świadczeń socjalnych

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

Od 1 września wzrasta wysokość renty socjalnej. Pierwsza wypłata obejmie też wyrównanie za 3 miesiące. Podwyżka świadczenia to efekt 40-dniowego protestu w Sejmie rodzin osób niepełnosprawnych.

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Zmiany w przyznawaniu rent socjalnych wynikają z protestów, które w Sejmie zorganizowali rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu.

Fundusz świadczeń socjalnych. Bony, prezenty, paczki?

Pracownicy ponad połowy polskich firm dostaną od pracodawców świąteczne prezenty - bony, paczki ze słodyczami. Czy te wydatki przedsiębiorca może sfinansować z funduszu świadczeń socjalnych?

PO i PSL rządzą, gospodarstwa domowe zyskują ponad 2 mld zł na rok

PO i PSL rządzą, gospodarstwa domowe zyskują ponad 2 mld zł na rok

natomiast cały szereg innych obietnic z programu gospodarczego. Mocno w górę poszły świadczenia socjalne, wzrosło wsparcie dla rodzin. To zmiany bardzo korzystne dla rodzin mniej zamożnych, zwłaszcza z dziećmi - podsumował Michał Myck.

Bojkot Tesco? "To obosieczna broń", "Niepotrzebna, polityczna wrzutka" [EKG]

Bojkot Tesco? "To obosieczna broń", "Niepotrzebna, polityczna wrzutka" [EKG]

W grudniu premier Wielkiej Brytanii David Cameron nazwał otwarcie granic dla Polaków błędem, a kilka dni temu oskarżył Polaków zamieszkujących Wyspy o nadużywanie świadczeń socjalnych. - Czas powiedzieć stop takiej polityce premiera Camerona. Wzywamy Polaków do tego, aby bojkotować sklepy sieci

Tysiące pracowników polskich gigantów odetchnęły z ulgą. Zapadła decyzja w sprawie tanich pożyczek pracowniczych

Tysiące pracowników polskich gigantów odetchnęły z ulgą. Zapadła decyzja w sprawie tanich pożyczek pracowniczych

KGHM, PKP czy PGE nie są bankami, więc podatku bankowego za pożyczki pracownicze nie zapłacą - uznał właśnie minister finansów w piśmie skierowanym do dyrektorów izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Resort uspokaja, że intencją ustawodawcy nie było objęcie opodatkowaniem przedsiębiorstw udzi

Eurostat: Polska 2. w UE pod wzg. udziału świadczeń rodzin. w wydatkach socjal.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Udział świadczeń dla rodzin w wydatkach socjalnych ogółem wynosi w Polsce 13%, co plasuje nasz kraj na drugim miejscu w Unii Europejskiej - ex aequo z Estonią, za Luksemburgiem (15%), wynika z danych Eurostatu za 2016 r. "Państwa członkowskie UE wydały

Sejm przyjął projekt dotyczący 13. emerytury

to świadczenie w maju 2020 r. 13. emeryturę ma otrzymać ok. 9,8 mln emerytów i rencistów i będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent

Eurostat: Wydatki na zabezpieczenie społ. w Polsce: 20,3% PKB; średnia UE: 27,9%

w UE, wynika z danych Eurostatu. Spośród państw członkowskich UE udział świadczeń społecznych przeznaczonych dla rodzin najwyższy w całości wydatków socjalnych miały w 2017 r.: Luksemburg (15,3%), Polska (13,4%) i Estonia (13,1%), zaś najmniejszy - Holandia (4,2%). (ISBnews)  

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakładające m.in. zwiększenie podstawy naliczania zakładowego

Rząd przyjął projekt dot. 13. emerytury, koszt wypłaty to 11,7 mld zł w 2020 r.

, - rent socjalnych, - rent strukturalnych, - nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, - rodzicielskich świadczeń uzupełniających, - rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także. (ISBnews)  

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie

Rząd przyjął nowelę podwyższającą rentę socjalną do 1029,8 zł brutto

waloryzacją rent i emerytur renta socjalna wzrosła do 865,03 zł. Tak wysokiego wzrostu świadczeń nie było od 5 lat. Na tym jednak nie koniec" - czytamy w komunikacie. "Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca

Planowana podwyżka renty socjalnej oznacza koszt ok. 45 mln zł miesięcznie

zł. "Celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w

MRPiPS: Koszt Emerytury+ to 10,7 mld zł rocznie, finansowanie zapewnione

wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów, czyli "Emeryturę+". "'Emeryturę+' w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1 100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni). W sumie będzie to ponad 9,72 mln

Rząd planuje ustawę ws. podwyższenia najniższej renty socjalnej do 1029,8 zł

świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Zapowiadane w tzw. "nowej piątce PiS" trzynaste świadczenie przysługiwać będzie także rencistom socjalnym, czyli osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a nie tylko emerytom, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. "Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach; - renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej; - świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o

Rząd zajmie się we wtorek projektem budżetu na 2020 r.

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Według dzisiejszych doniesień dziennika "Rzeczpospolita" Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu, a  "Dziennik Gazeta Prawna"

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24% otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

do świadczenia uzupełniającego będzie ustalane w drodze decyzji, na wniosek osoby złożony odpowiednio do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego czy innego wprost wskazanego w projekcie ustawy”, ale którym dotychczas pobierane świadczenie nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb, zwłaszcza tych wynikających z niepełnosprawności. 500+ dla niepełnosprawnych

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

się jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na: 1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, b) 825 zł w przypadku

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta socjalna czy renta rodzinna? To dwa różne świadczenia. ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych (dane z 2019 r.). Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie. Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:  przed

MRPiPS: Konsultacje programu 'Emerytura+' potrwają do 28 marca

). "'Emeryturę+' w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni). W sumie uprawnionych będzie to ponad 9,72 mln osób. Świadczenie ma być wypłacane z urzędu, bez wypełniania wniosków"

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne Uprawnieni do świadczenia rehabilitacyjnego  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych kółek

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

, renty rodzinnej i renty socjalnej, - o 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki - świadczenia na poziomie 70 zł" - czytamy w OSR. Zgodnie z projektowaną

BIEC: WWK wzrósł o 0,7 pkt w VIII, spada konkurencyjność polskich firm

lat wysokiej dynamice wzrostu wynagrodzeń oraz szeroko zakrojonym świadczeniom socjalnym" - czytamy także. W przedsiębiorstwach produkcyjnych zatrudniających powyżej 50 pracowników ponownie obniżyła się wydajność pracy. Tendencja ta dominuje od ponad dwóch lat i negatywnie wpływa na

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

? Nie zawsze osoba spełniająca zarówno kryterium dochodowe, jak i będąca małżonkiem lub najbliższym krewnym osoby wymagającej wsparcia uzyska prawo do zasiłku. Nie otrzyma go opiekun, który ma np. prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

emerytalno-rentowe zostaną podniesione do: - 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.

aktywizacją zawodową bezrobotnych. "Zmiany dotyczące świadczeń: 1) przewidziano 'odmrożenie' o jeden rok podstawy naliczania odpisu na: - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 

Chcesz dostać 500 plus dla niepełnosprawnych? Musisz stawić się w ZUS-ie z dowodem w ręku

ZUS wydał niepełnosprawnym zaledwie 90 tys. orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dzięki temu mogą starać się o świadczenie wyrównawcze. Wnioski o zasiłki złożyło 565 tys., z czego tylko do ZUS aż 402 tys. osób. Pani Franciszka ma 83 lata. Jest wdową. Ledwie się porusza. Ma

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Komitet Społeczny Rady Ministrów (KSRM) rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Mając na celu ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, a także wsparcie

Jak dostać 500 plus? Koniec z kryterium dochodowym

miesiące. Przykład. Jeśli Maria i Stanisław z Lublina złożą wniosek na jedynaka 28 września 2019 r. – w październiku dostaną łącznie 2 tys. zł. Skąd ta kwota? 1500 zł to wyrównanie za lipiec, sierpień i wrzesień, a kolejne 500 zł to świadczenie za październik. Gdy kontynuujemy wypłatę Osoby, które

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

Od 1 września wzrosła wysokość renty socjalnej. Pierwsza wypłata objęła wyrównanie za trzy miesiące, czyli za czerwiec, lipiec i sierpień. Podwyżka to 165 zł brutto. Dotychczas świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Teraz osoby z niepełnosprawnościami otrzymają miesięcznie

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

zarobkowania. Wysokość świadczenia gwarantowanego przez państwo, powiązanego z kosztami minimum socjalnego, będzie wyższa niż obecnie gwarantowane świadczenie z systemu powszechnego (połowa płacy minimalnej). Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien być przekształcony w instytucję zbierającą podatki i daniny

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

salach obsługi udzieliliśmy już ponad 800 tys. porad dla osób chcących ubiegać się o nowe świadczenie, a w centrum obsługi telefonicznej obsłużyliśmy ponad 26 tys. połączeń na ten temat. 709 tys. TYLE OSÓB JEST NA RENCIE INWALIDZKIEJ 282 tys. TYLE OSÓB NA RENCIE SOCJALNEJ 1,2 mln TYLE OSÓB JEST NA RENCIE

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

Od 1 września wzrosła wysokość renty socjalnej. Pierwsza wypłata objęła też wyrównanie za 3 miesiące (za czerwiec, lipiec i sierpień). Cała podwyżka to 165 zł brutto. Dotychczas świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Teraz (od 1 września) osoby niepełnosprawne otrzymają

Zmiany w programie 500 plus. Teraz wszystkim rodzicom przysługuje 500 zł na dziecko

lipiec 2019. Po rozszerzeniu program obejmie w sumie 6,8 mln dzieci. Obecnie to 3,6 mln, w tym pół miliona pierwszych. To oznacza, że pieniądze z 500 plus otrzymuje 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Ułatwienia w programie Rodzina 500+ W ustawie zapisano również prawo do świadczenia z programu

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; *pobiera już specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,4 pkt m/m w lipcu

inflacja redukuje realną siłę nabywczą wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych. Zdecydowanie bardziej odczuwają to osoby o niższych dochodach, gdzie zazwyczaj udział wydatków na żywność jest wyższy od przeciętnej dla całej populacji. Zaś w ostatnim czasie ceny żywności wzrosły o ponad 5% w skali roku

Zaklęte rewiry pomocy społecznej. Bez walki nie odzyskasz przysługujących ci świadczeń

zarabia 1419 zł. Do października 2017 (czyli w poprzednim okresie zasiłkowym) dostawała też alimenty, 500 plus oraz świadczenie rodzinne. Syn miał także uczniowskie stypendium socjalne - 690 zł na rok. Poza tym matka skorzystała z podatkowej ulgi na dziecko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rok 2016

BIEC: WPI spadł o 0,8 pkt m/m w IX, spadły oczekiwania dotyczące inflacji

poprzez wzrost świadczeń socjalnych, podnoszenie wynagrodzeń minimalnych oraz innych dochodów niemających związku z pracą i wzrostem jej wydajności. Już same zapowiedzi dodatkowych świadczeń i wynagrodzeń mogą nakręcić popyt, albowiem konsumenci skłonni są przyspieszyć decyzje o zakupach oraz zwiększać

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

w jego ocenie mieszanie dwóch porządków prawnych poprzez uzależnienie przyznania świadczenia ubezpieczeniowego od decyzji organu rentowego działającego na podstawie prawa regulującego kwestie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Orzeczenia organu rentowego mają charakter socjalny, a wypłata

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

osobę pełnoletnią uważa się też kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia. Od 1 marca 2019 r. renta socjalna wynosi 1100 zł miesięcznie. Świadczenie podlega waloryzacji. Czytaj także: Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy

Sejm przyjął ustawę zwiększającą emerytury i renty do 1000 zł od marca 2017 r.

, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Resort podał wówczas, że emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent socjalnych do 850 zł

Akcjonariusze PZU zdecydują 24 V o wypłacie 2,8 zł dywiendy na akcję

zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 2 711 878 874,91 zł w następujący sposób:   1) kwotę 2 417 864 400 zł, tj. 2,8 zł na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2) kwotę 7 323 000 zł przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

BOŚ: Deficyt sektora 'general government' przekroczy 2% PKB w 2019 r.

skutkowały dalszym wzrostem deficytu SFP, choć nadal uważamy, że poziom deficytu nie przekroczy 3% PKB, przy prawdopodobnym ograniczeniu po wyborach parlamentarnych transferów socjalnych (np. rezygnacja z wypłat tzw. 'trzynastych' emerytur). Ponadto kwotowy poziom świadczenia w ramach programu 'Rodzina 500

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista ds. ubezpieczeń społecznych. Koszt waloryzacji w 2019 r. miał pierwotnie wynieść 6,86 mld. Po zmianie zasad będzie to ok. 1 mld zł więcej. Kto dostanie więcej niż 70 zł Wszyscy, którzy mają dziś świadczenie

Alumetal rekomenduje 4,08 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

akcję, podała spółka. Kwotę 54 500 zł pochodzącą z zysku netto spółki za 2018 rok Alumetal chce przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spółki, podano także. "Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 28 VI o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

Semper Adiuvent - w części tj. 40 000 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" - czytamy w projekcie uchwały. Zaproponowany dzień dywidendy to 9 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy - 19 lipca 2019 r. "Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku

Do kiedy trzeba łożyć na dorosłe dziecko? Nie ma żadnych sztywnych terminów, które zwalniałyby rodziców z tego obowiązku

gdy uprawnionymi do alimentów są dzieci (zarówno do 25. roku życia, jak i otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną) nie tylko nie istnieje żaden górny limit wysokości alimentów, ale jeszcze nie ma znaczenia tytuł, który jest podstawą do wypłaty świadczenia (wyrok, ugoda sądowa lub prywatna

Aleo.com: Co szósty Polak obawia się, że w ciągu 10 lat robot zabierze mu pracę 

wskazuje na to, że automatyczne kasy już wkrótce staną nie tylko w największych supermarketach, ale również w osiedlowych sklepikach. Świadczyć mogą o tym choćby ruchy Żabki, która na początku roku podpisała umowę z firmą tworzącą systemy automatyzacji sklepów. Wszystko po to, by - jak tłumaczą

Blue Media wprowadziło nowe usługi weryfikacji klienta dzięki PSD2

wynagrodzeń, rent, emerytur czy świadczeń socjalnych), porównywanie danych z rachunku z danymi z biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej (krzyżowa weryfikacja danych), identyfikację problemów klienta z regulowaniem zobowiązań (wpłaty na konta firm windykacyjnych i transakcje komornicze) czy

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

pobierających renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Koszt waloryzacji w 2019 r. miał pierwotnie wynieść 6,86 mld. Po zmianach będzie to 1,5 mld zł więcej. Kto na starych zasadach waloryzacji Wszyscy, którzy otrzymują

Rafalska: Koszt wypłat 500+ dla emerytów to najpewniej 2,7-3,4 mld zł rocznie

emeryturę od minimalnej do 2 tys. zł. W tej grupie znalazłyby się też osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenia przedemerytalne. Szacujemy, że takie jednorazowe dodatki otrzymałoby ponad 6 mln osób, w tym ponad 4 mln pobierających świadczenia z FUS i wszyscy z KRUS. Koszt takiego rozwiązania

Ile naprawdę wyniesie 13. emerytura? Od 1100 zł z ZUS będą odliczone podatek dochodowy i składka zdrowotna

Pieniądze ma dostać ponad 9 mln 720 tys. Polaków, w tym ok. 6,9 mln emerytów i 2,6 mln rencistów (w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Pieniądze dostaną też osoby na świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach przedemerytalnych, świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach pomostowych. Koszt? Ponad

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.? Znamy szczegóły dot. wypłat z ZUS i KRUS

Co roku w marcu ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przeprowadzają waloryzację świadczeń. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które

MF: Nadwyżka sektora general government wyniosła 2,7% PKB w I kw. 2018 r.

r. świadczenia socjalne wzrosły nominalnie o 4,2% r/r, tj. poniżej tempa wzrostu przeciętnego kwartalnego funduszu emerytur i rent (ok. 6,7% r/r), który ma największy udział w tej kategorii. Na wzrost kwartalnego funduszu emerytur i rent wpływ miało wejście w życie przepisów obniżających wiek

Waloryzacja i podniesienie emerytur i rent do 1000 zł to koszt 2,5 mld zł w 2017

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent

Rząd przyjął projekt ws. rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko

+ bez kryterium dochodowego - oznaczają, że przestaje mieć uzasadnienie argument, że jest to program socjalny" - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej. "Program zacznie obowiązywać od 1 lipca. […] Wartość w całym roku programu to 31 mld zł w 2019, w 2020 roku to koszt 41

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

mln rencistów (w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Pieniądze dostaną też osoby na świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach przedemerytalnych, świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach pomostowych. Prawo do dodatku będą mieli seniorzy ze wszystkich zakładów emerytalnych – z ZUS, KRUS

BIEC: WPI spadł o 0,8 pkt m/m w VII, presja inflacyjna pozostanie umiarkowana

, to ceny surowców nie powinny przyczyniać się do nasilenia presji inflacyjnej w polskiej gospodarce" - ocenia Biuro. Ryzykiem dla stabilności cen jest silna presja popytowa. "Adresaci świadczeń socjalnych mają na ogół niską skłonność do oszczędzania a wysoką do konsumpcji. Jednak

BIEC:WPI wzrósł o 0,4 pkt m/m w I, rosną obawy, że wyższa inflacja utrwali się

utrzymuje się długo (na ogół kilka miesięcy). Istnieją jednak czynniki, które mogą utrwalić i dodatkowo podbić wzrost cen wywołany skokową podwyżką cen wybranych towarów i usług. Należą do nich działania nakierowane na stymulowanie popytu, do których należą różnego rodzaju świadczenia socjalne oraz

Od przyszłego roku zmienią się zasady waloryzacji emerytur i rent. Zyskają osoby z najniższymi świadczeniami

wszystkie świadczenia o 3 proc. Najbogatsi będą mieli kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie wyższą waloryzację niż ci najbiedniejsi – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". Renta socjalna a waloryzacja Po protestach osób niepełnosprawnych premier

BIEC: WPI spadł o 0,6 pkt m/m w III, spadły oczekiwania inflacyjne

. "Pozostałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności koszty pracy nadal będą rosły, co wynikać będzie z sytuacji panującej na rynku pracy. Wprowadzanie dodatkowych świadczeń o charakterze socjalnym wyzwolić może dodatkową presję pracowników na wzrost wynagrodzeń. Ponadto

GUS: Ubóstwo skrajne w Polsce wzrosło do 5,4% w 2018 r.

wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi" - czytamy w komunikacie. Podstawę wyznaczania granicy

Pracodawcy zyskają na tworzeniu przyzakładowych żłobków i przedszkoli

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 10 lipca br.Nowelizacja poszerza zakres zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o świadczenia z zakładowego

Rząd przyjął projekt ustawy służącej realizacji ustawy budżetowej na 2017 r.

poziomie z 2011 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych,  - Utrzymanie na poziomie z 2013 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

wieku emerytalnego, kobiety będą musiały udowodnić już tylko 20 lat. Ci, którym nie będzie przysługiwać gwarantowana emerytura minimalna, dostaną podwyżkę wynikającą z waloryzacji. Waloryzacja emerytur i podwyżka świadczeń socjalnych Podwyżka emerytury i renty 10 zł brutto Taką podwyżkę w marcu dostaną

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2017 i do 3,4% w 2018 r.

Polsce wyniesie 4,1% w 2017 r., wspierany przez konsumpcję gospodarstw domowych i odbicie w inwestycjach. […] Tempo wzrostu spowolni do 3,4% [w 2018 r.], gdy zmaleją jednorazowe efekty zwiększenia świadczeń socjalnych" - czytamy w komunikacie. EBOR podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB

To był za tłusty rok... Albo 500 plus albo ulga albo alimenty. Pomoc społeczna, czyli jak się traci wszystkie świadczenia?

Pani Ewa samotnie wychowuje nastolatka. Jest umiarkowanie niepełnosprawna. Pracuje w szpitalu jako salowa. Dopiero za dwa lata będzie miała prawo do emerytury. – W październiku 2017 r. odebrano mi prawo do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i 500 zł z programu 500

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

;świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. "13" dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej, - realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie

Oferty ES-Systemu wybrane w postępowaniach NB Polska na modernizację oświetlenia

modernizacji jest dostawa i wymiana istniejącego oświetlenia na halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach socjalnych, biurach oraz oświetlenie zewnętrzne. W zakres przedmiotu każdego zamówienia wchodzi wykonanie projektu oświetlenia dla wszystkich obiektów wraz z uzyskaniem wymaganych

Podwyżki w budżetówce - kto może dostać większe wynagrodzenie?

tylko 25 zł brutto). Oczywiście renta socjalna będzie tak jak inne świadczenia dodatkowo waloryzowana w kolejnych latach w marcu. Tyle że podwyżka nie będzie już tak wysoka jak od 1 czerwca. Ma wynosić tyle, ile inne emerytury czy renty. Obecnie ZUS wypłaca 279,8 tys. rent socjalnych (najnowsze dane z

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

opiekuńczego Zasiłku opiekuńczego nie otrzymają ci, którzy: * pobierają rentę, emeryturę, rentę rodzinną, socjalną, zasiłek stały, przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, * pobierają już świadczenie pielęgnacyjne, np. na niepełnosprawne dziecko; * sami legitymują

BIEC: WPI spadł o 0,3 pkt m/m w XI, presja CPI słabnie przez niższy wzrost PKB

" - napisało BIEC. Od trzech miesięcy obserwujemy ograniczenie presji popytowej, wskutek wolniejszego wzrostu wynagrodzeń oraz wyhamowaniu kreacji nowych miejsc pracy, zaś działanie czynników oddziałujących na popyt poprzez wzrost świadczeń socjalnych stopniowo wygasa, podsumowano w materiale

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

marca br.  wydano z budżetu 801 mln zł. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które urodziły, wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają prawa do minimalnej emerytury lub ich świadczenia są niższe. Według resortu w 2019 oku wydatki na wsparcie osób

HSBC Polska: Polska gospodarka urośnie o 4,3% w tym roku i o 4% w 2020 r.

, konsumpcja dzięki transferom socjalnym powinna się utrzymać na obecnym poziomie. "Eksport również powinien utrzymać się na dobrym poziomie, na co wskazują dane z I połowy roku, gdzie pomimo spowolnienia w Niemczech nadal widzimy dobrą dynamikę polskiego eksportu na ten rynek, ale także do Francji i

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; - pobiera już specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, - sam legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Sejm przegłosował nową waloryzację emerytur. I 1000 zł minimalnej emerytury

świadczenia do 1 tys. zł obejmie ok. 800 tys. emerytów i rencistów podlegających pod ZUS, a także 285 tys. osób pobierających renty socjalne i ok. 350 tys. rolników pobierających emerytury i renty z KRUS. Liczy się staż Ale uwaga, nie wszyscy, którzy dziś mają świadczenia poniżej 1 tys. zł, będą mogli liczyć

Ubóstwo w Rosji zwalcza się statystyką

liczby ubogich obywateli. Prezydent Władimir Putin, wracając w maju 2012 r. na Kreml, w tzw. dekretach majowych nałożył na władze guberni obowiązek zwiększania świadczeń socjalnych. Wysokość zasiłków i dodatków wypłacanych z kas obwodów uzależniona jest od "minimum socjalnego", a finanse

Waloryzacja emerytur i rent 2018. O ile wzrosną świadczenia? Co z dodatkiem 500 plus dla emerytów?

pieniądze z budżetu przeznaczać na inwestycje niż na wydatki socjalne. Podwyżki dla rencistów W marcu razem z waloryzacją czeka nas inna zmiana. W ubiegłym roku rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1 tys. zł brutto, a więc o blisko 118 zł brutto. Podwyższenie świadczenia do 1 tys

Rząd: Najlepszy scenariusz dla Polski to uporządkowany Brexit, z umową wyjścia

. Polska jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską, aby wspólnie szukać rozwiązań europejskich dla transportu, czy koordynacji świadczeń socjalnych. Polska administracja prowadzi aktywny dialog z przedsiębiorcami (odbywają się cykliczne spotkania). Celem tych działań jest wsparcie przedsiębiorców w

Kaufland wprowadza dodatki motywacyjne dla pracowników w wys. do 400 zł

zwolnienia od pracy uwzględnione w rozporządzeniu przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, podano również. "Tegoroczny plan wynagrodzeń realizuje strategię firmy Kaufland, która ma na celu zapewnienie swoim pracownikom jak najlepszych warunków pracy za sprawiedliwe i odpowiednie wynagrodzenie

Rząd przyjął nowelę o waloryzacji wszystkich emerytur i rent

emerytury do 1 000 zł oznaczać będzie, że najniższa emerytura w 2017 r. stanowić będzie 50% minimalnego wynagrodzenia. W wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne (wszyscy) oraz dla ok. 350 tys. osób

Co się należy po zmarłym pracowniku

, a bywa, że w ogóle zwolnione z oprocentowania, czyli pracownik zwraca tyle, ile pożyczył. Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych działają w firmach, które zatrudniają przynajmniej 50 pracowników pełnoetatowych. Zakład pracy, który ma mniej pracowników, może prowadzić taki fundusz, ale nie musi. O

ING BSK: Budżet na 2020 r. oparty na nadmiernie optymistycznych założeniach

zabraknie po roku 2021. Wymaga także zamrożenia wydatków na wiele usług publicznych, które są równie istotne społecznie co świadczenia socjalne obiecane w czasie batalii wyborczej. Projekt nadmiernie opiera się także na optymistycznych założeniach dotyczących dochodów" - podsumowali

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 23 maja o wypłacie 2,92 zł dywidendy na akcję

2017 w łącznej kwocie 40 142 179,07 zł podzielić w niżej określony sposób: a) kwotę 40 102 179,07 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy; b) kwotę 40 000 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Ponadto akcjonariusze mają

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

jednorazowych szacuje się w ujęciu kasowym na 5,7 mld zł w 2019 r., 17,8 mld zł w 2020 r. i dodatkowe 12,0 mld zł w 2021 r." - podano także. Poziom transferów socjalnych w 2019 r. i kolejnych latach prognozy będzie zdeterminowany zmianami w dotychczasowych programach oraz wprowadzeniem nowych

BGK: W Programie Ekonomii Społecznej udzielono pożyczek wartych ok. 100 mln zł

udzieliliśmy pożyczek na kwotę około 100 mln zł, a dzięki naszemu wsparciu zostało utworzonych ponad 1 tys. nowych miejsc pracy. Pożyczki i gwarancje są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, czyli dla fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych

MRPiPS: Minimalna emerytura oraz renty wzrosły o ponad 100 zł od 1 marca br.

niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł miesięcznie. Renty socjalne zaś z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł miesięcznie. Świadczenie przedemerytalne wzrasta do 1040 zł. Rosną także świadczenia pochodne, wypłacane osobom spełniającym specjalne warunki, podano także. 

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

pośrednictwem gminy. Ustawa eliminuje możliwość przeprowadzania eksmisji do noclegowni, schroniska lub innego tego typu ośrodka, gdy dłużnikowi przysługuje uprawnienie do tymczasowego pomieszczenia. Wprowadzono też tzw. najem socjalny lokali mieszkalnych. Oznacza to rezygnację ze stosowania sformułowania &bdquo

500 plus po trzech miesiącach

wszczęły postępowanie w sprawie marnotrawstwa pieniędzy. Urzędnicy socjalni będą mogli w tych rodzinach zamienić gotówkę na pomoc rzeczową. Pozwala na to art. 9. ustawy o świadczeniu 500 plus. W uzasadnieniu ustawy czytamy bowiem: "W przypadku gdy zaistnieją sytuacje, że rodzina będzie

Wczasy pod gruszą. Weź od pracodawcy pieniądze za nicnierobienie

Dofinansowanie wypoczynku, potocznie zwane wczasami pod gruszą, jest pokrywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Tworzą go pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Bez względu na liczbę

Ministrowie PiS: Samorządy mogą celowo opóźniać wypłaty z programu 500 plus

w narodzie. - Mamy rodziny dysfunkcyjne, uzależnione. Z nimi pracują pracownicy socjalni i jeśli widzą, że środki są niewłaściwie wykorzystywane, to mogą zamienić wypłatę w gotówce na pomoc rzeczową - tłumaczyła minister. Na pozbawienie kogoś gotówki pozwala art. 9. ustawy o świadczeniu wychowawczym

MRPiPS: Elastyczny czas pracy wprowadziło 2515 pracodawców

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) -  Elastyczny czas pracy wprowadziło 2 515 pracodawców, wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Są to głównie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób, poinformowało Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Socjalnej (MRPiPS). Z elastycznego

Akcjonariusze PZU zdecydują 28 VI o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję 

zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 2 433 874 473,43 zł w następujący sposób: 1) kwotę 2 158 807 500 zł, tj. 2,5 zł na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy; 2) kwotę 6 714 000 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 3) kwotę 19 681 287,17 zł

Nowy pomysł na waloryzację emerytur - większość z emerytów dostanie w marcu jednakową podwyżkę: 70 zł brutto

Na tę decyzję czeka 8 mln osób pobierających emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne czy pomostówki. Zmianę zasad waloryzacji zapowiedział jeszcze w połowie września premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Zielonej Góry. Dziś o wysokości podwyżki decydują dwa