świadczenie pracy

Leszek Kostrzewski

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

W styczniu 2012 roku świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków. W 2017 roku już 120 tys. Obecnie wynosi ono 1070,99 zł brutto.

Ile wyniesie stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę przy umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2017 r. wyniesie ona 12 zł brutto.

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

O świadczenie możemy wystąpić, jeśli straciliśmy pracę z winy pracodawcy, czyli np. gdy nasze stanowisko zostało zlikwidowane albo zakład zbankrutował. Nie będzie się nam należało, jeśli sami się zwolniliśmy lub jeżeli pracodawca zwolnił nas dyscyplinarnie (bo np. pracowaliśmy dla konkurencji

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

wypadku czy poważnej choroby utracili zdolność do pracy, ubezpieczyciele nie byli chętni do wypłacania świadczeń. – Źródło konfliktu w tych sprawach stanowi wymóg, by ocena stanu zdrowia ubezpieczonych dokonywana była przez organ rentowy, tj. ZUS lub KRUS, co zdaniem rzecznika może stanowić

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

Pan Marek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Łodzi, wystąpił dwa lata temu do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Zakład odmówił, tłumacząc że „dalsza rehabilitacja wnioskodawcy nie rokuje odzyskania zdolności do pracy”. Mężczyzna odwołał się do łódzkiego sądu. Czytaj też

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

płacić.   - Jeśli pani się zatrudni w firmie i szybko zajdzie w ciążę, to ma pani 99 proc. szans, że będzie kontrola z ZUS. Urzędnicy działają na podstawie za każdym razem na przepisach kodeksu cywilnego, twierdząc, że umowa o pracę jest pozorna, a jej celem jest wyłudzenie świadczenia - mówi

Polacy i Meksykanie będą dostawać najniższe emerytury na świecie. Te kwoty nie wystarczą na życie [RAPORT OECD]

Polacy i Meksykanie będą dostawać najniższe emerytury na świecie. Te kwoty nie wystarczą na życie [RAPORT OECD]

obniżenie świadczeń. To m.in. podejmowanie przez młodych pracy w późniejszym wieku, przerwy w zatrudnieniu czy niskie płace. Negatywny wpływ będzie miała też fatalna demografia. Nadal bowiem w większości krajów obowiązuje system, w którym emerytury dla obecnych seniorów pochodzą ze składek aktualnie

Artykuł 184 ustawy emerytalnej. Możesz zostać bez pracy i świadczenia

. Chciałby przejść na wcześniejszą emeryturę, ale nie wie, czy mu ona przysługuje. W ZUS powiedzieli panu Czesławowi, że jego sytuacja jest skomplikowana i pewnie skończy się w sądzie. Haczyk? Będzie musiał się wtedy zwolnić z pracy. Pan Czesław niezwykle się zdziwił. Jak to ma się zwalniać, skoro właśnie

Wypadek w pracy lub w drodze do pracy. Co się należy pracownikowi?

Wypadek w pracy lub w drodze do pracy. Co się należy pracownikowi?

rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie przez niego zdolności do pracy, należy mu się świadczenie rehabilitacyjne. Może być ono wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy. Gdy wynagrodzenie poszkodowanego uległo obniżeniu w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, należy mu się zasiłek wyrównawczy

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług określa ustawa o delegowaniu pracowników w

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

składkowych i pięć lat nieskładkowych – pani Ewa dostanie emeryturę minimalną. – Emeryturę minimalną dostanie też pani Maria z Nowej Soli. Ma 18 lat pracy (okresów składkowych). Przez dwa lata była za zasiłku chorobowym, a przez rok na świadczeniu rehabilitacyjnym, ukończyła też pięcioletnie

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

wypłaci świadczenie po ukończeniu 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Uwaga! Do wymaganego stażu, który trzeba było spełnić do końca 1998 r., zalicza się także okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospodarstwie. Na wcześniejszej emeryturze można zarabiać, ale tylko

Urząd pracy wyrzuca bezrobotnych na emeryturę. Nawet jeśli nie osiągnęli emerytury minimalnej

Urząd pracy wyrzuca bezrobotnych na emeryturę. Nawet jeśli nie osiągnęli emerytury minimalnej

długo, to na pewno dostanie marne świadczenie i nie będzie mógł liczyć na wsparcie państwa w poszukiwaniu zatrudnienia. Zobacz: Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych? Wszystko, o czym piszemy poniżej, dotyczy osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, czyli tych bezrobotnych

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów?

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów?

z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie z 900 zł do 924,30 zł (o 24,30 zł). – Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie do 2054 zł (o 54 zł). – Świadczenie przedemerytalne (1040 zł) zwiększy się do 1068 zł (o 28 zł).  &ndash

Świadczenia przedemerytalne - kto może się o nie starać

Świadczenie przedemerytalne to nie to samo, co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Te dostajemy, oczywiście pod warunkiem że mamy do nich prawo, gdy zwalniamy się z zakładu na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne to nie to samo, co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Te dostajemy (oczywiście pod warunkiem, że mamy do nich prawo), gdy zwalniamy się z zakładu pracy na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Wciąż obowiązują przepisy, dzięki którym możemy wcześniej odejść z pracy i dostawać pieniądze z ZUS. Trzeba spełnić określone warunki. Świadczenia przedemerytalne Coraz więcej osób ubiega się o świadczenia przedemerytalne. Jeszcze w styczniu 2012 r. pobierało je 96,8 tys. Polaków. A w styczniu 2014

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał od odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renty lub emerytury po małżonku w czerwcu 2014 r pobierało 1,274 mln Polaków. Średnia wysokość świadczenia to 1767 zł. Najniższa renta rodzinna wynosi 844,45 zł brutto

W Małopolsce burza wokół 500+. Brakuje pieniędzy na obsługę programu

W Małopolsce burza wokół 500+. Brakuje pieniędzy na obsługę programu

programów (m.in. ze względu na mniejszą liczbę urzędników zaangażowanych w pracę przy realizacji świadczeń). - Uważam, że to skandaliczna i nieodpowiedzialna decyzja. Zabieranie samorządom pieniędzy z jednego zadania, aby dofinansowywać drugie, ma się nijak do wcześniejszych zapowiedzi rządu. W praktyce

Coraz mniej dzieci ma szanse na alimenty od państwa

Coraz mniej dzieci ma szanse na alimenty od państwa

Tego dowiedzieli się od przedstawicielki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy społecznej uczestnicy seminarium "Alimenty. Jak naprawić system?". Zorganizował je we wtorek Instytut Spraw Publicznych (ISP) wraz z niemiecką Fundacją Heinrich Bölla. W trakcie spotkania zaprezentowano

"Rz": Emeryci bez pracy

stosunek pracy i dostarczy do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające rozwiązanie umowy oraz wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, dostanie świadczenie za cały miesiąc. Nie ma znaczenia, czy dokumenty przedłoży na początku czy w końcu października. Odejście z firmy dopiero w

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

pomostówka. Te dostajemy, pod warunkiem że mamy do nich prawo, wtedy, gdy nie chcemy już dłużej pracować i zwalniamy się na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy, np. z powodu bankructwa zakładu. A że coraz więcej firm

"DGP": Zatory płatnicze nie utrudniają odzyskania wynagrodzenia

Łącznie w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2012 roku inspektorzy pracy wyegzekwowali 40 milionów złotych dla 43 tysięcy pracowników. W tym czasie o ponad 20 procent wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji w skontrolowanych zakładach, zaś o blisko 40 procent kwota niewypłaconych świadczeń

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

dochodowego, już utraciły świadczenia. Dzięki temu będą mogły ponownie wystąpić o wsparcie - mówił minister Kosiniak-Kamysz. Według ministra, nowe rozwiązanie ma także zachęcać rodziny utrzymujące się obecnie z zasiłków do podejmowania pracy. - Polityka rodzinna nie może zniechęcać do pracy, powinna do niej

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Dziś kobiety mogą odchodzić na emeryturę po skończeniu 60, a mężczyźni 65 lat. Ale nie zawsze jesteśmy w stanie tak długo pracować. Nie zawsze też mamy pracę. Osoby, które spełniają określone prawem warunki, mogą wystąpić do ZUS o pomostówkę lub świadczenie przedemerytalne. To ważne, bo od 2013 r

Kompania tnie, ale dyrektorzy nie muszą bać się zwolnienia

dotyczyło to wszystkich pracowników mających prawo do świadczeń. "Wyborcza" dotarła do dokumentów, z których wynika, że w górniczej spółce są jednak osoby, które choć już powinny być na emeryturze, to nie zostaną zwolnione. To dyrektorzy 10 z 14 kopalń spółki: Andrzej Malesza z Piekar, Jacek

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

(mężczyzna lub kobieta) lat stażu pracy, w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zachowuje się prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na rządowe zmiany. I można na nią przejść w kolejnych latach, np. w 2011 r. ZUS wypłaci świadczenie po ukończeniu 55/60 lat

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wpłynął do Sejmu w październiku 2014 r. Tydzień temu przekazano go do podpisu prezydentowi, który ma na to czas do 7 lipca. Ustawa ma wejść w życie 1 października i przyniesie wiele

Wybierasz emeryturę czy etat?

z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Tam właśnie pojawił się dodatkowy art. 103a. Mówi on, że jeżeli osoba, która dziś pobiera emeryturę i jednocześnie pracuje na etacie w swoim zakładzie pracy (z którego nigdy się nie zwolniła), chce nadal dostawać świadczenie - musi zwolnić się z

Emerytura czy etat - musisz wybrać

zwolniła), chce nadal dostawać świadczenie, teraz się musi zwolnić z pracy. Pracujący na etatach emeryci mają na wybór czas do końca września. Jeżeli decyzji nie podejmą ZUS od 1 października zawiesi im wypłatę emerytury. Co robić, gdy chcemy zachować emeryturę? Trzeba się zwolnić. Wydaje się, że do

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

Kiedy we wtorek pisałam tekst "500 plus teoretycznie chronione", pytałam biuro prasowe MRPiPS, co zrobiono, by nie można było zajmować zadłużonym rodzicom świadczeń wychowawczych. Tak jak to było w przypadku mieszkającej pod Puckiem matki szóstki dzieci. W październiku 2015 r. komornik

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

zwolniła), chce nadal dostawać świadczenie, musi się zwolnić z pracy. Nowe przepisy wprowadziła Jolanta Fedak, była szefowa Ministerstwa Pracy. To o tyle dziwne, że to właśnie Jolanta Fedak w styczniu 2009 r. pozwoliła pobierać emeryturę, a jednocześnie zarabiać w dotychczasowym miejscu pracy. Był to

Księgowe sztuczki i 500 zł na dziecko

- Fundusz może być przeznaczony wyłącznie na finansowanie świadczeń z funduszu emerytalnego. (...) Nie mamy zamiaru i nie ma też takiej prawnej możliwości wykorzystania tych środków na wypłatę świadczenia 500 plus - powiedziała PAP. Program ten będzie kosztował w przyszłym roku 23 mld zł. Rafalska

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

pracy. Wysokość świadczeń jest pochodną zarobków uzyskiwanych z pracy. Zatem pierwszy problem to likwidowanie bezrobocia i dążenie do pełnego zatrudnienia. Po drugie, pracujący powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenia. I po trzecie, jest cały pakiet spraw od lat zgłaszanych przez OPZZ, które powinny

Dogadywanie się zamiast blokowania. Pierwszy kraj w Europie postanowił uregulować pracę takich firm jak Uber

Uber nie ma łatwego życia - niemal wszędzie gdzie rozpoczyna działalność, wywołuje niezadowolenie kierowców tradycyjnych taksówek, którzy zarzucają firmie z San Francisco, nie uczciwa konkurencję. Niektóre miasta próbują też zakazywać działalności Ubera. Jest jednak jeden kraj w Europie, który nie t

Tyszkiewicz, Cugowski, Rodowicz: ile naprawdę dostają emerytury?

Kariera Maryli Rodowicz trwa już 4 dekady! Piosenkarka znana jest z zamiłowania do samochodów marki Porsche. Na pewno jednak nie mogłaby sobie pozwolić na jazdę nimi, gdyby koszty miała pokrywać ze swojej emerytury. Świadczenia, jakie otrzymuje od państwa, wynoszą jedynie tysiąc złotych. To

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

zasiłek zazwyczaj do pół roku. Później trzeba iść na świadczenie rehabilitacyjne, rentę albo wracać do pracy. Skąd takie zachowania? Pytani przez nas eksperci mówią o dziedzictwie PRL. Wyniesienie cegły czy drutu z państwowego zakładu przez część osób było postrzegane jako wymierzanie sprawiedliwości. Bo

Kolejarze znów grożą strajkiem. W najbliższą środę

. kolejarze mogą utracić uprawnienia i dodatki do wynagrodzenia takie jak: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (w tym w niedzielę i święta), za pracę w porze nocnej, jednoosobową obsługę trakcyjną, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, premie oraz uprawnienia do świadczeń przejazdowych. Związkowcy

Grecy krzyczą: Precz od naszych emerytur!

głębokiej reformy greckiego systemu emerytalnego i rynku pracy. Chce między innymi podnieść wiek emerytalny do 65 lat i obniżyć świadczenia emerytalne średnio o 7 proc. Planuje też wprowadzenie zapisów, które ułatwią firmom zwalnianie pracowników. Nowe regulacje pozwolą też płacić młodym ludziom, którzy

Renta wyższa niż emerytura?

świadczenie niż jego kolega, który po 5 latach odejdzie na rentę. Jakie będą tego skutki? - Ludzie będą uciekać na rentę, nikomu nie będzie się bowiem opłacać długo pracować. To rozbije cały system emerytalno-rentowy - dodaje Mordasewicz. Wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak zapewnia, że jeśli weto

Prezydent licytuje emeryturami

Uważam, że prezydent źle zrobił, zaskakując na cztery dni przed wyborami swoją propozycją. Nie przekonuje mnie tłumaczenie, że prace nad projektem prezydenckiej ustawy trwały od dawna i były konsultowane z różnymi środowiskami. Kampania wyborcza trwa od kilku miesięcy i dotychczas prezydent

"Dziennik Gazeta Prawna": Austria potrzebuje doświadczonych robotników

specjalnego zezwolenia. Szukając zatrudnienia mogą skorzystać z pomocy prywatnej agencji zatrudnienia albo z ofert znajdujących się w europejskim portalu urzędów pracy EURES. Można także szukać pracy na własną rękę.

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów tzw. "czternastkę" wypłacaną w 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.   "Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym w szczególności emerytów

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

2019 r. Z uwagi, że dzień 1 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego może trafić do świadczeniobiorców już pod koniec kwietnia 2019 r. (ISBnews)  

"DGP": Wczesna emerytura rujnuje gospodarkę

O tysiąc złotych niższą emeryturę dostanie dzisiejsza 30-latka, do 2030 roku stracimy bezpowrotnie 1 milion miejsc pracy, nasz PKB będzie rosnąć o 1 punkt procentowy wolniej, a budżet nie zyska prawie 20 miliardów złotych rocznie - to koszty braku decyzji w sprawie podniesienia wieku emerytalnego

Sejm przyjął projet ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych

projekcie ustawy w wysokości 500 zł miesięcznie mogą wystąpić z wnioskiem osoby, które pobierają świadczenie, które nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie 1 100 zł). Według resortu rodziny świadczenie to nie będzie opodatkowane, nie będzie od niego pobierana składka na

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, podała Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie dochodowe tych osób. Ustawa określa warunki

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

pracy”. Wtedy możemy starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Pobierać je możemy maksymalnie przez 12 miesięcy. Później musi już zapaść decyzja końcowa: albo pacjent rentę dostaje, albo zostaje uznany za zdolnego do pracy i ma szukać zatrudnienia. W czasie pobierania świadczenia trzeba się

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

waloryzacji wzrosło o 70 zł, do 1140,99 zł. Likwidacja stanowiska Nie każdy dostanie świadczenie przedemerytalne. Możemy o nie wystąpić tylko wtedy, gdy: * straciliśmy pracę z winy pracodawcy, * nastąpiła likwidacja naszego stanowiska pracy, * gdy zakład zbankrutował lub sąd ogłosił jego upadłość. Mają do

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Zakład odmawia, bo uznaje, że „dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokuje odzyskanie zdolności do pracy”. Wtedy możemy starać się o świadczenie rehabilitacyjne. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS. Gdy odmówi, możemy złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS, która jeszcze

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. podała Kancelaria Prezydenta. "Świadczenie skierowane jest do prawie dziesięciu milionów Polaków" - powiedział Andrzej Duda podczas

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

takiego świadczenia skorzystać i jakie miałoby to dalsze konsekwencje dla szkół” – odpowiedział resort. Zaznaczył jednocześnie, że sam nie prowadzi obecnie prac nad takim projektem. Według naszych informacji koordynuje je kancelaria premiera, ale Mateusz Morawiecki nie odpowiedział na nasze

MRPiPS: Koszt Emerytury+ to 10,7 mld zł rocznie, finansowanie zapewnione

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Koszt wprowadzenia 13. emerytury - tzw. Emerytura+ to 10,7 mld zł rocznie, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jak zapewnia szefowa resortu Elżbieta Rafalska, jej finansowanie jest zapewnione. "Świadczenie zostanie

Rząd przyjął projekt 'Mama 4+' dotyczący tzw. emerytur matczynych

, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że świadczenie "Mama 4+" przysługiwać będzie osobom, które wychowywały co najmniej 4 dzieci, a które nie wypracowały stażu pracy do minimalnej emerytury. "Świadczenie 'Mama 4+' wynosić będzie tyle, ile minimalna emerytura

MRPiPS: Złożono ponad 1,1 mln wniosków online o świadczenia 500+ i dobry start

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Od początku lipca złożono ponad 1,1 mln wniosków o świadczenie Rodzina 500+ oraz dobry start, w tym prawie 850 tys. o świadczenie dobry start, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). "Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

Projekt ustawy „o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” Sejm przyjął 31 lipca. Przygotowało go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wyjaśnia rząd, 500 zł świadczenia uzupełniającego będzie przeznaczone dla osób, „które

Wydatki na 500+ dla niepełnosprawnych: 0,59 mld zł w 2019, 2,72 mld zł w 2020

; - czytamy w OSR. O prawo do świadczenia proponowanego w projekcie ustawy w wysokości 500 zł miesięcznie mogą wystąpić z wnioskiem osoby, które pobierają świadczenie, które nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł), podano także w OSR. Świadczenie to nie

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. podwyższenie najniższych świadczeń, podano w wykazie prac legislacyjnych i

ME: Ustawa o rekompensatach za utratę prawa do bezpł. węgla wejdzie w życie 22 I

. Świadczenie to będą mogły otrzymać także osoby, których nie objęła poprzednia ustawa z 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, a więc m.in. wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli, jako czynni pracownicy kopalń, a także

Czy możliwe jest jeszcze przejście na wcześniejszą emeryturę? Takie prawo mają nauczyciele, tancerki, maszyniści. A inni?

lat (kobieta/mężczyzna);  pracować choć jeden dzień przed 1999 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;  rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą.  Nauczycielom przysługuje też prawo do świadczeń kompensacyjnych. Po pierwsze, muszą spełnić warunek stażowy - 30 lat okresów

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

świadczeniobiorcy, podkreślono w dokumencie. "Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:  podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: -  o 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o świadczeniu dobry start - przewidujący wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko - w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Z dniem 1

Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa

; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.); Funduszu Pracy (w 2020 r.); środków innych jednostek sektora finansów publicznych; środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. (ISBnews)

MRPiPS nie pracuje nad świadczeniem 500+ dla emerytów

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nie toczą się obecnie prace nad wprowadzeniem świadczenia "500+ dla emerytów", poinformował resort. "W MRPiPS nie toczą się w tej chwili żadne prace nad takim świadczeniem. Nie zostało

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

emerytalno-rentowe zostaną podniesione do: - 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do

Konsultacje projektu rozszerzenia programu Rodzina 500+ potrwają 21 dni

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy rozszerzającej program Rodzina 500+, uwzględniający przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, bez wymogów kryterium dochodowego został skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają 21 dni, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki

MRPiPS: Tylko 0,2% świadczeń 500+ zostało pobranych nienależnie w 2017 r.

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Znaczący wzrost zarówno stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, jak i kwot odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaobserwowano w miesiącach bliskich nowemu okresowi świadczeniowemu, podano w komunikacie. 

NIK: Od wprowadzenia 500+ do końca lutego 2019 r. do rodzin trafiło 67 mld zł

liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, np. podjęcie zatrudnienia czy wzrost minimalnego wynagrodzenia" - podano także w materiale. Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o: wdrożenie rozwiązań systemowych zapewniających

MRPiPS: W ramach programu 'Dobry start' wypłacono prawie 254,6 mln zł do 10 VIII

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Samorządy w lipcu wypłaciły z programu "Dobry Start" ponad 254,6 mln zł do 10 sierpnia, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Wypłacono już ponad 848,6 tys. świadczeń. "Do 10 sierpnia złożono 1 894 660 wniosków o

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, podano także. "Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Łączny koszt proponowanych rozwiązań wyniesie 9,1 mld zł" - czytamy dalej. W latach 2016-2020 wzrost najniższych świadczeń dla

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

dzieci oraz pięć lat wcześniej niż mężczyźni przechodzą na emeryturę. Obecnie najniższe świadczenie pobiera mieszkanka województwa zachodniopomorskiego (4 grosze) i mieszkanka województwa śląskiego (5 groszy). Za tę ostatnią jedną składkę odprowadził urząd pracy, gdy była na szkoleniu. Koszt wypłat

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

? Nie zawsze osoba spełniająca zarówno kryterium dochodowe, jak i będąca małżonkiem lub najbliższym krewnym osoby wymagającej wsparcia uzyska prawo do zasiłku. Nie otrzyma go opiekun, który ma np. prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia

Emerytura PiS dla matek 4+ to... nie emerytura. Kobiety, które ją pobierają, nie mają innych przywilejów i dodatków

powiedział matkom, że będą gorzej traktowane niż inni seniorzy - mówi Jan Guz, szef OPZZ. - Jedynym powodem, dla którego rząd wprowadził takie rozwiązanie, jest według mnie chęć zaoszczędzenia na wypłatach. Zapytaliśmy minister pracy Elżbietę Rafalską, dlaczego świadczenia matek nie nazwała emeryturą i tym

Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

nauczyciele. Świadczenie przysługuje wychowawcom ze szkół specjalnych, poprawczaków oraz schronisk dla nieletnich. Aby je dostać, muszą:  osiągnąć odpowiedni staż pracy 20/25 lat (kobieta/mężczyzna);  skończyć 55/60 lat (kobieta/mężczyzna);  pracować choć jeden dzień przed 1999 r.; 

Zwrot kosztów za dojazd do pracy. Nie każdemu przysługuje

To pracodawca decyduje, czy przyzna swoim pracownikom  świadczenie w postaci zwrotu kosztów za dojazd do pracy. Takiego obowiązku nie nakłada na niego kodeks pracy. Jeśli szef zdecyduje, że będzie wypłacał takie świadczenie pracownikom, powinien zadbać, by informacja o tym pojawiła się w

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

zł brutto. Świadczenie nie w każdym czasie jest identyczne. I tak wynosi: * 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, * 75 proc. tej podstawy – za pozostały okres, * 100 proc. tej podstawy – jeżeli niezdolność do pracy przypada w

MRPiPS: Podwyżka płacy minimalnej nie zagraża świadczeniom 500+

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku nie wpływa na prawo do świadczenia z programu "Rodzina 500+", podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). "Mimo wielokrotnych wyjaśnień Ministerstwa Rodziny wskazujących, że

FPP: W 2020 roku będzie 315 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnego poziomu

świadczenia może sięgać 650 tysięcy. Według FPP, konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o

Chcesz dostać 500 plus dla niepełnosprawnych? Musisz stawić się w ZUS-ie z dowodem w ręku

ZUS wydał niepełnosprawnym zaledwie 90 tys. orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dzięki temu mogą starać się o świadczenie wyrównawcze. Wnioski o zasiłki złożyło 565 tys., z czego tylko do ZUS aż 402 tys. osób. Pani Franciszka ma 83 lata. Jest wdową. Ledwie się porusza. Ma

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po

Dorabianie do emerytury. Kiedy można stracić świadczenie z ZUS?

), przestaniemy dostawać emeryturę. Czytaj też: Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Liczy się etat Jaka praca liczy się jako dodatkowy przychód, po którego przekroczeniu możemy stracić świadczenie? Znaczenie ma, jak to określa ZUS, „przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

1141,25 zł brutto. Ale wiceminister pracy Stanisław Szwed zapowiedział, że w przypadku minimalnej emerytury i renty będą obowiązywać inne reguły. Najniższa emerytura ma wzrosnąć w marcu o 100 zł brutto do 1200 zł brutto (ok. 1000 zł netto). Jaka będzie podwyżka innych świadczeń (podajemy kwoty brutto

Wasko ma umowy z NASK na instalację i serwis OSE za max. 42,3 mln zł

prac został wyznaczony na 31 grudnia 2020 r., wskazano także. "Wasko S.A. będzie świadczyć w szkołach usługi serwisowe obejmujące usuwanie awarii powodujących przerwy lub obniżenie parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do internetu i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do 31

Prezydent podpisał ustawę o ustanowieniu jednorazowego święta narodowego 12 XI

ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, są obowiązane zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy (art. 3), podano także. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  (ISBnews)  

Rafalska: Kryterium dochodowe dot. 1. dziecka w '500+' wzrośnie o min. 100 zł

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy przewidujący podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskiwania świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" na pierwsze dziecko zostanie wkrótce wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Sejm ponownie skierował projekt dot. 13. emerutury do komisji sejmowej

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emeryturze po drugim czytaniu został ponownie skierowany do komisji sejmowej w celu dalszego rozpatrzenia. "Jesteśmy w drugim czytaniu i w zasadzie

MRPiPS: W ramach programu 'Dobry start' wypłacono 797,8 mln zł do 31 VIII

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Samorządy wypłaciły już 2,66 mln świadczeń w ramach programu "Dobry Start", przekazując łączną kwotę 797,8 mln zł do 31 sierpnia, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). "Do rodzin trafiło już 2,66 miliona świadczeń

Wzrost rezerw po zmianie ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br.

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po zmianach w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

Blisko pięć lat temu, w wyroku z 21 października 2014 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych różnicujący wysokość państwowej pomocy dla opiekunów w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego, jest niezgodny z konstytucją

Sun&Snow oferuje świadczenia pozapłacowe dla pracodawców

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Grupa Sun & Snow weszła na rynek z szeroką ofertą dla pracodawców, dotyczącą świadczeń pozapłacowych, podała spółka. Efektem prac, które przebiegały przy udziale partnerów programu w ostatnim roku, jest wprowadzenie do oferty oprócz popularnych voucherów również

Rafalska: Rząd przyjmie projekt dot. rozszerzenia 500+ w ciągu 2 tygodni

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy rozszerzającej program Rodzina 500+, uwzględniający przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, bez wymogów kryterium dochodowego został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i najdalej za dwa tygodnie będzie rozpatrywany na posiedzeniu

Lewiatan: Trzynasta emerytura nie rozwiąże problemu najniższych świadczeń

dodatkowego świadczenia dla wszystkich emerytów mamy do czynienia z transferem od osób pracujących do często od nich zamożniejszych emerytów. Średni dochód na osobę w rodzinach pracowników jest tylko nieco wyższy, niż w gospodarstwach domowych emerytów, a wydatki związane z dziećmi, mieszkaniem i pracą

MRPiPS: W lipcu wypłacono ponad 169,4 mln zł w ramach programu Dobry Start

rodziny, pracy i polityki społecznej cytowana w komunikacie. Z programu "Dobry Start" wypłacono w lipcu rodzinom ok 565 tys. świadczeń.  Wniosek o świadczenia drogą tradycyjną będzie można złożyć od 1 sierpnia. (ISBnews)  

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Zapowiadane w tzw. "nowej piątce PiS" trzynaste świadczenie przysługiwać będzie także rencistom socjalnym, czyli osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a nie tylko emerytom, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

Pomostówka W czerwcu 2017 r. tzw. pomostówkę pobierało 20,8 tys. osób. Przeciętnie wynosiła 2516 zł brutto. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Mogą się o nią ubiegać pracujący w najtrudniejszych warunkach. Świadczenie należy się osobom, które

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur wyniesie 3,24 proc. O ile wzrosną najniższe świadczenia Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: - najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do