świadectwa energetycznego

Marek Okniński

Zamawiający musi posiadać świadectwo energetyczne

Zamawiający musi posiadać świadectwo energetyczne

Gdy przedmiot zamówienia publicznego dotyczył wybudowania lub wyremontowania obiektu, którego użytkowanie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie jednym z wymaganych dokumentów, jakie musi posiadać inwestor jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zwane certyfikatem energetycznym.

Przymusowe świadectwa energetyczne

Najpóźniej od 2014 r. sprzedający mieszkania i domy będą musieli - najprawdopodobniej pod groźbą grzywny - przekazywać nabywcom świadectwo energetyczne, które informuje, z jakim zużyciem energii trzeba się liczyć

Świadectwo energetyczne to fikcja

Eksperci, deweloperzy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zgodni: prawie nikogo nie interesuje ten dokument, który w założeniu ma informować, z jakim zużyciem energii musi się liczyć właściciel lub najemca budynku bądź mieszkania

Świadectwa energetyczne jednak (nie)obowiązkowe

z tego tytułu. A co ważniejsze, nie ma ich już także w poprawkach, które zaproponuje Ministerstwo Infrastruktury w projekcie nowelizacji. Dwa tygodnie temu informowaliśmy, że resort chce karać grzywną tych, którzy np. wynajęliby mieszkanie lub dom bez świadectwa energetycznego. Bez niego nie mogłaby

Przez świadectwa energetyczne rynkowi grozi paraliż

. Miałaby je wprowadzić nowela. Np. bez świadectwa energetycznego, które ma informować, z jakim zużyciem energii trzeba się liczyć, nie mogłaby dojść do skutku żadna transakcja na rynku nieruchomości. Notariusze mieliby bowiem wymagać tego dokumentu przy zawieraniu aktu notarialnego. A gdy ktoś wynajął

Można sprzedać mieszkanie w nieocieplonym bloku!

budowlanego, a to właśnie ona wprowadziła wymóg uzyskania świadectwa energetycznego. - W tej ustawie nie ma przepisu, który uniemożliwi zawarcie transakcji mieszkaniowej - zapewnia Kowalski. Także "Gazeta" wielokrotnie informowała, że od 2009 r. tego typu dokument informujący, z jakim zużyciem

Rząd chce rozszerzyć przepisy dot. efektywności energetycznej

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO) oraz zmodyfikowanie systemu świadectw tak, aby skuteczniej zachęcać do przedsięwzięć, których celem jest wzrost efektywności energetycznej, wynika z wykazu

Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

równoważne corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8% średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016-2018. Projekt nowelizacji rozszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie

Senat przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu

efektywności energetycznej, w tym termomodernizację. Zgodnie z nowymi zapisami, zostanie wydłużony termin umarzania przetargowych świadectw efektywności energetycznej, dzięki czemu świadectwa te z końcem czerwca br. nie stracą ważności, wskazano także. "Ponadto zmianie uległy przepisy ustawy o

Sejm przyjął nowelizację ws. cen energii i efektywności energetycznej

energochłonnych" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy. Projekt ustawy zmienia także ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie wydłużenia terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 roku. (ISBnews)  

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 41,4% r/r do 23,7 mld zł w lipcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w lipcu 1,9 TWh, co oznacza spadek o 20,5% r/r" - czytamy także. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw

Rafako: PGE GiEK wydała świadectwo zakończenia budowy bloku nr 5 w Opolu

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Rafako otrzymało informację o wystawieniu przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - świadectwa zakończenia realizacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole, co jest równoznaczne z

DB Energy widzi wzrost zainteresowania ofertą, liczy na kolejne duże kontrakty

, utrzymujemy dotychczasowe tempo wzrostu biznesu, a także wykorzystujemy sprzyjające okoliczności, aby zwiększyć jego dynamikę" - wskazał Feldman. Spółka wiąże nadzieje także z procesem usprawnienia rozliczania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. "Mamy już bardzo dużo

Polenergia: MFW Bałtyk III ma decyzję środowiskową dot. farm wiatrowych

, łączącej planowane stacje elektroenergetyczne na morzu z Krajowym Systemem Energetycznym" - czytamy w komunikacie. Łączna moc, która może zostać wyprowadzona z morskich farm wiatrowych z użyciem infrastruktury szczegółowo opisanej w decyzji, wynosi do 1 440 MW, podsumowano. Polenergia - notowana

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,6% r/r do 21,7 mld zł w maju

obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 14,3% r/r osiągając w maju poziom 25 ktoe. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 33,8% r/r, do wolumenu 1,2 TWh

Polenergia i Siemens Energy mają list intencyjny ws. technologii kogeneracyjnych

źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Siemens Energy to wiodący producent i dostawca technologii energetycznych i gazowych zapewniający rozwiązania dla zrównoważonego wytwarzania wodoru oraz w

Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 126,65 TWh w 2016 r.

prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 50,66 TWh w 2016 r. wobec 58,93 TWh rok wcześniej. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. cen energii elektrycznej

efektywności energetycznej URE, a także uniknąć niedoborów na rynku świadectw w 2020 r. "Zmiany w ustawie o biokomponentach rozszerzają o osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej krąg beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie zakupu nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujących do

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 44,5% r/r do 10,9 TWh w styczniu

pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w styczniu 2018 r. 3,0 TWh, co oznacza spadek o 10,3% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 108% r/r do 18,2 TWh w maju

rynku spot wzrósł o 5,2% do 11,57 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w maju 2018 r. 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% r/r. Wolumen

Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej

budynków. Do nowej ustawy przeniesiono także system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W projekcie ustawy przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej za możliwość niepodejmowania działań inwestycyjnych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej

Kogeneracja miała 15,45 mln zł straty netto, 18,13 mln zł straty EBIT w III kw.

i białych o 5 921 tys. zł, głównie z powodu zmiany ustawodawstwa w zakresie świadectw pochodzenia z produkcji w skojarzeniu. Dotychczasowy system wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oparty na świadectwach pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji wygasł z końcem 2018 roku

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 65,1% r/r do 26,72 mld zł w czerwcu

spot wolumen obrotu wzrósł o 40,7% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 36,9% r/r do poziomu 7,4 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 164,4% r/r do 20,5 TWh w marcu

TWh. W okresie styczeń-marzec br. obrót na rynku spot wzrósł o 6,1% do 7,26 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w marcu 2018 r. 6,9 TWh

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 9,9% r/r do 13,2 TWh w październiku

;Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6 TWh w październiku 2017 r., co oznacza wzrost o 30,1% r/r. Wolumen obrotu prawami

Polenergia uważa cenę w wezwaniu PGE za nieodpowiadającą wartości godziwej

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Zarząd Polenergii uważa cenę w wezwaniu Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. Pod koniec maja PGE ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji, stanowiących 100% w

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 32,2% r/r do 6,4 TWh w sierpniu

spadł o 8,5% do 16,69 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6TWh, co oznacza wzrost o 20,3% w stosunku do

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 129,7% r/r do 18,1 TWh w kwietniu

do 2,21 TWh. W okresie styczeń-kwiecień br. obrót na rynku spot wzrósł o 6,5% do  8,89 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 8,8% r/r do 10,7 TWh w listopadzie

75,62 TWh, natomiast na rynku spot spadł o 9,1% do 22,72 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie 2017 r. 3,8 TWh

Projekt noweli prawa energetycznego dot. m.in. URE skierowany do konsultacji

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, przewidujący m.in. zmian trybie naboru na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), a także rozwiązania dotyczące

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 47,1% r/r do 9,2 TWh w lutym

% do 15,41 TWh, natomiast na rynku spot wzrósł o 0,4% do 4,69 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w lutym 2018 r. 3,5 TWh, co

Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 111,7 TWh w 2017 r.

obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu 2017 r. 5,2 TWh, co oznacza wzrost o 29% r/r. W całym 2017 r. wolumen ten wyniósł 59,1

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 28,2% r/r do 8,7 TWh w czerwcu

spadł o 9,5% do 12,87 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,2 TWh, co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do czerwca 2016 r

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 35,9% r/r do 7,5 TWh w styczniu

pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty' na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,3 TWh, co oznacza spadek o 11,4% w stosunku do stycznia 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 12,9% r/r do 8,8 TWh w maju

11 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzrost o 31,8% w stosunku do maja 2016 r. Wolumen obrotu

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w czerwcu 2019 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 58,6% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia

Kulczyk Investments nie odpowie na wezwanie PGE na 100% akcji Polenergii

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Kulczyk Investments nie zamierza odpowiadać na wezwanie do sprzedaży 100% akcji Polenergii, ogłoszone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), podała spółka. "Polenergia SA jest dla rodziny państwa Kulczyk inwestycją długoterminową, w związku z tym nie

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4% r/r do 23,7 mld zł w kwietniu

odnotowano wzrost o 32,6% r/r do poziomu 11,7 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w kwietniu 2020 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 63,7% r

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 27,3% r/r do 7,9 TWh w kwietniu

7,5% do 8,89 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") na rynkach spot i terminowym wyniósł 5,7 TWh co oznacza wzost o 44,5% w stosunku do kwietnia 2016 r

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w maju 2019 r. 12,8 TWh, co oznacza wzrost o 19,7% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 27,8% r/r do 7,7 TWh w marcu

TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzrost o 21,2% w stosunku do marca 2016 r. Wolumen obrotu prawami

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 59,5% r/r do 26 mld zł w marcu

14,8% r/r do poziomu 11,7 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3% r/r. Marcowe dane w tej linii

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 42,4% r/r do 6,3 TWh w lutym

4,67 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,7 TWh co oznacza spadek o 25,4% w stosunku do lutego 2016 r. Wolumen obrotu

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 2,6% r/r do 8,6 TWh w VII (sprost.)

spadł o 9,2% do 14,79 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9% w

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 2,6% r/r do 8,6 TWh w lipcu

9,2% do 14,79 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9% w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,1% r/r do 13,97 mld zł w kwietniu

energetyczną ("białe certyfikaty") na rynku spot wyniósł w kwietniu 2019 r. 6,1 TWh, co oznacza wzrost o 3,8% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 173,0% r/r osiągając w

Dominika Kulczyk: Polenergia to inwestycja strategiczna i długoterminowa

Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Dominika Kulczyk, która przejęła 50,2% akcji Polenergii, traktuje spółkę jako inwestycję długoterminową i strategiczną, poinformowała inwestorka. "Będę kontynuować plan mojego ojca, który z Polenergii chciał uczynić największą, prywatną grupę energetyczną w

PGE złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Polenergii

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Polenergią, podał Urząd. Wniosek wpłynął 30 maja br., sprawa jest w toku. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez PGE

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 14% r/r do 16,32 mld zł w marcu

spadł o 49,6% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 98,4% do poziomu 10,2 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty) na rynku spot

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

 wynikającym z dalszego organicznego rozwoju projektów odnawialnych oraz zajęcia pozycji pozwalającej na rozwój w oparciu o produkcję i spalanie wodoru" - powiedział prezes Michał Michalski, cytowany w komunuikacie. Polska transformacja energetyczna nie może odbyć się bez zaangażowania

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 60,5% r/r do 9,8 TWh w listopadzie

% do 25 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,4 TWh co oznacza spadek o 10% w stosunku do listopada 2015 r. Wolumen obrotu

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,2% r/r do 18,7 mld zł w styczniu

wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w styczniu 2020 roku 2 TWh, co oznacza spadek o 36% r/r. Styczniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 5,1% r/r do 15,93 mld zł w lutym

odnotowano spadek o 4,7% do poziomu 5 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') , na rynku spot wyniósł w lutym 2019 r. 2,4 TWh, co oznacza spadek o 32,4% r/r. Wolumen

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 29,8% r/r do 12 TWh w październiku

o 10% do 22,55 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynkach spot i terminowym wyniósł 2,7 TWh, co oznacza spadek o 26,3% w stosunku do października 2015 r

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w lipcu 2019 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 54% r/r. Lipcowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne r/r z

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 4,6% r/r do 20,3 mld zł w styczniu

wzrost o 37,0% do poziomu 6,5 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w styczniu 2019 r. 3,1 TWh, co oznacza wzrost o 5,5% rdr. Wolumen obrotu

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 7,5% r/r do 14 mld zł w grudniu

odnotowano wzrost o 33,0% rdr do poziomu 11,9 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną, na rynku spot wyniósł w grudniu 2019 r. 2,7 TWh, co oznacza spadek o 26,1% r/r

Rząd zajmie się nowelą m.in. powołującą Komisję Nadzoru Rynku Energii

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) -  Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. zastąpienie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 3-osobową Komisją Nadzoru Rynku Energii (NRE) wynika z wykazu prac legislacyjnych i

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółka Lotte Wedel zakontraktowała w Tauron Sprzedaż ponad 51 GWh energii elektrycznej, pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych na trzy lata, podał Tauron. Nowa transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,7% r/r do 15,39 mld zł w listopadzie

odnotowano spadek o 17,4% r/r do poziomu 8,8 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w listopadzie 2019 r. 1,7 TWh, co oznacza

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 2,8% r/r do 16,1 mld zł w październiku

terminowym odnotowano spadek o 37,4% r/r do poziomu 12,2 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w październiku 2019 r. 1,9

ME: Konsultacje projektu rozporządzenia do ustawy o cenach energii do 18 marca

akcyzy. Odmiennym podejściem do tego zastosowanego dla przedsiębiorstw obrotu jest powiększenie średnioważonej ceny energii elektrycznej o różnicę pomiędzy kosztami uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia OZE oraz świadectw efektywności energetycznej ponoszonymi przez tego odbiorę w 2018 r. oraz

Energa: Elektrownia w Ostrołęce modernizuje wentylatory powietrza

regulacji, podano. Jednocześnie, w ramach modernizacji, Energa Elektrownie Ostrołęka rozpoczęła procedurę uzyskania "białych certyfikatów" - świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 32,1% r/r do 17,1 mld zł we wrześniu

72,7% do poziomu 1,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 43,6% r/r do poziomu 10,5 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 4,6% r/r do 16,4 mld zł w sierpniu

1,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 2,3% r/r do poziomu 13,6 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w 

Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe

urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i - w przypadku wykrytych nieprawidłowości - nakładanie kar pieniężnych. Zmiany

Rząd przyjął nowelę ustawy dot. odnawialnych źródeł energii

dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Założono także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, co powinno skutkować - w perspektywie długofalowej - zapewnieniem stałego dostępu do energii dla odbiorców

ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

zgłaszać do 7 marca 2019 r. "Celem projektu jest konsekwentna realizacja działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Proponowane rozwiązania mają również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

przygotowała wnioski do ministra energii o: - aktualizację Polityki energetycznej Polski, w której zawarta będzie kompleksowa polityka wobec OZE, pozwalająca na realizację celu 15% udziału energii z OZE w 2020 r., przy uwzględnieniu ustalonych krajowych celów na lata następne zgodnie z założeniami polityki

CEE Equity Partners nie zaleca funduszowi odpowiadania na wezwanie na Polenergię

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - CEE Equity Partners nie będzie rekomendować funduszowi China-CEE Fund odpowiadania na wezwanie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na akcje Polenergii, podał fundusz. "CEE Equity Partners, jako doradca inwestycyjny funduszu China-CEE Fund, nie zamierza

Carbon Tracker: 42% światowych mocy węglowych przynosi straty

ryzyka aktywów osieroconych w związku z wykorzystaniem węgla to Polska Grupa Energetyczna (PGE) i RWE - obie na 8,6 mld USD oraz EPH w Czechach na 5,5 mld USD. "Według raportu, moce węglowe w UE przynoszą straty już teraz - średnio 10 USD za każdą wytworzoną MWh. Polskie PGE traci średnio 4 USD na

Rząd przyjął nowelę dot. promowania energii elektrycznej z kogeneracji

bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. "Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest ważnym elementem podnoszącym efektywność systemu energetycznego. Dlatego w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r." zawarto cel, jakim jest osiągnięcie dwukrotnego

Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, podała Kancelaria Prezydenta RP. Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa

PGE nie kupi akcji Polenergii w wezwaniu w związku z nieziszczeniem się warunków

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła decyzję o nienabywaniu akcji Polenergii w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków zastrzeżonych w treści wezwania, podało PGE. "Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (wzywający), informuje, że do końca

KE: Polski system wsparcia OZE jest zgodny z unijnym prawem pomocy publicznej

Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wydała decyzję potwierdzającą zgodność polskiego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE), opartego na świadectwach pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatach, z unijnym prawem pomocy publicznej, podało Ministerstwo Energii. KE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw

zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Ustawa zabrania sprzedaży i importu do sektora komunalno-bytowego paliw, które nie spełniają wymogów rozporządzenia

Polenergia Elektrownia Północ ma uzyskać finansowanie dłużne do końca 2018 r.

, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. LW Bogdanka miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 15,1% r/r do 15,1 mld zł w grudniu

;8,9 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w grudniu 2018 r. 3,7 TWh, co oznacza

Polenergia wstrzyma się z projektami offshore, jeśli nie będzie terminu aukcji

Energetycznego w Gdańsku. Spółka wystąpiła też już do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o decyzję środowiskową dla kabla, a od stycznia 2017 r. prowadzi pomiar wiatru, który jest już zaawansowany. Ukończono badanie sejsmiczne dna, a teraz przygotowywany jest drugi etap badań geologicznych. "

Lewiatan: Ustawa o OZE jest niekorzystna dla branży

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) -  Senat przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. To kolejna ustawa energetyczna, która została uchwalona bez konsultacji społecznych i jest niekorzystna dla branży OZE, uważa Konfederacja Lewiatan. "Ustawa, której projekt

TGE umożliwi od 12 stycznia obrót kontaktami terminowymi na zielone certyfikaty

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) – Towarowa Giełda Energii (TGE) umożliwi od 12 stycznia 2016 r. obrót instrumentami terminowymi na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, podała giełda. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 16

Zysk netto PCC Rokita zmniejszył się r/r do 182,35 mln zł w 2017 r.

wyników roku 2016, na który w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe. Na czynniki te, uwzględnione w pozostałej działalności operacyjnej, składała się przede wszystkim sprzedaż świadectw efektywności energetycznej. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności operacyjnej, grupa wykazałaby za

Niewielu nabywców chce certyfikatów energetycznych

Analityk rynku nieruchomości Home Broker Bartosz Turek przypomina, że świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli tzw. certyfikat energetyczny, pokazuje roczne zapotrzebowanie na energię np. budynku lub konkretnego lokalu w przeliczeniu na metr kwadratowy. Tymczasem, zgodnie z danymi Home

Polenergia miała 28,93 mln zł zysku netto, 72,6 mln zł EBITDA w III kw. 2019

wiatrowej w Szymankowie o mocy 38 MW bez systemu wsparcia, to najlepsze przykłady tego, jak konsekwentnie przekształcamy Polenergię w nowoczesną, efektywną spółkę energetyczną. W portfelu mamy jeszcze projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy 181 MW i chcemy je zrealizować w oparciu o przychody z

Polenergia dokona odpisu na ok. 43 mln zł w zw. z projektem spółki zależnej

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH (PPG) - spółka zależna Polenergii - odstąpiła od opcji zakupu 100% akcji udziałów w Inwestycyjnej Spółce Energetycznej – IRB Sp. z o.o. (IRB), podała Polenergia. Spółka zdecydowała o dokonaniu odpisu księgowego aktywów

URE: Moc zainstalowana źródeł OZE to blisko 6 000 MW na koniec 2014 r.

MW (na koniec III kw. 2014 r. było to blisko 5844 MW, wobec niespełna 5511 MW na koniec III kw. 2013 r.). W październiku 2014 r. Prezes URE wydał 100-tysiączne świadectwo pochodzenia OZE" - czytamy w komunikacie. Dla przedsiębiorstw inwestujących w OZE zasadniczą sprawą będzie ostateczny

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę prawo energetyczne oraz dot. OZE

Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz ustawy - Prawo energetyczne, która m.in. przesuwa termin wejścia w życie części jej regulacji na 1 lipca 2016 r. z 1 stycznia przyszłego roku. Ustawa wchodzi w życie

Polenergia wymaga dalszej dywersyfikacji, rozmawia z Solar Century o projektach

wszystkie trendy na rynku energetycznym związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i elektromobilinością. Rozmawiamy z wieloma potencjalnymi partnerami, m.in. z globalnym graczem Solar Century z którym analizujemy projekty PV w Polsce, jak i za granicą" - dodał kierujący zarządem Polenergii

PGE ogłosiła wezwanie na 100% akcji Polenergii po 16,29 zł za szt.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Polenergii po cenie 16,29 zł za akcję, podała spółka. "W przypadku braku przedłużenia lub nieskrócenia okresu

Steinhoff: 'Socjalizacja' kosztów użytkowania terminala LNG to dobry pomysł

bardzo dobrym pomysłem. Jest to świadectwo racjonalnego wykorzystania terminalu w Świnoujściu, który będzie generował koszty, które musi ktoś zapłacić" - powiedział Steinhoff w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że na tym etapie trudno mówić o działaniu tego rozwiązania, gdyż nie znamy szczegółów

Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów

zwiększenie podaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne _Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm._ – obecnie art. 44 ust. 1 Ustawy o OZE, co doprowadziło do trwałego i znacznego spadku cen PM

Grupa Pepeesu miała wstępnie 185,67 mln zł przychodów i 17,6 mln zł netto w 2016

roku świadectw efektywności energetycznej, zaznaczono w informacji. Ostateczne wyniki finansowe za 2016 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane 20 marca 2017 r. Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent

Jeśli przedsiębiorca pomyli się w wyliczeniu podatku, to nie będzie karany

wyeliminowanie przypadków niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności polskiego prawa – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zmiany dotyczą różnych branż: pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej i usług płatniczych. W sumie obejmują 72 zmiany w

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

przyszłe roszczenia wobec Energa-Obrót S.A. w związku z ewentualną koniecznością zapłaty wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (umowy CPA) - zdarzenie jednorazowe, - rozwiązanie 50 mln zł rezerwy utworzonej w 2018 roku w

Strata netto Polenergii wyniosła 61,44 mln zł w II kw. 2016 r.

jednostki dominującej w porównaniu z 35,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 366,49 mln zł w porównaniu z 1 355,35 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 118,55 mln zł wobec 110,27 mln zł. „Rok 2016 jest trudny dla całego sektora energetycznego, ze

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowaniem spółki i w dalszej kolejności możliwością nabycia istniejących jej akcji, podała Baltona. Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw

Polenergia ma projekty o mocy 258 MW przygotowane do aukcji OZE

priorytety w naszej strategii, tak aby dostosować ją do nowych realiów rynkowych i regulacyjnych. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i będziemy swoją działalność dopasowywać do strategii energetycznej wdrażanej przez rząd. Jednocześnie systematycznie dążymy do ograniczania kosztów operacyjnych w

Zysk netto Polenergii wzrósł r/r do 36,44 mln zł w I kw. 2016 r.

wolumenom i lepszej marżowości. "Kolejne dobre wyniki Polenergii zarówno w segmencie energetyki odnawialnej, jak i konwencjonalnej pokazują, że spółka stoi na silnych fundamentach i broni się przed negatywnymi zmianami rynkowymi oraz regulacyjnymi, które dotykają całego sektora energetycznego"

Domy energooszczędne bez dopłat. NFOŚiGW zamknął program po cichu

może być nawet trzykrotnie wyższe. Najpewniej będzie ono malało, bo Unia Europejska nakazała zaostrzanie norm energetycznych. Od 2009 r. każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny, który miałby trafić do obrotu rynkowego, musi mieć obowiązkowo świadectwo energetyczne. Architekt Miłosz Lipiński z firmy