świadczenie ubiegać

Andrzej Kublik

Streżyńska nowelizuje kodeks drogowy i upraszcza procedury ubiegania się o świadczenia społeczne

Streżyńska nowelizuje kodeks drogowy i upraszcza procedury ubiegania się o świadczenia społeczne

Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie nowelizacji prawa ruchu drogowego zaproponowało uproszczenie procedur ubiegania się o świadczenia społeczne - instytucje będą same sprawdzać dane o nas, a nie czekać na zaświadczenia. Kierowcy natomiast będą mogli sprawdzać liczbę swoich punktów karnych przez internet.

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

Wcześniejsze emerytury, które przed kilkoma laty były powszechne, dziś przyznawane są nielicznym. Część osób w szczególnej sytuacji zawodowej może się ubiegać o świadczenie przedemerytalne

SRK wypłaciła 155 tys. rekompensat z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego

w komunikacie.  W październiku 2017 r. przyjęto ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie

ME: Złożono ponad 140 tys. wniosków o rekompensatę za deputat węglowy

świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujące renty po

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

Pomostówka W czerwcu 2017 r. tzw. pomostówkę pobierało 20,8 tys. osób. Przeciętnie wynosiła 2516 zł brutto. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Mogą się o nią ubiegać pracujący w najtrudniejszych warunkach. Świadczenie należy się osobom, które

KNF zatwierdziła prospekt Best dot. programu emisji obligacji na max. 350 mln zł

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Best, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej

Jakie dokumenty trzeba złożyć, ubiegając się o 500 Plus?

Jakie dokumenty trzeba złożyć, ubiegając się o 500 Plus?

Funkcjonujący od 1 kwietnia 2016 roku program Rodzina 500 plus to rządowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Mogą się o nie ubiegać rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PBG dla akcji serii H i I

Wysogotowie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H i I (firma inwestycyjna: Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie)" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

temu za rok dojdzie kolejne ułatwienie przy ubieganiu się o 500 plus. Komu świadczenie? Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje:  - na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód; - na pierwsze (lub jedyne) dziecko, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1,2 tys. zł, gdy

Wasko dokonało wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 20 mln zł

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Wasko dokonało wcześniejszego wykupu wszystkich 20 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Emisja imiennych obligacji serii A nie stanowiła oferty publicznej. Wyemitowane obligacje nie były przedmiotem ubiegania się o

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

. Jak się o nie ubiegać? Złożyć wniosek - przez internet lub w gminie. Do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką. We wniosku trzeba będzie podać

KNF zatwierdziła prospekt Selvity w zw. z emisją akcji serii H

związku z ofertą publiczną akcji serii H i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H oraz praw do akcji serii H" - czytamy w komunikacie.   Firmami inwestycyjnymi są Vestor Dom Maklerski i Bank Zachodni WBK, dodano. Selvita na początku września br

BOŚ podpisał porozumienie z ZUS ws. składania wniosków 'Rodzina 500 plus'

ubiegać się o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus" z dowolnego miejsca – wystarczy zalogowanie się do serwisu internetowego BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybranie opcji „Rodzina 500 plus". "Specjalna zakładka umożliwiająca ubieganie się o wsparcie w ramach

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

podopiecznego nie zostali bez środków do życia. Co to dokładnie znaczy? Dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1940) opiekunowie będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

ubiegamy się o pieniądze również na pierwsze dziecko, musimy przedstawić zaświadczenie o dochodach, które wydaje na żądanie podatnika urząd skarbowy. Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej zaczniemy pobierać pieniądze. Nie ma czasowego limitu, po którego przekroczeniu świadczenie by wygasło. Świadczenia

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

się dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem. Ważne! Jeśli w rodzinie jest więcej niepełnosprawnych dzieci, wtedy oboje rodzice mogą zrezygnować z pracy i ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne dla każdego z osobna. Zmiany w prawie wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r. Zasiłek dla

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

będziemy mogli składać przez internet już od 1 lipca. Dzięki temu za rok dojdzie kolejne ułatwienie przy ubieganiu się o 500 plus. Od 1 sierpnia będzie też można składać wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jak złożyć wniosek o 500 plus? Mamy kilka możliwości. Możemy go

Pracowałeś w kraju UE i chcesz emerytury? Nie ma problemu. ZUS wypłaca już ich 100 tys.

Pracowałeś w kraju UE i chcesz emerytury? Nie ma problemu. ZUS wypłaca już ich 100 tys.

system ubezpieczeń społecznych. - Każde państwo wewnętrznymi przepisami określa katalog świadczeń emerytalno-rentowych, o które mogą się ubiegać osoby ubezpieczone, i określa warunki, jakie należy spełnić, aby je uzyskać. Aby wyeliminować niekorzystne sytuacje, jakie mogą wystąpić w związku ze zbiegiem

UKE prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie Vecton Mobile

, poinformował Urząd. "W związku z docierającymi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacjami, że usługi Vecton Mobile są niedostępne dla użytkowników końcowych, z uwagi na zawieszenie świadczenia usług hurtowych na rzecz Mundio Mobile Sp. z o.o. (operatora Vecton Mobile) przez partnera

500 zł na dziecko. Trzeba złożyć nowy wniosek, żeby nadal otrzymywać zasiłek

500 zł na dziecko. Trzeba złożyć nowy wniosek, żeby nadal otrzymywać zasiłek

Program "Rodzina 500 plus" działa od kwietnia 2016 r. Osoby, które w ubiegłym roku złożyły wniosek o wypłatę świadczenia, mają zapewnione finansowanie do września 2017 r. A co dalej? Jeżeli chcemy dalej pobierać pieniądze na dzieci, musimy złożyć nowy wniosek. Jeśli złożymy go w sierpniu

Bank Pocztowy wyemitował obligacje serii C3 o wartości nominalnej 50 mln zł

przypadnie 18 września 2027 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 2,5%. Bank zapowiadał też, że będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Bank Pocztowy wyemituje obligacje o łącznej wartości do 50 mln zł

przypadnie w dniu 18 września 2027 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 2,5%" - czytamy w komunikacie. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów?

gwarancją kwoty najniższego świadczenia”. Ale emeryci już nie zostaną (łatwo) rencistami Przy okazji podwyższania emerytur resort pracy chce zlikwidować inny bubel, który pozwala emerytom ubiegać się o rentę. Prawo mówi, że „emeryt ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rentę z tytułu

Bogusław Marzec nie będzie się ubiegał o ponowny wybór na wiceprezesa PGNiG

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ds. finansowych Bogusław Marzec zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji zarządu, podała spółka. Bogusław Marzec został powołany na obecne stanowisko z dniem 11 lutego br

Play: W naszej ofercie tradycyjna telekomunikacja balansuje się z rozrywką

publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe oraz transmisji danych klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę

MRPiPS: Szacunkowe wydatki na 'Rodzinę 500 Plus' to 17,2 mld zł w 2016 r.

wychowawczego (500 zł) w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Jest to zgodne z licznie zgłaszanymi postulatami" - czytamy w komunikacie

Obniżenie wieku emerytalnego. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o emeryturze po reformie

? M.in. imię i nazwisko zainteresowanej/zainteresowanego, data urodzenia, PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania i do korespondencji, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiega. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował formularz wniosku o emeryturę – EMP. Można go dostać w

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

ubiega się o emeryturę, może sobie wybrać termin wypłaty? Dlaczego nie ma jednego terminu wypłaty emerytury dla wszystkich? – pyta pani Barbara. ZUS tłumaczy, że wypłata świadczeń emerytalno-rentowych dla prawie 7,5 mln świadczeniobiorców to ogromna i złożona operacja. Kilka terminów wypłat

Rząd na politykę rodziną przeznaczy w tym roku ok. 59 mld zł

, co umożliwia uzyskanie prawa do świadczenia już na pierwsze dziecko. Zaproponowano także kontynuację prac nad dalszą cyfryzacją procesu ubiegania się o świadczenie wychowawcze mającego na celu stałe zwiększanie liczby wniosków składanych przez internet, podało CIR. 

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

znaleźć: – imię i nazwisko, – data urodzenia, – PESEL lub numer dowodu osobistego, – adres zamieszkania i do korespondencji, – wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegamy, – wskazanie sposobu wypłaty emerytury (czy np. na konto), – podpis wnioskodawcy

UKE ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na rezerwację z pasma 450 MHz

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz, podał urząd. "Oferowane zasoby częstotliwości są przeznaczone do świadczenia

T-Bull chce pozyskać ok. 20 mln zł z oferty publ. w VI 2017 oraz przejść na GPW

Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. umowę. Przedmiotem tej umowy jest głównie: "- przeprowadzenie przez Trigon DM oferty publicznej akcji emitenta, - świadczenie przez Trigon IB usług doradczych w związku z oceną oraz koordynacją biznesowych założeń realizacji oferty publicznej, - wykonanie

MC: Szkoły nie muszą starać się o wsparcie na podłączenie do szybkiego internetu

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Szkoły nie muszą już indywidualnie ubiegać się o wsparcie na podłączenie do szybkiego internetu, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Teraz to zadanie zostanie powierzone Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). "W związku z planowanym uruchomieniem

Umowa o zamówienie publiczne

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zakres przedmiotowy świadczenia Za przedmiotowo istotne elementy mogące wywierać powyższy wpływ na ważność oferty i obiektywną celowość ubiegania się o zamówienie należy uznać te postanowienia umowy, które odnoszą się do zakresu przedmiotowego świadczenia

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

będzie to wyglądać w praktyce, resort pokazał w uzasadnieniu projektu na przykładzie osoby samotnie wychowującej dziecko, która uzyskuje dochód w wysokości 654 zł na osobę (łączny dochód tej rodziny to zatem 1308 zł) i która ubiega się o świadczenia w łącznej wysokości 647 zł. Ta rodzina przekracza

Pragma Faktoring wyemituje obligacje serii H na łącznie do 20 mln zł

obejmuje nie więcej niż 200 000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H. Podobnie jak w przypadku obligacji wcześniejszych serii emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie. Emisja

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

). O świadczenie mogą się ubiegać zarówno ci nauczyciele, którzy według wykazu zamieszczonego w ustawie (podajemy go niżej) osiągnęli w konkretnym roku odpowiedni wiek, jak i nauczyciele od nich starsi, którzy odpowiedni wiek uprawniający do świadczeń osiągnęli np. rok czy dwa lata wcześniej. Wniosek

Świadczenia przedemerytalne - kto może się o nie starać

Świadczenie przedemerytalne to nie to samo, co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Te dostajemy, oczywiście pod warunkiem że mamy do nich prawo, gdy zwalniamy się z zakładu na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy

Mediacap celuje w pozycję największego niezależnego podmiotu na rynku marketingu

podmiotu na polskim rynku marketingu z dwukrotnym lub trzykrotnym wzrostem udziału w rynku do 2017 roku dzięki stałemu poszerzaniu oferty świadczonych usług, dalszemu rozwojowi technologicznemu, przejęciom kolejnych podmiotów, a także intensywnemu rozwojowi w obszarze innowacyjnych technologii segmentu Big

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

O zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby, które potrafią udokumentować, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed utratą zatrudnienia, przepracowały łącznie 365 dni. Warunkiem koniecznym jest także otrzymywanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego odprowadzano składki na

Zgłoś się na na stypendia krajowe i zagraniczne. Trwa wiosenny nabór

zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz oferuje: stypendia na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia, stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie oraz możliwość aplikacji o stypendia na II i III rok. O stypendia mogą się ubiegać maturzyści

Sescom opublikował prospekt, chce zadebiutować na GPW w 2018 r.

. Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C, D. Spółka w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny. Obecnie obsługuje ponad 34 tys. placówek w Europie. Posiada 5

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

świadczeń 91 mln zł, a w sierpniu 2014 r. - już ok. 172 mln zł. Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne to nie to samo co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Możemy się o nie ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Mają do niego prawo osoby, których zakład pracy np

B. Pocztowy wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu w zw. z ofertą obligacji

instrumentami finansowymi" - czytamy w  komunikacie. Po wyemitowaniu każdej serii obligacji bank zamierza ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano także. W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji

Nauczycielskie przywileje i emerytury

w zawodzie nauczyciela Zmiana, która niepokoi związkowców, dotyczy wydłużenia stażu nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie. Obecnie mogą się ubiegać o stopień nauczyciela kontraktowego już po 9 miesiącach zatrudnienia. Po nowelizacji będą to mogli zrobić dopiero po roku i 9 miesiącach

Getin Noble Bank wyemitował obligacje o wartości nomin. 35 mln zł

rocznym" – czytamy w komunikacie brokera. Getin Noble Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. "O niekwestionowanym powodzeniu oferty świadczy niemal dwudziestoprocentowa redukcja przyjętych zapisów

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

. przeprowadzi podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Qumak oraz będzie się ubiegał o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

wyżej jednostce (przynajmniej na pół etatu). Okresy składkowe, czyli wtedy, kiedy pracowaliśmy i odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne, będą zaliczane w całości. Inaczej wygląda sprawa okresów nieskładkowych. Przy ubieganiu się o świadczenie kompensacyjne będziemy mogli uwzględnić tylko

Niemcy obetną zasiłki dla obcokrajowców z UE. W zamian pożyczka na powrót do domu

ojczystego", gdzie już bez przeszkód będą mogli ubiegać się o przysługujące im świadczenia z pomocy społecznej. Nahles blokuje wyrok sądu ustawą Ograniczenia w dostępie do pomocy społecznej dla obywateli innych niż Niemcy państw UE minister Nahles zapowiedziała już pod koniec grudnia ubiegłego roku

Oferta publiczna OPEN warta ok. 10 mln zł rozpocznie się w poniedziałek

OPEN zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect. Cena maksymalna akcji serii D zapisana w memorandum informacyjnym to 1,28 zł. Budowa księgi popytu odbędzie się między 7 a 9 grudnia, natomiast 9 grudnia zostanie opublikowana cena emisyjna. Zapisy dla inwestorów rozpoczną się w

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne to nie to samo, co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Te dostajemy (oczywiście pod warunkiem, że mamy do nich prawo), gdy zwalniamy się z zakładu pracy na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

wina niejasnych wytycznych w sprawie wysokości odszkodowań. Poszkodowani nie wiedzą, ile mogą się domagać. Ubezpieczyciele płacą tyle, ile uważają. Na zaniżaniu odszkodowań zarabiają, bo i tak większość poszkodowanych nie pójdzie do sądu. Mimo to świadczenia wypłacane przez ubezpieczalnie zaczynają

Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji do 50 mln zł na refinansowanie

krótkoterminowych serii A0 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 48 mln zł. "Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej" - czytamy w

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje!

średniej przedsiębiorczości, jako istotna przeszkoda w ubieganiu się o zamówienie publiczne, Komisja Europejska ustanowiła wyżej wskazane Rozporządzenie, które obowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE w zakresie zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne (określone w art. 11 ust

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

dzieci dostają 1406 zł świadczenia pielęgnacyjnego, a opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zaledwie 520 zł zasiłku miesięcznie. I nie wolno im dorobić ani złotówki. Kampania „Dom to praca”, którą poparła prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, ma skłonić rządzących do zmiany prawa w taki

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

pomostówka. Te dostajemy, pod warunkiem że mamy do nich prawo, wtedy, gdy nie chcemy już dłużej pracować i zwalniamy się na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy, np. z powodu bankructwa zakładu. A że coraz więcej firm

Pracodawcy RP, NIL apelują do premier o debatę nt. ustawy o sieci szpitali

doprowadzić do zapaści w służbie zdrowia i likwidacji szpitali. W myśl nowych zapisów ustawy o sieci szpitali, placówki w celu zakwalifikowania się do sieci muszą spełnić szereg warunków. To m.in. udzielanie świadczeń w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy z Narodowym

Unibep wyemitował obligacje serii D o wartości nominalnej 30 mln zł

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji obligacji" – podano także. Spółka ma także prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie spółki

Dekpol wyemituje obligacje do 20 mln zł m.in. na budowę hotelu w Gdańsku

Gdańsku. "Oprocentowanie obligacji w skali roku wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę. Z obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligacje są zbywalne, a spółka planuje ubiegać się o ich wprowadzenie na rynek ASO. Wykup nastąpi po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej w dniu 31

BGK uruchamia gwarancje kredytu dla innowacyjnych MŚP warte 1,75 mld zł

rozwoju MŚP. Świadczą o tym liczby - program ma ponad 120 tysięcy beneficjentów i blisko 70 mld zł udzielonych kredytów. Liczę, że do tego projektu dołączą wkrótce kolejne banki" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie. Gwarancje dla innowacyjnych firm są bezpłatne

Ghelamco wyemitowało obligacje serii PPC o łącznej wartości 30 mln zł

odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt proc. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie

Pięć ważnych zmian w emeryturach w 2017 roku. Obniżony wiek emerytalny, waloryzacja po nowemu

zwolnieniem rozpocznie się wcześniej: odpowiednio po ukończeniu 56 lat (u kobiet) i 61 lat (u mężczyzn). I będzie trwała tylko do 60 lat (u kobiet) i 65 lat (u mężczyzn). 3. Łatwiej o emeryturę minimalną Od 1 października będzie zmiana warunków przy ubieganiu się o gwarantowaną przez państwo emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Wciąż obowiązują przepisy, dzięki którym możemy wcześniej odejść z pracy i dostawać pieniądze z ZUS. Trzeba spełnić określone warunki. Świadczenia przedemerytalne Coraz więcej osób ubiega się o świadczenia przedemerytalne. Jeszcze w styczniu 2012 r. pobierało je 96,8 tys. Polaków. A w styczniu 2014

KNF zatwierdziła prospekt Banku Pocztowego w związku z emisją obligacji

seriach na podstawie Programu. Łączna wartość emisji nie przekroczy 1 mld zł.  Po wyemitowaniu każdej serii obligacji bank zamierza ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano także. W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę

GUS: Wskaźnik ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji) spadł do 6,5% w 2015 r.

ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. Relatywna granica ubóstwa ustalona jest na poziomie 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych. (ISBnews)  

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

niepełnosprawności. Decydują, czy ktoś ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego, ulgi na sprzęt ortopedyczny albo czy może korzystać np. z karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Będzie łatwiej o rentę Po zmianach będzie jedna instytucja (najprawdopodobniej ZUS), która przejmie

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

brutto. W kwietniu 2014 r. ZUS wypłacał świadczenia 2 tys. Polaków. Pomostówka Zatrudnieni w najtrudniejszych warunkach mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat wcześniej, a w niektórych przypadkach nawet 10 lat przed

EuCO wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nom. 50 mln zł

oferowane w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej, podano także.    "Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

W obecnym stanie prawnym prawo ubiegania się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zaległe płatności mają tylko mikro, małe i średnie firmy jako podwykonawcy. Wynika to z ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców

Rząd wprowadza oszczędności w programie 500 plus

Program 500 plus wystartował w kwietniu 2016 r. Przewiduje wypłatę 500 zł netto na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko. Natomiast w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto, świadczenie będzie przysługiwać także na pierwsze dziecko. W przypadku dziecka

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Najczęściej, gdy ubiegamy się o różne świadczenia rodzinne, musimy korzystać z gotowych wzorów wniosków. Tak nakazują przepisy. Ale tym razem nie ma określonego wzoru wniosku w sprawie dodatku 100 zł. Wiele ośrodków (np

Małe szpitale nie są już piękne

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Ministerstwo o małe szpitale się nie boi. - Będą mogły ubiegać się o kontrakt w trybie konkursowym, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą właściwego zabezpieczenia świadczeń na danym obszarze - mówi rzeczniczka resortu Milena

Piotr Woźniak został powołany na prezesa zarządu PGNiG na kolejną kadencję

Marzec zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji zarządu. Marzec został powołany na obecne stanowisko z dniem 11 lutego br. Także 11 lutego br. stanowiska w zarządzie objęli Piotr Woźniak, Maciej Woźniak, Łukasz Kroplewski oraz Janusz Kowalski. Ich wspólna kadencja upływa 30 grudnia 2016

Rząd chce ograniczyć nadużywanie przez pracodawców zawierania umów na czas określony

wypowiedzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy,- 3 miesięczny okres wypowiedzenia przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata u danego pracodawcy.Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzeniaPracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia

Kopex przyjął program obligacji na max. 200 mln zł, decyzje o emisjach do 31 VII

ramach programu spółka może emitować jedną lub więcej serii obligacji, które będą miały formę dokumentu. Obligacje mogą być emitowane w odcinku zbiorowym. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje

Od kwietnia wypłaty 500 zł na dziecko. Samorządy kręcą nosem

- np. przy progu 5 tys. zł oszczędności to 81 mln zł, a koszty weryfikacji wniosków 76 mln zł. Świadczenie w wysokości 500 zł nie będzie wliczane też do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny

Rząd wesprze budowę tanich czynszówek dla młodych

. Świadczy o tym porządek obrad, w którym nie było jej zapowiedzi. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ma reaktywować program, który działał od 1995 do 2009 r. Za pośrednictwem działającego wówczas przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

obniżeniem wieku łatwiej będzie można dostać gwarantowaną przez państwo emeryturę minimalną. Gdy poprzedni rząd podnosił wiek emerytalny do 67 lat, jednocześnie podniósł kryteria uprawniające do otrzymywania emerytury minimalnej. Ustalono, że w 2016 r., aby kobieta mogła ubiegać się o najniższą emeryturę

Dzięki obniżeniu wieku emerytalnego Polki łatwiej otrzymają najniższą emeryturę

brutto, od marca 1 tys. zł brutto. Dobrą wiadomością jest to, że wraz z obniżeniem wieku łatwiej będzie można najniższe świadczenie dostać. Zobacz: będziemy krócej pracować. Ale jak to się odbije na wysokości emerytur? Pytamy ministrów i... Jak to możliwe? Otóż gdy poprzedni rząd podnosił wiek

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia?

kompensacyjne nie może dorabiać w żadnej placówce oświatowej. Do 2014 r. prawo do świadczeń przysługuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom, którzy skończyli 55 lat. Potem jest liczone w zależności od płci. Ważne! O świadczenie mogą się ubiegać zarówno ci, którzy według wykazu zamieszczonego w ustawie

ZUS wysłał pracowników na Sycylię, w sieci oburzenie. Rzecznik odpowiada: "Pojechali do pracy i tylko na trzy dni".

, warunki uzyskania polskich emerytur czy rent oraz procedury ubiegania się o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych w świetle przepisów polskich i unijnych. 16 maja spotkania z pracownikami ZUS odbyły się w Rzymie, a 17 maja w Palermo. Oburzeni internauci i tłumaczenie ZUS Informacja o dniach

Emerytalne hamowanie rządu

jego projekt w ciągu czterech lat. A potem będzie tylko gorzej. To, że kiełbasa wyborcza w tym wypadku wyjątkowo słono kosztuje, powoli zaczyna docierać do polityków PiS. Rządzący już wspominają, że możliwe są w projekcie zmiany - choćby uwzględnienie odpowiednio długiego stażu pracy przy ubieganiu się

Kruk wyemituje obligacje serii W2 o wartości nominalnej do 30 mln zł

obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst" - czytamy w komunikacie. Obligacje oferowane będą po

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS, kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Nowe pieniądze w "MdM". Do Polaków trafi dodatkowe 100 mln zł z programu "Mieszkanie dla młodych"

. Pozostałe 5 proc. stanowi bufor, który miał być przeznaczany na wypłaty dodatkowych świadczeń dla tych, którzy zdecydowali się na trzecie lub kolejne dziecko. Przyjęta przez rząd zmiana polega na tym, że banki przestaną przyjmować wnioski dopiero, gdy budżet programu zostanie wykorzystany w 100 proc. Dzięki

"DGP": Zmiany w sposobie wyliczania rent. ZUS szykuje się do oblężenia

utraty zdrowia może obecnie liczyć na rentę w wysokości tysiąca dwustu złotych. Po zmianach otrzyma 700-800 złotych. Coraz więcej osób przychodzi więc do oddziałów ZUS i pyta, jak się ubiegać o świadczenie. Od przyszłego miesiąca może się zacząć masowe składanie wniosków.

Grafika tygodnia. Pożegnanie z niemieckim socjalem

Polski - wystarczy, że jeden z jego rodziców odprowadza podatki w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku. Zasiłek przysługuje nawet do 25. r.ż. dziecka, jeśli wciąż się uczy. Wysokość zapomogi wynosi 190 euro na pierwsze i drugie dziecko, 196 na trzecie i 220 na każde kolejne. O zasiłek można ubiegać

Emerytury kobiet. Ważne zmiany w wieku emerytalnym i emeryturach pomostowych. Niekorzystna waloryzacja

lat. Wszystkie warunki trzeba spełnić łącznie. Co z minimalną emeryturą i kiedy kobieta, nie dostanie żadnej emerytury? Teraz, by ubiegać się o świadczenie minimalne, kobieta musi udowodnić 22 lata pracy. Od 1 października będzie to już tylko 20 lat. Do stażu będą liczyć się okresy składkowe &ndash

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

być wypłacane przelewem na konto bądź za pomocą przekazu pocztowego. Świadczenie 500 zł nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny zastępcze. Kto dostanie świadczenie? Jeżeli

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

Jedna usługa to za mało Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.* Nie chodzi przy tym o minimalne doświadczenie, lecz o wykazanie przez wykonawców posiadania doświadczenia w realizacji

Kilkaset tysięcy złotych długu po wakacjach. A wystarczyło mieć polisę

spłacać 170 tys. zł, na które szpital wystawił mu rachunek. Takie przypadki można mnożyć. Nawet niewinny ból nogi podczas urlopu w Chinach może skończyć się wydatkiem rzędu kilkuset tysięcy złotych. Tyle wyniosło leczenie Polki, w przypadku której ból świadczył o zapaleniu stawu biodrowego, co wymagało

Orange Polska wygrał aukcje UKE na 2 bloki 800 MHz i 3 bloki 2600 MHZ

168 mln zł. Orange Polska zamierza ubiegać się o przydział wszystkich wylicytowanych częstotliwości i odebrać rezerwację 2 bloków o szerokości 5 MHz w paśmie 800 MHz oraz 3 bloków o szerokości 5 MHz w paśmie 2600 MHz. Płatność za wylicytowane bloki zostanie dokonana po złożeniu przez Orange

Przegląd informacji ze spółek

Do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) trafił wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Venture Inc sporządzonego w związku z ofertą nie więcej niż 15 mln akcji serii G spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 14,84 mln akcji

Kto da zasiłki emerytom? Co dalej z pomysłem PiS obniżenia wieku emerytalnego?

pracy powinny mieć możliwość ubiegania się o świadczenia - tłumaczyła Barbara Surdykowska z "Solidarności". Im więcej osób we wcześniejszym wieku odejdzie na emeryturę, tym więcej budżet państwa będzie musiał wysupłać na dotację do ZUS. A już dziś co roku państwo dokłada do emerytur

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

), ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia. POMOSTÓWKA Zatrudnieni w najtrudniejszych warunkach mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków. W sierpniu pomostówkę pobierało 8,5 tys. Polaków. Średnio dostają ok. 1,3 tys. zł brutto. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę 5 lat

Rewolucja w emeryturach

dostać jeszcze 25 proc. emerytury męża (czyli 250 zł). Razem wychodzi 1150 zł. Może też przejść na rentę rodzinną po mężu - dostanie więc 850 zł - i ubiegać się o 25 proc. swojego świadczenia (czyli 225 zł). Razem wychodzi 1075 zł. Korzystniejszy będzie wariant pierwszy. - To rozwiązanie będzie możliwe

Nowe emerytury są niższe od starych aż o 1200 zł brutto!

emerytalne, a wypłata świadczenia jest według zasady: ile sobie uzbierasz, tyle na starość dostaniesz. Stare zasady przewidywały miliardowe dotacje państwa do emerytur, nowe mają już być bez dotacji. Dzisiaj mamy jednak jeszcze system przejściowy. Polacy (głównie kobiety) dostają tzw. nowe, zreformowane

Selvita ustaliła cenę max. akcji serii H na 61 zł/szt, zapisy ruszają w piątek

drodze oferty publicznej do 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,4 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji oferowanych oraz do 2 200 000 praw do akcji

Torpol wyemituje obligacje serii A o wartości nominalnej 30-40 mln zł

przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne" - czytamy dalej. Cel emisji nie zostanie określony w rozumieniu Ustawy o obligacjach, natomiast pozyskane środki z tytułu emisji obligacji zostaną przeznaczone na zamianę części krótkoterminowego finansowania kredytowego na długoterminowe finansowanie