0,4 mln zł). W wyniku

Elita elit ucieka w kosmos. Raport Oxfam: Osiem osób ma tyle majątku co połowa biednych ludzi na świecie

, postawy rasistowskie i nacjonalistyczne. Raport Oxfam: Apel do wpływowych ludzi świata Dziś zaczyna się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (WEF), dokąd zjeżdżają tysiące najbardziej wpływowych osób świata. To do nich apeluje Oxfam. "Odpowiedzialne i wizjonerskie rządy, biznes działający w interesie

Przegląd prasy

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ministerstwo Infrastruktury chce opodatkować i ozusować całość dochodów, które otrzymują transportowcy - wynagrodzenie zasadnicze stanowi tylko 30%, reszta to zwolnione z podatku

Spodobało Ci się na wakacjach w ciepłych krajach? Kup tam mieszkanie

Polacy coraz częściej spoglądają na nieruchomości za granicą. Te mogą nie tylko na siebie zarabiać, ale i służyć jako drugi dom. Doświadczenie uczy, że taka inwestycja może przynieść bardzo atrakcyjne dochody. Na wczasy do Bułgarii Przykładem jest Bułgaria. Jak przypomina portal Global Property

Rosyjscy ekonomiści: Nasze sankcje się nie sprawdziły

Na żywność Rosjanie wydają już ponad 50 proc. swoich dochodów. To więcej niż podczas światowego kryzysu gospodarczego z lat 2008-09 - wówczas wydatki na jedzenie wynosiły 49,6 proc. domowego budżetu. Według ekonomistów z Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy

Czy "Panama papers" zadusi raje podatkowe

Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w czwartek jednomyślnie za powołaniem komisji śledczej, która miałaby badać przypadki ukrywania dochodów przez elitę światową ujawnione w czasie dziennikarskiego śledztwa "Panama papers" (brała w nim udział także

Żywność, gaz, prąd, paliwa... Ceny pietruszki mogą być rekordowe. Co jeszcze zdrożeje w 2019? A co stanieje?

drogie w tym roku - jaja i masło, o ponad 15 i 10 proc. Ceny zbić pomogła większa w ostatnim kwartale produkcja mleka w Nowej Zelandii. Dlaczego ma to znaczenie dla cen w Polsce? Nowa Zelandia jest największym eksporterem mleka, wpływa więc na ceny na rynkach światowych, a te są już punktem

"Rz": Przestępczość napędza światową gospodarkę

Przestępczość generuje prawie 4 proc. światowego PKB - wynika z najnowszego raportu Banku Światowego i ONZ. To połowa dochodów z globalnego przemysłu samochodowego bądź turystyki, czytamy w "Rzeczpospolitej". W ostatnich latach przestępczość (m.in. przemyt, handel żywym towarem, korupcja

Rząd przyjął projekt ustawy. Będzie darmowe konto

. Chodzi o dotarcie z ofertą do osób przekonanych, że mają zbyt niskie dochody, aby założyć konto osobiste. Podmioty zobowiązane do prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie będą mogły ograniczać w żaden sposób dostępu do nowego typu konta w zależności np. od obywatelstwa, miejsca

DM PKO BP podniósł wycenę Grupy Azoty do 67,93 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

na poprawę marż w grupie, ponieważ część obniżek zostanie skonsumowana przez klientów, którzy oczekują tańszych nawozów ze względu na słabnąca siłę nabywczą (spadek dochodów związany  z niskimi cenami zbóż). Dodatkowe czynniki ryzyka to spadki światowych cen mocznika, a w przypadku segmentu

Podatki w kryzysie są coraz wyższe. Gdzie lepiej dużo nie zarabiać?

