światowa gospodarka energetyczna

Greenpeace: Ochrona klimatu może zapewnić wzrost zatrudnienia w energetyce

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Działania na rzecz ochrony klimatu mogą spowodować, że liczba miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym wzrośnie o 66% do 48 mln w 2025 roku. W przypadku krajów europejskich należących do OECD - do tej grupy należy Polska - przewidywany jest wzrost o 87

Bank Światowy: Zwiększenie udziału OZE przyniosłaby korzyści polskiej gospodarce

energetycznej, musi działać już teraz" – wskazałą Xiaodong Wang, starsza specjalistka ds. energii w Banku Światowym i autorka raportu. Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego

EIM: 82% Polaków obawia się podwyżek cen energii elektr. w najbliższych 5 latach

Europejskiego Instytut Miedzie, obawy te nie są bezpodstawne. Nasza gospodarka jest o 13% bardziej energochłonna niż w przypadku unijnej średniej. Jeżeli obecna sytuacja się utrzyma, do 2035 r. w krajowym systemie energetycznym może zabraknąć nawet 13 GW mocy, wskazano także. W ocenie analityków EIM

PCA: Strategia oszczędności energii ma istotny wpływ na efektywność gospodarki

i bezpieczeństwo energetyczne, poinformował zastępca dyrektora PCA Andrzej Kolasa.    „Podjęte w ostatnich latach działania w zakresie oszczędności energii mają istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjność. Jednym z elementów tych

Ceny ropy naftowej odbijają po środowej zniżce

nich, że przyszły rok będzie okresem trwałej nadwyżki podaży ropy nad popytem. To tej sytuacji mają przyczynić się głównie rosnąca produkcja surowca z łupków, spowolnienie światowej gospodarki oraz perspektywa pogłębiającej się wojny handlowej. Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w

BCG: Strategię transformacji energetycznej można i warto opracować bardzo szybko

Katowice, 15.05.2019 (ISBnews) - Polskie przedsiębiorstwa są w stanie samodzielnie przeprowadzić pewne elementy transformacji energetycznej, natomiast by dokonać jej w sposób całościowy, biznes potrzebuje transparentnych, długoterminowych ram działania, które określałyby cele, do jakich dążymy

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,7% 2019 r. oraz 2,7% w 2020 r.

dalej. Realizacja scenariusza projekcyjnego będzie w istotnym stopniu uzależniona od stanu przyszłej koniunktury w gospodarce światowej, podkreślił bank centralny. Do czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego i inflacji należy możliwe zaostrzenie sporów handlowych i podejmowanie działań

PKN Orlen ogłosił postępowanie na projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Orlen. "Uważnie przyglądamy się trendom na światowym i europejskim rynku energetycznym, dostosowując naszą działalność do wyzwań, które są z nimi związane. Morska energetyka wiatrowa wpisuje się w strategię PKN Orlen, zakładającą stworzenie silnego koncernu multienergetycznego. W ten sposób

EIM: Wydatki na offshore do 2040 r. powinny być znacznie większe niż 140 mld zł

(EIM) działa w ramach światowej organizacji Copper Alliance, której celem jest tworzenie warunków na rynku dla zwiększenia zastosowań produktów z miedzi i jej stopów w wielu dziedzinach gospodarki takich jak energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska i

MPiT: Nowa polityki przemysłowa UE powinna skupiać się m.in. na innowacyjności

handlowej, antymonopolowej, cyfrowej, energetycznej, spójności. "Postulujemy jeden sprawnie skoordynowany na poziomie KE mechanizm europejskiej polityki przemysłowej. Polska będzie dążyć do zapewnienia synergii pomiędzy polityką UE ukierunkowaną na budowę niskoemisyjnej gospodarki i wzmocnienie

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen to włączenie się Polski w światowy trend budowania znaczących graczy na rynku paliwowo-energetycznym. To odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu rafineryjnego, która w przyszłości zmniejszy ryzyko utraty płynności przez krajowe 

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

handlu detalicznym oraz stopniowe domykanie się luki popytowej w ślad za obniżającym się krajowym wzrostem gospodarczym" - czytamy dalej. Realizacja scenariusza projekcyjnego będzie w istotnym stopniu uzależniona od stanu przyszłej koniunktury w gospodarce światowej, podkreślono. "Do

KGHM i PGE mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach fotowoltaicznych

