świadczenia na dziecko niepełnosprawne

PAP, is

Rafalska: kluczowe elementy projektu "Rodzina 500 plus" niezmienione

Rafalska: kluczowe elementy projektu "Rodzina 500 plus" niezmienione

Kluczowe elementy projektu "Rodzina 500 plus" nie zostały zmienione po uzgodnieniach i konsultacjach społecznych - zapewniła w czwartek szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Solidarność: kryterium dochodowe w programie 500+ zaprzecza jego powszechności

Wprowadzenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z programu 500+ zaprzecza powszechności tego rozwiązania; tylko 31 proc. rodzin otrzyma 500 zł na pierwsze dziecko - wskazuje NSZZ "Solidarność" w opinii do projektu "Rodzina 500 plus".

Ekspert: 500 zł na dziecko - niesłusznie demonizowane

500-złotowy dodatek na dziecko jest niesłusznie demonizowany w naszej debacie publicznej; jest to rozwiązanie bardzo często stosowane w Europie Zachodniej, jednak nie wystarczy - potrzebujemy kompleksowego modelu wspierania rodziny - mówi PAP ekspert ds. polityki społecznej Rafał Bakalarczyk.

Kosiniak-Kamysz: Chcemy dialogu, ale nie na ulicy

Kosiniak-Kamysz: Chcemy dialogu, ale nie na ulicy

dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem wzrosło z 820 zł do 1200 zł na rękę w tym roku. Wraz ze składkami ZUS to już 1638 zł. Od tego roku zwiększyliśmy dofinansowanie do sprzętu i turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych. Rozszerzyliśmy krąg osób

500 zł na dziecko jednak dla wszystkich? Rząd ochroni najuboższe rodziny

500 zł na dziecko jednak dla wszystkich? Rząd ochroni najuboższe rodziny

Od kwietnia PiS chce wypłacać rodzinom co miesiąc po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Uboższe rodziny, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka), dostaną zapomogę również na pierwsze dziecko. To kwota netto, po odliczeniu podatku. Jak

Rząd przyjął projekt ustawy "Rodzina 500 plus". A minister Morawiecki apeluje do bogatych

Rząd przyjął projekt ustawy "Rodzina 500 plus". A minister Morawiecki apeluje do bogatych

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

niepełnosprawnym od dzieciństwa i dostaje świadczenie, a drugiemu rodzicowi odmówią wsparcia tylko dlatego, że niepełnosprawność pojawiła się, kiedy dziecko było już pełnoletnie. Nie oznacza to jednak, że odtąd wszyscy opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą mogli żądać wyższego świadczenia. Wyrok Trybunału

Rafalska: Program 500+ wejdzie pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu

- nawet o 0,5% rocznie. Program zakłada nieopodatkowaną wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka. Nie

Jak dostać 500 zł na dziecko

Jak dostać 500 zł na dziecko

na osobę nie przekracza 800 zł, świadczenie będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko. Rodzina z pięciorgiem dzieci i z niewielkimi dochodami dostanie 2,5 tys. zł miesięcznie. Limit dochodu będzie większy w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Wtedy 500 zł na pierwsze

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

zachęcać. Dajemy rodzicom gwarancję, że gdy rozpoczną pracę, z dnia na dzień nie stracą wsparcia finansowego państwa - dodawał. Niższe, ale będzieObecnie, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Na programie nikt nie straci Resort planuje, że wszelkie prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzić ma to rozwiązanie, zakończą się w pierwszym kwartale 2016 r. Wtedy świadczenie mogłoby

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

dorosłych osób niepełnosprawnych - ocenił w uzasadnieniu orzeczenia Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. - Jeżeli rodzic zrezygnuje z zatrudnienia, by sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem będącym w wieku 30 lat, ale niepełnosprawność dziecka powstała przed 18. rokiem życia, to nabędzie

Resort pracy: Najubożsi nie zsumują zasiłków i dodatku 500 zł na dziecko

Resort pracy: Najubożsi nie zsumują zasiłków i dodatku 500 zł na dziecko

Prawdopodobnie od kwietnia 2016 roku PiS chce wypłacać rodzinom co miesiąc po 500 zł na drugie dziecko i kolejne. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł (1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), mają dostać pomoc także na pierwsze dziecko. To kwota netto, już po

