świadomości ryzyka

dr Paweł J. Dąbrowski

Młody, czyli przedsiębiorczy? Podyskutujmy o tym

Młody, czyli przedsiębiorczy? Podyskutujmy o tym

W Polsce od wielu lat funkcjonuje w świadomości społecznej zbitka "młody przedsiębiorczy". Fakt - młodzi ludzie znacznie chętniej podejmują ryzyko, co jest pozytywnie skorelowane z przedsiębiorczością. Ale czy na pewno to dobrze? Chętka na ryzyko, na adrenalinę to też przebieganie przez jezdnię pomiędzy pędzącymi samochodami...

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

tego typu zjawiskami jest spójna strategia zarządzania ryzykiem katastrof, uwzględniająca rolę administracji centralnej, samorządów i sektora prywatnego, wynika z raportu przygotowanego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).   "W Polsce, mimo że wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń

Ovostar miało 17,44 mln USD zysku netto, 21,9 mln USD EBITDA w 2018 r.

wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 21,9 mln USD wobec 26,5 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,97 mln USD w 2018 r. wobec 98,69 mln USD rok wcześniej. "Mając świadomość istniejących ryzyk makroekonomicznych, w szczególności zmienności kursu ukraińskiej

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

ryzyka suszy, choć obserwujemy wyraźnie tendencje wzrostowe. W 2019 roku w TUW zawarto kilkadziesiąt razy więcej umów ubezpieczenia od ryzyka suszy niż w roku poprzednim – podaje Katarzyna Niegowska. Również PZU zauważa wzrost świadomości ubezpieczeniowej u rolników. - Trend ten obserwujemy

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

rynku, podano. "Cechą charakterystyczną rynków rozwiniętych jest przewaga faktoringu pełnego nad jego formą niepełną. Tak też jest od pewnego czasu na polskim rynku: oferta faktorów w opcji pełnej stanowi 52% ich obrotów. Świadczy to o wysokiej świadomości ekonomicznej klientów korzystających z

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

wzrost wartości tych znacznie opóźnionych - de facto nieściągalnych strat. Te drugie są efektem pierwszego - akceptowania przez dostawców zdecydowanie dłuższych (o tydzień i więcej) terminów płatności, które miały służyć ekspansji lub utrzymaniu obrotów, podano. "Ryzyko ma więc swoją cenę - nie

Wzrosty cen ropy naftowej niewielkie w porównaniu do skali ostatnich zniżek

naftowego porozumienia (w tym Rosji) rzeczywiście są i powinny pozostać ważnym czynnikiem wpływającym na ceny ropy. Jednak z drugiej strony, inwestorzy też mają świadomość, że OPEC+ może nie wystarczyć do zatrzymania zniżek, jeśli nie będą temu sprzyjać inne czynniki, w tym sytuacja w globalnej gospodarce

SAP Polska: Każda firma będzie musiała stawić czoła ryzykom związanym z RODO

świadomością, że często tak, jak w obszarze cyberbezpieczeństwa, największym ryzykiem może być czynnik ludzki" - wymienił przedstawiciel SAP Polska. Odnośnie czasu pozostałego na dostosowanie się do zbliżających się obowiązków i wymagań Niebylski uważa, że naprawdę duża liczba firm, niezależnie od ich

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

zgłoszonych zastrzeżeń, wystąpienie NIK zostało wnikliwie przeanalizowane przez UKNF. Urząd jest obecnie na etapie wdrażania działań mających na celu realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK, podkreślono.  KNF podała także, że mając świadomość znaczenia zaufania dla właściwego

Bank Pekao ma porozumienie o współpracy strategicznej z Warsaw Genomics

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao i Warsaw Genomics - spółka biotechnologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca innowacyjne badania genetyczne m.in. oceniające ryzyko zachorowania na raka - zawarli porozumienie o współpracy strategicznej. Pekao chce w ten sposób zaangażować

MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0

. Według jego słów, rozmowy zaplanowane są na 19 czerwca i musi być zgoda wszystkich posiadaczy certyfikatów. "Chcemy jako TFI rozwiązać tą sytuację" - zadeklarował Konopiński. Przedstawiciele TFI stwierdzili, że inwestorzy w momencie nabycia certyfikatów powinni mieć świadomość "

Ekonomiści na EKF: Zagrożenia dla gospodarki mogą się pojawić po 2020 roku

% w 2021 r. i 2,84% w 2022 r. Pomimo bardzo powolnego spowolnienia w gospodarczego w tym roku i zaskoczeń wykonania polskiej gospodarki na plus - podwyższania prognoz PKB na ten rok, niektórzy paneliści wskazali na już istniejące ryzyka zewnętrzne i sygnały wewnętrzne, np. na rozdźwięk pomiędzy

UOKiK chce, by banki udzielały kredytów hipotecznych na stałą stopę proc.

zawsze mają świadomość ryzyk związanych z tym produktem. Ponadto niekorzystnym zjawiskiem jest praktyczny brak w ofercie banków kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem obowiązującym przez całą umowę lub też znaczącą jej cześć. Powinny one stanowić realną alternatywę dla kredytów ze zmiennym

KRD: Firmy pobiorą w br. 36 mln raportów o kondycji finansowej kontrahentów

mln raportów. Tendencja wzrostowa potwierdza, że rośnie świadomość przedsiębiorstw odnośnie oceny ryzyka, podkreślił KRD. Jeśli chodzi o sprawdzanie firm w KRD, to według najnowszych danych za III kwartał tego roku, najczęściej weryfikują je inni przedsiębiorcy (B2B). To niemal 70% raportów

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

, beneficjentów programu 500+ na pierwsze dziecko, przyznawał, że fundusze inwestycyjne to dobry sposób na zabezpieczenie przyszłości swojego potomstwa. Wskazywane bariery w tym względzie to potencjalne ryzyko oraz brak zaufania do tego typu instrumentów finansowych (43%), a także wysokie koszty uczestnictwa i

Złoty stabilny, ale w dłuższym terminie może szkodzić mu wojna celna

konflikcie tym istotną rolę cały czas odgrywa Unia Europejska. Spotkanie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z szefem Komisji Europejskiej sprzed dwóch tygodni uspokoiło inwestorów, lecz w praktyce mają oni świadomość, że konflikt w dalszym ciągu wisi w powietrzu. Stanowi on element ryzyka dla dalszych

Rząd ma przyjąć uchwałę ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa w III kw. 2019 r.

; e) podejście do oceny ryzyka, czyli m.in. stworzenie systemu zarządzania ryzykiem na poziomie krajowym; f) działania odnoszące się do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, czyli m.in. zwiększenie kompetencji kadr (w sektorze publicznym i prywatnym

BIK: Banki udzieliły o 10% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w VIII

rynku zajdą niespodziewane negatywne zdarzenia.  Musimy mieć jednak pełną świadomość, że rekordy bite są tylko w ujęciu wartościowym. Co ciekawe, w okresie styczeń - sierpień 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 310,63 tys. osób - najwięcej od 2013 r., ale jest to tylko 61% osób, które

ZBP: W II kw. dokonano 1 043 prób wyłudzeń kredytów na kwotę 90,1 mln zł

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Wykorzystując cudzą tożsamość, w II kw. br. próbowano wyłudzić 1 043 kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł 2018 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 34. edycji raportu InfoDOK. "Bardzo cieszy nas to, że rośnie świadomość Polaków w

Blisko 1/3 eksporterów i importerów rozważa zabezpieczenie się przed ryzykiem FX

Akcenta. Z forwardów, instrumentu finansowego służącego eliminacji tego typu ryzyka, chce skorzystać 28% importerów oraz 23% eksporterów, wynika z raportu. "Nasze badanie pokazuje, że świadomość ryzyka walutowego oraz tego, że można je skutecznie eliminować, rośnie. W minionych roku z

Akcenta: Prawie 4/5 MŚP nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Przed ryzykiem niekorzystnych zmian notowań nie zabezpiecza swoich kontraktów 78% małych i średnich i przedsiębiorstw (MŚP) zajmujących się handlem zagranicznym, wynika z badania przeprowadzonego przez 4P research mix dla instytucji płatniczej Akcenta

Nationale-Nederlanden: Ponad 60% pracowników największych firm słyszało o PPK

;Większa świadomość wśród pracowników nie jest zaskakująca. W ostatnich miesiącach dużą rolę odegrały kampanie informacyjne. Dzięki nim pracownicy nie tylko mogli usłyszeć o nowym rozwiązaniu, ale przede wszystkim poznać jego zasady. Pomimo, że część pracy edukacyjnej została już wykonana, nadal konieczne

Prof. Bulska z UW: Nowela norm laborat. umocni świadomość o wadze wyniku badania

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Wprowadzenie nowelizacji norm dotyczących działalności laboratoriów przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa i na rynku gospodarczym oraz znaczenia badań laboratoryjnych jako nośnika informacji o produktach

NFG: Co piątemu przedsiębiorcy banki odmówiły udzielenia kredytu w 2019 r.

szans na finansowanie, bo jest jeszcze faktoring, który można uzyskać szybko, łatwo i niższym kosztem. Chciałbym, aby przedsiębiorcy mieli tego świadomość" - powiedział prezes NFG Dariusz Szkaradek, cytowany w komunikacie. NFG zwraca uwagę, że w I kw. 2019 r. banki znów zaostrzyły kryteria

