świadczenia odszkodowawcze

Małgorzata Kolińska- Dąbrowska

Koniec eldorado dla łowców nieszczęść. PiS chce ukrócić patologie w działalności kancelarii odszkodowawczych

Koniec eldorado dla łowców nieszczęść. PiS chce ukrócić patologie w działalności kancelarii odszkodowawczych

PiS skierował do Sejmu projekt ustawy, która ma uregulować działalność firm walczących o odszkodowania od ubezpieczycieli. Orędownikiem nowych przepisów jest PiS-owski senator Grzegorz Bierecki, twórca SKOK-ów. Branża zarzuca mu, że działa we własnym interesie, bo w jego grupie przedsiębiorstw są firmy ubezpieczeniowe.

Bez kancelarii odszkodowawczych ubezpieczyciele wypłacaliby poszkodowanym grosze. Zamiast 5 tys. zł wywalczył 250 tys. zł zadośćuczynienia

Towarzystwa ubezpieczeniowe lobbują za uregulowaniem działalności kancelarii odszkodowawczych. Gdyby uczciwie wypłacały należne odszkodowania, kancelarie odszkodowawcze nie miałyby klientów, a ubezpieczalnie - problemu.

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Przyjęty został jako inicjatywa ustawodawcza Senatu w października ubiegłego roku. Przedstawicielem wnioskodawców jest senator PiS Grzegorz Bierecki, twórca SKOK-ów. Projekt trafił już do Sejmu. Na razie nie wiadomo

200 tys. zł odszkodowania za tragiczny wypadek przy pracy. Poszkodowany domaga się pieniędzy wykraczających poza polisę firmy

200 tys. zł odszkodowania za tragiczny wypadek przy pracy. Poszkodowany domaga się pieniędzy wykraczających poza polisę firmy

widzi podstaw do wypłaty dalszych świadczeń – relacjonują przedstawiciele kancelarii DRB. Dlatego teraz zamierzają skierować sprawę do sądu i tam się domagać wypłaty należnego odszkodowania. – Kwota roszczenia zostanie sprecyzowana w kilku tytułach odszkodowawczych, tj. zadośćuczynienie

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

zdarzeniami, które mogą mieć miejsce po zawarciu i zatwierdzeniu przez sąd ugody, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych i roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy. "W celu uniknięcia długotrwałego sporu sądowego w treści ugody strony przyjęły, iż z tytułu

Kancelarie pod nadzorem?

Kancelarie pod nadzorem?

zamkniętą. Sprawę przejęła firma odszkodowawcza Helper, która wywalczyła dla poszkodowanej 57,2 tys. zł, nie pobierając żadnej prowizji. Ale to nie wszystko: Helper wciąż walczy w sądzie o dodatkowe świadczenia odszkodowawcze. Od nich firma odszkodowawcza pobierze już ok. 20-30 proc. prowizji. Czy to dużo

Będzie można dłużej starać się o odszkodowania za wypadki

Będzie można dłużej starać się o odszkodowania za wypadki

prowizje. Średnio ich zysk to jedna trzecia przyznanego przez sąd świadczenia. - To geneza rynku odszkodowawczego, taki biznes. Cały czas aktywnie szukamy klientów. Na palcach jednej ręki mógłbym policzyć tych, którzy zgłosili się do nas sami. Gdybym siedział i czekał, to 10 lat temu zamknąłbym ten biznes

Ursus: Nie dojdzie do sprzedaży spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

świadczeń odszkodowawczych i zwrotu jakichkolwiek kosztów, podkreślono w materiale. Umowa miała wejść w życie pod warunkiem spełnienia się do 31 marca 2019 r. wszystkich poniższych warunków: - przedłożenie przez Ursus prawomocnego postanowienia sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji

PKN Orlen 'w pewnym', bezpiecznym zakresie korzysta już z zanieczyszczonej ropy

zainfekowania, odpowiedzialności w tym zakresie, a także praw odszkodowawczych" - dodał. "Rozmawiamy z pozostałymi rafineriami oraz ze stroną rosyjską, nie mam wątpliwości, że dogadamy się i podpiszemy porozumienie, a następnie będziemy szacować koszty" - powiedział również Obajtek. Szef

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

;Wskazać należy jednak, że roszczenia odszkodowawcze przysługują wierzycielowi w trzech wypadkach. Głównie w sytuacji, gdy wykonanie zobowiązania przez dłużnika zgodnie z jego treścią jest niemożliwe. Przy takich okolicznościach roszczenie odszkodowawcze będzie występowało w zamian za świadczenie główne. Z

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

świadczenia z umowy ubezpieczenia ma cel odszkodowawczy. Jak podkreśla rzecznik finansowy, w praktyce nie do przejścia dla większości ubezpieczonych jest sam system orzekania, który obowiązuje lekarzy orzeczników ZUS i KRUS. – Na mocy tych przepisów orzeczenia wydawane są  przeważnie na czas

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r przy wzroście odszkodowań w 2018 r.

wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Rentowność rynku OC nie przekracza 3%, a ogromna presja na wzrost wypłat ze strony warsztatów naprawczych i firm odszkodowawczych, czyni rynek nieprzewidywalnym. Pomóc mogłoby np. uregulowanie zadośćuczynień, czyli świadczeń za ból i cierpienie

Akcjonariusze PGNiG zdecydują o dochodzeniu roszczeń od byłych członków zarządu

przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania, dodano w uzasadnieniu. "Na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do członków zarządu, którzy swym działaniem lub zaniechaniem mogli

Kierowcy coraz mniej płacą za polisy OC. Ale nowa wojna cenowa ubezpieczalni odbije się czkawką

Kierowcy coraz mniej płacą za polisy OC. Ale nowa wojna cenowa ubezpieczalni odbije się czkawką

polis OC jest rentowna, choć nadal nie dla wszystkich firm, a regulacje od dłuższego czasu nie powodują nagłych wzrostów kosztów świadczeń – wskazuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wypłaty odszkodowań z tytułu OC komunikacyjnego wprawdzie wciąż rosną, ale wzrosty te nie

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 13 IX ws. dochodzenia odszkodowań od byłych władz

rozliczaniu przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania, podano w uzasadnieniu projektu uchwały. "Na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do członków zarządu, którzy swym

Niezależny rzeczoznawca na koszt ubezpieczyciela. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

Niezależny rzeczoznawca na koszt ubezpieczyciela. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania

Skąd odszkodowanie za zamach terrorystyczny

Skąd odszkodowanie za zamach terrorystyczny

francuski Fundusz Gwarancyjny wypłaca też świadczenia dla poszkodowanych w atakach terrorystycznych. Tę dodatkową funkcję wprowadziła w 1986 r. ustawa o zapobieganiu terroryzmowi. Z tej ścieżki odszkodowawczej mogą skorzystać nie tylko obywatele Francji, ale też wszyscy poszkodowani i rodziny ofiar

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek - o 1,7% więcej r/r i wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 roku, co oznacza wzrost o 5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).   Zysk netto

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

praktyki szkolne. Czy młodociani pracownicy mają obowiązek świadczyć pracę? A co jeśli dziecko nie przyjdzie na zajęcia praktyczne? Czy z powodu koronawirusa pracodawca powinien usprawiedliwić nieobecności? Czy pracodawca może zwolnić młodocianego pracownika, gdy ten z powodu epidemii nie uczęszcza na

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenia usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu" - czytamy w komunikacie. O podpisaniu listu intencyjnego o podjętych negocjacjach spółka informowała pod koniec listopada.  "Treść parafowanej ugody obejmuje wzajemne

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

? Sytuacja  jest tragiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych świadczenie postojowe przysługuje w szczególności osobom prowadzącym

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Najwyższe będzie z... sądu

. Towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wypłaciło 75 tys. zł odszkodowania i przyznało 1,4 tys. zł miesięcznej renty. Ubezpieczalnia nie chciała uwierzyć, że Ola nie zauważyła, iż kobieta prowadząca samochód była pod wpływem alkoholu. Dlatego świadczenie zostało

NIK: Pozasądowe komisje medyczne nie pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań

świadczenia, które naprawiałoby poniesioną przez pacjenta szkodę. Tym samym uzyskanie przez pacjenta korzystnego dla siebie orzeczenia nie oznacza, że nie będzie musiał korzystać z dłuższej dla niego drogi sądowej. Postępowanie przed komisją, jako droga uzyskania świadczenia odszkodowawczego, nie stało się

Wypadek w pracy lub w drodze do pracy. Co się należy pracownikowi?

powypadkowego. Jest on podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny. Do protokołu załącza się komplet niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem, w tym wyjaśnienia poszkodowanego, informacje dotyczące wypadku od świadków, opinie lekarzy i innych

Hospicjum - jak się o nie starać, komu przysługuje, dla kogo jest bezpłatne?

też oświadczenie, w którym wyraża zgodę na opiekę hospicjum. Ta może trwać do pół roku, ale w razie potrzeby może zostać wydłużona. Hospicjum świadczy opiekę za darmo zarówno osobom ubezpieczonym, jak i tym, które nie są ubezpieczone. Hospicjum domowe Hospicjum domowe polega na opiece nad pacjentem w

Sąd przyznał dziesięć razy większe odszkodowanie niż Warta

zwrócił się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej Auxilia, bo pieniądze wypłacone przez Wartę nie wystarczyłyby na rehabilitację. Prawnicy współpracujący z Auxilią zażądali od Warty - ubezpieczyciela mamy poszkodowanego - kwoty 400 tys. zł zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie. Ubezpieczyciel

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC rozbudowuje sieć sprzedaży

od połowy września do naszej oferty wprowadziliśmy nowe produkty: mikrofaktoring czyli faktoring dla małych firm o obrocie rocznym ok. 0,5 mln zł oraz usługi odszkodowawcze, takie jak pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe" - powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

ma pięć dni na jego zatwierdzenie. Protokół jest dla poszkodowanego pracownika lub jego rodziny podstawą do otrzymania świadczeń odszkodowawczych. Do protokołu zespół powinien dołączyć niezbędne dokumenty związane z wypadkiem, czyli wyjaśnienia poszkodowanego, zeznania świadków, opinie lekarskie oraz

Ubezpieczenia OC były za tanie. KNF nałożył prawie 900 tys. zł kary

zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej”. To znaczy, że ubezpieczalnie dopłacały do biznesu, bo ustalone stawki nie pokrywały kosztów i wypłat odszkodowawczych. Podwyżki już rekompensują straty Nałożone na ubezpieczalnie kary dotyczą jednak praktyk

Ubezpieczyciel wypłacił 230 tys. zł. Sąd: Należy się dwa razy tyle

. zł, przyznał też odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej - 40 tys. zł dla żony i młodszego syna i 10 tys. zł dla starszego dziecka). Zdaniem poszkodowanych przyznane odszkodowanie było jednak zbyt niskie. Dlatego zwrócili się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej Auxilia (która pobiera ok

PZU: Klesyk zostaje na stanowisku, ale przed spółką nowe wyzwania

ostrożnością na 2015 rok - powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU. Powód? Odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar wypadków samochodowych i ich rodzin, które z roku na rok są coraz wyższe. A wyższe wydatki na świadczenia pociągają za sobą potrzebę utworzenia przez towarzystwa wyższych rezerw

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

znaczy nadmiernie? Gdy w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie wynosi co najmniej 2 mln zł (w okresie przejściowym w 2020 i 2021 – 5 mln zł). Przedsiębiorcy nie skaczą z radości Dużym firmom nie podoba się jednak

Chcesz wyższe odszkodowanie? Idź do sądu [Pieniądze Ekstra]

więc do kancelarii odszkodowawczej, mimo że była świadoma, że będzie musiała jej oddać ok. 20 proc. wywalczonej kwoty. - Uznaliśmy, że zadośćuczynienie w takiej kwocie nie jest adekwatne do rozmiaru doznanej krzywdy, dlatego kancelaria prawna, która z nami współpracuje, oddała sprawę do sądu - tłumaczy

Konsorcjum Arcus złożyło pozew ws. 174,11 mln zł odszkodowania od Energi

licznikowej […] zawartych w okresie od 25.08.2011 r. do 01.02.2013 r. w następstwie udzielenia przez Energa zamówienia publicznego w trybie przetargowym" - czytamy w komunikacie. Pozew formułuje zarzuty przypisujące Energa odpowiedzialność odszkodowawczą (zarówno deliktową, jak i o charakterze

Wypadek przy pracy. I co dalej?

zatrzymać pracowników? Wynagrodzenie nie zawsze jest najważniejsze Protokół powypadkowy Protokół powypadkowy to dokument ustalający okoliczności i przyczyny wypadku. Jest podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny. Protokół musi powstać nie później niż

Kto zapłaci za urwane koło z powodu dziury w drodze?

szanse na wygranie sprawy na drodze postępowania sądowego - radzi ekspertka DRB. Pamiętajmy jednak, że jeśli w uzyskaniu odszkodowania zwrócimy się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej, to wypłacanym świadczeniem będziemy musieli podzielić się z prawnikiem. To nie koniec. Odszkodowania nie dostaniemy

EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię

odszkodowawczych. EuCO nadal będzie koncentrowało się na sprawach z tytułu szkód osobowych, ale chcemy także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, w tym prowadzonych we własnym imieniu. Ten segment rynku jest dla nas perspektywiczny. Tylko w czwartym kwartale nabyliśmy 445 spraw z tytułu szkód

Kierowcy, trzymajcie się za kieszenie. Dla tych, co powodują stłuczki, ubezpieczenie OC pójdzie w górę

jednak pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie kosztuje teraz o wiele więcej niż w 2015 czy 2016 r. Co będzie wpływać na ceny w 2018 r. – Działalność kancelarii odszkodowawczych i otwieranie szkód sprzed lat względnie się ustabilizowały. Pojawiają się jednak dodatkowe rodzaje roszczeń związanych z

Energa-Operator złożył pozew wzajemny przeciwko Arcusowi, domaga się 157 mln zł

publicznego w trybie przetargowym. "Wniesienie przez Energa pozwu wzajemnego nastąpiło w związku z wcześniejszym powództwem odszkodowawczym emitenta i T-matic przeciwko Energa […] i stanowi to kolejny element wielopłaszczyznowego sporu prawnego powstałego między stronami w związku z umowami; o

KNF i UOKiK chcą ostro zabrać się do banków i ubezpieczycieli

być świadomi, że te produkty nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, jakie wynikają z niej ryzyka, jakie spoczywają na nich obowiązki oraz jakie są warunki wypłaty świadczeń. Założenia wytycznych zostaną przekazane do publicznych konsultacji, uwagi będzie można zgłaszać do 15

Przegląd informacji ze spółek

% zależny od Infoscan, zawarł z Polmedem umowę o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu, podał Infoscan. Rada nadzorcza Ciech podjęła uchwałę zatwierdzającą trzyletni długoterminowy plan motywacyjny Grupy Ciech na lata 2019-2021 dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Ciech

Prawne sztuczki łowców nieszczęść

. Sprawdź, jak się nie stać ofiarą "łowców nieszczęść". 1. Umowy z kancelarią odszkodowawczą nie podpisuj od ręki. A na pewno nie w szpitalu lub tuż po wypadku. Nie ulegaj presji wywieranej przez agenta. Pośpiech jest jego sprzymierzeńcem, a twoim wrogiem. Warto wiedzieć: jeżeli sprawa trafiła

Drogie polisy? To przez "pięciopak"

ubezpieczycielom (albo raczej w obronie klientów) krucjatę mającą na celu rzetelną wycenę szkód. Działają też sądy oraz kancelarie odszkodowawcze, które coraz skuteczniej "golą" ubezpieczycieli. Podwyższają wypłacane klientom świadczenia i przymuszają ich do wypłacania pieniędzy nawet w takich sytuacjach

Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

jedynie rozwiązanie umowy w drodze zgodnego porozumienia stron, na podstawie art. 353 (1) kc, tj. zasady swobody umów. Dopuszczalna jest również ingerencja sądu w stosunek umowny, tzw. klauzula rebus sic stantibus. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z

Odszkodowanie od PZU musiał ściągać komornik

maksymalnie rozstrzygnięcie sprawy w czasie. Pani Małgorzata zgłosiła się więc do firmy odszkodowawczej Auxilia. Sprawa trafiła do sądu. Na początku PZU wypłaciło jedynie 50 tys. zł. To było za mało i nie rekompensowało poniesionych przez panią Małgorzatę kosztów. Dopiero po apelacji sąd przyznał Oliwii 300

Za ratowanie kopalń pieniędzmi spółek prezesi mogą mieć procesy

systemu pracy (np. na sześciodniowy). O tym, jak trudno będzie dojść do porozumienia, świadczą słowa Bogusława Ziętka, szefa związku zawodowego Sierpień '80, który zasady udzielenia pomocy dla PGG odwrócił do góry nogami. Zdaniem Ziętka dopiero gdy PGE, Energa i PGNiG zainwestują 1,5 mld zł, można zacząć

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

umownych. Fakt dobrowolnego zapłacenia kary umownej przez wykonawcę może oznaczać, że zobowiązanie zostało wykonane należycie. Zastrzeżenie kary umownej może pełnić rolę odszkodowawczą, a także rolę dyscyplinującą wykonawców. Instytucja kary umownej jest regulowana w art. 483-485 Kodeksu cywilnego. W

Największe wpadki ubezpieczycieli w 2013 roku

firmie nie było w większości osób często korzystających z opieki lekarskiej, a w drugiej firmie niekorzystających); umożliwienie pracodawcom finansowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; zachęty podatkowe dla osób kupujących dodatkowe ubezpieczenia

Jak się zmienią emerytury mundurowych

których przysługują świadczenia odszkodowawcze". Przysługuje prawo wyboru emerytura lub renta inwalidzka, przy czym renta inwalidzka nie może przekraczać "maksymalnego wymiaru podstawy emerytury". - Nowy system emerytur mundurowych obejmie obowiązkowo nowych mundurowych, którzy wstąpią do

Rozdwojenie czasu na poczcie. Reklama sobie, a regulamin sobie?

niekoniecznie. Regulamin usługi "Kurier 48" stoi bowiem w sprzeczności z tym, co firma obiecuje w przekazie marketingowym. I jest to wyjątkowo bolesna sprzeczność. "Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo

Dane ofiar pilnie kupię

do świadczenia usług prawniczych nie tylko adwokatów sprawiło, że na rynku wszystkie chwyty są już dozwolone - komentuje znany łódzki adwokat Jerzy Szczepaniak. Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury: - Instytucje administrujące danymi są zobowiązane do ich ochrony. Ujawnianie ich