świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Ewa Furtak

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często bywają mylone. Tymczasem pierwsze zapewnia bezpłatne leczenie, a drugie - pieniądze na czas choroby.

Co się należy pracującym studentom?

Student w pracy. Co powinien wiedzieć student, który chce dorabiać? Co mu się należy i kto go ubezpiecza? Czy zapłaci składki od stypendium i czy może stracić rentę po rodzicach?

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Obywatele innych państw - pod warunkiem że przedsiębiorca, który chce ich zatrudnić, uzyska dla nich zezwolenie u wojewody. Ale jest wiele wyjątków, gdy zezwolenie nie jest konieczne.

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz szkolenia BHP. Co istotne, pracodawca powinien też liczyć się z możliwością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz świadczenia chorobowego (do momentu przejęcia obowiązku przez ZUS). - Należy wspomnieć, że wraz z upływem stażu pracy pracownik

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

: ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności do

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

budżetu państwa. W okresie pobierania zasiłku kobieta odprowadza tylko składkę zdrowotną. Gdy natomiast zasiłek jest niski i nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego – obecnie to 1000 zł, przedsiębiorca nie opłaca z działalności także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ w tym czasie

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Świadczenie rodzicielskie nie jest zasiłkiem macierzyńskim w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

pobytu w szpitalu. Towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do tej kwestii w różny sposób, chociaż najczęstsza praktyka jest taka, że większość z nich wypłaca świadczenia za hospitalizację w przypadku polis na życie, ale w wypadku innych, dodatkowych ubezpieczeń już niekoniecznie. Aviva poinformowała, że w

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

także pracownicom, które zostały zwolnione z pracy (czyli straciły ubezpieczenie chorobowe), gdy były w ciąży. Macierzyński należy się też, gdy pracodawca ogłosił upadłość lub zakład pracy został zlikwidowany. Jeśli kobiecie nie zapewniono innego zatrudnienia, do dnia porodu może pobierać zasiłek w

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, interweniował w sprawie wstrzymywania zasiłków jeszcze pod koniec 2019 r. W piśmie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej zwracał uwagę na wstrzymywanie wypłat z ubezpieczenia chorobowego – zarówno tym, którzy podlegają mu obowiązkowo, jak i tym, którzy

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

już nie jest. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS wysłał listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie chorobowe i

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

stawiać na zabiegi przewidziane przez lekarza. Czytaj też: Jarosław Kaczyński dzięki pomocy urzędników ZUS dostał wyższą emeryturę. O innych Polakach rząd zapomniał Trzeba być ubezpieczonym Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). FPP postuluje też, by - dzięki zwiększonym przychodom - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przejął finansowanie świadczeń chorobowych pracowników od 1. dnia niezdolności do pracy. FPP i CALPE

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

ZUS ZUS wystąpił o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z nim zapadnie decyzja o kolejnych krokach.    Należy jednak podkreślić, że w świetle przepisów ustawy zasiłkowej nie ma podstaw do odmowy prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpieczony nie wykonywał

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

ZUS-owska kontrola ciężarnej na zwolnieniu może trwać 2-3 miesiące. W tym czasie ZUS nie wypłaca ani zasiłku chorobowego, ani - po porodzie - świadczeń związanych z macierzyństwem. Jeśli kobieta nie przekona o swej uczciwości urzędników, musi dochodzić swoich praw w sądzie. Znów mijają miesiące, a

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

), - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w materiale prasowym. Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

pracownikom szerszy dostęp do świadczeń medycznych, stąd też rośnie popularność szerszych pakietów. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika" - powiedziała doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota M. Fal, cytowana w komunikacie. 

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, między innymi zasiłek chorobowy czy jednorazowe odszkodowanie. radca prawny Jan Jarzyński – partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Jarzyński i Wspólnicy - Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy istnieje od 1989 roku i jest jedną z

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

innych preferencyjnych rozwiązań, skorzystanie z małego ZUS będzie miało wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych, np. zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego. Świadczenia te są bowiem obliczane od podstawy, od której opłacamy składki. Za pomoc

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

pracodawcy poprzez system komputerowy, * e-recepty ze specjalnym kodem lekarz wysyła nam na telefon komórkowy. 3. Wysokość chorobowego Na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni, a gdy choruje na gruźlicę – 270 dni. Po upływie tego czasu możemy liczyć na świadczenie rehabilitacyjne, a później

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

sądu, * za miesiąc, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej (z tego wniosek, że na świadczeniu nie wolno dorabiać). Co z wypadkami Dodatkowe ograniczenia w przyznawaniu świadczenia rehabilitacyjnego wiążą się z wypadkami. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) - spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43 mld zł do poziomu 6,13 mld zł.  Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia, tym wysokość świadczenia jest wyższa. "Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

uprawnieni korzystają ze zwolnienia) zostanie sfinansowany z dotacji budżetu państwa. Ubezpieczeni będą mieli zachowaną ciągłość nabywania uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Powyższy ubytek składek będzie imputowany w transakcji składki na

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS jeszcze w czasie wakacji wysłał inne listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w maju. Jest to możliwe. "Dzwoniłam do ZUS, byłam 560. w kolejce"

Przyjęta 2 marca specustawa wprowadziła dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do ósmego roku życia. To świadczenie dla rodziców, którzy nie mogą pracować z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy niespodziewanie zamknięto żłobek, przedszkole czy szkołę. Do tej

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

to w 2016 roku po raz pierwszy przewyższyły wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2014 roku wydatki na absencję chorobową – finansowaną z FUS i funduszy zakładów pracy – stanowiły 41,6 proc. wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. W 2015 roku było to 44,6

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku, na podstawie art. 31zs „tarczy antykryzysowej”, zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Adwokat Maria Szczęsna

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

(ubezpieczenia na życie związane z UFK, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe) – o 1,32 mld zł, tj. o 23,50%, z poziomu 5,63 mld zł do poziomu 4,31 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

znaczenia, czy zalegamy z innymi opłatami wobec ZUS. Od stycznia tak już nie będzie. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS będzie księgował od razu na zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym będzie miał manko

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

ma przestój i pracownicy nie przychodzą do pracy, pracodawca może im płacić pensję minimalną. Zasiłki Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy. Warunek? Musi otrzymać zwolnienie lekarskie

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

doznał, odpowiedź jest przygotowana wariantowo. Jednocześnie jest oparta na założeniu, że Autor był pracownikiem. Jeżeli Autor doznał wypadku przy pracy, przez pierwsze 182 dni niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego. Aby go uzyskać, konieczne jest

Pracuję zdalnie. Czy dostanę odszkodowanie, jak ulegnę wypadkowi w domu? Prawnicy Czytelnikom odc. 42

ulegnę wypadkowi, to dostanę odszkodowanie? Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii, czy zdarzenie

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza to, że w długim terminie wprowadzenie dobrowolności jest neutralne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – mówi Antoni Kolek, prezes

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: - świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,6 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne - oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

zadowolony z decyzji lekarza orzecznika, może złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS. Komisja jeszcze raz zbada dokumentację chorobową pacjenta i wyda ostateczną decyzję – może podważyć diagnozę lekarza i przyznać świadczenie. 1581 zł brutto. Tyle średnio wynosi świadczenie rehabilitacyjne Komu się

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zostanie zwolniony przedsiębiorca, to 9% podstawy wymiaru. Ponadto zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS obejmuje nie tylko składkę zdrowotną, ale też wszystkie rodzaje składek, tj. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, gdy: - wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, - ubezpieczony, będąc w stanie

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

i pracownicy nie przychodzą do pracy, pracodawca może im płacić pensję minimalną. To oznacza, że pracownicy mogą liczyć na 1300 zł brutto ze składek i 2600 zł brutto od pracodawcy. 3. Zasiłki Pracownicy lub przedsiębiorcy z ubezpieczeniem chorobowym, którzy w związku z zakażeniem koronawirusem nie

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym będzie miał manko. Zobacz także:  Firmy zapłacą więcej za usługi księgowe. Powód? Od stycznia JPK VAT dla wszystkich List z ZUS ZUS jeszcze w czasie wakacji

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

– na co wskazuje już sama nazwa – nie należy się bowiem pracownikowi żadne wynagrodzenie. Mało tego, taki pracownik nie ma też prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy. Przykład. Pani Anna od trzech miesięcy przebywa na urlopie bezpłatnym. W

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

chorobowy. Podstawa prawna nowych przepisów to art. 59 ust. 5a – 5g ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.). Ile państwo dopłaci do emerytur minimalnych po likwidacji OFE? Nieprzyjemna niespodzianka E

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

całości. Okresy nieskładkowe to czas braku aktywności zawodowej, za który nie zostały odprowadzone składki, m.in. zasiłki chorobowe, świadczenie przedemerytalne, studia wyższe. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów nieskładkowych z całego zatrudnienia. Jeżeli ktoś pracował 30 lat, to do okresów

Jak legalnie zatrudnić nianię

wychowujący dziecko) muszą być zatrudnieni na umowę o pracę; * świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o świadczenie usług); prowadzą własną działalność gospodarczą albo działalność rolniczą i są ubezpieczeni w KRUS; * żadne z rodziców nie może przebywać na

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

wypadkowe i chorobowe, ile chce. Tu nie obowiązują limity ilościowe polis, ale każdy ubezpieczyciel ma prawo kwotowo ograniczyć wysokość ubezpieczenia, a tym samym kwoty wypłat za dane zdarzenie. Dla przykładu: jeżeli ubezpieczyciel X może zawrzeć ze mną umowę na wypłatę świadczenia z tytułu nowotworu na

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

, którzy dostają pieniądze na konto, dostaną większy przelew, a ci, którzy za pośrednictwem poczty, otrzymają dodatkową sumę od listonosza. ZUS właśnie ogłosił, że już przesłał ponad 9,6 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich osób, które w 2018 roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

Kobiety w ciąży i połogu (do 6 tygodni po porodzie) są objęte bezpłatną opieką lekarską, nawet jeśli nie są ubezpieczone. Darmowa opieka lekarska w ciąży Przyszłej mamie przysługują bezpłatne wizyty lekarskie, badania USG, opieka szpitalna przed i po porodzie. Ma prawo do bezpłatnego korzystania z

PIU: Składka w ubezpieczeniach zdrowotnych wzrosła o 21% r/r w III kw. 2017 r.

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Składka przypisana brutto na rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o 21% r/r i osiągnęła wartość 482,4 mln zł w III kw. 2017 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

Sanatorium z ZUS. Warunki Jeżeli chcemy wyjechać do sanatorium z ZUS, musimy dodatkowo spełnić jeden z warunków. Powinniśmy: - być ubezpieczeni w ZUS, a więc pracować zawodowo, - pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, - pobierać rentę okresową (a więc przyznaną tylko na

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

niezależnego świadczenia. W praktyce ZUS i KRUS nie były ograniczone jakimkolwiek terminami i mogły żądać zwrotu wypłaconych pieniędzy, kiedy chciały. Od stycznia 2017 r. to się zmieniło. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS i KRUS mogą żądać zwrotu pieniędzy tylko w ciągu pięciu

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Podobnie, aby składki na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą mogły stanowić koszt

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

, na przykład ośmiogodzinnym. Płacimy za pracowników ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, a także chorobowe. Mimo że jesteśmy pracodawcą, to system "tarczy finansowej PFR" tak nas nie kwalifikuje. Według niego nie zatrudniamy nikogo. System widzi tylko kod ubezpieczeń naszych pracowników i

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, możemy otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, w ramach którego możemy pojechać z ZUS do sanatorium lub rehabilitować się na miejscu w systemie ambulatoryjnym – wszystko za darmo. Jeżeli stan zdrowia nie rokuje

Większa płaca minimalna i dodatki

chorobowego. Podstawa wymiaru tego świadczeń nie może być  bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.). Tak więc przy pensji minimalnej, która od 2020 r. wyniesie 2600 zł, podstawa do obliczeń to 2243,54 zł (2600 minus 13,71

Pracujesz na L4? Możesz ponieść konsekwencje

łącznie przeprowadził ich 584,1 tys. W konsekwencji wydanych zostało 24,6 tys. decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 15 mln zł. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

zaburzenia zachowania kosztują nas najwięcej ze wszystkich chorób, z powodu których Polacy nie chodzą do pracy. Odpowiadają za 17,4 proc. ogółu wydatków na tzw. świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (zasiłek chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne) i zostawiają w tyle choroby układu krążenia czy

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

W Polsce mamy około 2 mln drobnych firm. W większości to samozatrudnieni. Mają oni najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych, którym ZUS wypłaca świadczenia. Dziś przeciętna emerytura przedsiębiorcy to ok. 1820 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS to ok. 2200 zł brutto

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie przysługuje, jeżeli dana osoba rozpoczęła prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i: 1) nie zawiesiła działalności oraz jeżeli przychód z prowadzenia działalności gospodarczej

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

(dokładnie: umowy agencyjnej, umowy- zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź umowy o dzieło) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeżeli więc nieodprowadzanie składek wynika z posiadania

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

się udzielać płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Niedopuszczalne jest korzystanie z opisywanych świadczeń w tym samym czasie. Zgodnie z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

proc.? Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w trakcie pobierania zasiłku chorobowego nie będzie miała wpływu na jego wymiar, tzn. zasiłek będzie wypłacany w takiej samej wysokości jak do tej pory. Zasady obliczania wysokości zasiłku chorobowego określa ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

jeśli rozpocznę przyjmowanie pacjentów, będę musiała zwrócić zasiłek? O jakie inne opcje pomocy z "tarczy antykryzysowej" mogę się ubiegać? Na podstawie ustawy o "tarczy antykryzysowej", osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

ZUS zabiera miliony za "lewe" zwolnienia lekarskie

. Przeprowadzone na Dolnym Śląsku kontrole spowodowały, że ZUS odzyskał 0,5 mln zł z tytułu wypłaconych nienależnie świadczeń. Kolejny nieuczciwy pracownik został zobowiązany do zwrotu pobranego zasiłku chorobowego w kwocie ponad 11,8 tys. zł za 206 dni zwolnienia. ZUS częściej zagląda do łóżka chorego Pracownicy

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

(dokładnie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź umowy o dzieło) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeżeli więc fakt nieodprowadzania składek wynika z

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

; - czytamy dalej. Ponadto, w horyzoncie prognozy na dochody z tytułu PIT wpływać będą planowane działania systemowe zwiększające wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne (porównaj niżej). "Poziom dochodów podatkowych w najbliższych latach będzie także determinowany przez: - obniżenie stawek

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

stycznia 2020 r., brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych np. zawartej umowy o pracę. Natomiast o świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł netto może się ubiegać przedsiębiorca, który: rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT, nie ma innego tytułu do ubezpieczeń

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

pracownica nabywa prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czytaj też:  Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem? Ciąża na umowie o dzieło i bez ubezpieczenia Matce zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło, czyli nieopłacającej składki chorobowej, przysługuje

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

nie mniej niż 70 zł brutto, bo tyle ma wynieść minimalna podwyżka. Tylko osoby z najwyższymi świadczeniami, np. 3 czy 4 tys. zł brutto, otrzymają podwyżkę na starych zasadach, a więc wyliczaną na podstawie wskaźnika waloryzacji. Dla nich to bardziej korzystne rozwiązanie, bo ich podwyżki będą wyższe

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

potocznym, a nie ze względu na charakter prawny wykonywanych czynności". W III kwartale 2016 r. ZUS przeprowadził 133,9 tys. kontroli osób na L-4. Wydał 5,4 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu świadczeń to 4,6 mln zł (dla

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem, też niebędącym przedsiębiorcą, na określony zakres prac, żadna minimalna stawka nie będzie miała znaczenia. Przykład 1. Rodzeństwo – pan Adam i pani Barbara

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Przebywanie na zwolnieniu nie jest więc związane z ograniczeniem dochodów poszkodowanego pracownika. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne. To pomoc dla

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

niezdolności do pracy to obecnie 825 zł, więc pani Barbara spełnia kryterium finansowe. Dochód to wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

wniosku do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy. Bycie rolnikiem oraz płacenie składek na KRUS nie wyklucza pana z kręgu osób, które mogą zostać objęte świadczeniem postojowym. Takie świadczenie może zostać przyznane osobom, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jednak zgodnie z

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał nam orzeczenie. Zasiłek albo renta Jeśli ktoś zachorował na chorobę zawodową, przysługuje mu: + zasiłek chorobowy, + świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

lekarza prowadzącego. Jak wysokie świadczenie rehabilitacyjne? ZUS w ramach świadczeń rehabilitacyjnych wypłaca 106 mln zł miesięcznie. Chory dostaje średnio 1438 zł brutto (dane z sierpnia 2014 r.). Wyliczane jest to w następujący sposób: (90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

. W tej sytuacji dojdzie do rozwiązania umowy, jednak na czas trwania urlopu pracownikowi wciąż będą wypłacane należne świadczenia oraz okres przebywania na urlopie zostanie wliczony do okresu zatrudnienia wraz z zachowaniem uprawnień pracowniczych, w tym ubezpieczenia zdrowotnego. Zasiłek

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

Z urlopu mogą skorzystać rodzice, którzy pracują na etacie. Przysługuje też, gdy jedno z rodziców jest pracownikiem, a drugie podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy, np. prowadzi własną działalność gospodarczą. Matki, które są zatrudnione na umowę-zlecenie, nie mają

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

składki najniższe z możliwych. A prognozuje się, że w najbliższej przyszłości emerytury przedsiębiorców będą jeszcze niższe. W nowym systemie emerytalnym państwo nie dopłaca bowiem do świadczeń - chyba że do emerytur minimalnych. Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną, rentową, wypadkową, składkę na Fundusz Pracy (Fundusz Solidarnościowy) oraz składkę zdrowotną i dobrowolną chorobową, czyli blisko dwa razy mniej. Dodatkowo przy samozatrudnieniu pracodawca nie płaci na ZUS ani złotówki, w jego interesie będzie więc &bdquo

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

ubezpieczenie rentowe, – 62,67 zł – na ubezpieczenie chorobowe, – 297,28 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (tu podstawa naliczenia składki wynosi 3303,13 zł), – 62,67 zł – na Fundusz Pracy i wypadkowe 46,04 zł. Przedsiębiorcy płacą do ZUS łącznie co najmniej 1172,56 zł. Taką

Już 227 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Aż 85 proc. z nich to kobiety. Jak uzyskać emeryturę minimalną?

A jak wynika z najnowszych danych ZUS, aż 227 tys. Polaków musi żyć za świadczenie niższe niż minimalne. Lawinowa bieda. Jak uzyskać emeryturę minimalną? – W 2011 roku emeryturę niższą niż minimalna pobierało 24 tys. osób. To oznacza, że w ciągu 7 lat ich liczba zwiększyła się blisko 10

Lewe zwolnienia. ZUS złapał setki osób na L4

, rzeczniczka prasowa olsztyńskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - To nic nadzwyczajnego. Porównywałam statystyki z lat wcześniejszych i regularnie zimą oraz jesienią zwolnień jest najwięcej. Liczba zwolnień rośnie Dwie informacje są jej zdaniem niepokojące. ** Po pierwsze: liczba zwolnień w tym

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: - pracownikom, - osobom wykonującym pracę nakładczą, - członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, - osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania

Zachorowałeś lub miałeś wypadek? Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza?

się na ustawę, która przewiduje wypłatę zasiłku. To ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2019 r. poz. 645). Natomiast szczegółowe zasady odbywania rehabilitacji zawodowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 27

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez ministra pracy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza świadczenia rodzicielskie, podało Centrum Informacyjne Rządu. Zgodnie z projektem, świadczenie

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

ubezpieczeń społecznych". Dlatego chce uzależnić wysokość chorobowego od stażu prowadzenia firmy. O ile to zmniejszy chorobowe? Oblicza nam to Łukasz Wacławik, wykładowca z krakowskiej AGH. Zgodnie z proponowanymi przez urzędników zmianami, by dostać 6 tys. zł brutto chorobowego, trzeba będzie prowadzić

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

lata była za zasiłku chorobowym, przez rok na świadczeniu rehabilitacyjnym, i ukończyła 5-letnie studia. Łącznie ma 7 lat okresów nieskładkowych. Nie wszystkie będą się liczyć do emerytury. Jedna trzecia z 18 to 6, i tylko tyle lat ZUS uwzględni pani Katarzynie. Kobieta w sumie będzie miała 24 lata

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

normy sanitarne Pomocnik rolnika W 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowelizacja wprowadza nowy typ umowy cywilnoprawnej: umowę o pomoc, którą można zawrzeć z osobą zatrudnioną do pomocy w gospodarstwie na 90 dni przy zbiorach owoców i warzyw

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta socjalna czy renta rodzinna? To dwa różne świadczenia. ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych (dane z 2019 r.). Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie. Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:  przed

Zapytaj ZUS o emeryturę

emeryturę, rentę czy świadczenia przedemerytalne. Polacy dowiedzą się też jak podwyższyć świadczenia, co zrobić aby dostać zasiłek chorobowy itp.

Jak dostać świadczenia rehabilitacyjne

ubezpieczonego innego niż pracownik, * decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Zwolnienie z pracy Pracujemy, ale z powodu choroby idziemy na zwolnienie chorobowe, a po nim na świadczenie rehabilitacyjne. Czy kiedy

Mundurowi znów dostaną 100 proc. pensji na L4

W czerwcu 2014 roku, za rządów PO-PSL, weszła w życie ustawa zmniejszająca wynagrodzenie mundurowych na chorobowym do 80 proc. pensji. Tym samym mundurowych zrównano w uprawnieniach z cywilami. Wcześniej na zwolnieniu funkcjonariusze policji, straży pożarnej czy straży granicznej dostawali 100 proc

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

dla danego okresu. Tym samym emerytura czy renta wzrastają. Z ustawy skorzystają nie tylko emeryci i renciści, którym ZUS wyliczył miesiąc, rok czy nawet kilka lat zerowych dochodów. Zyskają także ci, którym uwzględniono rzeczywiste dochody. Do wyliczania świadczenia można było wskazać zarobki z 10

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

wzrastają. Z ustawy skorzystają nie tylko emeryci i renciści, którym ZUS wyliczył miesiąc, rok czy nawet kilka lat zerowych dochodów. Zyskają także ci, którym uwzględniono rzeczywiste dochody. Do wyliczania świadczenia można było wskazać zarobki z 10 kolejnych lat z ostatnich 20 przed złożeniem wniosku albo

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

irlandzki, trzeba udowodnić określoną liczbę przepracowanych miesięcy i opłacanie składek. Trzy tygodnie to za mało, aby tamtejszy ZUS wypłacił jej chorobowe. Okazuje się jednak, że Polka może przedstawić zaświadczenie z ZUS, że przed przyjazdem do Irlandii pracowała w Polsce i tu była ubezpieczona. Wtedy