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Planowane inwestycje mają powstać na terenach należących do KGHM Polska

KE zastosowała procedurę 'stop the clock' w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu

środowiska. Przykładem planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych. Sfinalizowanie procesu przejęcia Lotosu to włączenie się Polski w światowy trend budowania znaczących podmiotów na rynku paliwowo-energetycznym. To odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu

EIM:Magazynowanie energii coraz ważniejsze dla szybszej transformacji energetyki

gospodarki niskoemisyjnej nie będzie możliwa bez zapewnienia odpowiedniej elastyczności systemu energetycznego, pozwalającej na uniezależnienie procesu wytwarzania energii od jej zużycia. Będzie to miało kluczowe znaczenie, gdy krajowy system elektroenergetyczny zostanie zdominowany przez OZE o zmiennej

Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania w Sejmie

skok cywilizacyjny naszego kraju, które uczynią z Polski jedno z kluczowych centrów transportowych i energetycznych Europy Środkowej. Strategiczne inwestycje państwa polskiego będą też poduszką bezpieczeństwa przed dzisiejszymi prognozami w gospodarce światowej" - powiedział także Morawiecki

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej, poinformował członek zarządu Instytutu Sobieskiego (IS) i jeden z autorów raportu "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12

Komisja Europejska przyjęła strategię neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach strategicznych: efektywność energetyczna; energia ze źródeł odnawialnych; czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym; infrastruktura i połączenia międzysystemowe

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2,3% w 2019 r. oraz 2,8% w 2020 r.

będzie w istotnym stopniu uzależniona od stanu przyszłej koniunktury w gospodarce światowej, podkreślono. Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 1,9% w 2019 r., 2,6% w 2020 r. i 2,4% w 2021 r. wobec 0,7% w 2018 r. "Relatywnie wysoka ścieżka cen

Bogdanka, JSW i KGHM mają list intencyjny ws. współpracy technicznej

światowej gospodarki budujemy w oparciu o te zasoby. Zgodnie z nową strategią, już teraz znacznie zwiększamy nakłady na innowacje. Współpraca w tym obszarze i wymiana doświadczeń pozwoli zintensyfikować nasze działania" - ocenił z kolei prezes KGHM Marcin Chludziński, również cytowany w

EIM: Przez elektromobilność globalny popyt na miedź wzrośnie o 1,7 mln t do 2027

elektromobilności do 2027 r. światowe zapotrzebowanie na miedź wzrośnie o 1,7 mln ton, wskazano. Z szacunków Europejskiego Instytutu Miedzi wynika, że każdy kilogram surowca użyty w systemie energetycznym, w zależności od wykorzystywanej technologii, przynosi oszczędność pierwotnie wytworzonej energii od 500 do

ARP przyznała trzy granty na transfer technologii dla MŚP w ramach programu SOI

r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do "ryzyko średnie" z "niskie ryzyko" i pozostawił oceny pozostałych 12 sektorów polskiej gospodarki bez zmian, podała firma specjalizująca się w ubezpieczeniach należności. "Jako

Zamet miał 8,56 mln zł zysku netto w 2017 r., -6,23 mln zł EBIT

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,58 mln zł w 2017 r. wobec 186,22 mln zł rok wcześniej. "Wskutek osłabienia kondycji sektora Oil & Gas (na skutek relatywnie niskich cen ropy i gazu na światowych rynkach w ostatnich latach) zmniejszył się wolumen sprzedaży w tym segmencie do poziomu

MPiT: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji

samorządów. Gminy, które będą pełnić rolę inwestorów, zidentyfikują gospodarstwa domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego, zaplanują i przygotują działania inwestycyjne w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz oszacują ich koszt. Minister właściwy ds. gospodarki - obecnie minister

PKN Orlen ma umowę z firmą Fluor na doradztwo przy rozbudowie kompleksu olefin

prowadzone w ramach programu wzmocnią naszą pozycję na europejskim rynku i zapewnią wymierne korzyści krajowej gospodarce, ponieważ Polska przekształci się z importera w eksportera produktów petrochemicznych" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Umowa na usługi doradztwa

ARP: Przejście Polski do '4.0 industry' wymaga systemowych rozwiązań

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Przejście Polski na poziom gospodarki 4.0 wymaga systemowych rozwiązań, wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0". "Z diagnozy ARP S.A. wynika, że żeby Polska mogła przejść na poziom

