świadczenia rodzinne

Leszek Kostrzewski

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

Mniej wdów i wdowców otrzyma rentę rodzinną. Sąd Najwyższy orzekł, że nie wystarczy formalnie być małżeństwem, aby dostać świadczenie po zmarłym małżonku.

Program 500 plus kosztem innych świadczeń rodzinnych

Samorząd województwa małopolskiego nie dostanie środków na obsługę programu rządowego Rodzina 500 plus. Decyzją wojewody małopolskiego 825 tys. zł na ten cel ma pochodzić ze środków przeznaczonych wcześniej na świadczenia rodzinne. Samorząd rozważa skierowanie sprawy do sądu. 

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

Rząd zatwierdził zmiany w zasiłkach rodzinnych. Wzrośnie m.in. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Podwyżkę wymusił protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Sejmie.

"Mam prawo do emerytury z ZUS i KRUS. Czy to oznacza, że dostanę dwie trzynaste emerytury?". Odpowiedzi na najważniejsze pytania

"Mam prawo do emerytury z ZUS i KRUS. Czy to oznacza, że dostanę dwie trzynaste emerytury?". Odpowiedzi na najważniejsze pytania

, pomostówkach, świadczeniach przedemerytalnych i rentach rodzinnych. 5. Od pół roku dostaję matczyną emeryturę minimalną przysługującą osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Czy mam prawo do trzynastki? Tak. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwać też osobom na świadczeniach matczynych. 6. Mam

To był za tłusty rok... Albo 500 plus albo ulga albo alimenty. Pomoc społeczna, czyli jak się traci wszystkie świadczenia?

To był za tłusty rok... Albo 500 plus albo ulga albo alimenty. Pomoc społeczna, czyli jak się traci wszystkie świadczenia?

plus. Bezskutecznie odwoływałam się od decyzji wydziału świadczeń rodzinnych w Zielonej Górze do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - mówi. – Na utrzymanie została nam z synem kwota 1419 zł. Bohaterka tej historii prosiła o anonimowość. Pogmatwane przepisy Wnioski o świadczenia rodzinne, o

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

dostawać na starość zaledwie 500 czy 600 zł. Rząd postanowił ustawowo pomóc najbiedniejszym i od marca 2017 r. minimalna emerytura wzrosła do 1 tys. zł. Od marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1 tys. zł (wzrost o 118 zł). – najniższa

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

Renta należy się też po pracowniku, pod warunkiem że miał od odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renty lub emerytury po małżonku w czerwcu 2014 r pobierało 1,274 mln Polaków. Średnia wysokość świadczenia to 1767 zł. Najniższa renta rodzinna wynosi 844,45 zł brutto

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

dochodowego, już utraciły świadczenia. Dzięki temu będą mogły ponownie wystąpić o wsparcie - mówił minister Kosiniak-Kamysz. Według ministra, nowe rozwiązanie ma także zachęcać rodziny utrzymujące się obecnie z zasiłków do podejmowania pracy. - Polityka rodzinna nie może zniechęcać do pracy, powinna do niej

Znów problemy z 500 plus. Pani Beata walczy z Bankiem Millennium

Znów problemy z 500 plus. Pani Beata walczy z Bankiem Millennium

i maj w ramach programu 500 plus. Bank od razu zablokował jednak konto. Tytuł przelewu się zgadzał: "R.500+", nadawca także: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej". To pozwala bankowi odróżnić świadczenie nieobjęte egzekucją od pozostałych środków na koncie. - Jestem całkowicie

"Dziennik Gazeta Prawna": Austria potrzebuje doświadczonych robotników

Dziennik wylicza, że w Austrii najbardziej poszukiwane osoby są w zawodach: kelner, personel sprzątający, kucharz, personel sortujący towary, sprzedawca, pokojówka, pracownik magazynowy, pomoc kuchenna, elektroinstalator i personel pomocniczy. "Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że miesięczne

Eurostat: Polska 2. w UE pod wzg. udziału świadczeń rodzin. w wydatkach socjal.

ponad 350 mld euro na świadczenia dla rodzin w 2016 r. (2,4% PKB UE). Stanowi to 9% całości wydatków na świadczenia socjalne" - czytamy w komunikacie. Na trzecim miejscu pod względem najwyższego udziału świadczeń rodzinnych w wydatkach socjalnych ogółem zajęły Węgry (12%), natomiast najmniejszy

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 251 mln zł w czerwcu

Rodzina 500+ przeznaczono 8,9 mln zł" – podało MF. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna. Obowiązuje to także wtedy, gdy inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

miesiąca złożenia wniosku. – Od początku obowiązywania programu „Rodzina 500+” do końca sierpnia 2020 r. do rodzin trafiło ponad 120,9 mld zł – informują przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. 3. Świadczenie rodzinne Najbardziej potrzebujący mogą dodatkowo

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jedno świadczenie przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba. Proponuje się, by

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 375 mln zł w lipcu

-letnie (4%) i 3-letnie (0,5%). "Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 11,2 mln zł" – podało MF. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na

Koszt świadczenia 'Dobry start' to 1,42 mld zł w br., podobnie w 2021 i 2022 r.

rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. "Stworzenie ustawowych podstaw prawnych dla określonych świadczeń (w omawianym przypadku dla świadczenia dobry start) jest elementem budowy stabilnej, długofalowej polityki rodzinnej, gdyż tylko taka polityka daje nadzieję na odwrócenie niekorzystnych trendów

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 886 mln zł w maju

kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej

Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw.

, składających się na dochód rodziny uprawiający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa, - wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 379 mln zł w marcu

. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne

PiS oficjalnie wycofuje się z obiecanej podwyżki emerytur

PiS oficjalnie wycofuje się z obiecanej podwyżki emerytur

rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1200 do 1250 zł brutto. Czyli zamiast obiecanych 70 zł podwyżki, będzie 50 zł. – Rząd szacuje, że w marcu waloryzacja wszystkich świadczeń na podstawie obecnego prawa i wskaźników ekonomicznych wyniesie 3,84

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

wydanie decyzji oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. "Zgodnie z ustawą, kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu osób ubiegających się lub pobierających: - świadczenia z pomocy społecznej; - dodatki mieszkaniowe; - świadczenia rodzinne

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1 692 mln zł w listopadzie

500+ przeznaczono 13,2 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 2 293 mln zł w lutym

18,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 488 mln zł w styczniu

+ przeznaczono 19,1 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do ponad 5 427 mln zł w kwietniu

kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

powyżej minimalnych? Rząd postanowił, że najniższa podwyżka wyniesie 70 zł brutto (czyli 57,22 zł netto). I tak: świadczenie przedemerytalne (dziś 1140,99 zł) wzrośnie do 1210,99 zł, średnia renta (1822 zł) wzrośnie do 1892 zł, średnia emerytura (2422,20 zł) wzrośnie do 2492,20 zł, średnia renta rodzinna

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

się jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na: 1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, b) 825 zł w przypadku

MRPiPS: Tylko 0,2% świadczeń 500+ zostało pobranych nienależnie w 2017 r.

świadczeniami wynika z niepoinformowania organu gminnego, który wypłaca świadczenie wychowawcze, o zmianie sytuacji rodzinnej lub dochodowej. Należy bowiem przypomnieć, że w przypadku wystąpienia w rodzinie zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, takich jak na przykład podjęcie

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

rozwiązania „złotówka za złotówkę” przy świadczeniach rodzinnych. Osoba z dochodem powyżej 1100 zł brutto, ale poniżej 1600 zł brutto, otrzyma obniżone świadczenie. Łączny dochód osoby z niepełnosprawnością po zsumowaniu jej emerytury (lub innego wymienionego w ustawie świadczenia), zarobków z

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 750 mln zł w sierpniu

Rodzina 500+ przeznaczono 11,2 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta socjalna czy renta rodzinna? To dwa różne świadczenia. ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych (dane z 2019 r.). Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie. Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:  przed

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24% otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 1 571 mln zł w VII

beneficjentów programu Rodzina 500+ przeznaczono 5,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty

Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł

, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Większą podwyżkę (w kwocie 70 zł brutto) otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 2 160,49 zł brutto. Koszt tego

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

ręku Zasiłek pielęgnacyjny Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2019 r. wzrósł o 31,42 zł - do 215,84 zł. Taka wysokość będzie obowiązywała do października 2021 r. Wtedy ma się odbyć weryfikacja świadczeń rodzinnych. Nie oznacza to, że od października 2021 r

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

Blisko pięć lat temu, w wyroku z 21 października 2014 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych różnicujący wysokość państwowej pomocy dla opiekunów w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego, jest niezgodny z konstytucją

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 972 mln zł w październiku

beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 11,8 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty

Emilewicz: Na PUE ZUS zarejestrowało się ponad 5,6 tys. turoperatorów

dla dzieci do końca marca 2022 roku. Z bonu – wg szacunków - będzie mogło skorzystać do 100 tys. firm turystycznych oraz ok. 6,5 mln osób beneficjentów programu 500+ i dzieci osób pobierających świadczenia rodzinne za granicą. Zgodnie z przepisami prawo do bonu przysługiwać ma również dzieciom

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

, renty rodzinnej i renty socjalnej, - o 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki - świadczenia na poziomie 70 zł" - czytamy w OSR. Zgodnie z projektowaną

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1 573 mln zł we wrześniu

beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 10,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 980 mln zł w lutym

programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,6 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego

KPMG: Sytuacja 59% polskich firm rodzinnych będzie dobra lub b. dobra w 2019

z Polski. Jeszcze więcej ankietowanych przewiduje, że przekaże własność firmy swoim potomkom. Dodatkowo fakt, że 81% respondentów nie zamierza przekazać funkcji dyrektora generalnego osobie spoza rodziny, świadczy, że właściciele w bardzo dużym stopniu cenią sobie rodzinne relacje oraz budowanie

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

emerytalno-rentowe zostaną podniesione do: - 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do

Co się należy pracującym studentom?

trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną studentom na okres roku akademickiego, który obejmuje również wakacje. Świadczenie wypłacane jest więc od października do końca września. Edukację trzeba potwierdzić

MF: Sejm uchwalił projekt ustawy wprowadzającej PIT zero dla młodych

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uchwalenie projektu ustawy jest realizacją zapowiedzi

Emerytura PiS dla matek 4+ to... nie emerytura. Kobiety, które ją pobierają, nie mają innych przywilejów i dodatków

do zasiłku pogrzebowego, ani do renty rodzinnej. Czytaj też: Ile naprawdę wyniesie 13. emerytura? Od 1100 zł z ZUS będą odliczone podatek dochodowy i składka zdrowotna Rząd chciał zaoszczędzić - To jest absolutny skandal. Szkoda, że gdy premier prezentował i chwalił się nowym świadczeniem, nie

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur wyniesie 3,24 proc. O ile wzrosną najniższe świadczenia Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: - najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

zachowuje prawo do wynagrodzenia i podczas urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego. Zobacz także: Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą? Jak liczyć świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie nie ma równej wysokości przez cały czas. Wynosi odpowiednio: 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

pierwszych tego typu firm w Polsce. Jesteśmy firmą rodzinną, łączącą pokolenia, a tym samym prawniczą tradycję i doświadczenie z niekonwencjonalnym oraz indywidualnym podejściem do klienta. Świadczymy usługi w wielu dziedzinach prawa na rzecz klientów korporacyjnych oraz klientów indywidualnych z Polski i

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

egzekucji było 500 zł. A od 2019 r. – 516,30 zł. Gdy ktoś pobierał nienależne świadczenie z ZUS – zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzinne, a także „zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej” – po potrąceniach

Zaklęte rewiry pomocy społecznej. Bez walki nie odzyskasz przysługujących ci świadczeń

Trzy tygodnie temu pisaliśmy o samotnej matce i jej synu, uczniu liceum ekonomicznego. Ośrodek pomocy społecznej w Zielonej Górze w październiku 2017 roku odebrał im prawo do: alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, 500 plus i świadczenia rodzinnego, choć dochody rodziny nie przekraczały kryteriów

Opiekujesz się niepełnosprawnym? Sprawdź, o ile wyższy zasiłek otrzymasz

osobie, która sprawuje pieczę nad dorosłą osobą niepełnosprawną. Zasiłek pielęgnacyjny (wypłaca go opieka społeczna) przysługuje podopiecznemu. Nie zmienił się próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych, w tym do zasiłku dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wynosi jak dotychczas 764

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1010 mln zł w marcu

Rodzina 500+, przeznaczono 3,3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 572 mln zł w VI (aktual.)

. Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 752 mln zł w czerwcu

, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać

Jak dostać 500 plus? Koniec z kryterium dochodowym

miesiące. Przykład. Jeśli Maria i Stanisław z Lublina złożą wniosek na jedynaka 28 września 2019 r. – w październiku dostaną łącznie 2 tys. zł. Skąd ta kwota? 1500 zł to wyrównanie za lipiec, sierpień i wrzesień, a kolejne 500 zł to świadczenie za październik. Gdy kontynuujemy wypłatę Osoby, które

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

): ¨ świadczenie przedemerytalne (1140,99 zł) wzrośnie o 42,78 zł; ¨ średnia renta (1822 zł) wzrośnie o 68,32 zł; ¨ średnia emerytura (2422,20 zł) wzrośnie o 90,83 zł; ¨ średnia renta rodzinna (2029 zł) wzrośnie o 76,08 zł; Jakie będą podwyżki emerytur i rent. Dodatki Wszystkie dodatki

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1 130 mln zł w styczniu

, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,9 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

rodzinna wypadkowa wzrosną z 1235,76 zł do 1305,76 zł; * świadczenie przedemerytalne (dziś 1070,99 zł) wzrośnie do 1140,99 zł; * średnia renta (1674 zł) – do 1744 zł; * średnia renta rodzinna (1908 zł) – do 1978 zł; * średnia emerytura pomostowa (2642 zł brutto) – do 2717,56 zł. Dodatki

Zmiany w programie 500 plus. Teraz wszystkim rodzicom przysługuje 500 zł na dziecko

lipiec 2019. Po rozszerzeniu program obejmie w sumie 6,8 mln dzieci. Obecnie to 3,6 mln, w tym pół miliona pierwszych. To oznacza, że pieniądze z 500 plus otrzymuje 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Ułatwienia w programie Rodzina 500+ W ustawie zapisano również prawo do świadczenia z programu

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

wielodzietnej przysługuje m.in. matce lub ojcu na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wynosi minimum 95 zł, dany samorząd może go zwiększyć. Świadczenie rodzicielskie Przysługuje m.in. matce od dnia porodu w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie – w przypadku urodzenia

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

zł do 1022,07 zł (wzrost o 32,07 zł); (świadczenie przedemerytalne – dziś 1140,99 zł, wzrośnie o 36,96 zł; (średnia renta – 1822 zł – o 59,03 zł; (średnia renta rodzinna – 2029 zł – o 65,73 zł; (średnia emerytura pomostowa – 2816 zł – o 91,23 zł. Dodatki po

Lewiatan: Trzynasta emerytura nie rozwiąże problemu najniższych świadczeń

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Jednorazowy zasiłek dla wszystkich emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, który trafi do blisko 10 mln osób, przynosząc im korzyść netto blisko 900 zł, nie rozwiązuje problemu najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych, ale

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Komitet Społeczny Rady Ministrów (KSRM) rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Mając na celu ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, a także wsparcie

Oferty Synektika warte 11,07 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PCZ w Otwocku

wartości złożonych ofert wynosi 11 067 600 zł netto. "Oferty spółki zostały uznane za najkorzystniejsze w oddzielnych postępowaniach na jednorazowe dostawy urządzeń medycznych dla następujących zadań: 1. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Zapowiadane w tzw. "nowej piątce PiS" trzynaste świadczenie przysługiwać będzie także rencistom socjalnym, czyli osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a nie tylko emerytom, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta

Morawiecki: Koszt 0% PIT do 26 r.ż. - ok.1 mld zł w 2019, min. 2,5 mld zł w 2020

Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. "Z tego projektu skorzysta ponad 2 mln młodych ludzi. To - Wysoka Izbo - wysokie

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

, ale jej nie pobiera. Albo jest na wcześniejszej emeryturze i przekroczył przy dorabianiu określony maksymalny dopuszczalny limit (130 proc. średniej krajowej pensji). Zgodnie z przepisami każde takie przekroczenie powoduje, że świadczenie jest zawieszane. Jeden dodatek dla renty rodzinnej W projekcie

MF: PIT '0' dla młodych zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

komunikacie. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi realizację zapowiedzi zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie likwidacji PIT dla

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 516 mln zł w październiku

-letnie (COI1022) - 437,8 mln zł, - 10-letnie (EDO1030) - 158,4 mln zł. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczonych dla beneficjentów programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,5 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła r/r do 17,3 mld zł w 2019 r.

. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. (ISBnews)  

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 243 mln zł w maju

+ przeznaczono 3,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

Projekt ustawy „o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” drogę legislacyjną przeszedł w ekspresowym tempie. Rząd przyjął go 9 lipca, a Sejm 31 lipca, prezydent podpisał 9 sierpnia. Wszystko po to, aby zdążyć przed wyborami. Ustawa będzie obowiązywać

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

wyższej – do 24. roku życia. Dla zasiłku rodzinnego obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wieku dziecka. Do ukończenia 5. roku życia przysługuje zasiłek w

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa wzrosną z 1235,76 zł do 1305,76 zł brutto, Świadczenie przedemerytalne 1070,99 zł brutto wzrośnie do 1140,99 zł. Średnia renta 1674 zł brutto wzrośnie do 1744 zł brutto. Średnia renta rodzinna 1908 zł brutto wzrośnie do

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

praktyki szkolne. Czy młodociani pracownicy mają obowiązek świadczyć pracę? A co jeśli dziecko nie przyjdzie na zajęcia praktyczne? Czy z powodu koronawirusa pracodawca powinien usprawiedliwić nieobecności? Czy pracodawca może zwolnić młodocianego pracownika, gdy ten z powodu epidemii nie uczęszcza na

MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 102,98% w 2018 r.

jest zdecydowanie wyższy od poprzednich lat - w 2016 r. było to zaledwie 0,24 proc., w 2017 - 0,44% a od 1 marca 2018 r. świadczenia wzrosną aż o 2,98%" - czytamy w komunikacie. Najniższa emerytura wzrośnie o 29,8 zł - z 1000 zł do 1029,8 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1,04 mld zł w sierpniu

(EDO0830) – 63,4 mln zł.  Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczonych dla beneficjentów programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+. (ISBnews)    

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

dochodowego, dlatego aby otrzymać pieniądze, nie trzeba przynosić żadnych zaświadczeń o zarobkach. Świadczenie wliczane jest do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia rodzinne, np. zasiłek rodzinny, zasiłki z pomocy społecznej czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ważne

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w XI na poziomie z X

poziomie. Zróżnicowana oferta obligacji, elastyczny dostęp do zgromadzonych środków oraz gwarancje ze strony Państwa pozwalają nabywcom bezpiecznie lokować ich oszczędności. O szeregu zalet obligacji skarbowych świadczy ich rosnąca popularność wśród oszczędzających" - powiedział wiceminister finansów

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

; bez kryterium dochodowego; * finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; * realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada

Jakie są konsekwencje programu 500 plus?

, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 764 zł. Jeśli przekracza tę kwotę pomnożoną przez liczbę członków rodziny, jednak o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – świadczenie jest przyznawane w wysokości obniżonej o przekroczenie. Są też przyznawane dodatki. Za

MRPiPS: Emerytury i renty wzrosną o 2,98% w 2018 r.

1605,22 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS - o ok. 57,05 zł ( do 1971,51 zł z 1914,46 zł). "Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego - przy wskaźniku 102,98% - wyniesie prawie 6 mld zł. To o ok. 600 mln

Polacy lubią firmy rodzinne, zapłacą więcej za ich produkty

. Prowadzenie takiego przedsiębiorstwa to niełatwa sprawa - na biznes nakładają się tam przecież relacje rodzinne. Wyniki raportu świadczą też o tym, że stereotyp przedsiębiorcy oszukującego i kombinującego, czyli tzw. prywaciarza, powoli odchodzi w Polsce w zapomnienie. Doceniamy marki uczciwie budowane przez

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; - realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

dostali średnio 2633 zł brutto. Z każdym rokiem wysokość świadczeń będzie się obniżać, bo w obecnie obowiązującym systemie emeryturę wylicza się na podstawie odłożonych składek. Wiele osób ma jeszcze doliczany do emerytury kapitał początkowy (czyli premię od państwa za lata pracy przed 1999 rokiem), ale z

ZUS w nocy z piątku na sobotę rozpoczyna wydawanie bonu turystycznego 500 plus

krajową, ale projekt uległ zmianie . Teraz przysługuje on dzieciom, na które rodzice dostają świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dzieci z niepełnosprawnościami dostaną 1000 zł. Bon przysługuje także dzieciom, których rodzice dostają świadczenie rodzinne

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych stracili 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a jednocześnie z powodu kryterium dochodowego nie mają prawa do nowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2013 r. i kolejnej zmianie ustawy o świadczeniach

Pracuję na etacie. Działalność zawiesiłem. Czy należy mi się jakaś pomoc? Prawnicy Czytelnikom odc. 50

od 1989 roku i jest jedną z pierwszych tego typu firm w Polsce. Jesteśmy firmą rodzinną, łączącą pokolenia, a tym samym prawniczą tradycję i doświadczenie z niekonwencjonalnym oraz indywidualnym podejściem do klienta. Świadczymy usługi w wielu dziedzinach prawa na rzecz klientów korporacyjnych oraz

V Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych odbędzie się 19-20 marca w Poznaniu

kraju, na razie musimy jednak bazować na rozwiązaniach zagranicznych" - dodała Lewandowska. Organizator podkreślił, że o tym, iż firma rodzinna to coś więcej niż anonimowy pracodawca, świadczyć może zaangażowanie i obecność na kongresie właścicieli biznesów rodzinnych, najbardziej świadomych

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 852 mln zł w maju

+. Na zakup obligacji rodzinnych przeznaczono 2,2 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty

PGNiG OD uruchomił ofertę porad prawnych dla klientów indywidualnych i firm

ubezpieczeniowy zagwarantuje m.in. zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Ponadto, w zależności od wybranego wariantu, umożliwi dostęp do porad prawnych np. z zakresu prawa rodzinnego, konsumenckiego czy podatkowego" - czytamy w komunikacie. Nowy produkt PGNiG będzie dostępny w dwóch

Jakie dokumenty trzeba złożyć, ubiegając się o 500 Plus?

może zażądać dodatkowych dokumentów np. potwierdzających wiek dziecka czy orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego. Nowy wniosek każdego roku Wniosek o świadczenie 500 Plus należy składać raz do roku. Prawo do świadczenia jest ustalane na okres od 1 października do 30 września. Wnioski można więc składać od

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

świadczeniach rodzinnych za dochód opiekuna uważa się dochód następujących członków jego rodziny: małżonka, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 lat, legitymujące się orzeczeniem o znacznym

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 840 mln zł w kwietniu

beneficjentów programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono 1,8 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj

Pracuję zdalnie. Czy dostanę odszkodowanie, jak ulegnę wypadkowi w domu? Prawnicy Czytelnikom odc. 42

ulegnę wypadkowi, to dostanę odszkodowanie? Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii, czy zdarzenie

świadczenia rodzinne

Świadczenie rodzinne - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Poszczególne świadczenia

więcej o świadczenia rodzinne na pl.wikipedia.org