BSA: Skala korzystania z nielegalnego oprogramowania spadła w Polsce do 46%

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Skala korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania spadła w Polsce o 2 pkt do poziomu 46%, a związane z nim ryzyko kradzieży danych jest główną obawą dyrektorów IT w organizacjach, wynika z badania Global Software Survey 2018 opublikowanego przez BSA

EIM: 64% Polaków chce odejścia od energetyki opartej na węglu

zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego i nowotworów (57%), a surowiec ten nie jest ekologiczny (46%). Co trzeci badany uważa również, że tradycyjna energetyka jest bardzo kosztowna. "W ostatnich latach widzimy znaczny wzrost świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, będący efektem m.in

Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpił do TUW PZUW

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpiły do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, poinformowało PZU. "Rośnie świadomość ubezpieczeniowa pacjentów placówek medycznych, którzy są mocno wspierani

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

; wpłyną. 4% badanych jest zdania, że zmiany w taryfikatorze "raczej" nie przełożą się na inne ceny, a 0,4% - że "zdecydowanie" nie. "Ujawniona w badaniu bardzo wysoka świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu wzrostu cen energii na wzrost koszyka zakupowego gospodarstw domowych

Inwestycje CVI na rynku private debt przekroczyły 1,5 mld zł w 2018 r.

wielu funduszy inwestycyjnych na rynku w tym czasie doprowadzała do redukowania lub zawieszania zleceń odkupień. Tymczasem CVI zdołał osiągnąć bardzo dobre stopy zwrotu w zarządzanych funduszach – wyniki za 12 miesięcy 2018 r. dla różnych pod kątem ponoszonego ryzyka strategii opartych na

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe" - czytamy.  Wskazano także, że globalne trendy i wyzwania związane m.in. z rosnącą presją

KRD: Dług pasażerów jeżdżących bez ważnego biletu wynosi blisko 400 mln zł

mandatów za przejazdy komunikacją miejską oraz kolejami wiodą, niezmiennie od kilku lat, mężczyźni. Stanowią oni 66% gapowiczów. Jak wynika z danych KRD, kobiety dużo rzadziej decydują się na podjęcie ryzyka związanego z przejazdem bez ważnego biletu (ok. 34%). Również wartość najwyższego zadłużenia w ich

Kierowcy z dużych miast mają gorzej. W Warszawie najtańsza polisa OC kosztuje 841 zł, w Opolu - 651 zł

istnieje większe prawdopodobieństwo kradzieży czy powstania szkody (np. kolizji). Z tego też względu ubezpieczyciele starają się jak najdokładniej zlokalizować ryzyko, nie tylko pod kątem tego, gdzie mieszka posiadacz pojazdu, ale także tego, gdzie najczęściej pojazd będzie użytkowany – ocenia Monika

NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

instytucjonalnych i 0,99% dla indywidualnych i przejrzysty - dokładnie wiadomo, skąd się bierze stopa zwrotu. Strategia inwestycyjna funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest replikacja WIG-ESG" - czytamy w komunikacie. "Świadomość klientów TFI w

Grant Thornton: Emitenci obligacji na Catalyst pozyskali 12,3 mld zł w 2017r.

wśród emitentów, dla których obligacje notowane na Catalyst są efektywnym źródłem pozyskania finansowania na rozwój. Sytuacja na polskim rynku instrumentów dłużnych świadczy o tym, że rośnie świadomość korzyści wynikających z posiadania silnego rynku publicznego, jakim jest Catalyst, a także ryzyka

Jak przygotować się na RODO? Zostało mało czasu, by zabezpieczyć dane i nie narazić się na kary

będą musiały kasować lub prosić o zgodę. A ta musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Inaczej mówiąc: właściciel danych, które przetwarzamy, musi mieć świadomość, że to robimy, musi wiedzieć, w jakim celu to robimy, i musi się na to jasno i wyraźnie zgodzić. Każda zgoda na

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

administracja skarbowa ma tego świadomość - pytanie tylko, na ile skuteczne okażą się planowane aktualnie rozwiązania" - powiedział partner odpowiedzialny za praktykę sporów podatkowych w PwC Polska i jeden z liderów sieci Tax Controversy and Dispute Resolution w PwC na Europę Środkowo-Wschodnią Jan

Samsung: Tylko 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Mimo deklarowanej wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych, jedynie 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń, z których korzystają wykonując czynności służbowe, wynika z najnowszego badania "Blurred World" firmy Samsung

KPMG: IFRS 17 będzie miał większy wpływ na ubezpieczycieli, niż zakładano

; wynika to z faktu, że im bardziej organizacja jest zaawansowana w procesie, tym większą ma świadomość, ile jest jeszcze do zrobienia. Ponadto, wiodący ubezpieczyciele zamierzają wykorzystać prace związane z wdrożeniem standardu do optymalizacji swoich systemów i procesów, dążąc tym samym do osiągnięcia

Prezes Pekao TFI: Spółka chce wprowadzić nowatorskie produkty

dotyczące innych, nowatorskich na polskim rynku rozwiązań. Na razie jednak nie chcemy się nimi dzielić, bo konkurencja nie śpi. Są to produkty znane już na świecie, ale na naszym rynku jeszcze nieobecne" - wyjaśnił Janiuk. Prezes podkreślił, że świadomość i wiedza ekonomiczna Polaków nie jest

SAP Polska: Firmy dostrzegają potrzebę inteligentnego używania swoich danych

drogi do "inteligentnych" firm. Wzrost świadomości niewykorzystywanego potencjału posiadanych danych nakłada się na niską penetrację procesów transformacji cyfrowej.  "Według badań McKinsey, Polska wykorzystuje około 8% swojego potencjału cyfrowego. Największe gospodarki UE

IX Europejski Kongres Finansowy odbędzie się w Sopocie 3-5 czerwca

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - IX edycja Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), która odbędzie się w Sopocie 3-5 czerwca br., będzie poświęcona zbliżającemu się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego oraz wyzwaniom i ryzykom, z którymi przyjdzie zmierzyć się i gospodarce, i

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. Związek Banków Polskich (ZBP) podtrzymał swoje szacunki, mówiące o nawet 60 mld zł kosztów związanych z orzeczeniem, ale przyznał, że byłyby one rozłożone na dłuższy czas

Warszawa w rankingu inwestorów

skłonni do ryzyka. Pozycję Warszawy w zestawieniu tak tłumaczy Kinga Barchoń, dyrektor i lider zespołu ds. nieruchomości w PwC: - Za wyborem Warszawy przemawiała dobra sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju oraz rosnąca populacja mieszkańców miasta. Należy mieć jednak świadomość, że pewna

ZBP: Raport NIK dot. ochrony kredytobiorców walutowych razi brakiem obiektywizmu

też banki udzielające kredytów w różnych walutach.  "Klienci mieli prawo wyboru. Ci, którzy wybierali kredyt indeksowany musieli - zgodnie z wymogami Rekomendacji S wówczas obowiązującej - złożyć oświadczenie, że mają pełną świadomość co do ryzyka walutowego, ale także musieli w formie

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

13% światowych obrotów handlowych. Z tej kwoty 2,37 bln USD przypada na ubezpieczenie kredytu kupieckiego; 193 mld USD na ubezpieczenie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, a 46 mld USD na ubezpieczenie inwestycji zagranicznych przed ryzykiem politycznym związanym m.in. z konfliktami

PSE planują uruchomienie nowego programu w ramach usługi DSR

uproszczona i pozbawiona barier i ryzyk, które wcześniej mogły utrudniać uczestnictwo wielu podmiotów. "Program skierowany jest do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, którzy chcą bardziej efektywnie korzystać z energii. Otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

Smith czy Kowalski musi zrozumieć, że w codziennym miejskim życiu czyha na niego coraz więcej ryzyka. I o ile w Stanach Zjednoczonych świadomość konieczności ubezpieczenia siebie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń jest duża, o tyle w Polsce wciąż mamy z tym problem. Eksperci mówią o luce

Pietraszkiewicz z ZBP: Warto rozważyć oferty kredytów stało/zmiennoprocentowych

, Warto rozważyć oferowanie kredytów stało/zmiennoprocentowych, tzn. takich, w których część kredytu zaciągana jest w jednym reżimie, a część - w drugim. "Zaproponowanie kredytów stałoprocentowych wymaga ogromnej świadomości samych klientów, obywateli, dlaczego warto płacić czasami więcej, ale mieć

Złoty nie zyskuje na wartości pomimo dobrych danych z gospodarki

podczas jutrzejszej publikacji danych z polskiego rynku pracy. Nawet jeżeli okażą się one lepsze od wysokich prognoz, mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w wycenie złotego. Z jednej strony jest to wynik umiarkowanej awersji do ryzyka, z drugiej świadomości inwestorów, że stanowisko Rady Polityki Pieniężnej

Bitdefender: Cyberataki będą nakierowane na krytyczne infrastruktury w 2018-2019

rosnącej świadomości na temat zagrożeń, wciąż nie robi się zbyt wiele, gdy przychodzi do egzekwowania zasad bezpieczeństwa, które obejmują również urządzenia typu SMART. "Wskazują na to m.in. bieżące badania przeprowadzone przez Pwnie Express, gdzie w wywiadach z ponad 500 szefami bezpieczeństwa

BGŻ BNP Paribas: Od 1 kwietnia 2019 r. - BNP Paribas Bank Polska

generujące przychody prowizyjne, * dalsze podnoszenie jakości świadczonych przez bank usług, * zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników, * wzrost świadomości marki BNP Paribas wśród potencjalnych klientów, podano także w raporcie. "Realizacja powyższych celów będzie wspierana przez

MIB przyjęło Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

zarządzania bezpieczeństwem lotów  i zarządzania ryzykiem, mającą na celu zmianę podejścia do kwestii bezpieczeństwa  w lotnictwie cywilnym z "reakcyjnego" na "prewencyjny", podkreślono. Załącznikiem do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym będzie Krajowy Plan

Pozytywne prognozy MFW bez wpływu na kurs złotego

odbiegał znacząco od poprzednich. Wprawdzie decydenci mają świadomość osłabiającej się globalnej gospodarki, jednak nie widzą oni znacznego ryzyka, które mogłoby powstrzymać Polskę od kontynuacji nazwanego przez prezesa Glapińskiego „cudu gospodarczego". Tym samym niemal pewne jest pozostawienie

Cybercom: 22,4% polskich firm medycznych wydaje na innowacje do 5% dochodów

świadczonych przez siebie usług. I, jak pokazało nasze badanie, polscy przedsiębiorcy działający na tym rynku mają tego świadomość" - powiedział dyrektor zarządzający Cybercom Poland Jan Matulewicz, cytowany w komunikacie. Ponad dwie trzecie (69%) ankietowanych twierdzi, że usługi świadczone przez ich

Debata Quant Tank: Polska ma nadal szansę stać się światowym liderem Blockchain

dozwolone, czy nie. Ale to państwo powinno uczytelnić się w tym temacie. Niezdecydowanie jest o tyle gorsze, że zawsze znajdą się odważni pod hasłem 'co nie jest zabronione, to jest dozwolone'. Z drugiej strony, brak regulacji zwiększa ryzyko nadużyć i obniża bezpieczeństwo masowych uczestników"

KPMG: Ponad 80% polskich przedsiębiorstw odnotowało cyberataki w 2017 r.

dodatkowo są zagrożone ryzykiem braku wymaganych inwestycji przez ankietowane firmy. Optymistycznym trendem, który przejawia się w odpowiedziach udzielonych przez ponad połowę firm, jest chęć do inwestycji w programy podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa, reagowanie na incydenty

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości odbędzie się 15 marca

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Sektor finansowy w Polsce aktywnie włączył się w proces budowy społecznej świadomości finansowej poprzez rozwój m.in. Programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji". O tym jak realizować te działania skierowane do różnych grup społecznych, będą

BSA: Wartość odszkodowań za nielegalne oprogramowanie to 2,2 mln zł w 2017 r.

przestępczości komputerowej, ale i sferze podnoszenia świadomości ryzyk związanych z korzystaniem z nielicencjonowanego oprogramowania, jak i korzyści płynących z najlepszych praktyk zarządzania oprogramowaniem. "W zakresie działań prawnych, w 2017 roku podjęliśmy w Polsce ponad 800 czynności procesowych

Matras z PCA: Nowela normy akredytacji laboratoriów jest swoistą rewolucją

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Nadchodząca nowelizacja normy akredytacyjnej dla laboratoriów badawczych i wzorcujących ISO/IEC 17025 szykuje istotne zmiany na tym rynku. Wprowadzi m.in. konieczność szacowania poziomu ryzyka przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności wyników z wymaganiami lub

Trend Micro: Cyberataki na tle politycznym to ryzyko dla firm energetycznych

naraża na ryzyko np. instytucje centralne, czy energetykę, poinformował ISBnews dyrektor regionalny ds. sprzedaży Michał Jarski. "Mam wrażenie, że wręcz większość organizacji w Polsce wpadła w pułapkę samozadowolenia. Rozumuje się na zasadzie: 'kupiłem rozwiązanie informatyczne kilka lat temu i

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

podatkowych, skutki wdrożenia split payment, PPK, daniny solidarnościowej" - dodał prezes. Według niego, jako istotne zagrożenie przedsiębiorcy wskazują również zmiany prawne zwiększające ryzyko utraty własności (konfiskata rozszerzona, zarząd komisaryczny, mechanizm przejmowania banku przez inny bank

Elemental Holding ma umowę sprzedaży 49% udziałów spółki na Litwie dla PFR TFI

działać w światowej czołówce na rynku recyklingu. Wsparcie, jakiego PFR udziela polskim firmom działającym za granicą jest kluczowe i mamy świadomość, jak istotnie wpływa na ich rozwój" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie. Umowa przewiduje także obustronne opcje odkupu i

EY: 71% firm e-commerce nie ma zabezpieczeń przed fraudem płatniczym

zarządzania ryzykiem nadużyć EY Polska Marcin Bizoń, cytowany w komunikacie. "Firmy, które do tej pory nie korzystały z rozwiązań zabezpieczających przed wyłudzeniami, nie mają w planach takich inwestycji. Może to wynikać ze stosunkowo niewielkiej w tej populacji świadomości problemu i jego wagi

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76,65 mld zł po II kw. 2019

, działa z większą śmiałością. Z kolei niebojący się ryzyka jeszcze dalej przesuwają granicę. Jedni i drudzy biorą na siebie więcej zobowiązań i nie zawsze są w stanie im sprostać, bo życie niestety nie zawsze przynosi pozytywne scenariusze" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak

IMP: Niebezpieczne substancje chemiczne i pył przyczyną 70% chorób zawodowych

pracy. Dotyczy to również takich zakładów, które nie kojarzą się z tego rodzaju zagrożeniem – jak np. firmy sprzątające, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, czy też służba zdrowia. Świadomość szkodliwego działania i sposobów zapobiegania mu nadal pozostają zbyt niskie. Badania przeprowadzone w

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

ryzyko konieczności skorzystania z upadłości konsumenckiej przez tę dużą grupę gospodarstw domowych. "Ponadto zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych, deklarujących wysokie prawdopodobieństwo skorzystania z upadłości konsumenckiej ze względu na sytuację finansową, niepozwalającą

PwC: Większość dużych i średnich firm odnotowała po 50 cyberataków w ciągu roku

nośnika danych (23%). Wśród najbardziej dotkliwych skutków cyberataków respondenci badania wskazywali: narażenie na ryzyko prawne i straty finansowe (35% wskazań) oraz utrata klientów i kradzież własności intelektualnej (po 30%). Jednocześnie, aż 55% firm nie ma świadomości, jakie były efekty ataków

Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować? Niewłaściwe spowodują utratę nawet 30 proc. ciepła

przestrzeni lat ten parametr zmienia się z Uw = 1,5 W/m2K w 2014 roku do Uw=1,1 W/m2K w 2021 roku. Na rynku dostępne są tylko okna spełniające te warunki – mówi Sławomir Kwarciak, menedżer okien dachowych firmy Fakro. Kolejną kwestią jest większa świadomość ekonomiczna inwestorów. Analizując koszty i

Ceny polis OC: albo 10 proc. podwyżki od zaraz, albo 70 proc. za kilka lat

. Nie ulega wątpliwości, że zakłady ubezpieczeń, mając świadomość, jak istotnym kryterium wyboru polisy OC jest cena, chcą teraz przekonywać klientów atrakcyjnymi składkami – mówi „Wyborczej” Jakub Nowiński, członek zarządu multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia. Nie wiadomo jednak

JSW: Strategia czeka na akceptację wszystkich wierzycieli

kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach. "Mam świadomość, że rynek się niepokoi, ale takie są kowenanty, że strategia musi być zaakceptowana przez wierzycieli" - dodał. Wskazał, że obecne kowenanty to jeden z powodów, dla których spółka chciałaby zrefinansować obecne

Skarbiec Holding miał 19,6 mln zł zysku netto, 23,9 mln zł EBIT w 2017/2018

wdrażanej strategii w tym obszarze jest proces inwestycyjny nastawiony na generowanie bardzo dobrych i powtarzalnych wyników funduszy przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Nasze starania doceniają klienci – powierzając nam swoje środki - i środowisko rynku kapitałowego. Zarządzający Skarbiec Obligacja

GPW potrzebuje koalicji na rzecz rozwoju i swoich ambasadorów

rynku.  Prezes GPW podkreśliła, że rynek obligacji ma potencjał rozwoju. "Uważamy, że w pewnym sensie niedoceniony jest rynek obligacji, w tym korporacyjnych. Mamy świadomość, że dobrze byłoby zwiększyć przejrzystość, czy nadawać obligacjom poziomy ryzyka" - powiedziała Zaleska podczas

Na GPW utrzymują się wakacyjne nastroje

napięć handlowych pomiędzy USA i Chinami, w którym cały czas istotną rolę odgrywa Unia Europejska. Spotkanie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z Szefem Komisji Europejskiej sprzed niespełna dwóch tygodni uspokoiło inwestorów, lecz w praktyce mają oni świadomość, że konflikt w dalszym ciągu wisi w

Mastercard, eService: Konsumenci pozytywnie oceniają 'terminal w telefonie'

posiadaczy kart stwierdziło, że robiąc zakupy w sklepie oferującym możliwość płatności bezgotówkowej jedynie za pomocą LitePOS-a, zdecydowali by się z niego skorzystać. Dodatkowo świadomość, że urządzenie jest certyfikowane przez organizacje płatnicze, zachęciłoby do skorzystania z niego 31% spośród tych

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 27 października -- 10:00: X Kongres Ryzyka Bankowego BIK --10:00: Konferencja nt. "Badania Świadomości ekonomicznej Polaków" Centrum im. Adama Smitha  --11:00: Spotkanie Ministerstwa Gospodarki i Deloitte pt. "Perspektywy Rozwoju Energii Odnawialnej

Złoty odreagowuje po słownej wojnie Kima i Trumpa

ogień poszły waluty rynków wschodzących, które wskutek utrzymującego się w ostatnim czasie wysokiego apetytu na ryzyko były wyceniane wysoko. W efekcie złoty stracił w stosunku do wszystkich głównych walut. Dziś presja podaży nieco ustąpiła, a w stosunku do euro złoty odrobił część strat. Obecnie para

Trend Micro: Wzmożona aktywność cyberprzestępców wobec sektora finans w I półr.

wzmożoną aktywność zaawansowanego malware - ransomware, a więc oprogramowania wymuszającego okupy" - powiedział ISBnews ekspert Trend Micro Marek Krauze. "Coraz częstsze zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów osobistych czy banków, widzimy też ryzyka ataków na systemy smart city, czy ochronę

LPP: Ekspansja zagraniczna firm powinna iść w parze z patriotyzmem gospodarczym

wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz podczas panelu. Zapytany o potrzebę wspierania polskich firm w procesie wychodzenia na rynki zagraniczne, stwierdził, że jedyną pomocą, jakiej oczekiwałby przy wychodzeniu poza kraj, ale także wewnątrz na rynku rodzimym, jest budowanie świadomości obywateli, w jaki

IGTE: Zmiany w syst. emerytalnym podniosły ryzyko i mogą obniżyć świadczenia

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Zmiany wprowadzone w ostatnich latach do systemu emerytalnego mają negatywne konsekwencje dla przyszłych emerytów, uważa Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Ich efektem jest większa ekspozycja zasobów emerytalnych na ryzyka, potencjalnie niższa

KRD: Mikrofirmy przyjmują wszystkie zlecenia, nie weryfikując kontrahentów

świadczyć dla niego usługi z odroczonym terminem płatności. Od razu w jego głowie pojawia się mnóstwo wątpliwości i zastrzeżeń, czy powinien tak czynić. I to mimo powszechnej świadomości, że zatory płatnicze to duży problem, a banki takich kłopotów nie mają" – powiedział prezes KRD Adam Łącki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyberbezpieczeństwa – Cybersec 2019, podał resort.  Źródło: ISBnews Cisco: W ramach Programu Współpracy w Cyberbepieczeństwie (PWCyber), będzie realizować cele obejmujące m.in. podnoszenie świadomości zagrożeń, identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji, organizację i udział w ćwiczeniach i

Przedsiębiorco, sam poradzisz sobie z RODO. Nie płać ekspertom i uważaj na oszustów

, jak należy wzmocnić ochronę danych. Firmy muszą wprowadzić rozwiązania adekwatne do ryzyka. Jest się czego bać, bo za poważne zaniedbania grozić może nawet 20 mln euro kary lub do 4 proc. globalnego obrotu firmy. Biuro Generalnego Inspektora Danych Osobowych kilka miesięcy temu zleciło przeprowadzenie

Przecena złotego kontynuowana jest dziś rano

awersja do ryzyka powoduje, że waluty rynków wschodzących opuszczają portfele inwestorów zagranicznych, a wśród walut krajów naszego regionu niechlubnie wyróżnia się polska waluta, która straciła więcej niż węgierski forint czy czeska korona. Para EUR/PLN notowana jest obecnie w okolicach 4,2280, a

McDonald's przyjmuje kolejny cios. "Pierwszy taki przypadek od 45 lat". O co chodzi?

nierówności dochodów". Innymi słowy, im większa świadomość i wiedza społeczeństwa o płacy minimalnej, nierównościach społecznych czy rynku pracy, tym bardziej według firmy zwiększa się ryzyko podniesienia płac i świadczeń oraz ryzyko strajków. A to oznaczałoby kłopoty. Świadomość klientów i

Sprzedaż netto funduszy Pioneer Pekao przekroczyła 515 mln zł w 2014 r.

w 2014 roku klienci nadal chętnie lokowali aktywa w fundusze o niskim stopniu ryzyka inwestycyjnego. Z drugiej strony w miarę upływu czasu obserwujemy również narastającą świadomość inwestorów, którzy w dobie rekordowo niskich stóp procentowych dostrzegają potrzebę poszukiwania bardziej rentownych

PwC: 46% pracowników firm sektora finansowego padło ofiarą nadużyć gospodarczych

; – powiedział menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w PwC Piotr Szymankiewicz, cytowany w komunikacie. Jak podał PwC, wzrost przestępczości gospodarczej w sektorze finansowym nastąpił mimo zwiększenia nakładów finansowych na walkę z nadużyciami.  "

Savills: W kilka lat przybędzie min. 52 tys. m2 elastycznej powierzchni biurowej

tradycyjnych nieruchomości biurowych. Rozwój rynku elastycznych miejsc pracy postępuje tak dynamicznie, że niektórzy zaczęli dostrzegać pewne ryzyka z tym związane. W Polsce jest jednak jeszcze miejsce dla nowych operatorów oraz na ekspansje już obecnych. Nadal istnieją regiony poza Warszawą, które wydają się

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

niepewności jako wysoki (49% vs 35%), ale również częściej oceniają go jako niski (33% vs 11%). W konsekwencji polskich dyrektorów wyróżnia niższa skłonność do podejmowania ryzyka, wskazano również. Według nich największym zagrożeniem dla rozwoju lub stabilności finansowej firm jest wzrost kosztów

DB: Większość Polaków nadal oszczędza na lokatach - niezależnie od dochodów

nawet co piątego juana. Jak pokazuje Międzynarodowy Fundusz Gwarancyjny, w Polsce co piąta złotówka jest przeznaczana na bieżące wydatki" - czytamy w komunikacie. Z najnowszego badania Deutsche Bank wynika, że rośnie świadomość finansowa Polaków i częściej odczuwają potrzebę oszczędzania. Już

Atradius oczekuje dobrej kondycji budownictwa mieszk. i biurowego także w br.

najbliższej przyszłości najwięcej zależeć będzie od tego, ile z zapowiadanych przetargów publicznych rzeczywiście dojdzie do skutku" - powiedział dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka Atradius Credito y Caucion w Polsce Arkadiusz Taraszkiewicz, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi. 

Skarbiec: Udział w PPK będzie wymagał od TFI powołania nowych funduszy

mówi, że w PPK oferować można jedynie tzw. fundusze zdefiniowanej daty, czyli instrumenty, które uwzględniają konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika. "Wydaje się, że chyba nie ma na rynku obecnie funkcjonującego funduszu, który by spełniał

Oczekiwania na Fed i notowania ropy dyktują nastroje

Uniwersytetu Michigan za grudzień (16:00). Na nastroje cały czas również wpływ powinny mieć notowania ropy, które w tym tygodniu praktycznie każdego dnia ustanawiają nowe minimum. Złoty od rana ponownie traci na wartości, a kurs EURPLN rośnie do 4.35. Wobec podwyższonej awersji do ryzyka na rynkach światowych

Przegląd informacji ze spółek

niektóre projekty sponsoringowe i promocyjne, podała spółka. Bank Pekao i Warsaw Genomics - spółka biotechnologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca innowacyjne badania genetyczne m.in. oceniające ryzyko zachorowania na raka - zawarli porozumienie o współpracy strategicznej. Pekao chce w ten

D.A.S.: Tylko 8,6% MŚP ma własny dział prawny lub prawnika w firmie

konkurencję i dominację dużych przedsiębiorstw oraz korporacji (24%), a także zatory płatnicze czy zaległości kontrahentów (22,7%). Świadomość potrzeby korzystania z usług prawnych w związku z dużą zmiennością przepisów w Polsce jest wśród MŚP wysoka. 71% przedsiębiorców stwierdziło, że w ich obliczu warto

Bankructwa firm w 2016 roku. W USA wskaźnik rośnie, w Polsce spada

będzie wzrastać po sześciu kolejnych latach spadku, jest dowodem na to, że stan globalnej gospodarki jest niepewny. Choć nie spodziewamy się powtórki z roku 2008, to firmy na całym świecie, szczególnie te na rynkach wschodzących, powinny mieć świadomość, że niski wzrost oraz niestabilna płynność mogą

KNF wydała rekomendację dot. bezpieczeństwa transakcji płatniczych w internecie

). Rekomendacja KNF obejmuje następujące obszary: zasady i organizację procesu zarządzania i oceny ryzyka, szczególne środki kontroli i bezpieczeństwa w zakresie płatności internetowych, świadomość i edukowanie klientów oraz komunikację z nimi. Wdrożenie Rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji nadzorczej

Mostostal Zabrze ma ugodę w RPA, zapłaci inwestorowi 10,8 mln zł

inwestorowi 40 mln ZAR, tj. 10,8 mln zł i w ten sposób uniknie kosztownego, długotrwałego i ryzykownego arbitrażu, podała spółka. "Mamy świadomość, iż realizacje w krajach pozaeuropejskich, zarówno ze względu na odmienne uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, kulturowe oraz prawne, a także

Strata netto ZUE wyniosła 3,27 mln zł w I kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

determinującym ujemną wartość EBITDA (-1,88 mln zł). "Wykazany na koniec pierwszego kwartału wynik finansowy odzwierciedla konserwatywne podejście zarządu do polityki finansowej spółki, zakładającej wycenę ryzyk na każdym etapie realizacji kontraktów. Świadomość płytkiego rynku, wzmożonej konkurencji