świadczenia rehabilitacyjne

Leszek Kostrzewski

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Gdy zachorujemy, możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Obecnie to średnio ponad 1700 zł brutto.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Prawie 85 tys. osób pobiera świadczenie rehabilitacyjne. To trzykrotnie więcej niż w 1999 r.

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

Gdy jesteśmy chorzy, ZUS może nam na rok przyznać świadczenie rehabilitacyjne. Jak się o nie starać?

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

O świadczenie rehabilitacyjne występujemy po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Na zwolnieniu lekarskim możemy być maksymalnie 182 dni (w przypadku gruźlicy i ciąży – 270). Zamiast renty Jeżeli po okresie zwolnienia lekarskiego nadal nie kwalifikujemy się do pracy, ZUS może nam

Jak dostać świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne dostaje coraz więcej osób. Jeszcze 15 lat temu było to niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. już 47 tys., a w tym roku (najnowsze dane z marca) już blisko 76 tys. Kiedy i jaka rehabilitacja O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od tego

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r.? już 47 tys., a w tym roku w kwietniu (to najnowsze dane) - już 75,5 tys. osób. Świadczenia rehabilitacyjne. Jak otrzymać? O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego decyzji

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

To ok. 1500 zł brutto miesięcznie. Ostatnio oddziały ZUS są zasypywane wnioskami o to świadczenie. Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w sierpniu - już 74,2 tys. Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny O przyznaniu

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

O świadczenia rehabilitacyjne możemy się starać, gdy zachorowaliśmy lub jesteśmy na tyle wyczerpani fizycznie lub psychicznie, że nie możemy dalej pracować. Nie można go dostać od razu, gdy zachorujemy. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (gdy jesteśmy na

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

Pan Marek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Łodzi, wystąpił dwa lata temu do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Zakład odmówił, tłumacząc że „dalsza rehabilitacja wnioskodawcy nie rokuje odzyskania zdolności do pracy”. Mężczyzna odwołał się do łódzkiego sądu. Czytaj też

ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, chce, żeby się leczyli

ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, chce, żeby się leczyli

dopiero ja, z bólem kręgosłupa - opowiada. Pani Magda jak większość Polaków w podobnej sytuacji została wysłana na świadczenie rehabilitacyjne. 15 lat temu dotyczyło to 21 tys. osób, w 2007 r. - już 47 tys. A w tym roku w marcu (najnowsze dane) - już 76 tys. Czytaj także: Polskie sanatoria. Gdzie co leczą

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

.: - świadczenie uzupełniające będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne, - niewliczanie kwoty świadczenia do dochodu, od którego ustala się prawo do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

. turnusy rehabilitacyjne), * ulg w podatkach, zniżek w komunikacji, karty parkingowej, zwolnienia z abonamentu RTV, * usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych np. przez pomoc społeczną czy organizacje pozarządowe, * uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych

NIK: Utworzenie sieci szpitali nie poprawiło sytuacji finansowej placówek

szpitalne, ale także po zabiegach czy badaniach - leczenie ambulatoryjne i rehabilitacyjne. Udzielanie takich świadczeń miało być podyktowane przede wszystkim potrzebami zdrowotnymi tych osób, a nie stanem finansów szpitala. Do sieci weszły jednak także takie placówki, które choć miały wymagane

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

. Natomiast przy dochodzie powyżej 1600 zł - nic. Od świadczenia nie będzie odprowadzany podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. Nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje komornicze. Dodatek nie będzie wliczany do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie także

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

Sanatorium z ZUS. Warunki Jeżeli chcemy wyjechać do sanatorium z ZUS, musimy dodatkowo spełnić jeden z warunków. Powinniśmy: - być ubezpieczeni w ZUS, a więc pracować zawodowo, - pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, - pobierać rentę okresową (a więc przyznaną tylko na

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

uzupełniające będzie zwolnione z opłat, a więc podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Pieniądze nie będą wliczane do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne, ani uwzględniane przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (np. świadczeń z pomocy

Senat przyjął nowelę ustawy, która wprowadza tzw. sieć szpitali

 od głosu. "Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, a także uelastycznić zarządzanie szpitalami i zooptymalizować koszty leczenia. Nowela wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, studia). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady. Pani Leokadia, sprzedawczyni ze Stalowej Woli, dostanie emeryturę minimalną – pracowała 21 lat (okres składkowy). Nie potrzebuje przy tym doliczenia okresów

MR: Przekazano 101,4 mln zł na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

jest nową inwestycją, mającą przejąć część działalności Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu. Centrum będzie świadczyć usługi medyczne w zakresie hospitalizacji oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej o

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Problem zauważył rzecznik finansowy podczas prowadzenia postępowań interwencyjnych wszczętych na wniosek klientów, którzy niepomyślnie dla siebie przeszli postępowanie reklamacyjne w zakładach ubezpieczeń. – Klienci zwrócili się do rzecznika o pomoc, ponieważ odmówiono im świadczenia, mimo że

Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali trafił ponownie do komisji sejmowej

tzw. sieci szpitali. Na etapie komisyjnym doprecyzowano kwestię ustalenia wysokości ryczałtu dla danego szpitala - będzie ona uzależniona m.in. od rzeczywistej liczby wykonywanych świadczeń. Celem jest zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

podwyższane o wskaźnik waloryzacji. Nowe kwoty wolne od potrąceń komorniczych Przed zmianą przepisów emeryt miał prawo zachować określony procent najniższego świadczenia. Teraz obowiązuje konkretna kwota, określana już po odliczeniu kosztów i opłat komorniczych. Do końca czerwca 2018 r. po potrąceniach emeryt

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Cała podwyżka to 165 zł brutto. Dotychczas świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Teraz (od 1 września) osoby niepełnosprawne otrzymają miesięcznie 1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł na rękę. W Polsce rentę socjalną – łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA

Microsoft: Miasto Przyszłości z rozwiązaniami dla służby zdrowia polskich firm

pacjentów. To właśnie oni powinni być w centrum cyfrowej transformacji, której celem są konkretne usprawnienia dla wszystkich. Pacjenci uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a profesjonaliści medyczni zmniejszenie poziomu biurokracji, wsparcie w codziennych

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

nie będzie wliczany do dochodów, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie on także wliczany do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (dotyczy to np. prawa do świadczeń pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku

Już 227 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Aż 85 proc. z nich to kobiety. Jak uzyskać emeryturę minimalną?

wypłaty emerytury minimalnej liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

zasiłku wraz ze świadczeniem rehabilitacyjnym (w sumie 182 dni + 90 dni). Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi wtedy, kiedy dalsze leczenie bądź rehabilitacja rokują powrót do zdrowia. Jeśli tak nie jest, możliwe jest zwolnienie z pracy po 182 dniach zwolnienia lekarskiego. Uwaga: Jeśli

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady. Emeryturę minimalną dostanie pani Katarzyna, kosmetyczka ze Świnoujścia. Okresów składkowych (czyli lat pracy) ma 18 lat. Przez dwa

Wypadek w pracy lub w drodze do pracy. Co się należy pracownikowi?

przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia albo gdy pracownik był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zobacz także: Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne i renta Pracownikowi poszkodowanemu w wypadku należy się także zasiłek chorobowy

Grupa Enel-Med przejmuje Jovimed Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Enel Invest, spółka zależna Centrum Medycznego Enel-Med zawarła umowę nabycia 1 092 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jovimed Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny w Ksawerowie, stanowiących 65% udziałów, podał Enel Med. Łączna cena sprzedaży udziałów została

Nowe zasady wyjazdu do sanatorium z NFZ. Zmiany mają wejść w życie w 2019 r.

świadczenie rehabilitacyjne Ile to kosztuje Pierwszy koszt, który ponosimy, to dojazd do ośrodka. Płacimy też za nocleg i wyżywienie. Taniej jest w tzw. pierwszym sezonie rozliczeniowym (od 1.10 do 30.04), drożej – w drugim (1.05-30.09). Wysokość opłaty zależy również od standardu pokoju. * Za pokój

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria za działalność artystyczną lub twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zarobki

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

, to krótkie zwolnienia lekarskie, to zasiłki rehabilitacyjne, w końcu kilkumiesięczne, kilkuletnie lub stałe świadczenia rentowe. Wśród alkoholików wysokofunkcjonujących [HFA – osoby chore prowadzą normalne życie, najczęściej to uzależnieni zajmujący wysokie stanowiska – przyp. red.] renta

Otrzymanie renty będzie graniczyć z cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne

ktoś, kto dostał rentę, pobierał ją do końca życia. ZUS coraz częściej odmawia przyznania renty, bo uznaje, że "dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy". A starającego się o rentę wysyła na roczne świadczenie rehabilitacyjne. Polaków na takich

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. ZUS nie przyjmie minimalnego wynagrodzenia: – za okresy, w których pracownik nie otrzymywał wynagrodzenia, np. był na urlopie bezpłatnym, – za okresy pozostawania bez pracy, które zostały zaliczone jako

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. To także spowoduje obniżenie emerytur. Renta a świadczenie rehabilitacyjne ZUS coraz częściej odmawia przyznania renty, bo uznaje, że „dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy”. Wtedy

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

w 2016 r. – od ostatniej wypłaty minęło 5 lat. Zasiłek trzeba zwrócić Jeśli niesłusznie pobieraliśmy zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, macierzyński czy opiekuńczy musimy go zwrócić wraz z odsetkami. Co w tym przypadku znaczy &bdquo

Art. 72 KK

zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, 5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, 6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

świadczeń zaliczy nam tylko pół ówczesnej pensji minimalnej.  Kwotę minimalnego wynagrodzenia ZUS uwzględni również za okresy, w których pracownik pobierał: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.  ZUS nie przyjmie

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

1 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Artykuł 5. określa nowe kwoty wolne od potrąceń. To dobra informacja dla emerytów i rencistów, bo nowe przepisy chronią większą część świadczenia przed zajęciem przez

Nowe dodatki dla kombatantów już od stycznia 2019 roku. Kto skorzysta?

;wózka inwalidzkiego;  sprzętu rehabilitacyjnego;  przedmiotów medycznych;  dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;  pomocy pielęgnacyjnej. Świadczenie może być jednorazowe i wynosić do 150 proc. najniższej emerytury (w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

pracy. Znaczenie mają okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

Z sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z

Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy?

otrzymują dodatków kombatanckich, ale świadczenie pieniężne w tej samej wysokości). ** Dodatek kompensacyjny – 33,3 zł miesięcznie (nie otrzymują go wdowy po żołnierzach górnikach). ** Ryczałt energetyczny (także dla wdów lub wdowców po uprawnionych). Jego wysokość to 171,41 zł. ** Nauczyciele, którzy

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

życia, oraz honoraria za działalność artystyczną lub twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Rencista powinien uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS

Z sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z

Rząd przyjął nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publ.

Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  Celem ustawy jest m.in. zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do świadczeń

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

tych świadczeń); miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego; pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny; miała przyznaną rentę socjalną; zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej

Kto ma prawo do 1000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją ponad 150 tys. Polaków

udowodnić już tylko 20 lat stażu. U mężczyzn nic się nie zmieni, nadal będzie wymagane 25 lat. Do stażu liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Powinien on uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. To też zalicza się do jego przychodu. Zmiany w rentach inwalidzkich Być może w

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne. Rencista powinien uważać na zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. To też zalicza się do jego przychodu, którego

PMR: Liczba szpitali niepublicznych sięga 560, 81% z nich ma kontrakty z NFZ

. "Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju", w Polsce działa około 560 niepublicznych szpitali liczących 5 łóżek i więcej, wyłączając szpitale o charakterze wyłącznie uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym, sanatoryjnym, opiekuńczym, leczenia

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

., gdy lekarz orzecznik kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Kto dostaje skierowanie do sanatorium Na rehabilitację prowadzoną przez Zakład

IMG do końca roku zdecyduje o dodatkowym finansowaniu, nie wyklucza giełdy

Market 2016", członkostwo w klubach fitness w kraju posiada aktualnie 7,4% osób, czyli 2,84 mln Polaków. Wskazuje to na duży potencjał wzrostu - w krajach z największą liczbą aktywnie ćwiczących osób, m.in. Holandii czy Szwecji, z usług świadczonych przez kluby, korzysta ponad 16% społeczeństwa

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Przebywanie na zwolnieniu nie jest więc związane z ograniczeniem dochodów poszkodowanego pracownika. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne. To pomoc dla

Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem. Polacy zalali ZUS wnioskami o emeryturę

;zwyrodnienie kręgosłupa”. Ale dla ZUS to o niczym nie świadczy. Na komisji mi powiedzieli, że mogę dalej pracować i renty nie dostanę. Wysłali mnie tylko za darmo na trzy tygodnie do sanatorium do Kotliny Kłodzkiej. Przez rok byłam też na świadczeniu rehabilitacyjnym. Problemy zdrowotne są też

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

odprowadzane składki, i nieskładkowe, np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym. Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Przykłady: – Pani Ewa ze Słupska pracowała 15

Nowe dodatki dla kombatantów. Niektórzy mogą liczyć na 850 zł miesięcznie

; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; zakupu przedmiotów medycznych; dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa; opłacania pomocy pielęgnacyjnej. Świadczenie może być jednorazowe i wynosić do 150 proc. najniższej emerytury (w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zdarzenia losowego, np

Komu należy się 13. pensja?

albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, – przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, – likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, – likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Przykład. Pan Jerzy, sprzedawca z Warszawy, miał zawał serca. Od dwóch miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS

Komu należy się renta

renty, coraz częściej chce, aby się leczyli. Jeszcze w 1999 r. na specjalne świadczenia rehabilitacyjne kierował 21 tys. ludzi rocznie, w 2007 r. 47 tys., a w tym roku w marcu (to najnowsze dane) już blisko 76 tys. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS-u. Dostają je

Polska Izba Ubezpieczeń: Nie ma zmowy cenowej na rynku polis OC. Branża krytykuje pomysł regulacji cen

;Zasadniczą przyczyną obecnych wzrostów cen jest znaczący i trwający od kilku lat wzrost wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin. Droższe stają się nie tylko naprawy aut czy ceny części samochodowych, ale również opieka lekarska czy rehabilitacyjna

Jak legalnie zatrudnić nianię

ubezpieczeniem wypadkowym i od pierwszego dnia ubezpieczenia przysługuje jej zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Ważne! Świadczenia te należą się niani nawet wówczas, gdy nie opłaca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy niania ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych Jeśli niania była

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

Komornicy nie lubią spraw o egzekucję alimentów, bo alimenciarze (w 95 proc. przypadków są to ojcowie) do perfekcji opanowali sztukę ukrywania dochodów i ucieczki z majątkiem. Skuteczność egzekucji tych świadczeń w Polsce nie przekracza 20 proc. Wielu rodziców nie walczy o należne im pieniądze. To

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

pomóc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych (np. zakup leków, węgla, odzieży, jedzenia), może zostać przeznaczony na organizację pogrzebu lub bilet socjalny (przejazdy środkami komunikacji miejskiej na zabiegi rehabilitacyjne lub do lekarza). Wysokość zasiłku jest uznaniowa. Może być przyznany

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

przewodniczącym Rady Fundacji Nasza Przyszłość jest o. Tadeusz Rydzyk, fundacja zebrała za 2015 rok ponad 5 mln zł. a zatrudnia 56 osób na etatach a 79 świadczy dla niej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Organizacja prowadzi m.in. Gimnazjum przy prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku, które

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

zaburzenia zachowania kosztują nas najwięcej ze wszystkich chorób, z powodu których Polacy nie chodzą do pracy. Odpowiadają za 17,4 proc. ogółu wydatków na tzw. świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (zasiłek chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne) i zostawiają w tyle choroby układu krążenia czy

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

Alimenty - statystyki są słabe W całej Polsce komornicy prowadzą 650 tys. spraw o zaległe alimenty. Każdego roku przybywa 60 tys. nowych. Z grubsza licząc, milion dzieci nie dostaje należnych im świadczeń. Nie jest to ostateczny rachunek, bo wielu rodziców nie idzie do sądu. Także dlatego, że wyrok

PZU będzie się tłumaczyło w Sejmie z podwyżek OC? Nowy pomysł posłów

posiedzenia komisji - powiedział PAP Sasin. Podwyżka OC. To nie jest zmowa cenowa Ale podwyżki to nie jest wymysł ubezpieczycieli . "Zasadniczą przyczyną obecnych wzrostów cen OC komunikacyjnego jest znaczący i trwający od kilku lat wzrost wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń na rzecz osób

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

trzeba go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT i płacić podatku. Przysługuje, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę (albo spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń), był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Wypłaca się go temu, kto pokrył

Wypadek przy pracy. I co dalej?

zatrzymać pracowników? Wynagrodzenie nie zawsze jest najważniejsze Protokół powypadkowy Protokół powypadkowy to dokument ustalający okoliczności i przyczyny wypadku. Jest podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny. Protokół musi powstać nie później niż

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

Gdańska. Miesięcznie dostaną 209,59 zł. Ważne! Osobie uprawnionej do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden z nich. – Świadczenie pieniężne otrzymają także osoby deportowane do pracy przymusowej oraz obozów pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Przysługuje ono za każdy

Uszczelniono system i jest efekt - rencistów najmniej w historii

starającego się o rentę wysyła na świadczenie rehabilitacyjne. Polaków na takich świadczeniach przybywa z każdym rokiem. 16 lat temu było na nich 21 tys. osób, w 2007 r. - 47 tys. A w tym roku w marcu - już 78 tys. Wypłacane przez państwo świadczenie rehabilitacyjne to średnio 1424 zł brutto. O jego

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

REHABILITACYJNE ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, coraz częściej chce, aby się leczyli. Jeszcze w 1999 r. na specjalne świadczenia rehabilitacyjne kierował 21 tys. osób rocznie, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w marcu (to najnowsze dane) - już blisko 76 tys. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

jest na konto ZUS po uzyskaniu indywidualnego numeru konta. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Czytaj także: Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy? Rozwiązać umowę o

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

pobierania zasiłku chorobowego i jeszcze przez trzy miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym. Szef może nas zwolnić bez wypowiedzenia dopiero po tym okresie. - Gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, korzystamy z takiej samej ochrony, jak gdybyśmy pracowali

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę Jak długo możemy chorować Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, możemy liczyć na świadczenie rehabilitacyjne, w ramach którego istniej możliwość wyjazdu

W 2017 r. ubezpieczenia OC podrożeją jeszcze o jedną trzecią

odszkodowań. Bo trzeba pamiętać, że ceny polis komunikacyjnych w Polsce są wciąż jednymi z niższych w Europie, a wypłacane klientom świadczenia coraz wyższe - zaznacza Katarzyna Borucka z towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz. Jeśli w 2016 r. stawki poszły w górę o 50 proc., to na jakie podwyżki powinniśmy

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał nam orzeczenie. Zasiłek albo renta Jeśli ktoś zachorował na chorobę zawodową, przysługuje mu: + zasiłek chorobowy, + świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a

PMR: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł w o ok. 7% rocznie do 2020 r.

świadomość zdrowotna w społeczeństwie" - czytamy w komunikacie. W dwucyfrowym tempie będą rozwijały się usługi FFS (fee-for-service, świadczenia płatne bezpośrednio z własnej kieszeni). W obliczu niedoboru podaży usług publicznej służby zdrowia i rosnących kolejek do specjalistów w ramach abonamentów

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

;likwidację limitu zwolnień podatkowych – chodzi o świadczenia z ZFŚS dla emerytów, zapomogi z tytułu zdarzeń losowych otrzymywane z ZFŚS, świadczenia od uczelni z tytułu praktyk zawodowych. Ponadto, założono poszerzenie zakresu stosowania tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Przewidziano

Gdy ZUS odbierze rentę, nikt nie jest w stanie pomóc

;Wyborczej ". Cierpi on na padaczkę pourazową, cukrzycę, niedosłuch i podwójne widzenie. Łącznie to 80-procentowy uszczerbek na zdrowiu po wypadku w lipcu 2000 r. 15 lat temu przyznano mu rentę. Ale co rusz ZUS mu ją odbierał. A potem, gdy Krzysztof wygrywał z Zakładem w sądzie, świadczenie mu

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, możemy otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, w ramach którego możemy pojechać z ZUS do sanatorium lub rehabilitować się na miejscu w systemie ambulatoryjnym – wszystko za darmo. Jeżeli stan zdrowia nie rokuje

Raz zdolny, raz niezdolny, czyli ZUS-owska kwadratura koła. "30 zł w portfelu. Z czego mam żyć?"

przez 10 lat Krzysztof dostawał z ZUS-u rentę inwalidzką. Ostatnio 1623 zł. - ZUS przyznawał mi ją na krótko, a potem przedłużał lub odbierał. Pierwszy raz straciłem świadczenie w 2004 r. Na pięć lat. Za każdym razem musiałem walczyć z ZUS-em przed sądem. Popadałem w długi, pracowałem na czarno

Sanatorium za darmo!

przesłanki do wypłacenia świadczenia rehabilitacyjnego, albo podejmuje decyzję w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Tak było z panem Franciszkiem. Od trzech miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne i czy mężczyzna nie próbuje wyłudzić

Rekordowe chorobowe. W 2017 r. poszliśmy na L4 na 229 mln dni. Najwięcej zasiłków wypłacanych jest za depresje

chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne) i zostawiają w tyle choroby układu krążenia czy choroby układu kostno-stawowego. - Co roku bardzo wzrasta liczba zwolnień w wyniku chorób psychicznych. Związane to jest często z trybem pracy, która wiąże się ze stresem. Choroby psychiczne to już są choroby

Pustki w bazie symulantów. Połowy firm nie ma w systemie e-zwolnienia

możemy się wyleczyć, i wysyła chorych na świadczenie rehabilitacyjne (maksymalnie przez 12 miesięcy). Później albo w końcu dostaniemy rentę, albo jako zdrowi wracamy do pracy. W czasie choroby dostajemy 80 proc. swojej pensji (70 proc., jeśli przebywamy w szpitalu). Pełna pensja - 100 proc. - należy się

ZUS wysyła do sanatorium. Za darmo!

wypłacenia świadczenia rehabilitacyjnego, albo podejmuje decyzję w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę. Tak było z panem Franciszkiem, który od trzech miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne i czy nie mamy do czynienia z próbą wyłudzenia

Co się należy starszym i chorym

miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej, które wypłacają różnego rodzaju zasiłki. Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, którzy nabyli już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie

Przegląd prasy

. Dziennik Gazeta Prawna --TK: ZUS nie może w nieskończoność domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego Puls Biznesu --Grupa USP Zdrowie przejęła 100% akcji polsko-szwedzkiej Grupy Naturell Gazeta Wyborcza --Borys z PFR: Najprawdopodobniej będą dwa rodzaje kont IKE - te

"DGP" : Żona posła PiS A. Hofmana zatrudniona w KGHM może mieć problemy

KGHM zwrócił się na początku października. Joanna Hofman jest zatrudniona w KGHM. W pracy nie pojawiła się od dwóch lat - w tym czasie była już na zwolnieniu chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wypoczynkowym oraz urlopie wychowawczym, z którego wróciła 4 września

Zdobycie renty w Polsce graniczy dziś z cudem, rencistów jest coraz mniej

ponad 2 mln osób. - Zastałem pod tym względem jakiś rekord świata. Liczba rencistów wrosła nagle o setki tysięcy. Rent inwalidzkich było wypłacanych prawie tyle co emerytur! Właściwie każdy mógł dostać niskie, ale pewne świadczenie - wspomina Topiński. Wystarczyło na przykład, że kogoś... bolał

"ND": Kryzys finansowy i demograficzny

gigantycznych pieniędzy na świadczenia zdrowotne, opiekuńcze i rehabilitacyjne. Tymczasem w Polsce rodzi się za mało dzieci, by te wydatki w przyszłości sfinansować.

Dla kogo emerytury częściowe [PORADNIK]

tylko i aż 10 lat (jedną trzecią z 30 lat). Jeżeli pracował krócej, np. 18 lat, to ZUS przy latach nieskładkowych dopisze maksymalnie 6 lat. Okresy nieskładkowe to m.in. czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w

Emerytury częściowe, czyli jak wcześniej odejść z pracy

m.in. pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

chorobowym. (Gdy pracowaliśmy co najmniej 6 miesięcy, rok czy kilka lat, jesteśmy chronieni przez cały czas pobierania zasiłku chorobowego i jeszcze przez 3 miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym. Szef może nas zwolnić bez wypowiedzenia dopiero po tym okresie. Oczywiście gdy nadal jesteśmy chorzy

Zasady przyznawania emerytur częściowych [PORADNIK]

mógł zaliczyć dziesięć lat. A jeśli pracował krócej, np. 18 lat, to ZUS przy latach nieskładkowych dopisze sześć lat. Okresy nieskładkowe to m.in. pobieranie zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, okres nauki w szkole wyższej na

Jak rozliczyć PIT za rok 2017

nie można też było rozliczyć się razem z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na dzieci. Wystarczyło tylko złożyć na początku stycznia wniosek do firmy, w której się pracowało, a ta gotowe rozliczenie wysyłała do urzędu skarbowego. Więcej osób niepełnosprawnych skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Można

Rehabilitacja w Polsce? Kolejki rosną, jakość spada. Resort zdrowia marnotrawi pieniądze

Badania nad sposobem zorganizowania rehabilitacji leczniczej w Polsce NIK przeprowadzał od sierpnia 2013 r. do stycznia 2014 r. Pod koniec października wydał raport, w którym nie pozostawia na tej sferze świadczeń suchej nitki. Sytuacja pacjentów się pogarsza, choć na rehabilitację idzie więcej

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych powstaje we Wrocławiu

? - Będziemy mogli świadczyć usługi nie tylko szpitalom, ale też innym klientom. Np. telewizji, telekomom. Być może znajdziemy też klientów za granicą - zapowiada Lenarczyk. Nietrudno sobie wyobrazić, że budynek, w którym magazynuje się prywatne dane milionów pacjentów, musi być pilnie strzeżony. - Ściany są