światłowodową zwiąże

Orange Polska podpisało z T-Mobile Polska umowę dostępu do sieci światłowodowej

gospodarstwo domowe zostało objęte zasięgiem sieci światłowodowej. Po upływie dziesięciu lat stawka opłaty zostanie ustalona na poziomie cen regulowanych i powiększona o marżę. 3. T-Mobile pokryje także różne inne opłaty, np. związane z instalacją usług i serwisem technicznym, a także jednorazowe koszty

Hawe Telekom rozpoczyna współpracę z Akamai Technologies

sieci światłowodowej pozwoli nam efektywniej niż dotychczas brać udział w projektach związanych np. z Internetem rzeczy czy budową sieci 4G. Dzięki współpracy z Akamai Technologies nawet o połowę skróci się dla naszych llientów czas dostępu do wybranych stron www i innych serwisów dostępnych w

Hawe Telekom rozbudował sieć światłowodową Kraków-Rzeszów i Lublin-Zamość

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Hawe Telekom zakończył projekt związany z rozbudową własnej sieci światłowodowej na odcinku 400 km w relacjach Kraków-Rzeszów oraz Lublin-Zamość, podała spółka. Inwestycja, która zaczęła się w ubiegłym roku, została zrealizowana zgodnie z planem restrukturyzacji

Orange miało 224 mln zł zysku netto, 946 mln zł EBITDAal w III kw. 2019 r.

pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów) zmniejszyły się o 5% rok-do-roku, co odzwierciedlało głównie dalsze oszczędności na kosztach pracy, IT i utrzymania sieci, reklamy i promocji, kosztach ogólnych oraz usług zewnętrznych związanych z obsługą klientów" - czytamy dalej. Skonsolidowane

Tauron buduje szerkopasmową sieć dostępową w 7 regionach południowej Polski

infrastruktury światłowodowej i zagregowaniu ruchu sieciowego, umożliwiamy dostawcom telekomunikacyjnym poszerzenie obecnej sieci dostępowej bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych. Wykorzystanie kluczowych kompetencji Taurona w budowie i eksploatacji infrastruktury sieciowej w nowym

Multimedia Polska wydzierżawiły od Hawe Telekom międzymiastowe łącze 100G

projekt związany z wdrożeniem nowego systemu DWDM na całej naszej ogólnokrajowej magistrali światłowodowej pozwoli nam dynamicznie poszerzać nasze portfolio produktów i usług, w tym między innymi oferowanie łączy o przepływności 100G, 200G, a nawet 400G. Głęboko wierzę, że rok 2018 będzie rokiem

Nexera podnosi kapitał do łącznie ponad 100 mln zl w związku z ekspansją sieci

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Nexera podwyższa swój kapitał do łącznie ponad 100 mln zł, wynika z komunikatu operatora telekomunikacyjnego. Podwyższenie kapitału jest związane z ekspansją i komercjalizacją sieci światłowodowej, w której zasięgu do końca 2021 roku znajdzie się

Orange Polska miało 2 mln zł straty netto, 71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

planie strategicznym Orange.one priorytetami, nadal koncentrowaliśmy się na wartości: promując konwergencję, monetyzując inwestycje w sieć światłowodową i kontynuując transformację działalności. To kluczowe czynniki warunkujące sukces naszej strategii powrotu na ścieżkę wzrostu. W marcu odświeżyliśmy

Orange Polska podtrzymuje planowany capex na poziomie 2-2,1 mld zł w 2019 r.

wynika z bardziej równomiernego rozłożenia nakładów w roku bieżącym" - czytamy w raporcie półrocznym. Nakłady inwestycyjne grupy obejmowały przede wszystkim: * rozbudowę sieci światłowodowej w ramach ogłoszonego programu inwestycyjnego; w pierwszej połowie 2019 r. program objął swym zasięgiem

ATM miało 1,45 mln zł straty netto, 4,81 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

konsekwencji czynników wymienionych w tiret poprzednich; - wyższych o ok. 2% r/r kosztach ogólnego zarządu, co wynikało głównie z konieczności poniesienia istotnych jednorazowych kosztów związanych z poprawą efektywności procesowej ATM" - czytamy w raporcie. W II kw. 2019 r. przychody z Segmentu Usług

Orange szacuje, że ok. 1,6 mld zł nakładów na światłowody trafi do polskich firm

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Orange Polska szacuje, że 3/4 planowanych nakładów inwestycyjnych na sieci światłowodowe, czyli ok. 1,6 mld zł, zostanie wydane na towary i usługi polskich firm, podał operator. "Według wstępnych szacunków ¾ nakładów w ramach inwestycji w sieci

Rada wierzycieli Hawe Telekom uchwaliła zmianę zarządcy na W. Ostrowskiego

zarządcy tej spółki. W miejsce PMR Restrukturyzacje rada wierzycieli wskazała doradcę restrukturyzacyjnego Wiesława Ostrowskiego" – czytamy w komunikacie. Decyzja rady wierzycieli związana jest z brakiem efektywności prowadzonego od trzynastu miesięcy postępowania sanacyjnego oraz

Solutions 30 wchodzi do Polski, przejmując część działalności telco Grupy Sprint

operatorzy, zwłaszcza Orange - wieloletni klient grupy. Przejęty biznes obejmuje działania Sprint związane z budową sieci światłowodowych oraz spółkę zależną Sprint - Telekom Usługi odpowiedzialna za utrzymanie sieci i podłączanie nowych klientów dla Orange, który nabył polskiego krajowego operatora

Netia miała 64,84 mln zł zysku netto, 76,02 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

dostępowych do standardu światłowodowego i zmian marketingowych" - powiedział prezes i dyrektor generalny Neti iAndrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie.   Zysk operacyjny w całym 2018 r. wyniósł 76,02 mln zł wobec 68,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1

Netia miała 15,53 mln zł zysku netto, 20,74 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

sprzedaży sięgnęły 325,65 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 342,87 mln zł rok wcześniej. Inwestycje w łącza w technologiach światłowodowych pozwoliły na zwiększenie liczby sprzedanych usług TV w pakietach z dostępem do  internetu i utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie ARPU, podano w komunikacie

PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na budowę magazynu energii na górze Żar

Odnawialna Arkadiusz Sekściński, cytowany w komunikacie. Stosowane dotychczas metody wykorzystujące duże jednostki wytwórcze, posiadające odpowiednie rezerwy mocy, okazały się niewystarczające. Dlatego, aby obniżyć straty energii oraz koszty z tym związane, stabilizacja powinna mieć miejsce

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. Grupa nie wyklucza pozyskania w Polsce partnera dla sieci światłowodowej. Orange Group planuje uruchomienie swojego banku we wszystkich europejskich krajach, w których działa - w tym w Polsce - do 2025 roku, poinformował wiceprezes Orange Group Ramon Fernandez

Oferta Wasko za 21,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu Beskid Media

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Oferta Wasko na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do Internetu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Beskid Media, poinformowała spółka. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie

mDM podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 24,4 zł, nadal rekomenduje 'redukuj'

kw. 2017 i -5,8% w IV kw. 2017 po wzrostach +9,8% w I kw. 2017 i 3,1% w II kw. 2017). Ponadto, ze względu na wyższy capex i pierwsze płatności programowe związane z prawami do Ligi Mistrzów i Ligi Europy 2018-2022, FCF w II poł. 2017 znacznie się pogorszy" - czytamy w raporcie. Zdaniem

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł (aktual.)

zostaną przekazane spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie województwa małopolskiego w formie pożyczki, podała spółka. "Zarząd Hyperion (…) podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił: 1. wyemitować do 40 000 obligacji

Zysk netto ATM wzrósł r/r do 5,39 mln zł w III kw. 2017 r.

stosunku do osiągniętej w I poł. 2017 roku, natomiast koszty stałe (ogólnego zarządu) wzrosły o 10% kw/kw (głównie poprzez wzrost kosztów amortyzacji oraz związanych z restrukturyzacją). W ujęciu rok do roku, kluczowe pozycje sprawozdania z dochodów zostały w minionym kwartale poprawione o kilka procent

Orange Polska miało 55 mln zł zysku netto, 1353 mln zł EBITDAal w II kw. 2019

na budowaniu wartości w działalności komercyjnej, monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową oraz ciągłej optymalizacji kosztów (koszty pośrednie spadły o 3% r/r), podał także operator. Przychody (zgodnie ze standardem MSSF 16) w 1 połowie 2019 r. wyniosły 5 537 mln zł i były wyższe o 125 mln zł

Gaz-System zaczął przewiert pod Sanem w ramach gazociągu Hermanowice-Strachocina

San zostanie ulokowane ok. 1 km gazociągu. Skala wyzwania związana jest długością przewiertu, który jest jednym z najdłuższych tego typu w Polsce. Dodatkową trudność stanowi fakt, że otwór wiercony jest w skale. W pierwszej fazie wykonywany jest tzw. przewiert pilotażowy dla wykonania rurociągu DN200

Hawe Telekom nie wykupiło pozostałych obligacji serii C_01 o wart. 5,75 mln zł

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - Hawe Telekom - spółka zależna Mediatela - nie wykupił obligacji serii C_01 o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 5,75 mln zł, podał Mediatel. "Powodem opóźnienia wykupu jest proces restrukturyzacji zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, związany z

Alcatel-Lucent złożył pozew w sądzie przeciw grupie Hawe o zapłatę 56 mln zł

Alcatel Lucent wobec emitenta oraz ORSS dotyczą rozliczeń związanych z projektem 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie' (SSPW), realizowanym przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym […] zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a ORSS"

Przegląd informacji ze spółek

MSR18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF15, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński. Orange Polska ma w zasięgu sieci światłowodowej blisko 3,2 mln gospodarstw domowych w 116 miastach Polski, a wskaźnik penetracji usługi światłowodowej przekroczył 10%, poinformował prezes Jean-Fran

Zysk netto z działalności kontynuowanej ATM wyniósł 3,33 mln zł w I kw. 2018 r.

koszty związane z restrukturyzacją emitenta (o ok. 1,6 mln zł kw./kw.).Ostatecznie zysk EBITDA ATM w I kwartale 2018 roku wzrósł o 9% kw./kw. (do 11,9 mln zł; +9% r/r). "- podała spółka w sprawozdaniu.  "Znaczący wpływ na ostateczny poziom zysku netto spółki miały dodatkowo: - udział w

Wasko zawarło umowy wykonawcze na sieć szerokopasmową FTTH za 132,1 mln zł

wartość podpisanych umów z Rodmer Investments Sp. z o.o. wynosi 5,6 zł netto i obejmuje wykonanie prac w obszarze piotrkowskim" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem umów jest kompleksowe wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON w w/w poszczególnych obszarach

Przegląd informacji ze spółek

poszukiwań inwestora strategicznego do realizacji planów rozwojowych spółki związanych z ekspansją międzynarodową, podała spółka. IMS zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy. Konsorcjum złożone z Erbudu i jego

Sławomir Koszołko został powołany na stanowisko prezesa ATM

operatora telekomunikacyjnego GTS Poland. Ostatnie 2,5 roku spędził w T-Mobile Polska; najpierw jako dyrektor marketingu w segmencie B2B, a potem jako dyrektor strategii korporacyjnej. „Będąc związany z sektorem telekomunikacyjnym i usługami centrum danych, od wielu lat obserwowałem uważnie rozwój

Oferty Wasko na łącznie 132 mln zł wybrane do budowy sieci szerokopasmowej FTTH

szerokopasmowej FTTH w ośmiu obszarach, podała spółka. "Przedmiotem ofert jest kompleksowe wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON w w/w poszczególnych obszarach i lotach [...]. Podmioty zamawiające pozyskały dofinansowanie na budowę sieci FTTH z programu Operacyjnego Polska

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;komentuje Lucjan Giza, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie BPSC dostarczającej rozwiązania IT dla biznesu. Źródło: spółka Telekomunikacja: FTTH Council udostępniło raport dotyczący inwestycji państw Wspólnoty Europejskiej w szybką sieć światłowodową. Estonia do końca minionego roku wymieniła aż 70

MC: Orange podłączy ponad 4,5 tys. szkół do sieci światłowodowej w ramach OSE

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Orange Polska podłączy w ciągu trzech lat ponad 4,5 tys. szkół w całej Polsce do sieci światłowodowej, umożliwiając im korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, podało Ministerstwo Cyfryzacji, które podpisało porozumienie w tej sprawie z

ATM ma umowy dot. refinansowania zadłużenia do kwoty 156 mln zł

związanego z obsługą bieżącą długu" - czytamy w komunikacie.  Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych spółce przez banki: mBank, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium oraz Bank BGŻ BNP Paribas, podano

