świadczeniami rzeczowymi

Jak dostać 500 plus? Koniec z kryterium dochodowym

Jak dostać 500 plus? Osoby, które do tej pory nie miały szans skorzystać z programu 500 plus, już w październiku mogą dostać razem z wyrównaniem 2 tys. zł na pierwsze dziecko.

DM Q Securities opublikował cennik dot. prowadzenia rejestru akcjonariuszy

 prawa poboru do akcji, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. Podmiot prowadzący rejestr ma także - co do zasady - pośredniczyć przy wypłacie świadczeń należnych akcjonariuszom, jak dywidenda

Zmiany w programie 500 plus. Teraz wszystkim rodzicom przysługuje 500 zł na dziecko

Zmiany w programie 500 plus. Teraz wszystkim rodzicom przysługuje 500 zł na dziecko

wywiadu stosownych wyjaśnień, może to spowodować odmowę przyznania świadczenia wychowawczego”. Gdy świadczenie jest już wypłacane, może zostać wstrzymane. Ewentualnie pomoc pieniężna może być zamieniona na pomoc rzeczową. Ile kosztuje 500 plus? 41 mld zł rocznie Po zmianach program będzie kosztował

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

zatwierdzenie układu na dzień 01 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.  Równocześnie zarząd Cube.ITG sformułował następujące propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli: Grupa I - Pracownicy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: redukcja odsetek w całości, spłata

PGNiG planuje 6 626 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 6 626 mln zł w 2019 r., podała spółka. "W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw.

wcześniej. PIU podała, że największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia związane z żywiołami i innymi szkodami rzeczowymi, które osiągnęły wartość 5 mld zł w I-III kw.  Po trzech kwartałach 2019 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł, z czego ponad 14

PGNiG przekazało ponad 2,1 mln zł Szpitalowi MSWiA w Warszawie

miejscowościach, gdzie funkcjonują oddziały spółki - w Sanoku, Zielonej Górze i Ostrowie Wielkopolskim, a także do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Do wybranych szpitali grupa przekazała również pomoc rzeczową w postaci respiratorów o wartości ok. 1 mln zł. Łączna

Nakłady inwestycyjne grupy Pelion sięgną ok. 120 mln zł w br.

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Grupa Pelion zamierza przeznaczyć na finansowanie inwestycji rzeczowych około 120 mln zł w okresie najbliższych 12 miesięcy wobec 59,6 mln zł w ub. roku i ocenia, że realizacja tych zamierzeń jest niezagrożona, podała spółka. Inwestycje obejmą przede

500 plus po trzech miesiącach

500 plus po trzech miesiącach

wszczęły postępowanie w sprawie marnotrawstwa pieniędzy. Urzędnicy socjalni będą mogli w tych rodzinach zamienić gotówkę na pomoc rzeczową. Pozwala na to art. 9. ustawy o świadczeniu 500 plus. W uzasadnieniu ustawy czytamy bowiem: "W przypadku gdy zaistnieją sytuacje, że rodzina będzie

PGNiG planuje 5,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje łącznie 5 897 mln zł nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe w 2018 r., podała spółka. "W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność

PIU: Ubezpieczyciele wypłacili klientom 19,7 mld zł odszkodowań w I półr.

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 19,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2017 r., co oznacza wzrost o 8% r/r, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Na rynku komunikacyjnym odszkodowania i świadczenia z OC posiadaczy

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Cała podwyżka to 165 zł brutto. Dotychczas świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Teraz (od 1 września) osoby niepełnosprawne otrzymają miesięcznie 1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł na rękę. W Polsce rentę socjalną – łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,4 mld zł, wzrost o 16,7% r/r), ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,4 mld zł, wzrost o 2,5%) oraz ubezpieczenia OC ogólnego (1,6 mld zł, wzrost o 12,7%). "Raport PIU pt. 'Klimat ryzyka. Jak prewencja i

Ministrowie PiS: Samorządy mogą celowo opóźniać wypłaty z programu 500 plus

Ministrowie PiS: Samorządy mogą celowo opóźniać wypłaty z programu 500 plus

w narodzie. - Mamy rodziny dysfunkcyjne, uzależnione. Z nimi pracują pracownicy socjalni i jeśli widzą, że środki są niewłaściwie wykorzystywane, to mogą zamienić wypłatę w gotówce na pomoc rzeczową - tłumaczyła minister. Na pozbawienie kogoś gotówki pozwala art. 9. ustawy o świadczeniu wychowawczym

Na przedsiębiorców korzystających z pomocy rządowej czekają pułapki, o których rząd nie mówi. Pokazujemy jakie

Na przedsiębiorców korzystających z pomocy rządowej czekają pułapki, o których rząd nie mówi. Pokazujemy jakie

Świadczeń Pracowniczych, gdy firma ogłosiła postój. W takim wypadku przedsiębiorstwa będą musiały wystąpić o pomoc (1300 zł na pracownika) do swojego wojewódzkiego urzędu pracy. Trzeba będzie złożyć stosowne oświadczenia, np. o tym, że zakładowi nie grozi upadłość. Pośredniak będzie miał aż siedem dni na

"500 plus" ratunkiem przed eksmisją z lokali komunalnych

"500 plus" ratunkiem przed eksmisją z lokali komunalnych

przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług". - Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Podstawowe

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek - o 1,7% więcej r/r i wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 roku, co oznacza wzrost o 5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).   Zysk netto

Spółka Famuru ma umowę z JSW na rozbudowę ZPMW Budryk za 132,3 mln zł

, uruchomienie, rozruch, przeprowadzenie inwentaryzacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji typu koncesyjnego dla całości ZPMW oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. Realizacja umowy będzie następować etapowo na podstawie ustalonego harmonogramu rzeczowo

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

;Elektrobudowa zobowiązała się z kolei nie prowadzić, innych niż dozwolone w umowie, działań związanych m.in. z: zaciąganiem zadłużenia, ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, zbywaniem aktywów, restrukturyzacją oraz ponoszeniem nakładów inwestycyjnych w kwocie wyższej niż 6 mln zł" - czytamy

Rafalska: Za wcześnie na ocenę wpływu reformy emerytalnej na rynek pracy

wcześnie" - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej. Jej zdaniem, środki na wypłatę emerytur w związku z reformą emerytalną nie powinny być wyższe od przewidywanych. "Obawiano się, że zabraknie środków na wypłaty świadczeń emerytalnych i możemy powiedzieć, ze nie jest dokonywana

PGNiG zakończy ruch próbny w EC Zofiówka 15 września

bloku w EC Zofiówka jest planowane na II półrocze 2018 r. Zaawansowanie rzeczowe projektu wynosi ok. 98%. Kluczowe zadania, które były realizowane, to prace rozruchowe poszczególnych urządzeń i instalacji bloku oraz roboty wykończeniowe i ostatnie prace montażowe. W ramach prowadzonego rozruchu trwał

Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

powstania przychodu u podmiotu wypłacającego dywidendę rzeczową. Wypłata dywidendy bowiem, następuje każdorazowo z wykorzystaniem jej własnego majątku powodując jego uszczuplenie, czyli efekt przeciwny do przysporzenia.Wypłata dywidendy bez względu na formę, jest świadczeniem o charakterze nieodpłatnym. Z

Jak obniżyć czynsz za lokal, unikając sądu? Spadek obrotów zmusza do negocjacji

negocjacja umowy najmu. - Dzięki renegocjacjom jesteśmy w stanie wygenerować redukcję czynszu najmu od momentu podpisania aneksu do obecnej umowy. Wiąże się to jednak z wydłużeniem umowy najmu - zaznacza Wilczak-Łuczyńska. Metoda obniżki czynszu "na następczą niemożliwość świadczenia" Ugoda nie

BOŚ Bank miał 24,49 mln zł zysku netto, 18,4 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

. Ogólne koszty administracyjne grupy były niższe o 14,3 mln zł wobec trzech kwartałów ub.r., głównie na skutek niższej o 8,5 mln zł składki na BFG. Koszty rzeczowe obniżono o 3,3 mln zł, tj. o 3,8% a amortyzacja zmniejszyła się o 1,9 mln zł, tj. o 9%. Koszty świadczeń pracowniczych Grupy BOŚ S.A. w trzech

