świadectwo pracy

Leszek Kostrzewski

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

Nowe zasady w zatrudnieniu młodocianych, większa ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem, nowe uregulowania z wydawaniem świadectw pracy.

Firmy nie będą musiały trzymać akt pracowników przez 50 lat. Wystarczy 10. I zaoszczędzą dzięki cyfryzacji

Od 2019 r. akta pracownicze będą przechowywane tylko dziesięć lat. Pracodawcy będą też mogli tworzyć elektroniczne bazy dokumentów i dzięki temu sporo zaoszczędzić. A ZUS będzie wiedział więcej o przebiegu naszej drogi zawodowej, więc skończy się jeżdżenie po archiwach i szukanie swoich świadectw pracy

MarcPol, Alma, Atlantic... Polskie biznesy upadają, pracownicy czekają na pieniądze

W ciągu ostatniego roku upadło kilka dużych polskich firm np. MarcPol, Alma, Atlantic. Dla pracowników oznacza to zazwyczaj miesiące oczekiwania na wypłatę zaległych pieniędzy. Pracownicy spółki córki InPostu - Bezpiecznego Listu - już piąty miesiąc pozostają bez wynagrodzeń i świadectw pracy. A sprawa się komplikuje, bo spółka kolejny raz została sprzedana.

ZUS: Polonusie, zwolnij się!

ZUS: Polonusie, zwolnij się!

Stefan informuje więc rodaków, że nie ma rady - muszą się zwolnić. Tylko w ten sposób zachowają emeryturę. Tyle że tu pojawił się kolejny absurd. ZUS w swoich pismach na dowód zwolnienia żąda przedstawienia świadectwa pracy lub odpowiedniego zaświadczenia wydanego od pracodawcy. - W Stanach nikt takich

"Dobra zmiana" w kodeksie pracy. Będzie łatwiej walczyć z dyskryminacją i mobbingiem

"Dobra zmiana" w kodeksie pracy. Będzie łatwiej walczyć z dyskryminacją i mobbingiem

pracownik pozostanie w pracy. Zmiany w kodeksie pracy: świadectwo pracy Pracodawca musi je wydać w dniu, w którym ustaje stosunek pracy, albo dosłać pocztą w ciągu siedmiu dni. Z kolei pracownik - jeśli zauważy błąd w świadectwie, co może być brzemienne w skutki, bo jest ono ważnym dokumentem, np. podczas

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi  Świadectwo pracy Nie mniej istotnym obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy.  Przysługuje ono w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pacę. Świadectwo pracy jest niezbędnym dokumentem w staraniach o nową pracę, służy do

Budimex rozpoczął prace na odcinku A1 - obwodnica Częstochowy

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Budimex rozpoczął prace na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia (obwodnica Częstochowy), podała spółka. Wartość umowy to 353,17 mln zł netto. "W ciągu zaledwie siedmiu dni od podpisania umowy z inwestorem

Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

celu istotną poprawę jakości powietrza" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Energii. Przyjęte regulacje wyznaczają standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym. "Jednocześnie w rządzie trwają prace nad przygotowaniem działań

Projekt noweli prawa energetycznego dot. m.in. URE skierowany do konsultacji

pomocy dwóch wiceprezesów.  Zgodnie z projektem, prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA

Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć na przełomie I i II kwartału projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, regulujący m.in. zasady korzystania z tzw. osobistych urządzeń transportu drogowego, wynika z wykazu prac

Polenergia przygotuje fotowoltaikę do aukcji OZE, możliwy udział farm wiatrowych

kontynuuje prace w celu doprowadzenia do budowy portfela projektów fam wiatrowych o mocy 199 MW w oparciu o przychody z rynku energii lub kontrakty długoterminowe i nie wyklucza udziału w tegorocznej aukcji dla farm wiatrowych" - czytamy w komunikacie. Grupa przygotowuje do udziału w oczekiwanych w

P. Maciołek, T. Kietliński i J. Bogacz weszli w skład zarządu Polenergii

finanse największego biomasowego projektu energetyki przemysłowej zrealizowanego przez Grupę PEP w zakładach papierniczych Mondi Świecie. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie PEP pracował Departamencie Operacji w Pionie Informatyki w Telekomunikacji Polskiej (2003-2004) oraz był kontrolerem finansowym w Sony

Tchórzewski: Ustawa ws.wsparcia dla kogeneracji powinna wejść w życie w tym roku

wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w II kw. br.  Projektowany mechanizm wsparcia zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla nowych jednostek kogeneracji

Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe

urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i - w przypadku wykrytych nieprawidłowości - nakładanie kar pieniężnych. Zmiany

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

wyliczenie kapitału początkowego Świadectwa pracy Aby wystąpić o wyliczenie kapitału początkowego, musimy dostarczyć świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 r. Na tej podstawie ZUS zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. Jeśli nasz zakład pracy

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

był na urlopie bezpłatnym. Muszę mu wystawić świadectwo pracy potrzebne do pokazania w ZUS. I nie wiem, czy w świadectwie mam wpisać te dwa lata jako okresy nieskładkowe czy nie?”. Opinia prawników jest jednoznaczna – nie można wpisywać takich urlopów jako okresy nieskładkowe. Dlaczego? Bo

Rząd przyjął pakiet przepisów ws. monitorowania jakości paliw stałych

" - czytamy w komunikacie.  W ramach prac nad ustawą uzgodnione zostały wypracowane regulacje usuwające z domowych palenisk najbardziej szkodliwe paliwa w postaci mułów i flotokoncentratów. Ustawa zakłada także wyeliminowanie z rynku tzw. węgla niesortowanego, który w całości pochodzi z

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

przedstawieniu pliku dokumentów, np. dyplomów z uczelni czy świadectw pracy. Wiedzę, co i jak zrobić, można znaleźć na stronach internetowych PUP lub bezpośrednio u doradcy zawodowego w urzędzie. Generalnie, lepiej jest skontaktować się z doradcami, bo studiowanie skomplikowanych, pełnych wyłączeń i różnych

Czy możliwe jest jeszcze przejście na wcześniejszą emeryturę? Takie prawo mają nauczyciele, tancerki, maszyniści. A inni?

Czy możliwe jest jeszcze przejście na wcześniejszą emeryturę? Takie prawo mają nauczyciele, tancerki, maszyniści. A inni?

pracowników. Wniosek o rekompensatę można składać po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Do wniosku trzeba dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Czytaj też: Waloryzacja

Amazon uruchomi centrum logistyki e-commerce w Gliwicach o pow. 210 tys. m2

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Amazon ogłosił kolejną inwestycję w Polsce. W centrum logistyki e-commerce w Gliwicach o powierzchni ponad 210 000 m2 powstanie ponad 1 000 nowych miejsc pracy, podała spółka. Nowy obiekt, o powierzchni ponad 210 000 m2, będzie największym

Rząd zajmie się nowelą m.in. powołującą Komisję Nadzoru Rynku Energii

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) -  Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. zastąpienie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 3-osobową Komisją Nadzoru Rynku Energii (NRE) wynika z wykazu prac legislacyjnych i

Praca tymczasowa. Komu się opłaca?

Praca tymczasowa. Komu się opłaca?

tygodni, lub tydzień, jeśli podpisano ją na okres dłuższy niż dwa tygodnie). Na zakończenie wystawiane jest świadectwo pracy. Czy warto do agencji? – W agencjach można znaleźć nie tylko pracę, ale również profesjonalne doradztwo i ukierunkowanie w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej czy pomoc w

Energa: Elektrownia w Ostrołęce modernizuje wentylatory powietrza

prac jest spółka Energa Serwis. "Prace modernizacyjne mają na celu poprawienie walorów użytkowych przez wyższą sprawność, wydajność oraz niezawodność, a także ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli zmniejszenie potrzeb własnych bloku. Otwiera to drogę do przyznania

MPiT: Są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o monitorowaniu jakości paliw

. niesortu, - wprowadzenie nieistniejącego do tej pory w polskim systemie prawnym narzędzia budowy świadomości konsumenckiej, tj. świadectwa jakości paliw stałych, które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla dostając w ten sposób informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw

"Ekran komputera migotał, tętnił, obraz odbijał się i lśnił". Rekompensata? Nawet kilkadziesiąt tysięcy

; 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Do wniosku trzeba dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza, że wykonywaliśmy pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Liczy się staż Wysokość rekompensaty zależy od: twojego stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

; świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi lub upadłością zakładu); ¨ zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych; dokumenty

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

będzie okazanie dowodu tożsamości. Urzędnicy poproszą także o świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz świadectwa pracy ze wszystkich miejsc, w których byliśmy zatrudnieni. Osoby niepełnosprawne muszą dostarczyć także orzeczenie o niepełnosprawności

Ignacy Góra został powołany na prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania" - czytamy w komunikacie. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Uczestniczył w pracach nad opracowaniem przepisów w

Oferta Strabagu, ZUE, Budimeksu za 560 mln zł netto wybrana do prac na linii E20

projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz", podał Budimex. "Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu umowy przez ostatnią ze stron. Termin zakończenia robót: 42 miesiące liczone od daty rozpoczęcia

MI: GDDKiA i PKP PLK przygotowały zmiany w waloryzacji kontraktów bud. (aktual.)

zaistniała w sektorze budownictwa liniowego, kilka miesięcy temu podjęliśmy prace nad propozycjami dla branży. Dzisiaj je przedstawiliśmy" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. "Propozycje były wyczekiwane przez branżę budowlaną. Wychodzimy naprzeciw

MI: GDDKiA i PKP PLK przygotowały zmiany w waloryzacji kontraktów budowlanych

związku z sytuacją gospodarczą, która w ub. roku zaistniała w sektorze budownictwa liniowego, kilka miesięcy temu podjęliśmy prace nad propozycjami dla branży. Dzisiaj je przedstawiliśmy" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. "Propozycje były

Świadectwo energetyczne to fikcja

firmy wykonujące świadectwo energetyczne na podstawie... fotografii budynku. Można je kupić za mniej niż 100 zł. - To zwykle naciągactwo - uważa Duda. - Rzetelne sporządzenie takiego dokumentu dla domu jednorodzinnego wymaga przynajmniej ośmiu godzin pracy, ale wtedy wydatek sięgałby kilkuset złotych

Polenergia miała 24 mln zł zysku netto, 64,4 mln zł EBITDA w III kw. 2018

mln zł wobec 138,2 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 121,7 mln zł wobec 136,1 mln zł. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 52,09 mln zł wobec 78,26 mln zł straty rok wcześniej. "W segmencie energetyki konwencjonalnej trwają prace związane z

Polenergia miała 28,93 mln zł zysku netto, 72,6 mln zł EBITDA w III kw. 2019

wspólnie z norweskim Equinor, to budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 3 000 MW. "Grupa ma ważne dwie decyzje środowiskowe i umowy przyłączeniowe, a dalsze jej działania związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę uzależnione są od tempa prac nad zapowiadanym systemem

Polenergia miała 0,1 mln zł zysku netto, 38,9 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018

tego segmentu okazał się lepszy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku. Wciąż utrzymujemy wysoką produktywność naszych farm wiatrowych. To efekt zastosowanych nowoczesnych technologii, bardzo dobrej lokalizacji projektów i pracy doświadczonego zespołu technicznego. Dlatego wciąż osiągamy wyższe

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

www.zus.pl); – świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi lub upadłością zakładu); – zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac

Krzysztof Mamiński będzie pełnił funkcję prezesa PKP Cargo po M. Libiszewskim

realizacji narastających zadań przewozowych - składam niniejszym rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu PKP Cargo S.A. Nadal deklaruję wolę dalszej oddanej pracy na rzecz spółki dla realizacji zarówno jej celów statutowych jako publicznej spółki notowanej na giełdzie, jak też zadań wynikających z jej

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

www.zus.pl); świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi lub upadłością zakładu); zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych

PKP Cargo rozpoczęło rozpoznanie rynku w zw. z planowanym zakupem lokomotyw

[...] podaliśmy podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne, jakimi powinny się charakteryzować pojazdy. Ponadto część lokomotywy powinna mieć świadectwa dopuszczenia do ruchu nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich" - czytamy w komunikacie. Producenci mogą składać pytania

Kamil Durczok wygrał z "Wprost". Wydawcy muszą zamieścić ogromne przeprosiny i zapłacić 500 tys. zł

jeszcze raz, zrobiłbym to dokładnie tak, jak zrobiliśmy w 2015 roku. Afera Durczoka" wybuchła w lutym 2015 roku "Afera Durczoka" wybuchła w lutym 2015 roku. "Wprost", kierowane wtedy przez Sylwestra Latkowskiego, na podstawie anonimowych świadectw zarzuciło szefowi "Faktów

Platforma Lotos Petrobaltic gotowa do uruchomienia wydobycia ze złoża B8

się remont w zakresie odnowienia klasy platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic. Wszystkie wykonane prace miały na celu zapewnienie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Platforma jest gotowa do uruchomienia wydobycia ze złoża B8. Rozpoczęcie wstępnej produkcji

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 10% r/r do 285 w I kw. 2019

finansach polskich przedsiębiorstw, które same w sobie są po prostu… słabe. Dlatego wzrost zamówień i obrotów jest nie tylko szansą, ale i jednocześnie zagrożeniem - wymaga bowiem większego wysiłku kapitałowego (np. nakładów na materiały i wspomniane koszty pracy w budownictwie). Każde

ZUS pisze do przyszłych emerytów. Strach otworzyć list

wyższą emeryturę, jeśli zadbamy o jego dokładne wyliczenie (pkt 1 w listach ZUS). Dwa miliony Polaków jeszcze tego nie zrobiły. W ZUS trzeba złożyć odpowiedni wniosek o naliczenie kapitału początkowego wraz z dokumentami świadczącymi o zatrudnieniu przed 1999 r. (świadectwa pracy, informacje o zarobkach

Polenergia wymaga dalszej dywersyfikacji, rozmawia z Solar Century o projektach

projekty PV w Polsce, jak i za granicą, poinformował kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki. "Wyniki Polenergii w 2016 roku dowiodły, że spółka stoi na mocnych fundamentach. Elastycznie, racjonalnie zoptymalizowaliśmy działalność i koszty, dostosowując profil spółki do sytuacji rynkowej

Polenergia wstrzyma się z projektami offshore, jeśli nie będzie terminu aukcji

; wskazał członek zarządu. "Jeżeli będziemy dalej czekać na regulacje i rozstrzygnięcia w tej sprawie, to nie będziemy dalej prowadzić prac w celu prowadzenia na budowę" – podkreślił. Sama budowa farm wiatrowych na morzu trwa około dwóch lat, powiedział także. W marcu br. Polenergia

Górnik-związkowiec dostał emeryturę dzięki fałszerstwu. ZUS żąda zwrotu pieniędzy

latach pracy pod ziemią. Według naszych informacji korzystali z tego głównie związkowcy, których delegowano do pracy związkowej na powierzchni, a na świadectwie pracy pisano im, że w tym czasie fedrowali węgiel. - Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów, zabezpieczyliśmy teczki personalne pracowników

Rząd planuje przyjąć ustawę ws. wsparcia dla kogeneracji w II kw. 2018 r.

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzający nowy mechanizm wsparcia dla tej branży, w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projektowany mechanizm

URE: Moc zainstalowana źródeł OZE to blisko 6 000 MW na koniec 2014 r.

MW (na koniec III kw. 2014 r. było to blisko 5844 MW, wobec niespełna 5511 MW na koniec III kw. 2013 r.). W październiku 2014 r. Prezes URE wydał 100-tysiączne świadectwo pochodzenia OZE" - czytamy w komunikacie. Dla przedsiębiorstw inwestujących w OZE zasadniczą sprawą będzie ostateczny

Korzystne zmiany w zagranicznych emeryturach Polaków i pracy delegowanej

instytucja zrobiła w sprawie przyznania świadczenia – mówi dyrektor departamentu rent zagranicznych ZUS Andrzej Szybkie. Skąd problem? Instytucje ubezpieczeniowe wymieniają się papierowymi dokumentami, przesłanie i papierowa weryfikacja każdego dodatkowego załącznika (np. świadectwa pracy czy

Strata netto Polenergii zmniejszyła się r/r do 3,46 mln zł w IV kw. 2017 r.

pozwoli na maksymalne wykorzystanie zapowiadanych pozytywnych zmian regulacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy OZE i wejście rynku mocy" - powiedział kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 78,87 mln zł

Papierowa ulga dla firm. Akta pracownicze przechowywane krócej

będzie przekazywał do ZUS informacje ubezpieczeniowe o swoich pracownikach. ZUS będzie to od razu zapisywał w swojej bazie. Dodatkowo po zakończeniu pracy firmy będą wydawać pracownikom tzw. rozszerzone świadectwo pracy, które będzie zawierało m.in. zaświadczenie o wynagrodzeniu w poszczególnych latach

Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

interpretacji podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania przedmiotowej transakcji, wystawienie świadectwa płatności końcowej i uregulowanie wszelkich zobowiązań sprzedającego wobec generalnego wykonawcy oraz zdeponowanie wymaganej kwoty ceny na rachunku zastrzeżonym przez kupującego" - wymieniono w

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

. tak jest z Polakami mieszkającymi w RPA). Jak wyglądają formalności Gdy nasz Kowalski zgłosi się już do amerykańskiego ZUS, musi wypełnić wniosek o emeryturę. Podaje w nim swoje dane osobowe. Do wniosku trzeba także dołączyć dowody, że pracowaliśmy w Polsce – świadectwa pracy, informacje o

Kolejna afera w KHW. Wcześniejsze emerytury na podstawie sfałszowanych dokumentów

Holding jest jedną z trzech największych w kraju spółek wydobywających węgiel kamienny. Jest firmą państwową, ma cztery kopalnie, jeden zakład wydobywczy i zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. Na świadectwie pracy pisano, że fedrowali węgiel 26 września prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie

Płaca minimalna - wszystko, co warto wiedzieć

wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia związanego z pracą; bezpodstawnym jego obniżaniu; dokonywaniu bezpodstawnych potrąceń; odmawianiu pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnym obniżaniu jego wymiaru; niewydaniu pracownikowi świadectwa pracy pracodawcy lub osobie odpowiedzialnej grozi

Przegląd informacji ze spółek

GOG z grupy CD Projekt kontynuuje zamknięte beta testy aplikacji GOG Galaxy 2.0, wynika z komunikatu spółki. Wydatki Grupy CD Projekt na produkcję gier i nowych technologii, w I półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżanie jego wymiaru; * niewydanie pracownikowi świadectwa pracy. Zawsze też nieuczciwego pracodawcę możemy podać do sądu pracy. Czytaj także: Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

IBM wspiera informowanie o polskim produkcie szyfrującym UseCrypt

wykorzystaniem ich chmury. "UseCrypt to wynik kilku lat intensywnej pracy wybitnych polskich kryptografów i programistów. O najwyższej  jakości tego systemu szyfrującego świadczy m.in. opinia Wojskowej Akademii Technicznej, państwowego Instytutu Łączności, jak również wyniki testu penetracyjnego

Grupa Enea miała wstępnie 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto w 2018

geologiczno-hydrologiczne w pierwszym i czwartym kwartale 2018 roku w związku z czym produkcja oraz sprzedaż węgla handlowego osiągnęły wielkości niższe niż w roku poprzednim, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów); zwiększeniu r/r uległ też

Strata netto Polenergii wyniosła 49,2 mln zł w III kw. 2016 r.

/jednorazowym wyniosła odpowiednio: 5,3 mln zł wobec 20,7 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 40,6 mln zł wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia) sięgnęły 792,2 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 648,6 mln

Nadchodzi zły czas dla alimenciarzy

podał odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy. Wcześniej za takie przewinie przedsiębiorca mógł zapłacić grzywnę do 2 tys. zł. Teraz wysokość kary będzie zależała od komornika sądowego i będzie mogła wynieść do pięciu przeciętnych wynagrodzeń brutto w gospodarce

Wicedyrektor kopalni wystawiał fikcyjne dokumenty. Związkowcy szli na wcześniejsze emerytury

Zawiadomienie w tej sprawie złożyły władze Katowickiego Holdingu Węglowego, które zweryfikowały listy pracowników, którzy w latach 2007-2012 odeszli na emerytury. Kontrolerzy uznali, że część świadectw pracy przesłanych do ZUS zostało sfałszowanych. Korzystać mieli na tym przede wszystkim działacze

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która ma na

Pracownicy z b. spółki Brzoski wciąż bez wypłat. PIP zawiadamia prokuraturę

nie ma pieniędzy. Pracownicy pensji za lipiec i sierpień już nie zobaczyli. Podobnie jak odpraw i dodatków. - Kilka tysięcy osób zostało bez świadectw pracy i pieniędzy na życie. I nie ma kogo o nie pytać. Jeździmy do Chlebni pod Grodziskiem, ale tam uzyskujemy szczątkowe informacje - tłumaczy

Jak założyć konto za granicą? Czy za granicą wystarczy mieć polskie konto walutowe?

Banki przygotowały specjalną ofertę dla osób, które zdecydowały się wyjechać za granicę do pracy lub zamierzają przechowywać na kontach obcą walutę. Proponują klientom założenie w tym celu dedykowanego konta walutowego. Takie konta możemy podpiąć pod już posiadane rachunki osobiste lub założyć je w

Strata netto Polenergii wyniosła 61,44 mln zł w II kw. 2016 r.

pierwszy projekt uzyskaliśmy już decyzję środowiskową" - stwierdził kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 35,08 mln zł wobec 9,12 mln zł straty rok wcześniej. Polenergia S.A. - notowana na GPW

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

okres ubezpieczenia. Wtedy potrzebne będzie świadectwo pracy, umowa-zlecenie czy decyzja z urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej. Na podstawie wniosku NFZ zawrze z nami umowę. Jesteśmy wówczas objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie, a przestajemy być z dniem rozwiązania

Na kontach ZUS leżą pieniądze, które nie wiadomo do kogo należą

zatrudniające nas przedsiębiorstwo zdążyło splajtować. Co wtedy? Trzeba wybrać się do archiwum i tam szukać informacji mogących potwierdzić zatrudnienie (np. listę płac z naszym nazwiskiem, świadectwo pracy itp.). Informacja o zlikwidowanych zakładach pracy jest też pod adresem: http://www.zus.pl. Wystarczy

"Rz": Emeryci bez pracy

stosunek pracy i dostarczy do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające rozwiązanie umowy oraz wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, dostanie świadczenie za cały miesiąc. Nie ma znaczenia, czy dokumenty przedłoży na początku czy w końcu października. Odejście z firmy dopiero w

Maszynista - zawód z przyszłością?

By wyszkolić się na maszynistę kolejowego, potrzeba zwykle prawie dwóch lat. Najpierw przez dwa lub trzy miesiące ochotnik uczestniczy w kursie teoretycznym, po którym zdobywa się licencję, wydawaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Adepci obserwują wtedy pracę maszynistów, są szkoleni ze

Ursus wystartuje w przetargach na autobusy elektryczne m.in. w Izraelu i Meksyku

, która zajmuje się rozwojem tego segmentu rynku. W kwietniu 2015 r. jej autobus elektryczny Ekovolt otrzymał europejskie świadectwo homologacji, co umożliwia jego sprzedaż na rynku polskim oraz na rynkach Unii Europejskiej. Pojazd jest efektem prac polskich inżynierów i konstruktorów z ośrodka badawczo

Steinhoff: 'Socjalizacja' kosztów użytkowania terminala LNG to dobry pomysł

bardzo dobrym pomysłem. Jest to świadectwo racjonalnego wykorzystania terminalu w Świnoujściu, który będzie generował koszty, które musi ktoś zapłacić" - powiedział Steinhoff w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że na tym etapie trudno mówić o działaniu tego rozwiązania, gdyż nie znamy szczegółów

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek

EBOR sprzedał posiadane 5,1% akcji PKP Cargo w ABB

kapitałowemu poprzez zwiększeniu liczby akcji PKP Cargo znajdujących się w wolnym obrocie, jest także kolejnym świadectwem co do atrakcyjności Polski dla inwestorów instytucjonalnych" - powiedział dyrektor EBOR-u na Polskę Grzegorz Zieliński, cytowany w komunikacie. PKP Cargo zadebiutowało w

Świadczenia przedemerytalne - kto może się o nie starać

grupowych zwolnień". Wynika z tego, że nawet jak firma zwalnia jedną osobę, może jej wystawić na świadectwie pracy wpis, że została zwolniona w ramach zwolnień grupowych, bo np. likwidowane jest jej stanowisko pracy. A to oznacza, że człowiek, który został zwolniony indywidualnie w ramach zwolnień

Polenergia uruchomiła 99 MW w lądowych farmach wiatrowych w 2015 roku

roku spółka planuje również zakończenie wszelkich prac rozruchowych na farmie wiatrowej Mycielin (48 MW). Na wszystkich jednostkach wytwórczych tej farmy, zlokalizowanej w powiecie żagańskim w województwie lubuskim, Polenergia rozpoczęła już produkcję energii elektrycznej, podano także. "Dzięki

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

zakładowych jest sprzedawana na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem skarbu państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością skarbu państwa. To zakład pracy

"Mama plus", czyli emerytury dla matek, które nigdy nie pracowały

1999 r. Żeby przeliczyć kapitał, trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami świadczącymi o zatrudnieniu przed 1999 r. (świadectwa pracy, informacje o zarobkach). Dzięki temu ZUS uwzględni więcej składek i emerytura będzie wyższa. Przepisy o kapitale początkowym zmieniły się na korzyść

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy). Dziś za takie przewinienia przedsiębiorca może zapłacić grzywnę do 2 tys. zł. Każdorazowa wysokość grzywny będzie zależała od uznania komornika sądowego i może wynieść do pięciu przeciętnych wynagrodzeń brutto w gospodarce

Emerytury dla matek. Jak państwo będzie wspierać kobiety, które nie mają odłożonych składek ZUS (w nadmiarze)?

odpowiedni wniosek wraz z dokumentami świadczącymi o zatrudnieniu przed 1999 r. (świadectwa pracy, informacje o zarobkach). Dzięki temu ZUS uwzględni więcej składek i emerytura będzie wyższa. Przepisy o kapitale początkowym zmieniły się na korzyść ubezpieczonych. Prawo do niego mają nie tylko osoby, które

Rusza produkcja Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego 'Pilica'

do integracji skomplikowanych systemów uzbrojenia. To również świadectwo postępującej konsolidacji grupy nie tylko w zakresie właścicielskim, ale także w odniesieniu do realizowanych projektów. W związku z wybraną przez Zamawiającego konfiguracją jeden z elementów - sensor radiolokacyjny - będzie

Gowin krytykuje obniżenie wieku emerytalnego. "Musimy teraz zachęcać do dłuższej pracy"

- ekspert o tym, kiedy przejść na emeryturę Nie udźwigniemy wczesnych emerytur - Wprowadzenie rozwiązań zaproponowanych przez pana prezydenta oznacza w połączeniu z naturalnymi procesami demograficznymi, czyli starzeniem się Polaków, odejście w ciągu kilka lat z rynku pracy półtora miliona Polaków

Przegląd informacji ze spółek

Projekt, podał Polwax. Oferta konsorcjum w składzie: Bumech Mining (lider) oraz Bumech - Technika Górnicza została wybrana przez Polską Grupę Górniczą w przetargu na prace o wartości 47,45 mln zł, podał Bumech. Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii

Dostałeś już list z ZUS? Sprawdź, jak będzie wyglądała twoja przyszła emerytura

przed 1999 r. (świadectwa pracy, informacje o zarobkach). Dzięki temu ZUS uwzględni więcej składek i emerytura będzie wyższa. To ważne, bo ostatnio przepisy o kapitale początkowym zmieniły się na korzyść ubezpieczonych. Prawo do kapitału początkowego mają nie tylko osoby, które przed 1999 r. pracowały

Letnie zawody, czyli jak zarobić w wakacje

odnajdzie się w tej pracy i ile można zarobić? Rezydent biura podróży Do wykonywania tego zawodu teoretycznie nie potrzeba formalnych uprawnień. Teoretycznie, ponieważ w większości ofert zatrudnienia zawarty jest wymóg posiadania doświadczenia lub ukończenia kursu rezydenta biur podróży. Wybór kursu zależy

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna Energi - i jedna z pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała grupa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku finansowego. Oferta Mirbudu na realizację zadania

Przewoźnikom brakuje maszynistów. Praca dla 2 tys. osób

wynika, że 56 proc. maszynistów ma powyżej 50 lat, 25 proc. to osoby 40-50-letnie, a tylko 5,6 proc. ma mniej niż 30 lat. Ale jeszcze trzy lata wcześniej ci najmłodsi stanowili zaledwie 0,8 proc., a aż 71 proc. to były osoby wieku 50-60 lat i starsze. Trudna praca maszynisty Maszyniści najczęściej kończą

Inwazja paczkomatów w małych miastach i miasteczkach. Firma zaczęła ich stawiać 60 tygodniowo

, a w sierpniu 2016 r. sprzedał za 10 tys. zł. swoją spółkę córkę zatrudniającą 1,5 tys. doręczycieli. Po transakcji jego byli pracownicy nie dostali 2 mln zł pensji, wielu z nich nie dostało również świadectwa pracy dającego prawo chociażby do zasiłku. Brzoska z niedawnego bohatera stał się czarnym

Niższa emerytura przez luki w kapitale początkowym? Podpowiadamy, jak odzyskać składki emerytalne

emerytur? Pytamy ministrów i... Gdzie szukać dokumentów ze zlikwidowanych zakładów pracy? Aby wystąpić o wyliczenie kapitału początkowego, musimy dostarczyć świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 roku. Na tej podstawie Zakład zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt

Można sprzedać mieszkanie w nieocieplonym bloku!

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie - To granda - denerwuje się prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski. W poprzednim Sejmie był ekspertem w pracach nad nowelą prawa

I zapisuję ci mojego Facebooka. Jak odziedziczyć dobra cyfrowe?

zdjęcia świadectwa zgonu bliskiej osoby. Z kolei w serwisach Google’a wszystko należy zrobić za życia. Google sam reaguje, gdy dane konto jest przez dłuższy czas nieaktywne – może to zrobić po 3, 6, 12 lub 18 miesiącach. Wtedy wysyła maila do osoby (tzw. powiernik konta), którą przypisaliśmy

Rząd przyjął projekt ustawy o tachografach, ma wzrosnąć bezpieczeństwo przewozów

Urzędu Miar (GUM).  "Zawarto w nim m.in. zagadnienia związane z homologacją typu obu generacji tachografów oraz ich świadectwami funkcjonalności, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu unijnym. Doprecyzowano sposób postępowania w przypadku wprowadzania modyfikacji

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

). Jeżeli go nie mamy (zgubiliśmy albo firmę zlikwidowano), można poszukać dokumentów w archiwach państwowych i prywatnych. Innymi dokumentami potwierdzającymi okres pracy są: – świadectwo pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy (datę rozpoczęcia i zakończenia, rodzaj

Emerytalny obowiązek nie do spełnienia

W Polsce firmy mają obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą (m.in. świadectwa pracy czy informację o latach na wychowawczym) przez 50 lat. Po 1989 r., gdy państwowe zakłady zaczęły upadać, ich syndycy oddawali dokumenty niewielkim, specjalnie powstającym w tym celu prywatnym firmom. To był

Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br.

otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy Energa. Wobec powyższego, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości

Polenergia zainwestuje w dystrybucję ponad 21 mln zł w ciągu dwóch lat

dystrybucji umożliwi spółce większą dywersyfikację i stabilizację prowadzonej działalności. Wzrost liczby klientów o ponad połowę oznacza rozwój sprzedaży energii elektrycznej oraz możliwość oferowania nowych produktów" – powiedział kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 25% r/r do 70 w maju

miesięcy wzrost aż o 53% r/r (podczas gdy np. niewypłacalnych sp. z o.o. było w tym czasie więcej o 10% r/r). Świadectwo postępującej koncentracji, a może potwierdza to także słabość polskiego rynku kapitałowego? - Liczba niewypłacalności w V wzrosła r/r podobnie jak w kwietniu najbardziej w

Przegląd informacji ze spółek

, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. Rada nadzorcza

PKP PLK przeznaczą ponad 8 mld zł na remonty i wymiany torów w 2015 r.

. jednolite warunki dla przeprowadzania egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty, określone zostały wymagania dla ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów, a także wprowadzono mechanizmy służące identyfikacji maszynistów wykonujących pracę na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego. Do

PKP Cargo otrzyma pierwsze lokomotywy wielosystemowe w styczniu 2016 r.

stacjonarnych oraz dynamicznych. Sprawdzano wszystkie podzespoły i działanie pod wszystkimi systemami zasilania, montaż podzespołów oraz funkcjonowanie, a także dokumentację odbiorczą pojazdu, w tym świadectwa jakości, odpowiednie certyfikaty i protokoły fabryczne wystawione dla poszczególnych podzespołów

świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy, który ustał, między innymi na temat:
okresu wykonywanej pracy,
rodzaju wykonywanej pracy,
wymiaru czasu pracy,
zajmowanych stanowisk,
trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
inne

więcej o świadectwo pracy na pl.wikipedia.org