świadomość zagrożeń

Grant Thornton: 41% firm dobrze ocenia swoje zdolności do reakcji na cyberataki

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa w Polsce czują się dobrze przygotowane na cyberataki, 70% z nich jest gotowych na ich odparcie, wynika z raportu przeprowadzonego przez Grant Thornton. W rzeczywistości jednak wysoki poziom samozadowolenia wynika raczej z niskiej świadomości tego

VWFS: Tylko 8% firm przygotowanych na zagrożenia dot. cyberbezpieczeństwa

uszkodzenia przetwarzanych danych, a 6% musiało na pewien czas zaprzestać prowadzenia działalności. "Warto podkreślić, że blisko 1/5 firm wśród największych zagrożeń bezpieczeństwa IT wymienia brak świadomości wśród swoich pracowników. 22% z kolei jako zagrożenie wskazuje dużą ilość nowoczesnych

Netology: 65% największych firm nie dba o świadomość cyberryzyk wśród załogi

ostrożność. Kluczem jest zastosowanie rozwiązań Cloud Access Security Broker (CASB), które monitorują wszystkie działania i pilnują, aby były przestrzegane zasady bezpieczeństwa. Jak wynika z raportu, firmy mają świadomość zagrożeń płynących z gromadzenia danych w ten sposób - tylko 6% firm stosuje

PIPS: Branża obuwnicza chce ograniczenia niskiej jakości importu spoza UE

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego (PIPS) zależy na zmianie świadomości konsumenta w kierunku postrzegania wyrobów ze skóry jako produktów w pełni ekologicznych i naturalnych, poinformował prezes Izby Marek Górecki. Według niego, najważniejsza dla branży

BAH miał 31,99 mln zł straty netto, 18,87 mln zł straty EBIT w 2019 r.

wyzwań, sprostanie którym wymagać będzie współpracy wielu podmiotów i godzenia często sprzecznych interesów. Sytuacja, związana m.in. z pandemią, wymaga od nas podejmowania szybkich, częstokroć trudnych decyzji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Mając świadomość ryzyk i zagrożeń, nie mogąc dziś

Orange: Udział zagrożeń dot. nielegalnych treści w sieci spadł do 27% w 2018 r.

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Największą grupę zagrożeń w sieci stanowią te z kategorii "obraźliwych i nielegalnych treści", wynika z najnowszego raportu CERT Orange Polska. W porównaniu z ubiegłymi latami, a zwłaszcza z rokiem 2017, udział tego rodzaju zagrożeń wyraźnie się jednak

MC: Premier podpisał 'Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

edukacja, współpraca międzynarodowa i wymiana informacji. Bez tego we współczesnym świecie żadne państwo nie jest w stanie osiągnąć samo bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i ochronić się przed zagrożeniami, jakie płyną z sieci" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski cytowany w komunikacie

Santander BP: Banki nie powinny lekceważyć wielkich graczy w kontekście PSD2

świadomości zagrożeń" - powiedział dyrektor.   Z badania KPMG i Związku Banków Polskich wynika, że 76% Polaków mając do wyboru oferty usług finansowych różnych podmiotów wybrałoby banki, zaś usługi technologicznych gigantów, jak Google czy Facebook wybrałoby odpowiednio 27% i 19%. PSD2 (ang

UOKiK nałożył na Biedronkę 115 mln zł kary; sieć odwoła się do sądu

więcej, niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach. Nie zawsze mieli nawet tego świadomość"– powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. W swoim stanowisku sieć podała, że nie może wykluczyć indywidualnych przypadków, w których niezamierzony błąd ludzki doprowadził do

KE: Branże odzieżowa i obuwnicza w Polsce potrzebują automatyzacji i robotyzacji

podjęcia pracy właśnie w tych sektorach - naszą kampanię kierujemy także do osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Mamy świadomość potencjału sektora TCLF - wierzymy, że wejście na sektorowy rynek pracy młodego, ambitnego i kreatywnego pokolenia pozwoli na jego dynamiczny rozwój, zwiększenie

Bitdefender: Cyberataki będą nakierowane na krytyczne infrastruktury w 2018-2019

rosnącej świadomości na temat zagrożeń, wciąż nie robi się zbyt wiele, gdy przychodzi do egzekwowania zasad bezpieczeństwa, które obejmują również urządzenia typu SMART. "Wskazują na to m.in. bieżące badania przeprowadzone przez Pwnie Express, gdzie w wywiadach z ponad 500 szefami bezpieczeństwa

Przeciętny wynik w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03/10 pkt

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Przeciętny wynik spółek giełdowych w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

zgłoszonych zastrzeżeń, wystąpienie NIK zostało wnikliwie przeanalizowane przez UKNF. Urząd jest obecnie na etapie wdrażania działań mających na celu realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK, podkreślono.  KNF podała także, że mając świadomość znaczenia zaufania dla właściwego

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

tego typu zjawiskami jest spójna strategia zarządzania ryzykiem katastrof, uwzględniająca rolę administracji centralnej, samorządów i sektora prywatnego, wynika z raportu przygotowanego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).   "W Polsce, mimo że wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń

BGŻ BNP Paribas wdrożył platformę Adaptive Mobile Threat Defense Footprint

, śledziliśmy niepokojące aktywności na urządzeniach oraz anomalie w modelach postępowania. Firmy muszą mieć świadomość zagrożeń i aktywnie chronić swoich pracowników oraz infrastrukturę w obliczu zagrożenia" - dodał prezes i współzałożyciel Kaymera Technologies Avi Rosen. Bank BGŻ BNP Paribas jest

Personnel Service: 88% Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku robotyzacji

; Personnel Service. W dodatku połowa pracowników dostrzega w tych technologiach szansę. Eksperci Personnel Service podkreślają, że na brak obaw przed robotyzacją składa się m.in. mała świadomość zmian, jakie dla rynku zatrudnienia niesie ze sobą jej rozwój. Pandemia koronawirusa i masowe przejście na pracę

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. Mamy jednak świadomość, że przedłużająca się pandemia koronawirusa może wpłynąć na nasze przyszłe wyniki finansowe oraz opóźnić pewne procesy inwestycyjne" - powiedział Śliwiński, cytowany w komunikacie. Zarząd Gobarto stale monitoruje rozwój sytuacji

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

przez nadzorowane podmioty rynku finansowego. 2. Zapewnienie lepszej koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF. 3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej

Rząd chce rozszerzyć skład KNF, zmienić system jej finansowania

wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF. 3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie

Centra handlowe przygotowują się na zagrożenia terrorystyczne

pozarządowymi mająca na celu poprawę świadomości ewentualnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Duże zainteresowanie szkoleniem pokazało, że taka współpraca jest potrzebna i powinna być kontynuowana w przyszłości" – powiedział Knap, cytowany w komunikacie. „W obecnej sytuacji, w

IMP: Niebezpieczne substancje chemiczne i pył przyczyną 70% chorób zawodowych

pracy. Dotyczy to również takich zakładów, które nie kojarzą się z tego rodzaju zagrożeniem – jak np. firmy sprzątające, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, czy też służba zdrowia. Świadomość szkodliwego działania i sposobów zapobiegania mu nadal pozostają zbyt niskie. Badania przeprowadzone w

"SOR(RY)! Tu ratuje się życie". Gdzie się zgłosić, żeby lekarz nie odesłał nas z kwitkiem

niezwłoczna pomoc ze strony pogotowia, położnej, pielęgniarki, lekarza, poradni i szpitala, niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ: •utrata przytomności, •zaburzenia świadomości, •drgawki, •nagły, ostry ból w klatce piersiowej, •zaburzenia rytmu serca, •nasilona duszność

KE zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania ws. sieci 5G

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdza wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej

KPMG: Co piąta firma w Polsce zanotowała wzrost liczby cyberataków w 2019 r.

zadeklarowało, że w 2019 roku najgroźniejsi byli pojedynczy hakerzy. Oznacza to spadek o 12 pkt proc. w stosunku do poprzedniej edycji badania. Z roku na rok można zaobserwować rosnące zagrożenie, które organizacje dostrzegają w niezadowolonych lub podkupionych pracownikach - w 2019 roku 58% firm wskazało ich

PZPO: Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych wzrosła o 22% w 2018 roku

2018 roku jest dowodem na to, że producenci wykorzystują potencjał rynku. Kolejny rok notujemy także wzrost sprzedaży markowych opon klasy premium. Jest to bardzo dobra wiadomość, która świadczy o rosnącej świadomości kierowców dotyczącej wpływu jakości opon - jako jedynego punktu styku auta z

Infoscan ma zgodę na prowadzenie badań na pacjentach w USA

Foundation, organizacji działającej na rzecz świadomości zagrożeń wynikających z bezdechu sennego oraz jest członkiem prestiżowej The American Academy of Sleep Medicine. Uważamy, że samo badanie pozwoli nam dobitniej pokazać przewagi technologiczne urządzenia MED Recorder i wypromować nasze rozwiązanie w

Infoscan we współpracy z UM w Białymstoku rozpoczął badanie bezdechu sennego

w Białymstoku jest efektem listu intencyjnego podpisanego z uczelnią w sierpniu. Wierzymy, że dzięki współpracy z tym ośrodkiem naukowym nie tylko zapewniamy spółce realizację dużego kontraktu, ale również robimy istotny krok w kierunku zwiększenia świadomości Polaków o zagrożeniach związanych z

Polska Agencja Kosmiczna: Polska została członkiem Konsorcjum SST

obserwacją i budowaniem świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, wzrost kompetencji i konkurencyjności krajowego sektora kosmicznego i zwiększenie jego roli w bieżących i przyszłych programach UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz na wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego

Ruszyła II edycja programu 'Biznes kontra smog' zainicjowanego przez PwC

tylko z województwa małopolskiego. Zajęcia są prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, a program jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Wszystkie warsztaty są bezpłatne. "Bardzo ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że rozwiązanie problemu smogu

świadomość zagrożeń

jednorazowo wypłacana kwota waha się między 100 a 200 zł (33%). Do 100 zł pobiera 27% badanych, a powyżej 500 zł jedynie 11%, podano. "Płatności bezgotówkowe mają już ugruntowaną pozycję w świadomości Polaków - zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Są to szybkie, wygodne i bezpieczne

PIE: Polska awansowała na 6. największego partnera handlowego Niemiec

Brytanię jako partnera handlowego w tym roku. Wśród wyzwań Kraemer wskazał m.in. ewentualne zagrożenie np. nałożeniem ewentualnych ceł przez USA na auta sprowadzone z Europy, co będzie miało znaczenie nie tylko dla Niemiec, ale i dla Polski. PIE podało w raporcie, że według stanu na 2014 r., popyt

BIK: Banki udzieliły o 10% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w VIII

rynku zajdą niespodziewane negatywne zdarzenia.  Musimy mieć jednak pełną świadomość, że rekordy bite są tylko w ujęciu wartościowym. Co ciekawe, w okresie styczeń - sierpień 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 310,63 tys. osób - najwięcej od 2013 r., ale jest to tylko 61% osób, które

Onex Group: Ponad 1/3 MŚP korzystających z chmury obawia się ataku na dane

wskazują bezpieczeństwo chmury jako największą zaletę, wzrósł o prawie jedną trzecią. Taka dynamika pokazuje, że wraz z adaptacją rośnie też świadomość zalet narzędzia. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorcy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, mają obawy związane z bezpieczeństwem rozwiązania

Braster ma umowę z dystrybutorem, ruszy z pilotażem w Wielkiej Brytanii w I półr

piersi. Jednocześnie świadomość zagrożenia raka piersi w tym kraju jest bardzo wysoka. Liczymy, że nasza współpraca z Advance Cancer Diagnostics będzie na tyle efektywna, że w pierwszym półroczu 2018 r. będziemy mogli rozpocząć już sprzedaż urządzenia na brytyjskim rynku" - powiedział prezes Marcin

EY: 71% firm e-commerce nie ma zabezpieczeń przed fraudem płatniczym

kartowych online niż w analogicznym okresie 2016 r. Udział kart rośnie, a wraz z nim zwiększać się będzie zapewne skala problemu fraudu płatniczego " - powiedział CEO Nethone Hubert Rachwalski, cytowany w komunikacie. Do branż bardzo zagrożonych fraudem zalicza się m.in. dobra i usługi cyfrowe

Mercator Medical miał 21,27 mln zł zysku netto, 35,29 mln zł EBITDA w I kw. 2020

Zachodniej i USA. Umożliwiło to wykorzystanie sprzyjających okoliczności rynkowych. Mercator Medical znajduje się bowiem w nielicznej grupie przedsiębiorstw, którym obecna pandemia sprzyja i wg oczekiwań zarządu ten pozytywny wpływ utrzyma się dłużej dzięki podwyższeniu prozdrowotnej świadomości społecznej

Scope Fluidics opracował panel PCR|ONE wykrywający koronawirusa

PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej). Spółka będzie oferować kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy, nad którym prace są niemal zakończone, to panel

Fundusz Kvarko zainwestował w spółkę MagicVR

 itp.), przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa osób szkolonych oraz optymalizacji kosztów kursów. Wdrożenie rozwiązań planowanych do realizacji w tym projekcie przyczyni się do zwiększenia świadomości i umiejętności kierowców oraz w dłuższej perspektywie przełoży na poprawę bezpieczeństwa na

FPP i CALPE: Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwracają uwagę, że rozwiązanie ważnego problemu narastającej liczby osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą jest pilne i niezbędne. Projekt takiego

Deutsche Bank: Połowa przedstawicieli wolnych zawodów nie odkłada na emeryturę

na przyszłość, nawet dla tych osób, które obecnie osiągają niezłe zarobki, będąc przedstawicielami zawodów uważanych za prestiżowe, jak np. lekarze, prawnicy czy architekci. Wśród najbardziej zagrożonych nagłym pogorszeniem się komfortu życia po zakończeniu aktywności zawodowej są przede wszystkim

Co zmieniła pandemia koronawirusa? Nowe technologie weszły pod strzechy i korzystają z nich także seniorzy

przeprowadzić markę przez czas kryzysu" przygotowanego przez Havas Media Group. W rozwoju ludzkości liczebność zapewniała bezpieczeństwo, dziś oznacza zagrożenie Ogromny wzrost popularności komunikatorów Potrzeba połączenia z rówieśnikami, przyjacielem i rodziną jest niezbędna w tych momentach, kiedy

Prof. Bulska z UW: Nowela norm laborat. umocni świadomość o wadze wyniku badania

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Wprowadzenie nowelizacji norm dotyczących działalności laboratoriów przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa i na rynku gospodarczym oraz znaczenia badań laboratoryjnych jako nośnika informacji o produktach

Największe zagrożenie dla świata: kryzys migracyjny

. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde uważa, że nierówności dochodowe są złe i szkodzą gospodarce, a biznesmeni dopuszczają to do świadomości. Nierówności nie zniknęły. Choć patrząc na mapę ryzyk, już ich nie zobaczymy. WEF uznał bowiem, że to już tylko trend, a nie zagrożenie

Orange Polsce miało 36 mln zł straty netto, 676 mln zł EBITDAaL w I kw. 2020 r.

światłowodowych. W obecnej sytuacji szczególnie odporne wydają się usługi światłowodowe: 44 tys. nowych klientów netto to drugi najlepszy wynik kwartalny w tych usługach, który niemal dorównuje najlepszemu wynikowi komercyjnemu, jaki osiągnęliśmy w 4 kw. 2019 r." - dodał. "Mamy świadomość tego, że w

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

Inwestycyjny (EBI) i globalną pracownię badania opinii publicznej YouGov. Liczby te wskazują, że chociaż Polacy są nieco większymi optymistami niż ogół Europejczyków, świadomość szans dla gospodarki, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu, jest nadal niewielka - zarówno w Polsce, jak i na całym

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

z wysokimi generowanymi przepływami operacyjnymi wskazuje na komfortową sytuację płynnościową. Zdaniem Zarządu TPG, to szczególnie istotne w kontekście ewentualnych skutków gospodarczych wywołanych aktualną sytuacją epidemiologiczną, podano także. "W 2020 roku mamy świadomość wyzwań rynkowych

Gdy pytamy o "smog", ludzie otwierają oczy ze zdziwienia

dolnośląskiego, czy uważają, że jakość powietrza w miejscowości, w której żyją, może mieć negatywne skutki dla zdrowia? 66 proc. mieszkańców uważa, że tak. Największą świadomość zagrożeń zdrowotnych mają mieszkańcy Małopolski. Niemal 80 proc. uważa, że smog negatywnie wpływa na zdrowie. W województwie śląskim

Vecto: Tylko co trzecia polska firma jest gotowa na cyberatak

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Jedynie 33,6% polskich firm oceniło poziom swoich zabezpieczeń przed cyberatakiem jako prawidłowy, wynika z opublikowanego przez Vecto raportu „Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2018". "Polskie firmy mają świadomość cyberzagrożeń, ale niechętnie

Orange: Wzrost przychodów w 2020 r. mało prawdopodobny, ale EBITDAaL wzrośnie

sprzętu i usług roamingowych, podała spółka. Na dziś zarząd nie widzi jednak podstaw do zmiany prognozy wskaźnika EBITDAaL na br., która zakładała jego wzrost r/r. "Orange Polska ma świadomość daleko idących skutków pandemii dla stylu życia i funkcjonowania ludzi na całym świecie. W tych

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

tarczy antykryzysowej ze świadomością, że będzie potrzebna nowelizacja. W niektórych sytuacjach konieczna jest korekta w prawie" - podkreślił prezes ZBP. Banki rozpoczęły już w ubiegłym tygodniu uruchamianie finansowania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystując środki

Trend Micro: Wzmożona aktywność cyberprzestępców wobec sektora finans w I półr.

zdrowia (cenne, wrażliwe dane pacjentów) i zagrożenia wyłączeniem systemów podmiotów gospodarczych. Ze strony firm obserwujemy z kolei wzrost świadomości potrzeby inwestycji w zabezpieczenia centrów danych czy rozwiązań serwisowych" - dodał przedstawiciel Trend Micro. Andrzej Sawicki, inżynier

Ekonomiści na EKF: Zagrożenia dla gospodarki mogą się pojawić po 2020 roku

Sopot, 04.06.2019 (ISBnews) - Ekonomiści uczestniczący w Europejskim Kongresie Finansowym (EKF) w Sopocie spodziewają się utrzymania stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w tym i przyszłym roku, obawiają się jednak, że później mogą pojawić się zagrożenia - zarówno w zakresie sytuacji

Borys: PFR zgłosi do MF jeszcze kilka zmian 'technicznych' dot. ustawy o PPK

w rozmowie z ISBnews, wdrożenie nowelizacji nie powinno zagrozić terminowi jej wejścia wyznaczonemu na 1 lipca br. Borys nie przewiduje także nowelizacji w trakcie trwania programu.  "Zwróciłem się już do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o

BSA: Skala korzystania z nielegalnego oprogramowania spadła w Polsce do 46%

2016 roku. Szacowana łączna wartość nielicencjonowanego oprogramowania zainstalowanego w Polsce w 2017 roku wyniosła 415 mln USD (447 mln USD w 2015 roku)" - czytamy w komunikacie. Spadek polskiego wskaźnika jest w dużej mierze wynikiem nieustannej edukacji i rosnącego poziomu świadomości

Leasing w czasie koronawirusa. Leasingodawcy idą na rękę klientom

wszyscy mają świadomość, że obecna i przyszła sytuacja gospodarcza, będąca efektem pandemii koronawirusa, odbije się na kondycji i możliwościach finansowych jej klientów. Sprawa wydaje się oczywista – przedsiębiorca, który stracił możliwość zarabiania na samochodach, maszynach czy nawet aparaturze

Amica liczy na poprawę wyniku w tym roku o kilka procent r/r

poprawiać zyskowność. "Chcemy mieć lepszy wynik w 2018 r. niż w 2017 r. o parę procent" - powiedział Rutkowski podczas konferencji prasowej. "Rok 2018 powinien być lepszy. Mamy świadomość challenge'ów i zagrożeń, ale powinien być lepszy" - dodał. W kwestii strategii prezes

Samsung otwiera w Lublinie Inkubator dla startupów z obszaru cyberbezpieczeństwa

dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań dla naszych klientów. Podnoszenie świadomości na temat cyberzagrożeń i aktywne działania na rzecz ich zwalczania traktujemy jako naszą misję. Jesteśmy pewni, że nowatorskie pomysły polskich przedsiębiorców, z naszą pomocą przyczynią się do zwiększenia poziomu

Bank Pekao ma porozumienie o współpracy strategicznej z Warsaw Genomics

się w działania zmierzające do zwiększenia świadomości Polaków na temat profilaktyki nowotworowej, a w konsekwencji do zwiększenia wykrywalności nowotworów oraz poprawy skuteczności leczenia tej choroby, podał bank.  Warsaw Genomics wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół firmy

Socha z Esaliens TFI: Giełda w fazie wzrostów, ale ich może struktura niepokoić

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Rynek akcji w Polsce wciąż znajduje się w fazie wzrostów. Jednak za zwyżkami stoją głównie trzy sektory. Taka struktura wzrostów może być trudna do utrzymania, więc o ile nie ulegnie zmianie, to kontynuacja zwyżek może być zagrożona, poinformował ISBnews dyrektor

MSP widzi potrzebę ograniczenia dywidend spółek energet. na rzecz inwestycji

kraju i przed jakimi wyzwaniami stoimy, ale mamy równie dużą świadomość, jakie są potrzeby spółek, szczególnie, że mówimy o energetyce i trzeba wziąć pod uwagę zagrożenie black-outami" - powiedział Jackiewicz podczas konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu 100 dni pracy resortu. Podkreślił

Niedotrzymane umowy z powodu koronawirusa. Co możemy zrobić?

. Aneksować ją koniecznie pisemnie, do momentu ustania przyczyny, czyli końca zagrożenia epidemiologicznego. Spotykam się też z odwrotnymi sytuacjami – zgłosiła się do mnie klientka, która miała zamówioną ekipę do remontu łazienki i to ona nie chciała, aby ten remont został przeprowadzony ze względu na

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

podatkowych, skutki wdrożenia split payment, PPK, daniny solidarnościowej" - dodał prezes. Według niego, jako istotne zagrożenie przedsiębiorcy wskazują również zmiany prawne zwiększające ryzyko utraty własności (konfiskata rozszerzona, zarząd komisaryczny, mechanizm przejmowania banku przez inny bank

BCG: Pandemia COVID-19 gwałtownie przyspieszy transformację cyfrową w Polsce

organizacji, która i tak jest w szoku, zminimalizować stres związany z poszukiwaniem oszczędności i zwolnieniami. Bo to może zagrozić stabilizacji przychodów" - wskazał Stanikowski. Usługi chmurowe i cyberbezpieczeństwo podstawą przyspieszonej transformacji cyfrowej Jednym z elementów, które

Domagalski-Łabędzki z MR: Wzrost PKB przyspieszy do blisko 4% w tym roku

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski przyspieszy w tym roku do blisko 4% z ok. 3,5% w 2015 r., prognozuje wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki "Jeśli nic nie wydarzy się w 2016 r. - choć mamy świadomość, że są pewne czynniki i zagrożenia, w tym możliwy kryzys

Pracodawcy RP: Nowelizacja ws. biopaliw zmniejszy ich zużycie i zaszkodzi firmom

? Poza niespełnieniem wymogów środowiskowych oraz zwiększeniem zależności od importu ropy naftowej ukarane zostałyby polskie przedsiębiorstwa, które stworzyły możliwości spełnienia przez Polskę postanowień Dyrektywy. Trzeba mieć bowiem świadomość tego, iż polska branża biopaliw i biokomponentów poniosła

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyberbezpieczeństwa – Cybersec 2019, podał resort.  Źródło: ISBnews Cisco: W ramach Programu Współpracy w Cyberbepieczeństwie (PWCyber), będzie realizować cele obejmujące m.in. podnoszenie świadomości zagrożeń, identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji, organizację i udział w ćwiczeniach i

ZBP: Raport NIK dot. ochrony kredytobiorców walutowych razi brakiem obiektywizmu

też banki udzielające kredytów w różnych walutach.  "Klienci mieli prawo wyboru. Ci, którzy wybierali kredyt indeksowany musieli - zgodnie z wymogami Rekomendacji S wówczas obowiązującej - złożyć oświadczenie, że mają pełną świadomość co do ryzyka walutowego, ale także musieli w formie

Olejnik z Dowlegal: Próby wrogich przejęć będą coraz liczniejsze

zaproszeniem do ataku bardzo często jest niska świadomość zagrożeń wśród właścicieli firm, a terminy, w jakich sądy rozstrzygają takie spory, mogą powodować, że z rodzinnego biznesu zostaną tylko zgliszcza" - podsumował parter zarządzający kancelarii Dowlegal. (ISBnews)  

ZM Ropczyce miały 10,58 mln zł zysku netto, 13,38 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.

strategii oraz dobrej koniunktury. Wykorzystujemy ten okres, by wzmacniać naszą konkurencyjność poprzez poprawę procesów logistycznych oraz optymalizację działań marketingowych. Zdajemy sobie sprawę, że tak dobra koniunktura nie będzie trwała wiecznie. Mamy też świadomość zagrożeń rynkowych tj. trwająca

Ubezpieczenie z klauzulą alkoholową. Niewielkie spożycie trunków nie wyklucza wypłaty odszkodowania

utratą przytomności, a wdanie się w bójkę – złamaniami kończyn. – Mieliśmy wiele przypadków, gdy ubezpieczeni pod wpływem alkoholu stanowili zagrożenie głównie dla samych siebie i swojego stanu zdrowia – mówi Aleksandra Leszczyńska z towarzystwa ubezpieczeniowego AXA. Dlatego AXA w

MIB przyjęło Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Bezpieczeństwa, w którym, dzięki współpracy ze środowiskiem lotniczym, zostaną wskazane zagadnienia, poddawane szczególnemu monitorowaniu w ramach tzw. wskaźników poziomu bezpieczeństwa. Umożliwi to nadzorowi lotniczemu reagowanie na zagrożenia na tyle wcześnie, aby udało się uniknąć wypadków lotniczych i na

KPMG: Ponad 80% polskich przedsiębiorstw odnotowało cyberataki w 2017 r.

dodatkowo są zagrożone ryzykiem braku wymaganych inwestycji przez ankietowane firmy. Optymistycznym trendem, który przejawia się w odpowiedziach udzielonych przez ponad połowę firm, jest chęć do inwestycji w programy podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa, reagowanie na incydenty

Rząd przyjął projekt ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

, Policją i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - czytamy w komunikacie. Według CIR, w projekcie zaproponowano rozwiązania mające na celu wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem, a nowe

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

ryzyka suszy, choć obserwujemy wyraźnie tendencje wzrostowe. W 2019 roku w TUW zawarto kilkadziesiąt razy więcej umów ubezpieczenia od ryzyka suszy niż w roku poprzednim – podaje Katarzyna Niegowska. Również PZU zauważa wzrost świadomości ubezpieczeniowej u rolników. - Trend ten obserwujemy

EY: 70% przedsiębiorców nie jest zainteresowanych wprowadzeniem split payment

firma jest przygotowania do MPP pod kątem funkcjonalności systemu księgowego czy przeszkolenia własnego personelu. Duża część respondentów udzieliła jednak niejednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie, co prawdopodobnie wynika z ograniczonej świadomości zasad funkcjonowania split paymentu jako rozwiązania

Co robić, gdy sąsiad pali śmieci w piecu

na trucie – powtarzają aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego. Z nieświadomym zagrożeń sąsiadem można porozmawiać o tym, jak bardzo szkodzi sobie, rodzinie, dzieciom, sąsiadom. Emitowane w wyniku spalania odpadów dioksyny (te same związki, którymi otruty został były prezydent Ukrainy Wiktor

Polwax ocenia, że zarówno bieżący rok, jak i 2018 będą bardzo trudne

znaczące zmiany parytetu eur/usd w odniesieniu do złotówki. Musimy jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne i skalę naszej inwestycji zarówno ten rok, jak i 2018 będą bardzo trudne. Ta świadomość to jednocześnie wyzwanie by minimalizując zagrożenia, szukać nowych szans rynkowych"

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

były eksporterami), a więc i mniejsze zasoby. Mając tego świadomość, firmy broniły swoich finansowych podstaw działalności, starając się bardziej aktywnie i wybiórczo kredytować sprzedaż, wskazano także. "Skracanie obiegu należności w odpowiedzi na większe zagrożenie braku zapłaty to nic nowego

Nielsen: Sprzedaż FMCG wzrosła o 3,5% r/r w koszyku spożywczym w I-IV br.

z pracą, podczas gdy w krajach zachodnich na stale wysokim poziomie utrzymują się obawy związane z zagrożeniem terrorystycznym oraz stabilnością gospodarki, podano także. "Z prowadzonych przez Nielsen badań sylwetki polskiego konsumenta wynika, że rodacy na zakupach wykazują się stosunkowo

EKG 2016. Ministerstwo i sektor prywatny w Katowicach zgadzały się we wszystkim

wciąż mamy do czynienia ze zbyt niską świadomością Polaków, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą rozwój cyfryzacji. Musimy w związku z tym likwidować wykluczenie cyfrowe, podnosić kompetencje użytkowników. W tym celu wprowadzimy do szkół m.in. zajęcia z kodowania. To powinno usprawnić poruszanie

Tauron liczy, że Brzeszcze osiągnie rentowność w 2017 r.

straty na poziomie EBITDA. "To nie jest strata, której się spodziewaliśmy, ale musimy mieć świadomość, że w tym roku nadal będzie obniżało nam wynik segmentu Wydobycie" - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że rentowność spółki związana jest z wielkością wydobycia

Wystartowały PPK. Duże firmy mogą wybierać ofertę dla swoich pracowników

; Nie potrzebujemy żadnych sondaży, żeby wiedzieć, że Polacy podchodzą nieufnie do PPK i że świadomość produktów emerytalnych jest bardzo niska – mówi na konferencji prasowej z okazji wprowadzenia PPK Paweł Borys. Tymczasem takie badania są. Przeprowadzili je Pracodawcy RP. Wynika z nich, że

Czyszczą sieć z brudów. Zgłoś im pornografię i rasistowskie strony

administracji i cyfryzacji: Problem robi się coraz poważniejszy. Wśród dzieci i rodziców brakuje świadomości, że internet nie może być traktowany w sposób zupełnie beztroski. MAiC wspiera liczne kampanie mające zwiększyć bezpieczeństwo w internecie. - Jedna filozofia to próby zakazywania pornografii w ogóle. My

Przegląd prasy

lepsze niż ostatnie 2-3 miesiące --PGNiG: Rośnie świadomość, że gaz jest paliwem przyczyniającym się do mniejszego zanieczyszczenia powietrza Dziennik Gazeta Prawna --Prezes Ruchu: Realizacja planu inwestycyjnego leży w interesie całego rynku prasy; planem B jest upadłość Puls Biznesu

FPP: Szpitale powinny przenieść usługi pomocnicze na niższy szczebel załogi

zdrowotnej, co będzie bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich Polaków. Rząd powinien podjąć intensywne działania, których celem jest zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w kraju i zapewnienie im godnych zarobków. Obecnie praca pielęgniarki i położnej w Polsce to duża odpowiedzialność i niskie

Budowę systemu cyberbezpieczeństwa należy zacząć od edukacji wg ekspertów

urządzeń inteligentnych nie posiada żadnych zabezpieczeń. Wśród nich są nie tylko pralki czy lodówki, ale też rozruszniki serca. Krajowy system cyberbezpieczeństwa, nad którym trwają obecnie prace, ma być panaceum na zagrożenia, które niesie ze sobą cyfryzacja. To także wymóg unijnej dyrektywy NIS, która

