świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Leszek Kostrzewski

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Osobom długotrwale chorym ZUS może na rok przyznać świadczenie rehabilitacyjne albo sfinansować 24-dniowy pobyt w sanatorium.

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Przedsiębiorca, który przebywa na kosiniakowym, musi płacić składki do ZUS. Choć wcześniej Zakład zapewniał, że nie musi. - Nie zmieniliśmy zdania. Po prostu jeden nasz oddział wydał niestety błędną interpretację. Obecna jest już prawidłowa - odpowiada ZUS.

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

Zwolnienie lekarskie. Gdy zachorujemy, trudniej będzie dostać zasiłek chorobowy. Rząd wprowadza też zmiany przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

stawiać na zabiegi przewidziane przez lekarza. Czytaj też: Jarosław Kaczyński dzięki pomocy urzędników ZUS dostał wyższą emeryturę. O innych Polakach rząd zapomniał Trzeba być ubezpieczonym Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). FPP postuluje też, by - dzięki zwiększonym przychodom - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przejął finansowanie świadczeń chorobowych pracowników od 1. dnia niezdolności do pracy. FPP i CALPE

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

ZUS-owska kontrola ciężarnej na zwolnieniu może trwać 2-3 miesiące. W tym czasie ZUS nie wypłaca ani zasiłku chorobowego, ani - po porodzie - świadczeń związanych z macierzyństwem. Jeśli kobieta nie przekona o swej uczciwości urzędników, musi dochodzić swoich praw w sądzie. Znów mijają miesiące, a

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

), - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w materiale prasowym. Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

pracownikom szerszy dostęp do świadczeń medycznych, stąd też rośnie popularność szerszych pakietów. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika" - powiedziała doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota M. Fal, cytowana w komunikacie. 

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

to w 2016 roku po raz pierwszy przewyższyły wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2014 roku wydatki na absencję chorobową – finansowaną z FUS i funduszy zakładów pracy – stanowiły 41,6 proc. wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. W 2015 roku było to 44,6

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) - spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43 mld zł do poziomu 6,13 mld zł.  Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

sądu, * za miesiąc, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej (z tego wniosek, że na świadczeniu nie wolno dorabiać). Co z wypadkami Dodatkowe ograniczenia w przyznawaniu świadczenia rehabilitacyjnego wiążą się z wypadkami. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia, tym wysokość świadczenia jest wyższa. "Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS jeszcze w czasie wakacji wysłał inne listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

(ubezpieczenia na życie związane z UFK, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe) – o 1,32 mld zł, tj. o 23,50%, z poziomu 5,63 mld zł do poziomu 4,31 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

znaczenia, czy zalegamy z innymi opłatami wobec ZUS. Od stycznia tak już nie będzie. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS będzie księgował od razu na zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym będzie miał manko

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza to, że w długim terminie wprowadzenie dobrowolności jest neutralne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – mówi Antoni Kolek, prezes

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

całości. Okresy nieskładkowe to czas braku aktywności zawodowej, za który nie zostały odprowadzone składki, m.in. zasiłki chorobowe, świadczenie przedemerytalne, studia wyższe. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów nieskładkowych z całego zatrudnienia. Jeżeli ktoś pracował 30 lat, to do okresów

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

– na co wskazuje już sama nazwa – nie należy się bowiem pracownikowi żadne wynagrodzenie. Mało tego, taki pracownik nie ma też prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy. Przykład. Pani Anna od trzech miesięcy przebywa na urlopie bezpłatnym. W

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

chorobowy. Podstawa prawna nowych przepisów to art. 59 ust. 5a – 5g ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.). Ile państwo dopłaci do emerytur minimalnych po likwidacji OFE? Nieprzyjemna niespodzianka E

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

zadowolony z decyzji lekarza orzecznika, może złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS. Komisja jeszcze raz zbada dokumentację chorobową pacjenta i wyda ostateczną decyzję – może podważyć diagnozę lekarza i przyznać świadczenie. 1581 zł brutto. Tyle średnio wynosi świadczenie rehabilitacyjne Komu się

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, gdy: - wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, - ubezpieczony, będąc w stanie

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

Sanatorium z ZUS. Warunki Jeżeli chcemy wyjechać do sanatorium z ZUS, musimy dodatkowo spełnić jeden z warunków. Powinniśmy: - być ubezpieczeni w ZUS, a więc pracować zawodowo, - pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, - pobierać rentę okresową (a więc przyznaną tylko na