ARP i Rafako zaprezentowały prototyp e-busa do konkursu NCBiR

; - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński. Prognozy dotyczące przyszłości rynku autobusów elektrycznych są optymistyczne. Według Electric Bus Market 2013-2025, światowy rynek autobusów elektrycznych będzie rósł rocznie o ok. 17%. Trend ten jest zauważalny również w Polsce. Jeszcze w 2016 r. na łączną sumę

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

; Autorzy raportu wskazali, że światowy kryzys 2008 roku spowodował, że państwa znacznie zwiększyły zaangażowanie w gospodarkę, szczególnie w sektorze finansowym i motoryzacji.  "Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania, które interweniowały na rynku finansowym, a USA także na rynku

Wybrano nowego szefa Międzynarodowej Agencji Energii

W piątek IEA ogłosiła, że rada gubernatorów Agencji - energetycznego ramienia organizacji najbardziej rozwiniętych państw świata OECD - w tym tygodniu zatwierdziła tę nominację. Fatih Birol zajmie fotel szefa IEA po Marii van der Hoeven, byłej minister gospodarki Holandii, której czteroletnia

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

inwestować będą gromadzić gotówkę), - zmiany cen ropy naftowej i innych surowców energetycznych na rynkach światowych, - narastająca niepewność polityczną w Europie (sposób, w jaki Wielka Brytania opuści UE, wydarzenia we Francji, we Włoszech). (ISBnews)

RPP utrzymała stopy bez zmian, obecny ich poziom sprzyja gospodarce

umiarkowaną dynamikę wynagrodzeń w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji jest jednak silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych w ostatnich kwartałach. Oczekiwania

Rafako traktuje Indie jako jeden z priorytetowych rynków

% energii pozyskiwanej w Indiach pochodzi ze spalania węgla. Kraj jest również jednym z największych światowych importerów tego surowca, co budzi uzasadnione obawy o bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego oprócz planów związanych z rozbudową energetyki węglowej Indie planują również zwiększenie wydobycia

Godło 'Teraz Polska' otrzymało m.in. 13 produktów i 7 usług

jest partnerem "Teraz Polska". "Konkurs 'Teraz Polska' pokazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie, wysoką jakość, a także solidność i kreatywność przedsiębiorców. Gdyby wszystkie firmy w kraju działały tak, jak przedsiębiorstwa wyróżnione w

BIEC: WPI wzrósł o 0,2 pkt w VIII, czynniki inflacjogenne przybierają ja sile

GUS z lipca br. przybyło menadżerów planujących podwyżki wśród przedsiębiorstw średnich i małych. Najsilniejsze zamiary wzrostu cen wyrażają przedstawiciele sektora energetycznego a wśród nich przede wszystkich branża przetwórstwa ropy naftowej. W pozostałych działach gospodarki narodowej silną

Polskie państwowe firmy rzucają wyzwanie amerykańskiej Tesli

Kontrolowane przez rząd największe polskie spółki energetyczne: PGE, Energa, Enea i Tauron, zwróciły się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na zawiązanie spółki, która przygotuje prototyp elektrycznego samochodu osobowego i zajmie się jego masową produkcją w nowej fabryce. Spółka

PGE dołączyła do akceleratora Bridge to MassChallenge Warsaw

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) dołączyła jako partner do akceleratora startupów Bridge to MassChallenge Warsaw, podała spółka. "PGE Polska Grupa Energetyczna dołącza tym samym do prestiżowego grona, w którym są już PKO Bank Polski - największy bank regionu

Prezydent Andrzej Duda otworzył biuro handlowe PAIH w Sydney

prawda, że od początku swojej prezydentury obiecałem wspierać te wielkie ambicje, które PAIH ma, jeśli chodzi o umożliwianie polskiej ekspansji na światowe rynki. Dziękuję za to, że Polska jest obecna w Australii, wspierając rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy naszymi krajami" - powiedział podczas

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

w Europie oraz recesji sektora przemysłowego w Niemczech. Jednak wyraźne spowolnienie w gospodarce niemieckiej będzie się przekładać na coraz wolniejszy wzrost aktywności w polskim przemyśle. Część analityków zwraca uwagę, że w połączeniu z wysoką aktywnością w handlu i usługach, może to oznaczać

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,8% 2018 r. oraz 3,2% w 2019 r.

1,8% w 2018 r., 2,7% r/r w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r. "Podwyższenie prognozy inflacji CPI w 2019 r. w stosunku do wyników projekcji lipcowej wynika w największym stopniu ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych i towarzyszącego mu osłabienia złotego względem dolara. Uwarunkowania te

RPP utrzymała stopy bez zmian, gdyż obecny ich poziom sprzyja gospodarce

warunkach i przy wciąż ujemnej luce popytowej, w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji pozostaje silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Oczekiwania

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

; - prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej dotyczącej geologii oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrody nieożywionej; - analizowanie światowych i regionalnych uwarunkowań, działań, możliwości oraz trendów dotyczących zadań PAG; - reprezentowanie na arenie międzynarodowej

NCSS: Kluczowe jest sformułowanie strategii dla bezpieczeństwa energetycznego

w formie ustawy, wynika z raportu "Bezpieczeństwo energetyczne RP - o stanie bezpieczeństwa polskiej gospodarki paliwowej", przygotowanego przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (NCSS) na podstawie opinii wyrażonych podczas panelu eksperckiego. "Po pierwsze pewnych trudności

Grupa Lotos: Instalacje do oczyszczania gazu zostaną oddane do użytku w 2021 r.

. Wspierany przez Grupę Lotos rozwój rynku paliw alternatywnych jest bardzo ważny dla kraju, przede wszystkim z uwagi na możliwość zdobycia konkurencyjnej pozycji w nowym obszarze europejskiej gospodarki. Jest to ogromna szansa i jednocześnie możliwość stworzenia nowej gałęzi gospodarki oraz sektora

RPP utrzymała stopy bez zmian; liczy, że wzrost cen pozostanie umiarkowany

się również dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. "Do wzrostu dynamiki cen przyczyniają się głównie wyższe niż rok wcześniej ceny surowców energetycznych na rynkach światowych, a więc czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Jednocześnie dynamikę tę

Lepsze życie w ekomieście. Gdzie w Polsce oddycha się świeżym powietrzem?

przedstawiciel Partnerstwa dla Klimatu. Pochwal się dobrym środowiskiem A jak będzie w tym roku? Konkurs rusza 10 lipca i potrwa do 16 października 2017 r. Samorządy mogą się zgłaszać w sześciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy

Autami na prąd chcą podbić świat? Nagłe zmiany komunikatu UOKIK

We wtorek kierowców w Polsce zelektryzowały plany kontrolowanych przez rząd gigantów energetycznych - PGE, Enei, Energi i Tauronu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił, że koncerny te zamierzają zawiązać spółkę ElectroMobilityPoland. Celem spółki ma być "w szczególności budowa

ARP: Rynek firm kosmicznych w Polsce jest wyceniany na ok. 150 mln zł

.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym

EIM: Inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą obniżyć koszty firm

słonecznej, przyłączona do sieci w 2018 r. wyniosła 102,4 GW (wzrost o 4% r/r). Oznacza to, że całkowita zainstalowana moc energii słonecznej wynosi ponad 500 GW, podano także. Realizacja procesu transformacji energetycznej, zarówno globalnej, jak i polskiej gospodarki, będzie wymagała dostępu, nie tylko

Przegląd informacji ze spółek

Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski rozpoczęło się drążenie szybu głębinowego, podał Tauron Polska Energia. W drugim terminie zapisów w ramach wezwania na akcje Impexmetalu złożono zapisy na 7 142 741 akcji po 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Gospodarka światowa nadal będzie spowalniać i będzie

Zgoda UE na szybką ratyfikację porozumienia paryskiego

uwzględnianie specyfiki naszej gospodarki opartej na węglu. Było to wywarcie presji - podpiszemy porozumienie, ale oczekujemy ustępstw dla naszej polityki energetycznej. Zdaniem ministra udało się ugrać ustępstwa. "Nasza gospodarka jest oparta na węglu i to zostało uwzględnione - czytamy w oświadczeniu

Wspinamy się ku wolności gospodarczej

roku jako gospodarka jesteśmy coraz bardziej wolni, choć naszą pozycję warto jeszcze poprawić. To niejedyny wskaźnik pokazujący kierunek zmian w gospodarce. W ogłoszonym niedawno rankingu Banku Światowego "Doing Business" mamy jeszcze lepszą, 32. pozycję. Tu trudniej porównywać miejsca rok do

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ryzyko przekroczenia celu nadal ograniczone

koniunktury, przy jednoczesnym obniżaniu się dynamiki cen importu wynikającemu z oczekiwanej stabilizacji cen surowców energetycznych oraz niskiej presji inflacyjnej za granicą. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" - czytamy w komunikacie

ABB oficjalnie otworzyło Globalne Centrum Usług Wspólnych w Krakowie

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest to, żeby Polska stawała się europejskim i światowym hubem dla inwestorów, którzy mają ambicje i dokonania stawiające ich w pierwszym szeregu liderów nowej gospodarki" - powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, obecny

ARP obejmuje udziały w PIAP Space zajmującej się komercjalizacją robotyki

nisz technologicznych i polskich specjalizacji na rynku kosmicznym, które powinniśmy jak najlepiej zagospodarować. Zgodnie z szacunkami światowy rynek związany z tą dziedziną dynamicznie rośnie - w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld USD. Dlatego tak ważne jest, żeby możliwości PIAP Space zostały

Rząd wprowadza program finansowania termomodernizacji w 22 miastach

to ok. 750 mln zł. W kolejnej unijnej perspektywie budżetowej chce realizować program operacyjny "Czyste powietrze". "Chcemy poprawić jakość powietrza w Polsce, chcemy poprawić jakość życia najmniej zamożnych gospodarstw domowych i chcemy poprawić efektywność energetyczną Polski"

ARP, Łukasiewicz-ILOT i 4 firmy z Podkarpacia powołały spółkę lotniczą

możemy brać w nim udział. Dzięki połączeniu potencjału polskich zakładów produkcyjnych z Podkarpacia, wiedzy naukowców Łukasiewicza oraz funduszy ARP powstaje podmiot zdolny realizować ambitne, kompleksowe projekty na światowym poziomie" - wskazał prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński

BZ WBK Leasing wraz z EBOR przeznaczy 50 mln euro na inwestycje proekologiczne

polskiej gospodarki i dopasowywaniu jej do światowych standardów ekologicznych. Jednocześnie, program pozwala nam realizować oczekiwania naszych klientów, coraz częściej zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć proekologicznych" - dodał wiceprezes BZ WBK Leasing Tomasz Jąder. Tym bardziej

RPP: Inflacja będzie w tym roku niższa niż założone w budżecie 1,7%

utrzymywania się w 2016 r. niskiej inflacji są silne spadki cen surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej, na rynkach światowych w II połowie ub.r. Według RPP, spadki te z pewnym opóźnieniem przełożą się na niższe ceny energii, obniżając inflację CPI w 2016 r. poniżej poziomu przyjętego w

UI TFI: Poza awersją do ryzyka po Brexit, GPW ciąży niepewność polityczna

atrakcyjnym miejscem dla inwestorów" - dodał dyrektor inwestycyjny UI TFI. Jednocześnie zaznaczył, że gdy emocje opadną dla koniunktury na globalnych rynkach akcji kluczowa będzie kondycja światowej gospodarki. Kluczową niewiadomą pozostaje przyszłe tempo wzrostu chińskiej gospodarki. Dyrektor

Oto 10 najwolniej rozwijających się państw na świecie wg. Banku Światowego. Niemal 1/3 to nasi sąsiedzi

według prognoz Banku Światowego w latach 2014 - 17. 10. Jemen PKB 2015: -2.80% PKB 2016: +2.80% PKB 2017: +3.40% PKB 2014-17: +0.90% Gospodarka Jemenu uzależniona jest surowców energetycznych. Niemal 25 proc. PKB tego kraju pochodzi ze sprzedaży gazu i ropy. Dlatego też Jemen bardzo mocno został

Żyżyński z RPP: Nie ma potrzeby zmieniania poziomu stóp w najbliższym okresie

czynników, które mogą wpłynąć na naszą prognozę w kolejnych okresach, a jednym z nich jest deflacja" - dodał. "Deflacja w Polsce ma charakter kosztowy, a tym czynnikiem kosztowym są ceny surowców energetycznych, szczególnie ropy naftowej na rynkach światowych. Jest to poważny czynnik na przykład

Kalendarium ISBnews

międzynarodowej inwestycji o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki"   WTOREK, 6 grudnia --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --09:00-16:00: Konferencja Nafta/Chemia --11:00: Prezentacja raportu Banku Światowego nt. 'Risks and Returns: Managing Financial Trade-Offs

Węgiel nas zabija

wychwalającego polski węgiel i gotowego nadal dopuszczać do tego, aby powietrze, którym oddychają Polacy, zbierało śmiertelne żniwo. Do tego prowadzi bowiem upór przeciwko odnawialnym źródłom energii (OZE), które nie tylko dadzą nam niepodległość energetyczną w ciągu kilkudziesięciu lat, ale też mogą uratować

'Minutes' RPP: W pierwszych miesiącach br. inflacja wyraźnie wzrośnie

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że w pierwszych miesiącach roku inflacja wyraźnie wzrośnie, głównie z powodu wzrostu cen surowców na światowych rynkach, ale w kolejnych kwartałach wpływ tego czynnika ustabilizuje

Grupa PKP planuje współpracę z Kolejami Azerbejdżanu

kolejowych. Zmiany w gospodarce i logistyce już nie krajów ale wręcz regionów - takie jak tworzony przez Chiny Nowy Jedwabny Szlak czy ponowne włączanie Iranu w światową gospodarkę - są dla nas szansą stania się dla tych krajów kolejowymi wrotami do Europy Zachodniej" - podkreślił Beim. Grupa PKP

Bank Światowy zatwierdził wsparcie dla Ukrainy

Rada dyrektorów Banku Światowego zatwierdziła w czwartek trzy projekty wsparcia reform ukraińskiej gospodarki - poinformowała w czwartek wieczorem agencja prasowa UNIAN. Rząd Ukrainy otrzyma 750 mln dol. pożyczki na zasilenie budżetu. Ponadto firmy ciepłownicze z 10 ukraińskich miast dostaną 382

Zmierzch Ameryki? Bez żartów. Trump staje na czele największej potęgi gospodarczej świata

farmacja to obok informatyki branże, w których dokonują się najważniejsze dla światowej gospodarki innowacje. Amerykańska firma Tesla Motors jest liderem w produkcji samochodów z silnikami elektrycznymi. Korporacja Google nie tylko wywarła ogromny wpływ na rynek mediów, ale też pracuje nad - podobnie jak

BM Reflex: Ceny benzyny mogą spaść o kilka groszy, ceny diesla nadal będą rosły

zauważalną korektę spadkową. Notowania grudniowej serii kontraktów na ropę Brent w Londynie spadły w rejon 80 USD/bbl, tym samym ropa jest blisko 4 USD/bbl tańsza niż przed tygodniem. OPEC po raz kolejny zrewidował w dół prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej. Zgodnie z aktualnymi

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

dynamiki produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży. Jednakże, ryzyko - ich zdaniem - zmniejszenia produkcji w działach o wysokim udziale produkcji na eksport pozostaje duże w kolejnych miesiącach. Większość ekonomistów uważa, że styczniowe dane płynące z polskiej gospodarki nie powinny

Grupa Lotos zamówiła 2 mln baryłek irańskiej ropy, tankowiec przybędzie w VIII

Oil Company) - spółki odpowiadającej za sprzedaż irańskiej ropy na światowych rynkach. Negocjacje doprowadziły do uzgodnienia warunków handlowych, dzięki którym po raz pierwszy od wielu lat ropa irańska trafi do rafinerii Lotosu w Gdańsku. Grupa Lotos podkreśla, że jest zainteresowana każdą

BIEC: WPI spadł o 0,1 pkt w październiku, deflacja utrzyma się kilka miesięcy

, jak i z powodu zmniejszonego popytu wynikającego z gorszej aktywności gospodarki Chin, a w konsekwencji niższego tempa wzrostu w pozostałych czołowych gospodarkach świata. Ceny wszystkich surowców na światowych rynkach spadają; tj. największe spadki dotyczą surowców energetycznych, które są tańsze o

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekiwania inflacyjne nadal bardzo niskie

także jedynie umiarkowaną dynamikę nominalnych wynagrodzeń w gospodarce nie ma presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji jest jednak silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych w ostatnich

PFR kupi obligacje zamienne na akcje spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł

ponad 170-letniej  historii poznańskiej spółki. Mocno wierzę w to, że w perspektywie średnioterminowej, Spółka już samodzielnie dopisze następne rozdziały swojej historii, generując wartość dodaną dla polskiej gospodarki w obszarze szeroko rozumianego przemysłu przyszłości" – powiedział

Investors: Indeksy GPW z szansą na pozytywną stopę zwrotu, ryzykiem demontaż OFE

powinna utrzymywać polską gospodarkę "na wysokich obrotach". Jednak, podobnie jak w ubiegłym roku, wycena istotnej części spółek notowanych na GPW jest uzależniona od decyzji podejmowanych przez polityków. Dotyczy to przede wszystkim sektora bankowego i energetycznego. Z kolei na segment

NBP: Spada optymizm firm na najbliższy rok, istotne będą koszty energii

deflatora produkcji globalnej w całej gospodarce o około 0,7 pkt proc. Warto zauważyć, że taki hipotetyczny wzrost cen w energetyce miałby zapewne niewiele większy zagregowany wpływ na PPI od obserwowanego obecnie, tj. w sierpniu br., wzrostu cen (o 30,7% r/r) w innym dziale wytwarzającym dobra energetyczne

Zagrożenie elektryczne na Światowych Dniach Młodzieży

Burze są nieprzewidywalne. Wystarczy kilkanaście minut, długość trwania "Teleexpressu", aby słoneczny, lipcowy dzień zamienił się w gwałtowną burzę z piorunami i z trąbą powietrzną. A jak wynika z historycznych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Małopolska jest jednym z

MPiT: Zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji to nawet 30 mld euro rocznie

można traktować jako obciążenie dla całego społeczeństwa, jak i gospodarki kraju, bowiem mogłyby być przekazane na inne cele. Mówiąc inaczej - środki przeznaczane na leczenie choroby są środkami wewnętrznymi dla dotkniętej nimi rodziny, ale zewnętrznymi dla nas wszystkich" - czytamy dalej. "

Plan ekonomiczny Trumpa. Jakimi trybikami gospodarczymi będzie chciał kręcić?

naftowa, której notowania tuż po ogłoszeniu wyników exit polls mocno spadały w obawie przed spowolnieniem światowej gospodarki za rządów Trumpa, na koniec dnia już drożała. Czyżby rynek nie wierzył w realizację kampanijnych zapowiedzi nowego prezydenta? A może uznał, że jego recepta na "uczynienie

BGK kupił od PKO BP udziały w funduszu Marguerite I

; - powiedział Nierada. "Dzięki zaangażowaniu PKO Banku Polskiego w fundusz Marguerite I na poziomie 100 mln euro, udało się przyciągnąć do Polski około 1 mld zł kapitału zagranicznego, co dzięki dodatkowemu finansowaniu dłużnemu na poziomie ok. 1 mld zł, przełożyło się na 2 mld zł inwestycji w gospodarce

'Minutes': RPP spodziewa się wyjścia z deflacji CPI pod koniec tego roku

dynamiki jednostkowych kosztów pracy wynikający z postępującej poprawy sytuacji na rynku pracy. Inni członkowie Rady wskazywali natomiast, że negatywnie na dynamikę cen w kolejnych kwartałach oddziaływać może - oczekiwany przez tych członków Rady - dalszy spadek cen surowców energetycznych na świecie, a

Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej LW Bogdanka

ogłoszone przez Eneę wezwanie. Grupa energetyczna staje się właścicielem łącznie 66% akcji kopalni, obejmując nad nią pełną kontrolę operacyjną. "Formalne rozliczenie wezwania potrwa jeszcze kilka dni, ale już wiadomo, że Bogdanka wejdzie do Grupy Enea. Stanie się podmiotem odpowiedzialnym za

Bank Światowy: Rosja już czuje sankcje

pomocy ludziom wykluczonym, wczesnej edukacji oraz efektywności energetycznej. Czy w związku z rosyjską aneksją Krymu nie powinniście wycofać się z tego kraju? - Na razie nie mamy takiego zamiaru. Jak sankcje wpłyną na rosyjską gospodarkę? - Widać już odpływ kapitału z Rosji, osłabienie rubla. Nasza

BM Reflex: Spadek cen ropy naftowej nie przekłada się na ceny paliw na stacjach

października. Aktualnie wobec narastających obaw o spowolnienie światowej gospodarki i wątpliwości co do wystarczającej skali cięć produkcji przez OPEC od stycznia 2019 roku, ceny ropy naftowej mogą mieć problemy z powrotem do większych wzrostów, aż do przyszłej wiosny. W rynkowy negatywny sentyment

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekiwania inflacyjne nadal bardzo niskie

produkcji pozostają ujemne, choć skala deflacji stopniowo się zmniejsza. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji pozostaje silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Oczekiwania inflacyjne są nadal bardzo niskie" - czytamy dalej. Rada podała również w komunikacie, że w

Neutralne dane z USA. Rosja oferuje tani gaz Ukrainie

taki straszny Dane z Wielkiej Brytanii pokazują, że realne straty wywołane decyzją nie są wcale takie duże. Analitycy spodziewali się, że gospodarka w tym kwartale rozwinie się o zaledwie 0,3%. Dane pokazały jednak 0,5% wzrostu. Chwilę później poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej wg. CBI

Tauron i Grupa Azoty podpisały list intencyjny dot. projektu zgazowania węgla

ma prawo wypowiedzieć list intencyjny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, podano także. "Inwestycja, którą dzisiaj inicjujemy będzie miała szeroki i pozytywny wymiar dla całej gospodarki. Bazując na sprawdzonych światowych technologiach stawiamy na wydłużenie łańcucha wartości i

Atomowa duma Francuzów

, wyjątkowe i niezbędne w codziennym życiu. Utwierdzana przez rządzących wiara w wyższość francuskiego modelu energetycznego doprowadziła nawet do tego, że Francuzi są przekonani, iż cała światowa technologia energetyki jądrowej ma francuski rodowód. Z technologicznego punktu widzenia francuski przemysł

Poczet górniczych bankrutów na świecie

Fed. Jednak przecena węgla ma też przyczynę, która różni ją od przeceny miedzi czy ropy naftowej. W światowej gospodarce trwa powolna dekarbonizacja, bo coraz więcej państw wdraża politykę klimatyczną, aby redukować emisję CO2. Dlatego na cenzurowanym jest energetyka węglowa, do tego stopnia, że

Plan Morawieckiego. Innowacyjna gospodarka potrzebuje demokracji

Literatura ekonomiczna nie wskazuje jednoznacznie, że "pułapka średniego dochodu" w ogóle istnieje. Większość rygorystycznych badań empirycznych dotyczących tej kwestii jest albo poświęcona krajom biedniejszym od Polski (według Banku Światowego Polska jest klasyfikowana jako kraj o

Energetyka jądrowa w Polsce - spotkania ze studentami

11.12.2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Podczas spotkania zorganizowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się pięć prezentacji pracowników AGH oraz zaproszonych gości. Stefan Kręcisz z departamentu energetyki jądrowej Ministerstwa Gospodarki przedstawił

Przegląd prasy

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Rząd chce przeznaczyć część wpływów ze sprzedaży praw do emisji CO2 na energetyczną ulgę w PIT - dla wszystkich rozliczających się w ramach pierwszego progu podatkowego lub tylko

Szef OECD: Polsko, nie idź drogą węgla i niższego wieku emerytalnego

. Inwestorzy oczekują ekspansywnej polityki. Trump obiecał obniżkę podatków, inwestycje w infrastrukturę. Ale Donald Trump mówił też o wycofywaniu się Stanów Zjednoczonych z umów o wolnym handlu. - Gospodarka światowa jest zbudowana z globalnych powiązań. Nikt nie produkuje już towarów od a do z. Firmy

BM Reflex nie spodziewa się znacznych zmian cen na stacjach w przyszłym tygodniu

powrót do większych wzrostów cen ropy naftowej wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobny. Równolegle ze spadkiem cen ropy naftowej obserwujemy gwałtowne osłabienie złotówki. Temat Brexitu oraz jego skutki dla światowej gospodarki oraz rynku ropy naftowej będą obecnie szeroko dyskutowane, spychając

Wicepremier w rządzie PiS uspokaja biznes na Śląsku. "Jesteśmy ekipą wolnorynkową"

będzie stanowił podstawę dla naszej energetyki. - Można być spokojnym - węgiel jest i przez najbliższe 10-15 lat nadal będzie kluczowym nośnikiem energetycznym. Ze względu na trendy światowe trzeba jednak cały czas poszukiwać rozmaitych rozwiązań, które pozwolą na oszczędność i nasycenie różnych branż

NBP: W przyszłym roku ceny zaczną rosnąć. Przyspieszy też wzrost PKB

Deflację - czyli spadek cen - mamy w Polsce od lipca 2014 r. Jej główną przyczyną jest spadek cen ropy na światowych rynkach i niskie ceny żywności. Jak prognozowali jednak analitycy, już pod koniec 2016 roku ceny zaczną powoli rosnąć. Dziś Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji za