świadomość polaków

Polakom nie zależy na Trzecim Świecie, wolimy kupować taniej

Opornie idzie przekonywanie Polaków do idei sprawiedliwego handlu. Choć świadomość istnienia produktów fair trade rośnie, to rynek jest wciąż tak mały, że nikt go nawet nie liczy.

Jeśli nie złoto, to może by tak konto oszczędnościowe?

Jeśli nie złoto, to może by tak konto oszczędnościowe?

strony telemarketerów, którzy będą nam wciskać kolejne karty kredytowe, kredyty, pożyczki itd. Pamiętajmy więc przy podpisywaniu umowy z bankiem, żeby nie godzić się na otrzymywanie ofert reklamowych i marketingowych. - Na szczęście świadomość Polaków wzrasta, a wraz z nią coraz bardziej poszerza się

Tylko co 5. z nas jest ubezpieczony na życie. ING chce to zmienić

ING poustawiała 200 takich manekinów, jednak tylko co piąty jest w firmowym pomarańczowym kolorze ING. Ma to zobrazować fakt, że tylko co piąty Polak ma ubezpieczenie na życie. - Poprzez ciekawą formę chcieliśmy zwrócić uwagę na problem wciąż niskiej świadomości Polaków w zakresie finansów osobistych

UOKiK wziął się za spready. Banki się buntują

Od stycznia prowadzimy akcję "Banki biorą nas na widełki", w ramach której nagłaśniamy problem spreadów, czyli stosowanych przez banki różnic w kursie kupna i sprzedaży walut. To ważny problem dla każdego, kto spłaca kredyt we frankach (w sumie to kilkaset tysięcy Polaków). Z powodu

Europa na opak

Kto z nas nie słyszał, że Komisja Europejska zakazuje sprzedaży krzywych bananów! Ten najbardziej powszechny euromit zakorzenił się już w naszej świadomości na dobre. Zakazana krzywizna banana stała się dla nas symbolem ingerencji Brukseli w spokojne życie Polaka, choć przecież groźniejsze są dla

Santander CB: 73,5% Polaków segreguje odpady w swoich domach

;Wyniki naszego badania dowodzą, że wśród Polaków wzrasta świadomość ekologiczna. Jedynie nieco ponad 3% badanych odpowiedziało, że na co dzień nie robi nic dla dobra środowiska. Jako członek globalnej Grupy Santander wiemy, że jako sektor finansowy musimy wspierać odpowiedzialność społeczną i działania

Bank Millennium: Dla 41% Polaków główną zaletą PPK jest możliwość dziedziczenia

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wie 73% Polaków, ale tylko 44% z nich otrzymało informacje o programie od swoich pracodawców, wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Banku Millennium. Według badania, aż 41% Polaków za najważniejszą

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Ponad 3/4 Polaków ma świadomość możliwości uzyskania dopłaty lub pożyczki na sfinansowanie wymiany starego pieca, ale wiedza na temat określonych programów wsparcia finansowego jest częściowa. Program Czyste Powietrze kojarzy 44% ogółu Polaków i 50% mieszkańców

Koral: 90% Polaków chce wspierać polskie firmy poprzez częstszy zakup produktów

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Ponad 60% Polaków deklaruje chęć pomocy polskim firmom, a 90% z nich obiecuje wsparcie poprzez częstszy zakup produktów i usług pochodzących z naszego kraju, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy "ARC Rynek i Opinia" na zlecenie firmy

Centrum im. A. Smitha: System opieki zdrow. wymaga pilnej poprawy wg 81% Polaków

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Najważniejsze i wymagające pilnej poprawy są system opieki zdrowotnej, podatki oraz system edukacji, wynika z raportu "Najpilniejsze potrzeby obywateli i świadomość ekonomiczna Polaków w kontekście otwarcia prac nowego rządu" przygotowanego przez Centrum

Pracę wykonywaną przez pracowników Poczty Polskiej docenia 85% Polaków

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Pracę wykonywaną przez pracowników Poczty Polskiej docenia aż 85% Polaków, a 77% ocenia pozytywnie pracę swojego listonosza, szczególnie na obszarach wiejskich (85%), wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu Ariadna, jak podała Poczta

Glapiński: Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejśdzie do ERM 2 i strefy euro

, kto będzie rządził w Polsce, dopóki będę prezesem Narodowego Banku Polskiego, dopóty Polska nie wejdzie do strefy ERM 2 i euro. I stwierdzam to, mając świadomość, że może to spowodować kolejną falę krytyki i nieprzychylnych uwag pod moim adresem. Tego wymaga dobro polskiej gospodarki i Polaków"

KE: Branże odzieżowa i obuwnicza w Polsce potrzebują automatyzacji i robotyzacji

zatrudnienie w tym przemyśle. "Polska jest krajem wymienianym wśród kluczowych dla sektora TCLF – obok takich państw, jak: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia czy Niemcy. Dane wskazują, że przemysł tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy jest istotny w codziennym życiu Polaków, którzy

Fundacja Citi Handlowy:Większość Polaków przekracza planowane wydatki świąteczne

jednak jest - jak wynika z badania - wzrost świadomości ekologicznej wśród Polaków, choć i tutaj pozostaje jeszcze duże pole do popisu. "Prawie połowa z robi zakupy świąteczne z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby uniknąć marnowania żywności. Aż 38% stara się zrobić coś z jej nadwyżkami np. podzielić

ARC Rynek i Opinia/FOB: 38% Polaków kupuje więcej, niż potrzebuje

mogłaby się pozytywnie przyczynić do ochrony środowiska. W tej grupie przeważają kobiety i osoby z wyższym wykształceniem. "Z naszego badania wynika, że w Polakach budzi się świadomość ekologiczna i powoli dają temu wyraz w swoich zachowaniach zakupowych. Zdecydowanie pionierami w tym zakresie są

KPMG: 54% Polaków gotowych zapłacić więcej za odzież 'made in Poland'

produkt więcej od 11% do 20% wyjściowej ceny importowanego produktu" - czytamy dalej.  Według autorów raportu zmiany klimatyczne wpływają na coraz większą świadomość konsumentów i stopniową zmianę postaw, także w obszarze mody. "Za zakup ekologicznych produktów Polacy deklarują

IGTE: Należy przekazać Polakom 100% aktywów zgromadzonych w OFE

nie obniżyć jego szans na sukces. "Nie wolno także zapominać o uwzględnieniu zagadnień związanych z wyliczaniem emerytury minimalnej. Polacy muszą mieć również świadomość, że środki im przekazane mają podnieść poziom bezpieczeństwa emerytalnego i z tego względu nie mogą zostać przeznaczone na

Nationale-Nederlanden: Polisę mieszkaniową ma już 62% Polaków

badania wynika także, że co czwarty dorosły Polak przed 30. rokiem życia przyznaje, że nie dba o to czy miejsce, w którym mieszka jest w jakikolwiek sposób zabezpieczone. "Cieszy nas rosnąca świadomość ubezpieczeniowa Polaków, choć wciąż widzimy pewne pole do rozwoju w tej kwestii. Co ósmy

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

opłaty związane z zarządzaniem środkami (25%). "Planowanie oszczędności przez rodziców wydaje się być wartością dodaną programu 500+, który podniósł świadomość tego, jak ważne jest odkładanie pieniędzy w celu zabezpieczenia przyszłości finansowej naszych pociech. 66% Polaków chcących

PIOT: Płace w sektorze tekstylnym rosły o ok. 8%, odzieżowym - o ok. 6% w 2019r.

, Portugalia czy Niemcy. Dane wskazują, że przemysł tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy jest istotny w codziennym życiu Polaków, którzy przeznaczają 10% miesięcznych zarobków na zakupy odzieży i obuwia. Co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody czy influencerów, a najważniejszym elementem

Fundacja Digital Poland: 97% Polaków uważa innowacyjne rozwiązania za potrzebne

zmierzać w kierunku skoncentrowanego na człowieku (ang. human-centric society) społeczeństwa 5.0, potrzebne jest rozwianie obaw społeczeństwa, zwiększenie jego świadomości oraz zaktualizowanie wiedzy Polaków w zakresie nowych technologii. Powszechne edukowanie w oparciu o dokładne zrozumienie

świadomość polaków

jednorazowo wypłacana kwota waha się między 100 a 200 zł (33%). Do 100 zł pobiera 27% badanych, a powyżej 500 zł jedynie 11%, podano. "Płatności bezgotówkowe mają już ugruntowaną pozycję w świadomości Polaków - zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Są to szybkie, wygodne i bezpieczne

TrybEco: Mikroelektromobilność jest wstępem do dużej elektromobilności

elektryczne. Wynika to m. in. z ceny, braku infrastruktury ładowania oraz mentalności Polaków. Chodziło o to, żeby małymi krokami wejść do świadomości potencjalnych klientów. Najtrudniej jest wysiąść z samochodu i przesiąść się na coś bardziej ekologicznego. Jednocześnie Polacy mają głęboką potrzebę

Wonga: Ponad 1/2 Polaków nie wie, że inflacja powoduje spadek wartości pieniądza

osobowych - 85% ma świadomość, że w przypadku, w którym ktoś posłuży się jego danymi osobowymi, powinien ten fakt zgłosić policji oraz unieważnić dowód osobisty. 2/3 Polaków sprawdza najpierw wiarygodność atrakcyjnych ofert online na oficjalnym profilu firmy. Z badania platformy Kapitalni.org wynika, że

Ruszyła kampania promująca oznakowanie 'Produkt polski'

. "Jesteśmy krajem otwartym, który nie może stosować zamykania granic, zawężania wyboru konsumentów. Tej zasady nie zamierzamy łamać, ale chcemy dotrzeć do świadomości Polaków, że ich decyzje zakupowe mają ogromny wpływ na rozwój naszej gospodarki" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi

EASME: Ruszyła kampania w celu zwiększania zatrudnienia w krajowym sektorze TCLF

pokoleniową. "Chcemy aktywizować i zachęcać Polaków do podjęcia pracy właśnie w tych sektorach - naszą kampanię kierujemy także do osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Mamy świadomość potencjału sektora TCLF - wierzymy, że wejście na sektorowy rynek pracy młodego, ambitnego i

Nationale-Nederlanden: Ponad 60% pracowników największych firm słyszało o PPK

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Sześciu na dziesięciu pracowników największych firm w Polsce słyszało w lipcu o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co oznacza wzrost o 20 pkt proc. w stosunku do przełomu marca i kwietnia, wynika z badania "PPK oczami Polaków" przygotowanego

Kruk: 36% Polaków wyda na oragnizację Wielkanocy od 300 do 500 zł

również. "Przed każdymi świętami jesteśmy skłonni wydawać więcej pieniędzy niż zwykle. W tym roku zaobserwowaliśmy nieznaczny wzrost świadomości Polaków, którzy częściej planują swoje wzmożone wydatki i wcześniej odkładają na nie pieniądze. Są jednak też tacy, którzy niezmiennie planują wziąć

KRD: 59% Polaków obawia się zmniejszenia wynagrodzenia z powodu epidemii

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Zmniejszenia wynagrodzenia z powodu epidemii koronawirusa obawia się 59% Polaków, podczas gdy utraty pracy lęka się 38% - w większości przypadków te obawy nie znajdują jednak na razie potwierdzenia w deklaracjach pracodawców, wynika z badania przeprowadzonego

WIB i FGPW: Tylko 8% Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o finansach

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Prawie połowa Polaków (49%) ocenia swoją wiedzę o finansach jest małą lub bardzo małą, a tylko 8% jako dobrą lub bardzo dobrą. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i planuje ich stosowanie. Wśród osób w wieku

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Ewentualny wzrost cen energii, jeśli nastąpiłby wbrew zaproponowanej przez rząd ustawie, która ma temu przeciwdziałać, nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytut

BIG InfoMonitor: Dla 1/3 Polaków główna zaleta wynajmu to ograniczenie wydatków

wypożyczyć można dziś w zasadzie wszystko, Polacy wolą jednak mieć rzeczy na własność. "Branża wynajmu, kiedyś zarezerwowana przede wszystkim dla biznesowych profesjonalistów, stała się w ostatnim czasie znacznie bardziej obszerna, obejmując niemal wszystko. Ma to swoje korzyści - wypożyczenie

EIM: 64% Polaków chce odejścia od energetyki opartej na węglu

nastroje panują na wsi (63%)" - czytamy w komunikacie. Wśród najczęściej wymienianych powodów odejścia od węgla są: wysoki poziom emisji CO2 (64%) oraz negatywny wpływ węgla na jakość powietrza w miastach (61%). Polacy zdają sobie także sprawę, że zanieczyszczenia związane z energią węglową

Polscy naukowcy stworzyli aplikację z mapą skali ryzyka zakażenia koronawirusem

twórcy, najważniejszą rolą aplikacji jest stałe zwiększenie świadomości Polaków i wspieranie działań profilaktycznych poprzez promowanie idei 'zostań w domu, by móc z niego wyjść jak najszybciej'" - czytamy dalej. Naukowcy podkreślają, że użytkownik może wypełniać kwestionariusz tak często, jak

Coraz chętniej donosimy policji na piratów drogowych. Nie akceptujemy też jazdy bez OC

powiatowych. Początkowo akcja nie cieszyła się zbyt dużym powodzeniem, jednak dzięki rosnącej świadomości bezpieczeństwa na drogach oraz coraz powszechniejszemu montowaniu kamer w autach w minionym roku Polacy przekazali policji o ponad połowę więcej filmików niż rok wcześniej, tj. ponad 16 tys.

ZBP: 82% bankowców dostrzegło większe zainteresowanie kredytami przed świętami

lat angażujemy się w pogłębianie świadomości Polaków z zakresu ekonomii, bankowości i cyberbezpieczeństwa" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie. Raport "InfoKREDYT" to kolejna publikacja z serii wydawanej przez Związek Banków Polskich

EBI: 41% Polaków uważa, że zmiana klimatu ma charakter nieodwracalny

 Rumunia - częściej uznają ten wpływ za istotny (94% w przypadku Włoch i 96% w przypadku Rumunii) niż mieszkańcy Danii (63%) czy Szwecji (66%). Pomimo dużej świadomości skutków zmiany klimatu Polacy należą do największych w Europie sceptyków, jeśli chodzi o możliwość

DS Smith: Ochrona środowiska wpływa na zachowania konsumpcyjne 67% Polaków

czynniki zwiększające świadomość konsumentów na temat problemów związanych z opakowaniami w Europie. W Polsce to właśnie eliminowanie plastikowych toreb jest czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wzrost świadomości konsumentów - wskazało go 32% respondentów. "Polacy, inaczej niż

PZPO: Sprzedaż opon do aut typu SUV wzrosła o 20% w I poł. 2019 r.

ciężarowych i autobusowych - zanotowane wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie 2018 roku. Dwucyfrowa dynamika sprzedaży w oponach motocyklowych, jaką obserwujemy już od kilku lat, potwierdza, że Polacy nadal lubią jednoślady" - powiedział prezes PZPO

Medicover Polska wdraża usługę mojeID, opracowaną przez KIR

przewidujemy, że w kolejnych latach będzie rozwijać się równie dynamicznie. Telemedycyna, czyli porady medyczne i kontakt z lekarzem za pośrednictwem telefonu, czatu i wideorozmowy już dziś stanowią blisko 40% wszystkich odbywanych u nas wizyt. Mając tę świadomość, jako pierwsza prywatna firma medyczna

Podniesienie podatków dla Polaków pracujących za granicą. Co trzeba wiedzieć? [SPRAWDZAMY]

Resort finansów wyłożył karty na stół. Osoby dorabiające poza Polską czekają wyższe podatki. Dlaczego? Resort finansów chce od 1 stycznia zlikwidować ulgę abolicyjną, która była swego rodzaju tarczą chroniącą przed fiskusem. Pomysł, jak się okazuje, ma zniechęcać Polki i Polaków do emigracji

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa. 4. Określenie ram prawnych dla

Rząd chce rozszerzyć skład KNF, zmienić system jej finansowania

wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF. 3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie

Prezes Pekao TFI: Chcemy zarządzać min. 10% aktywów zgromadzonych w PPK

opiekuna, a także zapewnia szkolenia zarówno dla pracowników firmy odpowiedzialnych za wdrożenie PPK po stronie pracodawcy, jak i dla pracowników uczestniczących w programie. "Musimy pamiętać o niskiej świadomości ekonomicznej Polaków, więc należy na początku wyjaśnić, że choć nasze wynagrodzenia

BIG InfoMonitor: 44% Polaków jest gotowych działać pro-eko bez względu na koszty

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Znakomita większość Polaków (82%) ma świadomość ekologicznych problemów, z którymi boryka się nasza planeta, wynika z badania przeprowadzonego przez Quality Watch na potrzeby Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Częściej tematyka kryzysu klimatycznego jest

BGK uruchomi program pożyczek na likwidację barier architektonicznych od IX br.

Chorąży z BGK, cytowany w komunikacie. "Tylko ze zwrotów środków europejskich chcemy przeznaczyć ok. 120 mln zł w ciągu najbliższych 3 lat. Liczymy też na wsparcie z innych źródeł, np. z Funduszu Solidarnościowego. Potrzeby są olbrzymie, a my mamy świadomość, że dopiero zaczynamy. Podobne programy

Santander BP: Banki nie powinny lekceważyć wielkich graczy w kontekście PSD2

świadomości zagrożeń" - powiedział dyrektor.   Z badania KPMG i Związku Banków Polskich wynika, że 76% Polaków mając do wyboru oferty usług finansowych różnych podmiotów wybrałoby banki, zaś usługi technologicznych gigantów, jak Google czy Facebook wybrałoby odpowiednio 27% i 19%. PSD2 (ang

MF i UKNF rozpoczęły projekt rozwoju fintechu w Polsce przy wsparciu KE i EBOR

finansowych i krok w kierunku powstania w naszym kraju centrum innowacji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej (NewTech Poland)" - czytamy w komunikacie. MF i UKNF liczą, że innowacyjny rynek finansowy może w istotny sposób przełożyć się na uproszczenie codziennych czynności życiowych Polaków

Personnel Service: 88% Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku robotyzacji

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Strach przed utratą pracy w wyniku wdrożenia w firmie automatyzacji i/lub robotyzacji odczuwa co dziesiąty zatrudniony, z kolei 88% Polaków nie obawia się, że mogłoby to odebrać im pracę, wynika z pierwszej edycji "Barometru Polskiego Rynku Pracy"

UOKiK nałożył ponad 120 mln zł kary na Volkswagen Group Polska

przyjazne środowisku. Rośnie świadomość ekologiczna Polaków, więc wiele osób mogło celowo wybierać samochody, które emitują mniejsze ilości szkodliwych substancji" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. Koncern Volkswagen stosował w samochodach Volkswagen, Audi

Grupa WP nadal szuka odpowiedniego celu do przejęcia za granicą

spotkania z jednego z krajów z nami sąsiadujących w sprawie ewentualnego przejęcia. Cały czas działamy. Mamy świadomość, że ta pierwsza nasza akwizycja musi być dobrze przemyślana, a chcielibyśmy przejąć wicelidera albo lidera na danym rynku. Jesteśmy pod tym względem bardzo selektywni. Chcemy dokonać

ING: Odsetek Polaków z oszczędnościami wzrósł o 20 pkt proc. w ciągu 2 lat

, aby go szturchnąć, popchnąć, by zaczął to robić, bo ma świadomość, że powinien to robić we własnym zakresie" - wskazał główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Z badania ING wynika, że większość Polaków uważa, że zapewnienie godziwych emerytur to przede wszystkim zadanie państwa (58%), a w

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości odbędzie się 15 marca

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Sektor finansowy w Polsce aktywnie włączył się w proces budowy społecznej świadomości finansowej poprzez rozwój m.in. Programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji". O tym jak realizować te działania skierowane do różnych grup społecznych, będą

Kruk: Zakupy ubrań oraz remonty są prioretytowymi wydatkami Polaków na wiosnę

budżetów. Kupujemy przeważnie rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne. To może świadczyć o rosnącej świadomości finansowej Polaków" - powiedziała reprezentująca firmę Agnieszka Salach, cytowana w komunikacie. Na wydatki wiosenne 25% ankietowanych chce przeznaczyć średnio od 300 do 500 zł. W tej

ZBP: Polacy widzą, że nadmierne obciążenia banków mają przełożenie na ceny usług

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Polacy mają świadomość, że nadmierne regulacje i obciążenia sektora bankowego są przenoszone na klientów w postaci niżej oprocentowanych depozytów i droższych kredytów, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. Potwierdzają to

MF: W Polsce działa 1 mln terminali płatniczych

. "Płatności bezgotówkowe mają już ugruntowaną pozycję w świadomości Polaków – zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Są szybkie, wygodne i bezpieczne, a ich popularność i zaawansowanie technologiczne stawiają Polskę jako wzór na tle Europy. Szeroka popularyzacja

Huawei:43% konsumentów uważa że sztuczna inteligencja ułatwi życie jako asystent

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Wśród Polaków rośnie świadomość istnienia sztucznej inteligencji, ale mała jest ich wiedza na temat jej praktycznych zastosowań, wynika z badania przeprowadzonego przez InFuture Institute na zlecenie Huawei. 43% konsumentów uważa, że sztuczna inteligencja ułatwi

Sondaż IS: Polacy widzą przyczyny wzrostu cen paliw w rynkach międzynarodowych

kosztów uzyskania, co rzutuje na dezorientację części społeczeństwa. Badanie pokazuje jednak, że świadomość Polaków w tej kwestii jest coraz większa. Ludzie zaczynają bowiem dostrzegać, że poziom cen jest zależny od kilku czynników i ma bardzo dużo wspólnego z tym, co dzieje się na rynkach

Fibaro zanotowało 47% wzrostu sprzedaży r/r w 2018 r.

porównaniu z 2017 r. Sukces firmy wynika nie tylko z identyfikacji potrzeb klientów i odpowiedzi na nie, ale i w istotnym stopniu ze wzrostu świadomości Polaków na temat systemów inteligentnych i dostrzeżenia przez nich realnych korzyści płynących z instalacji smart" - czytamy w komunikacie. Również

Listy z ZUS straszą. Co ósmy Polak gra w totolotka, żeby mieć pieniądze na emeryturę

Straszenie młodych ludzi niskimi przyszłymi emeryturami na niewiele się zdaje. Mimo że wiadomo, że stopa zastąpienia - czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniej pensji - w przypadku obecnych 30-latków wyniesie około 30 proc., to większość osób wypiera to ze świadomości. Aż 54 proc. Polaków

Samsung: Tylko 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Mimo deklarowanej wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych, jedynie 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń, z których korzystają wykonując czynności służbowe, wynika z najnowszego badania "Blurred World" firmy Samsung

Squadron 303: Polska, obok Francji, ma być największym rynkiem zbytu dla marki

Squadron 303. Jako założyciele marki mamy ambitne plany dotyczące sprzedaży nad Wisłą. Nasz produkt cieszył się dużym zainteresowaniem podczas swojej oficjalnej premiery na Whisky Live Warsaw. Biorąc pod uwagę zamiłowanie wielu Polaków do dobrych, mocnych alkoholi oraz wciąż żywą legendę Dywizjonu 303

ZBP: W II kw. dokonano 1 043 prób wyłudzeń kredytów na kwotę 90,1 mln zł

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Wykorzystując cudzą tożsamość, w II kw. br. próbowano wyłudzić 1 043 kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł 2018 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 34. edycji raportu InfoDOK. "Bardzo cieszy nas to, że rośnie świadomość Polaków w

PSPA: 19% firm planuje włączyć do swoich flot pojazdy elektryczne lub hybrydowe

popularność wśród polskich przedsiębiorców różnymi formami nowej mobilności, zwłaszcza car sharingiem oraz ride sharingiem. Rozwój usług tego typu wynika z coraz większej świadomości ekologicznej Polaków, poszukiwania możliwości szybkiego i wygodnego przemieszczania się oraz braku konieczności

KPMG: Personalizacja kluczem do wygrania walki o klientów usług bankowych

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Personalizacja oraz wiarygodność mają największy wpływ na budowanie pozytywnych doświadczeń klientów z bankami. Większość Polaków szybko przyzwyczaiła się do bankowości elektronicznej, ale nadal wielu ma zastrzeżenia do sposobu, w jaki są obsługiwani, wynika

Deutsche Bank: Niemal 70% Polaków wyjeżdża na weekend min. raz w roku

wakacyjny jedynie 4,2 mln Polaków preferowało zagraniczne miejscowości turystyczne. "Można przypuszczać, że przekonanie o konkurencyjnych kosztach krajowych wyjazdów jest nadal dość mocno zakorzenione w powszechnej świadomości. Jednak coraz częściej wczasy zagraniczne można zorganizować w

PwC: Ponad 4/5 młodych woli zatrudnienie w firmie zamiast własnej działalności

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Ponad 4/5 (81%) przedstawicieli młodego pokolenia w dobie pandemii wybiera stabilne zatrudnienie w firmie zamiast pracy na własny rachunek, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Młodzi Polacy na rynku pracy w nowej normalności", przygotowanego we

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

Inwestycyjny (EBI) i globalną pracownię badania opinii publicznej YouGov. Liczby te wskazują, że chociaż Polacy są nieco większymi optymistami niż ogół Europejczyków, świadomość szans dla gospodarki, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu, jest nadal niewielka - zarówno w Polsce, jak i na całym

Kowalczyk: W programie 'Czyste Powietrze' złożono wnioski na ponad 2 mld zł

jego najważniejsze zasady i założenia. W całym cyklu spotkań uczestniczyło ponad 170 tys. osób.  "Kontynuujemy nasze działania edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce. Tym razem poprzez kampanię społeczną 'Czyste Powietrze - zdrowy wybór!' chcemy kształtować świadomość

PIU: Polacy wydali 386,5 mln zł na zakup prywatnych polis zdrowotnych w I półr.

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Prawie 2,3 mln Polaków miało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na koniec I poł. 2018 r., co oznaczało wzrost o 14% w skali roku. Wartość wykupionych prywatnych polis zdrowotnych wyniosła 386,5 mln zł, tj. 19% więcej r/r, wynika z danych Polskiej Izby

Mastercard: 96% polskich internautów korzysta z usług e-bankowości

społecznościowych, mają największe zaufanie w Europie (średnia europejska odpowiednio 21% i 11%), wskazano. Jednocześnie instytucje finansowe wprowadzające nowe usługi w oparciu o ekosystem bankowości otwartej muszą być przygotowane na konieczność edukacji klientów. Polacy mają bowiem małą świadomość

Benefit Systems przekaże partnerom programu MultiSport ponad 4 mln zł wsparcia

czasie pandemii zawiesiliśmy wszystkie spłaty rat pożyczek, mając świadomość trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się cała branża. Jednocześnie, wprowadzamy od czerwca system płatności za obsługę Programu MultiSport w cyklach dwutygodniowych, by przyspieszyć przepływy finansowe i wspomagać płynność

Już 30% Polaków skorzystało z zakupu polisy OC/AC online

Już 30% badanych przez mfind.pl skorzystało z zakupu polisy OC/AC online, poinformował członek zarządu mfind.pl Bartłomiej Roszkowski. Z badań wynika również, że aż 82% Polaków słyszało o możliwości zakupu ubezpieczeń OC/AC przez internet. "Z naszych badań wynika, że Polacy mają dużą

KPMG: Niemal 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy wprowadzane przez RODO

większa świadomość o konieczności ochrony danych i ewentualnych konsekwencjach ich wycieku czy nieprawidłowego użycia, podano także. "Niezależnie od wieku dane urzędowe, finansowe i dane o stanie zdrowia najczęściej wskazywane są przez Polaków jako poufne. Pomimo, że dane takie jak lokalizacja (42

KPMG: 56% Polaków złoży zeznanie podatkowe za 2017 rok przez internet

się w miejscu zamieszkania, które jednocześnie jest miejscem zameldowania, a 11% respondentów zadeklarowało, że rozlicza się w miejscu zamieszkania, ale nie jest tam zameldowane. W miejscu samego zameldowania rozliczy się zaledwie 6% Polaków. Świadomość, że podatek PIT stanowi źródło dochodów

Bank Pocztowy udostępnił finansowanie mikroinstalacji OZE kredytem z premią BGK

zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze

Co zmieniła pandemia koronawirusa? Nowe technologie weszły pod strzechy i korzystają z nich także seniorzy

doświadczeniu życiowym poradziły sobie całkiem nieźle.  Zakupy przez internet E-zakupy żywności nigdy nie były w Polsce zbyt popularne. Polacy przed epidemią robili w ten sposób zaledwie 3 proc. zakupów spożywczych. Na gwałtowny wzrost zapotrzebowania handel okazał się nieprzygotowany. Klienci, którzy

DB: Większość Polaków nadal oszczędza na lokatach - niezależnie od dochodów

nawet co piątego juana. Jak pokazuje Międzynarodowy Fundusz Gwarancyjny, w Polsce co piąta złotówka jest przeznaczana na bieżące wydatki" - czytamy w komunikacie. Z najnowszego badania Deutsche Bank wynika, że rośnie świadomość finansowa Polaków i częściej odczuwają potrzebę oszczędzania. Już

Work Service: Ok. 60% osób po nabyciu praw do emerytury chce dalej pracować

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Po nabyciu praw emerytalnych zamierza dalej pracować 60,2% Polaków, wynika z badania Work Service przeprowadzonego wśród osób 60+. Niemal co trzecia osoba - 30,3% - kieruje się w tej decyzji możliwością dorobienia do otrzymywanego świadczenia. "W kontekście

Marie Brizard Wine & Spirits będzie produkować wino Sophia dla Eurocash

przeszło 2 latach rozmów udało nam się wypracować korzystne porozumienie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma marka Sophia w świadomości Polaków; cieszy nas, że winiarska legenda będzie posiadać naszą gwarancję jakości" - powiedział ekspert i główny mediator w sprawie, dyrektor

Samsung: Technologie mobilne pozwalają dostosować się m.in. do RODO

Samsung Electronics Polska. "Pomimo upływu 6 miesięcy od momentu wprowadzenia RODO, wiele firm nadal nie jest w pełni przygotowanych na wyzwania z tym związane. Wobec rosnącej świadomości Polaków w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa własnych danych może to stanowić poważny problem dla

Bank Pekao ma porozumienie o współpracy strategicznej z Warsaw Genomics

się w działania zmierzające do zwiększenia świadomości Polaków na temat profilaktyki nowotworowej, a w konsekwencji do zwiększenia wykrywalności nowotworów oraz poprawy skuteczności leczenia tej choroby, podał bank.  Warsaw Genomics wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół firmy

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

zaufania wskazuje zakład ubezpieczeń na życie (36,5%). "Taki wynik potwierdza, jak dużą pracę wykonały zakłady, przez lata budując świadomość ubezpieczeniową w firmach. Poprzez polisy grupowe i ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, zrodziła się trwała współpraca i zaufanie pomiędzy pracodawcami

Teraz Polska: Dla 74% konsumentów kluczowa w zakupach jest jakość, dla 69% cena

"Teraz Polska". Agencja ISBnews jest partnerem "Teraz Polska". "W ostatnich trzech latach zauważalna jest wyraźna zmiana zachowań konsumenckich. Od 2017 r. wyniki badań dowodzą, że Polacy, robiąc zakupy, na pierwszym miejscu stawiają jakość produktu (usługi), a dopiero na

Nowy indeks Selectivv Handel wzrósł o 3,9% r/r do 98,46 pkt w marcu

umożliwiał obserwację trendów związanych ze zwyczajami zakupowymi Polaków w kanale offline. Niewątpliwą zaletą projektu jest realizacja na dużych próbach (łącznie 20 mln obserwacji, 441 lokalizacji w 275 polskich miejscowościach) i niedeklaratywny charakter danych. Najbliższe lata z pewnością przyniosą wiele

PFR TFI: Założenia PPK pozytywnie ocenia 51% badanych, neutralnie - 37%

rzecz odkładania pieniędzy na przyszłość. "To racjonalne podejście do finansów w połączeniu ze świadomością, że koniunktura nie jest w gospodarce czymś stałym i niezmiennym, to dobry punkt wyjścia do rozmowy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że badani są przy tym nieufni i cechuje ich silna

KGHM został mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie

narodowego, a budynek odbudowany po II wojnie światowej stał się symbolem siły i determinacji Polaków, podkreślił. "To symbol polskich dokonań, waleczności i wartości, ale zarazem symbol wielkich trudów, jakie stawały się naszym udziałem, zwłaszcza w minionym wieku. Mając świadomość rangi i wymiaru

Fortum: Ponad połowa Polaków nie wie, jak zmienić dostawcę energii i gazu

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Już 90% Polaków ma świadomość, że może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej i gazu. Jednocześnie 53% ankietowanych nie wie, jak to zrobić lub błędnie uważa, że jest to skomplikowany proces, związany z koniecznością dopełnienia wielu formalności, wynika z

Wonga: 1/4 Polaków nie wie, że kredytodawca musi podać całkowitą kwotę do spłaty

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Tylko 3/4 Polaków wie, że przed udzieleniem finansowania kredytodawca ma obowiązek poinformować klienta o całkowitej kwocie zobowiązania, a tylko 41% ma świadomość, że może odstąpić od umowy kredytu w ciągu 14 dni od jej podpisania, wynika z badania firmy

KPF/IRG SGH: Ok. 73% polskich konsumentów widzi korzyści z przynależności do UE

korzyści z przynależności do Unii. W grupie badanych jedynie 7,7% zadeklarowało, że takich korzyści nie ma, zaś grupa stanowiąca 19,4% badanych miała ambiwalentny stosunek do tego zagadnienia" - czytamy w komunikacie. Największą korzyścią z przynależności do Wspólnoty jest dla Polaków możliwość

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

Polski. "Obrazuje to jak istotną rolę i przełożenie na kondycję polskiej gospodarki mają ubezpieczenia należności. Trend ten powinien zostać utrzymany" - podkreślił prezes KUKE. Działalność branży wpływa na bezpieczeństwo Polaków oraz wzrost gospodarczy i standard życia, podkreśliła

Infoscan we współpracy z UM w Białymstoku rozpoczął badanie bezdechu sennego

w Białymstoku jest efektem listu intencyjnego podpisanego z uczelnią w sierpniu. Wierzymy, że dzięki współpracy z tym ośrodkiem naukowym nie tylko zapewniamy spółce realizację dużego kontraktu, ale również robimy istotny krok w kierunku zwiększenia świadomości Polaków o zagrożeniach związanych z

Continuum Industries chce otworzyć biuro w Polsce, interesuje ją kolej do CPK

technologiczne możliwości i ograniczała swój potencjał wzrostu. To status quo chce zmienić szkockie Continuum Industries, założone przez dwóch Polaków w 2018 r., wyjaśniono. Spółka oferuje narzędzie CI Engine, które przy użyciu AI automatyzuje i optymalizuje proces planowania i projektowania infrastruktury. W

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76,65 mld zł po II kw. 2019

świadomości, że nie możemy oddać (22%), podano także. Spadek liczby niesolidnych dłużników przełożył się na nieznaczne obniżenie Indeksu Zaległych Płatności Polaków, który z punktu widzenia solidności płatniczej im jest niższy, tym lepiej. Wskaźnik pokazuje, ile osób z problemami finansowymi przypada na

Coraz chętniej kupujemy ubezpieczenie mieszkania czy domu. Polisę ma już 80 proc. Polaków

. ubezpieczonych domów Rosnącą świadomość Polaków potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez Kantar Public w czerwcu 2017 r. Jak się okazało, obecnie zaledwie nieco ponad 20 proc. ankietowanych nie ma ubezpieczenia domu czy mieszkania. – Polacy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie mogą się

BIG InfoMonitor: 55% Polaków traci pieniądze z powodu nietrafionych zakupów

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Na nietrafione zakupy traci pieniądze ponad połowa z Polaków (55%). 44% badanych wskazało, że co miesiąc ubywa im z tego powodu do 200 zł, 8%, czyli co dwunasty mówi, że marnuje nawet do 500 zł, a kolejne 3%, że jest to do 1000 zł i więcej, wynika z badania

Adecco i InfoPraca.pl: Młodzi Polacy są pewni pracy po skończeniu studiów

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Młodzi Polacy czują się dobrze przygotowani do wyzwań rynku pracy, a 70% badanych uważa, że po skończeniu studiów uda im się znaleźć pracę, wynika z badania "Młodzi ludzie i praca - marzenia a możliwości" Adecco Poland i InfoPraca.pl. "Dobre

Ruszył program 'Biznes kontra smog' zainicjowany przez PwC

, Jacobs (Ch2M), Wilson HCG oraz Zurich, podało PwC. Firmy aktywnie włączą się w działania, których celem jest edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego. "Systematyczna działalność edukacyjna w celu zwiększania świadomości ekologicznej Polaków jest jednym z kluczowych elementów skutecznej