świadectwa

Zamawiający musi posiadać świadectwo energetyczne

Gdy przedmiot zamówienia publicznego dotyczył wybudowania lub wyremontowania obiektu, którego użytkowanie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie jednym z wymaganych dokumentów, jakie musi posiadać inwestor jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zwane certyfikatem energetycznym.

Przymusowe świadectwa energetyczne

Najpóźniej od 2014 r. sprzedający mieszkania i domy będą musieli - najprawdopodobniej pod groźbą grzywny - przekazywać nabywcom świadectwo energetyczne, które informuje, z jakim zużyciem energii trzeba się liczyć

Świadectwo energetyczne to fikcja

Od 2009 r. świadectwo energetyczne musi mieć obowiązkowo każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny. W przeciwnym razie nie można go legalnie użytkować, za co grozi grzywna. Analityk projektów inwestycyjnych w firmie Home Broker Robert Latuszek przyznaje, że przy sprzedaży mieszkań deweloperzy

Świadectwa energetyczne jednak (nie)obowiązkowe

z tego tytułu. A co ważniejsze, nie ma ich już także w poprawkach, które zaproponuje Ministerstwo Infrastruktury w projekcie nowelizacji. Dwa tygodnie temu informowaliśmy, że resort chce karać grzywną tych, którzy np. wynajęliby mieszkanie lub dom bez świadectwa energetycznego. Bez niego nie mogłaby

ABW cofnęła Wasko świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 1. stopnia

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) cofnęła Wasko świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, podała spółka. Decyzja ABW nie będzie miała istotnego wpływu na sytuację finansową spółki, podkreśla Wasko. "Zdaniem zarządu, cofnięcie

HydroPhi ma świadectwo homologacji systemu HydroPlant

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał na rzecz HydroPhi Technologies Group, Inc. świadectwo homologacji systemu HydroPlant potwierdzającego zgodność z Regulaminem Europejskiej Komisji Gospodarczej, podało HydroPhi Technologies Europe S.A., której

Przez świadectwa energetyczne rynkowi grozi paraliż

. Miałaby je wprowadzić nowela. Np. bez świadectwa energetycznego, które ma informować, z jakim zużyciem energii trzeba się liczyć, nie mogłaby dojść do skutku żadna transakcja na rynku nieruchomości. Notariusze mieliby bowiem wymagać tego dokumentu przy zawieraniu aktu notarialnego. A gdy ktoś wynajął

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

„w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę” w czasie urlopu macierzyńskiego; są objęci zakazem wypowiedzenia im umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego bez zgody zakładowej organizacji związkowej. Świadectwa pracy Do Kodeksu pracy

Firmy nie będą musiały trzymać akt pracowników przez 50 lat. Wystarczy 10. I zaoszczędzą dzięki cyfryzacji

Firmy nie będą musiały trzymać akt pracowników przez 50 lat. Wystarczy 10. I zaoszczędzą dzięki cyfryzacji

zakończeniu pracy firmy będą wydawać pracownikom rozszerzone świadectwo pracy, które będzie zawierało m.in. zaświadczenie o wynagrodzeniu w poszczególnych latach. Dane z rozszerzonego świadectwa również trafią do ZUS. Zmiany mają być dobre dla wszystkich zainteresowanych: dla ZUS, bo będzie miał wiarygodne

Pieniądze za oceny. Sposób na naukę oszczędzania?

Pieniądze za oceny. Sposób na naukę oszczędzania?

nieuniknionym kosztem jest złotówka miesięcznie abonamentu za kartę debetową. Do tego dochodzi "dopalacz", czyli program nagród za dobre wyniki w nauce. Jeśli po zakończeniu roku szkolnego prześlesz do banku skan świadectwa i jest na nim dużo piątek, dostaniesz nagrodę finansową. Jej wartość zależy

MarcPol, Alma, Atlantic... Polskie biznesy upadają, pracownicy czekają na pieniądze

MarcPol, Alma, Atlantic... Polskie biznesy upadają, pracownicy czekają na pieniądze

razem za 5 tys. zł. Nie wiadomo, czy cypryjska spółka posiada środki na zaspokojenie roszczeń pracowników, a Bezpieczny List wciąż nie ogłasza upadłości - pracownicy nie mogą więc liczyć na wypłaty z FGŚP. Ani nawet na dokumenty potrzebne do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Krzysztof świadectwo

Windykator ściga studentów. Mają płacić za nieodebrane dokumenty

uczelni. Wzywa w nich do dobrowolnej zapłaty długu za archiwizację nieodebranych z uczelni dokumentów. - Byłam w szkole wyjaśnić sprawę. Okazało się, że jest jeszcze jedna osoba o takim samym nazwisku. Natomiast ja mam zapłacić 180 zł za przechowywanie świadectwa maturalnego przez 3 lata - relacjonuje

ZUS: Polonusie, zwolnij się!

ZUS: Polonusie, zwolnij się!

Stefan informuje więc rodaków, że nie ma rady - muszą się zwolnić. Tylko w ten sposób zachowają emeryturę. Tyle że tu pojawił się kolejny absurd. ZUS w swoich pismach na dowód zwolnienia żąda przedstawienia świadectwa pracy lub odpowiedniego zaświadczenia wydanego od pracodawcy. - W Stanach nikt takich

Można sprzedać mieszkanie w nieocieplonym bloku!

budowlanego, a to właśnie ona wprowadziła wymóg uzyskania świadectwa energetycznego. - W tej ustawie nie ma przepisu, który uniemożliwi zawarcie transakcji mieszkaniowej - zapewnia Kowalski. Także "Gazeta" wielokrotnie informowała, że od 2009 r. tego typu dokument informujący, z jakim zużyciem

Niech Grecja wreszcie zbankrutuje

Przed trzema miesiącami został zaaprobowany drugi plan pomocy dla bliskiego bankructwa kraju, a dziś wszyscy się zgadzają, że jego założenia były nierealne. Plan przewidywał dobrowolną zgodę prywatnych wierzycieli Grecji - głównie europejskich banków i firm ubezpieczeniowych - na restrukturyzację dł

10 najgorszych inwestycji, budowanych przy udziale funduszy unijnych

Nowy, podziemny dworzec  będzie miał cztery perony i osiem torów. Zaprojektowano go z myślą Kolei Dużej Prędkości (KDP), dzięki której dworzec miał  obsługiwać nawet 100 tys. pasażerów dziennie. ale decyzja o budowie KDP została odłożona o co najmniej 10 lat. Budowa dworca ma zakończyć s

Energa ma ugodę z szóstą farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała grupa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku

Polenergia odpisze 16 mln zł wartości projektu farmy wiatrowej Bądecz

dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 6,81 TWh w I poł. 2019 r.

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 6,81 TWh w I poł. 2019 r. wobec 19,35 TWh w całym 2018 r., wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach

Polenergia zaoferowała 111 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r.

dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

UOKiK: Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 3% homologacji części samochodowych

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Inspektorzy Inspekcji Handlowej (IH) ocenili 351 partii części samochodowych i mieli zastrzeżenia do 11 partii (ok. 3%), w zakresie  świadectw homologacji, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Inspektorzy zwracali uwagę m.in. na

Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. Warunki ugody są neutralne dla

Spółka zależna Energi zawiązała 31,2 mln zł rezerwy w związku z wyrokiem sądu

wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. "Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Na dzień

Kogeneracja miała 15,45 mln zł straty netto, 18,13 mln zł straty EBIT w III kw.

i białych o 5 921 tys. zł, głównie z powodu zmiany ustawodawstwa w zakresie świadectw pochodzenia z produkcji w skojarzeniu. Dotychczasowy system wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oparty na świadectwach pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji wygasł z końcem 2018 roku

URE: Cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 213,60 zł/MWh w III kw.

elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, podał Tauron. Zgodnie z wyrokiem, skutkiem tego umowy te po okresie

Polenergia: Termin sprzedaży Polenergii Bałtyk I przesunięty do 31 XII

, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Energa szacuje wpływ wyroków w 3 sprawach z farmami wiatrowymi na ok. 16 mln zł

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Energa szacuje, że potencjalny wpływ oddalenia powództw spółki zależnej Energa-Obrót w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na wyniki finansowe to

Miraculum ma rejestrację marki Chopin od OMPI i w Chinach

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Miraculum otrzymała od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (OMPI) świadectwo rejestracji znaku towarowego "FC" dotyczącego marki Chopin klasy Premium, podała spółka. Firma otrzymała również decyzję Urzędu Patentowego w Chinach o

PERN będzie wykorzystywał drony w monitoringu sieci przesyłowej

bezpieczeństwa i BHP w PERN Tomasz Paszkiewicz, cytowany w komunikacie. Pod koniec 2019 roku bezzałogowe statki powietrzne PERN zostały zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a pracownicy spółki uzyskali niezbędne świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego ULC. Pozwalają one na wykonywanie lotów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

świadectw pochodzenia, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk nr 1733), jest wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprzez zmianę wysokości jednostkowej opłaty, będącej elementem

Polenergia: Wind Power AS zapłaciła 34 mln zł za 50% Polenergii Bałtyk I

specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Polenergia: MFW Bałtyk III ma decyzję środowiskową dot. farm wiatrowych

na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews

Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 126,65 TWh w 2016 r.

prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 50,66 TWh w 2016 r. wobec 58,93 TWh rok wcześniej. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 108% r/r do 18,2 TWh w maju

rynku spot wzrósł o 5,2% do 11,57 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w maju 2018 r. 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% r/r. Wolumen

UOKiK nałożył ponad 120 mln zł kary na Volkswagen Group Polska

, które sugerowały, że samochody marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi są ekologiczne oraz spełniają wymogi w zakresie emisji tlenków azotu. Trwało to od 2008 do stycznia 2016 r.; informowanie w świadectwach homologacji oraz w świadectwach zgodności WE o nieprawdziwych parametrach emisji

UOKiK: Postępowanie ws. Volkswagena jest na końcowym etapie

: - rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w materiałach reklamowych, które sugerują, że samochody marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi są ekologiczne oraz spełniają wymogi w zakresie emisji tlenków azotu, - informowanie w świadectwach homologacji oraz w świadectwach zgodności WE o nieprawdziwych parametrach

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 44,5% r/r do 10,9 TWh w styczniu

na rynku transakcji terminowych w styczniu 2018 r. wyniósł 8,3 TWh, co oznacza wzrost o 66,8% r/r. W przypadku transakcji na rynku spot w tym samym okresie odnotowano wzrost wolumenu obrotu o 0,7% r/r do poziomu 2,56 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw

Senat przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu

efektywności energetycznej, w tym termomodernizację. Zgodnie z nowymi zapisami, zostanie wydłużony termin umarzania przetargowych świadectw efektywności energetycznej, dzięki czemu świadectwa te z końcem czerwca br. nie stracą ważności, wskazano także. "Ponadto zmianie uległy przepisy ustawy o

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 9,53 TWh w okresie I-IX 2017

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 9,53 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2017 r., wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach wykorzystujących energię z

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 164,4% r/r do 20,5 TWh w marcu

TWh. W okresie styczeń-marzec br. obrót na rynku spot wzrósł o 6,1% do 7,26 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w marcu 2018 r. 6,9 TWh

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez spółkę zależną na rzecz powoda łącznej kwoty 232 878 578,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 9,9% r/r do 13,2 TWh w październiku

;Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6 TWh w październiku 2017 r., co oznacza wzrost o 30,1% r/r. Wolumen obrotu prawami

Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

osłonowych, które zostaną skierowane do najmniej zamożnych obywateli korzystających dotychczas z paliw najgorszej jakości" - czytamy dalej. Zgodnie z przepisami ustawy, sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości dla paliw sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego. "Świadectwo takie

MinRol: Egipt otwiera swój rynek na polskie mięso wieprzowe

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał pismo egipskiej służby weterynaryjnej GOVS zatwierdzające świadectwo zdrowia dla mięsa wieprzowego bez kości, wyrobów i produktów wieprzowych eksportowanych na rynek Egiptu oraz dla mleka i produktów mleczarskich

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 32,2% r/r do 6,4 TWh w sierpniu

spadł o 8,5% do 16,69 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6TWh, co oznacza wzrost o 20,3% w stosunku do

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2020 r. (aktual.)

chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. "Ustalając cenę uzasadnioną braliśmy pod uwagę wszystkie okoliczności" - zapewnił prezes. Od 1 stycznia trzy przedsiębiorstwa, których taryfy nie zostały zatwierdzone, muszą stosować taryfy

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2019 r.

Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. "

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 129,7% r/r do 18,1 TWh w kwietniu

do 2,21 TWh. W okresie styczeń-kwiecień br. obrót na rynku spot wzrósł o 6,5% do  8,89 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 6,35 TWh w I poł. 2018 r.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 6,35 TWh w I poł. 2018 r. wobec 21,17 TWh w całym 2017 r., wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach

Polenergia zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% Polenergii Bałtyk I

. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 8,8% r/r do 10,7 TWh w listopadzie

75,62 TWh, natomiast na rynku spot spadł o 9,1% do 22,72 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie 2017 r. 3,8 TWh

Sejm przyjął nowelizację ws. cen energii i efektywności energetycznej

energochłonnych" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy. Projekt ustawy zmienia także ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie wydłużenia terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 roku. (ISBnews)  

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 47,1% r/r do 9,2 TWh w lutym

% do 15,41 TWh, natomiast na rynku spot wzrósł o 0,4% do 4,69 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w lutym 2018 r. 3,5 TWh, co

Polenergia ma umowę na do 44,5 mln zł kredytów z ING BSK na farmy fotowoltaiczne

i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Sąd arbitrażowy oddalił powództwa Energi w 3 postępowaniach z farmami wiatrowymi

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki częściowe w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, na mocy których

Projekt noweli prawa energetycznego dot. m.in. URE skierowany do konsultacji

; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych. Nowelizacja umożliwia wykonanie przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 z dnia 24

Energa ma ugodę z drugą farmą wiatrową, brak negatywnego wpływu na wynik

wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia" - czytamy w komunikacie. Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót S.A. za definitywnie

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w czerwcu 2019 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 58,6% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. cen energii elektrycznej

niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., podano. Zmiany wprowadzone w ustawie o efektywności dotyczą wydłużenia terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 r. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zniwelować opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o wydanie świadectw

Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych

począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Energa ma ugodę z jedną z farm wiatrowych, brak negatywnego wpływu na wynik

. farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia" - czytamy w komunikacie. Strony uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót za definitywnie

Polenergia zaoferowała łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Polenergia uważa cenę w wezwaniu PGE za nieodpowiadającą wartości godziwej

realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 111,7 TWh w 2017 r.

obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu 2017 r. 5,2 TWh, co oznacza wzrost o 29% r/r. W całym 2017 r. wolumen ten wyniósł 59,1

Oferty Polenergii nie zostały wybrane w aukcji OZE 5 listopada

elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w maju 2019 r. 12,8 TWh, co oznacza wzrost o 19,7% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia

Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw.

wykonywania przewozu drogowego przez takich kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95, gdyż nie zamieszkują na terytorium Polski - rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte (obecnie w CEK

W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię zawarto transakcje na 655 286 akcji

realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 28,2% r/r do 8,7 TWh w czerwcu

spadł o 9,5% do 12,87 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,2 TWh, co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do czerwca 2016 r

"Dobra zmiana" w kodeksie pracy. Będzie łatwiej walczyć z dyskryminacją i mobbingiem

pracownik pozostanie w pracy. Zmiany w kodeksie pracy: świadectwo pracy Pracodawca musi je wydać w dniu, w którym ustaje stosunek pracy, albo dosłać pocztą w ciągu siedmiu dni. Z kolei pracownik - jeśli zauważy błąd w świadectwie, co może być brzemienne w skutki, bo jest ono ważnym dokumentem, np. podczas

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 35,9% r/r do 7,5 TWh w styczniu

terminowych w styczniu 2017 r. wyniósł 4,99 TWh, co oznacza spadek o 45,8% r/r. W przypadku transakcji na rynku spot w tym samym okresie odnotowano spadek wolumenu obrotu o 0,1% r/r do poziomu 2,54 TWh.  "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,1% r/r do 13,97 mld zł w kwietniu

96,1% r/r do 11,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 23,9% do poziomu 2,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 131,7% r/r do poziomu 8,9 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 12,9% r/r do 8,8 TWh w maju

11 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzrost o 31,8% w stosunku do maja 2016 r. Wolumen obrotu

Budimex rozpoczął prace na odcinku A1 - obwodnica Częstochowy

gwarancji: nawierzchnie z betonu cementowego - zgodnie z ofertą wykonawcy, tj. 5 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, podano również. Budimex realizuje obecnie także dwa inne odcinki autostrady A1: Tuszyn - Piotrków i A1 Kamieńsk - Radomsko. Budimex jest

Spółka Polenergii otrzymała korekty kosztów osieroconych na ok. 39,8 mln zł

specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Energa-Obrót zawarła ugody z farmami stanowiącymi łącznie ok. 43% mocy pozwanych

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - oraz jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót farm wiatrowych, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka. Łączna moc

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 27,3% r/r do 7,9 TWh w kwietniu

7,5% do 8,89 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") na rynkach spot i terminowym wyniósł 5,7 TWh co oznacza wzost o 44,5% w stosunku do kwietnia 2016 r

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 14% r/r do 16,32 mld zł w marcu

spadł o 49,6% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 98,4% do poziomu 10,2 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty) na rynku spot

ME: Moc zainstalowana w instalacjach OZE wyniosła 25 763 MW na koniec 2017 r.

. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego źródła energii określona na podstawie wydanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 15,48 TWh w 2017 r.

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 15,48 TWh w 2017 r. wobec 20,17 TWh rok wcześniej, wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach wykorzystujących

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi  Świadectwo pracy Nie mniej istotnym obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy.  Przysługuje ono w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pacę. Świadectwo pracy jest niezbędnym dokumentem w staraniach o nową pracę, służy do

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 7,5% r/r do 14 mld zł w grudniu

odnotowano wzrost o 33,0% rdr do poziomu 11,9 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną, na rynku spot wyniósł w grudniu 2019 r. 2,7 TWh, co oznacza spadek o 26,1% r/r

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 27,8% r/r do 7,7 TWh w marcu

TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzrost o 21,2% w stosunku do marca 2016 r. Wolumen obrotu prawami

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w lipcu 2019 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 54% r/r. Lipcowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne r/r z

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 5,1% r/r do 15,93 mld zł w lutym

odnotowano spadek o 4,7% do poziomu 5 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') , na rynku spot wyniósł w lutym 2019 r. 2,4 TWh, co oznacza spadek o 32,4% r/r. Wolumen

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 2,6% r/r do 8,6 TWh w VII (sprost.)

spadł o 9,2% do 14,79 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9% w

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 2,6% r/r do 8,6 TWh w lipcu

9,2% do 14,79 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9% w

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

lokalizacji farm wiatrowych; - zakaz modernizacji lub remontów, zwiększone obciążenie podatkiem od nieruchomości liczonym od wartości wszystkich części turbin wiatrowych. Rynek OZE w Polsce kształtowały i będą kształtować do 2020 r. trzy podstawowe instrumenty wsparcia OZE: świadectwa pochodzenia (tzw

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 42,4% r/r do 6,3 TWh w lutym

4,67 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,7 TWh co oznacza spadek o 25,4% w stosunku do lutego 2016 r. Wolumen obrotu

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,7% r/r do 15,39 mld zł w listopadzie

odnotowano spadek o 17,4% r/r do poziomu 8,8 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w listopadzie 2019 r. 1,7 TWh, co oznacza

ME: Konsultacje projektu rozporządzenia do ustawy o cenach energii do 18 marca

akcyzy. Odmiennym podejściem do tego zastosowanego dla przedsiębiorstw obrotu jest powiększenie średnioważonej ceny energii elektrycznej o różnicę pomiędzy kosztami uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia OZE oraz świadectw efektywności energetycznej ponoszonymi przez tego odbiorę w 2018 r. oraz

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 4,6% r/r do 20,3 mld zł w styczniu

wzrost o 37,0% do poziomu 6,5 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w styczniu 2019 r. 3,1 TWh, co oznacza wzrost o 5,5% rdr. Wolumen obrotu

Polenergia przygotuje fotowoltaikę do aukcji OZE, możliwy udział farm wiatrowych

- jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe

urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i - w przypadku wykrytych nieprawidłowości - nakładanie kar pieniężnych. Zmiany

W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię złożono zapisy na ok. 1,46% akcji

, pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego w wezwaniu, złożono w wezwaniu zapisy na sprzedaż ok. 664 tysięcy akcji spółki, stanowiących około 1,46% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do około 1,46% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Z uwagi na proces weryfikacji świadectw depozytowych