świadectwo jakości

MPiT: Są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o monitorowaniu jakości paliw

. niesortu, - wprowadzenie nieistniejącego do tej pory w polskim systemie prawnym narzędzia budowy świadomości konsumenckiej, tj. świadectwa jakości paliw stałych, które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla dostając w ten sposób informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw

PayPo: Klienci zrealizowali ponad 1 mln odroczonych płatności w br.

świadectwo naszemu systemowi scoringu. Mamy jednak świadomość, że wśród tych pozostałych ok. 2% osób są również takie, które nie spłacają w terminie przez zwykłe roztargnienie czy nieprzewidziane czynniki zewnętrzne, dlatego postanowiliśmy zrobić ukłon w ich stronę i zrezygnować z pobierania karnych odsetek

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw

z ustawą, przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu wskazanego w ustawie paliwa stałego, będzie wystawiał "świadectwo jakości", tj. dokument potwierdzający spełnienie przez paliwa stałe wymagań jakościowych. "Przedsiębiorca, który sprzedaje paliwo stałe niezgodnie z ustawą i

Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe

wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości kotłów lub sprzedając kotły bezklasowe pod innymi nazwami, dodała Emilewicz. Dodatkowo nowa regulacja pozwoli ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskich

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych, podała

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

wynagrodzenie, a to w 2017 roku określono na 2000 zł brutto. W kodeksie pracy zapisane jest jednak, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. W kodeksie pracy

Rząd przyjął nowelę dot. promowania energii elektrycznej z kogeneracji

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią

Jak państwo pomaga firmom. Kontrolerzy kazali firmie zniszczyć 20 ton szczupaków, bo niektóre ryby były za duże

Jak państwo pomaga firmom. Kontrolerzy kazali firmie zniszczyć 20 ton szczupaków, bo niektóre ryby były za duże

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Wręcz przeciwnie, uznała, że ryby są najwyższej jakości i nie ma mowy o żadnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów. Wydawało się więc, że firma może spokojnie odebrać towar. Nic z tego. Do gry wkroczył bowiem Graniczny

Lotos Kolej: Pierwsze trzy lokomotywy elektryczne od Newagu w eksploatacji

kolejowych, zgodnych z TSI bez ograniczeń na polskiej infrastrukturze kolejowej, a więc m.in. wyposażonych w ETCS, na czym szczególnie nam zależało. Wystawiliśmy świadectwa sprawności technicznej i już od 5 marca rozpoczynamy eksploatację nowego taboru" - dodał członek zarządu Lotos Kolej Krzysztof

Rząd zajmie się nowelą m.in. powołującą Komisję Nadzoru Rynku Energii

konkurencję pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji uwzględniającej całokształt okoliczności. Nadanie zaś Urzędowi Dozoru Technicznego kompetencji do uznawania kwalifikacji i wydawania świadectw kwalifikacyjnych będzie równoznaczne z przypisaniem tych zadań najbardziej

Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

równoważne corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8% średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016-2018. Projekt nowelizacji rozszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie

Świadectwo energetyczne to fikcja

Od 2009 r. świadectwo energetyczne musi mieć obowiązkowo każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny. W przeciwnym razie nie można go legalnie użytkować, za co grozi grzywna. Analityk projektów inwestycyjnych w firmie Home Broker Robert Latuszek przyznaje, że przy sprzedaży mieszkań deweloperzy

IBM wspiera informowanie o polskim produkcie szyfrującym UseCrypt

choćby w obliczu zbliżających się nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Nasza współpraca z amerykańskim IBM to wiarygodne świadectwo jakości naszych produktów szyfrujących i doskonała rekomendacja dla naszych obecnych i przyszłych klientów"  - podkreślił prezes

PRCH: Posnania najlepszym nowym centrum handlowym roku

także w kategorii jakość obsługi. Najlepszym nowym centrum handlowym został nowy projekt Posnania w stolicy Wielkopolski, wyróżniony został także projekt Hali Koszyki w Warszawie, podała PRCH. Agencja ISBnews było partnerem medialnym wydarzenia. "Do tegorocznego konkursu napłynęła rekordowa w

EBOR objął listy zastawne PKO BH o wartości 100 mln zł

świadectwem jakości tego produktu i apetytów rynkowych. Pokazuje to duży potencjał polskiego rynku kapitałowego, a EBOR jest zainteresowany jego rozwojem. Uczestniczymy w benchmarkowej transakcji i zamierzamy angażować się bardziej" - powiedziała dyrektor Banków UE w EBOR Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Platforma Lotos Petrobaltic gotowa do uruchomienia wydobycia ze złoża B8

złożu B8" - dodał Kielas. Po zakończonym remoncie platforma Lotos Petrobaltic otrzymała świadectwo klasy potwierdzające należyty stan techniczny jednostki. Uzyskanie przez platformę 5-letniego świadectwa klasy nadzorowało amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne ABS (American Bureau of Shipping

Prezydent podpisał ustawę o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji

formule świadectw pochodzenia. Ustawa ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji" - czytamy w komunikacie

Steinhoff: 'Socjalizacja' kosztów użytkowania terminala LNG to dobry pomysł

bardzo dobrym pomysłem. Jest to świadectwo racjonalnego wykorzystania terminalu w Świnoujściu, który będzie generował koszty, które musi ktoś zapłacić" - powiedział Steinhoff w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że na tym etapie trudno mówić o działaniu tego rozwiązania, gdyż nie znamy szczegółów

EBOR sprzedał posiadane 5,1% akcji PKP Cargo w ABB

Wood & Company. EBOR kupił pakiet akcji PKP Cargo w 2013 r. w ramach pierwotnej oferty publicznej. "PKP Cargo udowodniło, że potrafi przyciągać wysokiej jakości inwestorów finansowych lokalnych i międzynarodowych. Sprzedaż akcji przez EBOR powinna przynieść korzyści lokalnemu rynkowi

Nowy system wsparcia dla kogeneracji zwiększy ceny odbiorców o max 4 zł/ mies.

jakości środowiska, w tym jakości powietrza w Polsce dzięki poprawie efektywności wykorzystania paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja (CHP) to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu zużywana jest mniejsza ilość paliwa niż w przypadku rozdzielnego

USA będą sądzić menedżerów Volkswagena mimo zawarcia ugody

ugodzie z Waszyngtonem Volkswagen dobrowolnie przyznał się do przestępstw spiskowania w celu popełnienia oszustwa, utrudniania działań wymiaru sprawiedliwości oraz importowania do USA samochodów na podstawie fałszywych świadectw. Koncern zostanie formalnie skazany za te przestępstwa, ale w zamian za

PKP Cargo otrzyma pierwsze lokomotywy wielosystemowe w styczniu 2016 r.

stacjonarnych oraz dynamicznych. Sprawdzano wszystkie podzespoły i działanie pod wszystkimi systemami zasilania, montaż podzespołów oraz funkcjonowanie, a także dokumentację odbiorczą pojazdu, w tym świadectwa jakości, odpowiednie certyfikaty i protokoły fabryczne wystawione dla poszczególnych podzespołów

Domy energooszczędne bez dopłat. NFOŚiGW zamknął program po cichu

może być nawet trzykrotnie wyższe. Najpewniej będzie ono malało, bo Unia Europejska nakazała zaostrzanie norm energetycznych. Od 2009 r. każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny, który miałby trafić do obrotu rynkowego, musi mieć obowiązkowo świadectwo energetyczne. Architekt Miłosz Lipiński z firmy

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która ma na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

następne, której głównym celem będzie m.in. powiększanie portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry segmentu mid-core rocznie oraz wprowadzanie dużej liczby gier z segmentu casual, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. spółka zanotował wstępnie ponad 2 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

niezrealizowane – świadectwa wydane). Dziwię się, że nauczyciele o tym nie mówią. Dyrektor oczywiście bez zmrużenia oka przygotował nowy arkusz ze zmniejszoną liczbą godzin, wiedząc, że podstawy programowe nie będą zrealizowane (niechby spróbował zaprotestować). Skoro na początku roku został zatwierdzony

Przegląd informacji ze spółek

, tureckiej i marokańskiej. Spółki działają w branży outsourcingu i specjalizują się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego, podała spółka. Awbud zawarł z Lafarge Cement, oddział w Bielawach, umowę na wykonanie hali magazynowej paliw alternatywnych i związanego z nią budynku administracji z

Czym jest oferta równoważna?

rozwiązanie jest równoważne będą oni musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając np. określone świadectwa jakości. Sprawdź definicję Oferty równoważnej stworzoną przez Pzp Oferta równoważna słowniku Pzp

NBP: Polska gospodarka potrzebuje wyższego poziomu innowacyjności

zagranicznych (BIZ) oraz opierała się na względnie wysokiej jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Należy się jednak spodziewać, że czynniki te będą w przyszłości odgrywały coraz mniejszą rolę. W okresie po 2007 r. gospodarka polska znacząco zwiększyła swój udział w światowym handlu wyrobami wysokiej

Co w ZUS będzie można załatwić przez internet?

kilkanaście miesięcy temu rankingi oddziałów. Centrala ocenia i mierzy pracę poszczególnych jednostek. W pomiarach bierze się pod uwagę wydajność, jakość obsługi klienta, poziom błędów w wydanych decyzjach, terminowość wydawania decyzji etc. Najlepsze dostają nagrody, w najgorszych oddziałach wdrażany jest

Przetarg na zakup oleju opałowego

opałowego powinien do każdej kolejnej partii dostarczanego oleju przedstawiać świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiające parametry dostarczanego oleju.

Czy warto zrobić MBA?

doświadczenie, czy spełnia ona ich oczekiwania. Dokonując wyboru uczelni, kierowałam się analizą oferty programowej zajęć, rekomendacjami znajomych oraz innymi świadectwami poziomu jakości studiów. Jednym z głównych czynników, który zadecydował o wyborze uczelni, był fakt, iż dostarczany przez nią program jest

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 5) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty

Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

uzupełnieniu podlegają np. certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych urządzeń, świadectwa jakości, koncepcje wykonania zamówienia, opisy techniczne oferowanego sprzętu. Rozszerzenie katalogu dokumentów i oświadczeń, które podlegają uzupełnieniu powoduje, że w coraz większej liczbie postępowań o udzielenie

Wykonawca uzupełnił dokument, ale go nie podpisał - czy konieczne jest wykluczenie z postępowania?

polegającą na ponownym wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia tych samych dokumentów, w tym przypadku świadectw jakości handlowej. Źle uzupełniony dokument = niezłożony dokument Ponieważ już raz prawidłowo wezwałeś wykonawcę do uzupełnienia wykazu robót należy uznać, że nie masz prawa ponownie wystąpić o 

Prof. Drozdowski: Mieszkańcy osiedli pod miastem są jak gapowicze

ważniejsza. Będzie też rosła presja obywateli na zmianę przepisów. Dziś na pograniczu Poznania i gminy Komorniki jest więcej billboardów niż w całym Paryżu. Miasta doszły do takiego poziomu bałaganu przestrzennego, niskiej jakości przestrzeni, że grozi to przeceną tych miast. Dosłownie. Te nieruchomości, na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, podała spółka. Decyzja ABW nie będzie miała istotnego wpływu na sytuację finansową spółki, podkreśla Wasko.   Źródło: ISBnews Qumak: Złożył wniosek o upadłość GIS Partner, wybranego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) "z

Rosja weszła do WTO - zmienia się układ sił w światowym handlu

ekspansję chińskiej gospodarki na świecie. Bo wejście do WTO to jak świadectwo dobrej reputacji. - Rosja dostała znak jakości - powiedział po podpisaniu umowy dyrektor generalny WTO Pascal Lamy. - Wejście Rosji do WTO ma dwa aspekty. Geopolityczny, którym jest dołączenie Rosji do klubu głównych gospodarek

Domy przyszłości bez kominów i kaloryferów

energii potrzebnej do ogrzewania (do ok. 50 kWh/m2/rok). No właśnie. Załóżmy, że mamy dwa domy tej samej wielkości. Który będzie łatwiejszy w ogrzaniu, czyli tańszy w utrzymaniu? Wydawało się, że tę kwestię rozwiążą wprowadzone w 2009 r. świadectwa energetyczne. Ale nawet osoby żyjące z jego wydawania

Gdzie są spawacze?

Spawalnictwa w Gliwicach wystawił w 2003 roku 5 tysięcy świadectw z egzaminów spawaczy, w 2004 roku już 10 tysięcy świadectw, w 2005 roku 20 tysięcy, w 2006 roku 28 tysięcy, natomiast w 2007 roku - do września - wydał ich już ok. 35 tysięcy. Zapotrzebowanie na pracę w charakterze spawacza jest duże, jednak w

ZUS oszczędzi 750 tys. godzin

oddziałów, wspólnie omawiamy wyniki, wprowadzamy programy naprawcze, ale też nagradzamy. W tych pomiarach bierzemy pod uwagę wydajność, jakość obsługi klienta, poziom błędów w wydanych decyzjach, terminowość wydawania decyzji. Przy czym dystans między oddziałami jest coraz mniejszy. Kiedy zaczynałem pracę w

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

rzeczywistą korzyścią, którą odnosi klient. Lepiej zapłacić trochę więcej za ubezpieczenie, które rzeczywiście chroni, niż zapłacić mniej za ubezpieczeniową wydmuszkę, która nie daje klientowi niczego poza iluzją ochrony. Podstawowym kryterium oceny ubezpieczenia musi być jego jakość. Niewielkie pieniądze za

Zbuduj dom energooszczędny

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że w życiu pewne są już nie tylko śmierć i podatki, ale także podwyżki cen energii. Niestety, u nas przeciętny inwestor budujący dom jednorodzinny nie zastanawia się, ile go będzie kosztowało jego utrzymanie. Skąd to wiemy? Z analizy ponad 60 tys. świadectw

Irena Eris: Sześć maluchów i kremy

świadectwo z zewnątrz i w dodatku na piśmie, że robię coś fajnego. Zgodnie z obowiązującą wówczas ideologią razem z mężem była pani wyzyskiwaczem klasy robotniczej. Czyli jakieś pieniądze chyba się pojawiły. Jak mieliśmy jakieś pieniądze to je reinwestowaliśmy. Cały czas chciałam mieć