świadczenia medyczne

PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wzrosły o 12% r/r do 430 mln zł w I poł.

medycznych. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika. Z raportu 'Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku' firmy Sedlak&Sedlak, dodatkowy pakiet opieki medycznej był najpowszechniejszym świadczeniem dodatkowym pożądanym przez pracowników"

PZU Zdrowie ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne

działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W ostatnich latach Grupa

Mercator Medical ma umowę z Yusen Logistics o świadczenie usług logistycznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Mercator Medical zawarł z Yusen Logistics umowę o świadczenie usług logistycznych. Przedmiotem umowy są typowe usługi związane z przyjmowaniem przesyłek kontenerowych, magazynowaniem towarów i kompletacją wysyłek. Umowa została zawarta na czas określony do 4

Asseco wdroży usługi z obszaru e-zdrowia w 4 szpitalach w woj. opolskim

Asseco Poland Jan Butkiewicz, cytowany w komunikacie. Całość inwestycji odbędzie się w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego". Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i

Rząd przyjął nowelę mającą poprawić dostęp pacjentów do wyrobów medycznych

medyczne. "Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania

Lex Med planuje uruchamianie placówek w miastach średniej wielkości

oraz świadczenia usług międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty opieki zdrowotnej. Lux Med wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie świadczenia usług szeroko pojętej opieki medycznej (w tym szpitalnej, ambulatoryjnej, badań

Medicover i KW Shelf Company 09 mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

kwietnia br. Medicover należy do grupy kapitałowej, która w Polsce prowadzi działalność w szczególności w zakresie świadczenia usług medycznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. KW Shelf Company 09 jest spółką nieprowadzącą działalności operacyjnej kontrolowana przez osobę fizyczną. (ISBnews)  

Medicover i KW Shelf Company 09 wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

kwietnia br., sprawa jest w toku. Medicover należy do grupy kapitałowej, która w Polsce prowadzi działalność w szczególności w zakresie świadczenia usług medycznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. KW Shelf Company 09 jest spółką nieprowadzącą działalności operacyjnej kontrolowana przez osobę fizyczną

Cybercom: 22,4% polskich firm medycznych wydaje na innowacje do 5% dochodów

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Sektor medyczny jest obecnie światowym liderem inwestycji w badania i rozwój, także w zakresie nowoczesnych technologii, mimo to prawie jedna czwarta (22,4%) polskich przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży medycznej wydaje na ten cel minimalną część

Rząd przyjął nowelę dot. wprowadzenia m.in. Internetowego Konta Pacjenta

Medycznej); w ramach tego dostępu zaplanowano m.in. dostęp do informacji o: receptach refundowanych, udzielonych świadczeniach, w tym wysokości środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, listach oczekujących na świadczenie, skierowaniach, zleceniach na wyroby medyczne oraz złożonych

Asseco i Medicover Polska budują platformę komunikacji z placówkami partnerskimi

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Medicover Polska i Asseco Poland rozpoczęły współpracę nad nowym modelem dostarczania świadczeń zdrowotnych. Jego celem jest budowa platformy, która usprawni komunikację i rozliczenia sieci medycznych z placówkami partnerskimi, podało Asseco. Będzie ona

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

O świadczenia rehabilitacyjne możemy się starać, gdy zachorowaliśmy lub jesteśmy na tyle wyczerpani fizycznie lub psychicznie, że nie możemy dalej pracować. Nie można go dostać od razu, gdy zachorujemy. Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (gdy jesteśmy na

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta Gabos Software - spółki zależnej Wasko - została wybrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i

Prezydent podpisał nowelę usprawniającą proces zaopatrzenia w wyroby medyczne

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez

MedApp może zostać dostawcą usług dla US Army i NATO

MedApp stał się jedynym podmiotem w Polsce mogącym świadczyć usługi dla US Army oraz struktur wojskowych NATO. Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) jest nadawany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu

DaVita złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Dravis

świadczenia usług medycznych DaVita HealthCare Partners Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zgłaszający prowadzi działalność leczniczą w zakresie dializoterapii i nefrologii. Spółka przejmowana jest wehikułem korporacyjnym z grupy kapitałowej BBraun, wykorzystanym na potrzeby zgłaszanej koncentracji

Chcesz dostać 500 plus dla niepełnosprawnych? Musisz stawić się w ZUS-ie z dowodem w ręku

Chcesz dostać 500 plus dla niepełnosprawnych? Musisz stawić się w ZUS-ie z dowodem w ręku

ZUS wydał niepełnosprawnym zaledwie 90 tys. orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dzięki temu mogą starać się o świadczenie wyrównawcze. Wnioski o zasiłki złożyło 565 tys., z czego tylko do ZUS aż 402 tys. osób. Pani Franciszka ma 83 lata. Jest wdową. Ledwie się porusza. Ma

PIU: Z prywatnych polis zdrowotnych korzystało 2,6 mln Polaków na koniec ub.r.

naszych badań wynika, że Polacy decydują się na prywatną opiekę medyczną przede wszystkim ze względu na szybszy dostęp do lekarzy. Nic w tym dziwnego, ponieważ czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne od ponad dwóch lat systematycznie rośnie. Na przełomie 2018 i 2019 r. wynosił on aż 3,8

Medicover Polska wdraża usługę mojeID, opracowaną przez KIR

potrzeb sektora usług medycznych w Polsce. Dla rozwoju tego segmentu rynku krytyczne są kwestie zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych, szczególnie w kontekście usług świadczonych online. Mamy pełną świadomość wagi tego zobowiązania. Udostępnienie usługi mojeID w Medicover Polska jest dowodem

Setareh Shamsili została nowym dyrektorem ds. medycznych (CMO) Selvity

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Selvita zatrudniła dr n. med. Setareh Shamsili na stanowisko dyrektora ds. medycznych (ang. Chief Medical Officer, CMO), podała spółka. "Cieszymy się, że dr Shamsili, która posiada bogate doświadczenie w rozwoju nowych cząsteczek o potencjale

PZU wprowadziło do sprzedaży dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

; - powiedziała prezes PZU Zdrowie Julita Czyżewska, cytowana w komunikacie. W ramach świadczeń klienci otrzymują dostęp do prywatnej opieki medycznej, obejmującej między innymi: konsultacje lekarskie, diagnostykę, rehabilitację, a także doradztwo opiekuna medycznego, który pomoże w zaplanowaniu indywidualnego

NIK: Utworzenie sieci szpitali nie poprawiło sytuacji finansowej placówek

placówka zakwalifikowana do pierwszego poziomu - Szpital w Piekarskim Centrum Medycznym (ok. 13,5 mln zł strat). NIK sprawdziła, jak system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej funkcjonował od początku swojego istnienia do końca września 2018 roku, a także jak

PIU: Prawie 60% ankietowanych zainteresowana prywatnym pakietem zdrowotnym

specjalisty, jak ma to miejsce obecnie. Zdaniem 79% badanych, konsultacje te powinny odbywać się w ciągu 7 dni" - czytamy w komunikacie. Według doradcy zarządu PIU Doroty M. Fal, Polacy nie tylko chcą brać odpowiedzialność za swoje zdrowie, ale już to robią, płacąc za prywatne świadczenia medyczne i

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Coraz więcej Polaków występuje o świadczenia rehabilitacyjne. W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób, które je pobierają, wzrosła dwukrotnie i w lutym 2019 r. było ich już 85,6 tys. Czytaj też: Składki do ZUS tylko dla chętnych? Znamy założenia projektu rzecznika przedsiębiorców. Zakład straci 6 mld

PZU Zdrowie przejęło SZOZ Multimed w Oświęcimiu

pracą personelu medycznego. Podmiot świadczy usługi zarówno komercyjnie, jak i w ramach NFZ, obsługując pacjentów indywidualnych, przedsiębiorstwa i osoby posiadające ubezpieczenia zdrowotne, podano. "W ostatnim czasie PZU Zdrowie umacnia swoją obecność w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Kilka