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym będzie miał manko. Zobacz także:  Firmy zapłacą więcej za usługi księgowe. Powód? Od stycznia JPK VAT dla wszystkich List z ZUS ZUS jeszcze w czasie wakacji

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

Kobiety w ciąży i połogu (do 6 tygodni po porodzie) są objęte bezpłatną opieką lekarską, nawet jeśli nie są ubezpieczone. Darmowa opieka lekarska w ciąży Przyszłej mamie przysługują bezpłatne wizyty lekarskie, badania USG, opieka szpitalna przed i po porodzie. Ma prawo do bezpłatnego korzystania z

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

wypadkowe i chorobowe, ile chce. Tu nie obowiązują limity ilościowe polis, ale każdy ubezpieczyciel ma prawo kwotowo ograniczyć wysokość ubezpieczenia, a tym samym kwoty wypłat za dane zdarzenie. Dla przykładu: jeżeli ubezpieczyciel X może zawrzeć ze mną umowę na wypłatę świadczenia z tytułu nowotworu na

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

, którzy dostają pieniądze na konto, dostaną większy przelew, a ci, którzy za pośrednictwem poczty, otrzymają dodatkową sumę od listonosza. ZUS właśnie ogłosił, że już przesłał ponad 9,6 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich osób, które w 2018 roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Jak legalnie zatrudnić nianię

wychowujący dziecko) muszą być zatrudnieni na umowę o pracę; * świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o świadczenie usług); prowadzą własną działalność gospodarczą albo działalność rolniczą i są ubezpieczeni w KRUS; * żadne z rodziców nie może przebywać na

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów

Większa płaca minimalna i dodatki

chorobowego. Podstawa wymiaru tego świadczeń nie może być  bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.). Tak więc przy pensji minimalnej, która od 2020 r. wyniesie 2600 zł, podstawa do obliczeń to 2243,54 zł (2600 minus 13,71

PIU: Składka w ubezpieczeniach zdrowotnych wzrosła o 21% r/r w III kw. 2017 r.

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Składka przypisana brutto na rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o 21% r/r i osiągnęła wartość 482,4 mln zł w III kw. 2017 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, możemy otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, w ramach którego możemy pojechać z ZUS do sanatorium lub rehabilitować się na miejscu w systemie ambulatoryjnym – wszystko za darmo. Jeżeli stan zdrowia nie rokuje

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

W Polsce mamy około 2 mln drobnych firm. W większości to samozatrudnieni. Mają oni najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych, którym ZUS wypłaca świadczenia. Dziś przeciętna emerytura przedsiębiorcy to ok. 1820 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS to ok. 2200 zł brutto

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

niezależnego świadczenia. W praktyce ZUS i KRUS nie były ograniczone jakimkolwiek terminami i mogły żądać zwrotu wypłaconych pieniędzy, kiedy chciały. Od stycznia 2017 r. to się zmieniło. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS i KRUS mogą żądać zwrotu pieniędzy tylko w ciągu pięciu

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

zaburzenia zachowania kosztują nas najwięcej ze wszystkich chorób, z powodu których Polacy nie chodzą do pracy. Odpowiadają za 17,4 proc. ogółu wydatków na tzw. świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (zasiłek chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne) i zostawiają w tyle choroby układu krążenia czy

Pracujesz na L4? Możesz ponieść konsekwencje

łącznie przeprowadził ich 584,1 tys. W konsekwencji wydanych zostało 24,6 tys. decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 15 mln zł. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

nie mniej niż 70 zł brutto, bo tyle ma wynieść minimalna podwyżka. Tylko osoby z najwyższymi świadczeniami, np. 3 czy 4 tys. zł brutto, otrzymają podwyżkę na starych zasadach, a więc wyliczaną na podstawie wskaźnika waloryzacji. Dla nich to bardziej korzystne rozwiązanie, bo ich podwyżki będą wyższe

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

; - czytamy dalej. Ponadto, w horyzoncie prognozy na dochody z tytułu PIT wpływać będą planowane działania systemowe zwiększające wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne (porównaj niżej). "Poziom dochodów podatkowych w najbliższych latach będzie także determinowany przez: - obniżenie stawek