Samotna matko, chcesz 500 zł? Bierz ślub i urodź dzieci

Projekt ustawy przewiduje, że pomoc państwa - 500 zł miesięcznie - będzie należała się wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dzieci. Co prawda w przepisach zrobiono ukłon wobec najuboższych: gdy dochód na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł (dziecko niepełnosprawne), to także rodziny z jednym

Ministerstwo wyjaśnia, co zrobić, aby dostać 500 zł na dziecko

Ministerstwo wyjaśnia, co zrobić, aby dostać 500 zł na dziecko

otrzyma 500 zł? Rodzice bądź opiekunowie na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Przy pierwszym dziecku obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest

Szydło o 500 złotych na dziecko: Ruszamy w kwietniu

Szydło o 500 złotych na dziecko: Ruszamy w kwietniu

i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku rodzin, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł miesięcznie (1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) świadczenie będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko. Odpowiadając na pytania internautów, premier Szydło podkreśliła, że

PiS przedstawił projekt 500 zł na drugie dziecko. Koszty: 22 mld zł rocznie

PiS przedstawił projekt 500 zł na drugie dziecko. Koszty: 22 mld zł rocznie

przekracza kwoty 800 zł, lub kwoty 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci jest dzieckiem niepełnosprawnym. Świadczenie przysługiwałoby rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Byłoby wypłacane do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. "To

500 zł na dziecko starsze niż 18 lat? Ograniczenia dla najbogatszych?

500 zł na dziecko starsze niż 18 lat? Ograniczenia dla najbogatszych?

jest naprawdę potężna pomoc, która będzie istotnym wsparciem dla rodzin wielodzietnych, dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, dla rodzin z dwójką dzieci - odpowiada Rafalska. Zobacz też: "Program 500+ jak łata. Nie rozwiązuje problemów"

Marczuk: liczymy, że samorządy zdążą przygotować się do programu 500 plus

"Rodzina 500 plus", Sejm zajmie się w tym tygodniu. Projekt wprowadza świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze

Gorsze dzieci samotnych rodziców

Gorsze dzieci samotnych rodziców

niepełnosprawnego - 1200 zł. W porządku, ale tylko do tego momentu. Potem już z założeniami projektu jest znacznie gorzej. Rząd "zapomniał", a raczej świadomie wykluczył (w kategorii pierwsze dziecko rodziny w trudnej sytuacji finansowej) niepełne rodziny z jednym dzieckiem, które tylko o parę groszy

Rafalska: ponad 2 mln polskich rodzin skorzysta z programu 500+

;. Podkreśliła, że projekt ustawy zawiera dwa elementy. Pierwszy dotyczy "pomocy państwa o charakterze socjalnym, który opiera się o wprowadzone kryterium dochodowe" i wypłacany będzie na pierwsze dziecko; ubiegać się będą o nie mogły rodziny o niskich dochodach. Drugi "element wsparcia, jest

Kowalczyk z PiS: 500 zł na dziecko - 1 marca lub 1 kwietnia 2016 r.

Kowalczyk z PiS: 500 zł na dziecko - 1 marca lub 1 kwietnia 2016 r.

, jeżeli którekolwiek z dzieci jest dzieckiem niepełnosprawnym. Program ma w założeniu zwiększyć dzietność, a w drugiej kolejności poprawić sytuację polskich rodzin. Zdaniem kandydata na ministra finansów Pawła Szałamachy, realizacja programu "500 zł na dziecko" może wymagać "pewnego

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

jednego rodzaju świadczenia dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Znikłoby także kryterium dochodowe. Zróżnicowana byłaby natomiast wysokość wsparcia, uzależniona od stopnia

Kowalczyk

, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczałby kwoty 800 zł, lub kwoty 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci jest dzieckiem niepełnosprawnym. Program ma w założeniu zwiększyć dzietność, a w drugiej kolejności poprawić sytuację polskich rodzin. Zdaniem kandydata na ministra finansów

Rafalska: program 500+ na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego

początku jest takie samo i jest szacunkowo wysokim kryterium, wynosi 800 zł lub 1200 zł, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Podkreślam, to jest wysokie kryterium, ponieważ kryteria dochodowe w świadczeniach pomocy społecznej wynoszą 514 zł - powiedziała Rafalska. Rozważenie wprowadzenia pułapu

Rafalska: wcześniejsze emerytury są możliwe od początku 2017 r.

wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko : w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Rząd przyjął projekt w poniedziałek, a Sejm ma się nim zająć we wtorek, 9

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

wcześniej było. Wkład własny wprowadzono z powodu nadużyć. Fundacje zajmujące się pomocą niepełnosprawnym alarmowały, że znajdują na internetowych aukcjach m.in. nowe wózki inwalidzkie kupione za środki z PFRON. Pytanie, czy dopłaty nie można obniżyć do 10 proc. Nawet podwyższone świadczenia nadal są niskie

Rafalska: rząd będzie mógł waloryzować świadczenia z programu 500+

na dochód. Mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na pierwsze dziecko. Wsparciem mogą być również objęte rodziny zastępcze" - napisano. O prawo do świadczeń może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny albo

500 zł na dziecko - koniec konsultacji, zmian nie ma. Negatywna opinia ministerstwa "to tylko uwagi"

na dziecko, czyli do 18. roku życia Progi dochodowe na pierwsze dziecko 800 i 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego zostały utrzymane. Pieniądze będą się należeć na dzieci do 18. roku życia, starsze, nawet jeśli będą się dalej uczyć, nie będą uprawniały do świadczenia. Zobacz też: "

Szydło: program 500+ będzie uruchomiony najpóźniej w kwietniu

Rodziny o niskich dochodach - zgodnie z projektem - będą się mogły ubiegać o 500 zł już na pierwsze dziecko. Ich dochód miesięczny nie będzie mógł być wyższy niż 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Jak mówiła szefowa rządu, "mapa drogowa programu 500

Ministerstwo Pracy: Liczymy, że samorządy zdążą przygotować się do programu 500 plus

program "Rodzina 500 plus", Sejm zajmie się w tym tygodniu. Projekt wprowadza świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), również na

"Ustawa obniżająca wiek emerytalny może wejść w życie 1 stycznia 2017 r."

dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Rząd przyjął projekt w poniedziałek, a Sejm ma się nim zająć we wtorek, 9 lutego. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2,7

Rząd plącze się w sprawie 500 zł na dziecko

, że każdy dostanie pieniądze. Rodziny biedniejsze (gdzie jest poniżej 800 zł na osobę, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 1200 zł) na pierwsze i koleje dziecko, a pozostali na drugie i kolejne. Ale w ubiegłym tygodniu premier zasugerowała, że być może bogatsi pieniędzy nie powinni dostać

Komitet Stały RM przyjął Program 500+, wypłaty mają ruszyć od 1 kwietnia

jednego dziecka zachowany został próg dochodowy w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 1 200 zł. Od drugiego i trzeciego dziecka nie ma dodatkowych kryteriów, nie będzie też obowiązku składania dodatkowych dokumentów o przychodach.  Według Rafalskiej, do

500 zł na dziecko przelewem. Zapłacą banki i supermarkety

- pomoc otrzymamy nie na każde, ale dopiero na drugie dziecko - chyba że mamy w rodzinie dziecko niepełnosprawne bądź wykazujemy niski dochód. PiS zamierza w ten sposób zrealizować dwa cele: podnieść dzietność z jednej strony, z drugiej - poprawić sytuację materialną polskich rodzin. Kontrowersyjne zapisy

GUS: w 2014 r. 10 proc. dzieci i młodzieży żyło w skrajnym ubóstwie.

ubóstwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 11 proc. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się rodziny, w których obecne było przynajmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 16 roku życia. W tej grupie wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym

Od kwietnia wypłaty 500 zł na dziecko. Samorządy kręcą nosem

niepełnosprawnego dziecka), dostaną pieniądze również na pierwsze dziecko. Jak dostać 500 zł na dziecko? Wniosek (ma być bardzo prosty) o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia, w gminie, w której mieszkamy. Będzie można go złożyć osobiście, wysłać listem poleconym

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

jest taki, że świadczenia dla osób niepełnosprawnych są sprzężone ze świadczeniami dla osób starszych. A to są bardzo duże sumy. I wreszcie po trzecie - wypadałoby powiedzieć, jak to wygląda w krajach od nas bardziej rozwiniętych - dodał Balcerowicz. Matki niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. "

CenEA: zmiany dot. "Rodzina 500+" i wyższa kwota wolna, to koszt 44,3 mld zł

w ramach programu "Rodzina 500+", który ma wejść w życie w 2016 r., rodzice otrzymają 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku rodzin, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł miesięcznie (1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

- jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; - zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły. Terminy wniosku o zasiłek? Wnioski o przyznanie świadczeń na kolejny okres zasiłkowy (który trwa od 1 listopada do 31 października) składa się od 1

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

z przeszłości. Zasiłek nieprzechodni Przykład. Pan Krzysztof opiekuje się dwojgiem niepełnosprawnych rodziców, ale zasiłek opiekuńczy pobierał tylko na matkę. Przepisy bowiem nie dopuszczają możliwości, by pobierać świadczenie na dwie osoby. 1 lipca ubiegłego roku stracił prawo do pomocy. Dwa

Toruń. Miasto zorganizuje prace społeczne dla bezrobotnych

, konserwatorskich, remontowych, pomocy kuchennej, posłańca, opieki nad dziećmi i pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zgodnie z przepisami, czas pracy uczestników wynosi do 10 godzin w tygodniu. Minimalne świadczenie dla uczestników programu do końca maja wynosić będzie 8,10 zł za godzinę pracy, a od 1 czerwca kwota

Rząd przyjął mapę drogową programu Rodzina 500+, koszt roczny 22 mld zł

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku, poinformowała premier Beata Szydło. Roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł

Alkoholikom dajcie bony, a nie 500 zł w gotówce

Apel szefa PARP-y związany jest z rządową ustawą 500 zł na dziecko. To jedna z najbardziej kosztownych obietnic PiS z kampanii wyborczej. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę (a gdzie jest dziecko niepełnosprawne - 1200 zł), dostaną 500 zł na każde dziecko. Tam, gdzie dochód

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

rodziny Elżbieta Rafalska. Co dokładnie zakłada? Rząd chce wypłacać rodzinom co miesiąc po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Uboższe rodziny, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka), dostaną pieniądze również na pierwsze dziecko. Jak złożyć

Program "Rodzina 500+" na poniedziałkowym posiedzeniu rządu

, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Świadczenie ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych. Uprawnionych do niego ma być 2 mln

Rasizm, homofobia i mizoginia w urzędzie pracy?

resortu pracy. Zapewniają, że swoje zeznania są gotowi powtórzyć w sądzie. Te są zaś spójne. Powtarzają podobne historie. Pracownik 1. - Byłem świadkiem, jak pan Kowalski twierdził, że kobiety powinny się zajmować domem i dziećmi, a nie pracą zarobkową. Twierdził, że osoby niepełnosprawne są obciążeniem

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

niego liczyć emeryci, renciści oraz te osoby, w których rodzinach ktoś już otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Jeśli matka ma świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, jej mąż nie dostanie zasiłku na zniedołężniałą matkę. Specjalnego

Kto i jak dostanie 500 zł na dziecko

dostanie 1 tys. zł, z czwórką - 1,5 tys. Dodatek dostaną też rodziny z jednym dzieckiem, ale tylko najuboższe - w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł. W rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym limit rośnie do 1,2 tys. zł. Dodatek należy się na każde dziecko do 18. roku życia; również osobie

Dziennikarz i demograf. Kolejni wiceministrowie w Ministerstwie Pracy

Marczuk będzie w nim odpowiedzialny za departament analiz ekonomicznych i prognoz oraz departament polityki rodzinnej. Jednym z najważniejszych projektów, za który ma odpowiadać, będzie program "Rodzina 500+", wprowadzający świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a dla

Minister Rafalska: dodatek 500 zł na dziecko też dla najbogatszych. I bez zmian w ulgach

dochodach - 800 zł i 1200 - jeżeli rodzina jest z dzieckiem niepełnosprawnym. Żadne inne dodatkowe kryterium nie będzie wprowadzone - podkreśliła. Minister powiedziała również, że dodatek na dziecko będzie mógł być wypłacany na konto. - Nie będzie trzeba osobiście go odbierać i stać w długiej kolejce

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

tylko dla najuboższych? - W Polsce tak. Zasiłek rodzinny i dodatki do niego dostaniemy pod warunkiem, że spełniamy kryterium dochodowe. Obecnie od 1 listopada 2012 r. do zasiłku rodzinnego uprawnione będą rodziny z dochodem: 539 zł na osobę, 623 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 620 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie przyznawane jest tylko rodzicom dziecka. Do tego dochodzi 200 zł z rządowego programu. Rodzice niepełnosprawnych dzieci wywalczyli, że świadczenie pielęgnacyjne od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

r. do 2011 r. spadła o połowę (z 5,5 mln do 2,77 mln). Obowiązujące dzisiaj kryterium to: 504 zł na osobę w rodzinie, 583 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Rządowy projekt przewidywał, że od listopada 2012 r. zasiłek miałby się należeć rodzinom z dochodem do: 539 zł na

Kosiniak-Kamysz: Będą lepsze perspektywy dla zatrudnienia

niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi całodobową opiekę. Docelowo w ciągu pięciu lat świadczenie to ma osiągnąć wysokość płacy minimalnej. Przedstawione rozwiązania przyjęła we wtorek "kierunkowo" Rada Ministrów. Teraz rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

listopada 2014 roku kryterium wzrasta i będzie wynosić 574 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko - 664 zł. Podwyżce nie ulegnie jednak sam zasiłek, dlatego osoby, które się o niego starają, dostaną tyle samo. I tak: ** na dziecko do ukończenia 5. roku życia przysługuje 77 zł

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

niepełnosprawnych żyjący ze świadczenia pielęgnacyjnego. W pierwszym kwartale tego roku już ograniczono grupę uprawnionych - należało się tylko rodzicom i opiekunom dzieci. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej twierdziło, że oni są w najtrudniejszej sytuacji, bo dziecko najczęściej nie ma żadnego dochodu, a

"DGP": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

. Znaczny wzrost zainteresowania świadczeniami pielęgnacyjnymi zanotowano wśród studentów z niepełnosprawnymi dziadkami. "Jeżeli studiują w trybie dziennym, świadczenia nie przyznajemy" - mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

zaginął. Henryk jest rencistą, ze względu na stan zdrowia nie może dorobić do skromnego świadczenia. Postanowił wystąpić o alimenty z Funduszu. Ile świadczenia dostanie na synów? Alimenty z Funduszu wynoszą tyle, ile dziecko miało dostawać od rodzica na podstawie wyroku sądu, nie więcej jednak niż 500 zł

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

podstawówce lub gimnazjum. Na dziecko niepełnosprawne - Gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne obowiązuje wyższe kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego (583 zł na osobę). Można się także ubiegać o świadczenia opiekuńcze (w tej samej instytucji, która wypłaca zasiłki rodzinne). No i stawki dodatków

Pomoc na nagły kryzys

rodzinie, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na

2 mln Polaków bierze pensję pod stołem

dziać w przypadku osób, które chcą się ubiegać o dodatek 500 zł na dziecko. To dlatego, że PiS chce, aby dodatek na pierwsze dziecko dostawały tylko najubożsi. Ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 1,2 tys. zł. - Aktualnym przykładem

Koniec eksmisji na bruk?

będzie można w Polsce nikogo eksmitować na bruk. I niech się nikt nie dziwi temu, co napisałam. W naszym kraju eksmisja na bruk jest zakazana, ale w praktyce możliwa nawet wobec niepełnosprawnych, dzieci, kobiet w ciąży czy bezrobotnych. Choć są w ustawie o ochronie praw lokatorów wymieniani jako ci

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

dochodowego dla świadczeń dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, dzisiaj to 583zł/na osobę ale od listopada 2012 r. rząd przewiduje weryfikację tej kwoty do 623 zł/na osobę. W sierpniu poznamy zweryfikowaną kwotę, gdy rząd ogłosi rozporządzenie w tej sprawie. Resort pracy i polityki społecznej w

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz - Ważne przepisy). Szykuje rewolucję w świadczeniach pielęgnacyjnych. Najprościej mówiąc, chce rozdzielić opiekunów niepełnosprawnych dzieci i opiekunów dorosłych. Dziś wszyscy mają te świadczenia bez względu na dochody. Rząd chce, by uprawnieni

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

otrzymuje wynagrodzenie lub przynajmniej spodziewa się je otrzymać. Podstawa wynosi 1960 funtów rocznie. Do tej kwoty może zostać doliczona dodatkowa. Przykładowo osoba po 25. roku życia pracująca ponad 30 godz. tygodniowo może liczyć na 810 funtów ekstra. Osoby niepełnosprawne oraz samotnie wychowujące

Pomoc dla starszych i chorych

mieszkamy lub ośrodku pomocy społecznej. Jeżeli będą potrzebne inne dokumenty, dowiemy się o tym w urzędzie. Świadczenie pielęgnacyjne Jeżeli musimy zrezygnować z pracy zarobkowej, aby zaopiekować się niepełnosprawnym rodzicem, dzieckiem albo rodzeństwem, otrzymamy świadczenie pielęgnacyjne. Wypłaca je

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

świadczenia mogli starać się o dodatkowe 100 zł. Na pierwszy kwartał tego roku rząd również wygospodarował dodatkowe pieniądze. O dodatkowe 100 zł mogli się starać pobierający świadczenie pielęgnacyjne rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Ale uwaga! Rząd planuje zmiany, które mają wejść w życie

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

), kopię dokumentu tożsamości, dane o dochodach rodziny. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności. W zależności od tego, o jakie dodatki się ubiegamy, także dodatkowe dokumenty (szczegółowe ich wykazy są na stronach ośrodków przyznających świadczenia oraz Ministerstwa Pracy i

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

pielęgnacyjne. Wyjaśnijmy więc najpierw, czym jest to świadczenie, kto i jak może je otrzymywać. Należy się ono takiej osobie, która rezygnuje z pracy, bo musi zająć się niepełnosprawną bliską osobą. Dostać je mogą: - matka lub ojciec, - opiekun faktyczny dziecka, - inne osoby, na których ciąży obowiązek

Pieniądze na dzieci

więcej). Jeśli twoje dziecko jest niepełnosprawne, zasiłek jest wypłacany przez 72 miesiące. Gdy urlop dobiegnie końca, masz do wyboru: wrócić do pracy lub z niej zrezygnować i przejść na świadczenie pielęgnacyjne (o ile dziecko nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji). Świadczenie wynosi 520 zł

Jak zachować ciągłość wypłaty świadczeń rodzinnych?

postępowania w tym zakresie. Mogą go złożyć odpowiednio: małżonkowie, rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka, osoby uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne lub inne osoby upoważnione do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Organy właściwe rozpoczęły

Na kłopoty Rzecznik Praw Obywatelskich

Art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów mówi, że "sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiet w ciąży, dzieci, niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych oraz ich opiekunów, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania

500 zł na dziecko nie dla emigrantów i alkoholików? Morawiecki dementuje, Szydło wyjaśnia

dziecko; w przypadku biedniejszych rodzin (których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko.

Pomoc dla osób starszych i chorych

pielęgnacyjne. Teraz przysługuje ono tylko rodzicom bądź opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Jeśli opiekujemy się innymi członkami rodziny, mamy prawo do zasiłku opiekuńczego. Wynosi on 520 zł, ale żeby się o niego ubiegać, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, przysługuje osobom, na których ciąży

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszej podróży pociągami

dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym zaś także zakup materiałów edukacyjnych. Kryterium dochodowe Bez względu na dochody "Wyprawka" należy się tylko uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostali mają próg dochodowy. To 539 zł netto na osobę w rodzinie (czyli

Becikowe. Znowu idą zmiany!

ustalenie takiego prawa można się starać, jeśli spełniamy kryteria dochodowe. W tej chwili to nie więcej niż 504 zł na osobę w rodzinie albo nie więcej niż 583 zł na osobę - jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. I w tym wypadku

Ochrona lokatorów nie działa

, które pozwalają eksmitować do lokali tymczasowych, a potem do schronisk dla bezdomnych także kobiety w ciąży, dzieci, obłożnie chorych, emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych czy osoby ubezwłasnowolnione. Generalnie wymienione przeze mnie

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

, korzystające z pomocy społecznej, rodzice dzieci do 6. roku życia lub dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Ustawa ma także wprowadzić nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla powracających na rynek pracy po

Alimenty dla dorosłych dzieci - kiedy się należą?

świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Należy się ono osobom do 25. roku, o ile uczą się w szkole lub szkole wyższej. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, świadczenie przysługuje bez względu na wiek. Aby dostać pieniądze z Funduszu, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto miesięcznie. Do

Zawód: pracownik socjalny

uznana za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, a często znacznym, a która nie ma uprawnień do świadczeń z ZUS, może otrzymać zasiłek stały [ok. 600 zł]. Jeżeli istnieje nawet minimalne prawdopodobieństwo, że pomoc finansowa OPS może być zmarnotrawiona, wtedy przyznajemy ją w formie niepieniężnej

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

990 zł, a w 2012 r. - 279 160 zł. Jeśli kredyt jest wyższy od limitu, odliczyć można odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi. *Ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Ulga obejmuje całą masę przeróżnych wydatków, które mają

Poprzednie zapowiedzi Tuska i ich realizacja

nakłady na żłobki i przedszkola, wydłużyć do roku urlop macierzyński, wprowadzić urlop ojcowski, podnieść progi uprawniające do pomocy dla niezamożnych rodzin z dziećmi, a teraz - po protestach opiekunów niepełnosprawnych dzieci - także przysługujące im zasiłki. Od tego roku szkolnego pierwszaki dostaną

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności. Próg dochodowy Aby dostać pieniądze z FA, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto miesięcznie

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

od zobowiązanego rodzica, jest niemożliwa. Alimenty z FA należą się dzieciom do osiemnastu lat lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, świadczenie przysługuje bez względu na wiek. W praktyce wygląda to tak

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

o wysokości dochodów. Becikowe rodzinne Rodzice o niskich dochodach mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go "becikowym rodzinnym". To świadczenie także wynosi 1000 zł i również wypłaca się je na nowo narodzone dzieci. Dostaną je osoby

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

na dziecko a podatek Czytelnik: Samotnie wychowuję niepełnosprawne dziecko, przez ostatni rok nie pracowałam. Moje jedyne dochody to alimenty na syna i świadczenia pielęgnacyjne - zasiłek pielęgnacyjny na syna. Jaki powinnam wypełnić PIT? Czy powinnam uwzględnić te kwoty z alimentów i zasiłku jako

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

odpowiednio 504 zł lub - w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego też do wniosku o te świadczenia należy dołączyć odpowiednio m.in.:- zaświadczenia o 

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

prawa do zasiłku rodzinnego w trakcie okresu zasiłkowego, mimo wcześniejszej odmowy.Nabycie lub utrata dochoduZasiłek rodzinny (a także inne świadczenia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł, a przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Becikowe według nowych zasad. Kto może się o nie starać?

niepełnosprawne) mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go "becikowym rodzinnym". To świadczenie także wynosi 1 tys. zł i też wypłaca się je na noworodki. Ale dostają je tylko osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. O ustalenie

Sala bankietowa, fryzjer, pralnia, apteka. To nie jest zwykły dom starców

- jedno- albo dwupokojowe, każde z aneksem kuchennym i łazienką - przeznaczone są wyłącznie na wynajem. - Żeby dom nie stracił charakteru - mówi Malczyk. Dzieci nie mogą w nim mieszkać. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, dla których nie ma kryterium wieku. Malczyk przekonuje rodziców dzieci

Tydzień roboczy krótszy niż zwykle

nie 4. roku życia, bez ich zgody, - młodocianych, - niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w przypadku, gdy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad niepełnosprawnym, na jego wniosek, uchyli stosowanie norm czasu pracy obowiązujących niepełnosprawnych, - pracownic w

Dopuszczalna ilość godzin nadliczbowych w roku, czyli pracownik po godzinach

. Za złamanie tego przepisu, pracodawcy grozi kara grzywny. Ponadto zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych dotyczy także pracowników niepełnosprawnych, oraz pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat 4.  

Zmiana zasad wypłacania becikowego

. Gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy to 583 zł.Pisemny wniosek o "becikowe" można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

osobę i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obecnie 504 zł i 583 zł). Dochodzenie do tego poziomu następowałoby w dwóch etapach: od 1 listopada br. - odpowiednio 539 zł i 623 zł, a od 1 listopada 2014 r. 574 zł i 664 zł. Giełda wierzytelności: Kontrahenci nie płacą na czas? Spróbuj

Alimenty dla rodziców - czy dzieci mają obowiązek je płacić?

niepełnosprawną matką. Najstarsza córka przez pewien czas pomagała, ale w końcu przestała. Średni syn przysłał kilka paczek z kawą i żelkami. Od najmłodszej córki nie było żadnego wsparcia, choć kobieta przez kilkanaście lat pomagała jej wychowywać wnuczkę. Po kilku miesiącach procesu sąd wydał wyrok. Odbyło się

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Telepraca Ostatnią nowością jest grant na telepracę. Pracodawca może otrzymać do 10 tys. zł na przygotowanie stanowiska dla zarejestrowanego bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, który będzie pracował zdalnie. To rozwiązanie dla wszystkich

Utrata pracy może wpłynąć na prawo do świadczeń rodzinnych

wielodzietnej, -> kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, * świadczenie pielęgnacyjne, ustalane jest na okres zasiłkowy . Przy czym nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego . Stanowi, o tym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery