światowe dochody

Witold Gadomski

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

W ciągu ostatnich 50 lat gospodarka światowa rosła w tempie, który nie miał precedensu w całych dziejach ludzkości. Gospodarkę napędzały dwa silniki - przyrost naturalny, który sprawiał, że rosły zasoby siły roboczej, oraz wzrost wydajności. W latach 1964-2014 liczba ludności na świecie wzrosła ponaddwukrotnie, zaś średni dochód na mieszkańca - prawie trzykrotnie.

Mniejsze zyski Philip Morris

Dochody koncernu Philip Morris, światowego potentata tytoniowego, skurczyły się w drugim kwartale o 9 procent. Mimo to firma jest zadowolona z uzyskanych wyników.

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (26,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz spadek deficytu dochodów pierwotnych istotnie wpłynął na odnotowaną poprawę wyniku na rachunku

MPiT: Wzrost PKB jeszcze szybszy w br. niż oczekuje Bank Światowy, blisko 4,5%

Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.). Jednocześnie instytucja podtrzymała swoje prognozy na lata 2020-2021, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie odpowiednio o 3,6% i o 3,3%. "Dzięki rosnącym dochodom Polaków, konsumpcja

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

1,6% PKB w 2019 r." - dodano. Ekonomiści Banku Światowego przewidują jednocześnie, że w kolejnych latach poziom deficytu sektora w relacji do PKB Polski będzie niższy i w latach 2020-2021 powinien wynieść 1%. "Z powodu dodatkowych dochodów budżetowych pochodzących z restrukturyzacji

Dochody niepodatkowe budżetu spadną o 29,1% r/r w 2018 r. przez brak zysku NBP

zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego. "Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu

Bank Światowy: Reforma polityk społecznych w UE pozwoli nadążyć za zmianami

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Zmiany na rynku pracy oraz szybki rozwój nowych technologii wypychają niektórych pracowników z rynku pracy, powodując wzrost nierówności, wynika z raportu Banku Światowego poświęconego nowej umowie społecznej potrzebnej dziś w Europie. Prawo pracy, podatki czy

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z kwietnia, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 3,6%, a w 2021 r. o 3,3%, wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych przygotowanego przez ekonomistów Banku Światowego. W ocenie ekonomistów

Bank Światowy: Polska na 30. miejscu w Indeksie Kapitału Ludzkiego

lepszy niż regionalna średnia oraz wyższy niż wskazywałby na to dochód na mieszkańca. Nowo opublikowany Indeks potwierdza nasze dotychczasowe analizy, które pokazywały, że Polska osiągnęła w ostatnich latach sukces na polu rozwoju gospodarczego" - powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,1% PKB w 2017 r.

za prognozami odnośnie deficytu to zdecydowana poprawa dochodów fiskalnych do PKB - uszczelnienie VAT-u - dochody z VAT wobec PKB będą rosły w 2017 r.- ale przyrosty będą trudniejsze do osiągnięcia w kolejnych latach" - wskazał też Kąsek. Bank Światowy podniósł dziś prognozę wzrostu PKB Polski

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 3,6 pkt w II, rynek pracownika traci na sile

, który dominował w ostatnich latach wyraźnie traci na sile. "Tak głęboki jednorazowy spadek wskaźnika odnotowano po raz ostatni 11 lat temu, w lutym 2009 roku, kiedy to polska gospodarka w efekcie światowego kryzysu rozwijała się w tempie 1,5 proc, w skali roku, przedsiębiorstwa redukowały

7Levels: Dochód z 'Warplanes: WW2 Dogfight' pozwoli na wzrost działalności wyd.

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - 7 Levels jest zadowolony z debiutu gry "Warplanes: WW2 Dogfight" na Nintendo Switch, po kilku tygodniach od premiery ocenia, że tytuł przyniesie spółce dodatkowy dochód, który pozwoli na rozwinięcie działalności wydawniczej w 2019 roku, podała spółka

BIEC: WPI spadł o 0,8 pkt m/m w IX, spadły oczekiwania dotyczące inflacji

poprzez wzrost świadczeń socjalnych, podnoszenie wynagrodzeń minimalnych oraz innych dochodów niemających związku z pracą i wzrostem jej wydajności. Już same zapowiedzi dodatkowych świadczeń i wynagrodzeń mogą nakręcić popyt, albowiem konsumenci skłonni są przyspieszyć decyzje o zakupach oraz zwiększać

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

) Rafał Sura. Według niego, obniżenie wzrostu poniżej 2% jest mało realne. "To, jak głębokie będą skutki koronawirusa dla światowej gospodarki, uzależnione jest od długości trwania tej epidemii. Specyfika obecnej sytuacji polega na tym, że koronawirus nałożył się na wcześniej zaistniałe negatywnej

Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto, 217,36 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

prowizjom z działalności brokerskiej i pozostałym prowizjom transakcyjnym" - czytamy dalej. Pozostałe dochody wyniosły 29,1 mln zł i były niższe o 13,7 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r., na co wpływ miał spadek wyceny udziałów w VISA Inc., rezerwa restrukturyzacyjna dotycząca likwidacji

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP, struktura PKB w I kw.

. dokonanego dotychczas luzowania między jego zwolennikami z prezesem NBP na czele, a jego kontestatorami (wśród których najdonośniejszym krytykiem jest Kamil Zubelewicz)" - oceniono w raporcie. Ekonomiści banku oczekują również serii publikacji danych obrazujących skutki pandemii dla światowej

Dostałem odmowę przyznania pożyczki 5 tys. zł. Czy to jest zgodne z prawem? Prawnicy czytelnikom, odc. 62

Dostałem odmowę przyznania pożyczki 5 tys. zł. Czy to jest zgodne z prawem? Prawnicy czytelnikom, odc. 62

Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Od lata zeszłego roku prowadzę tzw. firmę na próbę. W marcu 2020 w związku z epidemią zawiesiłem działalność. Moje dochody dotychczas nie przekraczały 800 zł miesięcznie

ING BSK: Przeważy dezinflacyjny wpływ recesji, inflacja średnio 2,2% w IV kw.

ubiegłych lat znacząco obniżą się dochody gospodarstw domowych"- czytamy dalej. Ekonomiści podtrzymali prognozę spadku PKB o 4,5% r/r w 2020 roku, a najgłębszego załamania gospodarki spodziewają się w II kw. br. o 8-9%r/r. "Odbicie PKB w III kw. 2020 będzie dynamiczne (typowe dla państw

Bank Światowy: Polska wśród najatrakcyjniejszych krajów UE dla pracowników, firm

średnich dochodach" - czytamy dalej w raporcie. Według Banku Światowego, postęp technologiczny wspiera najlepiej zarabiających pracowników i najlepsze firmy w dobrze rozwiniętych regionach. Gdzie indziej z kolei - w słabszych regionach - przyczynia się do większego bezrobocia i biedy. "Unia

GPW wprowadzi od 27 grudnia 3 indeksy dywidendowe

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi od 27 grudnia nowy typ indeksów - indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp, które obliczane będą wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych, poinformowali przedstawiciele

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

wstrząsu gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. Wprawdzie bezpośrednie skutki uboczne będą o wiele bardziej dotkliwe dla gospodarki światowej niż podczas kryzysu finansowego, siła oddziaływania tego wstrząsu będzie zależeć od rozwoju pandemii, naszej zdolności wznowienia działalności gospodarczej w

Prezes PTE: Wzrost PKB wyniesie ok. 4,4% w 2019 r., poniżej 4% w 2020 r.

charakterystyczne dla Polski, że międzynarodowe instytucje- Komisja Europejska, Bank Światowy czy OECD - pod wpływem rzeczywistości nierzadko zmuszane są rewidować w górę swoje projekcje. To pokazuje, że Polska ma spory potencjał, który bywa niedoszacowany" - powiedziała Mączyńska w rozmowie z ISBnews. "

Kropiwnicki z RPP: Przesadne zwalczanie inflacji może zaszkodzić ożywieniu gosp.

USA po I i II wojnie światowej oraz w tzw. 'kryzysie ropy naftowej' w latach 70. XX w. Powojenny kryzys w USA połączony z napięciami inflacyjnymi zwalczano wsparciem dla 'rekonwersji gospodarki z wojennej na cywilną' oraz posunięciami antyinflacyjnymi - nawet kontrolą cen. W Wielkiej Brytanii przez

Cybercom: 22,4% polskich firm medycznych wydaje na innowacje do 5% dochodów

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Sektor medyczny jest obecnie światowym liderem inwestycji w badania i rozwój, także w zakresie nowoczesnych technologii, mimo to prawie jedna czwarta (22,4%) polskich przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży medycznej wydaje na ten cel minimalną część

Jakie podatki solidarnościowe płacą najbogatsi w innych krajach Unii?

społeczną, a tym bardziej na osoby niepełnosprawne. Czytaj też: Mateusz Morawiecki jak Janosik. Pomoc dla osób niepełnosprawnych sfinansują najbogatsi, bo państwu brakuje Jak jest naliczany? Idei jest kilka. Różne są również cele tego podatku. Pierwszy wariant to dodatkowy podatek od dochodu wprowadzony w

RPP obniżyła stopy proc., inflacja poniżej celu w horyzoncie polityki pieniężnej

oraz wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen. W efekcie, aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się

Bank Światowy: Polska 27. pod względem bogactwa na osobę w Europie i Azji Środk.

- 230 tys. USD per capita.  Najbogatsze kraje świata w ujęciu per capita to: Norwegia (1,67 mln USD per capita), Katar, Szwajcaria, Luksemburg, Kuwejt, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone. Światowe bogactwo wzrosło w latach 1995-2014 o 66 % (z 690 bilionów USD do 1 143 bilionów USD

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

trafiło 52% światowych BIZ, a równocześnie grupa ta odpowiadała za 45% światowych BIZ wychodzących. W roku 2007 było to odpowiednio 31% i 15%. "Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2017 r. wyniosły nieco ponad 8 mld zł. Zdecydowana większość zainwestowanych środków była przeznaczona na

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

roboczych (+4) oraz luzowanie monetarne w postaci znacznego spadku realnych stóp procentowych. "Prognozujemy, że wzrost PKB w 2020 wyniesie 3,5% (rewizja z 3,7%). Dane pokazują, że wzrost dochodów gospodarstw domowych z tytułu programów fiskalnych nie prowadzi do wzmocnienia konsumpcji. Rośnie stopa

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

;czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej i cyfrowej.  "Decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych w ostatnim czasie, w tym przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stóp procentowych, zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

inwestycji i działań, udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy. Szacowane skutki regulacji dla finansów publicznych to ponad 200 mln zł w roku przyszłym. Dochody gmin w związku ze zmianami przepisów w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych powinny wynieść ok. 35,9 mln zł

RPP: Inflacja w I poł. 2020 r. może być nieco wyższa niż zakłada projekt budżetu

makroekonomicznymi przyjętymi w uzasadnieniu, podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2020 r. pozostanie popyt krajowy, w szczególności spożycie prywatne. Wzrostowi spożycia będą sprzyjać rosnące dochody do dyspozycji gospodarstw domowych związane z założoną nadal korzystną sytuacją na rynku pracy oraz

Bank Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost zysku w 2018 roku

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Ambicją Banku Pekao na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego, poinformował prezes Michał Krupiński. "W 2018 roku spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji w

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

wzrostów cen produktów i usług konsumpcyjnych w zależności od poziomu dochodów i zamożności. Osoby mniej zamożne i o niższych dochodach mają wyższy udział wydatków na tzw. konsumpcję podstawową. A to właśnie ceny energii i innych mediów, np. śmieci oraz żywności podstawowej będą rosły najszybciej

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

-2018 skuteczność realizacji dochodów z podatku VAT kształtowała się w sposób istotnie zróżnicowany. W latach 2010-2011 (okres poprawy sytuacji gospodarczej) nie udało się ograniczyć luki podatkowej w VAT narosłej w czasie światowego kryzysu finansowego (2008-2009). Wzrost dochodów z VAT w 2011 r. był

Bank Handlowy miał 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

ryzykiem, dzięki któremu koszty ryzyka Citi Handlowy od dekady kształtowały się znacząco poniżej średniej rynkowej, podano w komunikacie poświęconym wynikom. W III kw. br. wskaźnik ROE wyniósł 7% wobec 10,1% rok wcześniej, a ROA - odpowiednio: 0,9% wobec 1,5%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) ukształtował

Bank Światowy: Wzrost PKB w Polsce bez innowacji będzie trudny do utrzymania

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Polska potrzebuje nowego modelu dla wzrostu gospodarczego, opartego na innowacyjności gospodarki, wynika z raportu Banku Światowego "Lekcje z Polski, wnioski dla Polski".  "Dalszy wzrost polskiej gospodarki bez innowacji będzie trudny do

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

Znakomita większość osób wchodzących w dorosłe życie po II wojnie światowej mogła się spodziewać, że będzie żyła na lepszym poziomie niż rodzice i dziadkowie. "Przez 70 lat niemal każde kolejne pokolenie doświadczało wzrostu dochodów. I tak aż do mniej więcej 2005 roku. Wtedy nastąpiło

Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 2,7% w 2017 r.

Warszawa, 11.01.2017 (ISBnews) - Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego o 0,1 pkt proc. do 2,7% w 2017 r. wobec szacowanych 2,3% wzrostu w 2016 r. Prognozy na lata 2018-2019 wynoszą po 2,9%, wynika z raportu "Global Economic Prospects". "Wzrost gospodarek

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

listę dziedzictwa światowego, u których odnotowano spadek obrotów, zyskują prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników. Sejm nie zgodził się natomiast na podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł i przyznanie go także tym, którzy

Klasa średnia napędza światową gospodarkę

amerykańskiego. Autorzy przyjęli kryterium, jakim jest krajowa średnia dochodów. Do klasy średniej zaliczyli osoby, które uzyskują jego dwukrotność. Według danych Banku Światowego przeciętny dochód na głowę obywatela w USA wynosi 54,6 tys. dol (2014 r). W przypadku Chin wynosi niecałe 7,6 tys. dol., biorąc pod

Presja spadkowa na rynku ropy nie została utrzymana

ścisłej czołówce światowych eksporterów surowca, zaspokajając ok. 21% globalnego popytu na ropę. Tak więc dochody z jej sprzedaży stanowią ogromną część budżetu tych państw, stąd ich intensywne działania w celu umacniania cen „czarnego złota". Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca

Nowy pomysł rządu: estoński CIT. Kruczki, zmyłki i pułapki. Wszystko, co wiemy na ten temat

raportu Banku Światowego Doing Business. W Polsce… to 334 godziny. Swoją drogą, w rankingu Banku Światowego regularnie od kilku lat spadamy. Aktualnie jesteśmy na miejscu 40. Rok temu - na 33. Najwyżej w historii byliśmy w 2015 roku – na miejscu 25. Po reformie CIT w Estonii stopa inwestycji

1C Entertainment zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej na GPW

;segmentach. Obszar dystrybucji, jest stabilnym źródłem dochodów, a kolejne segmenty – usług specjalistycznych oraz produkcji i wydawania gier, mają bardzo duży potencjał wzrostu.    Najważniejsze spółki Grupy 1C Entertainment to Cenega 

Franklin Templeton wprowadza dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa do oferty

. Po wprowadzeniu do oferty dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, inwestor będzie otrzymywał część dochodu lub dywidendę co miesiąc lub co kwartał (w zależności od funduszu i warunków oferty), zyskując większą kontrolę nad dywidendą, którą będzie mógł traktować jako regularny dochód lub reinwestować

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

precyzyjnie prognozować konsumpcji. Byłoby to spójne z naturalną drogą, którą przechodzi kompozycja konsumpcji w zależności od dochodu per capita. Ta zmiana tłumaczy też bardzo zgrabnie brak reakcji salda handlowego na zmiany konsumpcji" - czytamy dalej w raporcie. W przypadku procesów inflacyjnych

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

którymi mają do czynienia światowe gospodarki, ponieważ wspieramy inwestorów w ich transakcjach. Wiemy, jak ważne są dla nich nie tylko podstawowe wskaźniki gospodarcze, ale również to, co - mówiąc najogólniej - ma wpływ na jakość pracy i życia w danym kraju" - powiedział partner zarządzający w

Bogaci się bogacą, a nierówności rosną

W połowie tego roku światowe bogactwo gospodarstw domowych sięgnęło 263 bln dol. - wynika z raportu "Global Wealth Report 2014", który co roku prezentują ekonomiści szwajcarskiego banku Credit Suisse. To o ponad 20 bln dol. więcej niż rok wcześniej. Analitycy banku przy wyliczaniu majątku

Przegląd prasy

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita  --Ceny większości surowców rolnych wzrosną w ciągu kwartału - światowy indeks cen żywności jest najwyższy od 5 lat  --Przedsiębiorcy muszą poczekać na nowe

Bukowski z LSE: 500+ to krok w kierunku zmniejszania nierówności dochodowych

największy wzrost dysproporcji rozpoczął się od 2003 r., kiedy zaczął się okres szybkiego wzrostu PKB. "Jest dość zaskakujące, że odeszliśmy od dosyć egalitarnej struktury dochodowej na początku lat 90. do sytuacji, w której 10% najwięcej zarabiających ma dochody wyższe niż 50% społeczeństwa, które

Bank Światowy: Polska awansowała o 7 miejsc na 25. w rankingu Doing Business

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Polska uzyskała 76,45 pkt w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, co dało naszemu krajowi 25. miejsce na 189 krajów, wynika z raportu w "Doing Business 2015" opublikowanego przez Bank Światowy. Nasz kraj awansował z 32. pozycji rok

