świadczenia mundurowe

Leszek Kostrzewski

Zmiany w świadczeniach mundurowych

Zmiany w świadczeniach mundurowych

Rząd już zmniejszył mundurowym chorobowe. Teraz czas na reformę komisji lekarskich. Tymczasem policjanci szykują pozwy za brak waloryzacji.

Wielka obniżka emerytur mundurowych

Już od prawie trzech miesięcy obowiązuje ustawa, która zmniejsza emerytury mundurowych nawet do 850 zł netto. Jak się bronić przed obniżką świadczenia?

Nasi chorowici mundurowi

Gdy widzę mundurowych protestujących pod Sejmem, którzy żądają zasiłków chorobowych w wysokości 100 proc. pensji, to mam poczucie zażenowania. Mundurowi mają i tak rozbudowane przywileje, za które płacą wszyscy podatnicy, np. mogą iść na emeryturę już po 15 latach służby, ich świadczenia są wyliczane w o wiele bardziej korzystny sposób niż emerytury innych obywateli. I efektem tych patologicznych zasad są zdrowi trzydziestokilkuletni emeryci, którym państwo wypłaca miesięcznie po kilka tysięcy. W tym samym czasie np. opiekunowie osób niepełnosprawnych dostają od państwa marne gorsze.

Czy emerytury byłych funkcjonariuszy UB i SB będą zmniejszone?

jest mniejsza. Dlaczego? Za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa w latach 1944-90 emeryt ma dopisywane 0,7 proc. podstawy (czyli ostatniej pensji) zamiast 2,6 proc. (jak było jeszcze do końca 2009 r.) Nowe, niekorzystne przeliczanie emerytur dotyczy osób pobierających świadczenia z Zakładu

Sejm odrzucił wyłączenie finansowania z Funduszu Solidarnościowego

, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Z kwoty nie będą dokonywane potrącenia, nie

Sejm przyjął projekt dotyczący 13. emerytury

to świadczenie w maju 2020 r. 13. emeryturę ma otrzymać ok. 9,8 mln emerytów i rencistów i będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent

Rząd przyjął zmiany dot. zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

. Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84% oszacowano na ok. 9,6 mld zł, podano także. (ISBnews)

Prezydent podpisał ustawę o dodatkowej emeryturze

mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.  Z kwoty nie będą dokonywane potrącenia, nie będzie się jej wliczać do dochodu.  Koszt na sfinansowanie tego

Rząd przyjął nowelę o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej). Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r. Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb mundurowych

Senat przyjął ustawę o 13. świadczeniu, ale bez źródła finansowania

Demograficznej. Zgodnie z ustawą, dodatkowe świadczenie ma wynieść 1 200 zł brutto. Otrzymają je osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie

Rząd przyjął projekt dot. 13. emerytury, koszt wypłaty to 11,7 mld zł w 2020 r.

" - czytamy dalej. 13. emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Rozwiązanie będzie zastosowane do: - emerytur i rent w systemie powszechnym, - emerytur i rent rolników, - emerytur i rent służb mundurowych, - emerytur pomostowych, - świadczeń i zasiłków przedemerytalnych

Maląg: Dziś rząd zajmie się tzw. 14. emeryturą, będzie wypłacona w 2021 roku

rencistów i będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

lipca 2019 r., - 1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. * Od 1 sierpnia 2019 r. zmieni się także naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Dotyczy to emerytów i rencistów – byłych

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także. "Dodatkowo, w projektowanej ustawie

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. "Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń

MRPiPS: Koszt Emerytury+ to 10,7 mld zł rocznie, finansowanie zapewnione

, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" - wyliczyła Rafalska. Od marca br. minimalna emerytura wynosi 1 100 zł. Jak wskazuje MRPiPS, ubiegłoroczna

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i  nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" - czytamy w informacji. (ISBnews)

Rząd przyjął projekt, wprowadzający dodatek motywacyjny dla służb mundurowych

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy, którzy zamiast przejść na emeryturę, zdecydują się pozostać w służbie zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Zmiany w przepisach o emeryturach mundurowych. Policjanci, strażacy i pogranicznicy łatwiej przejdą na emeryturę

Zmiany w przepisach o emeryturach mundurowych. Policjanci, strażacy i pogranicznicy łatwiej przejdą na emeryturę

przepracowane 25 lat. Rząd PiS zmienia przepisy. Dla policjantów, którzy służą od 2013 r., nie będzie już wymogu wiekowego, a to oznacza, że na emeryturę będą mogli przechodzić np. w wieku 50 lat (jeśli się zatrudnili, gdy mieli 25 lat). Bez zmian pozostaną przepisy o sposobie wyliczania świadczenia. Mundurowi

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia

Zmiany w emeryturach mundurowych i specjalne dodatki nie wystarczają. Związkowcy chcą więcej. Czy rząd się ugnie?

Zmiany w emeryturach mundurowych i specjalne dodatki nie wystarczają. Związkowcy chcą więcej. Czy rząd się ugnie?

przepracuje 25 lat, jego emerytura wyniesie 60 proc. pensji z 10 wybranych lat pracy. Później wymiar emerytury będzie się co roku zwiększał o 3 proc. Maksymalna wysokość świadczenia nie może przekroczyć 75 proc. pensji. Postulaty związkowców Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skupiająca m.in

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia

Rząd ustępuje policjantom. Będą  odchodzić na emeryturę, mając 45 lat, i dostawać 100 proc. pensji na L4. Do tego obiecano podwyżki

Rząd ustępuje policjantom. Będą odchodzić na emeryturę, mając 45 lat, i dostawać 100 proc. pensji na L4. Do tego obiecano podwyżki

emeryturę mundurowi będą mogli odchodzić np. w wieku 45 lat (gdy zatrudnią się, mając 20 lat). Czytaj też: Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki? Obietnice sprzed wyborów spełnia Brudziński Postulaty dotyczące zwolnień lekarskich i systemu

Mundurowi znów dostaną 100 proc. pensji na L4

, a wysokość świadczenia na emeryturze zależy od ostatniej pensji. Stąd częste awanse w wojsku i policji tuż przed odejściem na emeryturę. Cywil dostanie emeryturę z tego, co sobie uzbiera. W nowym systemie państwo nie dopłaci mu ani złotówki. No i wreszcie wiek emerytalny. Mundurowi nadal mogą

Rząd przyjął projekt dot. Emerytury+, Sejm zajmie się nim na początku kwietnia

skorzysta liczna grupa uprawnionych emerytów i rencistów nie zależnie od wielkości świadczeń jaką otrzymują. Uprawnieni to niemal 10 mln osób, a dokładnie 9,8 mln osób, a koszty sfinansowania tych dodatkowych świadczeń to 10,8 mld zł. Z tego świadczenie będą mogły skorzystać osoby będące w systemie, a także

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" - czytamy dalej. Planowany łączny koszt waloryzacji planowanej od 1 marca 2019 roku wyniesie ok. 8,4 mld zł, tj. o ponad 1,5 mld zł

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

Projekt ustawy „o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” Sejm przyjął 31 lipca. Przygotowało go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wyjaśnia rząd, 500 zł świadczenia uzupełniającego będzie przeznaczone dla osób, „które

Po protestach rząd szykuje radykalne zmiany przepisów dla służb mundurowych

służby. Gdy ktoś się na to decydował, mógł liczyć na emeryturę w wysokości 40 proc. ostatniej pensji. Za każdy dodatkowy rok służby świadczenie rośnie o 2,6 proc. ostatniej pensji, a maksymalna emerytura mundurowa mogła wynieść 75 proc. ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba było przepracować 28,5 roku

MRPiPS: Emerytury i renty wzrosną o 2,98% w 2018 r.

1605,22 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS - o ok. 57,05 zł ( do 1971,51 zł z 1914,46 zł). "Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego - przy wskaźniku 102,98% - wyniesie prawie 6 mld zł. To o ok. 600 mln

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

. 6,5 mln emerytów i rencistów, w tym ok. 70 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, 100 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ok. 20 proc. świadczeniobiorców ze służb mundurowych oraz 100 proc. osób pobierających renty

Co z tą emeryturą? Zawnioskuj do ZUS o odpowiednie przeliczenie, bo możesz stracić kilkaset złotych

czerwca i przesunął go na lipiec. Tak też zrobił. Niestety, 40 tysięcy polskich emerytów mundurowych nic nie może zrobić, aby poprawić swój los. Rok temu rząd przeforsował ustawę dezubekizacyjną, obniżającą emerytury mundurowe nawet do świadczenia minimalnego – 878,12 na rękę. Ustawa ostatecznie

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.

;drugim półroczu 2013 r.; - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.); - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na

Koszt waloryzacji emerytur i rent przy wskaźniku 103,26% to 6,86 mld zł w 2019r.

, podkreśliło CIR. "Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie nie mniej niż 103,26%. Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,26%, oszacowano na ok. 6,86 mld zł" - czytamy

Dodatki dla policjantów, zmiany emerytalne u celników, koniec Biura Ochrony Rządu, dezubekizacja. Jakie zmiany dla mundurowych?

projektem zmiany ustawy. Czytaj także: Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło już 1500 skarg na obniżenie świadczeń. Większość dotyczy renty rodzinnej – wdowiej lub sierocej. Wdowy po funkcjonariuszach, którzy

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

zmianach zasad skorzysta ok. 6,4 mln emerytów i rencistów, w tym ok. 63 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, 100 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ok. 20 proc. świadczeniobiorców ze służb mundurowych oraz 100 proc. osób

Jak wygrać z dezubekizacją? Pierwsze osoby odzyskują pieniądze

przywrócenia pełnego świadczenia. Niestety, takiej informacji nie dostaliśmy – mówi Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Fikcyjne etaty Większość osób, którym przywrócono pełną emeryturę, to byli sportowcy zatrudnieni na fikcyjny etat w Milicji Obywatelskiej lub w

Projekt ustawy o 13. emeryturze w Sejmie. Kto jeszcze, oprócz emerytów, dostanie w tym roku podwyżkę?

dniu rozwiązania stosunku pracy. Od stycznia 2020 r. jest to 39000 zł Podwyżki dla emerytów. Jaka będzie waloryzacja emerytur? Co roku w marcu blisko 9,8 mln emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki

Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę po dezubekizacji?

Coraz więcej funkcjonariuszy odzyskuje pełne emerytury wcześniej zmniejszone w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Są na to cztery sposoby Sposób pierwszy – IPN To na podstawie opinii IPN o przebiegu służby obniżono świadczenia kilkudziesięciu tysiącom funkcjonariuszy do nawet 900 zł netto

Pokrzywdzeni walczą z ustawą dezubekizacyjną. Niektórym obniżono emeryturę do 880 zł. Co można zrobić?

Właśnie mija rok od obniżenia emerytur mundurowym w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Podpowiadamy, co pokrzywdzeni funkcjonariusze mogą robić, aby przywrócono im poprzednią wysokość świadczenia. Odwołania do ministra Szansą, aby mieć szybko przywróconą pełną emeryturę, jest odwołanie się do szefa

Sejm przyjął ustawę zwiększającą emerytury i renty do 1000 zł od marca 2017 r.

najniższych świadczeń do 1000 zł oznaczać będą łączny koszt w wysokości 2,52 mld zł za okres marzec-grudzień 2017 r. Waloryzację otrzyma ok. 9,3 mln osób, które pobierają emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), służb mundurowych

Nowa ustawa. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane dostaną 400 zł miesięcznie dodatku

. Polaków. Co roku na świadczenia dla nich budżet państwa będzie przeznaczał ok. 144 mln zł. Rząd tłumaczy, że wprowadzając nowe prawo, chce zadbać o „godne życie” osób, które walczyły z komunistyczną władzą, a które dziś żyją gorzej niż ich oprawcy. Obniżki emerytury dla mundurowych z PRL To

Kto ile zarobi w 2019? Zobacz, kto wywalczył większą podwyżkę

i drugim roku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, jednorazowe świadczenie w wysokości 1 tys zł. Nastąpi ponadto rozszerzenie wypłaty dodatku za wyróżniającą pracę. Taki dodatek wyniesie 200 zł dla nauczyciela kontraktowego i 400 zł dla nauczyciela mianowanego. Nauczyciel dyplomowany

Mundurowi, księża, górnicy, rolnicy już dziś mają superprzywileje emerytalne. A PiS będzie je jeszcze zwiększał. Jak?

służb mundurowych i pracowali dla wolnej Polski. Kara spotka m.in. lekarzy pracujących w szpitalach resortowych MSW, jeśli byli na etacie funkcjonariuszy. Radykalne cięcie świadczeń obejmie też renty rodzinne wypłacane np. żonie czy dzieciom po zmarłym funkcjonariuszu. Obniżonej emerytury nie będą mieli

Zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa. Do kiedy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 30

, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Co w końcu z tym zasiłkiem COVID - niektórzy pracodawcy kazali wracać do pracy od 25 maja, bo zasiłek przysługuje tylko mundurowym, rolnikom i dzieciom niepełnosprawnym. Czy to jest prawda? Czytałam rozporządzenie, że do 14

Podwyżki w budżetówce - kto może dostać większe wynagrodzenie?

609 zł więcej niż w 2016 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 597 zł” – zapewnia resort. Czytaj także: Dodatki dla policjantów, zmiany emerytalne u celników, koniec Biura Ochrony Rządu, dezubekizacja. Jakie zmiany dla mundurowych? Związki mundurowe chcą 650 zł na

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

ośrodek, w którym przebywają ich podopieczni, został zamknięty z powodu epidemii koronawirusa. O świadczenie mogą się starać także rolnicy oraz pracownicy służb mundurowych (tych ostatnich uwzględniono dopiero w drugiej „tarczy”). O zasiłek, zarówno ten zwykły, jak i specjalny, trzeba wystąpić

Waloryzacja i podniesienie emerytur i rent do 1000 zł to koszt 2,5 mld zł w 2017

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent

Qumak ma umowę z Komendą Główną Policji wartości 11 mln zł

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał umowę na mocy której przez 2 lata będzie świadczył na rzecz Komendy Głównej Policji usługi outsourcingu specjalistów IT. Wartość umowy wynosi 11 mln zł, podała spółka. Quma podkreśla, że to największy tego typu kontrakt zawarty w sektorze

Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych

będą musieli wyżyć za emeryturę minimalną – 850 zł na rękę. Czy mundurowym, którym obniżą świadczenia zabiorą też dodatek pielęgnacyjny? Nie. Funkcjonariusze nadal będą mogli pobierać dodatek pielęgnacyjny przysługujący po ukończeniu 75 lat. Ich świadczenie będzie podlegać waloryzacji. Czy wdowy

Jakie podwyżki dostaną nauczyciele, emeryci, renciści, policjanci i żołnierze. Jakie zmiany czekają ich w 2018 r. Komu odebrano przywileje

przejść na emeryturę? Kiedy pełnopłatne zwolnienia u mundurowych? Najwięcej powodów do radości mają celnicy. Od stycznia 2018 r mają bowiem takie same przywileje emerytalne jak policjanci i strażacy. I tak funkcjonariusze Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej przyjęci do pracy do końca 2012 r. mogą

Polacy i Meksykanie będą dostawać najniższe emerytury na świecie. Te kwoty nie wystarczą na życie [RAPORT OECD]

emerytalny jak mundurowi (obecna ich średnia emerytura to 3,5 tys, zł brutto) czy górnicy (4,4 tys. zł brutto). Dla "Wyborczej": dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Raport pokazuje, że świadczenia będą niewystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W odpowiedzi na

Zmiany w emeryturach mundurowych. Co zmienia ustawa dezubekizacyjna?

jednoczesnym pobieraniu świadczenia. W debatach publicznych wyrażano stanowisko, że funkcjonariusz po 20 czy 25 latach służby jest często zbyt cennym fachowcem, aby z jego wiedzy i doświadczenia rezygnować". Emerytury mundurowych - dwie grupy Mundurowi byliby podzieleni na dwie grupy: na tych, którzy

Wielka obniżka emerytur mundurowych. Dezubekizacja, czyli zero procent za każdy rok służby w organach PRL

. Emerytury mundurowych – 0 proc. za każdy rok służby w PRL Po poprawkach w Sejmie podstawa wymiaru emerytury policyjnej będzie wynosić nie, jak planowano pierwotnie, 0,5 proc., ale 0 proc. za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-90. Renty będą obniżane o 10 proc. za każdy

Policjantom nie opłaca się już chorować

sierpnia 2014 r. prawie 30 proc. mundurowych (jak podaje dzisiejsza "Rzeczpospolita" ) częściej, w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, czas spędza na służbie niż na zwolnieniu. Jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia. Bo nikomu w Polsce nie opłacało się chorować tak jak mundurowym. A

Celnicy jak policjanci: kolejna grupa zawodowa uzyska superprzywileje emerytalne. Prezydent podpisał ustawę

. Przez parlament przeszła ustawa „o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy”, która zakłada, że od stycznia 2018 r. celnicy uzyskają uprawnienia takie jak inne służby mundurowe. Ustawę podpisał już prezydent, a 5 lipca ogłoszono ją w Dzienniku Ustaw. Emerytury celników - co

Emeryci i renciści dostaną jednorazowe dodatki od 350 do 100 zł netto

Decyzję o wypłacie dodatkach świadczeń podjęła w poniedziałek Rada Ministrów. Rząd przeznaczy na nie 1,4 mld zł. Dostaną je emeryci, renciści, osoby na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS, KRUS czy służb mundurowych. Najwięcej dostaną osoby z najniższymi świadczeniami Kto dokładnie ile dostanie

Cywil z ZUS ma gorzej

pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z tego korzystają. Cywil może o takim prawie pomarzyć. Mundurowy nie płaci żadnych składek emerytalnych, a wysokość świadczenia na emeryturze zależy od ostatniej pensji. Stąd częste

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

problemu, bo wstrzymany może zostać system naboru oraz funkcjonowanie klubów pływackich. Ponadto pracę stracą i upadną firmy świadczące usługi basenowe, czyli nauka pływania, nurkowanie, zajęcia adaptacyjne, rehabilitacja w wodzie. Dotknie to również oświaty i służb mundurowych, ponieważ instruktorzy

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez ministra pracy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza świadczenia rodzicielskie, podało Centrum Informacyjne Rządu. Zgodnie z projektem, świadczenie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach, min. podwyżka to 36 zł

. mundurowych) i dodatków do świadczeń. Zmiana ma charakter incydentalny - w zasadach waloryzacji jest zachowana dotychczasowa reguła procentowego podwyższania świadczeń, z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia o kwotę 36 zł" - czytamy w komunikacie Kancelarii. W ocenie

Kruk: Informatycy i pracownicy mundurowi najlepiej zarządzają domowym budżetem

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Informatycy, finansiści i pracownicy służb mundurowych najlepiej ze wszystkich grup zawodowych w Polsce zarządzają swoim domowym budżetem. Najgorzej pod tym względem radzą sobie budowlańcy, wynika z badania "Zachowania finansowe przedstawicieli różnych

Vademecum emerytur mundurowych. Odpowiadamy na pytania o dezubekizację i obniżanie emerytur funkcjonariuszom służb PRL

osobą z niepełnosprawnością. Jako rodzina funkcjonariusza SB nie mogła dostać „zwykłej” renty, ale rentę rodzinną z „systemu mundurowego”. Teraz będzie miała obniżone świadczenie do najniższego poziomu. – Pan Leszek, oficer antyterrorysta. Przed 1990 r. był milicjantem i

Nowy pomysł na waloryzację emerytur - większość z emerytów dostanie w marcu jednakową podwyżkę: 70 zł brutto

i wszyscy pobierający świadczenia rolnicze z KRUS - mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. - Na zmianie stracić może nawet 1-2 mln osób mających emerytury górnicze i z systemu mundurowego. Tutaj bowiem emerytury są dużo wyższe niż z powszechnego systemu. Jedyna niepewność

Qumak dostarczy sprzęt IT dla Inspektoratu Uzbrojenia za 9,6 mln zł netto

infrastrukturę serwerową oraz środowisko wirtualne wraz z systemem backupu, m.in. na potrzeby budowanego właśnie w Inspektoracie systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi. "Rynek szeroko rozumianych służb mundurowych jest dla nas bardzo obiecujący, jeśli chodzi o rozwój biznesu. Mamy odpowiednie

MRPiPS: Najniższa emerytura w 2017 r. ma wynosić 1000 zł

Warszawa, 13.09.2016 (ISBnews) - Rząd proponuje by w marcu 2017 r. w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o

Rząd przyjął nowelę o waloryzacji wszystkich emerytur i rent

. Według CIR, najważniejsze zmiany to: - Wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia 'mundurowe') zostaną podniesione o 0,73%, - Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej

Rząd przyjął projekt ustawy służącej realizacji ustawy budżetowej na 2017 r.

poziomie z 2011 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych,  - Utrzymanie na poziomie z 2013 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

Obniżenie emerytur mundurowych. Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

zabezpieczenia społecznego”. Czytaj też: Wielka obniżka emerytur mundurowych Obniżka emerytur to działanie represyjne Sąd pyta: „Czy zasługuje na zaufanie prawodawca, który obniża świadczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszom, którzy wypracowali je również po 31 lipca 1990 r., w służbie

Związkowcy wysadzili zmiany w rentach mundurowych

powszechnym ubezpieczeniem rentowym" - pisał resort. Mundurowi na rencie Obecnie emeryt mundurowy może jednocześnie z emeryturą pobierać część renty. Specjalna renta (trzecia grupa) może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli inwalidztwo powstało w związku ze służbą. Takie świadczenie można dostać

Sejm przesłał projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji

rząd proponuje utrzymanie na dotychczasowym poziomie podstaw naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Analogiczne rozwiązania mają też objąć pracowników uczelni publicznych oraz

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

zł. Nowe przepisy objęły zarówno osoby, które przeszły na emeryturę po 1 lipca, jak i te, które zakończyły pracę przed upływem tej daty i są na świadczeniach ZUS, KRUS lub mundurowych. Emerytura niższa niż minimalna - nie ma egzekucji Emeryturę niższą niż minimalna pobiera obecnie blisko 200 tys

ZUS: skończyć z przywilejami

mniej przebywać na państwowych świadczeniach, grozi nam - jak w przypływie szczerości wyznał wicepremier Mateusz Morawiecki - "katastrofa". PiS ma więc poważny problem. Lubi rozdawać ponad stan. Lubi obiecywać. Gdy koalicja PO-PSL nakazała w 2013 r. nowo wstępującym do służby mundurowym

Do walki z epidemią można skierować każdego obywatela. Jak się odwołać?

zakaźne. Art. 47 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mówi, że: „Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii&rdquo

W PiS wraca pomysł równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej

świadczenie niższe od minimalnego będzie 500 tys., a w 2030 r. - ponad 650 tys. Zobacz także: Już 227 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Aż 85 proc. z nich to kobiety. Jak uzyskać emeryturę minimalną? Pusta kasa ZUS i trzy biliony złotych zobowiązań Czy równe dla wszystkich

Będą rządowe dodatki dla emerytów. Nawet 350 zł

Dodatki dostaną emeryci, renciści, osoby na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS, ale także emeryci i renciści z KRUS i ze służb mundurowych. Kto ile dostanie? - Osoby, które mają dziś do 900 zł brutto emerytury, dostaną jednorazowo 350 zł netto. - Ci, którzy dostają od 900 zł brutto do 1,1 tys

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. PiS zapowiedział reformę w programie wyborczym: „Minimalna coroczna procentowa waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł”. Gdyby obowiązywały dotychczasowe zasady zdaniem dr

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

, strażakom, żołnierzom, funkcjonariuszom BOR. Dlaczego? Bo mundurowi mają własne, niezwykle korzystne, przepisy emerytalne. tak? (Mundurowy nie płaci żadnych składek emerytalnych, a wysokość świadczenia na emeryturze zależy od ostatniej pensji. Stąd częste awanse w wojsku i policji tuż przed emeryturą, aby

Agent Tomek, wchodząc do Sejmu, nie straci emerytury

, bo mundurowi nabywają świadczenia emerytalne już po 15 latach służby). I nie musi się obawiać, że świadczenie straci. Przepisy są bowiem jasne: mundurowi (a więc m.in. policjanci, wojskowi, CBA, CBŚ, ABW), jeśli dorobią do 70 proc. średniej pensji, nie stracą z emerytury ani złotówki. Owe 70 proc. to

Ważą się losy reformy mundurówek

Spotkanie ostatniej szansy odbędzie się w kancelarii premiera. - Plan minimum to wydłużenie czasu pracy mundurowych, którzy dopiero wstąpią do służby, z 15 do 25 lat. Nie mogliby przechodzić na emeryturę przed osiągnięciem 55 lat - mówi minister Michał Boni. - Do wyliczenia świadczenia brano by pod

Więcej osób z prawem do pomostówek. Sprawdź, kto może dostać tę emeryturę

2765,31 zł brutto. Tylko w lutym 2019 r. ZUS na świadczenia wydał 76 mln zł, a w całym ubiegłym roku ok. 801 mln zł. Pomostówka tylko dla wybranych zawodów O emeryturę pomostową mogą się ubiegać osoby zatrudnione w najtrudniejszych warunkach. Ma do niej prawo 250 tys. Polaków. Trzeba spełnić wszystkie

Konsorcjum Qumaka ma umowę na sprzęt IT dla wojska za ok. 13 mln zł

będących w stanie wojny, podano również. "Zlecenia z szeroko pojętego sektora mundurowego to bardzo perspektywiczny rynek. Umowa z Inspektoratem Uzbrojenia na dostarczenie infrastruktury IT w tak krytycznym obszarze, jakim jest obronność Polski, dowodzi o naszych kompetencjach oraz wysokim

Zmiany w rentach dla mundurowych

zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych. Chodzi o wypłaty wstrzymanych emerytur mundurowych. To konsekwencja wyroku wydanego w lutym 2013 r. przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł niezgodność z Konstytucją RP przepisu dotyczącego zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń. Zmiany przewidują

Tylko do końca lutego emeryci muszą się rozliczyć z ZUS. Niewykluczone, że rząd zakaże dorabiania do emerytury i renty

brutto), to ZUS nie potrąci nam emerytury. Jeśli jednak przekroczyliśmy 70 proc. średniej pensji, Zakład potrąci część świadczenia (potrącenia będą z kolejnych otrzymywanych w 2018 r. świadczeń). Może się też jednak zdarzyć, że całkowicie stracimy emeryturę. Stanie się tak, gdy okaże się, że nasz

ZMIANY W WALORYZACJI EMERYTUR I RENT

więcej niż 2 tys. zł, nie dostaną nic. Pieniądze były przewidziane dla emerytów i rencistów z ZUS, KRUS oraz służb mundurowych, którym świadczenia wypłacają zakłady emerytalne MON czy MSWiA. Okazuje się jednak, że wypłaty dodatków prawdopodobnie nie będzie. NOWE POMYSŁY Brak jednorazowych dodatków nie

Komu należy się 13. pensja?

, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych, a także pracownicy samorządowi zatrudnieni w urzędach gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. A JAK JEST U MUNDUROWYCH? Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej przewiduje

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na gruźlicę – 270 dni. Po zakończeniu chorobowego, gdy nadal nie możemy pracować, ZUS może przyznać rentę – na stałe lub czasowo. Coraz częściej Zakład uznaje, że możemy się wyleczyć i wysyła chorych na świadczenie

Emeryci, nauczyciele, urzędnicy, mundurowi, pielęgniarki. Kto dostanie podwyżkę w 2017 roku?

państwa na rok 2017" koszty związane z przyznaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia dla sektora finansów publicznych wyniosą ok. 1,4 mld zł - napisało nam Ministerstwo Finansów. Kolejne 2,5 mld zł zarezerwowano dla 7,5 mln emerytów i rencistów na waloryzację świadczeń. Cała państwowa budżetówka

Policjanci i żołnierze będą pracowali 10 lat dłużej niż teraz

40 proc. pensji, a za każdy dodatkowy rok emerytura rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura mundurowa to 75 proc. ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba przepracować 28,5 roku. * emeryt mundurowy może dorobić, ile chce, a emerytury nie straci. Można mu zabrać najwyżej 25 proc. świadczenia.

"Polska": Kompromis w sprawie emerytur dla mundurowych

W przyszłym tygodniu ministerstwo przedstawi nowe założenia zmienionej ustawy o emeryturach mundurowych. "Polska" przypomina, że dotychczasowe propozycje przygotowane przez resort Grzegorza Schetyny wywołały ostre protesty związków zawodowych policji, straży granicznej i straży pożarnej

Zmiany w waloryzacji emerytur i rent

tys. zł (ok. 50-100 zł netto). Ci, którzy mają więcej niż 2 tys. zł, nie dostaną nic. Pieniądze były przewidziane dla emerytów i rencistów z ZUS, KRUS oraz służb mundurowych, którym świadczenia wypłacają zakłady emerytalne MON czy MSWiA. Okazuje się jednak, że wypłaty dodatków prawdopodobnie nie

Rostowski przegrał. Mundurówki w wersji light?

ostrożne - mówił chwilę później. Punktem zapalnym miały stać się mundurówki. Dziś policjanci czy żołnierze mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. Koalicja chce to zmienić. Nowe przepisy przygotowało MSW pod kierownictwem Jacka Cichockiego. Są mało radykalne. Mundurowi mieliby popracować jedynie

Jak się zmienią emerytury mundurowych

. Uwaga! Ci, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r., z MSWiA dostaną emeryturę tylko za czas służby. Za okresy pracy przed jej podjęciem (poza służbami mundurowymi) to ZUS (a nie MSWiA) wypłaci świadczenie. Maksymalna emerytura mundurowa to 75 proc. ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem, też niebędącym przedsiębiorcą, na określony zakres prac, żadna minimalna stawka nie będzie miała znaczenia. Przykład 1. Rodzeństwo – pan Adam i pani Barbara

Mundurówki zliczone - do przywilejów dopłacimy 300 mld zł

Na emerytury i renty dla żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy UOP, ABW i CBA poszło w ubiegłym roku z budżetu państwa 12,7 mld zł. To mniej więcej tyle samo co na KRUS. Tyle że z emerytur rolniczych korzysta aż 1,4 mln osób, a z mundurowych tylko 387 tys. - wynika z analiz Rady Gospodarczej

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na gruźlicę - 270. Jeśli po zakończeniu zwolnienia nadal nie jesteśmy w stanie pracować, ZUS może przyznać rentę - na stałe lub czasowo. Zamiast tego coraz częściej uznaje, że jest szansa na wyleczenie chorego i wysyła go na świadczenie

Komu opłaca się chorować

koszty reform powinni ponosić wszyscy Polacy, tylko nie oni. I podaje przykłady. Większość Polaków będzie pracować do 67. roku życia, a mundurowi tylko do 55. Emerytury cywilów będą liczone na podstawie odłożonych składek, w rezultacie ich świadczenia za 30 lat będą równe tylko jednej trzeciej pensji

Emerytury mundurowych: mundurowi dłużej w służbie

każdy następny mamy już tylko 1,3 proc. Jeszcze mniej, bo tylko 0,7 proc. dostaniemy za okres nieskładkowy w cywilu. Uwaga! Ci, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r., z MSW dostaną emeryturę tylko za czas służby. Za okresy pracy poza służbami mundurowymi to ZUS wypłaci świadczenie

"DGP": Dożywotnia renta dla policji

. Mundurowi otrzymają rentę, chociaż pracować mogą. MSWiA, które przyznaje te świadczenia, nie bierze bowiem pod uwagę zdolności do pracy, lecz do służby. A tu kryteria są zaskakujące - dodaje gazeta. Wykaz chorób i schorzeń uprawniających do renty, drastycznie różni się od tych w ZUS. Funkcjonariusz otrzyma

Wakacje z pandemią. Jak zorganizować lato dzieciom? Dyżurów w przedszkolach nie będzie

rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy. W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi” – informują przedstawiciele miasta, a

Rząd proponuje: mundurowi zostaną 25 lat w pracy

. Kolejny warunek rządu dotyczy sposobu wyliczania emerytur. - Do wyliczenia świadczenia brano by pod uwagę nie ostatni miesiąc pracy jak teraz, ale ostatnie 12 miesięcy - mówi Boni. To ważne. Dziś pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana (awans na pożegnanie). Dodatkowo mundurowi nie mogliby