ATM prowadzi zaawansowane rozmowy ws. umów na duże powierzchnie kolokacyjne

związanych z usługami centrów danych, szczególnie tych, które związane są z bezpieczeństwem IT" - przypomniano w komunikacie. ATM S.A. pod markami Atman i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r

Orange Polska zmienia zasady rozliczania przychodów od klientów IPTV

technologię światłowodową, podano również. Pakiet kanałów dostępnych w podstawowym abonamencie wzrósł z 61 do 91 (z czego 25 kanałów w jakości HD), dopasowanych do potrzeb wszystkich członków rodziny. "Z perspektywy finansowej powyższa zmiana oznacza, że Orange Polska będzie rozpoznawała całość

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł na pożyczkę dla MSS

budowy sieci światłowodowej na terenie Województwa Małopolskiego. "Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przekazane spółce MSS w formie pożyczki. MSS przeznaczy środki na realizację prac budowlanych związanych z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa zgodnie z umową z

ORSS wezwało Hawe Alcatel-Lucent i TP Teltech do zapłaty 36,27 mln zł

zapłatę kwoty 55,99 mln zł. Roszczenia wysuwane przeciwko Alcatel Lucent wobec emitenta oraz ORSS dotyczą rozliczeń związanych z projektem 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie' (SSPW). Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej

Przegląd informacji ze spółek

;Kontrue Group/Ponted, podał Braster. Proces związany z rejestracją i rozpoczęciem sprzedaży urządzeń na rynku chińskim, zgodnie z przyjętym harmonogramem, potrwa minimum rok. Akcjonariusze Soho Development podjęli uchwałę o upoważnieniu zarządu spółki do podjęcia działań zmierzających do zbycia

Netia będzie realizować plan inwestycyjny i chce zatrzymać spadek liczby usług

wyniosła 741 tys., co oznacza spadek o 23 tys. r/r. W samym IV kw. liczba usług spadła o 5 tys., a w III kw. o 8 tys. Przedstawiciele spółki poinformowali także, że na koniec roku zmodernizowana sieć w technologii światłowodowej Netii docierała do ok. 300 tys. gospodarstw domowych (prędkość do 900 Mb/s

Inwestorzy objęli udziały w podwyższonym kapitale spółek zależnych Hawe

emitenta związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego i dokapitalizowaniem spółek zależnych są elementem działań ukierunkowanych na restrukturyzację zobowiązań emitenta, o których emitent informuje na bieżąco" - podsumowano. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie

Netia zaciągnęła 400 mln zł kredytu w mBanku i DNB m.in. na zakup TK Telekom

listopada 2014 r. zawartej przez Netię z mBankiem jako agentem kredytu oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jako pierwotnymi kredytodawcami - do łącznej wysokości 250 mln zł oraz 2) realizację inwestycji związanej z nabyciem udziałów w spółce TK Telekom - do łącznej wysokości 150 mln zł. Spłatę

Hawe nie wykupiło obligacji serii K_02 o wartości nominalnej 5 mln zł

zamierza zintensyfikować działania związane ze sprzedażą posiadanej przez grupę kapitałową infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia jak najszybszej spłaty obligatariuszy. O efektach podjętych działań spółka będzie na bieżąco informowała w formie raportów bieżących systemu ESPI" - czytamy

Hawe nie wykupiło obligacji serii L_01

związane ze sprzedażą posiadanej przez grupę kapitałową infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia jak najszybszej spłaty obligatariuszy, podkreślono w informacji. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi

Zysk netto Multimedia Polska spadł r/r do 6,94 mln zł w I kw. 2017 r.

zadowalające, choć presja konkurencyjna, zwłaszcza ze strony LTE i nowo budowanych sieci światłowodowych systematycznie wzrasta. Jestem szczególnie zadowolony ze skutecznej kontroli  kosztów, która pozwoliła nam na zwiększenie zysku EBITDA o blisko sześć procent w tym kwartale wobec czwartego kwartału

Hawe zaoferowało obligacje serii L_01 posiadaczom papierów serii J_02 i J_04

serii J_02 i J_04 zostały przeznaczone m.in. na kapitał obrotowy związany z realizacją kontraktu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Jak podała spółka, powodem opóźnienia wykupu obligacji jest dysproporcja pomiędzy stopniem rozliczenia i realizacji projektów finansowanych z ich emisji oraz opóźnienia

Hawe i ORSS: Mogło dojść do przestępstwa przy przetargach

działalności związanej z administrowaniem siecią do roku 2025 - nigdy jednak nie dotrzymali tego zobowiązania, podano także. "Zarząd grupy kapitałowej Hawe, w której trwa postępowanie sanacyjne, podejmuje w ramach obowiązującego prawa wszelkie kroki, by chronić aktywa grupy. Stanowią one podstawę do

Hawe podtrzymuje zainteresowanie TK Telekom, szuka innych akwizycji

jakiegokolwiek listu intencyjnego. Rynek cały czas sondujemy, badamy, nie mówimy 'nie'. Chcemy zweryfikować strategię i wtedy podjąć dalsze kroki związane z działalnością spółki" - powiedział wiceprezes spółki Paweł Paluchowski. Proces prywatyzacji TK Telekom rozpoczął się w dniu 20 października 2014 r

Przegląd informacji ze spółek

apartament na jednym z najwyższych pięter Złotej 44 w Warszawie za blisko 11 mln zł, poinformowali inwestorzy. Orange Polska przejęła część sieci światłowodowej lokalnego operatora Nettelekom w Kielcach , poinformował Orange. Setanta ASI zamierza wprowadzić spółkę portfelową City Inspire na rynek

Hawe nie wykupiło obligacji serii K_01 o wartości nominalnej 20,8 mln zł

Sieci Szerokopasmowe (ORSS)- w 100% zależną od Hawe. W związku z tym Hawe nie dokonało również wykupu obligacji serii L_01 o wartości nominalnej 8,29 mln zł. "Wobec ustępujących zakłóceń w rozliczeniu projektów budowy sieci szerokopasmowej, spółka zamierza zintensyfikować działania związane ze

Przegląd prasy

poziomie ubiegłorocznym w całym 2018 r. --Braster podpisał umowę o współpracy z jednym z czołowych dystrybutorów urządzeń medycznych w Chinach -  firmą Kontrue (Shenzhen) Technology, wchodzącą w skład grupy Kontrue Group/Ponted, podał Braster. Proces związany z rejestracją i rozpoczęciem

Netia gotowa do rozpoczęcia prac modernizacyjnych sieci od września br.

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Netia rozpocznie we wrześniu budowę sieci światłowodowej dla klientów indywidualnych, poinformował prezes Tomasz Szopa. Spółka planuje również budowę lokalnej sieci przedsiębiorców działających na zadzie franszyzy. "Możemy potwierdzić, że we wrześniu

Hawe ma podpisać term sheet z ARP i Alior Bankiem w poniedziałek

października, podała spółka. "W dniu dzisiejszym (tj. 30 września 2015 roku) upłynął termin obowiązywania umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa standstill)"

Alior Bank przystąpił do umowy standstill z wierzycielami Hawe

S.A. z siedzibą w Warszawie jednostronne oświadczenie Alior Bank o przystąpieniu do umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa standstill),  zawartej w dniu 14

Hawe wyemituje obligacje na max 17,9 mln zł w ramach restrukturyzacji zadłużenia

odbiegał od dotychczasowej struktury, z uwzględnieniem zaciągnięcia zobowiązań związanych z emisją obligacji. "Obligacje będą papierem wartościowym zabezpieczonym przez Hawe Telekom w następujący sposób: 1. oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu

KNF nałożyła na 6 osób fizycznych i Hawe kary pieniężne

upadłości karę pieniężnej w wysokości 230 tys. zł za naruszenia przepisów ustawy o ofercie" - czytamy dalej. Zdaniem komisji, Hawe nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną poręczeniu osobom związanym ze spółką Hawe

Hawe uzgodniło term sheet z wierzycielami, umowę podpisze do 20 października

prawem do wspólnej reprezentacji" - wskazano także w materiale. W przypadku transakcji sprzedaży, dzierżawy lub innej podobnej transakcji dotyczącej części sieci światłowodowej Hawe Telekom innej niż związana z działalnością operacyjną, Hawe Telekom zobowiązane będzie do proporcjonalnej spłaty

ORSS z grupy Hawe zakończyła budowę sieci szerokopasm. w warmińsko-mazurskiem

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, z grupy Hawe, zakończyły prace związane z budową sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim, co pozwoli rozpocząć fazę eksploatacji sieci, podał Urząd Marszałkowski Województwa. "Realizacja projektu

Przegląd informacji ze spółek

Xtreme 3D: Fast Car Racing & Highway Speed", podała spółka. Oferta Wasko okazała się najkorzystniejsza w przetargu firmy Beskid Media na zaprojektowanie i budowę światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu o przepustowości minimum 100Mbit/s, podało Wasko. Wartość oferty wynosi 17,3 mln zł

Orange Polska i Huawei uruchomiły w Gliwicach stację obsługującą technologię 5G

zapewnić najszybsza stacja bazowa Orange Polska dostępna obecnie dla klientów, a obsługująca 4G. Orange i Huawei planują przeprowadzić w Gliwicach kolejne testy przygotowujące do wdrożenia 5G, podano również. Wybór terenu Metropolii Górnośląskiej na miejsce testów związany jest z rozpoczętą w czerwcu

ATM będzie współpracował z wchodzącym do Polski szwajcarskim CloudSigma

, firma uruchomi w tym roku sprzedaż rozwiązań chmurowych zarówno dla dużych, jak i małych firm, podano w informacji. "Ulokowanie części infrastruktury IT w naszym kraju pozwoli CloudSigmie spełnić restrykcyjne regulacje prawne związane z przetwarzaniem danych. Firma funkcjonować będzie w Polsce w

Przegląd informacji ze spółek

internetu światłowodowego FTTH i 3 mln gospodarstw domowych w jego zasięgu, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. Cyfrowy Polsat oczekuje skorygowanych wolnych przepływów gotówkowych "nie wyższych niż 1,5 mld zł" w 2018 r., poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna

Telekom Exatel czeka przyszłość w zbrojeniówce

światłowodowy między Berlinem i Moskwą, a dzięki temu może zapewnić najmniejsze opóźnienie w transmisji danych na tej trasie. W przeszłości kilka rządów chciało uczynić z Exatela centrum integracji różnych firm telekomunikacyjnych. Plany te spełzły na niczym. Rząd PO-PSL rozważał też sprzedaż Exatela

ATM oczekuje wzrostu przychodów z rynku SME w kolejnych kwartałach

% całkowitego zysku EBITDA spółki). Przyrost zajętej przez klientów powierzchni kolokacyjnej w centrach danych ATM wyniósł 11% r/r, podano również. W Segmencie Usług Telekomunikacyjnych spółka utrzymuje sprzedaż na zbliżonym poziomie. Pomimo utrzymującej się okołorynkowej tendencji związanej ze spadkami

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej.  British Automotive Holding (BAH) podtrzymuje plan wypłaty dywidendy, niezależnie od sytuacji związanej z wypowiedzeniem umowy importerskiej z Jaguar Land Rover (JLR), poinformował prezes Mariusz Książek. Infoscan podpisał umowę z Clayton Sleep Institute, siecią amerykańskiej kliniki snu

Zysk netto Orange Polska spadł r/r do 98 mln zł w I kw. 2016 r.

korzystny wpływ wydłużenia okresu użytkowania niektórych środków trwałych związanych z siecią" - podała spółka w raporcie.  Zysk operacyjny wyniósł 215 mln zł wobec 246 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 803 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 2 930 mln zł rok

Orange Polska utrzyma dużą aktywność marketingową, co może wpłynąć na rentowność

, utrzymamy dużą aktywność marketingową, co może wpłynąć na rentowność. Zgodnie z planem całorocznym, przepływy pieniężne w pozostałej części roku będą niższe (rok-do-roku), przede wszystkim ze względu na presję na EBITDA i wyższe nakłady inwestycyjne związane z rozbudową sieci światłowodowej" &ndash

Przegląd informacji ze spółek

, tj. o wypłacie 0,32 zł na akcję, podała spółka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał  postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Próchnika, podała spółka.  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zawarło z Rafako dwie umowy związane z modernizacją Elektrowni

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w tej kwestii najważniejszego kryterium, co podkreśla także rosnące znaczenie łącz o odpowiednio wysokich parametrach dla przedsiębiorstw - w tym także tych oddalonych od największych aglomeracji, które nierzadko znajdują się jeszcze poza zasięgiem sieci światłowodowych.  Źródło: spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z rynku NewConnect w II poł. 2020 roku, zapowiedział prezes Sebastian Albin. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka zamierza także rozszerzyć działalność o nowe obszary biznesowe, związane z nowymi technologiami i nieruchomościami. 

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

reklamy w Polsce do 6-8% z 3,5-5,5% oczekiwanych w sierpniu, podała spółka. W I-III kw. 2018 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o prawie 8,5% r/r. Źródło: ISBnews IT: Kluczowe rekomendacje dla rozwoju technologii związanych ze sztuczną inteligencją (AI) w Polsce obejmują kształcenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

strategicznego do realizacji planów rozwojowych spółki związanych z ekspansją międzynarodową, podała spółka. IMS zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy.   Źródło: ISBnews The Dust: Zawarł z trzema inwestorami

PGE oddała do użytku farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW

stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wraz z przyłączem do sieci operatora systemu dystrybucyjnego Energa Operator, a także sieć średniego napięcia i sieć światłowodowa. Cały obszar farmy wiatrowej obejmuje powierzchnię blisko 1,5 tys. ha z ponad 10 km dróg dojazdowych, podała również spółka. "

Przegląd informacji ze spółek

uruchomiła centrum dystrybucyjne w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 r. ma duże znaczenie dla wzmocnienia łańcucha dostaw oraz prac związanych z udoskonalaniem jakości serwisu i obsługi aptek współpracujących z Grupą, podała Neuca. PKO Bank Polski - jako jedyny przedstawiciel krajowego sektora

KNF nałożyła na Hawe 250 tys. zł kary w związku z nieprzekazaniem informacji

z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną poręczeniu osobom związanym ze spółką Hawe SA, - art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w związku z § 5 ust. 1 pkt

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. Orange Polska ma w zasięgu sieci światłowodowej blisko 3,2 mln gospodarstw domowych w 116 miastach Polski, a wskaźnik penetracji usługi światłowodowej przekroczył 10%, poinformował prezes Jean-François Fallacher. Orange Polska ocenia, że sieć

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę dywidendy warunkowej w wysokości 1 zł na akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25,42 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Orange Polska będzie kontynuował negocjacje z T-Mobile Polska w kwestii dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska po 30 czerwca, podał

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

nakładów poniesionych w tym okresie na promocję gry oraz innych kosztów związanych z tą produkcją, podała spółka. CD Projekt odnotował 118,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 134,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Przegląd prasy

upadłości likwidacyjnej Próchnika, podała spółka.  --PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zawarło z Rafako dwie umowy związane z modernizacją Elektrowni Bełchatów o łącznej wartości ponad 100 mln zł netto. Pierwsza dotyczy modernizacji elektrofiltrów bloku nr 2, druga rozbudowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

;Źródło: ISBnews  Sygnity: Rozmowy z wierzycielami pozostają w toku, podała spółka. Uzgadniają oni ostateczny kształt porozumienia.  Źródło: ISBnews Hawe Telekom: Zakończył projekt związany z rozbudową własnej sieci światłowodowej na odcinku 400 km w relacjach Kraków-Rzeszów oraz Lublin

Przegląd informacji ze spółek

II odcinek przebudowy trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 82,6 mln zł netto.  Sytuacja związana z firmą GetBack w krótkim terminie wpłynie negatywnie na całą branżę windykacyjną, a przede wszystkim na warunki pozyskiwania 

Zysk netto Netii spadł r/r do 15,16 mln zł w II kw. 2017 r.

wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU) o 6% r/r, w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obu segmentach. Segment B2C odnotował spadek przychodów o 11%, a segment B2B o 3%. Udział usług świadczonych we własnej sieci

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

generalny Vertiv. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Orange Group: Oczekuje, że sieć światłowodowa Orange Polska obejmie zasięgiem łącznie 5 mln gospodarstw domowych do końca 2020 r., poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. Orange Group zakłada uruchomienie 5G we wszystkich krajach, gdzie

Wierzyciele porozumieli się wstępnie z Hawe, spółka nie złoży wniosku o upadłość

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - Hawe, Hawe Telekom i Mediatel zawarły z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN umowę w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

związane z IT opuszcza w Polsce nie więcej niż 12-14 tys. absolwentów uczelni państwowych i niepublicznych. Absolwentów wszystkich bootcampów programistycznych w Polsce jest ok. 6 tys. Jak wyliczyli eksperci z Kodilla.com, nawet w bardzo optymistycznym scenariuszu dopiero ok. 2030 roku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; Źródło: ISBnews Legislacja: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych, związany m.in. z koniecznością zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich

Sąd wszczął egzekucję z dochodów uzyskiwanych z działalności Hawe Telekom

dotychczasowej struktury, z uwzględnieniem zaciągnięcia zobowiązań związanych z emisją obligacji. Pod koniec października br. Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Podwyższenie kapitału jest związane z ekspansją i komercjalizacją sieci światłowodowej, w której zasięgu do końca 2021 roku znajdzie się ponad 0,5 mln gospodarstw domowych w czterech regionach Polski. Źródło: ISBnews Ekstraklasa: W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowała innowacyjne projekty technologiczne o

Hawe ma list intencyjny z Central Fund o pozyskaniu środków na spłatę zadłużenia

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Hawe zawarła list intencyjny związany z pozyskaniem Central Fund of Immovables, spółki zależnej CFI Hoding, jako inwestora finansującego spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, podało Hawe. "List intencyjny określa wolę stron do zawarcia umowy

Przegląd informacji ze spółek

wartości nakładów poniesionych w tym okresie na promocję gry oraz innych kosztów związanych z tą produkcją, podała spółka. CD Projekt odnotował 118,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 134,68 mln zł zysku rok wcześniej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(ponad 270 tysięcy przypadków), ale też na świecie (prawie 28 milionów przypadków). Z kolei najbardziej aktywne eksploity, a więc złośliwe oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach, związane były z programem  Adobe Reader oraz z pakietem MS Office. Źródło: spółka

Hawe: Po restrukturyzacji finansowej przyjdzie czas na strategię i emisję akcji

przedstawiciele zarządu Hawe. "Mamy nową radę nadzorczą i opanowaliśmy pożary związane z zadłużeniem spółki. To było historyczne walne dla spółki. 29% akcjonariuszy się zebrało, co przy rozproszeniu pokazuje, że zainteresowali się oni losem firmy" - powiedział prezes Hawe Paweł Sobków podczas

Podkarpackie firmy - zahartowane i aktywne

, przedsiębiorstwa z branży mechanicznej, fotowoltaicznej, produkujące sieci światłowodowe. Inwestowały oczywiście w różne przedsięwzięcia, począwszy od działań promocyjnych. - Dzięki dotacjom firmy mogły np. wziąć udział w zagranicznych targach, misjach, które byłyby dla nich niedostępne, gdyby musiały być

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Nowakowski nie planuje sprzedaży kolejnych pakietów akcji spółki Źródło: Trigon Comarch: Prace związane z realizacją kontraktu dla ZUS idą zgodnie z planem – wiceprezes  Źródło: Trigon Activision: Call of Duty Black Ops IV sprzedało się w wielkości 500mln USD w 3 dni sprzedaży  Źródło

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Przemawiając w Centrum Kongresowym Mandalay Bay w Las Vegas, Dr Park wyjaśnił, że wśród fali pomysłów i koncepcji związanych z AI ważne jest, aby dzielić się ustrukturyzowanymi planami rozwoju AI w całej branży „tak abyśmy mogli wywrzeć znaczący wpływ na życie klientów, których obsługujemy"

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Telekomunikacyjne Polaków. Raport wskazuje także na niski wskaźnik penetracji siecią światłowodową w Polsce, która wynosi 2,5%. Zdecydowana większość światłowodów prowadzona jest w trakcie podziemnym, przede wszystkim w kanalizacji kablowej (około 44%), a światłowodowa infrastruktura napowietrzna stanowi mniej niż

Orange Polska: Wyniki za I kw. solidne, całoroczny cel cash flow potwierdzony

zwiększać wysiłki marketingowe, by poprawić osiągnięcia komercyjne. Będziemy także nadal realizować projekt rozbudowy dostępowej sieci światłowodowej. Jednakże, generowane przez nas przepływy pieniężne pozostają pod ścisłą kontrolą i potwierdzamy nasz cel całoroczny" – wskazał członek zarządu ds