świadczenia rehabilitacyjne

Leszek Kostrzewski

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Gdy zachorujemy, możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Obecnie to średnio ponad 1700 zł brutto.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Prawie 85 tys. osób pobiera świadczenie rehabilitacyjne. To trzykrotnie więcej niż w 1999 r.

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

Gdy jesteśmy chorzy, ZUS może nam na rok przyznać świadczenie rehabilitacyjne. Jak się o nie starać?

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

O świadczenie rehabilitacyjne występujemy po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Na zwolnieniu lekarskim możemy być maksymalnie 182 dni (w przypadku gruźlicy i ciąży – 270). Zamiast renty Jeżeli po okresie zwolnienia lekarskiego nadal nie kwalifikujemy się do pracy, ZUS może nam

Jak dostać świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne dostaje coraz więcej osób. Jeszcze 15 lat temu było to niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. już 47 tys., a w tym roku (najnowsze dane z marca) już blisko 76 tys. Kiedy i jaka rehabilitacja O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od tego

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r.? już 47 tys., a w tym roku w kwietniu (to najnowsze dane) - już 75,5 tys. osób. Świadczenia rehabilitacyjne. Jak otrzymać? O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego decyzji

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

To ok. 1500 zł brutto miesięcznie. Ostatnio oddziały ZUS są zasypywane wnioskami o to świadczenie. Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w sierpniu - już 74,2 tys. Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny O przyznaniu

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

O świadczenia rehabilitacyjne możemy się starać, gdy zachorowaliśmy lub jesteśmy na tyle wyczerpani fizycznie lub psychicznie, że nie możemy dalej pracować. Nie można go dostać od razu, gdy zachorujemy. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (gdy jesteśmy na

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

Pan Marek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Łodzi, wystąpił dwa lata temu do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Zakład odmówił, tłumacząc że „dalsza rehabilitacja wnioskodawcy nie rokuje odzyskania zdolności do pracy”. Mężczyzna odwołał się do łódzkiego sądu. Czytaj też

ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, chce, żeby się leczyli

ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, chce, żeby się leczyli

dopiero ja, z bólem kręgosłupa - opowiada. Pani Magda jak większość Polaków w podobnej sytuacji została wysłana na świadczenie rehabilitacyjne. 15 lat temu dotyczyło to 21 tys. osób, w 2007 r. - już 47 tys. A w tym roku w marcu (najnowsze dane) - już 76 tys. Czytaj także: Polskie sanatoria. Gdzie co leczą

Projekt rozporządzenia MZ zakłada pilotażową reahab. dla pacjentów po COVID-19

modelu opieki rehabilitacyjnej nad tymi pacjentami i sprawdzenie jego efektywności" - napisał resort w uzasadnieniu projektu. Stąd pomysł opracowania programu rehabilitacji, by osoby po przebytej chorobie mogły wrócić do pełnej sprawności.  W projekcie rozporządzenia zostały określone modele

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

.: - świadczenie uzupełniające będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne, - niewliczanie kwoty świadczenia do dochodu, od którego ustala się prawo do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

. turnusy rehabilitacyjne), * ulg w podatkach, zniżek w komunikacji, karty parkingowej, zwolnienia z abonamentu RTV, * usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych np. przez pomoc społeczną czy organizacje pozarządowe, * uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych

NIK: Utworzenie sieci szpitali nie poprawiło sytuacji finansowej placówek

szpitalne, ale także po zabiegach czy badaniach - leczenie ambulatoryjne i rehabilitacyjne. Udzielanie takich świadczeń miało być podyktowane przede wszystkim potrzebami zdrowotnymi tych osób, a nie stanem finansów szpitala. Do sieci weszły jednak także takie placówki, które choć miały wymagane

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

. Natomiast przy dochodzie powyżej 1600 zł - nic. Od świadczenia nie będzie odprowadzany podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. Nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje komornicze. Dodatek nie będzie wliczany do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie także

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym. Moje zdrowie na ten moment nie pozwala mi na powrót do pełnej aktywności zawodowej. Chciałabym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy zanim o niego wystąpię, powinnam otrzymać zdolność do pracy i wrócić do pracy np. celem wykorzystania zaległego urlopu

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

Sanatorium z ZUS. Warunki Jeżeli chcemy wyjechać do sanatorium z ZUS, musimy dodatkowo spełnić jeden z warunków. Powinniśmy: - być ubezpieczeni w ZUS, a więc pracować zawodowo, - pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, - pobierać rentę okresową (a więc przyznaną tylko na

Senat przyjął nowelę ustawy, która wprowadza tzw. sieć szpitali

 od głosu. "Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, a także uelastycznić zarządzanie szpitalami i zooptymalizować koszty leczenia. Nowela wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki

OSR: Koszt bonu turystycznego to maks. 4 mld zł, w projekcie ok. 100 tys. firm

Przeciwdziałania COVID-19, wynika z prezydenckiego projektu ustawy o Bonie Turystycznym, który trafił dzisiaj do Sejmu. Według szacunków w przedsięwzięciu będzie uczestniczyło ok. 100 tysięcy przedsiębiorstw turystycznych. "Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

uzupełniające będzie zwolnione z opłat, a więc podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Pieniądze nie będą wliczane do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne, ani uwzględniane przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (np. świadczeń z pomocy

MR: Przekazano 101,4 mln zł na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

jest nową inwestycją, mającą przejąć część działalności Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu. Centrum będzie świadczyć usługi medyczne w zakresie hospitalizacji oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej o

Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali trafił ponownie do komisji sejmowej

tzw. sieci szpitali. Na etapie komisyjnym doprecyzowano kwestię ustalenia wysokości ryczałtu dla danego szpitala - będzie ona uzależniona m.in. od rzeczywistej liczby wykonywanych świadczeń. Celem jest zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Cała podwyżka to 165 zł brutto. Dotychczas świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Teraz (od 1 września) osoby niepełnosprawne otrzymają miesięcznie 1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł na rękę. W Polsce rentę socjalną – łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, studia). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady. Pani Leokadia, sprzedawczyni ze Stalowej Woli, dostanie emeryturę minimalną – pracowała 21 lat (okres składkowy). Nie potrzebuje przy tym doliczenia okresów

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Problem zauważył rzecznik finansowy podczas prowadzenia postępowań interwencyjnych wszczętych na wniosek klientów, którzy niepomyślnie dla siebie przeszli postępowanie reklamacyjne w zakładach ubezpieczeń. – Klienci zwrócili się do rzecznika o pomoc, ponieważ odmówiono im świadczenia, mimo że

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

tej ulgi wiąże się także z pewnymi konsekwencjami - brak składek na ubezpieczenia społeczne powoduje, że w przypadku zdarzeń losowych, np. wypadku w pracy, nie będzie mogli skorzystać ze świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjnego, czy renty wypadkowej. Po wykorzystaniu ulgi

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

podwyższane o wskaźnik waloryzacji. Nowe kwoty wolne od potrąceń komorniczych Przed zmianą przepisów emeryt miał prawo zachować określony procent najniższego świadczenia. Teraz obowiązuje konkretna kwota, określana już po odliczeniu kosztów i opłat komorniczych. Do końca czerwca 2018 r. po potrąceniach emeryt

Microsoft: Miasto Przyszłości z rozwiązaniami dla służby zdrowia polskich firm

pacjentów. To właśnie oni powinni być w centrum cyfrowej transformacji, której celem są konkretne usprawnienia dla wszystkich. Pacjenci uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a profesjonaliści medyczni zmniejszenie poziomu biurokracji, wsparcie w codziennych

15 pytań o bon turystyczny. Nie wszędzie go zrealizujesz, ale sprzedać nie możesz. Uwaga na pułapki

rozwoju Jadwiga Emilewicz. Program działa od 1 sierpnia. Jego obsługą zajmuje się ZUS. Co trzeba wiedzieć o bonie? W poradniku przedstawiamy odpowiedzi na 15 pytań najczęściej zadawanych przez naszych czytelników. Bon turystyczny jest przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

później. To zawieszenie nie rodziło żadnych problemów dla osób, którym przyznano rentę okresową, np. na dwa lata. Rząd w „tarczy antykryzysowej” zapisał, że „renty i świadczenia rehabilitacyjne, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii

Co się należy pracującym studentom?

opiekuńczego – gdy musi zająć się chorym dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny lub zdrowym dzieckiem do 8 lat, np. jeśli nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie przedszkola; świadczenia rehabilitacyjnego – gdy jest niezdolna do pracy, a wykorzystała zasiłek chorobowy i jest szansa, że odzyska

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

pracodawcy poprzez system komputerowy, * e-recepty ze specjalnym kodem lekarz wysyła nam na telefon komórkowy. 3. Wysokość chorobowego Na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni, a gdy choruje na gruźlicę – 270 dni. Po upływie tego czasu możemy liczyć na świadczenie rehabilitacyjne, a później

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

lekarskie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Oddział ZUS, przeprowadzając kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

nie będzie wliczany do dochodów, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie on także wliczany do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (dotyczy to np. prawa do świadczeń pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku

Wypadek w pracy lub w drodze do pracy. Co się należy pracownikowi?

przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia albo gdy pracownik był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zobacz także: Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne i renta Pracownikowi poszkodowanemu w wypadku należy się także zasiłek chorobowy

Już 227 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Aż 85 proc. z nich to kobiety. Jak uzyskać emeryturę minimalną?

wypłaty emerytury minimalnej liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie

MZ: 180 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 17 062

usługi branży beauty mogły być świadczone możliwie szybko - aby zostały wznowione w ramach zbliżającego się III etapu odmrażania polskiej gospodarki. W ramach I etapu otwarto lasy, parki i skwery. Poluzowane zostały także ograniczenia dotyczące placówek handlowych do 100 metrów, w sklepie mogą

MZ: 210 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 16 206

kwarantanny grozi od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Jednocześnie rząd zapowiedział stopniowe znoszenie ograniczeń, ich tempo i zakres zależeć ma od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Rząd chce, aby usługi branży beauty mogły być świadczone możliwie szybko - aby zostały wznowione w ramach zbliżającego się III

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady. Emeryturę minimalną dostanie pani Katarzyna, kosmetyczka ze Świnoujścia. Okresów składkowych (czyli lat pracy) ma 18 lat. Przez dwa

Grupa Enel-Med przejmuje Jovimed Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Enel Invest, spółka zależna Centrum Medycznego Enel-Med zawarła umowę nabycia 1 092 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jovimed Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny w Ksawerowie, stanowiących 65% udziałów, podał Enel Med. Łączna cena sprzedaży udziałów została

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

zasiłku wraz ze świadczeniem rehabilitacyjnym (w sumie 182 dni + 90 dni). Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi wtedy, kiedy dalsze leczenie bądź rehabilitacja rokują powrót do zdrowia. Jeśli tak nie jest, możliwe jest zwolnienie z pracy po 182 dniach zwolnienia lekarskiego. Uwaga: Jeśli

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zostanie wydłużony do czasu zakończenia epidemii. Dzięki temu dłużej będzie można np. pobierać rentę okresową czy świadczenie rehabilitacyjne. Wydłużone będzie pobieranie wszystkich świadczeń, które przyznawano decyzją lekarza orzecznika ZUS (od

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

dysponuje rezerwami, aby zwiększyć wydajność w przyszłości; jego praca opiera się głównie na własnym zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu. Jako przykłady można tu wskazać branżę szkoleniową, targową, usługi rehabilitacyjne, kosmetyczne, rzemieślników, mechaników, usługi remontowe i wykończeniowe oraz wiele

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika - jak uniknąć potknięć?

W dobie koronawirusa ryzyko utraty pracy rośnie, podczas gdy uzyskanie zaświadczenia lekarskiego na odległość jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W razie konieczności przeprowadzania zwolnień w nietypowych okolicznościach, np. w okresie świadczenia przez pracowników pracy zdalnej

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

czasu zakończenia epidemii. Dzięki temu dłużej będzie można np. pobierać rentę okresową czy świadczenie rehabilitacyjne. Wydłużone będzie pobieranie wszystkich świadczeń, które przyznawano decyzją lekarza orzecznika ZUS (od której nie wniesiono odwołania) albo na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

dziecko, rodzic czy małżonek i będą wymagali naszej opieki – również z ubezpieczenia chorobowego na czas tej opieki będą wypłacane pieniądze jako zasiłek opiekuńczy. W przypadku przedłużającej się choroby z tego ubezpieczenia możemy mieć wypłacone świadczenie rehabilitacyjne – wyjaśnia Beata

Maseczki nadal obowiązkowe w sklepach, ale poluzowano obostrzenia w transporcie

czerwca. Wszystkie skierowania zachowują ważność. Obowiązuje też czasowy zakaz prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, udzielania świadczeń zdrowotnych w pojazdach oraz funkcjonowania dentobusów. Nadal istnieje obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk w centrach

Nowe zasady wyjazdu do sanatorium z NFZ. Zmiany mają wejść w życie w 2019 r.

świadczenie rehabilitacyjne Ile to kosztuje Pierwszy koszt, który ponosimy, to dojazd do ośrodka. Płacimy też za nocleg i wyżywienie. Taniej jest w tzw. pierwszym sezonie rozliczeniowym (od 1.10 do 30.04), drożej – w drugim (1.05-30.09). Wysokość opłaty zależy również od standardu pokoju. * Za pokój

MZ: 235 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 16 561

znoszenie ograniczeń, ich tempo i zakres zależeć ma od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Rząd chce, aby usługi branży beauty mogły być świadczone możliwie szybko - aby zostały wznowione w ramach zbliżającego się III etapu odmrażania polskiej gospodarki. W ramach I etapu otwarto lasy, parki i skwery

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria za działalność artystyczną lub twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zarobki

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. To także spowoduje obniżenie emerytur. Renta a świadczenie rehabilitacyjne ZUS coraz częściej odmawia przyznania renty, bo uznaje, że „dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy”. Wtedy

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

w 2016 r. – od ostatniej wypłaty minęło 5 lat. Zasiłek trzeba zwrócić Jeśli niesłusznie pobieraliśmy zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, macierzyński czy opiekuńczy musimy go zwrócić wraz z odsetkami. Co w tym przypadku znaczy &bdquo

Art. 72 KK

zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, 5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, 6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

, to krótkie zwolnienia lekarskie, to zasiłki rehabilitacyjne, w końcu kilkumiesięczne, kilkuletnie lub stałe świadczenia rentowe. Wśród alkoholików wysokofunkcjonujących [HFA – osoby chore prowadzą normalne życie, najczęściej to uzależnieni zajmujący wysokie stanowiska – przyp. red.] renta

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. ZUS nie przyjmie minimalnego wynagrodzenia: – za okresy, w których pracownik nie otrzymywał wynagrodzenia, np. był na urlopie bezpłatnym, – za okresy pozostawania bez pracy, które zostały zaliczone jako

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

. Inne rozwiązanie rząd proponuje firmom, które czasowo zaprzestały działalności i są na tzw. postojowym. W przypadku przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługuje łącznie: – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych

Otrzymanie renty będzie graniczyć z cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne

ktoś, kto dostał rentę, pobierał ją do końca życia. ZUS coraz częściej odmawia przyznania renty, bo uznaje, że "dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy". A starającego się o rentę wysyła na roczne świadczenie rehabilitacyjne. Polaków na takich

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym. Preferencyjne składki można płacić przez 24 miesiące kalendarzowe. Należy pamiętać, że jest to przywilej, a nie obowiązek. Niższe składki wiążą się z niższymi świadczeniami - zasiłkiem chorobowym, świadczeniem rehabilitacyjnym, zasiłkiem

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

Z sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

świadczeń zaliczy nam tylko pół ówczesnej pensji minimalnej.  Kwotę minimalnego wynagrodzenia ZUS uwzględni również za okresy, w których pracownik pobierał: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.  ZUS nie przyjmie

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS

Z sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

1 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Artykuł 5. określa nowe kwoty wolne od potrąceń. To dobra informacja dla emerytów i rencistów, bo nowe przepisy chronią większą część świadczenia przed zajęciem przez

Nowe dodatki dla kombatantów już od stycznia 2019 roku. Kto skorzysta?

;wózka inwalidzkiego;  sprzętu rehabilitacyjnego;  przedmiotów medycznych;  dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;  pomocy pielęgnacyjnej. Świadczenie może być jednorazowe i wynosić do 150 proc. najniższej emerytury (w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub

Rząd przyjął nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publ.

Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  Celem ustawy jest m.in. zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do świadczeń

Kto ma prawo do 1000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją ponad 150 tys. Polaków

udowodnić już tylko 20 lat stażu. U mężczyzn nic się nie zmieni, nadal będzie wymagane 25 lat. Do stażu liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

życia, oraz honoraria za działalność artystyczną lub twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Rencista powinien uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy

Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy?

otrzymują dodatków kombatanckich, ale świadczenie pieniężne w tej samej wysokości). ** Dodatek kompensacyjny – 33,3 zł miesięcznie (nie otrzymują go wdowy po żołnierzach górnikach). ** Ryczałt energetyczny (także dla wdów lub wdowców po uprawnionych). Jego wysokość to 171,41 zł. ** Nauczyciele, którzy

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

pracy. Znaczenie mają okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

tych świadczeń); miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego; pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny; miała przyznaną rentę socjalną; zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Powinien on uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. To też zalicza się do jego przychodu. Zmiany w rentach inwalidzkich Być może w

PMR: Liczba szpitali niepublicznych sięga 560, 81% z nich ma kontrakty z NFZ

. "Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju", w Polsce działa około 560 niepublicznych szpitali liczących 5 łóżek i więcej, wyłączając szpitale o charakterze wyłącznie uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym, sanatoryjnym, opiekuńczym, leczenia

Rozliczenie PIT 2020. To ostatni dobry rok dla organizacji zbierających 1 procent

. Ludzie zbierają pieniądze na zupełnie podstawowe rzeczy, jak turnusy rehabilitacyjne czy zajęcia logopedyczne. Nic nas przy tym tak nie porusza jak los chorych dzieci. Pieniądze z 1 proc. ratują też osoby niepełnosprawne. Zmiany w rozliczeniu PIT za 2019 rok Najważniejszą informacją w tym roku jest

Więcej zakazów i kary. Gdzie i kiedy można wyjść z domu? Czego nie wolno robić wcale?

wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta. 5. Nieczynne salony Zamknięte zostały również, i to bez wyjątków, wszystkie zakłady fryzjerskie, salony

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Rencista powinien uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. To też zalicza się do jego przychodu, którego

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ? Nowe przepisy

poinformuje nas nie później niż dwa tygodnie przed wyjazdem. Wyjazdy są przesuwane jedynie w przypadkach losowych. 28 dni na leczenie Świadczenia w sanatoriach są realizowane w warunkach ambulatoryjnych (przychodzimy na zabiegi) lub stacjonarnych (jesteśmy zakwaterowani w ośrodku). Pobyt w szpitalu

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego z ZUS oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące (w sumie 182 dni + 90 dni). W praktyce oznacza to, że wypowiedzenie można wręczyć dopiero po 9 lub 12 miesiącach przebywania przez niego na L4. Ale dotyczy to tylko osoby, która była zatrudniona

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

., gdy lekarz orzecznik kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Kto dostaje skierowanie do sanatorium Na rehabilitację prowadzoną przez Zakład

IMG do końca roku zdecyduje o dodatkowym finansowaniu, nie wyklucza giełdy

Market 2016", członkostwo w klubach fitness w kraju posiada aktualnie 7,4% osób, czyli 2,84 mln Polaków. Wskazuje to na duży potencjał wzrostu - w krajach z największą liczbą aktywnie ćwiczących osób, m.in. Holandii czy Szwecji, z usług świadczonych przez kluby, korzysta ponad 16% społeczeństwa

Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem. Polacy zalali ZUS wnioskami o emeryturę

;zwyrodnienie kręgosłupa”. Ale dla ZUS to o niczym nie świadczy. Na komisji mi powiedzieli, że mogę dalej pracować i renty nie dostanę. Wysłali mnie tylko za darmo na trzy tygodnie do sanatorium do Kotliny Kłodzkiej. Przez rok byłam też na świadczeniu rehabilitacyjnym. Problemy zdrowotne są też

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Przebywanie na zwolnieniu nie jest więc związane z ograniczeniem dochodów poszkodowanego pracownika. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne. To pomoc dla

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

odprowadzane składki, i nieskładkowe, np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym. Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady: – Pani Ewa ze Słupska pracowała 15

Komu należy się renta

renty, coraz częściej chce, aby się leczyli. Jeszcze w 1999 r. na specjalne świadczenia rehabilitacyjne kierował 21 tys. ludzi rocznie, w 2007 r. 47 tys., a w tym roku w marcu (to najnowsze dane) już blisko 76 tys. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS-u. Dostają je

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Przykład. Pan Jerzy, sprzedawca z Warszawy, miał zawał serca. Od dwóch miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS

Nowe dodatki dla kombatantów. Niektórzy mogą liczyć na 850 zł miesięcznie

; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; zakupu przedmiotów medycznych; dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa; opłacania pomocy pielęgnacyjnej. Świadczenie może być jednorazowe i wynosić do 150 proc. najniższej emerytury (w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zdarzenia losowego, np

Polska Izba Ubezpieczeń: Nie ma zmowy cenowej na rynku polis OC. Branża krytykuje pomysł regulacji cen

;Zasadniczą przyczyną obecnych wzrostów cen jest znaczący i trwający od kilku lat wzrost wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin. Droższe stają się nie tylko naprawy aut czy ceny części samochodowych, ale również opieka lekarska czy rehabilitacyjna

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

przewodniczącym Rady Fundacji Nasza Przyszłość jest o. Tadeusz Rydzyk, fundacja zebrała za 2015 rok ponad 5 mln zł. a zatrudnia 56 osób na etatach a 79 świadczy dla niej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Organizacja prowadzi m.in. Gimnazjum przy prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku, które

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

Komornicy nie lubią spraw o egzekucję alimentów, bo alimenciarze (w 95 proc. przypadków są to ojcowie) do perfekcji opanowali sztukę ukrywania dochodów i ucieczki z majątkiem. Skuteczność egzekucji tych świadczeń w Polsce nie przekracza 20 proc. Wielu rodziców nie walczy o należne im pieniądze. To

PZU będzie się tłumaczyło w Sejmie z podwyżek OC? Nowy pomysł posłów

posiedzenia komisji - powiedział PAP Sasin. Podwyżka OC. To nie jest zmowa cenowa Ale podwyżki to nie jest wymysł ubezpieczycieli . "Zasadniczą przyczyną obecnych wzrostów cen OC komunikacyjnego jest znaczący i trwający od kilku lat wzrost wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń na rzecz osób

Komu należy się 13. pensja?

albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, – przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, – likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, – likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

Alimenty - statystyki są słabe W całej Polsce komornicy prowadzą 650 tys. spraw o zaległe alimenty. Każdego roku przybywa 60 tys. nowych. Z grubsza licząc, milion dzieci nie dostaje należnych im świadczeń. Nie jest to ostateczny rachunek, bo wielu rodziców nie idzie do sądu. Także dlatego, że wyrok

Jak legalnie zatrudnić nianię

ubezpieczeniem wypadkowym i od pierwszego dnia ubezpieczenia przysługuje jej zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Ważne! Świadczenia te należą się niani nawet wówczas, gdy nie opłaca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy niania ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych Jeśli niania była

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

zaburzenia zachowania kosztują nas najwięcej ze wszystkich chorób, z powodu których Polacy nie chodzą do pracy. Odpowiadają za 17,4 proc. ogółu wydatków na tzw. świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (zasiłek chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne) i zostawiają w tyle choroby układu krążenia czy

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

trzeba go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT i płacić podatku. Przysługuje, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę (albo spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń), był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Wypłaca się go temu, kto pokrył

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

pomóc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych (np. zakup leków, węgla, odzieży, jedzenia), może zostać przeznaczony na organizację pogrzebu lub bilet socjalny (przejazdy środkami komunikacji miejskiej na zabiegi rehabilitacyjne lub do lekarza). Wysokość zasiłku jest uznaniowa. Może być przyznany

Uszczelniono system i jest efekt - rencistów najmniej w historii

starającego się o rentę wysyła na świadczenie rehabilitacyjne. Polaków na takich świadczeniach przybywa z każdym rokiem. 16 lat temu było na nich 21 tys. osób, w 2007 r. - 47 tys. A w tym roku w marcu - już 78 tys. Wypłacane przez państwo świadczenie rehabilitacyjne to średnio 1424 zł brutto. O jego

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

Gdańska. Miesięcznie dostaną 209,59 zł. Ważne! Osobie uprawnionej do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden z nich. – Świadczenie pieniężne otrzymają także osoby deportowane do pracy przymusowej oraz obozów pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Przysługuje ono za każdy

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

REHABILITACYJNE ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, coraz częściej chce, aby się leczyli. Jeszcze w 1999 r. na specjalne świadczenia rehabilitacyjne kierował 21 tys. osób rocznie, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w marcu (to najnowsze dane) - już blisko 76 tys. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego

Wypadek przy pracy. I co dalej?

zatrzymać pracowników? Wynagrodzenie nie zawsze jest najważniejsze Protokół powypadkowy Protokół powypadkowy to dokument ustalający okoliczności i przyczyny wypadku. Jest podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny. Protokół musi powstać nie później niż

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

pobierania zasiłku chorobowego i jeszcze przez trzy miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym. Szef może nas zwolnić bez wypowiedzenia dopiero po tym okresie. - Gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, korzystamy z takiej samej ochrony, jak gdybyśmy pracowali

W 2017 r. ubezpieczenia OC podrożeją jeszcze o jedną trzecią

odszkodowań. Bo trzeba pamiętać, że ceny polis komunikacyjnych w Polsce są wciąż jednymi z niższych w Europie, a wypłacane klientom świadczenia coraz wyższe - zaznacza Katarzyna Borucka z towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz. Jeśli w 2016 r. stawki poszły w górę o 50 proc., to na jakie podwyżki powinniśmy