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

2020 Czy podawać dane na podstawie PIT-5 czy VAT-7? Różnią się ze względu na to, że przychody netto za rok 2019 w PIT rocznym dotyczą tylko sprzedaży towarów i usług, a osobnym PIT-em rozliczany jest dochód z najmu (ryczałt 8 proc.). Natomiast w comiesięcznym jpk-deklaracji VAT-7 przychody z najmu są

Globalworth kupuje Warsaw Trade Tower i Rondo Business Park za ok. 170 mln euro

Globalworth do blisko 500 000 m2 powierzchni najmu brutto uwzględniając biura oraz obiekty o funkcji mieszanej. "Cieszymy się, że nasz polski portfel uzupełnia kolejna rozpoznawalna wieża biurowa Warszawy. Nieruchomość oferuje zarówno atrakcyjne dochody z wynajmu, jak również szeroki wachlarz

Państwo może płacić wszystkim po równo. To zapewnia bezpieczeństwo i jest sprawiedliwe społecznie

Od dwudziestu lat pracuję nad zagadnieniami, które doprowadziły mnie do przekonania, że konieczne jest wprowadzenie uniwersalnego dochodu podstawowego. Przez lata nie było zainteresowania tą moją koncepcją ani na lewicy, ani na prawicy. Do czasu, kiedy pojawiło się mocne przekonanie, że

Przyszłość rynku pracy? Najpierw cyfrowe tsunami, potem wszyscy dostaną po równo

pozbawieniem zajęcia taksówkarzy intensywnie pracuje Elon Musk. Pomiędzy badaniami nad sztuczną inteligencją i przygotowaniami do kolonizacji Marsa zuchwały miliarder jest coraz bliższy wprowadzenia na rynek bezzałogowych autonomicznych taksówek. Czy zdaje sobie sprawę, jak brzemienne w skutki dla światowego

Bank Światowy: Proste listy mogą zwiększyć ściągalność zaległych podatków o 20%

Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Wysyłanie przez administrację skarbową prostych, zrozumiałych i bezpośrednich listów wzywających do zapłacenia zaległego podatku mogłoby zwiększyć liczbę podatników płacących zaległy podatek o 20%, wynika z raportu Banku Światowego. Spośród podatników, którzy

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

Nissan zacznie testować auta autonomiczne w Londynie

tych dochodach. Natomiast Nissan zapowiedział, że chce rozwijać swoje przyszłe technologie w Wielkiej Brytanii, aby stąd eksportować samochody na światowe rynki. Z zakładów Nissana już teraz pochodzi jedna trzecia samochodów produkowanych w Wielkiej Brytanii, a w październiku japoński koncern

Rezydencja na Malcie dla spółek

między innymi brak opodatkowania dochodów powstałych poza krajem rezydencji pod warunkiem nie otrzymywania ich na terytorium kraju rezydencji. Podmiot posiadający status non-dom resident, co do zasady nie jest objęty na Malcie obowiązkiem podatkowym od wszystkich swoich światowych dochodów, ale wyłąnie

Rosja ogranicza ropę Białorusi

obliczu spadku światowych cen tego paliwa ustalona długoterminowym kontraktem cena jest zbyt wysoka. Rosja zaś nie chciała słyszeć o renegocjacji. Dlatego prezydent Aleksander Łukaszenka jednostronnie zdecydował, że zamiast ustalonych 132 dol. za 1000 m sześc. gazu Białoruś będzie płaciła 73 dol. W

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Polska awansowała na 26. miejsce w 2018 r. z wynikiem 75,4 wśród 113 krajów w rankingu bezpieczeństwa żywnościowego, wynika z raportu Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018 (Global Food Security Index - GFSI) wykonanego na zlecenie Corteva

Vigo System ma bezterminowe zezwolenie na działalność w Tarnobrzeskiej SSE

dochód uzyskany z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie strefy ekonomicznej zwolniony jest z opodatkowania. Wielkość uzyskanej pomocy dla emitenta wynosi 65% zdyskontowanych, poniesionych w okresie obowiązywania zezwolenia, nakładów inwestycyjnych na środki trwałe i zakupione wartości

Bank Światowy mocno tnie prognozy gospodarcze. Winna ropa i kulejące BRICS-y

czynienia w krajach rozwijających się eksportujących surowce - mówi Jim Yong Kim, prezes Banku Światowego. Pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się mogą opóźnić lub zniweczyć ich wysiłki doganiania dochodu krajów rozwiniętych. Na szczęście gospodarki części krajów

Fiskus na tropie znikających podatków

Do konsultacji społecznych Ministerstwo Finansów wysłało właśnie projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projekt zbiera razem zalecenia z unijnych dyrektyw, które mają pomóc walczyć z oszustami podatkowymi. Wielkie światowe afery z rajami w tle - LuxLeaks, SwissLeaks

Poziom 3,65 zł może powstrzymać przecenę dolara

szczegółowych danych o polskim PKB za II kwartał. Z Europy natomiast napłyną sierpniowe raporty inflacyjne, a z USA nowe dane o PKB oraz o dochodach i wydatkach Amerykanów. Druga połowa sierpnia przynosi umocnienie złotego, który odrobił całość strat z pierwszej połowy miesiąca do dolara i większość strat w

Deflacja i budżetowe negatywne zaskoczenie

od oczekiwań rynkowych. Ekonomiści są zgodni - główna przyczyna deflacji to spadek ceny ropy i gazu na rynkach światowych. Te zaś według prognoz na razie nie będą silnie rosły. Według NBP deflacja, a nie inflacja średnioroczna wyniesie w tym roku 0,4 proc. Dla obywateli to, że ceny nie rosną, to

Morawiecki w USA elokwentnie mówił o Unii, ale gdy spytano o Tuska... [ZAWADZKI]

Liptonem, zastępcą dyrektora zarządzającego MFW, i Cyrilem Mullerem, wiceprezesem Banku Światowego ds. Europy i Azji, Morawiecki rozmawiał lub chciał rozmawiać o planach zrównoważonego rozwoju gospodarczego (czyli takiego, który odczuwa większość obywateli), o potrzebie ukrócenia korzystania z rajów

Koronawirus i opłaty za niepubliczne szkoły i przedszkola. Płacić czy nie?

programowe, z drugiej strony szkoły mają z tyłu głowy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie do czasu spędzanego przed komputerem (dla dzieci to maksymalnie dwie godzinny dziennie), muszą też wyczuć, na ile mogą angażować rodziców. UOKiK zwraca uwagę na to, że sytuacja jest nadzwyczajna. Nie ma w

To jeden z czołowych przedsiębiorców namówił Morawieckiego na podatek estoński. "Gdyby obowiązywał wszystkich, połowa aparatu fiskusa nie miałaby co robić"

skarbowych. Dlaczego? – Z publikacji Banku Światowego i PwC pt. „Paying taxes 2019” wynika, że na rozliczenie CIT w Estonii potrzeba 5 godzin, a w Polsce – 59 godzin. Według moich wyliczeń, gdyby podatek estoński wprowadzić we wszystkich firmach, to połowa obecnych pracowników fiskusa

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł

Gwiazdowski z CAS:Należy zreformować finanse publiczne, przekształcić MF i ZUS

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Należy zreformować w Polsce finanse publiczne i Ministerstwo Finansów, likwidując jednocześnie wiele urzędów i powołać w ich miejsce jedną agencję dochodów państwa, uważa przewodniczący rady Centrum im. A. Smitha Robert Gwiazdowski. "Reformując finanse

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

strategii jest także likwidacji barier w jednolitym rynku - z szacunków KE wynika, że ich eliminacja dałaby do końca dekady dodatkowe dochody wartości 713 mld euro. Celem nowej strategii jest – jak podano - dążenie do zwiększenia konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w

PO i PSL rządzą, gospodarstwa domowe zyskują ponad 2 mld zł na rok

, koalicjanci z PO i PSL. Bilans jest dodatni. Ale nie wszyscy muszą być zadowoleni. Zacznijmy od tego, co się działo w podatkach. Mieliśmy tu więc przede wszystkim obniżkę od 2009 r. stawek podatku od dochodów osobistych z 19, 30 i 40 proc. do 18 i 32 proc. Dołożyła nam do portfeli 5 mld zł. Do tego doszła

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu najważniejsze będą m.in. publikacje danych dot. lutowego wskaźnika inflacji PCE oraz dynamiki dochodów i wydatków w USA, a także wstępne danych nt. marcowej inflacji w Niemczech, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym ograniczając skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce. Poniżej przedstawiamy

MPiT: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji

ok. 1,2 mld zł. "W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 i w 2018 roku na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem

Awans Polski w podatkowym rankingu

To już dziesiąty ranking systemów podatkowych "Paying Taxes" przygotowany przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy. Najnowszy obejmuje 2014 r. PwC i Bank Światowy wzięły w nim pod lupę 189 systemów podatkowych. Oceniały je wedle trzech kryteriów: + liczby płatności w ciągu roku; + czasu

Ebury: Wieści z amerykańskiego rynku pracy skupią uwagę inwestorów

euro ponownie będzie stopniowo umacniać się w relacji do wielu światowych walut, aczkolwiek nie w parze ze złotym.  USD Jednym z najciekawszych zagadnień zajmujących rynek walutowy przy wejściu w drugą połowę 2020 roku jest to, czy dolar amerykański zdoła utrzymać swój status waluty bezpiecznej

Krosno Glass zainwestuje 200 mln zł w ramach realizacji nowej strategii

w rezultacie usprawni obsługę zamówień i przyniesie oszczędności dla firmy. Oddanie obiektu do użytku planowane jest w połowie 2019 r. W dłuższym terminie spółka zamierza skomercjalizować nawet do 60% powierzchni kompleksu, co przyniesie dodatkowe dochody" - czytamy w komunikacie. W lutym br

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

Bank Światowy przyznaje, że Polska będzie jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Europie. Nasze tempo wzrostu PKB ma ustabilizować się w okolicach poziomu 3,5 proc. Jednak jeszcze niedawno bank spodziewał się wyraźnie lepszych perspektyw dla naszej gospodarki. Kilka miesięcy temu obstawiano, że

Brexit ma otworzyć Wielką Brytanię na świat. Bankierzy wolą zostać w UE

Czwartkowe przemówienie Theresy May na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos było jednym z bardziej wyczekiwanych wydarzeń. Do sali, w której miała wystąpić, ustawiła się długa kolejka mocarzy z korporacji międzynarodowych, banków, firm inwestycyjnych, polityków. Zobacz też: Będzie twardy Brexit

BIEC: WPI nie zmienił się w styczniu; presja inflacyjna nie zmniejsza się

przedsiębiorców. Niższa presja popytowa wynikać będzie ze stopniowego umniejszania realnej wartości dochodów gospodarstw domowych wskutek dotychczasowego wzrostu cen, zwłaszcza wzrostu cen żywności. Wyższa presja kosztowa będzie konsekwencją wzrostu kosztów pracy w efekcie obowiązującego od 1 stycznia br

BIEC: WPI spadł o 1 pkt w VII; presja inflacyjna wyraźnie słabnie

zdecydowanie słabnie z uwagi na spadające ceny surowców energetycznych, podkreślili analitycy. "Sygnały o słabnącej presji inflacyjnej są coraz bardzie wyraźne. Głównym powodem są niższe ceny podstawowych surowców na światowych rynkach, a zwłaszcza spadające ceny ropy naftowej. W ślad za tymi

Milion dolarów to mniej więcej tyle, ile potrzeba, żeby być "biednym rentierem". Ile osób tyle ma?

gospodarstw domowych wiemy, że na świecie zgromadziły jakieś 170 bilionów euro oszczędności finansowych brutto oraz 130 bilionów euro netto (po odliczeniu długów). Z porównania tych danych wynika, że co najmniej jedną trzecią światowego bogactwa kontrolują dolarowi milionerzy, zwani również HNVI. W Moskwie

BIEC: WWK wzrósł o 1,5 pkt m/m w XII, gospodarka utrzyma obecny poziom

rosnącej roli popytu wewnętrznego we wzroście gospodarczym, co zawdzięczamy wyższym dochodom gospodarstw domowych oraz dobrej sytuacji na rynku pracy" - czytamy dalej. BIEC zwróciło uwagę, że nie bez znaczenia jest również dobra koniunktura gospodarcza w Europie, która przyczynia się do wzrostu

Aegon: Tylko 21% polskich pracowników regularnie oszczędza na emeryturę

od światowej średniej, wynoszącej 49%. 15% badanych w Polsce uważa, że na emeryturze ma szanse osiągnąć dochód, który zapewni im wygodny poziom życia. Jednocześnie tylko 5% ma spisany plan oszczędzania i regularnie odkłada pieniądze - to najniższy odsetek na świecie. Ponad połowa (54%) ankietowanych

MF przedstawi obniżoną prognozę inflacji pod koniec kwietnia

interpelację poselską, wiceminister tłumaczy, że ryzyko niższego wykonania inflacji CPI wynika bezpośrednio z gwałtownego spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych, a w konsekwencji obniżek cen paliw na rynku krajowym w końcu ubiegłego i na początku bieżącego roku. "Aktualizacja budżetowej

