świadomość finansowa

is

Rodzice dają najlepszą szkołę finansów

Rodzice dają najlepszą szkołę finansów

Z przeprowadzonych na Uniwersytecie Arizona badań wynika, że największy wpływ na świadomość finansową młodych ludzi mają rodzice

"Teraz będę ciężko pracować, żeby potem móc odpoczywać". Finansowe kłamstwa, które powinieneś przestać sobie wmawiać przed czterdziestką

W wieku 40 lat świadomość, że trzeba oszczędzać, to trochę za mało. Pora na realne działania, które mogą mieć duży wpływ na finansową przyszłość, z emeryturą na czele. By jednak tego dokonać, trzeba przestać sobie powtarzać pewne finansowe mity. Business Insider wymienia kilkanaście z nich. Zobacz najciekawsze.

Tylko co 5. z nas jest ubezpieczony na życie. ING chce to zmienić

80 proc. Polaków uważa, że odpowiedzialny człowiek powinien mieć ubezpieczenie na życie, a w praktyce posiada je tylko co 5. osoba. Powód to nie tylko słaba świadomość finansowa, ale też brak pieniędzy - wynika z badań MillwardBrown SMG/KRC dla ING Życie. - Umarłabym ze strachu, gdybym się zdała tylko na ZUS - mówi aktorka Grażyna Wolszczak.

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) jest obecnie na etapie wdrażania działań mających na celu realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (NIK), podał UKNF w stanowisku ws. informacji o wynikach kontroli NIK dot

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa. 4. Określenie ram prawnych dla

Rząd chce rozszerzyć skład KNF, zmienić system jej finansowania

wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF. 3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie

Colonnade: 70% polskich managerów zna tylko finansowe konsekwencje swych błędów

tylko kary finansoweŚwiadomość skutków ewentualnych błędów jest istotna w obliczu rosnącej liczby roszczeń, zwłaszcza że osoby pełniące funkcje we władzach spółek za ewentualne błędy odpowiadają własnym majątkiem. Kadra zarządzająca jest coraz bardziej narażona na ryzyko pojawienia się

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

naszych akcjonariuszy oraz dla wierzycieli finansowych to bardzo ważny moment, to osiągnięcie kamienia milowego w ramach planu naprawczego. Długo przygotowywaliśmy się do tej transakcji i cierpliwie rozmawialiśmy z potencjalnymi nabywcami, bo mamy świadomość wartości tych nieruchomości

Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

pracownikom, jest jakość przy wdrażaniu PPK. Przedsiębiorstwa mają pełną świadomość, że program wchodzi i nikt z niego nie zrezygnuje. Dlatego wsparcie merytoryczne firm we wdrożeniu programu jest nie tylko ważne, ale i doceniane" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.TV podsumowując I turę PPK

Santander BP: Banki nie powinny lekceważyć wielkich graczy w kontekście PSD2

de facto niewiele da się zrobić i wtedy ktoś ucierpi - w pierwszej kolejności klienci, ale też reputacja banków" - powiedział dyrektor. Podkreślił, że po wdrożeniu PSD2 w świadomości klientów "ekstremalnie trudna" będzie ocena, kto jest faktycznym dostawcą usługi finansowej. "

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

opłaty związane z zarządzaniem środkami (25%). "Planowanie oszczędności przez rodziców wydaje się być wartością dodaną programu 500+, który podniósł świadomość tego, jak ważne jest odkładanie pieniędzy w celu zabezpieczenia przyszłości finansowej naszych pociech. 66% Polaków chcących

KRD: Zaległości firm - multidłużników wynoszą 1,3 mld zł

. Bazując na naszych doświadczeniach w obsłudze zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw, widzimy, że firmy o wyższej świadomości biznesowej częściej monitorują partnerów w KRD. Jeśli ktoś dopisuje kontrahenta do bazy dłużników, pozostali dostają natychmiast informację o jego problemach

BAH ma umowę nabycia 100% udziałów SsangYong Polska za 1,075 mln zł

producenta specjalizującego się w produkcji SUV i crossoverów m.in. poprzez efektywną budowę świadomości marki w Polsce. Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 1,075 mln zł. "Samochody SsangYong wyróżniają się na tle konkurencji wysoką jakością. Realizując efektywną, długofalową

IX Europejski Kongres Finansowy odbędzie się w Sopocie 3-5 czerwca

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - IX edycja Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), która odbędzie się w Sopocie 3-5 czerwca br., będzie poświęcona zbliżającemu się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego oraz wyzwaniom i ryzykom, z którymi przyjdzie zmierzyć się i gospodarce, i

