świadczeń rencistów

Leszek Kostrzewski

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

Wiadomo już, jakie podwyżki dostaną w tym roku emeryci. Zmieniła się też kwota bazowa niezbędna do wyliczenia emerytur, jak również pojawiły się nowe limity przy dorabianiu do emerytury. Oto najważniejsze liczby i wskaźniki dla polskich seniorów

Przechodzisz na emeryturę? Do obiegu weszły nowe legitymacje

Od początku lutego każdy, kto odchodzi na emeryturę, dostanie nową legitymację emeryta-rencisty. Nowa legitymacja nie ma już pola 'numer świadczenia'

Dorabianie do emerytury. Kiedy można stracić świadczenie z ZUS?

Wielu emerytów i rencistów nie wie, że gdy zbyt wiele zarobią, mogą stracić świadczenie. Kogo i jakie obowiązują limity? Komu grozi utrata pieniędzy?

Waloryzacja emerytur i rent

oszczędności nie są jednak wielkie, bo całkowity deficyt w systemie ubezpieczeń społecznych wynosi obecnie ok. 80 mld zł. To, co dobre dla budżetu, niekoniecznie jest dobre dla emerytów i rencistów. Bo oni dostaną najniższą podwyżkę od lat. O ILE WZROSNĄ POSZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA? Skoro wiemy, że waloryzacja w

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

2014 r. do końca lutego 2015 r. to 4915,50 brutto), ZUS wstrzyma wypłatę emerytury. Czy mogą zabrać mi emeryturę? Jakie dochody mogą powodować zmniejszenie lub utratę świadczenia z ZUS? Znaczenie ma - jak określa ZUS - "przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

- Rząd zaproponuje, by minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniósł 36 zł - zapowiedział w Sejmie Donald Tusk. - Oczywiście to ciągle mało, ale w porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w jakimś

Waloryzacja emerytur i rent

;. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach można jednak termin zmienić. ZUS przyznaje, że "ewentualna zmiana terminu wypłaty świadczeń może nastąpić na wniosek emeryta-rencisty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zmiana taka jest możliwa w danym organie rentowym ze względów organizacyjnych

Emerytura na konto

przynosi pieniądze do domu, będzie z czasem ewoluował - mówi "Gazecie" prezes Poczty Polskiej. I wyjaśnia: - Co do zasady, wszyscy emeryci i renciści powinni posiadać konta bankowe, na które będą przelewane świadczenia. Oczywiście prezes Poczty chciałby, aby były to konta w należącym do jego

Waloryzacja emerytur i rent 2013

procentowo Najbliższa waloryzacja, czyli ta w marcu 2013 r., będzie procentowa. Emerytury i renty zostaną zwiększone o procent, który zależy od inflacji w gospodarstwach emeryckich i od realnego wzrostu płac (co najmniej 20-proc.). Im ktoś ma większe świadczenie, tym większą podwyżkę dostanie. Rząd wraca

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

renciści, którzy nie potrafili udowodnić wysokości zarobków w poszczególnych latach pracy, mogą teraz wystąpić do ZUS o podwyżkę świadczeń. Wszystko dzięki obowiązującej od początku 2009 r. ustawie. Mogą skorzystać z niej osoby, które już pobierają emeryturę lub rentę, a którym ZUS wyliczył zerowe dochody

Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur

Donald Tusk zapowiedział pod koniec sierpnia rewolucję w podwyżkach dla emerytów i rencistów. Niewykluczone, że rząd przyjmie następujące rozwiązanie: całą kwotę przeznaczoną na waloryzację (według obecnych zasad) podzieli przez liczbę emerytów, rencistów, osób na świadczeniach emerytalnych (w

Waloryzacja rent i emerytur

. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczą nowe, wyższe świadczenie i poinformują o tym emeryta lub rencistę. Wyższa emerytura (lub rentę) będzie wypłacana od marca w terminie, w którym dziś odbiera się świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Jak policzyć podwyżkę Co to oznacza, że

Rząd przyjął projekt dot. 13. emerytury, koszt wypłaty to 11,7 mld zł w 2020 r.

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emeryturze, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Koszt wypłaty tego świadczenia wyniesie ok. 11,7 mld zł w 2020 r. "Rząd zdecydował, że

Renta wyższa niż emerytura?

Ustawa o rentach jest częścią wielkiej reformy emerytalnej z 1999 r. Wprowadza nowy sposób wyliczania świadczeń. Od przyszłego roku renty mają być uzależnione od naszych składek (teraz składki nie mają znaczenia, do rent dopłaca budżet państwa). Podobny system ma od 2009 r. obowiązywać przy nowych

Jaką dostaniesz podwyżkę? Waloryzacja na nowych zasadach

przyszłego roku. Kto zyska na zmianach? Rząd prawdopodobnie przyjmie następujące rozwiązanie: całą kwotę przeznaczoną na waloryzację (według obecnie obowiązujących zasad, a więc - jak pisaliśmy wyżej - o 4,8 proc.) podzieli przez liczbę emerytów, rencistów, osób na świadczeniach emerytalnych i każdy dostanie

Sejm przyjął ustawę Emerytura+

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r . Obecnie ustawa trafia do Senatu. Wcześniej rząd w ocenach skutków regulacji podał, że celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i

Sejm przyjął projekt dotyczący 13. emerytury

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emeryturze Ustawami zajmie się teraz Senat. "Głosowało 442 posłów, za przyjęciem ustawy głosowało 432 posłów, przeciw było 1, a  9

Waloryzacja emerytur i rent 2012

kwotowa? Nie będzie Latem ubiegłego roku premier Donald Tusk zapowiadał zmiany w zasadach waloryzacji. Wszyscy emeryci przez trzy lata będą dostawać takie same podwyżki świadczeń - zapowiadał. Rewolucja miała objąć 9,5 mln emerytów, rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych z KRUS, ZUS, wojska

Jak ZUS odebrał rentę za pobyt na Syberii

przyznaniu emerytury lub renty, jeżeli okaże się, że nie było podstaw do ich wypłaty. Taki przepis istnieje od lipca 2004 r. Oznacza to, że Zakład w dowolnym momencie może zajrzeć do dokumentów, na podstawie których już raz przyznał świadczenie, i je... zabrać. Może tak zrobić, kiedy wykryje, że emeryt

MRPiPS: Konsultacje programu 'Emerytura+' potrwają do 28 marca

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Rozpoczęły się konsultacje programu "Emerytura+" - tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Potrwają one do 28 marca br. Program ma wejść w życie już w maju, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS

Wydatki na 13. emeryturę to 11,7 mld zł w 2020, gł. z Funduszu Solidarnościowego

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. "13. emeryturę") wyniosą ok. 11,7 mld zł w 2020 r., z czego ok. 0,5 mld zł będzie pochodziło z budżetu państwa, a ok. 11,3 mld zł - z Funduszu

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów tzw. "czternastkę" wypłacaną w 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.   "Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym w szczególności emerytów

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. zakłada, że koszt netto dla budżetu wyniesie ponad 8,68 mld zł. Dokument został zgłoszony do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. "Jednorazowe świadczenie

MRPiPS: Koszt Emerytury+ to 10,7 mld zł rocznie, finansowanie zapewnione

wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów, czyli "Emeryturę+". "'Emeryturę+' w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1 100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni). W sumie będzie to ponad 9,72 mln

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24% otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie

"DGP": Rząd szykuje rentową rewolucję

Tak wynika z ostatecznej wersji projektu ustawy o nowych rentach kapitałowych. "Dziennik Gazeta Prawna" wyjaśnia, że najważniejsza zmiana będzie jednak dotyczyć sposobu wyliczania renty dla osoby niezdolnej do pracy. Od stycznia ZUS weźmie pod uwagę to, co ubezpieczony zgromadził na koncie

Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów to ok. 8-9 mld zł w 2019 roku

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Wypłata w tym roku świadczenia "13-stki dla emerytów" wyniesie ok 8-9 mld zł, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Około 9 mln polskich emerytów i rencistów skorzysta z 13-tki w wysokości minimalnej

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

lipca 2019 r., - 1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. * Od 1 sierpnia 2019 r. zmieni się także naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Dotyczy to emerytów i rencistów – byłych

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Zapowiadane w tzw. "nowej piątce PiS" trzynaste świadczenie przysługiwać będzie także rencistom socjalnym, czyli osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a nie tylko emerytom, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta

GUS: Dochód rozporządzalny emerytów i rencistów o 1,6% wyższy niż średni w 2016

i rencistów główne źródło dochodów stanowiły dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych - 83,7%, przy czym dochody z emerytur stanowiły – 71,9% łącznego dochodu rozporządzalnego, a z rent 5,2%. Dochody z pracy (najemnej, na własny rachunek, z gospodarstwa rolnego) stanowiły 9,8% dochodu

Otrzymanie renty będzie graniczyć z cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne

Według najnowszych danych ZUS z czerwca 2019 r. na rencie z powodu niezdolności do pracy było 728,9 tys. Polaków. To blisko czterokrotnie mniej niż w rekordowym 1998 r., gdy rencistów mieliśmy ponad 2,7 mln. Skąd ten spadek? Uszczelniono system. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty

JSW rozwiązała 653,5 mln zł rezerwy na spory sądowe zw. z deputatami węglowymi

rencistów lub odmowy wypłaty świadczenia rekompensacyjnego, a także po analizie uzasadnień wyroków sądowych" - czytamy w komunikacie.  Rozwiązanie rezerwy będzie skutkować dodatnim wpływem na wynik operacyjny JSW w kwocie 653,5 mln zł w IV kwartale 2018 roku, lecz nie spowoduje wpływu środków

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. podała Kancelaria Prezydenta. "Świadczenie skierowane jest do prawie dziesięciu milionów Polaków" - powiedział Andrzej Duda podczas

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy. Stąd też w 2019 r. proponuje

Rząd przyjął projekt dot. Emerytury+, Sejm zajmie się nim na początku kwietnia

skorzysta liczna grupa uprawnionych emerytów i rencistów nie zależnie od wielkości świadczeń jaką otrzymują. Uprawnieni to niemal 10 mln osób, a dokładnie 9,8 mln osób, a koszty sfinansowania tych dodatkowych świadczeń to 10,8 mld zł. Z tego świadczenie będą mogły skorzystać osoby będące w systemie, a także

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

Na poniedziałkowe dane GUS czekało 9 mln polskich emerytów i rencistów, którzy od 1 marca mają otrzymać waloryzację świadczeń. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują głównie emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego

Lewiatan: Trzynasta emerytura nie rozwiąże problemu najniższych świadczeń

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Jednorazowy zasiłek dla wszystkich emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, który trafi do blisko 10 mln osób, przynosząc im korzyść netto blisko 900 zł, nie rozwiązuje problemu najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych, ale

Ile pieniędzy mają emeryci i na co je wydają? Jakie mają mieszkania i jak wyposażone?

W 2016 r. w Polsce było ok. 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych, z czego ok. 35 proc. stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów. Samych emerytów mamy już ponad 5 mln. Gdy do tego dodamy jeszcze rencistów i osoby na pomostówkach, świadczeniach przedemerytalnych czy kompensacyjnych, liczba ta

Sejm ponownie skierował projekt dot. 13. emerutury do komisji sejmowej

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emeryturze po drugim czytaniu został ponownie skierowany do komisji sejmowej w celu dalszego rozpatrzenia. "Jesteśmy w drugim czytaniu i w zasadzie

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

renciści o najniższych świadczeniach otrzymają waloryzację kwotową, żeby rosły jak najszybciej najniższe świadczenia. Minimalna coroczna procentowa waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł” – zapisali członkowie partii rządzącej w programie. Projekt ustawy z minimalną kwotą

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

pośrednictwem oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma do sądu mamy 30 dni od otrzymania odmowy z ZUS. Świadczenie przedemerytalne a renta Na świadczenie przedemerytalne mają szansę renciści, którym ZUS odebrał rentę. Muszą: pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej pięć lat

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

. Ostatnia partia blisko 354 tys. PIT-ów została wysłana 12 lutego. Oznacza to, że dotrą one do adresatów najpóźniej do 15 lutego. Najwięcej, bo 8,3 mln deklaracji PIT, otrzymają emeryci i renciści. Każdy, kto co najmniej od grudnia pobierał świadczenie z ZUS, dostał PIT-40A. Natomiast PIT-11A otrzymały

Senat przyjął ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego

świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku po podpisaniu jej przez prezydenta RP" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z projektem, o rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu węglowego (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie

Ile naprawdę wyniesie 13. emerytura? Od 1100 zł z ZUS będą odliczone podatek dochodowy i składka zdrowotna

Pieniądze ma dostać ponad 9 mln 720 tys. Polaków, w tym ok. 6,9 mln emerytów i 2,6 mln rencistów (w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Pieniądze dostaną też osoby na świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach przedemerytalnych, świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach pomostowych. Koszt? Ponad

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

mld zł. niż koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,26% bez gwarancji minimalnej podwyżki świadczenia" - czytamy w OSR. Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi

SRK wypłaciła 155 tys. rekompensat z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego

w komunikacie.  W październiku 2017 r. przyjęto ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

;W efekcie z jednej strony rząd wdroży zasadę szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej - będzie respektował pełną ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych" - czytamy w komunikacie. Najniższe gwarantowane świadczenia

Waloryzacja emerytur 2020. Nowe zasady, według których wzrosną emerytury i renty

Co roku w marcu blisko 9,8 mln emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego

ZUS co miesiąc wypłaca mu 12 gr emerytury, ale trzynastkę będzie miał taką jak wszyscy

szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oświadczył, że dodatkowe pieniądze dostaną wszyscy emeryci i renciści - zarówno ci z najwyższymi świadczeniami, jak i ci z najniższymi. A to oznacza, że 1100 zł brutto dostanie również 220 tys Polaków, którzy pobierają świadczenia niższe niż minimalne. A więc

Przez 10 lat był zatrudniony i opłacał składki. ZUS wyliczył mu 600 zł emerytury brutto. Smętna przyszłość 650 tys. osób

emerytur i rent. Emeryci i renciści o najniższych świadczeniach otrzymają waloryzację kwotową, żeby rosły jak najszybciej najniższe świadczenia. Minimalna coroczna procentowa waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł”. Gdy jednak po wyborach zapytaliśmy resort pracy o zmiany

MRPiPS: 6,5 mln emerytów i rencistów otrzyma do 400 zł dodatku

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł w marcu br. otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości do 400 zł, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Ustawę wprowadzającą to rozwiązanie podpisał 12 lutego

Rząd przyjął projekt ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, koszt: 1,4 mld zł

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

mln rencistów (w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Pieniądze dostaną też osoby na świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach przedemerytalnych, świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach pomostowych. Prawo do dodatku będą mieli seniorzy ze wszystkich zakładów emerytalnych – z ZUS, KRUS

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

dla najuboższych grup emerytów i rencistów, projektowana ustawa wprowadza waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką. "Proponowane rozwiązanie opiera się na: a)      podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: -     

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

emeryci mogliby liczyć na 3,26-procentową podwyżkę. Ale w 2019 r. rząd chce wprowadzić zmianę zasad, która będzie korzystna dla emerytów z najniższymi świadczeniami. Najniższa emerytura wzrośnie o 70 zł Obecnie emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne co roku mają waloryzację

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

mln emerytów, rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Koszt dla budżetu to ok. 10 mld zł. Zmiany mają wejść w życie jeszcze przed wyborami, a więc 1 października 2019 r., choć pierwotnie miał być to styczeń 2020 r. Od kiedy niższy PIT Obniżka

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

postanowienie o ogłoszeniu upadłości”. Byli renciści Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę renciści, którym ZUS odebrał rentę. Taka osoba musi spełnić warunki: * przez co najmniej pięć lat pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy; * spełnić warunek wiekowy i stażowy: mieć ukończone 55

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl.

emerycie lub renciście" - czytamy dalej. Każda z osób spełniających przesłanki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego wypłatę, poprzez złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o określonej treści do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego, czyli określonego

MRPiPS: Jest rozporządzenie ws. waloryzacji emerytur, najniższe rosną do 1000 zł

określonym minimalnym stażem) zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy), a emerytury najniższe wzrosną do 1 000 zł" - czytamy w komunikacie. Minimalną podwyżką 10 zł zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

przyznaniu orzeczenia i wypłacie świadczenia. Czytaj też:  Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki Liczy się dochód Aby dostać pieniądze, musimy mieć odpowiednio niskie dochody. W pierwotnym projekcie przyjętym przez rząd zapisano, że świadczenie uzupełniające dostaną tylko