Kontrole 500+. "Tylko w skrajnych sytuacjach"

zgłaszać do MOPR-u sygnały, że w konkretnej rodzinie środki są niewłaściwie wydawane. - Jeżeli otrzymamy taki sygnał i fakt ten zostanie potwierdzony, to przy udziale pracownika socjalnego będziemy zastanawiać się, na jakie świadczenia rzeczowe czy usługi można by zamienić świadczenie pieniężne - tłumaczy

Spółka zal. Hawe zakończyła fazę wykonawczą sieci szerokopasm. w warm-maz.

wykonawczej nastąpiło na skutek podpisania przez ORSS protokołu odbioru końcowego w dniu 17 grudnia 2015 r. […] Dokonanie odbioru końcowego potwierdza wykonanie kompletnej i zgodnej z Umową PPP sieci SSPW oraz wszystkich pozycji wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, to jest

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz szkolenia BHP. Co istotne, pracodawca powinien też liczyć się z możliwością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz świadczenia chorobowego (do momentu przejęcia obowiązku przez ZUS). - Należy wspomnieć, że wraz z upływem stażu pracy pracownik

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

. Wartości zaprezentowane jako działalność zaniechana odnoszą się do Tauron Ciepło. "Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2020 r. i II kwartału 2020 r.: a) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

konieczność, będzie można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub formę opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie). Czy 500+ będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń? Nie. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

ktoś złoży wniosek do 30 września 2017 r., to gmina na rozpatrzenie naszego wniosku i wypłatę świadczenia będzie miała czas do 30 listopada 2017 r. Może się więc zdarzyć, że pieniądze za październik 2017 r. dostaniemy dopiero razem ze świadczeniami za listopad 2017 r. Na szczęście w 2018 r. wnioski

PIU: Składka wzrosła o 1,9% r/r, odszkodowania sięgnęły 10,5 mld zł w I kw.

ubezpieczeń komunikacyjnych. Na rynku komunikacyjnym składka z ubezpieczeń OC  wyniosła 3,7 mld zł (wzrost o 6,8%), odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 2,3 mld zł (wzrost o 2,9%), składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,1 mld zł (wzrost o 12,5%), odszkodowania i

MRPiPS: Rodziny otrzymały już prawie 5 mld zł w programie 500+

; - napisano też w komunikacie. Od 1 kwietnia prowadzono 254 sprawy dotyczące zmiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową, co stanowi 0,01% w stosunku do wszystkich wydanych decyzji. Program "Rodzina 500+" ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Wnioski można składać w

Czekanie na 500 zł na dziecko. Gdzie najdłużej czeka się na pieniądze?

pomoc rzeczową - tłumaczyła minister. Na pozbawienie kogoś gotówki pozwala art. 9. ustawy o świadczeniu wychowawczym. W uzasadnieniu ustawy czytamy: "W przypadku gdy zaistnieją sytuacje, że rodzina będzie marnotrawić przyznane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkować (...) niezgodnie z

PIU: Ubezpieczyciele zebrali 40,7 mld zł składek w I-IX br., o 0,4% mniej r/r

świadczeń na rzecz osób poszkodowanych i pozostałych klientów. To o 4,4% więcej niż rok wcześniej. "Ubezpieczyciele zebrali 40,7 mld zł składek, o 0,4% mniej niż rok wcześniej. Należny podatek dochodowy oraz podatek od aktywów wyniósł prawie 1 mld zł. 57,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki

PIU: Składka przyp. brutto wzrosła o 18,4% odszkodowania o 17,5% r/r w I kw.

. zyskiem wysokości 538,6 mln zł wobec 33,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 1517,6% r/r), podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).  Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym w I kw. ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń, co oznacza wzrost o 17,5% w skali roku. Z tytułu ubezpieczeń na życie wypłacono

PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

kwartałach 2019 roku koszty działania wyniosły 4 597 mln zł i były wyższe o 3,3% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: * wzrost o 72 mln zł, tj. o 3,1% kosztów świadczeń pracowniczych, * spadek o 94 mln zł, tj. o 8,8% kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na

Wypadki w pracy, maile od szefa, koszt internetu. 17 ważnych pytań o pracę zdalną

jest to wiążące dla pracodawcy. 3. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej? Jeśli pracownik nie chce wykonać polecenia służbowego, które nakazuje mu wykonywać pracę w domu, bez podania rzeczowych argumentów, pracodawca ma prawo potraktować odmowę jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Konsekwencją

Senat przegłosował ustawę 500 plus

rozważane, bo rząd wierzy w mądrość rodziców. I rodzice najlepiej wiedzą, na co wydać pieniądze. Tylko "w skrajnych" przypadkach będzie można zamienić świadczenie na pomoc rzeczową. Część senatorów domagała się wprowadzenie górnego progu dochodowego, aby "odciąć" od pieniędzy

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

funkcjonalności systemu oraz zmiany wzajemnego zakresu świadczeń w ramach usług gwarancji" - czytamy dalej. W parafowanej treści ugody przyjęto nowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Systemu ISOK w ramach etapu 5, zgodnie z którym do 27 lipca 2018 r. nastąpi zakończenie prac nad systemem ISOK

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

(ubezpieczenia na życie związane z UFK, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe) – o 1,32 mld zł, tj. o 23,50%, z poziomu 5,63 mld zł do poziomu 4,31 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

; - podano także. Na skonsolidowane wyniki finansowe PGNiG wpływ miało również zawiązanie odpisów na rzeczowy majątek trwały w IV kwartale 2019 roku - przede wszystkich w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie (na poziomie 212 mln zł) oraz Obrót i Magazynowanie (na poziomie 339 mln zł), a także odpisu

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

, ale cały czas działają. Inne rozwiązanie rząd proponuje firmom, które czasowo zaprzestały działalności i są na postojowym. W przypadku przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy będzie przysługiwać (łącznie): – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w upstream, dystrybucji i wytwarzaniu w II kw

analogicznym okresie 2016 r. Oczyszczona o wpływ odpisów na rzeczowe aktywa trwałe EBITDA tego segmentu wzrosła o 8% - z 726 mln zł w drugim kwartale ubiegłego roku do 785 mln zł w ciągu ostatnich trzech miesięcy" - czytamy w komunikacie. W segmencie Obrót i Magazynowanie przychody ze sprzedaży wzrosły

Pozbud, Alusta i Dekpol mają umowę na prace na linii kolejowej E59 za 56 mln zł

-Poznań", podała spółka. Wartość umowy to 55,96 mln zł netto (68,83 mln zł brutto). "W ciągu 28 dni od dnia zawarcia umowy wykonawca przedstawi zamawiającemu i inżynierowi do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. Ponadto wykonawca

PKP Cargo miało 183,9 mln zł zysku netto, 277,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

świadczeń pracowniczych wynikał głównie z wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w PKP Cargo S.A: od 1 września 2017 r. i od 1 września 2018 r. (na podstawie porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych w PKP Cargo S.A.). Jednocześnie w spółce zanotowano wzrost

PIU: Wartość składki przypisanej TU wzrosła o 15% r/r, odszkodowań o 8% w I poł.

), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,4 mld zł, wzrost o 15,9% r/r) oraz ubezpieczenia OC (1,1 mld zł, wzrost o 6,1% r/r). "O 17% wzrosły świadczenia związane z ogniem i innymi żywiołami, a trzeba podkreślić, że dane po I półroczu nie zawierają jeszcze odszkodowań za ostatnie nawałnice. Ich koszt

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

Litenite oraz płatności za rezerwację częstotliwości w paśmie 2600 MHz" – czytamy w raporcie. Ponadto na poziom środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej wpływ miały wyższe o 148,7 mln zł, czyli o 25,2%, wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

, ponieważ córka miała ubezpieczenie grupowe. Okazało się, że nic z tego, bo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje szkód rzeczowych. Kacper z szóstej klasy jest miłośnikiem piłki nożnej. Podczas zajęć w szkółce sportowej doznał poważnego urazu stawu skokowego. Jego rodzice myśleli

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

należnych mu z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń poza potrąceniem jakiejkolwiek dozwolonej płatności; (f) nie przyjmie od spółki ani innych członków grupy żadnego zabezpieczenia rzeczowego, zabezpieczenia osobistego ani instrumentu egzekucyjnego w związku z wierzytelnościami zakładu ubezpieczeń

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) - spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43 mld zł do poziomu 6,13 mld zł.  Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Zysk netto Banku Pekao wyniósł 392,33 mln zł, aktywa 182,74 mld w I kw. 2018 r.

Polsce o czym świadczą nasze wysokie wskaźniki kapitałowe i możliwości dywidendowe banku. Świadczy o tym również nasza decyzja o rekomendacji 99,3% zysku banku za rok 2017 w formie dywidendy dla naszych akcjonariuszy" – powiedział  wiceprezes nadzorujący pion finansowy Tomasz

PIU: Składka ubezpieczycieli wzrosła o 1,7% r/r do 56 mld zł w 2016 r.

żywiołów (3 mld zł, wzrost o 1,8% r/r), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,6 mld zł, wzrost o 3,4%) oraz ubezpieczenia OC (1,9 mld zł, spadek o 7,4% r/r). "Kluczowymi zdarzeniami w 2016 r. na rynku majątkowym były duże szkody związane z uprawami rolnymi. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

, PZU, PGNiG, Grupa Azoty, JSW, PERN, Żabka Polska, Drutex, zaś część spółek zdecydowała się na wsparcie rzeczowe, są to: KGHM, Mercator Medical, Colian, Adamed, Mlekovita, Maspex.  Koszty, jakie poniesie Polska, na razie trudno oszacować. Ale wzrastają one lawinowo. Choćby dlatego, że z

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 3 017 mln zł i były wyższe o 2,7% w skali roku. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: • wzrost o 38 mln PLN, tj. o 2,6% kosztów świadczeń pracowniczych, • wzrost o 23 mln PLN, tj. o 3,4% kosztów rzeczowych, głównie w

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

. wyniósł 2 075 mln zł wobec 1 510 mln zł zysku rok wcześniej. "W I półroczu 2019 roku koszty działania wyniosły 3 127 mln zł i były wyższe o 3,9% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: • wzrost o 49 mln zł, tj. o 3,2% kosztów świadczeń pracowniczych, • spadek o 60

ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm

świadczenia usług,  • 3% przychodów z wykonywania działalności handlowej lub działalności gastronomicznej,  • 2,5% przychodów z wykonywania działalności produkcyjnej lub wytwórczej,  • 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d Ustawy'" - czytamy także. Drugim obszarem

PKP Cargo miało 104,7 mln zł zysku netto, 141,8 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

związku z wysokim popytem na usługi spedycji kolejowej Grupa PKP Cargo w większym stopniu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, co znalazło swój wyraz we wzroście kosztów usług transportowych o 17,5 mln zł; - wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał głównie z podwyżek wynagrodzeń w spółkach Grupy

Strata netto PBG zwiększyła się r/r do 177,58 mln zł w 2015 r.

wartości firmy spółki Rafako - kwota 90,9 mln zł, odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 34,5 mln zł, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w wysokości 27,2 mln zł oraz wycena nieruchomości do wartości godziwej w kwocie 19,6 mln zł" - czytamy

PKO BP miał 862 mln zł zysku netto, 325,83 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

mln zł, tj. o 2,7% kosztów świadczeń pracowniczych oraz spadek o 21 mln zł, tj. o 6,3% kosztów rzeczowych, podał też bank. "Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,1% i poprawiła się o 1,2 pkt proc. r/r, za

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 39% r/r do 5,7 mld zł w 2017 r.

% i wyniosły 22 462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4%" - czytamy w komunikacie.  Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2017

Vistal zakłada w planie restrukturyzacji koncentrację na Skandynawii i mostach

, jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Przy czym w przypadku tych ostatnich nie będzie ich zatrudniał w oparciu o stosunek pracy ale na zasadach elastycznych umów o świadczenie usług (osoba wykonująca pracę spawacza prowadzi działalność gospodarczą). Koncentracja aktywności gospodarczej w

PwC: Polska na 4. miejscu wśród państw UE w zakresie wsparcia rodzinnego

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Średnia kwota pomocy w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi w Polsce 8 225 zł, co w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia daje nam - tak jak w poprzednim roku - 4. pozycję wśród 28 krajów Unii, wynika z raportu PwC "Ulgi i świadczenia

PSG z Grupy PGNiG planuje projekty za ok. 3,2 mld zł na persp. fin. UE 2021-2027

dofinansowania będzie możliwa po dokonaniu szczegółowych analiz zakresu rzeczowego oraz w szczególności w przypadku zwiększenia kwoty alokacji środków UE na obszar dystrybucji gazu. Ich wartość to około 600 mln zł. W przypadku pozostałych wybranych projektów możliwe będzie ich zgłoszenie do dofinansowania w

Agora miała 0,3 mln zł zysku netto, 47,5 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

postępowaniem układowym. Od czwartego kwartału 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez dpółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, podano w raporcie. Skonsolidowane przychody ze

Przegląd informacji ze spółek

zabudowę niezbędnych urządzeń, podała JSW. Wyniki testów na utratę wartości przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach energetyki konwencjonalnej oraz energetyki odnawialnej w łącznej wysokości ok

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC rozbudowuje sieć sprzedaży

od połowy września do naszej oferty wprowadziliśmy nowe produkty: mikrofaktoring czyli faktoring dla małych firm o obrocie rocznym ok. 0,5 mln zł oraz usługi odszkodowawcze, takie jak pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe" - powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie

PIU: Kwota odszkodowań z tytułu OC pojazdów najwyższa w historii w 2015 r.

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 5,7 mld zł w 2015 roku i był o 14,3% niższy niż przed rokiem, zaś wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 54,8 mld zł, co oznacza spadek o 0,23% w skali roku. Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC

Wskaźnik C/I PKO BP uwzględniający podatek wzrósł do 57% w I kw.

. Ogólne koszty administracyjne wyniosły 1 360,5 mln zł i spadły o 3,2% r/r. Spadek poziomu ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez spadek kosztów  rzeczowych i amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, przy stabilnym poziomie kosztów świadczeń pracowniczych. PKO

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 63% r/r do 4,84 mld zł w I-III kw.

podał, że odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I-III kw. 2017 r. w dziale I wzrosły o 11,8% r/r do 15 101,5 mln zł, a w dziale II - o 5,2% r/r do 13 748,5 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 3 925,1 mln zł i był wyższy o 66,3% niż w trzech

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

Komornicy nie lubią spraw o egzekucję alimentów, bo alimenciarze (w 95 proc. przypadków są to ojcowie) do perfekcji opanowali sztukę ukrywania dochodów i ucieczki z majątkiem. Skuteczność egzekucji tych świadczeń w Polsce nie przekracza 20 proc. Wielu rodziców nie walczy o należne im pieniądze. To

PIU: Wynik netto ubezpieczycieli życiowych spadł o 13%, majątk. - o 87% w I kw.

I kw. 2016 r. wyniósł około 198 mln zł. Według szacunków PIU, w I kw. 2016 r., ubezpieczyciele zapłacili nieco ponad 100 mln zł podatku od aktywów. Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,7 mld zł (spadek o 20%) Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 4,5 mld

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

postaci przeniesienia własności nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu VAT?Spółka stwierdziła, że umorzenie udziałów w spółce z o.o. nie jest odpłatną dostawą, ani odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju, w związku, z czym nie podlega opodatkowaniu VAT. Również wynagrodzenie rzeczowe w

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,8% r/r do 3,79 mld zł w I półr.

zwiększyły się o 32,9% i wyniosły 11 180,1 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 39,9%" - podano także.  GUS podał, że odszkodowania i świadczenia wypłacone

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

także osobie lub rodzinie, która poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną. Świadczenie może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Istnieje też specjalny zasiłek celowy przeznaczony dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin o

Bank Pocztowy miał 1,57 mln zł zysku w I półr., cały rok będzie na plusie 

sprzedaży, niższymi kosztami osobowymi w konsekwencji zmian organizacyjnych oraz niższymi kosztami rzeczowymi (renegocjacje umów z dostawcami) koszty ogółem spadły o 4,2% w skali roku do 107,3 mln zł w I pół.  Bank podał, że wynik na odpisach zwiększył się do 51,63 mln zł w I poł. wobec

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

) bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja lub poręczenie, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli na życie spadł o 33,4%, majątk. - o 36,9% w I-VI

mln zł. Według szacunków PIU, w I półroczu 2016 r., ubezpieczyciele zapłacili 269 mln zł podatku od aktywów. Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 11,9 mld zł (spadek o 17,4%) Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 9,2 mld zł (spadek o 10,6%), podała także Izba

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,5% r/r do 1 mld zł w I kw.

pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 87,7 mln zł (342,1 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 83,9 mln zł wobec 126,1 mln zł straty w I kwartale 2016 r." - czytamy także.  "

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

obowiązującego prawa przewidują osobowe oraz rzeczowe instytucje zabezpieczania właściwego wykonania umów w obrocie handlowym. Kara umowna z art. 483 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) stanowi kluczowy element większości zapisów umownych pomiędzy stronami

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 940 mln zł w I kw. 2017 r.

odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 3 710 mln zł, tj. wzrosła o 21% r/r. "Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń korporacyjnych, zwiększenia rezerw przede wszystkim dla indywidualnych

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 902 mln zł w III kw. 2017 r.

głównie przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych, 3) wzrost obciążenia podatkiem od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) o 103 mln zł" - czytamy w raporcie. W efekcie działań podejmowanych w III kwartale 2017 roku grupa kapitałowa PKO BP: - od początku roku zwiększyła sumę

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 648,99 mln zł w III kw. 2016 r.

oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła  9 771,3 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku to wzrost o 7,6%. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie

Wskaźnik C/I PKO BP spadł do 47,4%, marża odsetkowa wzrosła do 3,2% w 2016 r. 

Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142 mln zł) ogólne koszty administracyjne były wyższe o 0,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 69,3 mln zł, tj. o 2,5%, przy spadku kosztów rzeczowych o 40,8 mln zł r/r, tj

ARP wspólnie z wierzycielami Hawe Telekom będzie pracować nad planem naprawczym

. 83 mln zł. "W związku z wszczęciem przez sąd na początku marca br. postępowania sanacyjnego po stronie ARP leżała decyzja o włączeniu swojej wierzytelności do układu lub pozostawieniu jej poza nim. Wierzytelność ARP zabezpieczona rzeczowo nie wchodzi automatycznie do układu, a to

OPZZ lobuje za Pocztą Polską. Bo zatrudnia na umowy o pracę

zwykłych czy przesyłek i przekazów. Inni operatorzy mogą oczywiście również świadczyć takie usługi, jednak zwycięska firma będzie miała obowiązek ich świadczenia. Zadanie to musi także wypełniać np. w sytuacji zagrożenia kraju konfliktem zbrojnym. Rynek tych usług wart jest 3,2 mld zł rocznie. W przypadku

Wskaźnik C/I PKO BP wyniósł 57% na koniec III kw. br.

kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 68,5 mln zł, tj. o 3,4%, przy spadku kosztów rzeczowych o 32,5 mln zł r/r, tj. o 3% oraz amortyzacji o 17,6 mln zł r/r, tj. o 2,9%. Na koniec września br. zatrudnienie w grupie PKO Banku Polskiego

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

rzeczowo, zawieranie układów bilateralnych, zbycie zbędnych aktywów, działania w celu ściągnięcia należności dłużnika; c) sierpień 2017 r. – rozpoczęcie postępowań o zatwierdzenie układów częściowych na wypadek braku osiągnięcia zakładanych efektów negocjacji w celu zawarcia ugody z wierzycielami

Strata netto PKP Cargo to 66,05 mln zł w I kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

względem wykonanej pracy przewozowej (-3,6 pkt proc. r/r)" - czytamy dalej. W okresie 3 miesięcy 2016 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe i przeglądy okresowe taboru), a

Fiskus nie odpuści podatku od pakietów medycznych

o to by, zrezygnował z zaległego podatku. - Nie przewidujemy żadnych zmian. Od dawna uważamy, że świadczenia rzeczowe są opodatkowane. Przepisy się nie zmieniły. Rzeczywistość prawna pozostaje taka sama. Sąd tylko potwierdził prawidłowość naszego stanowiska - powiedziała nam w poniedziałek Magdalena

Grupowe zwolnienia w Zelmerze. Odejdzie 6 proc. pracowników

. - To były ponad dwa tygodnie naprawdę długich i rzeczowych negocjacji. Pierwotna i ostateczna wersja porozumienia znacznie się różnią, ale ważne, że udało nam się osiągnąć kompromis - dodaje. Automatyzacja zabierze posady Wszystko przez nowe technologie. Tomasz Bator z Zelmera tłumaczy, że Zelmer

Poczta Polska doręczy listy z sądów. Bardzo niska cena, ale tylko w biznesie

właśnie plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok. Wstępne wyniki wskazują, że poziom kosztów związanych ze świadczeniem usługi powszechnej został oszacowany na poziomie, który na ten moment wymagałby ewentualnych korekt w cenniku w innym zakresie, niż przewidywaliśmy. To koniec sądowej rewolucji Na razie nie

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

), w dziale drugim – o właścicielu (użytkowniku wieczystym, posiadaczu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), w dziale trzecim – informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach przejazdu, przechodu, zamieszkania, oraz wpisy różnych roszczeń, w dziale czwartym

Strata netto PHN wyniosła 2,4 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

działalności o 0,5 mln PLN głównie w efekcie tzw. niskiego sezonu hotelowego oraz wystąpienia w IV kwartale dodatkowych przychodów z tytułu usług doradczych świadczonych podmiotom zewnętrznym, - niższych kosztów administracyjnych i sprzedaży głównie w efekcie wyższych kosztów usług zewnętrznych w IV

Wierzyciele porozumieli się wstępnie z Hawe, spółka nie złoży wniosku o upadłość

praw wierzycieli) oraz oparte będzie o zasadę równego traktowania wszystkich wierzycieli, jednakże z uwzględnieniem uprzywilejowania ich wierzytelności wynikającego z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych (ustanowionych w przeszłości) oraz wielkości i istniejącego statusu prawnego poszczególnych

Matras z PCA: Nowela normy akredytacji laboratoriów jest swoistą rewolucją

laboratorium. Jako jednostka akredytująca, czujemy ciężar tego wymagania i staramy się go naświetlić, tak aby laboratoria miały świadomość wagi zmian i potrafiły podejść do nich w sposób jak najbardziej rzeczowy. Jest to poszerzenie zakresu usług świadczonych przez laboratoria, które mogą być oferowane na

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 25% r/r do 1,44 mld zł w ub. roku

;W ubezpieczeniach majątkowych - po słabym początku roku - w IV kw. Uniqa uzyskała wzrost na poziomie 7,4% "W dalszym ciągu Uniqa - podobnie jak cały rynek - musi mierzyć się z problemem rosnącego poziomu średniej szkody rzeczowej w komunikacji. Rośnie także liczba szkód osobowych zgłaszanych

Wskaźnik C/I PKO BP wyniósł 56,4% na koniec czerwca br.

koszty administracyjne wyniosły 2  756,5 mln zł i spadły o 0,7% r/r. "Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez spadek kosztów rzeczowych i pozostałych o 49,1 mln zł r/r, tj. o 4,9%, m.in. w związku z niższymi kosztami informatyki, usług pocztowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

bezstronnych i rzeczowych widomości ze świata. Za projekt odpowiadają BBC World Service i Microsoft Education, których w działaniu wspiera Angelina Jolie. Wspólnie zamierzają Oni także stworzyć platformę, na której za pomocą Microsoft Teams oraz Flipgrid młodzież będzie mogła dzielić