BofA Merrill Lynch: Polska jest narażona na zmniejszenie zasobów wody

, odsetek obszarów uprawnych objętych suszą na całym świecie wzrośnie z 15,4% dziś do 44% w 2100 r., podał również bank. Według BofA Merrill Lynch, Polacy wydają średnio 18% dochodów na jedzenie, w porównaniu z 12% w Niemczech i 14% we Francji czy we Włoszech. To więcej niż w USA czy w Wlk. Brytanii (7

Wilno na krawędzi bankructwa. Dług większy niż budżet

Obecnie zadłużenie Wilna wynosi 1,274 mld litów (ok. 1,54 mld zł), podczas gdy budżet miasta to ok. 1,2 mld litów. - Taka sytuacja nie pojawiła się wczoraj ani przedwczoraj czy dwa lata temu. Jeszcze do kryzysu światowego 2008/09 dochody wileńskiego samorządu szybko rosły, ale władze nie potrafiły

Polska pozostała na 45. miejscue w Indeksie Wolności Gospodarczej

pkt, tj. o 0,2 pkt więcej niż rok temu. Średni wynik dla Europy wyniósł 68,8 pkt, zaś średnia światowa - 61,1 pkt. W tegorocznym zestawieniu Polska szczególnie poprawiła punktację w zakresie poprawy poziomu fiskalizmu (+5,4) i wyższego odczytu w zakresie rynku pracy (+2,4). Gorzej Polska wypadła w

Przegląd prasy

Odwoławcza (KIO) zdecydowała o unieważnieniu podpisanej w sierpniu z wolnej ręki umowy między Komendą Główną Policji (KGP) a konsorcjum Motoroli --Wydłuża się lista zainteresowanych przejęciem mBanku, każdy wybrał doradcę ze światowej czołówki ISBnews --Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą

350 znanych ekonomistów: raje podatkowe nie mają uzasadnienia

Ponad 350 ekonomistów z 30 krajów podpisało się pod listem do światowych liderów, ostrzegając, że działanie rajów podatkowych nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Zaapelowali do rządów o walkę z dyskrecją, jaką oferują bogatym klientom raje podatkowe. List został napisany tuż przed szczytem

Przegląd prasy

, co w połaczeniu ze stratami części funduszy przełożyło się na niespotykany spadek aktywów TFI Dziennik Gazeta Prawna  --Brakuje od 200 do 500 tys. komputerów dla uczniów, by mogli bez przeszkód uczyć się zdalnie  --Heinz z Banku Światowego: Możemy zaoferować Polsce wiedzę i

PiS zawiesi opłaty na A1 i A4

koncesjonariuszami w sprawie rozładowywania zatorów - powiedział Adamczyk. Porozumienie ze Stalexportem będzie obowiązywać tylko podczas Światowych Dni Młodzieży organizowanych 26-31 lipca w Krakowie i Brzegach koło Wieliczki i połączonych z wizytą papieża Franciszka. W tym okresie w razie szczególnie dużego

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

; "Jeszcze 20 lat temu Izrael, czy kilka lata temu Berlin, nie były istotnymi centrami innowacji. Poprzez aktywną politykę gospodarczą, nacisk na współpracę nauki i biznesu oraz rozwój rynku finansowania wysokiego ryzyka regiony te dokonały skokowej budowy swojego znaczenia jako światowe hub'y nowych

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

Polskę mogą omijać inwestycje motoryzacyjne. "Polska zdecydowanie różni się od innych krajów o zbliżonym poziomie dochodów, pod względem sprzedaży nowych aut. Jesteśmy na zbliżonym poziomie dochodów co inne kraje w regionie, a liczba nowych aut sprzedawanych jest dwukrotnie niższa. To nie jest

"Rz": Przestępczość napędza światową gospodarkę

Przestępczość generuje prawie 4 proc. światowego PKB - wynika z najnowszego raportu Banku Światowego i ONZ. To połowa dochodów z globalnego przemysłu samochodowego bądź turystyki, czytamy w "Rzeczpospolitej". W ostatnich latach przestępczość (m.in. przemyt, handel żywym towarem, korupcja

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

, w tym zasad szacowania odpisów na oczekiwane straty kredytowe w oparciu o MSR, przypomniano. "MSSF 9 wprowadza obowiązek szacowania oczekiwanych strat kredytowych dla całego portfela aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu oraz według wartości godziwej przez inne dochody

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

kw. 2019, notując najniższy roczny wzrost od II kw. 2016 roku. Niektórzy ekonomiści spodziewają się utrzymania stabilnej dynamika dochodów do dyspozycji, które w II poł. 2020oku powinny wspierać oczekiwane ograniczenie inflacji. Analitycy wskazują wyraźnie, że biorąc pod uwagę czynniki