świadomość ekologiczna

Katarzyna Jaklewicz

Jak grillować ekologicznie? Uwaga na pułapki!

Jak grillować ekologicznie? Uwaga na pułapki!

Kopcący brykiet, tłusta kiełbasa i masa plastikowych śmieci? Niekoniecznie! Zobacz, jak cieszyć się urokami letniego grilla, robiąc to ekologicznie i nowocześnie.

PIPS: Branża obuwnicza chce ograniczenia niskiej jakości importu spoza UE

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego (PIPS) zależy na zmianie świadomości konsumenta w kierunku postrzegania wyrobów ze skóry jako produktów w pełni ekologicznych i naturalnych, poinformował prezes Izby Marek Górecki. Według niego, najważniejsza dla branży

Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały umowę dot. inwestycji energetycznych

elektroenergetycznych na terenie Warszawy. "Inteligentne miasta to nie tylko innowacje technologiczne. To także efektywna współpraca partnerów zaangażowanych na rzecz nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Podpisanie porozumienia to krok w stronę stworzenia przyjaznych warunków dla miejskich inwestycji

Gemius: 61% kupujących w Internecie wskazuje, że najczęściej wybiera Paczkomaty

się taka zmiana. Dostawy do Paczkomatów są znacznie bardziej ekologiczne niż dostawy kurierskie. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów będzie wymuszać na branży logistycznej wprowadzenie bardziej prośrodowiskowych rozwiązań. Jestem dumny, że Polska jest pionierem w jednym z najbardziej

TrybEco: Mikroelektromobilność jest wstępem do dużej elektromobilności

, jeśli chodzi o przyszły rozwój, wiele zależeć będzie od podejścia polskiego rządu i Unii Europejskiej, bo nasze przepisy regulujące ten rynek wciąż raczkują w porównaniu do innych krajów. "Powoli doganiamy inne kraje UE, jeśli chodzi o świadomość ekologiczną, ale ten proces musi potrwać. Realnie

UOKiK nałożył ponad 120 mln zł kary na Volkswagen Group Polska

przyjazne środowisku. Rośnie świadomość ekologiczna Polaków, więc wiele osób mogło celowo wybierać samochody, które emitują mniejsze ilości szkodliwych substancji" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. Koncern Volkswagen stosował w samochodach Volkswagen, Audi

KE: Branże odzieżowa i obuwnicza w Polsce potrzebują automatyzacji i robotyzacji

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Szansą dla polskiego sektora tekstylnego, odzieżowego, skórzanego i obuwniczego (TCLF) będzie w kolejnych latach automatyzacja i robotyzacja, nowe technologie i rozwój produktów ekologicznych, uważa Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego

EIM: Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce potrzeba 87 tys. ton miedzi w 20 lat

dalej. EIM podkreśla też, że wysoki popyt na miedź przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej europejskich społeczeństw, przyczyni się do stopniowego zwiększania znaczenia projektów recyklingowych w przemyśle. Miedź można wielokrotnie poddawać recyklingowi bez utraty wydajności i jakości

ZA Puławy ograniczą emisję szkodliwych tlenków azotu dzięki wsparciu z NFOŚiGW

, przewiduje także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez odpowiednie działania edukacyjne. W Puławskim Parku Technologicznym najpierw organizowane będą konferencje i prelekcje dla grup, a następnie instalacja udostępniona zostanie zwiedzającym. Tym sposobem realizacja zadania

PSPA: 19% firm planuje włączyć do swoich flot pojazdy elektryczne lub hybrydowe

popularność wśród polskich przedsiębiorców różnymi formami nowej mobilności, zwłaszcza car sharingiem oraz ride sharingiem. Rozwój usług tego typu wynika z coraz większej świadomości ekologicznej Polaków, poszukiwania możliwości szybkiego i wygodnego przemieszczania się oraz braku konieczności

KPMG: 54% Polaków gotowych zapłacić więcej za odzież 'made in Poland'

produkt więcej od 11% do 20% wyjściowej ceny importowanego produktu" - czytamy dalej.  Według autorów raportu zmiany klimatyczne wpływają na coraz większą świadomość konsumentów i stopniową zmianę postaw, także w obszarze mody. "Za zakup ekologicznych produktów Polacy deklarują

PIE: Polska nie osiągnie 30% udziału OZE w zużyciu energii przed 2026 r.

odnawialnych w zużyciu energii finalnej przekroczy 30%, jest niska świadomość ekologiczna (wskaźnik wpływu bariery: 89), ale dużymi barierami są też wysokie koszty wdrożeń technologii innowacyjnych (79), niestabilność polityczna i struktur władzy (74) oraz niski poziom nakładów państwa na B+R (69)"