Braster uruchomił e-sklep na rynku holenderskim, to wstęp do dalszej ekspansji

świadomości istnienia systemu Braster w środowisku medycznym na danym rynku i jego miejsca w standardowym postępowaniu w diagnostyce raka piersi itd." - czytamy dalej.  Spółka podała, że w opinii zarządu rozpoczęte rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi na całym świecie

PwC/IBR: Firmy rodzinne są dostosowane do transformacji zdaniem 7% sukcesorów

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa rodzinne posiadają strategię biznesową dopasowaną do obecnych czasów zdaniem 7% sukcesorów; natomiast 36% z nich odczuwa frustrację w związku z tym, że ich rodzice nie w pełni rozumieją szanse i zagrożenia, jakie niosą za sobą nowe technologie

Sieć zamiast trzepaka. Czyli jak młodzi Polacy przykleili się do smartfonów

firmie F-Secure. Słaba świadomość zagrożeń w sieci Jego słowa potwierdzają badania, które przeprowadziły NASK (instytut badawczy podległy pod Ministerstwo Cyfryzacji) i warszawska fundacja Pedagogium (zbadali ok. 1,3 osób w wieku 14-18 lat). Z jednej bowiem strony 57 proc. nastolatków ogranicza dostęp na

KPMG: Niemal 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy wprowadzane przez RODO

wzrostem świadomości klientów na temat procesów profilowania. Najmniej ważną zmianą według badanych jest możliwość wnioskowania o przeniesienie danych osobowych pomiędzy firmami czy instytucjami - 11% respondentów uważa, że ten zapis nie jest istotny, podano także. "Analizując poszczególne wymogi

Po tekście w "Wyborczej" Allegro zmienia regulamin i zakazuje wystawiania fałszywych sztabek złota

niezgodne z prawem. I o ile specjalista raczej się na nie nie nabierze, o tyle wprowadzanie ich do obrotu zwiększa niebezpieczeństwo, że komuś uda się zbyć je np. w lombardzie, a ten odsprzeda je dalej. To oznaczałoby, że kupujący straci 4,5-5,5 tys. zł, bo tyle warta jest jedna uncja złota. Zagrożenia

Trend Micro: Cyberataki na tle politycznym to ryzyko dla firm energetycznych

pomysłowe i wyrafinowane. Przenikają jednocześnie świat online i offline. Narasta więc potrzeba kompleksowej, wielowymiarowej obrony swoich zasobów informatycznych" - powiedział Jarski w rozmowie z ISBnews. Trend Micro planuje rozwój w Polsce, oczekując znaczącego wzrostu świadomości zagrożeń

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

niepewności jako wysoki (49% vs 35%), ale również częściej oceniają go jako niski (33% vs 11%). W konsekwencji polskich dyrektorów wyróżnia niższa skłonność do podejmowania ryzyka, wskazano również. Według nich największym zagrożeniem dla rozwoju lub stabilności finansowej firm jest wzrost kosztów

Twój zapis w testamencie może zmienić życie głodującego lub narażonego na skutki wojny dziecka

kraju. W Jemenie pomocy humanitarnej potrzebuje 80 proc. dzieci. Ich rodzice nie mają źródeł dochodu, ponieważ ich miejsca pracy zniszczyły bomby. W UNICEF pracują odważni ludzie, którzy mimo zagrożenia docierają do dzieci, dostarczając im żywność terapeutyczną, szczepionki, tabletki do uzdatniania wody

Robotyzacja oznacza zwolnienia. Nawet 50 tys. mniej ofert pracy

, dostosowane na przykład do liczby zamówień. - Oprócz tej dobrej samooceny warto jednak zwrócić uwagę na dość dużą polaryzację wyników pokazującą, że są również firmy o stosunkowo niskiej świadomości i skromnych działaniach w tym zakresie - mówi Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland cytowany w

Saab chce wspólnie z WZL2 promować ofertę modernizacji polskich Mig-29

) Saab zaprojektowano, by umożliwiały one pilotom uzyskanie wysokiej świadomości sytuacyjnej poprzez możliwość detekcji, lokalizacji oraz identyfikacji zagrożeń radarowych. Przekazują one informacje dzięki którym podejmują oni lepsze decyzje na zinformatyzowanym polu bitwy. Zastosowanie odpowiednich 

Kolejny objaw koronawirusa - kryzys zaufania. Twarde lądowanie biznesów współdzielonych

. Ekonomia współdzielenia nie może istnieć, jeśli nie ma zaufania pomiędzy usługodawcą a klientem, jeśli w innym człowieku widzimy zagrożenie, a nie partnera. Ekonomia współdzielenia a światowa pandemia W 2019 r. 1/3 Amerykanów świadczyła swoje usługi w ramach ekonomii współdzielenia. Szacowano, że w 2027 r