świadczenie chorobowe z zus

Portal Skarbiec.Biz

Pracujesz na L4? Możesz ponieść konsekwencje

Pracujesz na L4? Możesz ponieść konsekwencje

W 2014 roku ZUS w wyniku kontroli zwolnień lekarskich cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe na kwotę 177 mln zł. W 2015 roku liczba ta sięgnęła 196 mln zł. Jeśli więc przebywasz na L4, lepiej byś faktycznie wracał do zdrowia. Inaczej mogą czekać cię finansowe konsekwencje.

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

Część przedsiębiorców naciąga państwo na 6-tysięczne zasiłki chorobowe. Uważają, że mają do tego prawo, bo ZUS i tak niewiele im daje. Resort pracy chce to ukrócić i uderza w chorobowe. Od stycznia nie wystarczy opłacanie przez trzy miesiące składek, aby dostać po 6 tys. zł brutto miesięcznie - przedsiębiorcy dostaną dwa razy mniejsze świadczenia

"GP" - Chcą dopłaty do zaniżonych zasiłków

"Gazeta Prawna" pisze, że coraz więcej pracowników występuje z wnioskami do ZUS i firm o przeliczenie zasiłków i wynagrodzeń chorobowych. Takie wnioski mogą składać od 7 lipca, po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że do podstawy wyliczenia świadczenia chorobowego wchodzi każdy składnik wynagrodzenia, na przykład premia czy nagroda.

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

przedsiębiorców. W oświadczeniu napisał, że matki nie złamały prawa, a mimo to ZUS żąda od nich zwrotu świadczeń z odsetkami. Nawet jeżeli płaciły dobrowolne składki chorobowe po to, żeby po urodzeniu dziecka skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, „to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

koncie w ZUS. – Dzięki zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych student już wówczas zasila składkami swoje indywidualne konto w ZUS. To, po spełnieniu wymogów wskazanych w przepisach, pozwoli mu na skorzystanie ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, jak np. zasiłku chorobowego, opiekuńczych czy

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

już nie jest. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS wysłał listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie chorobowe i

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

zwolnieniu), czyli po 182 dniach, a w przypadku ciąży lub zachorowania na gruźlicę – po 270 dniach. Kiedy renta lub świadczenie rehabilitacyjne? Decyduje lekarz Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, ZUS może nam przyznać rentę – na stałe lub czasowo. Coraz częściej

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

ZUS-owska kontrola ciężarnej na zwolnieniu może trwać 2-3 miesiące. W tym czasie ZUS nie wypłaca ani zasiłku chorobowego, ani - po porodzie - świadczeń związanych z macierzyństwem. Jeśli kobieta nie przekona o swej uczciwości urzędników, musi dochodzić swoich praw w sądzie. Znów mijają miesiące, a

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

badania związane z oddaniem organów, tkanek czy komórek do przeszczepu. 4. Utrata prawa do zasiłku Zasiłki chorobowe pracowników na zwolnieniach lekarskich kosztuje ok. 20 mld zł rocznie, z czego pracodawcy płacą blisko 7 mld zł. Pozostałą kwotę wypłaca ZUS. Chcąc te koszty ograniczyć, ZUS co roku

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

ocenie wnioskodawca powinien być na rencie chorobowej do czasu odzyskania zdolności do pracy”. Obecnie lekarz nie chce dopuścić pana Marka do pracy w spółdzielni, co powoduje, że mężczyzna nie ma z czego żyć. Z drugiej strony ZUS odmawia mu przyznania świadczenia rehabilitacyjnego lub renty

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

lekarskie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Oddział ZUS, przeprowadzając kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera KRUS lub ZUS i zapisuje je na

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

Sanatorium z ZUS. Warunki Jeżeli chcemy wyjechać do sanatorium z ZUS, musimy dodatkowo spełnić jeden z warunków. Powinniśmy: - być ubezpieczeni w ZUS, a więc pracować zawodowo, - pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, - pobierać rentę okresową (a więc przyznaną tylko na

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

. To spowodowało jednak pewne negatywne konsekwencje. Pół roku temu kobieta urodziła dziecko - i przez to, że nie płaciła chorobowego, nie miała prawa do urlopu macierzyńskiego. - Znajoma podpowiedziała mi jednak, że mogę starać się o świadczenie rodzicielskie, bo ono należy się każdemu, nawet tym, co

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Ponadto podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na cały etat nie może być niższe niż 2600 zł. Cudzoziemiec może założyć także własną firmę i świadczyć dla nas określoną pracę. Wówczas jako osoba prowadząca własną

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz szkolenia BHP. Co istotne, pracodawca powinien też liczyć się z możliwością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz świadczenia chorobowego (do momentu przejęcia obowiązku przez ZUS). - Należy wspomnieć, że wraz z upływem stażu pracy pracownik

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

, by terminowo opłacała dobrowolną składkę chorobową. Opłacanie po terminie może spowodować odmowę wypłaty zasiłku. W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego można kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej bez obawy utraty świadczenia. Jak wyjaśniają w ZUS, jeśli osoba prowadząca działalność

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w maju. Jest to możliwe. "Dzwoniłam do ZUS, byłam 560. w kolejce"

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w maju. Jest to możliwe. "Dzwoniłam do ZUS, byłam 560. w kolejce"

wypłatę świadczenia należy dostarczyć pracodawcy wraz z oświadczeniem o zamknięciu placówki. W przypadku, gdy prowadzimy działalność gospodarczą, wniosek składamy bezpośrednio w ZUS-ie lub online.  Warto też pamiętać, że choć prawo do zasiłku mają oboje rodzice, to świadczenie zostanie wypłacone

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

chorował przez 14,3 dnia w ciągu roku. Przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich kosztowało w 2018 ponad 18,4 mld zł, z czego pracodawcy zapłacili ponad 6,9 mld zł, czyli ok. 37,5 proc. (to o 570 mln więcej niż rok wcześniej). Pozostałą kwotę wypłacił w zasiłkach chorobowym ZUS. Aby te koszty

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

r. ponad 18,4 mld zł. Pracodawcy zapłacili ponad 6,9 mld zł, a pozostałą kwotę - w zasiłkach chorobowych - ZUS. Aby ograniczyć wydatki, Zakład tylko w 2018 r. przeprowadził 496,3 tys. kontroli osób na zwolnieniach. Rezultat? 32,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę świadczeń na kwotę 31,2 mln

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

innych preferencyjnych rozwiązań, skorzystanie z małego ZUS będzie miało wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych, np. zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego. Świadczenia te są bowiem obliczane od podstawy, od której opłacamy składki. Za pomoc

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

znaczenia, czy zalegamy z innymi opłatami wobec ZUS. Od stycznia tak już nie będzie. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS będzie księgował od razu na zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym będzie miał manko

PwC: Pandemia może zwiększyć skalę pracy zdalnej i potrzebę cięć kosztów firm

składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze". "Dzisiaj kompleksowe porównanie kosztów pracy w poszczególnych krajach wykracza poza analizę standardowych obciążeń PIT i ZUS. Ważnym aspektem stają się możliwości uzyskania ulg i innych form wsparcia związanych z zatrudnieniem. Dlatego w

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

osoby otrzymujące zasiłki chorobowe i macierzyńskie, a PIT-11 – osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie po osobie zmarłej lub alimenty potrącone z wypłacanego przez ZUS świadczenia. Jak się odwołać od decyzji ZUS A co, gdy uznamy, że w naszym rozliczeniu PIT są błędy, i zwrot podatku

Zmiany w kodeksie pracy. Pracownicy 50 plus z nowymi przywilejami: przerwa w pracy i dłuższy urlop

. Przez pierwsze 33 dni w roku – sumujemy wszystkie dni zwolnienia – wynagrodzenie płaci nam pracodawca, gdy chorujemy dłużej, dostajemy już zasiłek chorobowy z ZUS. Wyjątek to właśnie osoby po 50. roku życia. Im ZUS wypłaca zasiłek już po 14 dniach zwolnienia. Powołana przez rząd Komisja

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

to rzadkość. W tej grupie szkody zdrowotne często pojawiają się późno, gdy osoba uzależniona nabyła już praw emerytalnych – zauważa Tomasz Woźniak z Ośrodka Leczenia Uzależnień NZOZ Medox. Z danych ZUS wynika, że liczba absencji chorobowych związanych ze spożywaniem alkoholu rośnie z roku na

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, możemy otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, w ramach którego możemy pojechać z ZUS do sanatorium lub rehabilitować się na miejscu w systemie ambulatoryjnym – wszystko za darmo. Jeżeli stan zdrowia nie rokuje

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

biegłego jest więc jednoznaczna. Pan Marek nie może pracować. A skoro nie może uzyskać pełnego zdrowia umożliwiającego mu pracę, to zdaniem sądu wypłata mu świadczenia rehabilitacyjnego mija się z celem. Świadczenie może być bowiem wypłacane tylko osobom, które mogą po wyleczeniu wrócić do pracy. ZUS

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

komisji lekarskiej ZUS. Komisja jeszcze raz zbada dokumentacje chorobową pacjenta i wyda ostateczną decyzję. O świadczenia rehabilitacyjne możemy się starać, gdy zachorowaliśmy lub jesteśmy na tyle wyczerpani fizycznie czy psychicznie, że nie możemy dalej pracować. Świadczenia nie można dostać od razu

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

przedsiębiorców w Polsce. 6. Mam problem z ZUS. Po wypadku od 3 stycznia jestem na L4 pozbawiony środków do życia i utrzymania, ZUS już 3 miesiąc nie wypłaca mi świadczeń. Nawet nie zapadła decyzja o ich przyznaniu. Gdzie złożyć skargę? Ze względu na to, że Autor pytania nie wskazał, jakiego rodzaju wypadku

ZUS zabiera miliony za "lewe" zwolnienia lekarskie

. Przeprowadzone na Dolnym Śląsku kontrole spowodowały, że ZUS odzyskał 0,5 mln zł z tytułu wypłaconych nienależnie świadczeń. Kolejny nieuczciwy pracownik został zobowiązany do zwrotu pobranego zasiłku chorobowego w kwocie ponad 11,8 tys. zł za 206 dni zwolnienia. ZUS częściej zagląda do łóżka chorego Pracownicy

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

Wcześniej przepisy były bardzo rygorystyczne. ZUS mógł żądać zwrotu nienależnego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, aż przez 10 lat od uprawomocnienia się decyzji, która ustalała tę należność. Problem w tym, że prawomocna decyzja mogła zapaść np. po 15 czy 20 latach od momentu wypłaty ostatniego

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskazano również. Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

ubiegać się o świadczenie postojowe, dofinansowanie kosztów oraz jednorazową pożyczkę, pod warunkiem że środki z tych pomocy zostaną przeznaczone na inne cele. Ten warunek nie dotyczy skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS. Agnieszka Fedor, Jędrzej Liberacki - Zespół Prawa Pracy kancelarii Sołtysiński

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, ZUS może przyznać rentę – na stałe lub czasowo. Coraz częściej Zakład uznaje, że możemy się wyleczyć i wysyła chorych na świadczenie

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

mogą pracować lub prowadzić działalności gospodarczej, otrzymają z ZUS zasiłek chorobowy. Warunek? Muszą mieć zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji. Pracownicy i przedsiębiorcy otrzymają także zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekują się chorym

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

? Dziś, aby mieć prawo do chorobowego czy macierzyńskiego, wystarczy przez pół roku regularnie opłacać dobrowolną składkę chorobową (ok. 62 zł miesięcznie). Nie ma znaczenia, czy zalegamy z innymi opłatami. Od styczniu tak już nie będzie. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS będzie księgował od razu na

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

będzie dostawał świadczenia co miesiąc. ZUS zwróci mu wcześniej wpłacone pieniądze. Taka osoba będzie miała prawo do darmowego leczenia, ale ze względu na brak legitymacji emeryta nie będzie mogła korzystać ze zniżek, np. w komunikacji. Czytaj też: Przed wyborami PiS obiecał hojniejszy system

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

ma przestój i pracownicy nie przychodzą do pracy, pracodawca może im płacić pensję minimalną. Zasiłki Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy. Warunek? Musi otrzymać zwolnienie lekarskie

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Przyjęcie propozycji premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie proporcjonalności składek płaconych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dochodów oznaczałoby, że aż 78% przedsiębiorców ponosiłoby niższe obciążenia niż obecnie, wynika z wyliczeń

Czy możliwe jest jeszcze przejście na wcześniejszą emeryturę? Takie prawo mają nauczyciele, tancerki, maszyniści. A inni?

warunkach szkodliwych wg nowej listy. Czytaj też: Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym Kto dostanie pomostówkę z ZUS Aby dostać pomostówkę, trzeba spełnić wszystkie wymienione warunki: przynajmniej jeden

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

całości. Okresy nieskładkowe to czas braku aktywności zawodowej, za który nie zostały odprowadzone składki, m.in. zasiłki chorobowe, świadczenie przedemerytalne, studia wyższe. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów nieskładkowych z całego zatrudnienia. Jeżeli ktoś pracował 30 lat, to do okresów

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

wzrastają. Z ustawy skorzystają nie tylko emeryci i renciści, którym ZUS wyliczył miesiąc, rok czy nawet kilka lat zerowych dochodów. Zyskają także ci, którym uwzględniono rzeczywiste dochody. Do wyliczania świadczenia można było wskazać zarobki z 10 kolejnych lat z ostatnich 20 przed złożeniem wniosku albo

Zachorowałeś lub miałeś wypadek? Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza?

Renty i zasiłki Pani Maria dostała w sierpniu, jak 20 mln innych Polaków, list z ZUS z informacją o wpłaconych składkach i wyliczonej hipotetycznej emeryturze. Do listu dołączona była broszura. – Przeczytałam, że mam prawo np. do zasiłku wyrównawczego. Nigdy o nim nie słyszałam. Poszłam więc

ZUS się chwali, że Polacy go w końcu pokochali. Czy aby na pewno?

czy nie. Zabierają macierzyński i chorobowe... ZUS i nieistniejące przepisy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS, tłumaczy, że w wielu sprawach sami pracownicy Zakładu namawiają Polaków do pójścia do sądu. Dzieje się tak, gdy np. ktoś ma problemy z udowodnieniem wynagrodzenia. Sąd może w takim

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

świadczenie). Do wyliczenia świadczenia uwzględnia się składki zarówno z ZUS, jak i z OFE (od 2020 r. OFE będą zlikwidowane, zastąpią je indywidualne konta emerytalne – IKE). Co z dorabianiem do emerytury? Osoba na świadczeniu kompensacyjnym może pracować, ale tylko poza szkołą, np. w biurze czy

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

dla danego okresu. Tym samym emerytura czy renta wzrastają. Z ustawy skorzystają nie tylko emeryci i renciści, którym ZUS wyliczył miesiąc, rok czy nawet kilka lat zerowych dochodów. Zyskają także ci, którym uwzględniono rzeczywiste dochody. Do wyliczania świadczenia można było wskazać zarobki z 10

Już 227 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Aż 85 proc. z nich to kobiety. Jak uzyskać emeryturę minimalną?

A jak wynika z najnowszych danych ZUS, aż 227 tys. Polaków musi żyć za świadczenie niższe niż minimalne. Lawinowa bieda. Jak uzyskać emeryturę minimalną? – W 2011 roku emeryturę niższą niż minimalna pobierało 24 tys. osób. To oznacza, że w ciągu 7 lat ich liczba zwiększyła się blisko 10

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

. Podpowiadamy więc, jak się starać o świadczenie. Ile dziś ZUS wypłaca emerytur emigrantom ZUS ogłosił właśnie najnowsze dane (za I kwartał 2018 r.) dotyczące wypłacanie międzynarodowych emerytur. Łącznie jest ich 172 tys. Średnia emerytura to 1518 zł brutto. Z tego 114 tys. emerytur dostają osoby zamieszkałe w

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

zadowolony z decyzji lekarza orzecznika, może złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS. Komisja jeszcze raz zbada dokumentację chorobową pacjenta i wyda ostateczną decyzję – może podważyć diagnozę lekarza i przyznać świadczenie. 1581 zł brutto. Tyle średnio wynosi świadczenie rehabilitacyjne Komu się

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

zasiłku chorobowego, w tym także informacje na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, informacja o ZUS eZLA, jeśli jest dołączone do ZUS Z-3, liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy, informacje na temat zawartych

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS jeszcze w czasie wakacji wysłał inne listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

rozwiązań dedykowanych osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym pracowników, takich jak: - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z PUP, - świadczenie postojowe, - zwolnienie ze składek ZUS, - niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta socjalna czy renta rodzinna? To dwa różne świadczenia. ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych (dane z 2019 r.). Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie. Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:  przed

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

O świadczenie rehabilitacyjne występujemy po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Na zwolnieniu lekarskim możemy być maksymalnie 182 dni (w przypadku gruźlicy i ciąży – 270). Zamiast renty Jeżeli po okresie zwolnienia lekarskiego nadal nie kwalifikujemy się do pracy, ZUS może nam

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

lata była za zasiłku chorobowym, przez rok na świadczeniu rehabilitacyjnym, i ukończyła 5-letnie studia. Łącznie ma 7 lat okresów nieskładkowych. Nie wszystkie będą się liczyć do emerytury. Jedna trzecia z 18 to 6, i tylko tyle lat ZUS uwzględni pani Katarzynie. Kobieta w sumie będzie miała 24 lata

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

. 7 proc. To oznaczałoby wzrost składki z 342,32 zł do 366,28 zł (wzrost 23,96 zł) - mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. - Gdy tak się stanie, łącznie przedsiębiorcy będą musieli zapłacić do ZUS w 2020 r. co miesiąc 1435,42 zł, a więc aż o 118,45 zł więcej niż obecnie

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 60 proc. średniego wynagrodzenia. W 2020 r. będzie to – zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej przyjętej przez rząd – 3136,20 zł. Przy takich założeniach w przyszłym roku przedsiębiorcy będą musieli płacić na ZUS: (612,19 zł zamiast 558,08

Rekordowe chorobowe. W 2017 r. poszliśmy na L4 na 229 mln dni. Najwięcej zasiłków wypłacanych jest za depresje

chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne) i zostawiają w tyle choroby układu krążenia czy choroby układu kostno-stawowego. - Co roku bardzo wzrasta liczba zwolnień w wyniku chorób psychicznych. Związane to jest często z trybem pracy, która wiąże się ze stresem. Choroby psychiczne to już są choroby

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

; Podkreśliła, że pracodawcy dążą także do ograniczenia absencji chorobowych swoich pracowników, które stanowią realny koszt dla firm. Według danych ZUS, w 2017 r. przedsiębiorcy wydali z własnej kieszeni 6,3 mld zł, finansując pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego swoich pracowników.  PIU powołując

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

potocznym, a nie ze względu na charakter prawny wykonywanych czynności". W III kwartale 2016 r. ZUS przeprowadził 133,9 tys. kontroli osób na L-4. Wydał 5,4 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu świadczeń to 4,6 mln zł (dla

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS? Pod tym linkiem znajduje się SZESNASTY odcinek: W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić? Pod tym linkiem znajduje się SIEDEMNASTY odcinek:  Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy

Dostałeś już list z ZUS? Sprawdź, jak będzie wyglądała twoja przyszła emerytura

zmienili przepisy tak, aby kobiety będące na wychowawczym przed 1999 r. nie traciły na wysokości świadczenia. Zgodnie z nowym prawem urlop wychowawczy (przed czy po 1999 r.) będzie traktowany w ZUS jako okres składkowy. Kobiety, które są już na emeryturze albo dopiero zamierzają na nią przejść, a były na

Zmiany w przepisach o emeryturach mundurowych. Policjanci, strażacy i pogranicznicy łatwiej przejdą na emeryturę

zatrudnieni przed 2013 r., którzy odejdą z pracy już po 15 latach, mogą liczyć na emeryturę w wysokości 40 proc. ostatniej pensji. Za każdy dodatkowy rok służby świadczenie rośnie o 2,6 proc. ostatniej pensji, a maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. ostatniej wypłaty. Aby ją dostać, trzeba przepracować

Jak legalnie zatrudnić nianię

jest objęta składkami wynikającymi z umowy uaktywniającej. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Rodzic potrąca jej składkę z pensji i odprowadza do ZUS. Jak obliczyć dofinansowanie Przyjmijmy, że umówiliśmy się z nianią na najniższą pensję, czyli 2100

Lewe zwolnienia. ZUS złapał setki osób na L4

zdrowy, mógłby chodzić do pracy, a jednak pobierał z kasy państwa chorobowe. Dwa rodzaje kontroli Jak mówi Piotrowska, są dwa rodzaje kontroli. ** Pierwsza dotyczy prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. W zakładach pracy zatrudniających poniżej 20 osób wykonują ją uprawnieni pracownicy ZUS

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (szacowany na kwotę 7,1 mld zł). Z drugiej strony większe składki na ubezpieczenie emerytalne spowodują wzrost składek zewidencjonowanych w ZUS, a w konsekwencji stopniowy wzrost wydatków na emerytury wyliczane

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł na rękę. Renta socjalna, tak jak inne świadczenia, będzie waloryzowana w kolejnych latach w marcu o taki sam wskaźnik jak w przypadku emerytur i pozostałych rent. Renta socjalna w górę ZUS wypłaca 280 tys. rent socjalnych (dane z lipca 2018 r.). Wydaje na to 242 mln zł

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

W Polsce mamy około 2 mln drobnych firm. W większości to samozatrudnieni. Mają oni najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych, którym ZUS wypłaca świadczenia. Dziś przeciętna emerytura przedsiębiorcy to ok. 1820 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS to ok. 2200 zł brutto

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

– na co wskazuje już sama nazwa – nie należy się bowiem pracownikowi żadne wynagrodzenie. Mało tego, taki pracownik nie ma też prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy. Przykład. Pani Anna od trzech miesięcy przebywa na urlopie bezpłatnym. W

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

pobytu w szpitalu. Towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do tej kwestii w różny sposób, chociaż najczęstsza praktyka jest taka, że większość z nich wypłaca świadczenia za hospitalizację w przypadku polis na życie, ale w wypadku innych, dodatkowych ubezpieczeń już niekoniecznie. Aviva poinformowała, że w

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

. Po złożeniu wniosku o postojowe do ZUS nie otrzymałam żadnego pisma ani pieniędzy. Prowadzę firmę od 20 lat. Czy to musi tak długo trwać? Dlaczego nie ma pomocy natychmiastowej? Zgodnie z komunikatem ZUS* z 14 kwietnia 2020 r. świadczenie postojowe wypłacane jest dopiero od 15 kwietnia 2020 r., przy

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

lekarza prowadzącego. Jak wysokie świadczenie rehabilitacyjne? ZUS w ramach świadczeń rehabilitacyjnych wypłaca 106 mln zł miesięcznie. Chory dostaje średnio 1438 zł brutto (dane z sierpnia 2014 r.). Wyliczane jest to w następujący sposób: (90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

proc.? Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w trakcie pobierania zasiłku chorobowego nie będzie miała wpływu na jego wymiar, tzn. zasiłek będzie wypłacany w takiej samej wysokości jak do tej pory. Zasady obliczania wysokości zasiłku chorobowego określa ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach

ZUS uznał, że pensja ciężarnej kobiety powinna była wynosić nie 8 tys. zł, a 4 tys. I tak obniżył świadczenie. Na Facebooku wrze, a ZUS odpowiada

. Kobieta urodziła 22 kwietnia. Do czasu wyjaśnienia sprawy będzie jej wypłacane świadczenie w takiej wysokości, o jakiej w kwietniu zadecydował ZUS - czyli 4 tys. zł netto. Nieprawdą jest więc, że kobieta zostanie z niczym, aż ZUS nie rozpatrzy jej sprawy.  1,5 tys. decyzji na 385 tys. urodzeń

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

niepełnosprawności. Decydują, czy ktoś ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego, ulgi na sprzęt ortopedyczny albo czy może korzystać np. z karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Będzie łatwiej o rentę Po zmianach będzie jedna instytucja (najprawdopodobniej ZUS), która przejmie

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zostanie zwolniony przedsiębiorca, to 9% podstawy wymiaru. Ponadto zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS obejmuje nie tylko składkę zdrowotną, ale też wszystkie rodzaje składek, tj. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

płacił składki przez cały rok. Reforma dotknie wszystkich, którzy zarabiają 11 912, 50 zł brutto, czyli trochę ponad 8 tys. zł na rękę. Jaka podwyżka składek ZUS? Postanowiliśmy policzyć, ile osoby z najwyższymi zarobkami stracą na zmianach. Podwyżka składek spowoduje nie tylko zmniejszenie pensji, ale

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

związane z przestojem ekonomicznym, uregulowane w art. 15g Ustawy i wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inaczej będzie natomiast w przypadku zwolnienia ze składek ZUS (art. 31zo ust. 2 Ustawy). Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki wyłącznie na własne

Większa płaca minimalna i dodatki

stosuje się ją między osobą fizyczną a przedsiębiorcą albo między przedsiębiorcą a  samozatrudnionym na określone zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem też niebędącym przedsiębiorcą na określony

Lekarka wystawiała fałszywe L4. Musi oddać do ZUS-u 200 tys. zł

również przepadek korzyści majątkowej - ponad 28 tys. zł, które lekarka otrzymała za zwolnienia. Dodatkowo musi zwrócić prawie 200 tys. zł do ZUS z tytułu strat, jakie poniósł on, wypłacając nienależne chorobowe świadczenia. Wyrok jest prawomocny. Lekarce ograniczono czynności zawodowe Niezależnie od

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

działalność gospodarczą sezonowo. W omawianym przypadku, mimo że działalność gospodarcza jest prowadzona od 2009 r., z powodu zawieszenia jej na okres od października 2019 r. do końca kwietnia 2020 r. nie będzie pan uprawniony do szeregu świadczeń pomocowych. Zwolnienie ze składek ZUS: w rozpatrywanej

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

życia, oraz honoraria za działalność artystyczną lub twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Rencista powinien uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Są to ci, w odniesieniu do których lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że po odbyciu rehabilitacji zostanie przywrócona zdolność do pracy. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu

Jak czytać list z ZUS? 20 mln Polaków dostanie wyliczenia emerytur

będzie o tym przypominał. A co z emeryturą z OFE?  Wyliczona przez ZUS w listach emerytura to niecała kwota naszego świadczenia. Osoby, które zapisały się do OFE, będą jeszcze miały podwyższone świadczenie o składki z II filaru. Nie będą to duże pieniądze, bo składka do OFE jest niewielka. Dziś to

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Przykład. Pan Jerzy, sprzedawca z Warszawy, miał zawał serca. Od dwóch miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

związane z przestojem ekonomicznym uregulowane w art. 15g Ustawy i wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inaczej będzie natomiast w przypadku zwolnienia ze składek ZUS (art. 31zo ust. 2 Ustawy). Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki wyłącznie na własne

Rząd postanowił ulżyć firmom. Składka na ZUS będzie uzależniona od przychodu

według obecnych zasad. Nie będzie jednak składek po 32 czy 64 zł. Najniższa danina do ZUS razem ze składką zdrowotną i dobrowolną chorobową ma wynieść 520 zł miesięcznie. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z ulgi, będzie musiał wykazać, że w roku przez co najmniej 60 dni prowadził własną działalność

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

wniosku do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy. Bycie rolnikiem oraz płacenie składek na KRUS nie wyklucza pana z kręgu osób, które mogą zostać objęte świadczeniem postojowym. Takie świadczenie może zostać przyznane osobom, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jednak zgodnie z

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

, tak jak inne świadczenia, będzie waloryzowana w kolejnych latach w marcu o taki sam wskaźnik jak w przypadku emerytur i pozostałych rent. Komu ZUS przyznaje rentę socjalną? Obecnie ZUS wypłaca 279,8 tys. rent socjalnych (dane z marca 2018 r). Na ich wypłatę wydaje 234 mln zł miesięcznie. Co roku

50 mld zł - tyle zrzucamy się na zwolnienia chorobowe. Ostre kontrole ZUS

Jak ktoś jest chory, powinien leżeć w łóżku. Pracownicy, którzy idą na chorobowe, muszą się liczyć z tym, że w każdej chwili może skontrolować ich ZUS. Zarówno w mieszkaniu, jak i wysłać na badania kontrole (urząd sfinansuje koszty przejazdu). Oddział Gazety Wyborczej z Kielc opisał historię

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

chorobowym możemy być do 182 dni Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na gruźlicę 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, ZUS może przyznać rentę - na stałe lub czasowo. Coraz częściej Zakład uznaje, że możemy się wyleczyć, i wysyła chorych na świadczenie

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem, też niebędącym przedsiębiorcą, na określony zakres prac, żadna minimalna stawka nie będzie miała znaczenia. Przykład 1. Rodzeństwo – pan Adam i pani Barbara

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

Składki pracownika na etacie liczy się procentowo, czyli uzależnione są od dochodu. Im więcej zarobi, tym więcej odda ZUS. Inaczej jest z przedsiębiorcami. Składki nie zależą od tego, ile uda im się w danym miesiącu zarobić. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą płacić składkę do ZUS od 60

Pustki w bazie symulantów. Połowy firm nie ma w systemie e-zwolnienia

zniknąć od stycznia tego roku. W życie weszła ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zakłada, że miejsce papierowych zwolnień zajmą elektroniczne (e-zwolnienia) i pracownik nic nie będzie nosił. Informacja o wystawieniu L-4 z informacją o stanie

Kto ma prawo do 1000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją ponad 150 tys. Polaków

świadczeniu rehabilitacyjnym, i ukończyła 5-letnie studia. Łącznie ma 7 lat okresów nieskładkowych. Nie wszystkie będzie mogła uwzględnić do emerytury. Jedna trzecia z 18 to 6, i tylko tyle lat ZUS uwzględni pani Beacie. Kobieta w sumie będzie miała 24 lata stażu (18 lat składkowych i 6 nieskładkowych

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

, żona musiała go pochować na swój koszt, bo mąż pracował na czarno i nie był ubezpieczony. Nie mieli dzieci. Wdowa zorganizowała pochówek, a potem wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku. Dostała świadczenie, bo zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ogłoszenie przez sąd separacji nie oznacza ustania

Jak dostać świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne dostaje coraz więcej osób. Jeszcze 15 lat temu było to niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. już 47 tys., a w tym roku (najnowsze dane z marca) już blisko 76 tys. Kiedy i jaka rehabilitacja O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od tego

Obniżenie wieku emerytalnego. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o emeryturze po reformie

jednorazowo premię w wysokości 10 tys. zł (za dwa lata dodatkowej pracy) lub 20 tys. zł (za wydłużenie aktywności o cztery lata). Morawiecki uznał, że wypłacanie superpremii będzie dla państwa opłacalne, bo osoby, które nie wyciągną od razu ręki po świadczenia z ZUS, wpłacą do budżetu więcej z podatków. Ten