Braster podpisał 3-letnią umowę na dystrybucję swojego urządzenia w Indiach

siedzibą w Indiach, której wiodącym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego dla środowiska medycznego, jak i dla odbiorców detalicznych. Sprzedaż wersji profesjonalnej Braster Pro rozpoczęła się pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. i - w ocenie

Impel: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. VAT od spółki zależnej

stosowania przez spółkę zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej, świadczonych przez spółkę, podano w komunikacie. "Uchylona decyzja określała dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla spółki w podatku VAT w wysokości 14 545 tys. zł i wynikała z niewłaściwego, w ocenie UKS, zastosowania

Infoscan ma list intencyjny z bułgarskim dystrybutorem Inter Business '91

; - dodał.  Inter Business '91 Ltd. to firma medyczna z siedzibą w Sofii. Przedmiotem jej działalności jest m.in. świadczenie usług w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Bułgarii. W ostatnim roku spółka podpisała listy intencyjne m.in. z dystrybutorami z 

Setareh Shamsili została członkiem zarządu Ryvu Therapeutics

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ryvu Therapeutics (segmentu usługowego Selvity wyodrębnionego w procesie podziału spółki) powołała Setareh Shamsili, pełniącą obowiązki dyrektora ds. medycznych, do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję członka zarządu, podała spółka

Selvita Inc. ma zlecenie od Uniwersytetu Kalifornijskiego o wartości 3,3 mln USD

Instytutu Chorób Neurodegeneracyjnych UCSF w zakresie chemii medycznej, w tym syntezy chemicznej, oczyszczania, określania struktury oraz czystości związków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych" - czytamy w komunikacie. Nowe zlecenie zostało zawarte na okres trzech lat

Synektik zawarł umowy z PCZ w Otwocku o łącznej wartości 11,07 mln zł 

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Synektik podpisał trzy umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku o łącznej wartości 11 067 600 zł netto, podała spółka. Synektik dostarczy na rzecz PCZ sprzęt medyczny, będzie także odpowiedzialny za

Oferty Synektika warte 11,07 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PCZ w Otwocku

wartości złożonych ofert wynosi 11 067 600 zł netto. "Oferty spółki zostały uznane za najkorzystniejsze w oddzielnych postępowaniach na jednorazowe dostawy urządzeń medycznych dla następujących zadań: 1. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację

Microsoft: Miasto Przyszłości z rozwiązaniami dla służby zdrowia polskich firm

pacjentów. To właśnie oni powinni być w centrum cyfrowej transformacji, której celem są konkretne usprawnienia dla wszystkich. Pacjenci uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a profesjonaliści medyczni zmniejszenie poziomu biurokracji, wsparcie w codziennych

MedApp przygotowuje się do wejścia na rynki skandynawskie

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - MedApp podpisał list intencyjny z Glocal Health AB - szwedzkim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych działającym w krajach skandynawskich, podała spółka. Dzięki współpracy ze szwedzkim dystrybutorem MedApp będzie mógł rozpocząć działalność komercyjną na

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

jest spółka pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PZU Zdrowie S.A. jest podmiotem w 100% zależnym od spółki pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń. PZU Zdrowie. jest z kolei przedsiębiorcą dominującym dla części podmiotów z grupy PZU, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług

Infoscan: ScanLink Medical przeprowadzi pierwsze badania bezdechu sennego w XII

wchodzi w skład grupy kapitałowej ResMed Inc, globalnego producenta wyrobów medycznych do terapii zaburzeń oddychania podczas snu. Z kolei Dentalux zajmuje się świadczeniem usług stomatologicznych. Spółka wskazała, że dentyści coraz częściej interesują się leczeniem bezdechu sennego u swoich pacjentów

Infoscan ma list intencyjny przygotowujący do wejścia na rynek indyjski

, czego skutkiem będzie zawarcie umowy oraz rozpoczęcie badań komercyjnych w Indiach" - powiedział wiceprezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie. Boston Ivy Healthcare Solutions to firma medyczna z siedzibą w Indiach, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

pracownikom szerszy dostęp do świadczeń medycznych, stąd też rośnie popularność szerszych pakietów. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika" - powiedziała doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota M. Fal, cytowana w komunikacie. 

