świadomości ryzyka

dr Paweł J. Dąbrowski

Młody, czyli przedsiębiorczy? Podyskutujmy o tym

Młody, czyli przedsiębiorczy? Podyskutujmy o tym

W Polsce od wielu lat funkcjonuje w świadomości społecznej zbitka "młody przedsiębiorczy". Fakt - młodzi ludzie znacznie chętniej podejmują ryzyko, co jest pozytywnie skorelowane z przedsiębiorczością. Ale czy na pewno to dobrze? Chętka na ryzyko, na adrenalinę to też przebieganie przez jezdnię pomiędzy pędzącymi samochodami...

PGE liczy, że WACC nie spadnie do poziomu 4% w przyszłym roku

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, że wyznaczany zgodnie z metodologią Urzędu Regulacji Energetyki (URE) średnioważony koszt kapitału (WACC) nie spadnie do poziomu 4% w 2021 r. ze względu na ryzyko dla inwestycji w dystrybucję, poinformował wiceprezes Paweł

Polscy naukowcy stworzyli aplikację z mapą skali ryzyka zakażenia koronawirusem

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Naukowcy z zespołu kierowanego przez dr hab. Mirosława Kwaśniewskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opracowali aplikację POLCOVID-19, której głównym celem jest pomoc Polakom w lepszej identyfikacji ryzyka koronawirusa i wsparcie rządzących w działaniach

Grant Thornton: 41% firm dobrze ocenia swoje zdolności do reakcji na cyberataki

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa w Polsce czują się dobrze przygotowane na cyberataki, 70% z nich jest gotowych na ich odparcie, wynika z raportu przeprowadzonego przez Grant Thornton. W rzeczywistości jednak wysoki poziom samozadowolenia wynika raczej z niskiej świadomości tego

Colonnade: 70% polskich managerów zna tylko finansowe konsekwencje swych błędów

tylko kary finansowe.  Świadomość skutków ewentualnych błędów jest istotna w obliczu rosnącej liczby roszczeń, zwłaszcza że osoby pełniące funkcje we władzach spółek za ewentualne błędy odpowiadają własnym majątkiem. Kadra zarządzająca jest coraz bardziej narażona na ryzyko pojawienia się

Złoty pod wpływem informacji na temat koronawirusa

ryzyka, euro podrożało o 2 gr, dolar o 2,1 gr, a szwajcarski frank o 2,7 gr i pierwszy raz od prawie 4 miesięcy znalazł się powyżej granicy 4 zł. Od wczorajszego poranka liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 106 z 81, a liczba potwierdzonych przypadków do 4,5 tys. z niespełna 2,8 tys

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

tego typu zjawiskami jest spójna strategia zarządzania ryzykiem katastrof, uwzględniająca rolę administracji centralnej, samorządów i sektora prywatnego, wynika z raportu przygotowanego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).   "W Polsce, mimo że wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń

Netology: 65% największych firm nie dba o świadomość cyberryzyk wśród załogi

Security Report, Sir" firmy Netology. Średnio dwóch na trzech ekspertów przyznaje, że ich firmy nie podnoszą wśród pracowników świadomości ryzyk cybernetycznych. "Jak wynika z badań Netology, przeprowadzonych w ramach raportu It is Security Report, Sir na grupie 2000 ekspertów bezpieczeństwa

PIPS: Branża obuwnicza chce ograniczenia niskiej jakości importu spoza UE

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego (PIPS) zależy na zmianie świadomości konsumenta w kierunku postrzegania wyrobów ze skóry jako produktów w pełni ekologicznych i naturalnych, poinformował prezes Izby Marek Górecki. Według niego, najważniejsza dla branży

Złoty mocniejszy do euro, słabszy do dolara i wciąż wpatrzony w EUR/USD

4,30 zł, który to poziom był osią wahań tej pary przez wiele ostatnich miesięcy. W dalszej części dnia rodzimy rynek walutowy dalej będzie podążał za zmianami EUR/USD, reagując przy okazji na zmieniające się nastroje na świecie. Należy jednak mieć świadomość, że ta obecna relatywna odporność złotego

BAH miał 31,99 mln zł straty netto, 18,87 mln zł straty EBIT w 2019 r.

wyzwań, sprostanie którym wymagać będzie współpracy wielu podmiotów i godzenia często sprzecznych interesów. Sytuacja, związana m.in. z pandemią, wymaga od nas podejmowania szybkich, częstokroć trudnych decyzji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Mając świadomość ryzyk i zagrożeń, nie mogąc dziś

KE zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania ws. sieci 5G

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdza wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej

Ovostar miało 17,44 mln USD zysku netto, 21,9 mln USD EBITDA w 2018 r.

wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 21,9 mln USD wobec 26,5 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,97 mln USD w 2018 r. wobec 98,69 mln USD rok wcześniej. "Mając świadomość istniejących ryzyk makroekonomicznych, w szczególności zmienności kursu ukraińskiej

SAP Polska: Każda firma będzie musiała stawić czoła ryzykom związanym z RODO

świadomością, że często tak, jak w obszarze cyberbezpieczeństwa, największym ryzykiem może być czynnik ludzki" - wymienił przedstawiciel SAP Polska. Odnośnie czasu pozostałego na dostosowanie się do zbliżających się obowiązków i wymagań Niebylski uważa, że naprawdę duża liczba firm, niezależnie od ich

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

ryzyka suszy, choć obserwujemy wyraźnie tendencje wzrostowe. W 2019 roku w TUW zawarto kilkadziesiąt razy więcej umów ubezpieczenia od ryzyka suszy niż w roku poprzednim – podaje Katarzyna Niegowska. Również PZU zauważa wzrost świadomości ubezpieczeniowej u rolników. - Trend ten obserwujemy

Fitch: Pandemia stawia wzrost produkcji e-aut w Europie pod znakiem zapytania

szkodą na wizerunku firmy, jako że rośnie świadomość ekologiczna konsumentów, podkreślili eksperci Fitch. "Kluczowa dla redukcji emisji CO2 jest właśnie sprzedaż samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku ich sprzedaż wzrosła, utrzymując producentów aut na

KE: Branże odzieżowa i obuwnicza w Polsce potrzebują automatyzacji i robotyzacji

podjęcia pracy właśnie w tych sektorach - naszą kampanię kierujemy także do osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Mamy świadomość potencjału sektora TCLF - wierzymy, że wejście na sektorowy rynek pracy młodego, ambitnego i kreatywnego pokolenia pozwoli na jego dynamiczny rozwój, zwiększenie

Amica przekazała 200 tys. zł jednoprofilowemu szpitalowi zakaźnemu w Poznaniu

przeznaczone na leczenie, minimalizowanie ryzyka zakażenia personelu oraz pacjentów. "Pamiętamy o tym, skąd jesteśmy. Staramy się pomagać jednostkom służby zdrowia z całej Polski. Pomoc rzeczowa trafia od nas m.in do Wejherowa, Łodzi, Lublina, Nowego Targu czy Zielonej Góry. Nigdy nie ukrywaliśmy jednak

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

rynku, podano. "Cechą charakterystyczną rynków rozwiniętych jest przewaga faktoringu pełnego nad jego formą niepełną. Tak też jest od pewnego czasu na polskim rynku: oferta faktorów w opcji pełnej stanowi 52% ich obrotów. Świadczy to o wysokiej świadomości ekonomicznej klientów korzystających z

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

wzrost wartości tych znacznie opóźnionych - de facto nieściągalnych strat. Te drugie są efektem pierwszego - akceptowania przez dostawców zdecydowanie dłuższych (o tydzień i więcej) terminów płatności, które miały służyć ekspansji lub utrzymaniu obrotów, podano. "Ryzyko ma więc swoją cenę - nie

Bank Pekao ma porozumienie o współpracy strategicznej z Warsaw Genomics

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao i Warsaw Genomics - spółka biotechnologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca innowacyjne badania genetyczne m.in. oceniające ryzyko zachorowania na raka - zawarli porozumienie o współpracy strategicznej. Pekao chce w ten sposób zaangażować

Wzrosty cen ropy naftowej niewielkie w porównaniu do skali ostatnich zniżek

naftowego porozumienia (w tym Rosji) rzeczywiście są i powinny pozostać ważnym czynnikiem wpływającym na ceny ropy. Jednak z drugiej strony, inwestorzy też mają świadomość, że OPEC+ może nie wystarczyć do zatrzymania zniżek, jeśli nie będą temu sprzyjać inne czynniki, w tym sytuacja w globalnej gospodarce

UOKiK chce, by banki udzielały kredytów hipotecznych na stałą stopę proc.

zawsze mają świadomość ryzyk związanych z tym produktem. Ponadto niekorzystnym zjawiskiem jest praktyczny brak w ofercie banków kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem obowiązującym przez całą umowę lub też znaczącą jej cześć. Powinny one stanowić realną alternatywę dla kredytów ze zmiennym

VWFS: Tylko 8% firm przygotowanych na zagrożenia dot. cyberbezpieczeństwa

uszkodzenia przetwarzanych danych, a 6% musiało na pewien czas zaprzestać prowadzenia działalności. "Warto podkreślić, że blisko 1/5 firm wśród największych zagrożeń bezpieczeństwa IT wymienia brak świadomości wśród swoich pracowników. 22% z kolei jako zagrożenie wskazuje dużą ilość nowoczesnych

PARP ogłosiła II edycję programu 'Akademia Menadżera Innowacji'

kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym, podano. "Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są dziś innowacje będące siłą napędową nowoczesnej gospodarki i katalizatorem rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa, które o tym zapominają, ryzykują

MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0

. Według jego słów, rozmowy zaplanowane są na 19 czerwca i musi być zgoda wszystkich posiadaczy certyfikatów. "Chcemy jako TFI rozwiązać tą sytuację" - zadeklarował Konopiński. Przedstawiciele TFI stwierdzili, że inwestorzy w momencie nabycia certyfikatów powinni mieć świadomość "

DNB, PwC: 44% firm widzi korzyści finansowe z działań proekologicznych

przychody. Im bardziej negatywny jest wpływ danej branży na środowisko, tym trudniej o efekty. Zainteresowanie działaniami prośrodowiskowymi będzie jednak rosło, przede wszystkim dlatego, że rośnie świadomość konsumentów" - powiedział prezes DnB Bank Polska Artur Tomaszewski podczas prezentacji raportu

Ekonomiści na EKF: Zagrożenia dla gospodarki mogą się pojawić po 2020 roku

% w 2021 r. i 2,84% w 2022 r. Pomimo bardzo powolnego spowolnienia w gospodarczego w tym roku i zaskoczeń wykonania polskiej gospodarki na plus - podwyższania prognoz PKB na ten rok, niektórzy paneliści wskazali na już istniejące ryzyka zewnętrzne i sygnały wewnętrzne, np. na rozdźwięk pomiędzy

IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji

konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. "Perspektywy rozwoju corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu". "Światowe trendy klimatyczno-energetyczne, jak również większa świadomość społeczna

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

zgłoszonych zastrzeżeń, wystąpienie NIK zostało wnikliwie przeanalizowane przez UKNF. Urząd jest obecnie na etapie wdrażania działań mających na celu realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK, podkreślono.  KNF podała także, że mając świadomość znaczenia zaufania dla właściwego

Blisko 1/3 eksporterów i importerów rozważa zabezpieczenie się przed ryzykiem FX

Akcenta. Z forwardów, instrumentu finansowego służącego eliminacji tego typu ryzyka, chce skorzystać 28% importerów oraz 23% eksporterów, wynika z raportu. "Nasze badanie pokazuje, że świadomość ryzyka walutowego oraz tego, że można je skutecznie eliminować, rośnie. W minionych roku z

KRD: Firmy pobiorą w br. 36 mln raportów o kondycji finansowej kontrahentów

mln raportów. Tendencja wzrostowa potwierdza, że rośnie świadomość przedsiębiorstw odnośnie oceny ryzyka, podkreślił KRD. Jeśli chodzi o sprawdzanie firm w KRD, to według najnowszych danych za III kwartał tego roku, najczęściej weryfikują je inni przedsiębiorcy (B2B). To niemal 70% raportów

Złoty stabilny, ale w dłuższym terminie może szkodzić mu wojna celna

konflikcie tym istotną rolę cały czas odgrywa Unia Europejska. Spotkanie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z szefem Komisji Europejskiej sprzed dwóch tygodni uspokoiło inwestorów, lecz w praktyce mają oni świadomość, że konflikt w dalszym ciągu wisi w powietrzu. Stanowi on element ryzyka dla dalszych

Akcenta: Prawie 4/5 MŚP nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Przed ryzykiem niekorzystnych zmian notowań nie zabezpiecza swoich kontraktów 78% małych i średnich i przedsiębiorstw (MŚP) zajmujących się handlem zagranicznym, wynika z badania przeprowadzonego przez 4P research mix dla instytucji płatniczej Akcenta

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

, beneficjentów programu 500+ na pierwsze dziecko, przyznawał, że fundusze inwestycyjne to dobry sposób na zabezpieczenie przyszłości swojego potomstwa. Wskazywane bariery w tym względzie to potencjalne ryzyko oraz brak zaufania do tego typu instrumentów finansowych (43%), a także wysokie koszty uczestnictwa i

Siemens FS: Branża spożywcza musi zainwestować 14,7 mld zł w cyfryzację w 5 lat

elastyczność i efektywność biznesowa. A to w konsekwencji prowadzi do lepszych wyników finansowych, podkreślono. Kolejnym aspektem, który wspiera większą automatyzację, są nowe wymogi w zakresie zachowywania dystansu społecznego i ograniczania obecności człowieka przy produkcji żywności - co redukuje ryzyko

ZBP: W II kw. dokonano 1 043 prób wyłudzeń kredytów na kwotę 90,1 mln zł

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Wykorzystując cudzą tożsamość, w II kw. br. próbowano wyłudzić 1 043 kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł 2018 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 34. edycji raportu InfoDOK. "Bardzo cieszy nas to, że rośnie świadomość Polaków w

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

ESG. Wytyczne te będą zgodne z istniejącymi przepisami prawa krajowego i UE. Wyłoniony podmiot przeprowadzi też działania budujące świadomość dotyczącą zagadnień ESG. "Wspieranie zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju jest dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR-u) sprawą

Rząd ma przyjąć uchwałę ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa w III kw. 2019 r.

; e) podejście do oceny ryzyka, czyli m.in. stworzenie systemu zarządzania ryzykiem na poziomie krajowym; f) działania odnoszące się do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, czyli m.in. zwiększenie kompetencji kadr (w sektorze publicznym i prywatnym

Personnel Service: 88% Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku robotyzacji

; Personnel Service. W dodatku połowa pracowników dostrzega w tych technologiach szansę. Eksperci Personnel Service podkreślają, że na brak obaw przed robotyzacją składa się m.in. mała świadomość zmian, jakie dla rynku zatrudnienia niesie ze sobą jej rozwój. Pandemia koronawirusa i masowe przejście na pracę

BIG InfoMonitor: Dla 1/3 Polaków główna zaleta wynajmu to ograniczenie wydatków

ekonomii współdzielenia. To zdaje się jeden z tych przypadków, gdy wygoda i dostępność pewnych rozwiązań wyprzedza oficjalne nazewnictwo i regulacje, które dopiero czekają na zaistnienie w powszechnej świadomości społeczeństwa" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

państwa, że koncepcja dywersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem. Aktualnie przychody realizowane przez naszą grupę kapitałową na rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów

BIK: Banki udzieliły o 10% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w VIII

rynku zajdą niespodziewane negatywne zdarzenia.  Musimy mieć jednak pełną świadomość, że rekordy bite są tylko w ujęciu wartościowym. Co ciekawe, w okresie styczeń - sierpień 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 310,63 tys. osób - najwięcej od 2013 r., ale jest to tylko 61% osób, które

Prof. Bulska z UW: Nowela norm laborat. umocni świadomość o wadze wyniku badania

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Wprowadzenie nowelizacji norm dotyczących działalności laboratoriów przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa i na rynku gospodarczym oraz znaczenia badań laboratoryjnych jako nośnika informacji o produktach

Taurus: Przez pandemię będziemy mieć w 2020 stratę, ale obyło się bez zwolnień

gospodarka wracać będzie na normalne tory" - powiedział Jarosz w rozmowie z ISBnews. Istnienie przecież ryzyko globalnej recesji, która w takim wypadku zapewne nie ominie Polski, bo nasze przedsiębiorstwa w ogromnym stopniu uzależnione są od koniunktury w UE, zwłaszcza zaś od rynku niemieckiego

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

Inwestycyjnego Werner Hoyer stwierdził, że EFIS może służyć za model działań w reakcji na koronawirusa. "Świadomość, że przekroczyliśmy docelowy poziom inwestycji na kwotę 500 mld euro przed zakładanym terminem, jest dowodem na siłę partnerstwa. Wdrażanie finansowego filaru planu inwestycyjnego dla Europy

KPMG: Co piąta firma w Polsce zanotowała wzrost liczby cyberataków w 2019 r.

stronę internetową" - dodał. Firmy w badaniu KPMG wskazały, że wyciek danych i wyłudzenia danych uwierzytelniających jest największym zagrożeniem dla nich. Zdaniem ankietowanych przedsiębiorstw, największe ryzyko stanowią dla nich wycieki danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania

Nationale-Nederlanden: Ponad 60% pracowników największych firm słyszało o PPK

;Większa świadomość wśród pracowników nie jest zaskakująca. W ostatnich miesiącach dużą rolę odegrały kampanie informacyjne. Dzięki nim pracownicy nie tylko mogli usłyszeć o nowym rozwiązaniu, ale przede wszystkim poznać jego zasady. Pomimo, że część pracy edukacyjnej została już wykonana, nadal konieczne

Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpił do TUW PZUW

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpiły do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, poinformowało PZU. "Rośnie świadomość ubezpieczeniowa pacjentów placówek medycznych, którzy są mocno wspierani

NFG: Co piątemu przedsiębiorcy banki odmówiły udzielenia kredytu w 2019 r.

szans na finansowanie, bo jest jeszcze faktoring, który można uzyskać szybko, łatwo i niższym kosztem. Chciałbym, aby przedsiębiorcy mieli tego świadomość" - powiedział prezes NFG Dariusz Szkaradek, cytowany w komunikacie. NFG zwraca uwagę, że w I kw. 2019 r. banki znów zaostrzyły kryteria

BSA: Skala korzystania z nielegalnego oprogramowania spadła w Polsce do 46%

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Skala korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania spadła w Polsce o 2 pkt do poziomu 46%, a związane z nim ryzyko kradzieży danych jest główną obawą dyrektorów IT w organizacjach, wynika z badania Global Software Survey 2018 opublikowanego przez BSA

Wartość aukcji dzieł sztuki wzrosła o 17% w 2019, ceny rosną coraz szybciej

znawcy sztuki, którzy nierzadko sami dokonują zakupów. "Potencjał w Polsce jest spory, będziemy się bowiem bogacić. Będzie zatem rósł odsetek ludzi bardzo bogatych. To, czego brakuje, to realnej oferty dla mniej zamożnych, razem z budowaniem świadomości, że nie trzeba być milionerem, aby

Orange: Wzrost przychodów w 2020 r. mało prawdopodobny, ale EBITDAaL wzrośnie

sprzętu i usług roamingowych, podała spółka. Na dziś zarząd nie widzi jednak podstaw do zmiany prognozy wskaźnika EBITDAaL na br., która zakładała jego wzrost r/r. "Orange Polska ma świadomość daleko idących skutków pandemii dla stylu życia i funkcjonowania ludzi na całym świecie. W tych

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

; wpłyną. 4% badanych jest zdania, że zmiany w taryfikatorze "raczej" nie przełożą się na inne ceny, a 0,4% - że "zdecydowanie" nie. "Ujawniona w badaniu bardzo wysoka świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu wzrostu cen energii na wzrost koszyka zakupowego gospodarstw domowych

Inwestycje CVI na rynku private debt przekroczyły 1,5 mld zł w 2018 r.

wielu funduszy inwestycyjnych na rynku w tym czasie doprowadzała do redukowania lub zawieszania zleceń odkupień. Tymczasem CVI zdołał osiągnąć bardzo dobre stopy zwrotu w zarządzanych funduszach – wyniki za 12 miesięcy 2018 r. dla różnych pod kątem ponoszonego ryzyka strategii opartych na

EIM: 64% Polaków chce odejścia od energetyki opartej na węglu

zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego i nowotworów (57%), a surowiec ten nie jest ekologiczny (46%). Co trzeci badany uważa również, że tradycyjna energetyka jest bardzo kosztowna. "W ostatnich latach widzimy znaczny wzrost świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, będący efektem m.in

KRD: Dług pasażerów jeżdżących bez ważnego biletu wynosi blisko 400 mln zł

mandatów za przejazdy komunikacją miejską oraz kolejami wiodą, niezmiennie od kilku lat, mężczyźni. Stanowią oni 66% gapowiczów. Jak wynika z danych KRD, kobiety dużo rzadziej decydują się na podjęcie ryzyka związanego z przejazdem bez ważnego biletu (ok. 34%). Również wartość najwyższego zadłużenia w ich

Grant Thornton: Emitenci obligacji na Catalyst pozyskali 12,3 mld zł w 2017r.

wśród emitentów, dla których obligacje notowane na Catalyst są efektywnym źródłem pozyskania finansowania na rozwój. Sytuacja na polskim rynku instrumentów dłużnych świadczy o tym, że rośnie świadomość korzyści wynikających z posiadania silnego rynku publicznego, jakim jest Catalyst, a także ryzyka

Coraz więcej wypadków na hulajnogach. Polisa nie zawsze pomoże

wytyczne co do ich budowy, rozmiarów czy parametrów. - Mając na uwadze rosnącą popularność tych urządzeń i zwiększone ryzyko szkód spowodowanych przez ich użytkowników, wydaje się, że powinny zostać objęte regulacją. Kwestia obligatoryjności ubezpieczenia tych pojazdów to dopiero kolejny krok &ndash

Jak przygotować się na RODO? Zostało mało czasu, by zabezpieczyć dane i nie narazić się na kary

będą musiały kasować lub prosić o zgodę. A ta musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Inaczej mówiąc: właściciel danych, które przetwarzamy, musi mieć świadomość, że to robimy, musi wiedzieć, w jakim celu to robimy, i musi się na to jasno i wyraźnie zgodzić. Każda zgoda na

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe" - czytamy.  Wskazano także, że globalne trendy i wyzwania związane m.in. z rosnącą presją

Warszawa w rankingu inwestorów

skłonni do ryzyka. Pozycję Warszawy w zestawieniu tak tłumaczy Kinga Barchoń, dyrektor i lider zespołu ds. nieruchomości w PwC: - Za wyborem Warszawy przemawiała dobra sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju oraz rosnąca populacja mieszkańców miasta. Należy mieć jednak świadomość, że pewna

KPMG: IFRS 17 będzie miał większy wpływ na ubezpieczycieli, niż zakładano

; wynika to z faktu, że im bardziej organizacja jest zaawansowana w procesie, tym większą ma świadomość, ile jest jeszcze do zrobienia. Ponadto, wiodący ubezpieczyciele zamierzają wykorzystać prace związane z wdrożeniem standardu do optymalizacji swoich systemów i procesów, dążąc tym samym do osiągnięcia

Samsung: Tylko 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Mimo deklarowanej wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych, jedynie 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń, z których korzystają wykonując czynności służbowe, wynika z najnowszego badania "Blurred World" firmy Samsung

KPMG: Nie oczekujmy gwałtownego przenoszenia produkcji motoryzacyjnej do CEE

. W wyniku kryzysu COVID-19, konsumenci bardziej niż kiedykolwiek wcześniej traktują samochód jako komfortowy i bezpieczny sposób przemieszczania się. Coraz więcej osób będzie wolało przesiąść się z komunikacji publicznej do własnego samochodu, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem

Kierowcy z dużych miast mają gorzej. W Warszawie najtańsza polisa OC kosztuje 841 zł, w Opolu - 651 zł

istnieje większe prawdopodobieństwo kradzieży czy powstania szkody (np. kolizji). Z tego też względu ubezpieczyciele starają się jak najdokładniej zlokalizować ryzyko, nie tylko pod kątem tego, gdzie mieszka posiadacz pojazdu, ale także tego, gdzie najczęściej pojazd będzie użytkowany – ocenia Monika

NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

instytucjonalnych i 0,99% dla indywidualnych i przejrzysty - dokładnie wiadomo, skąd się bierze stopa zwrotu. Strategia inwestycyjna funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest replikacja WIG-ESG" - czytamy w komunikacie. "Świadomość klientów TFI w

KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto spadł do 20/100 w czerwcu 2020 r.

miesiąc i podobne problemy u dostawców części i podzespołów - należałoby się spodziewać, że oceny będą znacznie bardziej pesymistyczne. Mając świadomość, że dochodzenie sektora do stanu sprzed pandemii potrwa na pewno kilka lat, menedżerowie zapewne pozytywnie ocenili programy pomocowe uruchomione w

SAP Polska: Firmy dostrzegają potrzebę inteligentnego używania swoich danych

drogi do "inteligentnych" firm. Wzrost świadomości niewykorzystywanego potencjału posiadanych danych nakłada się na niską penetrację procesów transformacji cyfrowej.  "Według badań McKinsey, Polska wykorzystuje około 8% swojego potencjału cyfrowego. Największe gospodarki UE

Scope Fluidics opracował panel PCR|ONE wykrywający koronawirusa

PCR|ONE, wskazano także. "Koronawirus zatrzymał świat, musimy go uruchomić. Możliwość wykonywania testów jest kluczowa dla uruchomienia gospodarki przy jednoczesnym chronieniu grupy największego ryzyka. PCR|ONE oferuje szybki i informatywny test genetyczny, dodatkowo, bardzo łatwo go wykonać

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

administracja skarbowa ma tego świadomość - pytanie tylko, na ile skuteczne okażą się planowane aktualnie rozwiązania" - powiedział partner odpowiedzialny za praktykę sporów podatkowych w PwC Polska i jeden z liderów sieci Tax Controversy and Dispute Resolution w PwC na Europę Środkowo-Wschodnią Jan

Prezes Pekao TFI: Spółka chce wprowadzić nowatorskie produkty

dotyczące innych, nowatorskich na polskim rynku rozwiązań. Na razie jednak nie chcemy się nimi dzielić, bo konkurencja nie śpi. Są to produkty znane już na świecie, ale na naszym rynku jeszcze nieobecne" - wyjaśnił Janiuk. Prezes podkreślił, że świadomość i wiedza ekonomiczna Polaków nie jest

ZBP: Raport NIK dot. ochrony kredytobiorców walutowych razi brakiem obiektywizmu

też banki udzielające kredytów w różnych walutach.  "Klienci mieli prawo wyboru. Ci, którzy wybierali kredyt indeksowany musieli - zgodnie z wymogami Rekomendacji S wówczas obowiązującej - złożyć oświadczenie, że mają pełną świadomość co do ryzyka walutowego, ale także musieli w formie

MIB przyjęło Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

zarządzania bezpieczeństwem lotów  i zarządzania ryzykiem, mającą na celu zmianę podejścia do kwestii bezpieczeństwa  w lotnictwie cywilnym z "reakcyjnego" na "prewencyjny", podkreślono. Załącznikiem do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym będzie Krajowy Plan

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

z wysokimi generowanymi przepływami operacyjnymi wskazuje na komfortową sytuację płynnościową. Zdaniem Zarządu TPG, to szczególnie istotne w kontekście ewentualnych skutków gospodarczych wywołanych aktualną sytuacją epidemiologiczną, podano także. "W 2020 roku mamy świadomość wyzwań rynkowych

Złoty nie zyskuje na wartości pomimo dobrych danych z gospodarki

podczas jutrzejszej publikacji danych z polskiego rynku pracy. Nawet jeżeli okażą się one lepsze od wysokich prognoz, mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w wycenie złotego. Z jednej strony jest to wynik umiarkowanej awersji do ryzyka, z drugiej świadomości inwestorów, że stanowisko Rady Polityki Pieniężnej

IX Europejski Kongres Finansowy odbędzie się w Sopocie 3-5 czerwca

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - IX edycja Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), która odbędzie się w Sopocie 3-5 czerwca br., będzie poświęcona zbliżającemu się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego oraz wyzwaniom i ryzykom, z którymi przyjdzie zmierzyć się i gospodarce, i

PSE planują uruchomienie nowego programu w ramach usługi DSR

uproszczona i pozbawiona barier i ryzyk, które wcześniej mogły utrudniać uczestnictwo wielu podmiotów. "Program skierowany jest do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, którzy chcą bardziej efektywnie korzystać z energii. Otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się

Pietraszkiewicz z ZBP: Warto rozważyć oferty kredytów stało/zmiennoprocentowych

, Warto rozważyć oferowanie kredytów stało/zmiennoprocentowych, tzn. takich, w których część kredytu zaciągana jest w jednym reżimie, a część - w drugim. "Zaproponowanie kredytów stałoprocentowych wymaga ogromnej świadomości samych klientów, obywateli, dlaczego warto płacić czasami więcej, ale mieć

Bitdefender: Cyberataki będą nakierowane na krytyczne infrastruktury w 2018-2019

rosnącej świadomości na temat zagrożeń, wciąż nie robi się zbyt wiele, gdy przychodzi do egzekwowania zasad bezpieczeństwa, które obejmują również urządzenia typu SMART. "Wskazują na to m.in. bieżące badania przeprowadzone przez Pwnie Express, gdzie w wywiadach z ponad 500 szefami bezpieczeństwa

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

Smith czy Kowalski musi zrozumieć, że w codziennym miejskim życiu czyha na niego coraz więcej ryzyka. I o ile w Stanach Zjednoczonych świadomość konieczności ubezpieczenia siebie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń jest duża, o tyle w Polsce wciąż mamy z tym problem. Eksperci mówią o luce

Trend Micro: Cyberataki na tle politycznym to ryzyko dla firm energetycznych

naraża na ryzyko np. instytucje centralne, czy energetykę, poinformował ISBnews dyrektor regionalny ds. sprzedaży Michał Jarski. "Mam wrażenie, że wręcz większość organizacji w Polsce wpadła w pułapkę samozadowolenia. Rozumuje się na zasadzie: 'kupiłem rozwiązanie informatyczne kilka lat temu i

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

13% światowych obrotów handlowych. Z tej kwoty 2,37 bln USD przypada na ubezpieczenie kredytu kupieckiego; 193 mld USD na ubezpieczenie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, a 46 mld USD na ubezpieczenie inwestycji zagranicznych przed ryzykiem politycznym związanym m.in. z konfliktami

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. Związek Banków Polskich (ZBP) podtrzymał swoje szacunki, mówiące o nawet 60 mld zł kosztów związanych z orzeczeniem, ale przyznał, że byłyby one rozłożone na dłuższy czas

BGŻ BNP Paribas: Od 1 kwietnia 2019 r. - BNP Paribas Bank Polska

generujące przychody prowizyjne, * dalsze podnoszenie jakości świadczonych przez bank usług, * zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników, * wzrost świadomości marki BNP Paribas wśród potencjalnych klientów, podano także w raporcie. "Realizacja powyższych celów będzie wspierana przez

KPMG: Ponad 80% polskich przedsiębiorstw odnotowało cyberataki w 2017 r.

dodatkowo są zagrożone ryzykiem braku wymaganych inwestycji przez ankietowane firmy. Optymistycznym trendem, który przejawia się w odpowiedziach udzielonych przez ponad połowę firm, jest chęć do inwestycji w programy podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa, reagowanie na incydenty

Matras z PCA: Nowela normy akredytacji laboratoriów jest swoistą rewolucją

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Nadchodząca nowelizacja normy akredytacyjnej dla laboratoriów badawczych i wzorcujących ISO/IEC 17025 szykuje istotne zmiany na tym rynku. Wprowadzi m.in. konieczność szacowania poziomu ryzyka przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności wyników z wymaganiami lub

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości odbędzie się 15 marca

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Sektor finansowy w Polsce aktywnie włączył się w proces budowy społecznej świadomości finansowej poprzez rozwój m.in. Programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji". O tym jak realizować te działania skierowane do różnych grup społecznych, będą

BSA: Wartość odszkodowań za nielegalne oprogramowanie to 2,2 mln zł w 2017 r.

przestępczości komputerowej, ale i sferze podnoszenia świadomości ryzyk związanych z korzystaniem z nielicencjonowanego oprogramowania, jak i korzyści płynących z najlepszych praktyk zarządzania oprogramowaniem. "W zakresie działań prawnych, w 2017 roku podjęliśmy w Polsce ponad 800 czynności procesowych

Pozytywne prognozy MFW bez wpływu na kurs złotego

odbiegał znacząco od poprzednich. Wprawdzie decydenci mają świadomość osłabiającej się globalnej gospodarki, jednak nie widzą oni znacznego ryzyka, które mogłoby powstrzymać Polskę od kontynuacji nazwanego przez prezesa Glapińskiego „cudu gospodarczego". Tym samym niemal pewne jest pozostawienie

Debata Quant Tank: Polska ma nadal szansę stać się światowym liderem Blockchain

dozwolone, czy nie. Ale to państwo powinno uczytelnić się w tym temacie. Niezdecydowanie jest o tyle gorsze, że zawsze znajdą się odważni pod hasłem 'co nie jest zabronione, to jest dozwolone'. Z drugiej strony, brak regulacji zwiększa ryzyko nadużyć i obniża bezpieczeństwo masowych uczestników"

Wciskają Ci polisę szkolną NNW? Nie kupuj. "35 zł odszkodowania za złamany ząb"

dochodzi do złamania zęba, nosa czy rozcięcia głowy. A teraz dodatkowo mamy w szkołach jeszcze ryzyko zakażenia się koronawirusem i pobytu w szpitalu. Dzieci poszły do szkoły w momencie, kiedy mamy w Polsce największą liczbę chorych. Idzie jesień, za chwilę pojawią się chorzy na grypę. Na tym nie koniec. W

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

podatkowych, skutki wdrożenia split payment, PPK, daniny solidarnościowej" - dodał prezes. Według niego, jako istotne zagrożenie przedsiębiorcy wskazują również zmiany prawne zwiększające ryzyko utraty własności (konfiskata rozszerzona, zarząd komisaryczny, mechanizm przejmowania banku przez inny bank

BCG: Pandemia COVID-19 gwałtownie przyspieszy transformację cyfrową w Polsce

cyberbezpieczeństwa, które dotychczas funkcjonowały, musiały być bardzo szybko zredefiniowane. Wydaje się, że zmieniło się podejście do ryzyka, coraz więcej firm myśli o wykorzystywaniu i rozwiązań chmurowych, i pracy zdalnej w dłuższej perspektywie. Cyberbezpieczeństwo będzie tu bardzo ważne, natomiast nie jest to

Elemental Holding ma umowę sprzedaży 49% udziałów spółki na Litwie dla PFR TFI

działać w światowej czołówce na rynku recyklingu. Wsparcie, jakiego PFR udziela polskim firmom działającym za granicą jest kluczowe i mamy świadomość, jak istotnie wpływa na ich rozwój" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie. Umowa przewiduje także obustronne opcje odkupu i

PwC: Większość dużych i średnich firm odnotowała po 50 cyberataków w ciągu roku

nośnika danych (23%). Wśród najbardziej dotkliwych skutków cyberataków respondenci badania wskazywali: narażenie na ryzyko prawne i straty finansowe (35% wskazań) oraz utrata klientów i kradzież własności intelektualnej (po 30%). Jednocześnie, aż 55% firm nie ma świadomości, jakie były efekty ataków

Cybercom: 22,4% polskich firm medycznych wydaje na innowacje do 5% dochodów

świadczonych przez siebie usług. I, jak pokazało nasze badanie, polscy przedsiębiorcy działający na tym rynku mają tego świadomość" - powiedział dyrektor zarządzający Cybercom Poland Jan Matulewicz, cytowany w komunikacie. Ponad dwie trzecie (69%) ankietowanych twierdzi, że usługi świadczone przez ich

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

tygodniach kwarantanny silniej rosła sprzedaż internetowa (świadomość dłuższego okresu zamkniętych sklepów), nie wydaje się jednak, aby pewne odreagowanie popytu konsumentów w nowych warunkach w drugiej połowie kwietnia, choćby w niewielkiej części, można było porównywać do standardowych warunków