świadczenia bezpłatnych

Lekarze i pielęgniarki bez podatku?

Lekarze, pielęgniarki i wolontariusze nie będą płacić podatku z tytułu świadczeń udzielanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej - tak zakłada projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

"DGP": Przez podatki prawnicy zrezygnują z działalności pro bono?

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że Krajowa Rada Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka rozważają odwołanie akcji świadczenia bezpłatnych porad prawnych dla obywateli.

SRK wypłaciła 155 tys. rekompensat z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego

w komunikacie.  W październiku 2017 r. przyjęto ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie

Senat przyjął ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podało Ministerstwo Energii. "Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl.

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest zrekompensowanie, w ramach możliwości budżetu państwa, strat finansowych poniesionych przez

ME: Złożono ponad 140 tys. wniosków o rekompensatę za deputat węglowy

wyznaczonych punktach" – czytamy w komunikacie. 23 października br. prezydent podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata

Prezydent podpisał ustawę o darmowych lekach dla seniorów

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą prawo dla osób po 75. roku życia do bezpłatnych leków, podała Kancelaria Prezydenta. "

JSW nie wyklucza wpływu one-offów na wynik 2017 r.

świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. W efekcie - jak wówczas informowano - JSW planuje rozwiązać rezerwę wysokości 1,3 mld zł z obecnej rezerwy wynoszącej 1,9 mld zł. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, *jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, *za miesiąc, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej (gdy pobiera się świadczenie, nie wolno dorabiać

Sejm przyjął ustawę o darmowych leków dla osób po 75 roku życia

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął w trzecim czytaniu projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje, że osoby, które ukończyły 75 lat otrzymają bezpłatnie leki. Rząd oszacował koszt

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: - za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, - podczas urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, - za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 26% do 2,1 mln

nowszych i droższych leków oraz innych technologii medycznych. Dodatkowo całkowicie bezpłatny i słabo regulowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej wpływa m.in. na nadmierne wykorzystywanie publicznej opieki zdrowotnej przez część pacjentów, podano także. "Mimo braku odpowiednich

UPS: Blisko 2/3 polskich e-konsumentów kupuje od sprzedawców z innych krajów

smartfonów korzysta z aplikacji sprzedawców detalicznych, wynika też z badania.  Ponadto, 76% polskich e-konsumentów uważa, że opcja bezpłatnej wysyłki jest kluczowa na etapie płacenia za towar, a 71% uważa możliwość bezpłatnego zwrotu towaru za ważne kryterium wyboru sprzedawcy. Ponad 1/3

Rząd przyjął projekt ustawy o bezpłatnych lekach dla osób w wieku powyżej 75 lat

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada, że osoby, które ukończyły 75 lat otrzymają bezpłatnie leki, podał Centrum Informacyjne Rządu

T-Mobile Polska odwoła się od decyzji UOKiK nakładającej 15 mln zł kary

konsumentów zgodnie z zapisami artykułu 10 Ustawy o Prawach Konsumentów. "Dlatego do czasu przedstawienia firmie nowych wytycznych działaliśmy w oparciu o wcześniej uzyskane decyzje prezesa UOKiK potwierdzające prawidłowości mechanizmu świadczenia usług Granie na czekanie, Szafa gra oraz Prenumeraty

KNF nałożyła 125 tys. zł kary na Bank Pekao za naruszenia z 2012 r.

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao) 125 tys. zł kary za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia od stycznia do kwietnia 2012 r., podała Komisja. "KNF jednogłośnie nałożyła na Bank Polska Kasa

JSW chce rozwiązać 1,3 mld zł rezerwy w zw. z wypłatą rekompensat za węgiel

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała do 19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę

Łatwiej zablokujesz wróżkę. Ministerstwo Cyfryzacji cywilizuje SMS-y premium

Łatwiej zablokujesz wróżkę. Ministerstwo Cyfryzacji cywilizuje SMS-y premium

matrymonialne, informacje o wygranej w konkursie czy oferta bezpłatnego pakietu SMS-ów. Firmom, które je rozsyłają, chodzi tylko o to, byśmy na nie odpowiedzieli. I zapłacili nawet kilka złotych. „Wielu się na to nabiera. O tym, że zostali naciągnięci, często dowiadują się z rachunku za telefon