Selvita: Tom Coulter został dyrektorem ds. zintegrowanych projektów B+R

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Selvita zatrudniła Toma Coultera na stanowisko dyrektora ds. zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych, podała spółka. Coulter jest doświadczonym chemikiem medycznym, który m.in. przez 16 lat pracował nad odkrywaniem i rozwojem cząsteczek o działaniu

MedApp podpisał list intencyjny z Mofema ws. systemu ZuzaMED KTG

zwiększania dostępności do nowatorskich urządzeń medycznych. Korzyści płynące z wykorzystania najnowszych technologii z zakresu telemedycyny i e-zdrowia to przede wszystkim najwyższa jakość udzielanego świadczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów" - podsumował Kierepka. MedApp to notowana na NewConnect

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 26% do 2,1 mln

nowszych i droższych leków oraz innych technologii medycznych. Dodatkowo całkowicie bezpłatny i słabo regulowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej wpływa m.in. na nadmierne wykorzystywanie publicznej opieki zdrowotnej przez część pacjentów, podano także. "Mimo braku odpowiednich

Lux Med ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Magodent

konkurencji, a Lux Med będzie musiał nadal liczyć się z konkurencją dużych centrów medycznych oraz  mniejszych lecznic prywatnych" - głosi komunikat. Przejmujący przedsiębiorca wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki medycznej. Prowadzi placówki

Infoscan rozważa utworzenie spółki celowej dla działań na rynkach azjatyckich

chińskim, którzy dokonywaliby zakupu urządzenia MED Recorder oraz licencji na użytkowanie systemu telemedycznego Osascan w ramach jednorazowej opłaty. Ponadto kontrahent zobowiązał się do poszukiwania podmiotów medycznych zainteresowanych świadczeniem usług diagnostyki bezdechu z rozliczaniem się za każde

Medical Finance Group złożył do KNF prospekt zw. z ofertą publiczną akcji

oferująca pierwszy w Polsce system finansowania i płatności ratalnych za usługi medyczne świadczone przez ponad 5 tys. placówek współpracujących tj. gabinety, szpitale i kliniki.  Funkcjonuje na rynku od 2010 r. początkowo pod nazwą Ratalnie.com, a od 2012 roku jako Medical Finance Group (MFG). Jest

Spółka z grupy Nestmedic ma umowę na sprzedaż Pregnabit do szpitala w Zabrzu

;zakup urządzeń teleKTG Pregnabit oraz świadczenie usługi analizy zapisów KTG przez Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółkę zależną od Nestmedic. Potwierdza to zainteresowanie placówek medycznych rozwiązaniem oferowanym przez Nestmedic oraz stopniowy wzrost usług telemedycznych w naszym kraju, podano

NIK: Pozasądowe komisje medyczne nie pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań

określają oni, jakiej wysokości zadośćuczynienie chcieliby otrzymać. Nie ma jednak jasno określonych stawek przysługujących za dane zdarzenie medyczne. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego nie spełnia swojej funkcji, ponieważ na jego podstawie

Braster miał 5,38 mln zł straty netto, 5 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

zagraniczne. Na każdym z rynków zewnętrznych prowadzone rozmowy są na innym etapie zaawansowania – od wstępnych, do obejmujących już ustalenie szczegółów modelu biznesowego (np. sprzedaż konsumencka vs. sprzedaż do placówek medycznych, które będą świadczyć usługi kobietom) czy przygotowanie umów

TU Inter Polska liczy na kilka tys. ubezpieczonych w Inter Doktor Lex w 2019 r.

ponad 900 placówkach kontraktowych lub w dowolnej placówce wybranej przez ubezpieczonego - w ramach rozliczenia na podstawie rachunku. Zapewnia ono szereg świadczeń - od profilaktyki prozdrowotnej, poprzez leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne i laboratoryjne, wizyty domowe, pomoc medyczną w

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

nadrabiania zajęć szkolnych. W takich przypadkach przydaje się polisa NNW, która zapewnia świadczenie w razie wypadku, o ile zakres ubezpieczenia jest dobrze dobrany, a suma ubezpieczenia nie jest za niska. Ubezpieczenia NNW można kupić indywidualne albo przystąpić do grupowego ubezpieczenia w szkole. Innym

Oferta spółki zal. Wasko i Asseco Poland najkorzystniejsza w przetargu w Radomiu

zamówienia publicznegona dostawę i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 9 372 600 zł brutto. "Wartość oferty wynosi 9

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

czynsz. Renta socjalna może być orzeczona na stałe lub okresowo. O tym, jakie świadczenie zostanie przyznane, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Ocenia stopień niezdolności do pracy w oparciu o dokumenty medyczne i wyniki przeprowadzonego badania. Renta podobnie jak emerytura lub renta inwalidzka może zostać

Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

. OPZZ przygotowało nawet specjalny projekt ustawy w tej sprawie. Zdaniem związkowców prawo do pomostówek to nie przywilej, ale świadczenie, które jest przyznawane w oparciu o kryteria medyczne dla osób, które nie są w stanie fizycznie pracować do ustawowego wieku emerytalnego. Podobne postulaty ma

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

Sanatorium z ZUS. Warunki Jeżeli chcemy wyjechać do sanatorium z ZUS, musimy dodatkowo spełnić jeden z warunków. Powinniśmy: - być ubezpieczeni w ZUS, a więc pracować zawodowo, - pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, - pobierać rentę okresową (a więc przyznaną tylko na

Braster sprzedał 100 urządzeń Braster i pakietów badań na rzecz Benefit Systems

, promującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród zatrudnionych kobiet. Sprzedaż Urządzeń do Benefit potwierdza, że rynek polski otwiera się na telemedycynę i że w perspektywie kolejnych lat ta gałąź opieki medycznej może zyskiwać coraz więcej zwolenników" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż powyższych

Comarch rozpoczyna realizację projektu 'Miasto Zdrowia' w Łodzi

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Comarch rozpoczyna realizację projektu "Miasto Zdrowia" w Łodzi, podała spółka "Rusza realizacja projektu 'Miasto Zdrowia' w Łodzi. Już teraz pacjenci Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera mogą skorzystać z darmowych świadczeń

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 14% do 2,3 mln

pracodawców widzi, jak dużą wartością jest zdrowy pracownik. Warto też zwrócić uwagę, że płacone składki rosną szybciej niż liczba ubezpieczonych. To może świadczyć o zainteresowaniu szerszymi pakietami zdrowotnymi" - powiedziała doradca zarządu PIU Dorota M. Fal, cytowana w komunikacie. Badania

Amazon otworzy nowe centrum logistyczne w Okmiana k. Bolesławca

możliwości rozwoju kariery. "Nasza szybko rozwijająca się organizacja oferuje pracownikom bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, takich jak darmowy transport do pracy i z powrotem na kilkudziesięciu trasach, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz innowacyjny

BGK udzielił 140 mln zł finansowania na budowę szpitala w Żywcu

realizuje roboty budowlane. Po ich zakończeniu otworzy szpital i będzie świadczyła w nim usługi medyczne, na podstawie umowy PPP zawartej z samorządem, podano również. "Od ponad 20 lat InterHealth Canada świadczy usługi zarządzania placówkami medycznymi, zgodnie z najlepszymi standardami kanadyjskimi

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 r.

długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z ubezpieczycielami prywatnymi może przejściowo, negatywnie wpływać na wyniki finansowe grupy, jednakże - w ocenie zarządu - jest niezbędna do zrealizowania średnio i długoterminowych planów Grupy, podano także.  "Spółka jednocześnie wyjaśnia, że

PCZ wyemituje obligacje 5-letnie serii I o łącznej wartości do 50 mln zł

tworzy zintegrowaną pionowo grupę przedsiębiorstw medycznych, działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym

Biomed-Lublin rozłożył na raty niespłaconą część wierzytelności wobec PARP

warunkiem, że wszystkie należności wymagalne do dnia 30 listopada 2020 roku (w tym raty niespłaconej części wierzytelności układowej oraz świadczenia uboczne opisane w porozumieniu i aneksach) zostaną zapłacone przez Biomed bez żadnego opóźnienia, podano także. "Emitent spłacił na rzecz PARP I ratę

Neuca nabyła 100% udziałów Migmed CM, ma już sieć 42 przychodni

. z siedzibą w Wąbrzeźnie" - czytamy w komunikacie. Spółka ta obejmuje opieką zdrowotną 2,5 tys. pacjentów POZ, dodatkowo świadczy usługi specjalistyczne. "Inwestycje w podstawową opiekę medyczną to element strategii budowania przez Neuca S.A. własnej sieci przychodni lekarskich"

Centrum Medicover Stomatologia otworzyło placówkę w Gdańsku, łącznie ma 27

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Centrum Medicover Stomatologia rozpoczęło dziś działalność w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472 E, w Olivia Business Centre, w pobliżu centrum medycznego Medicover. Na Pomorzu sieć posiada obecnie 2 centra w Gdańsku i w Gdyni, a w całej Polsce obsługuje już

Jak słono nie zapłacić za leczenie podczas wakacji? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - pytania i odpowiedzi

kolejki długie. W głowach wielu może się zrodzić pytanie: czy jeśli wyrobimy EKUZ i wyjedziemy do kraju, gdzie świadczenia są na wyższym poziomie, dzięki karcie EKUZ koszty leczenia zostaną pokryte przez NFZ? Nie. EKUZ umożliwia wyłącznie skorzystanie ze świadczeń, które są "niezbędne z medycznego

Medicalgorithmics miało 4,47 mln zł zysku netto, 6,26 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

;Wpływ na spadek przychodów ma także niższa niż w poprzednim kwartale ściągalność za badania, co wynika w dużej mierze ze specyfiki rynku usług medycznych w USA. Część ubezpieczycieli prywatnych w USA stosuje model współfinansowania świadczonych usług medycznych przez pacjenta, który to jest zobowiązany

EMC Instytut Medyczny wykupi przedterminowo obligacje o wartości 7 mln zł

. Główną działalnością grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.  (ISBnews)

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

medyczną od 10. tygodnia ciąży; * akt urodzenia dziecka; * ksero dowodu osobistego; * oświadczenie obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane już wcześniej. Kosiniakowe To potoczna nazwa (od nazwiska byłego ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza) świadczenia dla

Zapisy na akcje genXone 21 XI - 20 XII, debiut na NewConnect - w I poł. 2020 r.

partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej genXone S.A., które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą

Braster rozpocznie pilotaż medyczny swojego urządzenia w Japonii w październiku

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Braster podpisał umowę z partnerem z Japonii, której przedmiotem jest przeprowadzenie pilotażu medycznego urządzenia do samodzielnego badania piersi. W kolejnym etapie Braster oczekuje wsparcia spółki w rejestracji urządzenia i wprowadzeniu produktu do

Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi

przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją, w innym celu niż udzielanie przez ten podmiot świadczenia opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto

Braster: W spółce nie nastąpiły żądne zdarzenia uzasadniające spadek kursu akcji

intensywne prace nad wejściem na rynki zagraniczne. Na każdym z wybranych rynków zewnętrznych prowadzone rozmowy są na innym etapie zaawansowania - od wstępnych, do obejmujących już ustalenie szczegółów modelu biznesowego (np. sprzedaż konsumencka vs. sprzedaż do placówek medycznych, które będą świadczyć

Rząd przyjął projektnoweli o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ

innej technologii medycznej, które nie znajdują się jednak w wykazie świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych. Przepisy takie uniemożliwiają skuteczne leczenie rzadkich chorób. Aby to zmienić wprowadzono procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. "W

Projekt ustawy o wprowadzeniu e-recepty został skierowany do Sejmu

). Ustawa ma wejść w życie po 7 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. "W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne bez dokonania badania pacjenta za

Magellan udzielił podmiotowi medycznemu pożyczki o łącznej wart. 40 mln zł

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Magellan zawarł z podmiotem medycznym cztery umowy pożyczki o tej samej wartości równej 10 mln zł, podała spółka. "Umowy te są standardową usługą świadczoną przez emitenta w ramach jego podstawowej działalności, a ich szczegółowe warunki nie odbiegają od

Medical Finance Group chce zwiększyć skalę działalności, nie wyklucza GPW

. Medical Finance Group to warszawska spółka oferująca pierwszy w Polsce system finansowania i płatności ratalnych za usługi medyczne świadczone przez ponad 5 tys. placówek współpracujących tj. gabinety, szpitale i kliniki.  Funkcjonuje na rynku od 2010 r. początkowo pod nazwą Ratalnie.com, a od 2012

Peter G. Pellerito został powołany na członka zarządu Medicalgorithmics

, czyli za zmianę modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network) oraz rozwój działalności na rynku amerykańskim. Wcześniej Peter G. Pellerito pracował m.in. w Siemens Healthcare, GE Medical Systems

genXone liczy na break-even operacyjny na przełomie 2020/2021 r. 

sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej genXone S.A., które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła o 15 r/r do 63 w II kw. 2019 r.

Capital, a także dostawcy platform SaaS dla handlu - DreamCommerce, właściciela Shoper, przez Value4Capital.  "Zaangażowanie inwestorów w spółki z branży świadczy przede wszystkim o tym, że spodziewają się one wysokich wzrostów" - wskazał Kospin.  Z raportu wynika także, że rynek M

Zadośćuczynienie za błędy medyczne

zadośćuczynienia dotyczą zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych tylko i wyłącznie w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej[i]. Wymogi formalne wniosku do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznychKażdy pacjent lub jego przedstawiciel

MedApp przeprowadził 493 komercyjne badania diagnost. w ramach CarnaLife w II-VI

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - MedApp w ramach wdrożonego systemu CarnaLife w jednostkach medycznych Intercard i CarintArt oraz działalności spółki Telemedica przeprowadził od lutego do czerwca 2018 r. 493 badania diagnostyczne, poinformowała spółka.  "Komercyjna implementacja

PIU: Polacy wydali 386,5 mln zł na zakup prywatnych polis zdrowotnych w I półr.

. Warto też zwrócić uwagę, że płacone składki rosną szybciej niż liczba ubezpieczonych. To może świadczyć o zainteresowaniu szerszymi pakietami zdrowotnymi" - powiedziała doradca zarządu PIU Dorota M. Fal, cytowana w komunikacie.  Badania przeprowadzone przez PIU we wrześniu tego roku

Grupa Magellana zawarła umowę pożyczki dla grupy medycznej na 45,7 mln zł

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Magellan oraz jego spółka zależna MEDFinance zawarły umowę pożyczki o wartości 45,67 mln zł z podmiotami z grupy kapitałowej świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, podał Magellan. "Umowa ta jest standardową usługą świadczoną przez spółkę zależną w

Asseco zinformatyzuje nowy kompleks medyczny GeoMedical w Katowicach

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę na wdrożenie Asseco Medical Management Solutions w nowopowstałym prywatnym kompleksie medycznym GeoMedical w Katowicach, podała spółka. „Dodatkowo, Asseco Data Systems będzie udostępniało serwery ze swojego centrum danych

Strata netto EMC wyniosła 5,45 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

Medyczny jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. (ISBnews)

PZU Zdrowie nabyło NZOZ Trzebinia, ma już prawie 50 placówek własnych

Polsce i świadczyć usługi dla coraz większej grupy pacjentów. Zakup spółki to kolejny element konsekwentnej realizacji strategii rozwoju PZU w obszarze zdrowia " - powiedziała prezes Julita Czyżewska, cytowana w komunikacie. NZOZ Trzebinia świadczy kompleksowe usługi zdrowotne w pięciu

PZU Zdrowie: Dwie przychodnie w Warszawie działają już z logo 'Nasze Zdrowie'

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Pierwsze dwie warszawskie przychodnie przybrało barwy i logo PZU Zdrowie, podała spółka. Planowane są dalsze prace nad oznakowaniem placówek własnych i partnerskich.  "Od początku roku barwy i logo PZU Zdrowie przybrało aż pięć placówek medycznych w

Ile żyć można uratować za 1800 zł na rękę miesięcznie? Ratownicy medyczni oflagowali karetki i rozpoczęli protest

ratownika. Wojewódzkie stacje pogotowia mają wyższe stawki (w całym kraju jest ich zaledwie 18), przyszpitalne – niższe. A od czasu, kiedy do ratownictwa medycznego dopuszczono prywatne firmy, te wygrywają przetargi, oferując stawki dumpingowe za świadczone usługi. W efekcie ratownicy zatrudniani są

Medicalgorithmics ma umowy ze spółkami z grupy Vingmed z Norwegii i Szwecji

produktów medycznych i świadczenia usług z ich wykorzystaniem. Grupa specjalizuje się między innymi w dziedzinie kardiologii i radiologii. Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia

DaVita złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia spółki Centrum Dializa II

przez DaVita sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wyłącznej kontroli nad spółką Centrum Dializa II sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu" - czytamy w komunikacie. DaVita jest spółką zależną światowego operatora w zakresie świadczenia usług medycznych DaVita HealthCare Partners Inc. z siedzibą w Stanach

NEPT Holdings z grupy Abris ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad ITP

oraz usług w obszarze komunikacji. Dominik Śliwowski jest osobą fizyczną świadczącą usługi doradztwa.  Zakres działalności 365 Giorni obejmuje świadczenie usług doradztwa technicznego. ITP sprawuje kontrolę nad grupą kapitałową prowadzącą działalność w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów

Złożono wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu

, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki

PZU Zdrowie przejęło 100% udziałów w sieci Polmedic w Radomiu

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - PZU Zdrowie przejęło lidera ochrony zdrowia w Radomiu - sieć Polmedic Sp. z o.o., nabywając 100% udziałów spółki. Polmedic prowadzi działalność w 9 lokalizacjach, w których każdego miesiąca świadczy usługi medyczne dla ponad 20 tys, pacjentów

Amazon podwyższy wynagrodzenia w Polsce od 1 września br.

świadczenia, takie jak darmowy transport, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, posiłki za 1 zł oraz innowacyjny program Postaw na Swój Rozwój, dzięki któremu pracownicy otrzymują przez ponad 4 lata dofinansowanie w wysokości do 26 tys. zł na kursy zawodowe i szkolenia"-  powiedziała

Sygnity pozwało Skarb Państwa - CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkami

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych' [...] Spółka domaga się trzech świadczeń pieniężnych z tytułu: (i) wynagrodzenia za prace wykonane i przedstawione do odbioru, których to prac zamawiający nie odebrał, (ii) pozostającej do zapłaty części wynagrodzenia za wykonane przez spółkę produkty, (iii

Pure Biologics zakończył projekt tworzenia platformy selekcji aptamerów

. oligonukleotydów rozpoznających wybrane cele molekularne - makrocząsteczki w żywym organizmie, które oddziałują z lekiem i w wyniku tej interakcji powodują pożądany efekt terapeutyczny. Uzyskane w wyniku selekcji aptamery mogą więc stanowić elementy funkcjonalne innowacyjnych leków i wyrobów medycznych, jak

INC rozpoczęło współpracę strategiczną z firmą InnerValue

public relations. Celem stron jest wspólne oferowanie usług, uzyskiwanie synergii z dotychczasowego portfolio klientów oraz rozwój i promocję platformy crowdconnect.pl, wskazano również. "Widzimy potrzebę świadczenia pełnego zakresu usług dla spółek giełdowych oraz małych i średnich firm