Rząd przyjął projekt ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

rozwiązania przewidują utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych.  Za nadzór i wyznaczanie kierunków działania Funduszu odpowiedzialna będzie działająca przy nim Rada Edukacji Finansowej, składająca się

Budimex miał 305,42 mln zł zysku netto, 417,01 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Budimex odnotował 305,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 464,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pod koniec lutego br. spółka podała wynika z wybrane dane finansowe ze

KNF cofnęła licencję Vestor DM i dała 2 miesiące na zakończenie działalności

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z naruszeniami, jakich dopuścił się Vestor Dom Maklerski podjęła jednogłośnie decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i wyznaczyła termin dwóch miesięcy na zakończenie działalności oraz

Prezes PZU: Podstawą innowacyjności sektora finansowego - innowacyjny nadzór

Sopot, 08.05.2019 (ISBnews) - Podstawą innowacyjności polskiego sektora finansowego będzie w coraz większej mierze innowacyjny nadzór, uważa prezes PZU Paweł Surówka.  "Jeżeli na serio uważamy, że konkurencyjność polskiego rynku finansowego w przyszłości będzie zależała od naszej

Diners Club: 55% MŚP ocenia swą kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Ponad połowa (55%) firm z sektora MŚP ocenia swoją obecną kondycję finansową jako dobrą (49%) lub bardzo dobrą (6%), wynika z badania "Kondycja finansowa Polskich MŚP" przeprowadzonego dla Diners Club Polska. Mimo, że wynik jest dla większości pozytywny

PKO TFI będzie zarządzało PPK pracowników Lidla

opłat za zarządzanie PPK do 30 czerwca 2020 roku, podano.  "Jako odpowiedzialny pracodawca, mamy świadomość tego, w jaki sposób przyjazne środowisko pracy i stabilne warunki zatrudnienia wpływają na zaangażowanie pracowników. To dzięki nim, jako firma wciąż się rozwijamy. W Lidl Polska

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości odbędzie się 15 marca

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Sektor finansowy w Polsce aktywnie włączył się w proces budowy społecznej świadomości finansowej poprzez rozwój m.in. Programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji". O tym jak realizować te działania skierowane do różnych grup społecznych, będą

SMEO/ERIF BIG: Ok. 2/3 małych firm zarządza finansami bez pomocy specjalisty

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Aż 64% właścicieli małych firm zarządza finansami na własną rękę - bez pomocy zewnętrznej firmy księgowej czy specjalisty. Co piąty właściciel w przypadku kryzysu finansowego pożycza pieniądze od znajomych, a 34% sięga po własne oszczędności. Do skutecznej

WIB i FGPW: Tylko 8% Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o finansach

18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%, wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019", zaprezentowanego podczas III Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.   Szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii, oceniają młodzi w wieku 18-34 lata (57% wskazań

OT Logistics miało 106,76 mln zł straty netto, 62,13 mln zł straty EBIT w 2018 r

rozpoczęliśmy proces uzdrawiania finansów grupy kapitałowej i poprawy efektywności. Mamy świadomość, że przed nami jeszcze długa droga, jednak jesteśmy zdeterminowani by dotrzeć do celu i realizujemy ustalony pod koniec 2018 roku plan naprawczy. Dzięki współpracy z naszymi wierzycielami i obligatariuszami

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

września 2019 r. tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności oznacza dla przedsiębiorców fundamentalne zmiany w rozliczeniach. Zobowiązani zostaną do wprowadzenia korekt w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo-księgowych. W celu prawidłowego

NFG: Co piątemu przedsiębiorcy banki odmówiły udzielenia kredytu w 2019 r.

(22,6%) i produkcyjną (22,1%). Nieco rzadziej odmowę słyszały firmy średnie (13%) oraz działające w branży handlowej (15,4%). "Kredyty przez wiele lat były jednym z najpopularniejszych narzędzi finansowych. Dotychczasowe nasze badania wskazują, że wybiera je 42,1% przedsiębiorców z sektora MŚP. A

UOKiK nałożył karę na PDM ws.sprzedaży obligacji GetBack

Edukacji Finansowej, której celem jest zwiększenie świadomości finansowej Polaków. Kara od PDM wpłynie do funduszu po uprawomocnieniu decyzji.  Urząd wszczął też postępowanie przeciw spółce GetBack w restrukturyzacji, jak informowała wczoraj spółka. Urząd zarzuca jej wprowadzenie konsumentów w błąd

Przeciętny wynik w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03/10 pkt

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Przeciętny wynik spółek giełdowych w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek

PKO TFI: 38% pracowników dowiaduje się o PPK z telewizji, 37% od pracodawców

pracodawcę (20%), możliwość wycofania pieniędzy w dowolnej chwili (20%) czy inwestowanie pieniędzy zgromadzonych w PPK przez wyspecjalizowane instytucje finansowe (14%). Wyniki wskazują też na wysoką świadomość korzyści płynących z korzystania z PPK. Ważne wydaje się też, że na pierwszym miejscu wśród

KPMG: 9 na 10 firm deklaruje wdrożenie PPK w minimalnej wersji

systemów IT do obsługi programu jest najistotniejszym elementem mającym wpływ na wdrożenie PPK (61% wskazań). Czterech na dziesięciu respondentów badania wskazuje również na potrzebę uzyskania wsparcia na etapie wdrożenia ze strony instytucji finansowej oraz zapewnienia właściwych zasobów i  

ZBP: Co drugi senior ma kartę kredytową, 68% korzysta z bankowości internetowej

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Ponad połowa seniorów (54%) wspiera finansowo swoje dzieci i wnuki, przy czym 86% nie oczekuje takiego wsparcia od rodziny. Seniorzy chętnie korzystają z produktów bankowych - co drugi posiada kartę kredytową, a 46% konto oszczędnościowe. Aż 68% co najmniej

Grant Thornton/Euler Hermes: 57% CFO stwierdziło poprawę r/r kondycji swych firm

obszarów rynku lub raczej – szukają go zbyt późno, o czym świadczy m.in. tegoroczny blisko 50-proc. wzrost liczby niewypłacalności polskich spółek akcyjnych. CFO mają świadomość, że wiele firm zarówno organizacyjnie, jak i finansowo wykazuje się niezbyt dużą efektywnością działania, a tym samym

Wonga: Ponad 1/2 Polaków nie wie, że inflacja powoduje spadek wartości pieniądza

inwestowaniem pieniędzy. Najwięcej Polacy wiedzą o zarządzaniu domowym budżetem i ochronie danych osobowych, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie platformy Kapitalni.org, należącej do Wonga Polska.  Mimo, że blisko dwie trzecie Polaków uważa, że wiedza finansowa jest potrzebna, nie widać, aby

PZIP/FRRF: Zysk netto sektora pożyczek pozabankowych wyniósł 212,3 mln zł w 2017

się koszty obsługi pożyczek przez konsumentów, ale zmieniła się również świadomość instytucji pożyczkowych w zakresie budowania relacji z klientem" - dodała prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Agnieszka Wachnicka. Według szacunków Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Polskiego Związku

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

i 30% w regionie). Świadomość technologiczna dyrektorów finansowych nie jest wysoka. "Większość z nich nie jest, bądź nie wie, czy jest przygotowana na zmiany spowodowane nadejściem nowych technologii. Co trzeci dyrektor deklaruje, że wie jak zmienią one sposób dostarczania towarów i usług

Idea Bank podjął współpracę z Polską Ligą Esportową

drzemiący w esporcie. Dodatkowo to dla nas ogromny zaszczyt, że Liga wraz z polską instytucją finansową będą rozwijać esport. Mamy też świadomość, że razem zmierzamy w dobrą stronę, bo partnerstwo umożliwi nam jeszcze szybsze profesjonalizowanie rodzimego esportu. A to korzyści dla całej branży i wszystkich

KRD: Firmy pobiorą w br. 36 mln raportów o kondycji finansowej kontrahentów

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Firmy pobrały 26,3 mln raportów o kondycji finansowej kontrahentów i konsumentów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 r., wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Do końca roku liczba ta przekroczy 36 mln. Jeszcze cztery lata temu firmy pobrały 27,3

InPost: 74% kupujących w internecie korzysta z Paczkomatów

odebrało za ich pośrednictwem paczkę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Stopniowo wzrasta świadomość możliwości nadawania przesyłek za pomocą Paczkomatów - już 84% badanych wie, że może skorzystać z takiej usługi. Skłonność do polecenia Paczkomatów kształtuje się na bardzo wysokim poziomie

Rząd przyjął projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zaproponowane rozwiązania mają poprawić warunki funkcjonowania przemysłu

Grupa WP nadal szuka odpowiedniego celu do przejęcia za granicą

spotkania z jednego z krajów z nami sąsiadujących w sprawie ewentualnego przejęcia. Cały czas działamy. Mamy świadomość, że ta pierwsza nasza akwizycja musi być dobrze przemyślana, a chcielibyśmy przejąć wicelidera albo lidera na danym rynku. Jesteśmy pod tym względem bardzo selektywni. Chcemy dokonać

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

Inwestycyjny (EBI) i globalną pracownię badania opinii publicznej YouGov. Liczby te wskazują, że chociaż Polacy są nieco większymi optymistami niż ogół Europejczyków, świadomość szans dla gospodarki, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu, jest nadal niewielka - zarówno w Polsce, jak i na całym

PFR TFI: Założenia PPK pozytywnie ocenia 51% badanych, neutralnie - 37%

rzecz odkładania pieniędzy na przyszłość. "To racjonalne podejście do finansów w połączeniu ze świadomością, że koniunktura nie jest w gospodarce czymś stałym i niezmiennym, to dobry punkt wyjścia do rozmowy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że badani są przy tym nieufni i cechuje ich silna

KGHM został mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź objął swoim mecenatem Zamek Królewski w Warszawie, poinformował prezes Marcin Chludziński. Dyrekcja Zamku przy wsparciu finansowym KGHM przygotowała program wydarzeń artystycznych, historycznych i naukowych w ramach obchodów 400-lecia ukończenia

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r., w tym spółka życiowa - 471 mln zł, a spółka majątkowa - 451 mln zł. "Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły zakładane cele finansowe, osiągając łącznie wynik

Antal: Średnia pensja wyższej kadry zarządz. wzrosła o 8 tys. zł w 2014-2018 r.

. Jednocześnie świadomość na temat wynagrodzeń jest już tak duża, że coraz częściej także osoby dopiero zaczynające karierę w IT dyktują warunki finansowe, oczekując pensji wyższej o przynajmniej 15-20% od przyjętego standardu" - powiedziała senior consultant IT services w Antal Urszula Dębniak, cytowana w

Skarbiec TFI chce sięgnąć po klientów z zagranicy

jego stopa zwrotu sięgnęła już prawie 3%. Milewska zwróciła uwagę, że bardzo istotnym projektem, który rozwija obecnie Skarbiec TFI jest oferta w zakresie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). "Jesteśmy do tego przygotowani. Mamy pełną świadomość swojego miejsca w tym projekcie biorąc pod

Orange Polska prognozuje wzrost r/r EBITDAaL w 2019 roku

wykazywanego pod standardem MSSF 15, wskazał operator. "Począwszy od 2019 roku, spółka będzie raportować wyniki finansowe zgodnie z nowym standardem rachunkowości MSSF 16. Podstawowym celem nowego standardu jest zapewnienie jednolitej metody księgowania wszystkich umów leasingowych. Umowy klasyfikowane

KPMG, ZBP: Firmy technologiczne największą konkurencją banków w ciągu 3 lat

przypadkach nie bez znaczenia jest świadomość kontroli KNF, a także ochrona środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podczas korzystania z usług finansowych jednym z najważniejszych aspektów, na który zwracają klienci, jest bezpieczeństwo. W opinii większości respondentów (72%) bezpieczeństwo

Kowalczyk: W programie 'Czyste Powietrze' złożono wnioski na ponad 2 mld zł

program o ogromnej skali finansowej - jego budżet wynosi 103 mld zł, a realizacja planowana jest do 2029 r." - przypomniał minister. "Pomagamy nie tylko w wymianie pieców, ale również w termomodernizacji budynków. Dotychczas w ramach programu podjęto ponad 55 tys. uchwał o udzieleniu

Fundacja Citi Handlowy:Większość Polaków przekracza planowane wydatki świąteczne

finansowej równowagi. Jedynie co czwarty planuje swoje wydatki w perspektywie półrocznej - tyle samo osób uwzględnia święta w swoim budżecie.  "Z kolei aż 73% z nas deklaruje, że świąteczne wydatki przerosły oczekiwania, a to oznacza, że  kolejnych miesiącach trzeba będzie zacisnąć pasa

Mastercard: 96% polskich internautów korzysta z usług e-bankowości

społecznościowych, mają największe zaufanie w Europie (średnia europejska odpowiednio 21% i 11%), wskazano. Jednocześnie instytucje finansowe wprowadzające nowe usługi w oparciu o ekosystem bankowości otwartej muszą być przygotowane na konieczność edukacji klientów. Polacy mają bowiem małą świadomość

KPMG: Personalizacja kluczem do wygrania walki o klientów usług bankowych

swoją wiarygodność - 9 na 10 Polaków deklaruje, że ma zaufanie do swojego banku, a zdeponowane środki finansowe są bezpieczne" - wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Czy klient jest najważniejszy? Na bank! Analiza doświadczeń klienckich oferowanych przez banki w Polsce".  Jednak

Neuca szacuje wzrost rynku hurtu aptecznego na 3-4% w 2019 r. 

wzrostowa tendencja rynku hurtu aptecznego, co będzie efektem występowania kilku czynników. Najważniejsze z  nich to proces starzenia się społeczeństwa (czynnik demograficzny) oraz zjawisko wzrostu świadomości (czynnik społeczny), dodatkowym istotnym elementem jest zwiększenie poziomu dostępnych

Global Cosmed miał 1,02 mln zł zysku netto, 2,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019

utrzymywania dyscypliny kosztowej. EBITDA wyniosła 8,4 mln, co pozwala oczekiwać realizacji rocznej prognozy, którą zarząd określił na 14 mln zł. Wraz z poprawą wyników finansowych, spółka przyśpiesza rozwój strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart Natural i Sofin, podała spółka w osobnym komunikacie

Kruk jest gotów finansowo i operacyjnie przejąć wszystkie portfele GetBacku

br. wobec 1,2x na koniec 2017 r.  "Mam świadomość, że jesteśmy dziś najlepiej przygotowaną firmą, aby te sprawy [z GetBacku ] obsłużyć i zrobić tak, by utrata wartości była minimalna" - podkreślił.  Zasępa poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego nie rozmawia z Krukiem nt

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Blisko 60% gospodarstw domowych w Polsce zdecydowanie odrzuca możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej w okresie najbliższego roku, wynika z badań prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH

Polska Agencja Kosmiczna: Polska została członkiem Konsorcjum SST

środków Unii Europejskiej, których budżet w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej może wynieść ponad 350 mln euro, podano także. Komisja Europejska uruchomiła w 2014 r. program SST związany z monitorowanie obiektów kosmicznych (satelitów i śmieci kosmicznych). Do jego koordynacji powołano

NCBR i PARP ogłosiły XXII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polsce. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "Innowacje są siłą napędową gospodarki. Z pomocą instytucji takich jak Polska Agencja Rozwoju

Sejm przyjął nowele dot. Ordynacji podatkowej i split paymentu

, którzy nie mają świadomości o nadchodzących zmianach. Przemawiają za tym również dotkliwe sankcje związane z niewywiązywaniem się z nowych obowiązków. Mechanizm podzielonej płatności oznacza dla przedsiębiorców fundamentalne zmiany w rozliczeniach. Zobowiązani zostaną do wprowadzenia korekt w

Pracownicze plany kapitałowe lada moment staną się obowiązkowe. Ale wiele firm jest na nie nieprzygotowanych

Do 25 września pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób mają czas na porozumienie się z pracownikami co do wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w firmie, a do 25 października muszą podpisać z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Pracownicze plany

PIOT: PMI dla sektora tekstylno-odzieżowego: 50,2 pkt na IV kw. 2019 i I kw. br.

;Przedsiębiorcy z branży odzieżowej spodziewają się pogorszenia portfela zamówień, zarówno krajowych jak i eksportowych, wzrostu zapasów i pogorszenia sytuacji finansowej w związku ze spodziewanymi opóźnieniami płatności (z wyłączeniem bieliźniarstwa, gdzie trendy są bardzo optymistyczne)" - wskazał prezes

DB Energy optymistycznie patrzy na perspektywę kolejnego roku obrotowego

rozmowie z ISBnews. W kraju spółka ma zidentyfikowane projekty o wartości ponad 300 mln zł i planuje realizację projektów o wartości 30 mln zł w ciągu trzech lat. DB Energy podpisała także wstępne porozumienie z międzynarodową instytucją finansową, dzięki czemu spółka, w ciągu dwóch lat może zrealizować

Asseco liczy na pierwsze wdrożenia Asseco Voice Banking w IV kwartale

wzrosnąć do 50%. Branża finansowa również przygotowuje się do tych zmian. Wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom w inkubatorze Asseco Innovation Hub powstaje jeden z pierwszych na polskim rynku produktów - Asseco Voice Banking, umożliwiający obsługę głosową bankowości internetowej. Nad rozwiązaniem pracuje

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

administracja skarbowa ma tego świadomość - pytanie tylko, na ile skuteczne okażą się planowane aktualnie rozwiązania" - powiedział partner odpowiedzialny za praktykę sporów podatkowych w PwC Polska i jeden z liderów sieci Tax Controversy and Dispute Resolution w PwC na Europę Środkowo-Wschodnią Jan

Pietraszkiewicz z ZBP: Warto rozważyć oferty kredytów stało/zmiennoprocentowych

Sopot, 19.06.2018 (ISBnews) - Aby uruchomić na większą skalę kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową, potrzebna jest skoordynowana praca regulatorów, nadzorców, a także instytucji finansowych i klientów, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. Według niego

PGNiG OD i BOŚ Bank rozpoczęły współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza

przejazdami, podłóg na gruncie, podano. "Obie nasze instytucje prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej swoich klientów. Zdecydowaliśmy się połączyć siły, aby zwiększyć zasięg oddziaływania oferty i rozwiązań finansowych

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm gospodarujących odpadami wynoszą 237 mln zł

Kredytowej (BIK). Przyrastająca ilość śmieci i coraz większa świadomość ich negatywnego wpływu na środowisko powodują, że rośnie znaczenie firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska i społeczeństwa, podano. "Tym bardziej niepokojące jest, że dynamika

PZU chce utrzymać w br. poziom przypisu składki z 2017 roku

zawsze jest czynnikiem zarówno liczby klientów, jak i średniej ceny. Rok 2017 był wyjątkowy, ponieważ mieliśmy znaczący ruch na cenach OC, które też pomogły w składce. W tym roku walczymy o to, by poziom przypisu składki utrzymać, nawet podbić, choć mamy świadomość, że będziemy tutaj

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

, że zaletą systemu jest jego elastyczność, a z oszczędności będzie można w określonych przypadkach skorzystać przed 60 rokiem życia" - czytamy w komunikacie.  Dla pracowników znaczenie ma też to, jaka instytucja finansowa będzie zarządzała ich PPK. Najwięcej badanych jako instytucję godną

Wonga: 1/4 Polaków nie wie, że kredytodawca musi podać całkowitą kwotę do spłaty

świadomością finansową nie jest najlepiej. Mimo iż korzystamy z takich produktów, jak pożyczki czy kredyty, to nadal nie mamy wystarczającej wiedzy na temat przysługujących nam praw zarówno przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej trwania. Nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto

Doradcy z ZFDF sprzedali kredyty hipoteczne wartości 3,8 mld zł w IV kw.

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) pośredniczyły w udzieleniu kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad 3,805 mld zł w IV kw. 2016 r. wobec 3,735 mld zł kwartał wcześniej, podał związek. Sprzedaż produktów

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

. Rezultatem działań podjętych w ramach konkursu ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł (OZE), w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Wyzwanie to również ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej OZE i korzyści finansowych

KPF: Zmiany w ustawie dot. upadłości wpłyną negatywnie na moralność finansową

społecznego instytucji prawnej, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) przekazała autorom drugiej wersji projektu swoje stanowisko, w którym wskazuje, że przyjęcie takiego rozwiązania będzie negatywnie oddziaływać na moralność finansową społeczeństwa poprzez akceptację zachowań sprzecznych z

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

systemu gospodarczego kraju, dzięki któremu przedsiębiorstwa czują się bezpieczniej prowadząc swoją bieżącą działalność. Istotną rolę w tej działalności odgrywa kredyt kupiecki, a branża ubezpieczeniowa zapewnia jego zabezpieczenie chroniąc płynność i kondycję finansową wielu przedsiębiorstw"

Rzecznik Finansowy: Klienci złożyli 318 tys. reklamacji od 11 X do 31 XII ub. r.

kompetencjach Rzecznika Finansowego powoli dociera do świadomości klientów. Na dziś notujemy około 50 skarg tygodniowo i spodziewam się, że ta liczba będzie rosła z każdym miesiącem naszej działalności" - powiedziała dyrektor wydziału klienta rynku bankowo-ubezpieczeniowego Agnieszka Wachnicka. Spośród

Ultimate Games i Gaming Factory powołali spółkę do portowania gier na VR

na przyszły rok oraz kolejne lata są bardzo pozytywne. Mając tę świadomość, powołaliśmy nową spółkę, w której dedykowany zespół zajmie się przystosowaniem gier z portfolio Gaming Factory i Ultimate Games do technologii VR. Posiadamy projekty o zróżnicowanej tematyce, naszym zdaniem wiele z

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

świadomości ubezpieczeniowej – mówi Jerzy Wieczorek, kierownik zespołu w Biurze Produktów Masowych PZU. Często szkoły decydują o wyborze ubezpieczyciela jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie i ich rodzice często mogą tylko podjąć decyzję o tym, że przystępują bądź nie do ubezpieczenia na

JWA planuje publikację prognoz na 2016 i 2017 w 'najbliższym czasie'

finansowania z rynku finansowego w przyszłości.  "Na podstawie dotychczasowych wyników działalności prognozujemy stały wzrost wartości spółki" - podkreślił prezes JWA podczas debiutu.  Cele jakie stawia przed spółką to zwiększenie świadomości marki, ekspansja za zagranicę i rozwój

EKG: Zaangażowanie Polski w zieloną energię opłaci się w przyszłości

Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Ich zdaniem, niezbędna jest ścisła i długofalowa współpraca instytucji rządowych, wytwórców energii oraz podmiotów z rynku finansowego, które ostatecznie będą finansować sporą część tych inwestycji. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG. "Zmiany

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Ewentualny wzrost cen energii, jeśli nastąpiłby wbrew zaproponowanej przez rząd ustawie, która ma temu przeciwdziałać, nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytut

Sun&Snow oferuje świadczenia pozapłacowe dla pracodawców

Sedlak&Sedlak. Jak wynika z badania, 76,6% pracowników jest skłonnych do współfinansowania benefitów w zamian za poszerzenie oferty i odsetek ten rokrocznie rośnie. Oznacza to coraz większą świadomość pracowników i nowe wyzwania dla pracodawców. To jest też pośrednio odpowiedź na tak

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

wśród 284 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w IX Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, najniżej została oceniona stabilność przepisów podatkowych (tak stwierdziło 85% ankietowanych).  Agencja ISBnews była patronem medialnym Kongresu

Skarbiec Holding miał 19,6 mln zł zysku netto, 23,9 mln zł EBIT w 2017/2018

. "Patrząc na same wyniki finansowe spółki odnotować należy 16% wzrost opłaty stałej za zarządzanie rok do roku oraz pobranie ponad 15 mln zł opłaty zmiennej - to wprawdzie rezultat niższy niż w poprzednim roku obrotowym, ale trzeba mieć świadomość, że poprzedni rok pod kątem success fee był

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

rynku, podano. "Cechą charakterystyczną rynków rozwiniętych jest przewaga faktoringu pełnego nad jego formą niepełną. Tak też jest od pewnego czasu na polskim rynku: oferta faktorów w opcji pełnej stanowi 52% ich obrotów. Świadczy to o wysokiej świadomości ekonomicznej klientów korzystających z

TogetherData: Zapotrzebowanie na analitykę danych w Polsce wzrośnie o 30% w 2019

nawet o 25-30%. Głównymi czynnikiem rozwoju 'datyzacji' polskiego biznesu będzie rozwój chmury publicznej oraz zmiana świadomości przedsiębiorców, wynika z analizy firmy TogetherData. Wyzwaniem może być wieloźródłowość danych, albowiem polskie przedsiębiorstwa będą się gubić w kwestii systematycznej

ITA: Import włoskich produktów spożywczych do Polski sięgnie 934 mln euro w br.

pomidorów - wartość ich eksportu do Polski wyniesie w tym roku prawie 80 mln euro, dając firmom z Włoch 25-proc. udział w krajowym rynku, prognozuje także ITA.  "Polacy w coraz większym stopniu wybierają oryginalne wyroby z Włoch. Nic dziwnego, bowiem świadomość ich wartości i jakości staje

Instytut Millenials, PFR TFI: 65% osób z pokolenia Y nie słyszało o PPK

, które we współpracy z PFR TFI przeprowadził Instytut Millenials. Najmłodsi pracownicy z pokolenia Y tj. urodzeni od 1982 roku należą do grup zawodowych, na które z największą nadzieją spoglądają twórcy programu PPK.  "Dojrzewanie w czasach kryzysu frankowego i światowego kryzysu finansowego

Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpił do TUW PZUW

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpiły do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, poinformowało PZU. "Rośnie świadomość ubezpieczeniowa pacjentów placówek medycznych, którzy są mocno wspierani

Bank Pekao i Synerise nawiązały współpracę na rzecz cyfryzacji społeczeństwa

projekty edukacyjne budujące cyfrową świadomość i kompetencje wśród uczniów oraz ich nauczycieli. W ramach programu sfinansowane zostaną zajęcia dodatkowe w 1 500 szkołach i przedszkolach. Pozwolą uczniom rozwijać swoje umiejętności, poszerzać zakres zainteresowania nowymi technologiami, a także

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

rozmów z wierzycielami o umowie tzw. przerobowej, następnie wydzierżawieniu, a finalnie nabyciu przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania i składając ofertę w tym zakresie, mieliśmy świadomość, że to nie będzie łatwe zadanie, ale rzeczywistość pokazała, że jest znacznie trudniejsze, niż się

Elemental Holding ma umowę sprzedaży 49% udziałów spółki na Litwie dla PFR TFI

;Finalizacja umowy z PFR TFI to ważny element realizacji dalszej strategii spółki. Będziemy mogli wykorzystać środki finansowe na planowane akwizycje i dalszy rozwój organiczny. Umocnienie pozycji na rynku Europy Zachodniej to dla nas priorytet - a dzięki stabilnemu partnerowi finansowemu będziemy mogli

UOKiK chce, by banki udzielały kredytów hipotecznych na stałą stopę proc.

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oczekuje, że banki wprowadzą do oferty kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu w celu lepszej ochrony podczas trwania wieloletniej umowy kredytowej oraz zapewnienia stabilności sektora finansowego w

NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

instytucjonalnych i 0,99% dla indywidualnych i przejrzysty - dokładnie wiadomo, skąd się bierze stopa zwrotu. Strategia inwestycyjna funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest replikacja WIG-ESG" - czytamy w komunikacie. "Świadomość klientów TFI w

KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

finansowej z odpisów w uldze. Niewątpliwie optymistyczny jest fakt, że każdego roku z ulgi korzysta więcej firm, a spośród ankietowanych aż 52% planuje odliczyć koszty z działalności B+R za 2019 rok. Większość przedsiębiorstw zaoszczędzone pieniądze przeznaczyła na realizację nowych projektów bądź

Glapiński: Powrót nadzoru bankowego do NBP ułatwi realizację zadań banku

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) powinien ponownie sprawować nadzór nad systemem bankowym, uważa prezes NBP Adam Glapiński. Według niego, działanie na rzecz utrzymania stabilności systemu bankowego byłoby wtedy skuteczniejsze. "Jako prezes NBP mam świadomość

BSC Drukarnia Opakowań miała szacunkowo 25,78 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 19,03 mln zł wobec 14,4 mln zł zysku rok wcześniej. W I półroczu 2019 roku emitent osiągnął zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (m.in. sprzedaż używanej maszyny) w kwocie 662 tys. zł versus 36 tys. zł w I półroczu 2018 roku. Zysk ten odpowiednio

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

były eksporterami), a więc i mniejsze zasoby. Mając tego świadomość, firmy broniły swoich finansowych podstaw działalności, starając się bardziej aktywnie i wybiórczo kredytować sprzedaż, wskazano także. "Skracanie obiegu należności w odpowiedzi na większe zagrożenie braku zapłaty to nic nowego

ZBP: Polacy widzą, że nadmierne obciążenia banków mają przełożenie na ceny usług

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Polacy mają świadomość, że nadmierne regulacje i obciążenia sektora bankowego są przenoszone na klientów w postaci niżej oprocentowanych depozytów i droższych kredytów, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. Potwierdzają to

Nationale-Nederlanden: Ponad 60% pracowników największych firm słyszało o PPK

;Większa świadomość wśród pracowników nie jest zaskakująca. W ostatnich miesiącach dużą rolę odegrały kampanie informacyjne. Dzięki nim pracownicy nie tylko mogli usłyszeć o nowym rozwiązaniu, ale przede wszystkim poznać jego zasady. Pomimo, że część pracy edukacyjnej została już wykonana, nadal konieczne

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

tego typu zjawiskami jest spójna strategia zarządzania ryzykiem katastrof, uwzględniająca rolę administracji centralnej, samorządów i sektora prywatnego, wynika z raportu przygotowanego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).   "W Polsce, mimo że wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń