świadczenia kompensacyjne

Leszek Kostrzewski, Justyna Suchecka

Przez reformę edukacji Zalewskiej nauczyciele masowo uciekają na wcześniejsze emerytury. Państwo traci na tym podwójnie

Przez reformę edukacji Zalewskiej nauczyciele masowo uciekają na wcześniejsze emerytury. Państwo traci na tym podwójnie

Od kiedy minister Anna Zalewska objęła rządy i zaczęła reformować polską oświatę, dwukrotnie więcej nauczycieli odeszło na wcześniejsze emerytury. Wydatki państwa na świadczenia kompensacyjne zwiększyły się z 95 mln do ponad 200 mln zł.

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

Nauczyciele wciąż mają prawo wcześniej przejść na emeryturę. Mogą zgłosić wniosek do ZUS o tzw. świadczenie kompensacyjne.

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Nauczyciele wciąż mają prawo wcześniej przejść na emeryturę. Mogą zgłosić wniosek do ZUS o tzw. świadczenie kompensacyjne.

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia?

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia?

- kobieta, 60 lat - mężczyzna (do 31 grudnia 2008 r.), staż pracy: 20 lat - kobieta, 25 lat - mężczyzna; w tym co najmniej 15 lat w zawodzie, na pełnym etacie. I tutaj szkoła nie musi być ich ostatnim miejscem pracy. Sposób 2. Świadczenia kompensacyjne W 2009 r. zawód nauczyciela nie znalazł się (poza

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei, maszyniści, nastawniczy, kierownicy pociągu, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Również nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach, domach poprawczych. Świadczenia kompensacyjne Prawo

Jak wcześniej odejść na emeryturę

kompensacyjne Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków szkolno

Odwołaj się od decyzji ZUS

przedemerytalne. Ważne jest, aby do ZUS zgłosić się w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia z urzędu pracy. Gdy ten termin przekroczymy, o świadczeniu przedemerytalnym możemy zapomnieć. Problem z nauczycielami Do redakcji dzwonią nauczyciele z pytaniem, czy rząd zabierze im świadczenia kompensacyjne. - Słyszałem

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

. Nauczyciele i świadczenia kompensacyjne Problemy mają też osoby, które starają się o tzw. świadczenie kompensacyjne. Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego

Waloryzacja emerytur i rent 2013

procentowo Najbliższa waloryzacja, czyli ta w marcu 2013 r., będzie procentowa. Emerytury i renty zostaną zwiększone o procent, który zależy od inflacji w gospodarstwach emeryckich i od realnego wzrostu płac (co najmniej 20-proc.). Im ktoś ma większe świadczenie, tym większą podwyżkę dostanie. Rząd wraca

Sejm odrzucił wyłączenie finansowania z Funduszu Solidarnościowego

najniższej emerytury osobom pobierającym renty i emerytury w systemie powszechnym, rolniczym, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych. Według szacunków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej łączna liczba uprawnionych to 9,8 mln. Koszt na

Senat przyjął ustawę o 13. świadczeniu, ale bez źródła finansowania

emerytury osobom pobierającym renty i emerytury w systemie powszechnym, rolniczym, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 52 senatorów, nikt nie był przeciw, 45 wstrzymało się od głosu. Jak podkreślał

Prezydent podpisał ustawę o dodatkowej emeryturze

mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.  Z kwoty nie będą dokonywane potrącenia, nie będzie się jej wliczać do dochodu.  Koszt na sfinansowanie tego

Sejm przyjął projekt dotyczący 13. emerytury

strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, rent inwalidów wojennych i wojskowych. (ISBnews)  

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

pytania. Obecne przepisy o emeryturach dla nauczycieli Dziś nauczyciele, którzy do końca 2008 r. nie ukończyli 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i nie mogą udowodnić 20 lat stażu pracy, w tym 15 w oświacie, mają możliwość przejścia na emeryturę pomostową lub świadczenie kompensacyjne. Jeśli tego nie zrobią

Być może wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. A może to tylko karta przetargowa?