Z najświeższego raportu KPMG dotyczącego podatku od dochodów osobistych (czyli PIT) na świecie wynika, że w 2012 r. średnia stawka, którą opodatkowywane są najwyższe dochody, wzrosła w porównaniu z rokiem 2011 z 28,6 do 28,9 proc. To już trzeci wzrost w ciągu ostatniej dekady - podają badacze z

Twój zapis w testamencie może zmienić życie głodującego lub narażonego na skutki wojny dziecka

kraju. W Jemenie pomocy humanitarnej potrzebuje 80 proc. dzieci. Ich rodzice nie mają źródeł dochodu, ponieważ ich miejsca pracy zniszczyły bomby. W UNICEF pracują odważni ludzie, którzy mimo zagrożenia docierają do dzieci, dostarczając im żywność terapeutyczną, szczepionki, tabletki do uzdatniania wody

Cena ropy naftowej w górę? Putin, Gazprom, Rosnieft czy Łukoil mają plan

Rosja pierwszy raz w historii wydobyła 534 mln ton ropy naftowej, o 1,4 proc. więcej niż rok wcześniej. A eksport ropy z Rosji wyniósł 241 mln ton, rosnąc o 9 proc. w ujęciu rocznym. Problem w tym, że chociaż rosyjscy nafciarze pompują coraz więcej ropy, to jednocześnie ich dochody gwałtownie maleją z

W budżecie nie jest różowo. VAT w górę?

zapisało sobie w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.". Dochody budżetu z podatków to na razie 64,8 mld zł. Rok temu na koniec pierwszego kwartału było 61,2 mld zł. Wszystkie dochody to 76,8 mld zł. Aż o niemal 9 mld więcej niż rok temu. Ale mniej od planu, który zakładał, że w

EY: REIT-y mogą się przyczynić do rozwoju sektora budowlanego o ok. 10%

brutto, utworzenie łącznie ok. 4,3 tys. nowych miejsc pracy i 127 mln zł dodatkowych dochodów dla sektora finansów publicznych, poinformował ekonomista w Zespole Analiz Ekonomicznych firmy EY Piotr Pękała. "Przy założeniu, że popyt ze strony REIT doprowadzi do wzrostu sektora o ok. 10%, czyli ok

Wanilia drożeje skokowo na całym świecie. Podrożeją też lody?

kosztownym składnikiem. Głównym producentem przyprawy jest Madagaskar, którego wanilię trudno też zastąpić wanilią z jakiekolwiek innego kraju, ze względu na jej wyjątkowo głęboki smak i intensywny aromat. Według danych FAO, w 2012 roku Madagaskar otwierał listę światowych producentów, produkując 3500 ton

Sprzedaż netto funduszy Pioneera wyniosła 54,1 mln zł w marcu

charakterze globalnym. Dostrzegamy zainteresowanie zarówno produktami inwestującymi na globalnych rynkach obligacji korporacyjnych, jak również na światowych rynkach akcji. Odpowiadając na oczekiwania klientów, w styczniu br. udostępniliśmy inwestorom Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny, subfundusz o

Deutsche Bank nie zamierza płacić USA 14 mld dol.

14 mld dol. - tyle Departament Sprawiedliwości USA żąda od Deutsche Banku za sprzedaż toksycznych obligacji hipotecznych, które o mało nie zniszczyły amerykańskiej i światowej gospodarki. To wstępna kwota, która miała pojawić się w negocjacjach między instytucjami. Niemiecki kredytodawca wydał już

Te 10 państw dosłownie siedzi na złożach ropy naftowej. Numer 1. was zaskoczy...

Iran porozumiał się ze światowymi mocarstwami w sprawie programu nuklearnego. W zamian zniesione zostaną sankcje gospodarcze nałożone na ten kraj. Jednym z głównych efektów porozumienia będzie powrót na rynek ropy naftowej jednego z większych graczy. Choć kraj posiada złoża przekraczające 150 mld

Stilnovisti: Kategoria whisky wzrosła wolumenowo o 60% w ciągu czterech lat

światowych kręgach kolekcjonerskich. Dane dostarczone przez Rare Whisky 101 - brokera inwestycyjnego i analityka whisky - pokazują, że wartość butelek szkockiej whisky sprzedanych na aukcjach w Wielkiej Brytanii, wzrosła przez rok o prawie 70%, wynosząc 7,7 mln GBP. Z kolei w ciągu sześciu lat zwiększyła się