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

Z urlopu mogą skorzystać rodzice, którzy pracują na etacie. Przysługuje też, gdy jedno z rodziców jest pracownikiem, a drugie podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy, np. prowadzi własną działalność gospodarczą. Matki, które są zatrudnione na umowę-zlecenie, nie mają

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną, rentową, wypadkową, składkę na Fundusz Pracy (Fundusz Solidarnościowy) oraz składkę zdrowotną i dobrowolną chorobową, czyli blisko dwa razy mniej. Dodatkowo przy samozatrudnieniu pracodawca nie płaci na ZUS ani złotówki, w jego interesie będzie więc &bdquo

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

pracownica nabywa prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czytaj też:  Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem? Ciąża na umowie o dzieło i bez ubezpieczenia Matce zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło, czyli nieopłacającej składki chorobowej, przysługuje

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Przebywanie na zwolnieniu nie jest więc związane z ograniczeniem dochodów poszkodowanego pracownika. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne. To pomoc dla

ZUS zabiera miliony za "lewe" zwolnienia lekarskie

. Przeprowadzone na Dolnym Śląsku kontrole spowodowały, że ZUS odzyskał 0,5 mln zł z tytułu wypłaconych nienależnie świadczeń. Kolejny nieuczciwy pracownik został zobowiązany do zwrotu pobranego zasiłku chorobowego w kwocie ponad 11,8 tys. zł za 206 dni zwolnienia. ZUS częściej zagląda do łóżka chorego Pracownicy

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem, też niebędącym przedsiębiorcą, na określony zakres prac, żadna minimalna stawka nie będzie miała znaczenia. Przykład 1. Rodzeństwo – pan Adam i pani Barbara

Już 227 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Aż 85 proc. z nich to kobiety. Jak uzyskać emeryturę minimalną?

A jak wynika z najnowszych danych ZUS, aż 227 tys. Polaków musi żyć za świadczenie niższe niż minimalne. Lawinowa bieda. Jak uzyskać emeryturę minimalną? – W 2011 roku emeryturę niższą niż minimalna pobierało 24 tys. osób. To oznacza, że w ciągu 7 lat ich liczba zwiększyła się blisko 10

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

potocznym, a nie ze względu na charakter prawny wykonywanych czynności". W III kwartale 2016 r. ZUS przeprowadził 133,9 tys. kontroli osób na L-4. Wydał 5,4 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu świadczeń to 4,6 mln zł (dla

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał nam orzeczenie. Zasiłek albo renta Jeśli ktoś zachorował na chorobę zawodową, przysługuje mu: + zasiłek chorobowy, + świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

. W tej sytuacji dojdzie do rozwiązania umowy, jednak na czas trwania urlopu pracownikowi wciąż będą wypłacane należne świadczenia oraz okres przebywania na urlopie zostanie wliczony do okresu zatrudnienia wraz z zachowaniem uprawnień pracowniczych, w tym ubezpieczenia zdrowotnego. Zasiłek

Zachorowałeś lub miałeś wypadek? Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza?

się na ustawę, która przewiduje wypłatę zasiłku. To ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2019 r. poz. 645). Natomiast szczegółowe zasady odbywania rehabilitacji zawodowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 27

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

ubezpieczenie rentowe, – 62,67 zł – na ubezpieczenie chorobowe, – 297,28 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (tu podstawa naliczenia składki wynosi 3303,13 zł), – 62,67 zł – na Fundusz Pracy i wypadkowe 46,04 zł. Przedsiębiorcy płacą do ZUS łącznie co najmniej 1172,56 zł. Taką

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

lata była za zasiłku chorobowym, przez rok na świadczeniu rehabilitacyjnym, i ukończyła 5-letnie studia. Łącznie ma 7 lat okresów nieskładkowych. Nie wszystkie będą się liczyć do emerytury. Jedna trzecia z 18 to 6, i tylko tyle lat ZUS uwzględni pani Katarzynie. Kobieta w sumie będzie miała 24 lata

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

składki najniższe z możliwych. A prognozuje się, że w najbliższej przyszłości emerytury przedsiębiorców będą jeszcze niższe. W nowym systemie emerytalnym państwo nie dopłaca bowiem do świadczeń - chyba że do emerytur minimalnych. Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

lekarza prowadzącego. Jak wysokie świadczenie rehabilitacyjne? ZUS w ramach świadczeń rehabilitacyjnych wypłaca 106 mln zł miesięcznie. Chory dostaje średnio 1438 zł brutto (dane z sierpnia 2014 r.). Wyliczane jest to w następujący sposób: (90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

normy sanitarne Pomocnik rolnika W 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowelizacja wprowadza nowy typ umowy cywilnoprawnej: umowę o pomoc, którą można zawrzeć z osobą zatrudnioną do pomocy w gospodarstwie na 90 dni przy zbiorach owoców i warzyw

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta socjalna czy renta rodzinna? To dwa różne świadczenia. ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych (dane z 2019 r.). Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie. Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:  przed

Lewe zwolnienia. ZUS złapał setki osób na L4

, rzeczniczka prasowa olsztyńskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - To nic nadzwyczajnego. Porównywałam statystyki z lat wcześniejszych i regularnie zimą oraz jesienią zwolnień jest najwięcej. Liczba zwolnień rośnie Dwie informacje są jej zdaniem niepokojące. ** Po pierwsze: liczba zwolnień w tym

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: - pracownikom, - osobom wykonującym pracę nakładczą, - członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, - osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez ministra pracy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza świadczenia rodzicielskie, podało Centrum Informacyjne Rządu. Zgodnie z projektem, świadczenie

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

wzrastają. Z ustawy skorzystają nie tylko emeryci i renciści, którym ZUS wyliczył miesiąc, rok czy nawet kilka lat zerowych dochodów. Zyskają także ci, którym uwzględniono rzeczywiste dochody. Do wyliczania świadczenia można było wskazać zarobki z 10 kolejnych lat z ostatnich 20 przed złożeniem wniosku albo

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

irlandzki, trzeba udowodnić określoną liczbę przepracowanych miesięcy i opłacanie składek. Trzy tygodnie to za mało, aby tamtejszy ZUS wypłacił jej chorobowe. Okazuje się jednak, że Polka może przedstawić zaświadczenie z ZUS, że przed przyjazdem do Irlandii pracowała w Polsce i tu była ubezpieczona. Wtedy

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

dla danego okresu. Tym samym emerytura czy renta wzrastają. Z ustawy skorzystają nie tylko emeryci i renciści, którym ZUS wyliczył miesiąc, rok czy nawet kilka lat zerowych dochodów. Zyskają także ci, którym uwzględniono rzeczywiste dochody. Do wyliczania świadczenia można było wskazać zarobki z 10

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

ubezpieczeń społecznych". Dlatego chce uzależnić wysokość chorobowego od stażu prowadzenia firmy. O ile to zmniejszy chorobowe? Oblicza nam to Łukasz Wacławik, wykładowca z krakowskiej AGH. Zgodnie z proponowanymi przez urzędników zmianami, by dostać 6 tys. zł brutto chorobowego, trzeba będzie prowadzić

Wypadek w pracy lub w drodze do pracy. Co się należy pracownikowi?

do miejsca zatrudnienia czy wracając do domu, należy się świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. Aby się o nie ubiegać, pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy, który kompletuje dokumentację, a następnie przekazuje ją – wraz z tym wnioskiem – właściwej, ze względu na miejsce

Mundurowi znów dostaną 100 proc. pensji na L4

W czerwcu 2014 roku, za rządów PO-PSL, weszła w życie ustawa zmniejszająca wynagrodzenie mundurowych na chorobowym do 80 proc. pensji. Tym samym mundurowych zrównano w uprawnieniach z cywilami. Wcześniej na zwolnieniu funkcjonariusze policji, straży pożarnej czy straży granicznej dostawali 100 proc

Rekordowe chorobowe. W 2017 r. poszliśmy na L4 na 229 mln dni. Najwięcej zasiłków wypłacanych jest za depresje

chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne) i zostawiają w tyle choroby układu krążenia czy choroby układu kostno-stawowego. - Co roku bardzo wzrasta liczba zwolnień w wyniku chorób psychicznych. Związane to jest często z trybem pracy, która wiąże się ze stresem. Choroby psychiczne to już są choroby

Jak dostać świadczenia rehabilitacyjne

ubezpieczonego innego niż pracownik, * decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Zwolnienie z pracy Pracujemy, ale z powodu choroby idziemy na zwolnienie chorobowe, a po nim na świadczenie rehabilitacyjne. Czy kiedy

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

, jeżeli zostają na utrzymaniu rodziców. Do przychodu wliczane są też m.in.: alimenty, renty, zasiłki chorobowe rolników, pieniądze zarobione za granicą, alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego. W przypadku rodzin o wyższych dochodach świadczenie przysługuje od drugiego dziecka w

Zapytaj ZUS o emeryturę

emeryturę, rentę czy świadczenia przedemerytalne. Polacy dowiedzą się też jak podwyższyć świadczenia, co zrobić aby dostać zasiłek chorobowy itp.

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

świadczenia zapewniającego minimum egzystencji. Weźmy pod uwagę, że w wielu krajach Unii Europejskiej nie ma przepisów pozwalających wypłacać emeryturę tylko z tytułu opłaconej jednej składki. Zazwyczaj obowiązują wymogi co najmniej kilku lat podlegania ubezpieczeniu. W jednej z rekomendacji, które

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

: - ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, - uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, - pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujący jednocześnie odzyskaniem zdolności

Rząd postanowił ulżyć firmom. Składka na ZUS będzie uzależniona od przychodu

według obecnych zasad. Nie będzie jednak składek po 32 czy 64 zł. Najniższa danina do ZUS razem ze składką zdrowotną i dobrowolną chorobową ma wynieść 520 zł miesięcznie. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z ulgi, będzie musiał wykazać, że w roku przez co najmniej 60 dni prowadził własną działalność

ZUS uznał, że pensja ciężarnej kobiety powinna była wynosić nie 8 tys. zł, a 4 tys. I tak obniżył świadczenie. Na Facebooku wrze, a ZUS odpowiada

Dokładnie tydzień temu Sebastian Skrzynecki, właściciel firmy z branży IT Evercode, zamieścił na Facebooku post. Napisał, że po kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyszła do jego firmy, jego pracownicy obniżono pensję - z 8 do 4 tys. na rękę. Kobieta była w ciąży, a decyzja

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

chorobowym Od 2015 r. szykują się rewolucyjne zmiany w wystawianiu i kontroli zwolnień lekarskich. Pod koniec września rząd przyjął projekt noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Mają zniknąć papierowe zwolnienia, a w ich miejsce pojawią się

Co się należy po zmarłym pracowniku

Odprawa pośmiertna to jednorazowe świadczenie pieniężne, które z reguły wypłaca pracodawca, chyba że z własnych środków wykupił pracownikowi polisę ubezpieczeniową. Wtedy odprawę pośmiertną wypłaca ubezpieczyciel. Uwaga! Jeżeli kwota z ubezpieczenia jest mniejsza niż wynika ze stażu pracy

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

: - Bezrobotnym. Jeżeli mieliśmy przerwy w pracy, długo byliśmy bezrobotni, to musimy się liczyć z niskim świadczeniem. Za bezrobotnych pobierających zasiłek, składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza właściwy urząd pracy. Niestety, płacone w ten sposób składki są bardzo niewielkie

Wypadek przy pracy. I co dalej?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i stał się niezdolny do pracy w związku z tym zdarzeniem, może ubiegać się o wiele świadczeń. Podstawą do ich przyznania i wypłaty jest przede wszystkim ustawa wypadkowa. Do świadczeń zalicza się: zasiłek chorobowy w kwocie 100 proc. wynagrodzenia, świadczenie

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wpłynął do Sejmu w październiku 2014 r. Tydzień temu przekazano go do podpisu prezydentowi, który ma na to czas do 7 lipca. Ustawa ma wejść w życie 1 października i przyniesie wiele

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

: ( ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, ( uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, ( pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności

Nie tylko szef, ale też ZUS może ci obniżyć pensję. Kuriozum?

Leszek Kostrzewski: Właściciel firmy z branży IT Evercode napisał na Facebooku, że po kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jego pracownicy obniżono pensję z 8 do 4 tys. na rękę. Na jakiej podstawie ZUS w prywatnej firmie obniża ludziom pensję? Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS: Po

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

składkowych i pięć lat nieskładkowych – pani Ewa dostanie emeryturę minimalną. – Emeryturę minimalną dostanie też pani Maria z Nowej Soli. Ma 18 lat pracy (okresów składkowych). Przez dwa lata była za zasiłku chorobowym, a przez rok na świadczeniu rehabilitacyjnym, ukończyła też pięcioletnie

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

skierowane osoby: - ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, - uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, - pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujące jednocześnie

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem o ochronę ciąży kobiet na dziele. Odpowiedź resortu: "Osoby stale wykonujące umowy o dzieło mogą rozważyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - wówczas będą miały możliwość przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie". - To

Niezbędnik przedsiębiorcy

Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych (i nie tylko) w 2010 r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na

EY: Prawie 2/3 firm uważa składkę wypadkową na ZUS za zbyt wysoką

. Niezmiennie wysoka pozostaje jednak suma wypłacanych świadczeń z funduszu wypadkowego - corocznie przekracza 5 mld zł, co stanowi 0,3% PKB Polski!" - czytamy dalej. "Z punktu widzenia przedsiębiorcy, wypadki przy pracy nie tylko wpływają na wzrost wysokości składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

trzeba go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT i płacić podatku. Przysługuje, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę (albo spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń), był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Wypłaca się go temu, kto pokrył

Kalendarium firmowe

ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

Od 1 października nastąpi obniżenie wieku emerytalnego. To oznacza, że ustawa poprzedniego rządu o stopniowym wydłużaniu czasu pracy do 67 lat przestanie obowiązywać. Ubezpieczeni w ZUS, rolnicy z KRUS, sędziowie i prokuratorzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę. Od razu będą mogły o nią

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Rencista powinien uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. To też zalicza się do jego przychodu, którego

Rafalska: Zastanawiamy się nad objęciem umów o dzieło składką emerytalno-rentową

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stoi na stanowisku, że umowy o dzieło są nadużywane przez pracodawców w celu obniżenia kosztów pracy i w związku z tym zastanawia się nad objęciem ich składką emerytalno-rentową, poinformowała szefowa

Kalendarium firmowe - niezbędnik przedsiębiorcy

proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na

Być jak Angelina Jolie? Nie pomoże ani NFZ, ani prywatny ubezpieczyciel

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmuje tylko procedury lecznicze oraz jednostki chorobowe powiązane z tymi problemami, zatem w ramach leczenia szpitalnego finansowane są świadczenia (zabiegi) wykonywane z powodu rozpoznania choroby. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia

Dostałeś już list z ZUS? Sprawdź, jak będzie wyglądała twoja przyszła emerytura

lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet). Zmiana wieku powoduje, że wyliczone świadczenie będzie niższe. PRZYKŁADY. Pani Katarzyna, lat 30, urzędniczka z Rybnika, zarabia 2,5 tys. zł brutto. Miała trzy lata przerwy w pracy związanej z urlopem wychowawczym. Jej emerytura wyniesie niewiele więcej niż

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: "3a. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

jako przychód z innych źródeł. Przyznanie i wypłata zasiłku następuje na wniosek ubezpieczonego. Potrzebne jest zwolnienie lekarskie. Opieka nad chorym rodzicem. Specjalny zasiłek dla opiekuna Jeśli rodzic jest w takim stanie, że opieki nad nim nie można łączyć z pracą, możemy zrezygnować z

Niezbędnik przedsiębiorcy- Kalendarium firmowe

proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru * składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

Wacłwiek, specjalista od ubezpieczeń społecznych: – Załóżmy, że ktoś zarabia 30 tys. zł. Z tytułu składki emerytalno-rentowej będzie musiał odprowadzić do ZUS – zamiast 1317 zł ryczałtu przynależnego przedsiębiorcom – 1341 zł. Ale to niejedyne koszty. Bo dodatkowo co miesiąc jeszcze

Zmiany w świadczeniach mundurowych

.: + ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy, + ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy, + ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć ubezpieczonego. "Dokonaliśmy już pierwszych wypłat świadczeń chorobowych wyrównujących należne uposażenie do 100

Pustki w bazie symulantów. Połowy firm nie ma w systemie e-zwolnienia

zniknąć od stycznia tego roku. W życie weszła ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zakłada, że miejsce papierowych zwolnień zajmą elektroniczne (e-zwolnienia) i pracownik nic nie będzie nosił. Informacja o wystawieniu L-4 z informacją o stanie