Być może wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. A może to tylko karta przetargowa?

lat stażu pracy, w tym 15 w oświacie - w pełnym wymiarze. Ci, którzy nie spełnili tych warunków, wciąż mogą przejść na emeryturę pomostową lub świadczenia kompensacyjne. Albo pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 4. Świadczenie kompensacyjne

Rząd przyjął projekt dot. 13. emerytury, koszt wypłaty to 11,7 mld zł w 2020 r.

, - rent socjalnych, - rent strukturalnych, - nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, - rodzicielskich świadczeń uzupełniających, - rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także. (ISBnews)  

Rząd przyjął nowelę o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" - podsumowano w materiale. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

pomostową lub świadczenie kompensacyjne. Jeśli tego nie zrobią, muszą pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Świadczenia kompensacyjne Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy oraz psychologowie, bibliotekarze

Maląg: Dziś rząd zajmie się tzw. 14. emeryturą, będzie wypłacona w 2021 roku

rencistów i będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także. "Dodatkowo, w projektowanej ustawie

MRPiPS: Koszt Emerytury+ to 10,7 mld zł rocznie, finansowanie zapewnione

, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" - wyliczyła Rafalska. Od marca br. minimalna emerytura wynosi 1 100 zł. Jak wskazuje MRPiPS, ubiegłoroczna

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jedno świadczenie przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba. Proponuje się, by

Ważne zmiany dla pracujących emerytów. Jaka pomoc z "tarcz" się należy? Czy muszą się zwolnić?

Ważne zmiany dla pracujących emerytów. Jaka pomoc z "tarcz" się należy? Czy muszą się zwolnić?

pracodawca rozwiąże z nami umowę i nie będziemy już dorabiać. Świadczenie kompensacyjne Byli nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne nie mogą dorabiać w szkole. Jeżeli się na to zdecydują, przestaną dostawać pieniądze z ZUS. Nikt nie zabroni im jednak pracować poza szkołą, np. jako tłumacz w

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i  nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" - czytamy w informacji. (ISBnews)

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

przysługuje także wtedy, jeśli osoba podejmująca się opieki ma prawo m.in. do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kwota świadczenia

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

wcześniejsza emerytura a dla kogo świadczenia kompensacyjne Świadczenie kompensacyjne jest formą wcześniejszej emerytury. Mają do niego prawo nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego

Czy możliwe jest jeszcze przejście na wcześniejszą emeryturę? Takie prawo mają nauczyciele, tancerki, maszyniści. A inni?

lat (kobieta/mężczyzna);  pracować choć jeden dzień przed 1999 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;  rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą.  Nauczycielom przysługuje też prawo do świadczeń kompensacyjnych. Po pierwsze, muszą spełnić warunek stażowy - 30 lat okresów

Ważne zmiany dla emerytów z kolejnych rządowych "tarcz antykryzysowych"

wykonywania tej pracy przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej albo prawa i wysokości emerytury górniczej, pod warunkiem kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz pod warunkiem wykonywania tej pracy w

Dorabianie do emerytury. Kiedy można stracić świadczenie z ZUS?

emeryturę pomostową. Jeżeli więc odeszliśmy w marcu 2019 r., o przeliczenie możemy wystąpić w styczniu lub lutym 2020 r. O przeliczenie możemy wystąpić wcześniej, gdy pracodawca rozwiąże z nami umowę i nie będziemy już dorabiać. Świadczenie kompensacyjne Byli nauczyciele pobierający świadczenia

Emerytury. Nauczyciele, osoby na pomostówkach i świadczeniach przedemerytalnych mogą mieć problem

świadczeniach kompensacyjnych. Wszyscy oni do ustawowej emerytury będą musieli pracować dłużej, nawet po obniżeniu wieku emerytalnego. – Chyba że sami złożą wniosek, że chcą skorzystać z ustawy obniżającej wiek i przejść na ustawową emeryturę wcześniej. Kto jednak wniosku o emeryturę w obniżonym wieku nie

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" - czytamy dalej. Planowany łączny koszt waloryzacji planowanej od 1 marca 2019 roku wyniesie ok. 8,4 mld zł, tj. o ponad 1,5 mld zł

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

pracy. „Z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19 okresy postoju podlegają uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej albo prawa i wysokości emerytury

"Mam prawo do emerytury z ZUS i KRUS. Czy to oznacza, że dostanę dwie trzynaste emerytury?". Odpowiedzi na najważniejsze pytania

i renciści dostaną trzynastkę? Dodatkowe świadczenie dostanie 9,8 mln Polaków. Oprócz ok. 5 mln emerytów będą to renciści – w tym 285 tys. rencistów socjalnych, ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz osoby na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

;nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych; - okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; - rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w

Rząd przyjął projekt ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, koszt: 1,4 mld zł

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r

Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym

świadczenia kompensacyjne w 2016 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 do 17 proc. Na zmianie skorzystało ok. 25 mln Polaków, w tym 9 mln emerytów, rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Emeryci z minimalnym świadczeniem – 1100 zł brutto (ok. 900 zł netto) &ndash

Ile będzie kosztować państwo dodatkowa emerytura obiecana przez PiS? Wyliczyliśmy. Ponad 7,2 mld zł

wszystkich emerytów. Będzie wynagrodzeniem wszystkich trudów dla tej grupy wiekowej - dodała przy entuzjastycznie reagującej sali wicepremier Beata Szydło. Obietnica to nie - jak sugerował Kaczyński - klasyczna 13. emerytura (wtedy trzeba by wypłacić każdemu emerytowi dodatkowe świadczenie w takiej wysokości

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie nie przysługuje za okresy, w których ubezpieczony

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

zatrudni. Można też oczywiście zwolnić się u dotychczasowego pracodawcy, wystąpić o emeryturę z ZUS i zatrudnić się u kogoś innego. Nie złożysz, nie przejdziesz Niektórzy, np. nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych, wbrew obietnicom rządu, chcąc szybciej przejść na ustawową emeryturę, będą musieli

MRPiPS: 6,5 mln emerytów i rencistów otrzyma do 400 zł dodatku

, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., podano także.  "Wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia: - 400 zł przy świadczeniu do 900 zł, - 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, - 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

także wtedy, jeśli osoba podejmująca się opieki ma prawo m.in. do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

Jakie będą podwyżki emerytur i rent. O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżek, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Po

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

mln rencistów (w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Pieniądze dostaną też osoby na świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach przedemerytalnych, świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach pomostowych. Prawo do dodatku będą mieli seniorzy ze wszystkich zakładów emerytalnych – z ZUS, KRUS

Przechodzisz na emeryturę? Do obiegu weszły nowe legitymacje

niewidzącym. Nowa legitymacja nie ma już pola „numer świadczenia”, zastąpiło je pole „rodzaj świadczenia”, gdzie będzie podane czy pobieramy emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Czy można używać starych legitymacji? - Stare legitymacje zachowują ważność i nie

Ile naprawdę wyniesie 13. emerytura? Od 1100 zł z ZUS będą odliczone podatek dochodowy i składka zdrowotna

Pieniądze ma dostać ponad 9 mln 720 tys. Polaków, w tym ok. 6,9 mln emerytów i 2,6 mln rencistów (w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Pieniądze dostaną też osoby na świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach przedemerytalnych, świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach pomostowych. Koszt? Ponad

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do

Milion osób z dłuższą ochroną przedemerytalną. Kiedy można zwolnić emeryta i ile można dorobić do emerytury?

emerytury wcześniejszej na zwykłą będzie korzystne dla emerytów pracujących. Na pomostówkach czy świadczeniach kompensacyjnych obowiązują limity w dorabianiu. Jeśli przekroczymy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca – 3047 zł brutto), świadczenie zostanie zmniejszone. Jeśli przekroczymy

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; *pobiera już specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Czytaj też: Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów Małżonkowie, dzieci, rodzice W szczególności prawo do renty wdowiej przysługuje: – dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia, a jeśli się uczą &ndash

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

mln emerytów, rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Koszt dla budżetu to ok. 10 mld zł. Zmiany mają wejść w życie jeszcze przed wyborami, a więc 1 października 2019 r., choć pierwotnie miał być to styczeń 2020 r. Od kiedy niższy PIT Obniżka

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renty nie dostanie osoba, która: – jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha

Waloryzacja emerytur 2020. Nowe zasady, według których wzrosną emerytury i renty

Co roku w marcu blisko 9,8 mln emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego

Nowe dodatki dla kombatantów już od stycznia 2019 roku. Kto skorzysta?

Dodatkowe świadczenia zostaną wprowadzone dzięki nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przepisy wejdą w życie od stycznia 2019 r. Żołnierze Na pomoc będą mogli liczyć m.in. żołnierze:  zastępczej służby wojskowej

Projekt ustawy o 13. emeryturze w Sejmie. Kto jeszcze, oprócz emerytów, dostanie w tym roku podwyżkę?

dniu rozwiązania stosunku pracy. Od stycznia 2020 r. jest to 39000 zł Podwyżki dla emerytów. Jaka będzie waloryzacja emerytur? Co roku w marcu blisko 9,8 mln emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki

ZUS co miesiąc wypłaca mu 12 gr emerytury, ale trzynastkę będzie miał taką jak wszyscy

JAKIE ZMIANY W EMERYTURACH Od 1 marca ruszyła coroczna waloryzacja dla 9 mln emerytów, rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych czy kompensacyjnych. Najniższa podwyżka to 70 zł brutto (ok. 56 zł na rękę). Wszyscy jednak którzy mają świadczenie powyżej 2448 zł brutto będą mieli podwyżkę na

Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy?

otrzymują dodatków kombatanckich, ale świadczenie pieniężne w tej samej wysokości). ** Dodatek kompensacyjny – 33,3 zł miesięcznie (nie otrzymują go wdowy po żołnierzach górnikach). ** Ryczałt energetyczny (także dla wdów lub wdowców po uprawnionych). Jego wysokość to 171,41 zł. ** Nauczyciele, którzy

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: (za okresy, w

Zachorowałeś lub miałeś wypadek? Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza?

zasiłku mają tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Nie dostaną go: osoby zatrudnione na umowie-zleceniu, osoby zatrudnione na umowie o dzieło, bezrobotni, emeryci, renciści, nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych. Tylko dwa lata Zasiłek nie przysługuje, gdy: przebywamy na zwolnieniu chorobowym

Nowy pomysł na waloryzację emerytur - większość z emerytów dostanie w marcu jednakową podwyżkę: 70 zł brutto

Na tę decyzję czeka 8 mln osób pobierających emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne czy pomostówki. Zmianę zasad waloryzacji zapowiedział jeszcze w połowie września premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Zielonej Góry. Dziś o wysokości podwyżki decydują dwa

Nowe dodatki dla kombatantów. Niektórzy mogą liczyć na 850 zł miesięcznie

Dodatkowe świadczenia zostaną wprowadzone dzięki nowelizacji ustawy „o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”. Przepisy wejdą w życie od stycznia 2019 r. Żołnierze Na pomoc będą mogli liczyć m.in. żołnierze: zastępczej służby

Nauczycielskie przywileje i emerytury

zależna od stażu pracy pracownika – zarówno osoba z krótkim, jak i długim okresem pracy otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości. Świadczenie kompensacyjne Świadczenie kompensacyjne można pobierać do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden z nich. ** Świadczenie należy się także osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz obozów pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Przysługuje za każdy pełny miesiąc pracy przymusowej, jednak nie więcej niż za 20 miesięcy. Jego maksymalna wysokość to

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

zawierał regulacje dotyczące 60-letnich Polek i 65-letnich Polaków, którzy w momencie wejścia ustawy w życie będą pobierać świadczenia kompensacyjne, emerytury pomostowe czy świadczenia przedemerytalne. Mieli przejść z wcześniejszej emerytury na zwykłą bez załatwiania żadnych formalności, ale ZUS uznał, że

Robotni nauczyciele

niezbędne, bo weto zgłosił prezydent Lech Kaczyński) w zamian za specjalne rozwiązania dla nauczycieli. Rząd uległ i w połowie 2009 r. w miejsce wcześniejszych emerytur przyznał nauczycielom - i tylko im - tzw. świadczenia kompensacyjne. Pozwalają one odejść ze szkoły w wieku 55 lat (ta granica w kolejnych

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renty nie dostanie osoba, która: * jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

wspomnianego etatu? Czy też byłby zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia aż do zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia? Nadmieniam, że znajoma ma 56 lat, czyli od roku przysługuje jej świadczenie kompensacyjne. Proszę również o informację, czy pracodawca w przypadku likwidacji etatu nie powinien poinformować

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

emerytury. Świadczenia kompensacyjne Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii i

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

dla bezrobotnych, *zasiłku przedemerytalnego, *świadczenia przedemerytalnego, *urlopu dla poratowania zdrowia albo *nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: *za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, *podczas urlopu

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. PiS zapowiedział reformę w programie wyborczym: „Minimalna coroczna procentowa waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł”. Gdyby obowiązywały dotychczasowe zasady zdaniem dr

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; - pobiera już specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, - sam legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: - za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, - podczas urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, - za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

dostajemy rentę z zagranicy, a także jeśli mamy ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renty nie dostanie osoba, która: – jest właścicielem lub

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; – opiekun pobiera już specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne; – opiekun sam legitymuje się orzeczeniem

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

lata przed ogłoszeniem upadłości. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE W sierpniu 2013 r. świadczenia kompensacyjne pobierały 1074 osoby. Ich kwota to średnio 1902 zł brutto. Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

opiekuńczego Zasiłku opiekuńczego nie otrzymają ci, którzy: * pobierają rentę, emeryturę, rentę rodzinną, socjalną, zasiłek stały, przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, * pobierają już świadczenie pielęgnacyjne, np. na niepełnosprawne dziecko; * sami legitymują

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

, świadczenie byłoby wyższe. Ministerstwo zgadza się z Bodnarem Tak samo jak renciści, tracą osoby na świadczeniach przedemerytalnych, kompensacyjnych czy emeryturze pomostowej. Oni też po osiągnięciu wieku emerytalnego automatycznie są przez ZUS przenoszeni na ustawową emeryturę. Jeśli więc urodzili się w

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

; emeryturę. Świadczenia kompensacyjne Przewidziane są dla nauczycieli. Osoba na takich świadczeniach nie może dorabiać w szkole. Nauczyciel, który pobiera świadczenie kompensacyjne, może dorabiać np. jako tłumacz w prywatnej firmie. Obowiązują go limity. Jeżeli były nauczyciel przekroczy 70 proc. średniej

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

tych świadczeń); miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego; pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny; miała przyznaną rentę socjalną; zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej

Kto ile zarobi w 2019? Zobacz, kto wywalczył większą podwyżkę

kompensacyjnych czeka waloryzacja. Rząd zapisał w projekcie ustawy, że najniższa podwyżka wyniesie 70 zł brutto. Dopiero seniorzy ze świadczeniami powyżej 2448 zł brutto dostaną więcej. Każdy, kto przekracza dziś ten próg, będzie miał waloryzowane świadczenie o 2,86 proc. To mniej, niż wynosiły szacunki rządu. W

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

(w przypadku kobiet) i 60 lat w przypadku mężczyzn, mogą również liczyć na świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny. Zasiłki dla osób starszych i chorych z gminy i ośrodków pomocy społecznej Seniorzy, którzy są w trudnej sytuacji materialnej

Na emeryturę nigdy nie idź w czerwcu, bo stracisz nawet kilkaset złotych

na zmianę Tak samo jak renciści tracą osoby na świadczeniach przedemerytalnych, kompensacyjnych czy emeryturze pomostowej. Oni też po osiągnięciu wieku emerytalnego automatycznie są przez ZUS przenoszeni na ustawową emeryturę. Jeśli więc urodzili się w czerwcu, właśnie w tym miesiącu po ukończeniu 60

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje? [PORADNIK]

zachowuje również po przejściu na emeryturę, rentę czy na świadczenie kompensacyjne. Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela Dla przypomnienia - prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach

Nowe "500+" dla emeryta. Rząd chce przed wyborami przyznać dodatki emerytom i rencistom. Wypłata przed świętami

nieodpowiedzialne zwiększanie wydatków publicznych, albo wszystkich pracujących czeka wzrost podatków, bo podwyżki danin jedynie najbogatszym na pewno nie wystarczą - uważa. Obecnie mamy w Polsce 5 mln emerytów. Gdy dodamy rencistów oraz osoby na pomostówkach, świadczeniach przedemerytalnych czy kompensacyjnych

Jak skutecznie walczyć z ZUS o pieniądze

przyznania wcześniejszej emerytury bo jego praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Nauczyciele i świadczenia kompensacyjne Ostatnio dzwonią do redakcji nauczyciele z pytaniem: "Czy rząd zabierze nam świadczenia kompensacyjne". - Słyszałem, że powstał projekt

ZMIANY W WALORYZACJI EMERYTUR I RENT

, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy renty rodzinne. Całkowity koszt waloryzacji w 2017 r. szacowany jest na niecałe 1,7 mld zł. ZWIĄZKOWCY PRZEGRALI Pod koniec maja trzy centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" oraz OPZZ wydały wspólne stanowisko, w

Polaku, nie przechodź na emeryturę w czerwcu!

dotychczas wypłacanej renty (przepisy mówią, że mamy prawo do wyższego świadczenia), ale gdyby mężczyzna odszedł na emeryturę np. 1 lipca zamiast 20 czerwca, świadczenie byłoby wyższe. Pomysł na zmianę Tak samo jak renciści, tracą osoby na świadczeniach przedemerytalnych, kompensacyjnych czy emeryturze

"Ekran komputera migotał, tętnił, obraz odbijał się i lśnił". Rekompensata? Nawet kilkadziesiąt tysięcy

to, że ktoś nie odszedł wcześniej na emeryturę albo na kompensacyjne świadczenie nauczycielskie. Rekompensata należy się tym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i pracowali w szczególnych warunkach co najmniej 15 lat przed 1 stycznia 2009 r. Warunek: była to praca na całym etacie i bez przerw

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

świadczenia kompensacyjnego. Renty nie dostanie osoba, która: jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych, została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób odbywających tę karę w systemie

Zmiany w waloryzacji emerytur i rent

, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy renty rodzinne. Całkowity koszt waloryzacji w 2017 r. szacowany jest na niecałe 1,7 mld zł. Waloryzacja nie po myśli związkowców Pod koniec maja trzy centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" oraz OPZZ

Ile pieniędzy mają emeryci i na co je wydają? Jakie mają mieszkania i jak wyposażone?

W 2016 r. w Polsce było ok. 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych, z czego ok. 35 proc. stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów. Samych emerytów mamy już ponad 5 mln. Gdy do tego dodamy jeszcze rencistów i osoby na pomostówkach, świadczeniach przedemerytalnych czy kompensacyjnych, liczba ta

Rok zmian dla nauczycieli

54 artykule KN. To: prawo do lokalu mieszkalnego, dodatek mieszkaniowy, prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. 1 stycznia 2018 r. prawo do lokalu stracili także małżonkowie nauczycieli emerytów i ich dzieci, które są na ich utrzymaniu

Rok zmian w pracy nauczycieli. Wiele punktów reformy odczują na własnej skórze. Znikają dodatki, trudniej o urlop zdrowotny

. Tych dodatków już nie ma W tym roku znikły też niemal wszystkie dodatki, które znajdowały się w 54 artykule KN. To: prawo do lokalu mieszkalnego, dodatek mieszkaniowy, prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. 1 stycznia 2018 r. prawo do

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

ci, którzy: – pobierają rentę, emeryturę, rentę rodzinną, socjalną, zasiłek stały, przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; – pobierają już świadczenie pielęgnacyjne, np. na niepełnosprawne dziecko; – sami legitymują się orzeczeniem o

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; * dostają w związku ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne, np. na niepełnosprawne dziecko; * legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; * mają

Obniżenie wieku emerytalnego. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o emeryturze po reformie

, 20,5 tys. na emeryturach pomostowych i 8 tys. nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych. Jeżeli sami złożą wniosek, że chcą skorzystać z ustawy obniżającej wiek, mogą przejść na ustawową emeryturę wcześniej. Jestem na rencie i mam na niej być do 62 lat. Czy po obniżeniu wieku do 60 lat dla kobiet

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: (za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, (w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, (za

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjnego na pewno nie dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie

Jak dostać świadczenia rehabilitacyjne

prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: * za okresy, w których