EIM: 64% Polaków chce odejścia od energetyki opartej na węglu

zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego i nowotworów (57%), a surowiec ten nie jest ekologiczny (46%). Co trzeci badany uważa również, że tradycyjna energetyka jest bardzo kosztowna. "W ostatnich latach widzimy znaczny wzrost świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, będący efektem m.in

mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców MŚP

mLeasing w ciągu jednego dnia roboczego, podano. "Świadomość ekologiczna rośnie, zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy to ze względów etycznych, czy marketingowych. Nasza nowa oferta im to ułatwia

Projekt Accolade w Legnicy otrzymał 21 mln euro finansowania z Banku Pekao

harmonogramem.  "Infrastruktura magazynowo-przemysłowa w czasach epidemii nabrała jeszcze większego znaczenia. Mając świadomość roli, jaką odgrywają w funkcjonowaniu całej gospodarki nasze obiekty, szczególnie ważne było dla nas zachowanie ciągłości prac w ramach najnowszej inwestycji w Legnicy

PGNiG OD i BOŚ Bank rozpoczęły współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza

przejazdami, podłóg na gruncie, podano. "Obie nasze instytucje prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej swoich klientów. Zdecydowaliśmy się połączyć siły, aby zwiększyć zasięg oddziaływania oferty i rozwiązań finansowych

Mo-Bruk miał 40,09 mln zł zysku netto, 50,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

zapotrzebowanie rynku" - dodał Mokrzycki. "Przez najbliższe kilka lat czeka nas okres intensywnego wzrostu. Wpływ na to będą mieć zmiany otoczenia prawnego oraz rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Chcę również podkreślić zdecydowane działania organów ścigania, które 

DNB, PwC: 44% firm widzi korzyści finansowe z działań proekologicznych

przychody. Im bardziej negatywny jest wpływ danej branży na środowisko, tym trudniej o efekty. Zainteresowanie działaniami prośrodowiskowymi będzie jednak rosło, przede wszystkim dlatego, że rośnie świadomość konsumentów" - powiedział prezes DnB Bank Polska Artur Tomaszewski podczas prezentacji raportu

innogy Stoen Operator podpisał list intencyjny z władzami Warszawy

mogli nie tylko efektywnie działać, ale również - w długofalowej perspektywie - wspólnie zwiększać wśród warszawiaków świadomość dotyczącą korzyści płynących z wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, rozwoju sektora elektromobilności oraz rozwiązań z obszaru smart city"

Biomass Energy Project spodziewa się wzrostów przychodów w II półroczu

pojazdów pływających oraz lądowych. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa w związku z ochroną środowiska oraz wprowadzaniem rozwiązań legislacyjnych premiujących użytkowników pojazdów ekologicznych, można zakładać, że jest to bardzo perspektywiczny kierunek rozbudowy spółki" - dodał prezes

ARC Rynek i Opinia/FOB: 38% Polaków kupuje więcej, niż potrzebuje

mogłaby się pozytywnie przyczynić do ochrony środowiska. W tej grupie przeważają kobiety i osoby z wyższym wykształceniem. "Z naszego badania wynika, że w Polakach budzi się świadomość ekologiczna i powoli dają temu wyraz w swoich zachowaniach zakupowych. Zdecydowanie pionierami w tym zakresie są

Lotos i PGNiG zrealizowały pierwsze komercyjne bunkrowanie statków gazem LNG

Gdyni. Firmy kontynuują współpracę w tym obszarze - wzmocni ona konkurencyjność polskich portów i spopularyzuje ekologiczne paliwo LNG na Bałtyku. "Bunkrowanie statków gazem ziemnym w postaci skroplonej stanowi kolejną z bardzo wielu możliwości wykorzystania gazu, który PGNiG sprowadza do Polski

Capital Park będzie partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Spółki Eko-Bryza, Investeko i Capital Park (jako partner strategiczny) zrealizują projekt "Nowy Wełnowiec", stanowiący wielofunkcyjną, ekologiczną i zieloną dzielnicę w północnej części Katowic, poinformowali przedstawiciele spółek. Projekt obejmie

Kowalczyk: W programie 'Czyste Powietrze' złożono wnioski na ponad 2 mld zł

jego najważniejsze zasady i założenia. W całym cyklu spotkań uczestniczyło ponad 170 tys. osób.  "Kontynuujemy nasze działania edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce. Tym razem poprzez kampanię społeczną 'Czyste Powietrze - zdrowy wybór!' chcemy kształtować świadomość

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

realizują nasze ambitne cele uczynienia Europy bardziej ekologiczną, innowacyjną i sprawiedliwą. Będziemy to kontynuować za pomocą instrumentu NextGenerationEU" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie. Prezes Grupy Europejskiego Banku

Żywiec Zdrój rozbudowuje zakład rozlewniczy w Radziechowy-Wieprz za 90 mln zł

zakładu oraz wzrostu zatrudnienia, inwestycja przyniesie najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne" - czytamy w komunikacie.  Inwestycja powstaje na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jej zakończenie planowane jest w I połowie 2020 roku, podano także. "Po ukończeniu

BIG InfoMonitor: 44% Polaków jest gotowych działać pro-eko bez względu na koszty

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Znakomita większość Polaków (82%) ma świadomość ekologicznych problemów, z którymi boryka się nasza planeta, wynika z badania przeprowadzonego przez Quality Watch na potrzeby Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Częściej tematyka kryzysu klimatycznego jest

Grupa Lotos ma list intencyjny z gminą Tczew ws. wodoru do napędu autobusów

wodoru - Polska jest jednym z czołowych producentów tego paliwa przyszłości. Cieszy nas współpraca z kolejnym miastem w naszym regionie w obszarze niskoemisyjnego transportu. Tego typu działania to dla nas naturalny krok, ale też i sygnał o rosnącej świadomości ekologicznej wśród samorządów"

MK: Wpływy Polski z systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w nast. 10 latach

energetycznego. EU ETS wspiera również realizację krajowych celów w zakresie udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto (poprzez zwiększenie konkurencyjności OZE). Dzięki funkcjonowaniu EU ETS podnoszona jest także świadomość społeczna i wiedza ekologiczna. Dodatkowo, w ramach EU ETS istnieją mechanizmy

Fitch: Pandemia stawia wzrost produkcji e-aut w Europie pod znakiem zapytania

szkodą na wizerunku firmy, jako że rośnie świadomość ekologiczna konsumentów, podkreślili eksperci Fitch. "Kluczowa dla redukcji emisji CO2 jest właśnie sprzedaż samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku ich sprzedaż wzrosła, utrzymując producentów aut na

Producent e-rowerów i e-skuterów TrybEco liczy na 90% przychodów z zagranicy

w 2020 roku i 4,5 tys. pojazdów w roku 2021. A mamy także poza Niemcami podpisane umowy w Szwajcarii, Skandynawii czy we Włoszech. Świadomość ekologiczna mieszkańców tych krajów jest bardzo wysoka. Na samym rynku niemieckim sprzedaje się 1 mln e-rowerów rocznie. Stąd decyzja o ekspansji w tym

Ruszył program 'Biznes kontra smog' zainicjowany przez PwC

, Jacobs (Ch2M), Wilson HCG oraz Zurich, podało PwC. Firmy aktywnie włączą się w działania, których celem jest edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego. "Systematyczna działalność edukacyjna w celu zwiększania świadomości ekologicznej Polaków jest jednym z kluczowych elementów skutecznej

Coca-Cola wspiera walkę z zanieczyszczeniami tworzywami sztucznymi

codziennie przez indywidualnych konsumentów mają ogromny wpływ na środowisko, dlatego potrzebne są akcje, które zwiększą ich świadomość ekologiczną, takie jak „Zielona wstążka #DlaPlanety". Cieszymy się, że możemy się do niej przyłączyć" - powiedział dyrektor generalny Coca Cola Poland

Fundacja Citi Handlowy:Większość Polaków przekracza planowane wydatki świąteczne

jednak jest - jak wynika z badania - wzrost świadomości ekologicznej wśród Polaków, choć i tutaj pozostaje jeszcze duże pole do popisu. "Prawie połowa z robi zakupy świąteczne z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby uniknąć marnowania żywności. Aż 38% stara się zrobić coś z jej nadwyżkami np. podzielić

PGE wprowadziła do sprzedaży taryfę antysmogową

elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych, dodano. "Obserwujemy coraz większą świadomość ekologiczną naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Opracowujemy oferty i produkty idealnie dopasowane do ich potrzeb i widzimy, że klienci coraz chętniej

Najbardziej ekologiczne miasta nagrodzone. Królowały te z Lubelskiego, m.in. dzięki czystej kranówce

się coraz bardziej nowoczesne, ekologiczne i przyjazne mieszkańcom. To ważne, że ośrodki miejskie w Polsce mają się czym pochwalić w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza czy wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza w związku z tegorocznym szczytem klimatycznym w Katowicach

Siemens FS: Branża spożywcza musi zainwestować 14,7 mld zł w cyfryzację w 5 lat

przenoszenia się bakterii i wirusów. Nie bez znaczenia pozostaje także rosnąca w społeczeństwach świadomość ekologiczna. Współczesne maszyny, które w procesie produkcji żywności wykorzystują sztuczną inteligencję i tzw. predictive maintenance, redukują zużycie surowców, monitorują stan produkowanej żywności i

Ruszyła II edycja programu 'Biznes kontra smog' zainicjowanego przez PwC

tylko z województwa małopolskiego. Zajęcia są prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, a program jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Wszystkie warsztaty są bezpłatne. "Bardzo ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że rozwiązanie problemu smogu

Strategia ML System: Ponad 400 mln zł przychodów w 2024, capex do 216 mln zł

perspektywa wzrostu na rynkach BIPV oraz automotive, wspieranych rosnącą świadomością ekologiczną i sprzyjającymi zmianami w prawie, pozwalają nam formułować ambitne plany rozwoju" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w materiale. W celu realizacji strategii, w latach 2020 - 2024, spółka planuje

Żywiec Zdrój podda recyklingowi taką samą ilość plastiku jaką wprowadzi w 2020r.

nasze produkty, ale również za wszystko, co jest z nimi związane. W tym także za opakowania, które pozwalają dostarczać wysokiej jakości wodę, po którą mogą sięgać konsumenci w każdym miejscu i czasie. Mamy jednak świadomość wyzwania jakim są obecnie opakowania" - powiedział prezes Fréd

Enea wprowadziła ofertę Enea Eco, zachęcającą do większego zużycia energii nocą

to pierwszy etap długofalowych działań Enei, wpływających na świadomość klientów w zakresie ochrony środowiska i walki ze smogiem. Zależy nam na komforcie klientów, ale także ważny jest dla nas aspekt ekologiczny i poprawa jakości powietrza" - powiedział wiceprezes Enei ds. handlowych Piotr

BSC Drukarnia Opakowań miała szacunkowo 25,78 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

pracy oraz ograniczona podaż pracowników. Ceny surowców są natomiast relatywnie stabilne. W 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań spodziewa się dodatkowych kosztów w związku z uruchomieniem nowej fabryki. Rosnąca świadomość ekologiczna przekłada się także na branżę opakowań, m.in. w postaci rezygnacji z

PGE GiEK ma umowę na instalację odazotowania spalin w Elektrowni Dolna Odra

. "To kolejna proekologiczna inwestycja w zachodniopomorskim oddziale spółki PGE GiEK, która poprawi jakość powietrza w Szczecinie. O naszej ekologicznej świadomości świadczy również fakt, że już dzisiaj przygotowujemy się intensywnie do wejścia w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych

EKG: Zaangażowanie Polski w zieloną energię opłaci się w przyszłości

świadomości, myślenia tylko w kategoriach kosztów niezbędnych dzisiaj. Musimy pamiętać o dłuższej perspektywie, a ta rodzi się z realizacji celów krótkookresowych. Powinniśmy się przesunąć ze stanowiska 'drogo' na stronę 'warto', bo to się opłaci w przyszłości'" - zgodziła się wiceprezes ING BSK

FFiL Śnieżka miała 19,48 mln zł zysku netto, 25,6 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

ochrony oraz dekoracji drewna. To efekt rosnącej świadomości i siły nabywczej polskich klientów. Jak wynika z badań zlecanych przez spółkę, nabywcy są coraz częściej przekonani, że zakup farb i lakierów z wyższej półki jest w dłuższym okresie rozwiązaniem bardziej efektywnym ze względu na ich większą

Jeździsz hulajnogą elektryczną? Lit do niej wydobywają ludzie w niewolniczych warunkach w Boliwii

większą świadomość tego, co dzieje się na świecie, choćby w kwestii zmian klimatu. Coraz więcej z nich świadomie rezygnuje z posiadania samochodu i przerzuca się na ekologiczną mobilność. To dobry moment. CZYTAJ WIĘCEJ O AKCJI "GAZETY WYBORCZEJ" "LATO BEZ PLASTIKU"

Mo-Bruk ma 41 mln zł w backlogu na br., liczy na dużo lepszy r/r 2018 r.

marszałkowskiej za składowanie odpadów - potrzeba likwidacji "bomb ekologicznych" - ograniczenie szarej strefy - nieuczciwych praktyk w pozbywaniu się odpadów - coraz większa świadomość społeczna - wzrost zamożności społeczeństwa i produkcji odpadów, wyliczył Mokrzycki. Mo-Bruk podał dziś

ING BSK: Sprzedaż detal. kredytów eko będzie stanowić kilka proc. sprzedaży w br

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski wprowadza nową ofertą kredytów na cele ekologiczne - dla klientów indywidiualnych oraz firm. Bank ocenia, że sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych z oferty EKO będzie stanowić kilka procent sprzedaży kredytów detalicznych w 2018 

Stena Recycling: Połowa Polaków po awarii elektroniki od razu kupuje nowy sprzęt

oznaczenia ekologiczne na opakowaniach. 62% badanych ma świadomość, że urządzenia RTV i AGD zawierają substancje niebezpieczne lub toksyczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska. 73% ankietowanych osób wie, że w Polsce obowiązują przepisy regulujące zasady zbiórki i przetwarzania elektrośmieci. Wśród

Wartość grupy ECO wzrosła do ok. 700 mln zł w 2014 r. ze 150 mln zł w 2000 r.

Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządności, organizator Konferencji. ECO zostało doceniona za aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnych i wspieranie inicjatyw edukacyjnych mających wpływ na wzrost ekologicznej świadomości mieszkańców i ich wrażliwość na pozytywne zmiany stanu środowiska naturalnego

PSPA: Samochód elektryczny można już kupić za ok. 50 tys. zł

atmosfery. Wśród hybryd najbardziej ekologiczna jest Toyota Prius Plug-in Hybrid, która emituje 23 g CO2 na km. Najmniejszym deklarowanym zasięgiem wśród aut w pełni elektrycznych dysponuje Renault TWIZY, które na jednym ładowaniu może pokonać 100 km. Najdalej zajedziemy Renault ZOE R90 Z.E. 40, czyli ponad

PSPA: Polacy za Strefami Czystego Transportu, ale mniej restrykcyjnymi

czasu podążają inne europejskie metropolie. Oslo, Hamburg, Amsterdam, Paryż, Bruksela, Madryt, Helsinki, Kopenhaga czy Ateny wprowadzają zakazy dla samochodów konwencjonalnych, ograniczają ruch tranzytowy, inwestują w infrastrukturę elektromobilności, ekologiczny transport publiczny czy

Teraz Polska: Dla 74% konsumentów kluczowa w zakupach jest jakość, dla 69% cena

; - czytamy w komunikacie. Na pytanie, co jest najważniejsze podczas codziennych zakupów, 74,3% ankietowanych odpowiedziało, że jakość. Cena została wskazana przez 69,2% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: miejsce pochodzenia produktu (34%), walory ekologiczne (22,2%), znaki jakości

Co robić, gdy sąsiad pali śmieci w piecu

podejrzewamy, że sąsiad wrzuca śmieci do pieca, należy ją powiadomić – zadzwonić pod nr 986. Zgłoszenie może być anonimowe. Zgodnie z przepisami straż miejska ma obowiązek przeprowadzenia kontroli. Strażnicy – wyszkoleni i w wielu miejscach oddelegowani specjalnie do zadań ekologicznych &ndash

Lepsze życie w ekomieście. Gdzie w Polsce oddycha się świeżym powietrzem?

zrównoważonego rozwoju. I wśród polskich miast, i gmin można znaleźć wiele takich, które stawiają dziś na ekologię, mając świadomość, jak ważne jest życie w zdrowym środowisku. Kto jest eko? To właśnie do nich skierowany jest konkurs Eco-Miasto. W poprzednich edycjach konkursu nadesłano łącznie 169 formularzy

Najbardziej ekologiczne miasta w Polsce wybrane. W tym roku króluje Gdynia

każdej z sześciu konkursowych kategorii: gospodarka wodna, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne, gospodarka odpadami, mobilność zrównoważona i zieleń a powietrze. – Przedstawiciele miast zgłaszanych do projektu wykazują dużą świadomość w zakresie wyzwań związanych z ekologią i

PSEW/DISE: Elektrownie wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne w systemie

mocy znamionowej następuje spadek sprawności brutto bloku o ok. 3-4%, a to z kolei oznacza zwiększenie emisji CO2 z bloku wynikające bezpośrednio ze zwiększonego zużycia węgla na jednostkę wyprodukowanej energii. Elastyczność bloku jest zatem okupiona obniżeniem jego parametrów ekologicznych i

Gdy pytamy o "smog", ludzie otwierają oczy ze zdziwienia

ruchu samochodowym. Poza konkretnymi działaniami, takimi jak: wprowadzenie dopłat do ekologicznych źródeł ogrzewania (41 proc. wskazało na potrzebę takiego rozwiązania), egzekwowanie zakazu palenia śmieciami (35 proc.), 10 proc. wskazało na potrzebę zwiększenia świadomości mieszkańców. Pomysły ze świata

Kasjerki i kasjerzy się boją. Kiedy stracą pracę przez automaty?

– Kasjerzy mają świadomość tego, że ich praca jest w dużej mierze powtarzalna i może zostać zautomatyzowana – mówi Krzysztof Łuczak, prezes zarządu firmy technologicznej Proxi.cloud. Firma Łuczaka razem z Grupą Mobilną Qpony-Blix przeprowadziła badanie wśród pracowników handlu. Pytanie

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

Działkowców. Dodaje jednak, że wzrost zainteresowania widać już od kilku lat: – Młodzi ludzie stanowią dużą część nowych działkowców. Jest moda na zdrowy styl życia czy ekologiczną żywność i to powoduje, że ludzie przekonują się do „grzebania w ziemi” – tłumaczy. Działkę możemy nabyć

Tajemnica czystości. Co się stało z japońskimi śmieciami?

budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i dążenie do celu razem z nimi - uważa burmistrz Kioto Daisaku Kadokawa. - Patrzymy w przyszłość, ale też sięgamy do naszej ponadtysiącletniej historii. W pewnym momencie zaczęliśmy za bardzo konsumować i śmiecić. Teraz chcemy brać przykład z naszych

FreeVolt: Moc zainstalowana w fotowoltanice w Polsce to 153 MW na koniec 2016 r.

(Heterojunction Si), które znacząco podnoszą ich wydajność. W zeszłym roku jedna z firm ogłosiła, że wydajność wyprodukowanych w ten sposób modułów wzrosła aż do 24%, stwierdza informacja.  "Inne czynniki ułatwiające rozwój tego segmentu to wzrost świadomości ekologicznej, ustabilizowanie regulacji

Czy to obciach spakować zakupy do własnego słoika, pudełka czy woreczka? Z pewnością nie, ale trzeba się namęczyć

folą. Mając świadomość, że będą zapakowane w zrywki (to i tak lepiej niż w pudełko), biorę m.in. szynkę na wagę, pomidory ważone, kalafiora, mini sałatę rzymską. Gratis od firmy mam dostać torbę wielokrotnego użytku. Oprócz niej dostaję jednak sałatę rzymską pakowaną z góry przez producenta w foliowy

Energia dla Firm złożyła prospekt w KNF w zw. z planowaną ofertą publiczną

źródeł energii i innych produktów energetycznych i okołoenergetycznych. "Będziemy nadal szybko się rozwijać. Odchodzimy od prostego modelu sprzedaży. Coraz większe oczekiwania i świadomość klientów, iż mogą sami jednocześnie wytwarzać energie elektryczną i ją konsumować sprawia, że chcemy

Ekojajka są najdroższe. Ale czy najzdrowsze?

Polski Alarm Smogowy, społeczny ruch na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń, pobrał do badania jajka od lokalnych indywidualnych dostawców, rolników działających na niewielką skalę na targach i bazarach oraz od prywatnych osób, które hodują kury, by mieć ekologiczną żywność na własny użytek

Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować? Niewłaściwe spowodują utratę nawet 30 proc. ciepła

przestrzeni lat ten parametr zmienia się z Uw = 1,5 W/m2K w 2014 roku do Uw=1,1 W/m2K w 2021 roku. Na rynku dostępne są tylko okna spełniające te warunki – mówi Sławomir Kwarciak, menedżer okien dachowych firmy Fakro. Kolejną kwestią jest większa świadomość ekonomiczna inwestorów. Analizując koszty i

Deloitte: Co drugi samochód w 2040 r. będzie miał napęd elektryczny

świadomość ekologiczna konsumentów wpływają pozytywnie na dynamizację rynku aut elektrycznych" - zaznaczył ekspert w Zespole ds. Elektromobilności Deloitte Karol Wierzbicki.  Do 2030 roku po światowych drogach ma już jeździć, wedle różnych szacunków, od 56 do nawet 160 mln aut elektrycznych, by

Volvo Buses: 71% Polaków mogłoby zaakceptować elektryczny transport autobusowy

miastach, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Volvo Buses. "Wyniki pokazują, że istnieje wysoka świadomość Polaków w zakresie jakości życia w miastach, ochrony środowiska i nowoczesnego transportu miejskiego. Wynika ona zarówno z wysokiego zanieczyszczenia powietrza w miastach, które

Świat stawia na samochody wodorowe, tymczasem w Polsce nie ma nawet gdzie ich tankować

Samochody zasilane wodorem są na razie znacznie droższe od klasycznych wozów, nawet trzy-, czterokrotnie. Jako nowość technologiczna o ciekawych parametrach samochód wodorowy bez problemu znalazłby jednak nabywców. - Świadomość kierowcy, który porusza się takim samochodem, jest niesamowita

NFOŚiGW przekaże 16 mln zł na rewitalizację trzech parków w stolicy

do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwi i poprawi możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w

PGE ma list intencyjny z wojewodą małopolskim ws. rozwoju elektromobilności

, będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami samorządów w kwestii propagowania alternatywnych źródeł energii oraz powołamy zespół odpowiedzialny za realizację zamierzeń programu. Liczę, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej Małopolan, a przede wszystkim przekona społeczność

NIK: Nieznany jest rzeczywisty poziom odzyskiwania zużytych baterii w Polsce

akumulatorów, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o podjęcie przez Ministra Środowiska działań w zakresie: - rozszerzenia kręgu podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie świadomości ekologicznej, szczególnie w lokalnych społecznościach z równoczesnym zintensyfikowaniem kampanii edukacyjnych, zwłaszcza w środkach

Darmowy prąd przez rok od niemieckiej firmy Innogy. Rewolucja w energetyce trwa, a polskie firmy śpią

ClientEarth Poland z czerwca ubiegłego roku. Co więcej, poglądy Polaków na ochronę środowiska nie odbiegają dalece od średniej europejskiej. Jak wynika z badania świadomości ekologicznej, aż 86 proc. ankietowanych uważa, że ochrona środowiska to ważna kwestia. Jedyne co nas hamuje przed kupowaniem

Rządowy program walki ze smogiem, czyli obietnice konkretne oraz mgliste

. Geotermia nie jest rozwiązaniem, bo nie może być realizowana w najbardziej zanieczyszczonych miejscach kraju. Aby więc efektywnie wykorzystać pieniądze z funduszu, rząd musi kierować je na: wsparcie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania i nowoczesne piece oraz na dotacje do

Sieci handlowe i hotelowe rezygnują z jaj "trójek". Rolnicy się boją

wszystkich sklepów jaja bardziej ekologicznych kategorii. Poza tym jest to też kwestia zrównoważonego rozwoju. - Chodzi o to, by dać czas producentom jaj i produktów z jajami w składzie, na dostosowanie się do zmian na rynku i ewentualne przebranżowienie się - tłumaczy Robaszkiewicz. Aktywiści chroniący

Frisco.pl jest 'na dobrej drodze' do zwiekszenia przychodów do 100 mln zł w 2017

tradycyjnych sklepach, czyli np. na czekaniu w długich kolejkach czy na uporczywych dojazdach. Widzimy także coraz większe zainteresowanie produktami ekologicznymi, organicznymi oraz funkcjonalnymi. Z naszej perspektywy kluczowy jest również trend w kierunku rosnącej świadomości klientów co do ich praw, a co

Przewietrzyć Polskę

; chcemy skupić się m.in. na zwiększeniu świadomości Polaków dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, wdrażaniu ustawy antysmogowej przez samorządy oraz zachęcaniu do korzystania z komunikacji miejskiej i ekologicznego transportu. Więcej: wyborcza.biz/oddychacpoludzku

KPMG: 18% firm rolno-spożywczych planuje przejęcia, by zwiększyć eksport

jest czynnikiem wpływającym na jej korzyść, przeciwnego zdania jest jedynie 11% ankietowanych. Budowanie świadomości marki „Polska" i pozycjonowanie polskiej żywności ważne jest szczególnie na rynkach, na których obecnych jest jeszcze niewiele krajowych firm. "Skuteczne rozpoczęcie

Do ochrony środowiska zachęcają przede wszystkim finanse

deklaruje, że mogłaby zainwestować w materiały i rozwiązania energooszczędne z troski o środowisko naturalne. To dużo, ale wciąż mniej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie świadomość ekologiczna jest znacznie wyższa. Według badania przeprowadzonego na początku br. w Niemczechprzez Deutsche Bank, aż 75

BOŚ szacuje swoje potrzeby kapitałowe na 400 mln zł

, generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, podkreślono w komunikacie. "Wpłynie także na spełnienie przez bank nadzorczych norm kapitałowych i w konsekwencji pozwoli na jego dalszy, bezpieczny rozwój" - czytamy dalej. "

Olejem z silnika palą w piecu

niebezpiecznym. "Ekologiczne kotły" na stary olej Zgodnie z polskim prawem błędne oznaczenie towarów i usług podlega karze. Przedsiębiorca ma obowiązek podać "rzetelną, prawdziwą i pełną informację" na temat oferowanych towarów. "Na stronie [internetowej] nie ma żadnej informacji o

Brudne powietrze to wstyd

wydajna z racji problemów zdrowotnych, straty dla gospodarki zaczynają być alarmująco wysokie. Trzeba z całą mocą podkreślić, że narastający problem złej jakości powietrza to nie problem ekologiczny lecz wielowymiarowy hamulec dla rozwoju Polski. Pomijając aspekt zdrowotny, zła jakość powietrza

Rolls-Royce Phantom - auto, które przeżyje właściciela. Dlaczego ten samochód kosztuje 450 tys. dol.? Kto to kupuje?

ekologiczna konieczność? Bo tak jest idealnie Siadam za ogromną kierownicą. Drzwi zamyka automat. Co dziwi? Gdy inne auta premium dają możliwość regulacji wszystkiego, tu jest odwrotnie. Najwięcej opcji – aż pięć – ma regulacja wentylacji. Nie można za to wymusić zmiany biegów, przestroić

PSPA: Konieczne są inwestycje w infrastrukturę dla rozwoju paliw alternatywnych

świadomości ekologicznej ze strony konsumentów, lecz głównie przez brak długofalowych rozwiązań regulacyjnych wraz z odpowiednio skonstruowanymi mechanizmami wsparcia oraz brak odpowiedniej infrastruktury. "W efekcie, w Polsce liczba stacji CNG i LNG nie przekracza 30. W Europie, według ostatnich

Nocne rozmowy Unii o bankrutującej Grecji

to warunek ewentualnego wysłania do Libii misji wojskowej, by pomogła chronić m.in. lotniska i instytucje państwowe na prośbę władz Libii. - Świadomość skali problemu z Libią musi się przebić do wszystkich krajów członkowskich. Jedność Unii ma swoją wartość także dla Południa, nie tylko dla Wschodu

Zmarł Douglas Tompkins milioner-ekolog. "Produkowałem rzeczy niepotrzebne"

Południowej Ameryce ok. 10 tys. kilometrów kwadratowych ziemi. To obszar odpowiadający ponad połowie województwa łódzkiego. Zawsze gdy chodziło o środowisko, Tompkins wciąż mieszał się w lokalne sprawy Chile i Argentyny. Starał się szerzyć świadomość ekologiczną, przede wszystkim wskazywał na wpływ, jaki na

Dobry chleb. Jak nas nabierają w sklepach na pieczywo na zakwasie

technologiczny oparty jest na dojrzałym, naturalnym kwasie żytnim, którego fermentacja prowadzona w piekarni trwała 26-28 godzin. Świadomość kupujących wzrasta? - Tak, ale to nie jest takie proste. Do tej świadomości trzeba dołożyć chęć dociekania. Klient powinien pytać o skład, nawet dokładny, recepturowy

Odurzeni powietrzem. Czym ludzie palą w piecach?

się m.in. na zwiększeniu świadomości Polaków dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, wdrażaniu ustawy antysmogowej przez samorządy oraz zachęcaniu do korzystania z komunikacji miejskiej i ekologicznego transportu. Więcej: wyborcza.biz/oddychacpoludzku

Koniec z "męskimi" panelami

, praw pracowniczych i transparentne transakcje, odpowiedzialne łańcuchy dostaw, świadomość ekologiczną czy dbałość o wpływ na społeczeństwo. Kobietom w dalszym stopniu jednak o wiele trudniej jest się wspinać po drabinie kariery w środowisku mocno zdominowanym przez mężczyzn. Uważane są za słabą płeć

Do Warszawy po pieniądze na kolejkę nadziemną

o takich rozwiązaniach komunikacyjnych oraz kanadyjskiej firmy Bombardier, która przedstawiła projekt kolejki. - Chodzi o Innovia Monorail 300 System. Taka kolejka powstaje w brazylijskim Sao Paulo. I jest to kierunek, w którym chcemy zmierzać. Nowoczesnego, cichego, ekologicznego transportu, który

Beata Szydło broni węgla. I dystansuje się od budowy elektrowni atomowej

technologii, unowocześniania, ale tak, żeby węgiel miał dobrą przyszłość - powiedziała Beata Szydło. Pytana o projekt energetyki atomowej Szydło odpowiedziała, że "polska energetyka jest oparta na węglu i jeszcze przez dziesiątki lat będzie oparta na węglu. - Mamy świadomość zobowiązań związanych z tym

Przegląd informacji ze spółek

ISBnews.tv członek zarządu InPostu Krystian Szostak. Jednak taka świadomości przebija się także do regulatora, więc jest nadzieja na poprawę prawa ograniczającego faktyczną konkurencję na rynku usług pocztowych. Rentokil Initial podpisał umowę, na mocy której przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kolejnych latach automatyzacja i robotyzacja, nowe technologie i rozwój produktów ekologicznych, uważa Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW). Według Dyrekcji, polskie przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną głównie dzięki jakości

Chwila na parkingu i odjeżdżasz bez katalizatora. Złodzieje znaleźli złoty interes

. Proceder wycinania katalizatorów dopełnia obrazu tragicznie niskiej świadomości ekologicznej w Polsce i bierności władz wobec problemu. Już wiosną pisaliśmy o pladze wycinania filtrów cząstek stałych z diesli - masowej i postępującej, z dwóch powodów: 1. od kilku lat wszystkie diesle muszą mieć takie

Jak świat walczy ze smogiem

, dlatego Kraków zaciągnął 14 mln zł pożyczki. Wprowadzono też system dopłat dla najuboższych. Sprawdź, jak bardzo zielone jest twoje miasto. Kliknij w zdjęcie, by obejrzeć raport Czy za Krakowem podąży Polska? Niestety, nie wszyscy w Polsce mają taką świadomość ekologiczną, jaka jest pod Wawelem. Władze

U nas wygrywa ten, kto pali plastikami w piecu

lekarza 10 razy tyle, ratując zdrowie swoje lub bliskich. - Nie ma świadomości obywatelskiej, że jedziemy na jednym wózku - mówi prof. Czapiński. - Stąd tak tragiczny stan kultury ekologicznej. Na nasze poglądy w tej kwestii wpływają dysonans poznawczy, antagonizm międzygrupowy i skrajna nieufność

Złe powietrze. Chore dzieci

roku przedwcześnie umiera 46 tysięcy osób. W 2016 r. w ramach akcji społecznej "Oddychać po ludzku" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą", chcemy skupić się m.in. na zwiększeniu świadomości Polaków dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, wdrażaniu ustawy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oświetleniowe (21 proc. udziału w rynku) oraz głośniki (16 proc.) . Analitycy oczekują, że światowy sektor inteligentnych zamków w najbliższych latach dorówna im i osiągnie wartość ok. 2 mld USD do 2023 r. Wzrost świadomość na temat bezpiecznych rozwiązań dla domu, stały wzrost liczby urządzeń smart