BOŚ Bank ma ofertę produktową dla uczestników programu Rodzina 500+

internetowej BOŚ. "Wiele rodzin biorących udział w programie Rodzina 500+ otrzymane świadczenia przeznaczy niewątpliwie na bieżące potrzeby: ubrania dla dzieci, książki. Pieniądze z wynagrodzenia czy programu z pewnością będą przez jakiś czas znajdować się na rachunku bieżącym. Z myślą o tej grupie

Rząd przyjął projekt ustawy o OSE - publicznej sieci telekomunikacyjnej

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który zakłada, że szkoły na terenach wykluczonych cyfrowo będą miały zapewniony dostęp do internetu o szybkości 100 Mb/s, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Świadczenie usług

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

pisałam o zajmowanych alimentach, komornicy podpowiadali mi, by zadłużeni rodzice uruchamiali subkonto dla dziecka. To dobry pomysł w przypadku świadczenia wychowawczego. W wielu bankach prowadzenie subkonta jest bezpłatne. Według MRPiPS do 30 kwietnia br. złożono ponad 2,1 mln wniosków o przyznanie

JSW nie odnotuje zdarzenia jednorazowego w zw. z deputatami

w IV kw. 2017 r. Spółka wyjaśniała, że zawarcie porozumienia związane jest z przyjętą 12 października br. przez Sejm ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Dzięki jego zawarciu, również emeryci i renciści z Bogdanki będą mieli prawo do rekompensaty w

Prawnik już za darmo. Powiaty otwierają punkty bezpłatnej pomocy

Punktów będzie ponad 1,5 tys. Prowadzić je będą organizacje pozarządowe oraz radcowie prawni i adwokaci. Nie każdy obywatel dostanie tam jednak darmową poradę. Punkty mają pomagać głównie osobom uboższym, spełniającym kryteria do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. Oprócz nich prawnik za darmo

Amazon otworzy nowe centrum logistyki e-commerce w Sosnowcu w IV kw. 2017 r.

pracownicy centrum w Sosnowcu otrzymają bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, m.in. bezpłatny transport, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. Amazon prowadzi także innowacyjny program "Postaw na swój rozwój", w ramach którego przez okres czterech lat pokrywa

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne nie przysługuje: - za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, - w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, - za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co

Rząd przyjął projektnoweli o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ

świadczeniodawców bezpłatne szkolenia z zakresu zasad przekazywania danych niezbędnych do określenia taryf świadczeń, czytamy także.  Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (ISBnews)  

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

uwagę na konieczność zapewnienia sfinansowania zadań wynikających z uchwalonej w dniu 12 października 2017 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do  bezpłatnego węgla, a także zapewnienia finansowania dla innych zadań publicznych" - czytamy w informacji. Wysokość

Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego wpływu na wynik operacyjny w IV kw

wyjaśnia, że zawarcie porozumienia związane jest z przyjętą 12 października br. przez Sejm ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Dzięki jego zawarciu, również emeryci i renciści z Bogdanki będą mieli prawo do rekompensaty w wysokości 10 tys. zł netto. "W

BGK uruchamia gwarancje kredytu dla innowacyjnych MŚP warte 1,75 mld zł

rozwoju MŚP. Świadczą o tym liczby - program ma ponad 120 tysięcy beneficjentów i blisko 70 mld zł udzielonych kredytów. Liczę, że do tego projektu dołączą wkrótce kolejne banki" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie. Gwarancje dla innowacyjnych firm są bezpłatne

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: (za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, (w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, (za

Doradcy z ZFDF sprzedali kredyty hipoteczne wartości 3,8 mld zł w IV kw.

wartości 1,88% większej niż trzy miesiące temu, wypracowując wzrost wyższy od tego odnotowanego w całym rynku kredytów hipotecznych (1,07%). Świadczy to o rosnącej świadomości kredytobiorców. Biuro pośrednika to miejsce, w którym klienci podczas jednej wizyty mogą bezpłatnie porównać oferty większości

PIU: Składka w ubezpieczeniach zdrowotnych wzrosła o 21% r/r w III kw. 2017 r.

;słabo regulowany bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych powoduje m.in. nadmierne wykorzystywanie publicznej opieki zdrowotnej przez część pacjentów. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne gwarantują szybki dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, większość zapewnia go w ciągu jednego

Rząd przyjął budżet na 2017 rok. Więcej na obronność i program 500+

, podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych, dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów oraz ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Będzie nowelizacja VAT Jak rząd planuje na to zarobić? Realizacja programu rządu ma być możliwa

Prezydent poprosił o analizy prawne przyjęcia budżetu w sali Kolumnowej Sejmu

kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych) oraz dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat. Na 23 grudnia zaplanowano przedłożenie ustawy Senatowi, który miałby czas na podjęcie uchwały o swoim stanowisku w sprawie budżetu do 12 stycznia 2017 r. 17 stycznia sejmowa Komisja

Rząd przyjął projekt ustawy dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIiH

dotychczas były bezpłatnie realizowane przez WPHI, a także nowe zadania. "Chodzi np. o organizację zagranicznych misji gospodarczych sprofilowanych pod kątem konkretnych branż; realizację programów wsparcia dla poszczególnych rynków lub branż; opracowywanie strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki

Leki za darmo? Trwa przedwyborcza licytacja

darmo nigdy nie kończy się dobrze. - Jestem przeciwnikiem wszelkich takich rozwiązań. Leki są świadczeniem, a gdy będą one bezpłatne, świadczenia będą nadużywane. Darmowe leki powodują nadkonsumpcję. Jedyna metoda, która pozwala zracjonalizować używanie leków, to współpłacenie - mówi Krzysztof Łanda

NIK: Wykorzystanie e-usług w urzędach przez obywateli jest znikome

usługi elektroniczne powinny być bezpieczne, intuicyjne i dostępne dla obywateli w dogodnym dla nich czasie, czyli świadczone nieprzerwanie 24 godziny na dobę. Istotne jest także, by udostępniane e-usługi dotyczyły spraw najczęściej załatwianych w urzędach i tym samym odpowiadały

Jak dostać świadczenia rehabilitacyjne

ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, * w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, * za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, * za okres

Opieka nad bliskimi - pomoc lekarska, domy opieki, zasiłki

pozwala skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na chorego członka rodziny. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje, że ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki

"Jakość. Po prostu." - rusza II edycja Europejskiego Kongresu Jakości

podniesienia jakości świadczonych usług. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły oraz zapisy: www.kongres.jakoscroku.pl

Sejm przesłał projekt budżetu 2017 do dalszych prac w komisjach po I czytaniu

kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych), dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - czytamy

Od kwietnia wypłaty 500 zł na dziecko. Samorządy kręcą nosem

niepełnosprawnego dziecka), dostaną pieniądze również na pierwsze dziecko. Jak dostać 500 zł na dziecko? Wniosek (ma być bardzo prosty) o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia, w gminie, w której mieszkamy. Będzie można go złożyć osobiście, wysłać listem poleconym

InPost chce zwiększyć wolumeny tak, aby pozwalały na wycenę ok. 0,5 mld zł

przekłada się na milion przesyłek miesięcznie i liczba ta wciąż rośnie" – czytamy w komunikacie. "O sukcesie usługi kurierskiej świadczy fakt, że taki poziom wolumenów osiągany był w przeszłości przez konkurencyjne firmy po 11-12 latach działalności. Liczba dostarczanych przesyłek rośnie

Abonament RTV. Wszystko, co trzeba wiedzieć w kilku prostych punktach

zarejestrowany zarówno przez osoby korzystające z usług telewizji płatnej, jak i przez odbiorców bezpłatnej telewizji naziemnej, ale także przez tych, którzy telewizora używają do oglądania seriali na Netfliksie czy Playerze, ale telewizor może w każdej chwili odbierać naziemną telewizję cyfrową. Z drugiej

Coraz więcej nieubezpieczonych - z rejestru NFZ znikło ćwierć miliona osób. Gdy zachorują, może ich to słono kosztować

lat jest to prostsze, bo wszedł w życie system eWUŚ. Szpitale i przychodnie mają dostęp do bazy ubezpieczonych. Wystarczy wpisać numer PESEL i jeśli dana osoba wyświetli się "na zielono", to znaczy, że ma prawo do bezpłatnych świadczeń. Kłopoty zaczynają się, gdy pokaże się "na czerwono

Polsat zbiera cięgi od abonentów za Euro 2016. UOKiK żąda wyjaśnień

oglądanie wszystkich spotkań turnieju każe natomiast płacić - u operatorów to zazwyczaj koszt rzędu 99 zł. Bezpłatne mecze Euro 2016 w niemieckiej telewizji Widzowie początkowo mogli na niemieckich kanałach oglądać mecze bez zakłóceń i zarzucają Polsatowi blokowanie ich sygnału. - Sprawdziłem, czy kanały

Przejadamy pieniądze naszych dzieci

Utknęliśmy, bo zawsze tak się dzieje w przypadku rozdawania pieniędzy. Cała uwaga skupia się na tym, kto powinien mieć do nich dostęp. Nowe świadczenie Polaków podzieliło. Wielkomiejska klasa średnia, która płaci największe podatki, a często z programu "500+" nie korzysta, bo ma

Tańsze bankowanie z 500 zł na dziecko. Co oferują banki?

Trzeba się spieszyć, bo jeśli chcecie dostać pieniądze z wyrównaniem od kwietnia do czerwca, wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego musicie złożyć do 1 lipca. Jeśli się spóźnicie, pieniądze za ten okres przepadną. Będą wypłacane od miesiąca, w którym złożycie wniosek. Gdzie go składać? W

PZPPF: Zmiany w ustawie refundacyjnej zwiększą wydatki NFZ o ok. 500 mln zł/ rok

będą niepotrzebnym zwiększeniem wydatków NFZ w każdym roku o równowartość środków przeznaczanych na całoroczny program bezpłatnych leków dla seniorów 75+, czyli o około 500 mln zł. Stanowią też wsparcie zagranicznych koncernów, tworząc nierówne warunki konkurowania na krajowym rynku rodzimym firmom

Mały Kajtek żyje bez PESEL-u. Dlaczego? Bo nie ma meldunku

Brzeziński, z-ca dyrektora ds. medycznych pomorskiego oddziału NFZ. - To znaczy, że należą im się bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej. Natomiast jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, nie może zostać "wciągnięte" na tzw. aktywną listę świadczeniodawcy. W związku z tym za każdym razem, gdy

Lidl zapowiada podwyżki pensji o 9% i utworzy kilkaset nowych miejsc pracy

na rynku pracy w Polsce decyduje nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie - wyższe od średnich zarobków w handlu, ale również szereg dodatkowych świadczeń. Nasi pracownicy są objęci bezpłatną, prywatną opiekę medyczną. Dodatkowo firma oferuje możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do

Niezadowolony z wyjazdu turysta może sporo wywalczyć. Zobacz, jak dochodzić swoich praw

reklamację na biuro podróży Hubert zrobił, co mógł. Jak mówi Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jeśli turyści uważają, że zaoferowane podczas wyjazdu świadczenia odbiegają od warunków określonych w umowie, mogą już w trakcie imprezy takie uchybienia

Doba czekania na samolot Wizz Air. Jakie prawa mają pasażerowie opóźnionych lotów?

opieki przewoźnika przysługuje podróżnym już w przypadku dwugodzinnego opóźnienia, o ile odległość między miejscem wylotu a przylotu nie przekracza 1500 km. Pasażerowie lotów na dystansie pomiędzy 1500 a 3500 km zyskują prawo do świadczeń po trzech godzinach opóźnienia samolotu, natomiast w przypadku

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać przesłane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania do oddziału NFZ, gdzie zostanie poddane ponownej ocenie. Gdy jest ona pozytywna, pacjent nie traci miejsca na liście oczekujących. Ile trwa pobyt Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych (przychodzimy na

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Pytanie Czy zamawiający jest zobowiązany do wyboru banku na obsługę bankową w drodze przetargu, skoro nie poniósł żadnych kosztów związanych z obsługą bankową za ubiegłe trzy lata? Odpowiedź Nie można założyć bezpłatnego wykonywania przedmiotowej usługi przez bank, gdyż sposób i warunki jego

Sejmowe emocje wokół 500 plus

dodatkowe 278 tys. nowych obywateli. Średnio na Polkę w wieku rozrodczym ma przypadać 1,6 dziecka (dziś to 1,3). Demografowie mają wątpliwości, czy tak się stanie. Zapewniają, że są skuteczniejsze metody zachęcania do posiadania dzieci - choćby bezpłatne i powszechne żłobki, przedszkola, świetlice szkolne

Kanapa, która spędza sen z powiek. Sklep nie chce przyjąć jej z powrotem

zakupie kanapy została poinformowana, że firma transportowa nie świadczy usług montażowych. Czytelniczka od tamtej chwili była więc zdana na siebie w zmaganiach z nieznośnym meblem. Bo kanapy skręcić się nie udało - ani pani Genowefie, ani jej siostrzeńcowi. - Śruby mocujące oparcie po prostu nie

Spółka Raiffeisen Polbanku ma zgodę KNF na uruchomienie kantoru internetowego

Warszawa, 22.09. 2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez Raiffeisen Solutions. Spółka, której 100% właścicielem jest Raiffeisen Bank Polska, w październiku uruchomi kantor internetowy pod adresem Rkantor.com, podał bank

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017r. z 3,6% wzrostu PKB, 59,3 mld zł deficytu

;       zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową, ·         podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych, ·  

Wynagrodzenie minimalne w Biedronce - 2 tys. zł brutto

pracowniczej sieci Biedronka jest również pakiet socjalny. Pracownicy sieci objęci są m.in. programem profilaktyki zdrowotnej w postaci bezpłatnych badań specjalistycznych i szczepień. Do pakietu świadczeń należą również paczki okolicznościowe, wyprawki dla pierwszoklasistów i noworodków, a także programy

Dzwonili z Telefonii Polskiej Razem, a klientom mówili, że są z Orange. Zapłacą 2 mln zł

umowy nazwy spółki, która do tej pory świadczyła usługi. W rzeczywistości klient podpisywał nową umowę z PGT. Jednocześnie upoważniała ona TPR do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym usługodawcą. Klient miał szczęście, jeśli w porę zauważył, że padł ofiarą oszustwa. Jednak - jak stwierdził UOKiK

Domena internetowa. Litery warte wielkich pieniędzy

O tym, że adresy są ważne, może świadczyć sprawa sprzed dwóch lat, gdy jedną z domen chciał w Polsce przejąć Apple. Chodziło o adres www.ap.pl. Fonetycznie przypomina on nazwę giganta technologicznego, jednak wcale do kalifornijskiej firmy nie należy. Pod tym adresem widnieje sklep internetowy z

ZUS zachęca emerytów do kont bankowych i "rezygnację z listonosza"

Cel - obniżenie kosztów obsługi "emerytur na nogach". Pierwsza próba we współpracy z Bankiem Pocztowym rozpoczęła się 1,5 roku temu jako akcja pilotażowa w Łodzi i Trójmieście (tam był inny bank). Wówczas w Łodzi na 260 tys. emerytów i rencistów aż 40 proc. odbierało świadczenia w domu. W

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

powodu: - korzystania z bezpłatnych urlopów, - pobierania po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenia, np. tytułu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Przykład. Pani Beata złożyła wniosek do ZUS-u o wcześniejszą emeryturę

Inspekcja pracy w podkarpackich parafiach. Są nieprawidłowości

ją na podstawie umów o pracę ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie przedłożonych przez proboszczów porozumieniach o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. - Do prac porządkowych i drobnych prac remontowych mobilizowani są wierni z parafii, wykonujący te prace bezpłatnie

Kilkaset tysięcy złotych długu po wakacjach. A wystarczyło mieć polisę

spłacać 170 tys. zł, na które szpital wystawił mu rachunek. Takie przypadki można mnożyć. Nawet niewinny ból nogi podczas urlopu w Chinach może skończyć się wydatkiem rzędu kilkuset tysięcy złotych. Tyle wyniosło leczenie Polki, w przypadku której ból świadczył o zapaleniu stawu biodrowego, co wymagało

UOKiK: Pomoc publiczna wzrosła r/r do 25,3 mld zł w 2014 r.

2 437,2 mln zł w ramach umowy wieloletniej w zakresie świadczenia autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Znaczną pomoc otrzymali również przewoźnicy kolejowi: PKP Intercity - 702 mln zł, Przewozy Regionalne - 681 mln zł. W

Ile kosztuje biurko na godziny?

możliwość skorzystania z biurka (zaczynają się od mniej więcej 11 zł w Łodzi do 14 zł w Warszawie), ale częściej podaje się koszt za jeden dzień. O sukcesie firmy świadczą powracający klienci, wobec czego biura oferują abonamenty. Najwięcej dodatkowych opcji jest w abonamentach typu "Pracuj bez limitu

"Historyczny projekt" czy "historyczne kłamstwo"? Sejmowy bój o 500 złotych na dziecko

. współczynnik dzietności wynosi u nas 1,3) Demografowie mają wątpliwości, czy tak się stanie. Zapewniają, że są skuteczniejsze metody do zachęcania do rodzenia dzieci, choćby bezpłatne i powszechne żłobki, przedszkola, świetlice szkolne, bardziej elastyczny kodeks pracy zachęcający matki do łączenia pracy z

Polisa na narty. Jak i za ile się ubezpieczyć?

assistance medyczne i świadczenia rehabilitacji. Takie ubezpieczenie zapewnia nie tylko odszkodowanie za wypadek, lecz także niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu: wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską, dostarczenie leków czy korepetycje z lekcji opuszczonych w związku z dłuższą hospitalizacją. Rodzice dzieci w

Konta za zero (jeszcze) nie zniknęły. Oto najlepsze z nich

bezpłatnymi przelewami internetowymi do innych banków oraz z możliwością wypłaty gotówki bez prowizji przynajmniej z jednej dużej sieci bankomatów w Polsce. Konto za zero nie zawsze jest najlepszym wyborem. W banku możesz nic nie zapłacić za podstawowe usługi, ale jakość obsługi, lokaty, kredyty mogą

Kosztowne gratisy, czyli dlaczego darmowa pizza kosztuje 1 grosz

zmartwienie kupującego, tylko sprzedającego. Jeżeli ten Pan się uprze i wyegzekwuje ten gratis - zgodnie z przepisami podatkowymi będzie to darowizna lub nieodpłatne świadczenie. Z tytułu nieodpłatnego świadczenia będzie miał przychód i po zakończeniu roku podatkowego powinien otrzymać PIT-8C, który powinien

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

to Kancelaria Prezydenta, bo informacja przekazana do prasy po spotkaniu minister Wóycickiej z przedstawicielkami Matek na DG. Nie - dla prawa wstecz! brzmiała zupełnie inaczej. Po drugie, opinia pani Popiołek zawiera błędy merytoryczne i świadczy o głębokiej nieznajomości tematu będącego przedmiotem

Przegląd prasy

--Poczta Polska otrzymała ostatnią partię 10 tys. tabletów do obsługi EPO --Unipetrol ma ramową umowę na przesył ropy chorwackim rurociągiem JANAF --UKE przedłużył świadczenie bezpłatnego dostępu do internetu przez Aero2 --KRD: Zadłużenie branży budowlanej wzrosło do 1,6 mld zł --Konsorcjum

Jak działają e-kantory, dlaczego są tańsze od banków oraz kiedy warto korzystać z ich usług?

KLIKNIJ I POBIERZ BEZPŁATNIE PEŁNY RAPORT INTERAKTYWNIE.COM: Spread. To słowo klucz do zrozumienia fenomenu internetowych kantorów. Spread, czyli różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty, to dla banków i punktów wymiany walut jedno z najistotniejszych źródeł zysku. Dla e-kantorów także, ale

Odwołaj się od decyzji ZUS

. ZUS uznał jednak, że pani Beata ma za krótki staż, i wypłaty świadczenia odmówił. Z przedstawionego świadectwa pracy wynikało, że wśród owych 31 lat pracy 2 lata pani Beata spędziła na bezpłatnym urlopie. A czas na takim urlopie nie kwalifikuje się do uzyskania emerytury. Pani Beata nie miała więc

Jak skutecznie walczyć z ZUS o pieniądze

charakterze) wszystkich okresów niezbędnych, aby to świadczenie otrzymać. Niestety, przepisy są rygorystyczne. I nie pozwalają zaliczyć do okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy z powodu: - korzystania z bezpłatnych urlopów, - pobierania po 14

Na co Polacy wydają pieniądze z 500 plus?

) można osiągnąć nie przez rozdawanie pieniędzy (blisko 22 mld zł rocznie), a finansując np. w system powszechnie dostępnych i bezpłatnych żłobków i przedszkoli. W innym wypadku pieniądze będę przejadane, a w niektórych rodzinach wręcz przepijane - ostrzegają. Co chwilę różne instytucje publikują badania

Samo konto to już za mało. W BNP Paribas dostaniesz "asystenta"

BNP Paribas oferuje swoim klientom tzw. asystenta w koncie. Jest to szeroki zakres usług ujętych w ramach różnej wielkości pakietów obejmujących świadczenia z zakresu assistance: pomoc medyczną, techniczną, dla kierowców oraz podróżnych, a także dostęp do fachowej informacji prawnej. Poprzez

Dogadaj się z ZUS przez internet. I sprawdź wysokość emerytury

o ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach i wszystkim tym, co można załatwić w Zakładzie. ZUS korzysta w komunikacji z internetu. Jeśli mamy z czymś kłopot, można po prostu wysłać maila. Wystarczy kliknąć przycisk "Zadaj pytanie ZUS" i zostaniemy przekierowani do strony z formularzem

Kto może stracić zasiłek chorobowy. Kiedy i jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na gruźlicę - 270. Jeśli po zakończeniu zwolnienia nadal nie jesteśmy w stanie pracować, ZUS może przyznać rentę - na stałe lub czasowo. Zamiast tego coraz częściej uznaje, że jest szansa na wyleczenie chorego i wysyła go na świadczenie

Senior w biedzie

Starsi ludzie wstydzą się prosić o pomoc. Dlatego pomoc powinna nadejść bez proszenia. Odpowiada za nią opieka społeczna. Ośrodki pomocy społecznej mają w ofercie kilka świadczeń, np. zasiłek stały, okresowy lub celowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny, po które mogą sięgnąć potrzebujący

Przegląd informacji ze spółek

19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę wysokości 1,3 mld zł z obecnej rezerwy wynoszącej 1,9 mld zł.  WOHO Holdings

Zastępy prawników i zakaz reklamy, czyli jak kancelarie szukają klientów

miesięcznie. Dla nich to usługa bezpłatna, płacić muszą jedynie kancelarie. Zamieszczenie swojego profilu na Prawos.pl kosztuje 349 zł za sześć miesięcy. Prawnik przez telefon Branżę prawniczą próbuje też podbić... podróżnik Wojciech Cejrowski. Rok temu założył serwis TelePapuga udzielający porad prawnych

Projekt budżetu MF: PKB wzrośnie o 3,6% w 2017, deficyt sektora publ. - 2,9% PKB

emerytów i rencistów, - zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę transportu lądowego, - podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń rodzinnych, - podwyższenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, - dofinansowanie do bezpłatnych leków dla

Idea Bank otwiera Centrum Dotacji UE dla małych firm

krokiem jest przygotowanie wniosku, a później prowadzenie dokumentacji i rozliczeń związanych z pozyskaniem dotacji. Usługę w ramach Grupy Idea Banku świadczy firma księgowa Tax Care, podano w informacji. "W tej chwili w Polsce aktywnie prowadzonych jest 2 mln jednoosobowych działalności

Nowy bat na banki. 30 dni na odpowiedź, albo reklamacja uznana

sądzie powszechnym. Ale i tu nie jesteś pozostawiony bez opieki. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Jeśli nie stać cię na adwokata, poproś sąd o przyznanie adwokata z urzędu, który sporządzi opinie prawne i pisma procesowe i może cię reprezentować w sądzie. Za darmo możesz też skorzystać z

Konstytucja Biznesu. Miały być ułatwienia dla biznesu, będzie po staremu

ogranicza przejrzystość obrotu gospodarczego. Poza tym, jeśli wpis i wykreślenie przedsiębiorcy w CEiDG jest łatwe i bezpłatne, to wydaje się, że przedsiębiorca, który nie zamierza w najbliższej przyszłości kontynuować działalności, powinien być z rejestru wykreślony – tłumaczy ekspert Grant Thornton

Jak Polacy będą uciekać przed abonamentem RTV

korzystające z usług telewizji płatnej i przez odbiorców bezpłatnej telewizji naziemnej, ale także przez tych, którzy telewizora używają do oglądania seriali na Netfliksie czy Playerze, ale telewizor może w każdej chwili odbierać naziemną telewizję cyfrową. Abonament RTV. Wszystko, co trzeba wiedzieć, w kilku

Mała rewolucja w e-administracji. Profil zaufany potwierdzisz w banku

sposób - prostszy, bezpłatny i ważny trzy lata - to tzw. profil zaufany. By go utworzyć, trzeba wejść na stronę ePUAP (epuap.gov.pl) i tam się zarejestrować. Zajmuje to kilka minut. Trzeba podać m.in. imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail i telefon, ustalić login i hasło, który później stanie się

Ile można zarobić w wakacje? W pracy dorywczej 10-25 zł za godzinę

więc bez składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. O ile dla studenta, który ubezpieczeniem zdrowotnym i tak jest objęty, nie powinno to stanowić problemu, o tyle dla bezrobotnego posiadacza dyplomu - już tak (młodzi absolwenci mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez cztery

Polak wybierze na wakacje samolot zamiast pociągu?

na miejsce można dotrzeć w niecałą godzinę, natomiast pociągiem trzeba jechać kilka godzin - dodaje. Według biura podróży Tripsta.pl przy planowaniu wakacji dość istotną kwestią jest bagaż. - Ponieważ usługa tego typu lotów świadczona jest przez klasycznego przewoźnika, a nie przez tanie linie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni. Źródło: ISBnews Orange Polska: Operator bierze udział w negocjacjach z Multimedia Polska, dotyczących nabycia przez Orange 100% udziałów w Multimedia Polska Energia, która świadczy sprzedaż energii elektrycznej

Przez nowy obowiązek chcą zamknąć swoje firmy. "Państwo chyba nie chce zarobić"

wysyłkę podpisać bezpłatnym tzw. profilem zaufanym (to elektroniczny odpowiednik odręcznego podpisu). Ale wiekowi przedsiębiorcy, nawet jeśli nauczyliby się obsługi programu, to i tak muszą ponieść dodatkowe koszty. Potrzebny jest komputer. Ustawodawca, choć nałożył dodatkowe obowiązki, nie przewidział

Chcesz płacić smartfonem? Nie musisz mieć konta w banku

do osób, które chcą używać IKO, ale nie chcą otwierać rachunku w PKO BP. Wystarczy, by zainstalowali sobie bezpłatną aplikację IKO (można ją pobrać ze sklepów Apple AppStore i Google Play lub zamówić w serwisie IKO.pkobp.pl) i zarejestrowali ją jako portmonetkę. To otwiera im dostęp do 3 tys

Zapłacił 800 tys. zł za leczenie. Na ile się ubezpieczyć w podróży?

co do ochrony, jaką daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do bezpłatnego leczenia w całej Europie na podobnych zasadach, na jakich leczysz się kraju. W rzeczywistości karta ta nie zapewnia opieki w placówkach prywatnych, lecz jedynie w publicznych. Nie pokrywa też kosztów

W tych urzędach podatki i opłaty zamiast w okienku zapłacisz... w maszynie

wkłada kartę płatniczą. Opłatomaty PKO są też bezpłatne dla użytkowników, czyli nie płaci się żadnej prowizji za to, że proces płacenia podatku jest automatyczny. Więcej i komentarz w blogu "Subiektywnie o Finansach": W tym urzędzie maszyna zastąpi człowieka. Jak? Czytaj też: Atrakcyjny

Komisja Europejska: Konto bankowe dla każdego Europejczyka

zestawienie opłat pobranych w ciągu ostatniego roku za usługi świadczone w ramach danego rachunku. Na żądanie otrzymywałby też słowniczek pojęć stosowanych w kontekście prowadzonego konta. Treść i forma przekazywanych konsumentom informacji mają być ujednolicone po to, by łatwiej było porównywać różne oferty

Emerytura na konto i bez listonosza

Czy emeryci i renciści będą musieli założyć rachunki bankowe, bo tylko tam będą wpływały świadczenia z ZUS i KRUS? Czy poczta nie będzie już dostarczać emerytur i rent? Nasi czytelnicy protestują. - Nie chcę mieć konta, bo będą mnie namawiać, żebym wziął jakiś kredyt, albo kartę przyślą. A ja się