świadczenia odszkodowawcze

Anna Popiołek

Bez kancelarii odszkodowawczych ubezpieczyciele wypłacaliby poszkodowanym grosze. Zamiast 5 tys. zł wywalczył 250 tys. zł zadośćuczynienia

Bez kancelarii odszkodowawczych ubezpieczyciele wypłacaliby poszkodowanym grosze. Zamiast 5 tys. zł wywalczył 250 tys. zł zadośćuczynienia

Towarzystwa ubezpieczeniowe lobbują za uregulowaniem działalności kancelarii odszkodowawczych. Gdyby uczciwie wypłacały należne odszkodowania, kancelarie odszkodowawcze nie miałyby klientów, a ubezpieczalnie - problemu.

200 tys. zł odszkodowania za tragiczny wypadek przy pracy. Poszkodowany domaga się pieniędzy wykraczających poza polisę firmy

Kancelaria odszkodowawcza wywalczyła dla poszkodowanego 200 tys. zł. Chce też, by firma, w której zdarzył się wypadek, dopłaciła do odszkodowania

Kancelarie pod nadzorem?

Prowizje dochodzące do jednej trzeciej wywalczonej kwoty, przetrzymywanie odzyskanych odszkodowań czy wręcz ucieczka z pieniędzmi klienta - to główne grzechy kancelarii odszkodowawczych. Czy Rzecznik Finansowy pomoże ucywilizować działalność kancelarii?

Będzie można dłużej starać się o odszkodowania za wypadki

Będzie można dłużej starać się o odszkodowania za wypadki

prowizje. Średnio ich zysk to jedna trzecia przyznanego przez sąd świadczenia. - To geneza rynku odszkodowawczego, taki biznes. Cały czas aktywnie szukamy klientów. Na palcach jednej ręki mógłbym policzyć tych, którzy zgłosili się do nas sami. Gdybym siedział i czekał, to 10 lat temu zamknąłbym ten biznes

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

;Wskazać należy jednak, że roszczenia odszkodowawcze przysługują wierzycielowi w trzech wypadkach. Głównie w sytuacji, gdy wykonanie zobowiązania przez dłużnika zgodnie z jego treścią jest niemożliwe. Przy takich okolicznościach roszczenie odszkodowawcze będzie występowało w zamian za świadczenie główne. Z

Akcjonariusze PGNiG zdecydują o dochodzeniu roszczeń od byłych członków zarządu

przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania, dodano w uzasadnieniu. "Na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do członków zarządu, którzy swym działaniem lub zaniechaniem mogli

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 13 IX ws. dochodzenia odszkodowań od byłych władz

rozliczaniu przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania, podano w uzasadnieniu projektu uchwały. "Na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do członków zarządu, którzy swym

Skąd odszkodowanie za zamach terrorystyczny

Skąd odszkodowanie za zamach terrorystyczny

francuski Fundusz Gwarancyjny wypłaca też świadczenia dla poszkodowanych w atakach terrorystycznych. Tę dodatkową funkcję wprowadziła w 1986 r. ustawa o zapobieganiu terroryzmowi. Z tej ścieżki odszkodowawczej mogą skorzystać nie tylko obywatele Francji, ale też wszyscy poszkodowani i rodziny ofiar

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenia usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu" - czytamy w komunikacie. O podpisaniu listu intencyjnego o podjętych negocjacjach spółka informowała pod koniec listopada.  "Treść parafowanej ugody obejmuje wzajemne

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Najwyższe będzie z... sądu

. Towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wypłaciło 75 tys. zł odszkodowania i przyznało 1,4 tys. zł miesięcznej renty. Ubezpieczalnia nie chciała uwierzyć, że Ola nie zauważyła, iż kobieta prowadząca samochód była pod wpływem alkoholu. Dlatego świadczenie zostało

Sąd przyznał dziesięć razy większe odszkodowanie niż Warta

zwrócił się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej Auxilia, bo pieniądze wypłacone przez Wartę nie wystarczyłyby na rehabilitację. Prawnicy współpracujący z Auxilią zażądali od Warty - ubezpieczyciela mamy poszkodowanego - kwoty 400 tys. zł zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie. Ubezpieczyciel

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC rozbudowuje sieć sprzedaży

od połowy września do naszej oferty wprowadziliśmy nowe produkty: mikrofaktoring czyli faktoring dla małych firm o obrocie rocznym ok. 0,5 mln zł oraz usługi odszkodowawcze, takie jak pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe" - powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie

Ubezpieczenia OC były za tanie. KNF nałożył prawie 900 tys. zł kary

Ubezpieczenia OC były za tanie. KNF nałożył prawie 900 tys. zł kary

zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej”. To znaczy, że ubezpieczalnie dopłacały do biznesu, bo ustalone stawki nie pokrywały kosztów i wypłat odszkodowawczych. Podwyżki już rekompensują straty Nałożone na ubezpieczalnie kary dotyczą jednak praktyk

Ubezpieczyciel wypłacił 230 tys. zł. Sąd: Należy się dwa razy tyle

. zł, przyznał też odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej - 40 tys. zł dla żony i młodszego syna i 10 tys. zł dla starszego dziecka). Zdaniem poszkodowanych przyznane odszkodowanie było jednak zbyt niskie. Dlatego zwrócili się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej Auxilia (która pobiera ok

Chcesz wyższe odszkodowanie? Idź do sądu [Pieniądze Ekstra]

Chcesz wyższe odszkodowanie? Idź do sądu [Pieniądze Ekstra]

więc do kancelarii odszkodowawczej, mimo że była świadoma, że będzie musiała jej oddać ok. 20 proc. wywalczonej kwoty. - Uznaliśmy, że zadośćuczynienie w takiej kwocie nie jest adekwatne do rozmiaru doznanej krzywdy, dlatego kancelaria prawna, która z nami współpracuje, oddała sprawę do sądu - tłumaczy

PZU: Klesyk zostaje na stanowisku, ale przed spółką nowe wyzwania

ostrożnością na 2015 rok - powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU. Powód? Odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar wypadków samochodowych i ich rodzin, które z roku na rok są coraz wyższe. A wyższe wydatki na świadczenia pociągają za sobą potrzebę utworzenia przez towarzystwa wyższych rezerw

Konsorcjum Arcus złożyło pozew ws. 174,11 mln zł odszkodowania od Energi

licznikowej […] zawartych w okresie od 25.08.2011 r. do 01.02.2013 r. w następstwie udzielenia przez Energa zamówienia publicznego w trybie przetargowym" - czytamy w komunikacie. Pozew formułuje zarzuty przypisujące Energa odpowiedzialność odszkodowawczą (zarówno deliktową, jak i o charakterze

Kierowcy, trzymajcie się za kieszenie. Dla tych, co powodują stłuczki, ubezpieczenie OC pójdzie w górę

Kierowcy, trzymajcie się za kieszenie. Dla tych, co powodują stłuczki, ubezpieczenie OC pójdzie w górę

jednak pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie kosztuje teraz o wiele więcej niż w 2015 czy 2016 r. Co będzie wpływać na ceny w 2018 r. – Działalność kancelarii odszkodowawczych i otwieranie szkód sprzed lat względnie się ustabilizowały. Pojawiają się jednak dodatkowe rodzaje roszczeń związanych z

Energa-Operator złożył pozew wzajemny przeciwko Arcusowi, domaga się 157 mln zł

publicznego w trybie przetargowym. "Wniesienie przez Energa pozwu wzajemnego nastąpiło w związku z wcześniejszym powództwem odszkodowawczym emitenta i T-matic przeciwko Energa […] i stanowi to kolejny element wielopłaszczyznowego sporu prawnego powstałego między stronami w związku z umowami; o

Kto zapłaci za urwane koło z powodu dziury w drodze?

Kto zapłaci za urwane koło z powodu dziury w drodze?

szanse na wygranie sprawy na drodze postępowania sądowego - radzi ekspertka DRB. Pamiętajmy jednak, że jeśli w uzyskaniu odszkodowania zwrócimy się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej, to wypłacanym świadczeniem będziemy musieli podzielić się z prawnikiem. To nie koniec. Odszkodowania nie dostaniemy

KNF i UOKiK chcą ostro zabrać się do banków i ubezpieczycieli

KNF i UOKiK chcą ostro zabrać się do banków i ubezpieczycieli

być świadomi, że te produkty nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, jakie wynikają z niej ryzyka, jakie spoczywają na nich obowiązki oraz jakie są warunki wypłaty świadczeń. Założenia wytycznych zostaną przekazane do publicznych konsultacji, uwagi będzie można zgłaszać do 15

Drogie polisy? To przez "pięciopak"

Drogie polisy? To przez "pięciopak"

ubezpieczycielom (albo raczej w obronie klientów) krucjatę mającą na celu rzetelną wycenę szkód. Działają też sądy oraz kancelarie odszkodowawcze, które coraz skuteczniej "golą" ubezpieczycieli. Podwyższają wypłacane klientom świadczenia i przymuszają ich do wypłacania pieniędzy nawet w takich sytuacjach

Za ratowanie kopalń pieniędzmi spółek prezesi mogą mieć procesy

Za ratowanie kopalń pieniędzmi spółek prezesi mogą mieć procesy

systemu pracy (np. na sześciodniowy). O tym, jak trudno będzie dojść do porozumienia, świadczą słowa Bogusława Ziętka, szefa związku zawodowego Sierpień '80, który zasady udzielenia pomocy dla PGG odwrócił do góry nogami. Zdaniem Ziętka dopiero gdy PGE, Energa i PGNiG zainwestują 1,5 mld zł, można zacząć

Odszkodowanie od PZU musiał ściągać komornik

maksymalnie rozstrzygnięcie sprawy w czasie. Pani Małgorzata zgłosiła się więc do firmy odszkodowawczej Auxilia. Sprawa trafiła do sądu. Na początku PZU wypłaciło jedynie 50 tys. zł. To było za mało i nie rekompensowało poniesionych przez panią Małgorzatę kosztów. Dopiero po apelacji sąd przyznał Oliwii 300

Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

jedynie rozwiązanie umowy w drodze zgodnego porozumienia stron, na podstawie art. 353 (1) kc, tj. zasady swobody umów. Dopuszczalna jest również ingerencja sądu w stosunek umowny, tzw. klauzula rebus sic stantibus. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

umownych. Fakt dobrowolnego zapłacenia kary umownej przez wykonawcę może oznaczać, że zobowiązanie zostało wykonane należycie. Zastrzeżenie kary umownej może pełnić rolę odszkodowawczą, a także rolę dyscyplinującą wykonawców. Instytucja kary umownej jest regulowana w art. 483-485 Kodeksu cywilnego. W

Największe wpadki ubezpieczycieli w 2013 roku

firmie nie było w większości osób często korzystających z opieki lekarskiej, a w drugiej firmie niekorzystających); umożliwienie pracodawcom finansowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; zachęty podatkowe dla osób kupujących dodatkowe ubezpieczenia

Jak się zmienią emerytury mundurowych

których przysługują świadczenia odszkodowawcze". Przysługuje prawo wyboru emerytura lub renta inwalidzka, przy czym renta inwalidzka nie może przekraczać "maksymalnego wymiaru podstawy emerytury". - Nowy system emerytur mundurowych obejmie obowiązkowo nowych mundurowych, którzy wstąpią do

Rozdwojenie czasu na poczcie. Reklama sobie, a regulamin sobie?

niekoniecznie. Regulamin usługi "Kurier 48" stoi bowiem w sprzeczności z tym, co firma obiecuje w przekazie marketingowym. I jest to wyjątkowo bolesna sprzeczność. "Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo

Dane ofiar pilnie kupię

do świadczenia usług prawniczych nie tylko adwokatów sprawiło, że na rynku wszystkie chwyty są już dozwolone - komentuje znany łódzki adwokat Jerzy Szczepaniak. Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury: - Instytucje administrujące danymi są zobowiązane do ich ochrony. Ujawnianie ich