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

oznacza, że skorzystają z niej również emeryci i renciści. Ile więcej zostanie w kieszeni emeryta? – W zależności od wysokości świadczenia można zyskać od kilkunastu (w przypadku najniższych świadczeń) do kilkudziesięciu złotych – mówi dr Łukasz Wacławik. Co z dodatkową emeryturą? To nie

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

ustawy upadłym jest ten, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości". Byli renciści Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę. Taka osoba musi spełnić pewne warunki: przez co najmniej pięć lat pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy

Emeryci i renciści dostaną jednorazowe dodatki od 350 do 100 zł netto

Decyzję o wypłacie dodatkach świadczeń podjęła w poniedziałek Rada Ministrów. Rząd przeznaczy na nie 1,4 mld zł. Dostaną je emeryci, renciści, osoby na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS, KRUS czy służb mundurowych. Najwięcej dostaną osoby z najniższymi świadczeniami Kto dokładnie ile dostanie

MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 102,98% w 2018 r.

. "Od marca br. renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie za miesiące, w których nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. Osoby, które w ten sposób uzyskały emeryturę, mimo tego

Ile będzie kosztować państwo dodatkowa emerytura obiecana przez PiS? Wyliczyliśmy. Ponad 7,2 mld zł

. emerytów Czyli w 2017 roku łącznie było 6 mln 434 tys emerytów. Danych za 2018 jeszcze nie ma - ale na pewno liczba emerytów przekroczyła 6,5 mln. Mając te dane, można wyliczyć, że koszt dodatków w tym roku to 7,2 mld zł. Gdyby jednak PiS chciał wypłacać dodatek też rencistom, osobom na świadczeniach

ME: Złożono ponad 140 tys. wniosków o rekompensatę za deputat węglowy

świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujące renty po

Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego wpływu na wynik operacyjny w IV kw

wyjaśnia, że zawarcie porozumienia związane jest z przyjętą 12 października br. przez Sejm ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Dzięki jego zawarciu, również emeryci i renciści z Bogdanki będą mieli prawo do rekompensaty w wysokości 10 tys. zł netto. "W

Projekt ustawy o 13. emeryturze w Sejmie. Kto jeszcze, oprócz emerytów, dostanie w tym roku podwyżkę?

dniu rozwiązania stosunku pracy. Od stycznia 2020 r. jest to 39000 zł Podwyżki dla emerytów. Jaka będzie waloryzacja emerytur? Co roku w marcu blisko 9,8 mln emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki

ZUS pyta emerytów, czy żyją. Sprawdź, co się stanie, jeśli nie odpowiesz

zmienić formularz. Teraz zatytułowany on jest tak: „Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia”. Czytaj też: Polaku, nie przechodź na emeryturę w czerwcu! Co się stanie, gdy nie odpowiesz ZUS Formularze oświadczeń ZUS wysyła na

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów?

W tym roku w marcu rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1 tys. zł, a więc o blisko 118 zł. Podwyższenie świadczenia do 1 tys. zł objęło 800 tys. emerytów i rencistów podlegających ZUS, a także 285 tys. osób pobierających renty socjalne i ok. 350 tys. rolników

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden z nich. ** Świadczenie należy się także osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz obozów pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Przysługuje za każdy pełny miesiąc pracy przymusowej, jednak nie więcej niż za 20 miesięcy. Jego maksymalna wysokość to

JSW nie odnotuje zdarzenia jednorazowego w zw. z deputatami

w IV kw. 2017 r. Spółka wyjaśniała, że zawarcie porozumienia związane jest z przyjętą 12 października br. przez Sejm ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Dzięki jego zawarciu, również emeryci i renciści z Bogdanki będą mieli prawo do rekompensaty w

Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie

Z powodu absurdalnych przepisów tysiące Polaków co roku traci kilkaset złotych emerytury. W pułapkę omal nie wpadł prezes PiS

; - dodaje. Renciści okradani z urzędu Dodatkowo Bodnar zaznacza, że niektóre osoby z góry są skazane na mniejsze świadczenie. Dlaczego? Bo według obecnych przepisów muszą dostać emeryturę w czerwcu. Tak jest z rencistami. Jeśli urodzili się oni w czerwcu, automatycznie przenoszeni są w tym miesiącu przez

GUS: Ubóstwo skrajne w Polsce wzrosło do 5,4% w 2018 r.

wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi" - czytamy w komunikacie. Podstawę wyznaczania granicy

Będą rządowe dodatki dla emerytów. Nawet 350 zł

Dodatki dostaną emeryci, renciści, osoby na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS, ale także emeryci i renciści z KRUS i ze służb mundurowych. Kto ile dostanie? - Osoby, które mają dziś do 900 zł brutto emerytury, dostaną jednorazowo 350 zł netto. - Ci, którzy dostają od 900 zł brutto do 1,1 tys

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.

;drugim półroczu 2013 r.; - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.); - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na

Niewielkie podwyżki dla emerytów

Rząd co roku w marcu daje emerytom i rencistom podwyżkę. Ma ona z założenia sprawić, żeby świadczenia nie traciły na wartości. Czyli podwyższa się emerytury o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac. We wtorek GUS podał dane o realnym wzroście płac. W 2015 roku wyniósł on 4,2 proc

Waloryzacja emerytur wyższa, niż szacował rząd. Będą też specjalne dodatki dla emerytów

W marcu tego roku rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1 tys. zł*, a więc o blisko 118 zł. Podwyższenie świadczenia objęło 800 tys. emerytów i rencistów oraz 285 tys. osób pobierających renty socjalne z ZUS, a także ok. 350 tys. rolników otrzymujących emerytury i renty z

Waloryzacja emerytur i rent 2018. O ile wzrosną świadczenia? Co z dodatkiem 500 plus dla emerytów?

pieniądze z budżetu przeznaczać na inwestycje niż na wydatki socjalne. Podwyżki dla rencistów W marcu razem z waloryzacją czeka nas inna zmiana. W ubiegłym roku rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1 tys. zł brutto, a więc o blisko 118 zł brutto. Podwyższenie świadczenia do 1 tys

Sejm przegłosował nową waloryzację emerytur. I 1000 zł minimalnej emerytury

świadczenia do 1 tys. zł obejmie ok. 800 tys. emerytów i rencistów podlegających pod ZUS, a także 285 tys. osób pobierających renty socjalne i ok. 350 tys. rolników pobierających emerytury i renty z KRUS. Liczy się staż Ale uwaga, nie wszyscy, którzy dziś mają świadczenia poniżej 1 tys. zł, będą mogli liczyć

Czy 9 mln emerytów i rencistów czeka zmiana zasad waloryzacji? Rząd będzie o tym rozmawiał ze związkowcami i pracodawcami

Blisko 9 milionów emerytów i rencistów co roku w marcu ma waloryzację świadczeń. O podwyżce decydują dwa wskaźniki: inflacja (wzrost cen) z roku poprzedzającego waloryzację i 20 proc. realnego wzrostu płac w gospodarce. W przyszłym roku, jak szacuje rząd, waloryzacja wyniesie 2,7 proc. Najniższe

ZUS cię urządzi. Ten sam człowiek za zdrowy na rentę, za chory, by pracować

Pan Marek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Łodzi, wystąpił dwa lata temu do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Zakład odmówił, tłumacząc że „dalsza rehabilitacja wnioskodawcy nie rokuje odzyskania zdolności do pracy”. Mężczyzna odwołał się do łódzkiego sądu. Czytaj też

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

. Stanowi swoistą pułapkę prawną”. Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy? Dodatkowo Bodnar zaznacza, że niektóre osoby z góry są skazane na mniejsze świadczenie. Dlaczego? Bo według obecnych przepisów muszą dostać emeryturę w czerwcu. Tak jest z rencistami. Jeśli urodzili się

Nowe "500+" dla emeryta. Rząd chce przed wyborami przyznać dodatki emerytom i rencistom. Wypłata przed świętami

nieodpowiedzialne zwiększanie wydatków publicznych, albo wszystkich pracujących czeka wzrost podatków, bo podwyżki danin jedynie najbogatszym na pewno nie wystarczą - uważa. Obecnie mamy w Polsce 5 mln emerytów. Gdy dodamy rencistów oraz osoby na pomostówkach, świadczeniach przedemerytalnych czy kompensacyjnych

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria za działalność artystyczną lub twórczą. Przychodem dla rencisty jest także pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zarobki

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

1 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Artykuł 5. określa nowe kwoty wolne od potrąceń. To dobra informacja dla emerytów i rencistów, bo nowe przepisy chronią większą część świadczenia przed zajęciem przez

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

;świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. "13" dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej, - realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie

Rząd kończy pracę nad rewolucją w zasadach waloryzacji emerytur. Wiemy, jak będzie po zmianach

Na tę wiadomość czeka 9 mln polskich emerytów i rencistów. Co roku w marcu ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalny MSWiA przeprowadzają waloryzację świadczeń. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

zostawić bez grosza. Obowiązują limity zajęć, czyli kwoty wolne od zajęcia komorniczego. Ich wysokość zależy od tego, czy dłużnik to emeryt (lub rencista), pracownik zatrudniony na etacie lub na umowie-zleceniu lub o dzieło, a wierzytelność to zaległe alimenty czy niespłacony kredyt. Pensja W przypadku

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

. Jest to możliwe? – pyta z kolei pan Józef. Jak najbardziej. Trzeba złożyć w ZUS wniosek identycznie jak w przypadku wniosku o przekazywanie świadczenia na konto. Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

i rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych otrzymuje podwyżkę. PiS zapowiedział reformę w programie wyborczym: „Minimalna coroczna procentowa waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł”. Gdyby obowiązywały dotychczasowe zasady zdaniem dr

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

wzrastają. Z ustawy skorzystają nie tylko emeryci i renciści, którym ZUS wyliczył miesiąc, rok czy nawet kilka lat zerowych dochodów. Zyskają także ci, którym uwzględniono rzeczywiste dochody. Do wyliczania świadczenia można było wskazać zarobki z 10 kolejnych lat z ostatnich 20 przed złożeniem wniosku albo

Na emeryturę nigdy nie idź w czerwcu, bo stracisz nawet kilkaset złotych

zaznacza, że niektóre osoby z góry są skazane na mniejsze świadczenie. Bo według obecnych przepisów muszą dostać emeryturę w czerwcu. Tak jest z rencistami. Jeśli urodzili się w czerwcu, automatycznie przenoszeni są w tym miesiącu przez ZUS (po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego) z renty na

Kompromitacja GUS. Urząd podał dane potrzebne do wyliczania waloryzacji emerytur i po godzinie... je zmienił

Na poniedziałkowe dane GUS czekało 8 mln polskich emerytów i rencistów, którzy od 1 marca mają mieć waloryzowane świadczenia. O wysokości waloryzacji decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc

Waloryzacja tak duża jak nigdy? Czy premier Morawiecki mówi prawdę? [SPRAWDZAMY]

wprowadzono, aby świadczenia emerytów i rencistów nie traciły na wartości. Wiadomo, że co roku wiele rzeczy drożeje i gdyby nie podwyższać emerytur, najstarsi Polacy za otrzymywane pieniądze mogliby kupować coraz mniej. Czytaj także: Czy 9 mln emerytów i rencistów czeka zmiana zasad waloryzacji? Waloryzacja

JSW chce rozwiązać 1,3 mld zł rezerwy w zw. z wypłatą rekompensat za węgiel

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała do 19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

2019 r. zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości 1100 zł. Koszt świadczenia dla emerytów i rencistów wyniesie 10,8 mld zł. Wzrost wydatków na renty i emerytury będzie również rezultatem zmiany zasad ich waloryzacji (od 1 marca 2019 r. wysokość najniższej

Rafalska: Najniższa emerytura mogłaby wzrosnąć etapami do 1000 zł

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Najniższa emerytura na poziomie 1000 zł byłaby znacznie bardziej satysfakcjonująca, można ten cel osiągnąć w kilku etapach, uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Najniższe świadczenie na poziomie 1000 zł byłoby już znacznie

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.? Znamy szczegóły dot. wypłat z ZUS i KRUS

zł. Będzie zmiana zasad waloryzacji? Rząd chce zmienić zasady waloryzacji tak, by zyskały na tym osoby z najniższymi świadczeniami. Dziś emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne co roku mają waloryzację procentową. W rezultacie najbiedniejsi dostają niewielkie podwyżki, za to