świadczeń alimentacyjnych

Małgorzata Kolińska- Dąbrowska

Coraz mniej dzieci ma szanse na alimenty od państwa

Coraz mniej dzieci ma szanse na alimenty od państwa

Nie ma szans, by większą liczbę dzieci objąć świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego. Państwa nie stać na podwyższenie kryterium dochodowego, które uprawnia do korzystania z takiej pomocy. Na razie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że nie ma też takiej potrzeby.

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

Zaległości alimenciarzy wobec dzieci sięgają 10 mld złotych. A i to niepełne dane, bo do rejestru długów trafiają tylko ci rodzice, których dzieci dostają świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Resort sprawiedliwości postanowił zdyscyplinować dłużników i zmusić ich do spłaty alimentów. Jeśli nie zaczną płacić alimentów, trafią do więzienia.

W Małopolsce burza wokół 500+. Brakuje pieniędzy na obsługę programu

Samorząd województwa małopolskiego nie dostanie potrzebnych środków na obsługę świadczeń programu ?Rodzina 500+?. Decyzją wojewody ponad 800 tys. zł na ten cel zostanie przesunięte z puli przeznaczonej na realizację m.in. funduszu alimentacyjnego. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie doszacowało dokładnie kosztów administracyjnych związanych ze sztandarowym programem rządu Beaty Szydło.

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

prawnych, lecz wygasają- wyjaśnia Grzegorz Pietraszkiewicz ekspert Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Z mocy prawa należności z tytułu świadczeń wypłacanych dzieciom przez państwo na podstawie trzech ustaw alimentacyjnych : z 1974 roku, 2005 i 2007 roku w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego

260 tys. rodziców jest winne budżetowi ponad 8 mld zł za alimenty

260 tys. rodziców jest winne budżetowi ponad 8 mld zł za alimenty

świadczenia wypłaca państwo, już dziś można by było stworzyć miasto liczniejsze od Gdyni. Na koniec stycznia tego roku w BIG InfoMonitor widniało 259,5 tys. dłużników alimentacyjnych. Wpisani oni zostali przez ponad 2100 gmin z 2478 działających w Polsce. Oznacza to, że część gmin wciąż nie przekazywało do

Dług alimentacyjny przekroczy 10 miliardów złotych

Dług alimentacyjny przekroczy 10 miliardów złotych

, będziemy znali rzeczywistą kwotę długu wobec Funduszu Alimentacyjnego. Alimentów w Polsce nie otrzymuje około miliona dzieci. A jak można przeczytać w raporcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 2014 rok, Fundusz Alimentacyjny pomaga rocznie około 330 tys. dzieci. Wypłaca świadczenia za

Płaca minimalna odcina od Funduszu Alimentacyjnego

Płaca minimalna odcina od Funduszu Alimentacyjnego

wychodzi na głowę 729,74 zł (1459,48 zł podzielić na dwa). Ale kryterium dochodowe, jakie obowiązuje przy przyznawaniu alimentów od państwa, to maksymalnie 725 zł na osobę. Czyli ci, którzy przekroczą kryterium dochodowe o 4 złote i 74 grosze, stracą świadczenie alimentacyjne. Ministerstwo nie umie

ERIF BIG: Długi alimentacyjne Polaków wynoszą ponad 11 mld zł

przejmowania wypłat świadczeń na rzecz wnioskujących rodziców w ściśle określonych kwotach. Niestety, sumy te nierzadko są mniejsze niż te ogłaszane wyrokiem sądu, podano również. "Z raportu ERIF BIG wynika, że w Polsce żyje prawie 320 tys. osób z zadłużeniem alimentacyjnym wobec instytucji

Większość zalegających z alimentami nie spłaca też kredytów

Większość zalegających z alimentami nie spłaca też kredytów

wpisani do rejestru przez drugiego rodzica. Kryterium, jakie pozwala sięgnąć po świadczenie alimentacyjne, to zaledwie 725 zł dochodu na członka rodziny. Jeśli się je przekracza nawet o parę groszy, można się starać o odzyskanie zaległych alimentów, jedynie zwracając się do komornika. - Mój były mąż żyje

KRD: Długi alimentacyjne rosną, ale do KRD trafia coraz mniej dłużników

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Od 31 maja, kiedy to weszły w życie zaostrzone przepisy Kodeksu Karnego przewidujące surowsze kary dla dłużników alimentacyjnych, wyraźnie zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców, którzy trafiają do Krajowego Rejestru Długów, poinformował KRD. O ile np. w

Prezydent proponuje by świadczenie 500+ nie wpływało na wysokość alimentów

Prezydenta. "Właśnie został złożony projekt dotyczący pewnego uzupełnienia rozwiązań prawnych dotyczących programu 500+. A mianowicie chodzi o to, żeby to świadczenie - 500 zł na dziecko - nie mogło być powodem obniżenia świadczeń alimentacyjnych przez sądy przy ich ustalaniu. Tak, że jest większy

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

trzymiesięcznego opóźnienia, a inne – że dopiero sześciomiesięcznego. Udowodnienie uporczywości było trudne. Z jednej strony trzeba było dowieść, że świadczy o niej liczba niezapłaconych rat alimentacyjnych, a z drugiej – wykazać złą wolę po stronie sprawcy. Alimenciarze do perfekcji opanowali metody

Jakie są konsekwencje programu 500 plus?

złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu 500 plus[1]. Mając powyższe na uwadze, należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (w tym przypadku dziecka) oraz od

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

świadczeń innych niż alimentacyjne wierzyciel nie zostanie również wezwany do poniesienia kosztów korespondencji czy ewentualnych czynności związanych z poszukiwaniem majątku, np. zapytań do ZUS, US. Pokrywa je skarb państwa. Jeżeli uda się odnaleźć majątek dłużnika, koszty tych zaliczek zostaną pokryte

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

ustawy o świadczeniach rodzinnych wymagają spełnienia kilku warunków. Zasiłek przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo z niej rezygnują. Podopieczny musi się legitymować orzeczeniem o znacznym

Art. 209 KK

, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub własciwej instytucji. § 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu. Art. 209

500 plus dla dziecka, 500 minus dla alimenciarza?

500 plus dla dziecka, 500 minus dla alimenciarza?

takich wniosków. Potwierdzają to adwokaci, do których zgłaszają się rodzice obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym. W Rzeszowie sąd odmówił matce samotnie wychowującej dziecko zasądzenia żądanej przez nią kwoty alimentów, argumentując, że może wnioskować o przyznanie świadczenia z programu 500+. - To było

Płać alimenty albo lądujesz na liście dłużników. Sposób na alimenciarzy?

Płać alimenty albo lądujesz na liście dłużników. Sposób na alimenciarzy?

Długi alimentacyjne osób, za które świadczenie wypłaca Fundusz Alimentacyjny, przekroczyły już 8,3 mld zł. Gminy, które w imieniu Funduszu wypłacają pieniądze, od lipca 2015 r. muszą obowiązkowo wpisywać dłużników alimentacyjnych do rejestrów biur informacji gospodarczej. Dzięki zmianie przepisów

Ziobro z batem na dłużników alimentacyjnych

Ziobro z batem na dłużników alimentacyjnych

pozwalające na dozór elektroniczny. Takie rozwiązanie będzie tańsze niż osadzenie wszystkich alimenciarzy w więzieniu. Niektórzy tam jednak trafią. - Poza tym daje ono zobowiązanemu do świadczeń alimentacyjnych możliwość wykonywania pracy - wyjaśniał minister. W Polsce jest około miliona dzieci, które nie

500+ nie obniży alimentów? Prezydent złożył projekt ustawy

500+ nie obniży alimentów? Prezydent złożył projekt ustawy

też: Prezydent dla PAP: to absurd, by 500 plus obniżało świadczenia alimentacyjne

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

Za rezygnację z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub niedołężnym rodzicem, przysługuje pomoc finansowa od państwa. Świadczenie pielęgnacyjne – komu i ile przysługuje? Świadczenie przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów i waloryzowane o wskaźnik, o jaki zwiększa

Gorsze dzieci samotnych rodziców

Gorsze dzieci samotnych rodziców

światło. Co gorsza, taka rodzina z pomocy społecznej raczej nie skorzysta, bo tam obowiązuje... kryterium dochodowe - do 514 zł na osobę (taką kwotę podaje dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej). Nie dostanie też świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, bo znów trafia na kryterium dochodowe

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

., w którym sędziowie uznali, że zgodnie z konstytucyjną zasadą równości osobą uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego jest nie tylko ten, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny, ale także każdy członek rodziny w potocznym rozumieniu. Podkreśliła też, że matka jest stara, schorowana i choć nie ma

Samotna matko, chcesz 500 zł? Bierz ślub i urodź dzieci

, że co trzecia polska rodzina jest niepełna. Najczęściej są to matki samotnie wychowujące dzieci, które latami walczą o alimenty, bo nie wszystkie mają prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Dlaczego? Z powodu innego kryterium dochodowego, tego, które uprawnia do świadczenia z Funduszu

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

będziemy mogli składać przez internet już od 1 lipca. Dzięki temu za rok dojdzie kolejne ułatwienie przy ubieganiu się o 500 plus. Od 1 sierpnia będzie też można składać wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jak złożyć wniosek o 500 plus? Mamy kilka możliwości. Możemy go

MRPiPS: Szacunkowe wydatki na 'Rodzinę 500 Plus' to 17,2 mld zł w 2016 r.

wychowawczego (500 zł) w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Jest to zgodne z licznie zgłaszanymi postulatami" - czytamy w komunikacie

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Alimentacyjnego. program 500 plus Z programu "Rodzina 500 plus" (500 zł na dziecko) można skorzystać od pierwszego miesiąca życia dziecka do momentu ukończenia przez nie 18 lat. O tym, w jakiej wysokości dostaniemy świadczenie, decyduje liczba dzieci w wieku do 18. roku życia oraz dochód na osobę w

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Czy można pobierać świadczenie, mieszkając w innym kraju? To zależy. Program

Czy komornik będzie mógł zająć 500 zł na dziecko? A co ze zdolnością kredytową? Urośnie? Tłumaczymy

podlegają egzekucji. Należą do nich m.in. świadczenia rodzinne, integracyjne, z pomocy społecznej i Funduszu Alimentacyjnego oraz same alimenty - od 1 kwietnia 2016 r. katalog ten zostanie poszerzony oświadczenie wychowawcze (oraz dodatek dla rodzin zastępczych). Brzmi dobrze - ale w rzeczywistości nie

500 zł na pierwsze dziecko. Czy alimenty podwyższają dochód?

płaci. Nie dostaję pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego, ponieważ przekraczam kryterium dochodowe (725 zł). Natomiast, jeśli doliczę do dochodu zasądzone, ale nieotrzymywane alimenty, na pewno przekroczę wymagany limit dochodu wynoszący 800 zł na osobę. - Proszę do wniosku o świadczenie dołączyć wyrok

Alimenty czy komornik

. Komorniczka z Warszawy już niczego w takiej sytuacji wyegzekwować nie mogła. W przypadku świadczeń alimentacyjnych komornik zabiera 60 proc. wynagrodzenia. Pozostałych 40 proc. komornik ruszyć nie może. Egzekucja prowadzona z Warszawy stała się bezskuteczna. Opłata jak kukułcze jajo Warszawska komorniczka

Opieka nad bliskimi - pomoc lekarska, domy opieki, zasiłki

pozwala skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na chorego członka rodziny. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje, że ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

niebezpieczna. Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł Jak otrzymać spis inwentarza Inna możliwość sprawdzenia stanu majątku po zmarłym to zamówienie spisu inwentarza. Wykonuje go komornik na zlecenie sądu. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29

Od kwietnia wypłaty 500 zł na dziecko. Samorządy kręcą nosem

- np. przy progu 5 tys. zł oszczędności to 81 mln zł, a koszty weryfikacji wniosków 76 mln zł. Świadczenie w wysokości 500 zł nie będzie wliczane też do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

zrezygnowaliśmy z pracy. Nie należy się świadczenie, jeśli podopieczny: - przebywa w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem spokrewnionej, na której ciąży obowiązek alimentacyjny), - przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę w związku z koniecznością kształcenia czy rehabilitacji, - przebywa w specjalnym

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

być wypłacane przelewem na konto bądź za pomocą przekazu pocztowego. Świadczenie 500 zł nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny zastępcze. Kto dostanie świadczenie? Jeżeli

Co grozi za niespłacenie pożyczki na czas?

alimentacyjne. Limity ustalane są na każdy rok. Jeśli dłużnik jest emerytem lub rencistą, komornik może zająć maksymalnie 25 proc. świadczenia. Jednak wolne od egzekucji i potrąceń są kwoty odpowiadające połowie najniższej emerytury lub renty. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do

Jak nie przejeść 500 złotych na dziecko

wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych. Chcesz porozmawiać z autorem, poinformować go o czymś? Napisz

10 złotych nad progiem nędzy. Opiekunowie rodziców bez pomocy

ustawa wprowadziła nowe świadczenie, ale 520 zł zasiłku dostaną tylko wtedy, kiedy dochód rodziny nie przekracza 623 zł na osobę. Prawo do zasiłku na opiekę mają osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym: rodzice, dzieci, małżonkowie, wnuki. Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie dochodów rodzin

Płaci raty i chce zmienić dzień wypłaty emerytury. ZUS: Nie można. Proszę odłożyć u sąsiadki

szczególny sposób uzasadniają zmianę terminu wypłaty świadczenia, np. w związku ze spoczywającymi na świadczeniobiorcy obowiązkami wynikającymi np. z nałożonych przez sąd obowiązków alimentacyjnych. Czyli - wyjaśniając to prościej i przekładając z języka ZUS-owskiego na ludzki - jak ktoś dostaje emeryturę

Przegląd prasy

r. --PKP Cargo: AWT nadal świadczy usługi dla OKD, ale zabezpiecza się przedpłatami --UOKiK: Działalność Uber nie wymaga interwencji, pozytywnie wpływa na konkurencję --Scripps Networks ma 9,8 mln USD zysku z dział. międzynarod. w I kw. dzięki TVN --Konsorcjum Stali rekomenduje do 1,5 zł

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

stało się wymagalne, czyli od terminu zapłaty raty kredytu lub wezwania do zapłaty przez wierzyciela. Termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń szczególnych (np. alimentacyjnych) oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. Jeśli nasz dług się przedawnił (albo go

Nietrzeźwy kierowca słono zapłaci

Prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości to w Polsce powszechny proceder. Świadczy o tym choćby liczba zatrzymanych przez policję. W ubiegłym roku było ich 162 tys., rok wcześniej 171 tys. Trudno się cieszyć, że tak wielu kierowców dopuściło się niebezpiecznego

Waloryzacja emerytur i rent

". O jakie szczególne uzasadnione przypadki chodzi? "Sytuacje losowe, które w szczególny sposób uzasadniają zmianę terminu wypłaty świadczenia, np. w związku ze spoczywającymi na świadczeniobiorcy obowiązkami wynikającymi np. z nałożonych przez sąd obowiązków alimentacyjnych". Czyli jak

Polacy po pięćdziesiątce zarabiają mało i mają coraz większe długi. Łącznie już ponad 7 mld zł

pobierają natomiast świadczenia emerytalne. W badaniu zapytano również o wysokość dochodu, jakim miesięcznie dysponują osoby w grupie wiekowej 50+. Co czwarte gospodarstwo domowe zarabia powyżej 3 tys. zł. Tyle samo otrzymuje 1,2-2 tys. zł. Co piąte ma do dyspozycji od 2 do 3 tys. zł. Mniej niż 1,2 tys. zł

Komu się należy renta rodzinna

z tytułu niezdolności do pracy. Ale nie tylko. Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co prawda nie pobierał renty czy emerytury, ale spełniał warunki do ich

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

, korzystam z pomocy opieki społecznej. Wypłacają mi zasiłek okresowy. Jeszcze 27 marca dostanę 343 zł i 106 zł rodzinnego. Potem znów będą oceniali moją sytuację i przyznawali świadczenie. Może je zmniejszą? - Jak to? - pytam. - Przecież i tak zasiłek jest bardzo niski. - Tak było w grudniu. Wystarczy, że

Lokator chroniony mniej. Rewolucja w prywatnych czynszówkach!

opiekować (kogoś zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych). Projekt mówi, że wypowiedzenie najmu takiej osobie stanie się skuteczne dopiero w chwili jej śmierci. Ponadto właściciele nie będą musieli czekać czterech miesięcy, by wystąpić do sądu o nakaz eksmisji dla lokatora zalegającego z czynszem

Pomoc dla osób starszych i chorych

Demografowie alarmują - społeczeństwo starzeje się coraz bardziej. Za 50 lat już co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Choroby, samotność, niskie świadczenia emerytalne i wysokie koszty utrzymania (w tym wydatki na niezbędne leki) są codziennością wielu starszych osób. O jakie dodatkowe

Komornik: Dłużnicy nas nienawidzą, ale nie możemy im współczuć

niemal we wszystkich kategoriach. Zdecydowanie największą z nich stanowią najróżniejsze egzekucje świadczeń pieniężnych. Osobną kategorią są eksmisje, dochodzenie alimentów czy egzekucja grzywien zasądzonych przez sądy. Według badań Banku Światowego średni czas trwania egzekucji komorniczej to ok. pięciu

Kto poczuje budżetowe cięcie

rezerwy na zwiększenie dotacji do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Na ten cel zostało tylko 64,8 mln zł. Kolejne 100 mln zł wykrojono z rezerwy na pomoc społeczną (zostało 262,3 mln zł). Mniej pieniędzy - o ponad 1 mld zł - dostaną wojewodowie (zamiast 19,4 tylko 18,3 mld zł). Znów

Jak wydobyć się z długów

zająć wynagrodzenie za pracę. Ile może zabrać? O tym mówi art. 87 paragraf 3 kodeksu pracy: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. Takie

Rozwód z majątkiem i kredytem

to kolejna mężowska fanaberia, i odmówiła zgody na rozwód. Sprawa trafiła do sądu okręgowego. Ten orzekł, że rozkład pożycia nie jest trwały, bo mężczyzna już raz się wyprowadził, a potem wrócił do żony, a do tego kilkumiesięczna rozłąka przy 42-letnim stażu o niczym nie świadczy. I odmówił rozwodu

Nie płacisz długów i rat? Jak uniknąć wizyty komornika

W pierwszej kolejności komornik będzie chciał zająć twoje wynagrodzenie za pracę. Ile może zabrać? O tym mówi art. 87 paragraf 3 kodeksu pracy: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek

Mieszkanie od zakładu pracy lub spółdzielni? Sprawdź, jak możesz je wykupić

. Po jego śmierci prawo wykupu przechodzi na: żonę, męża, dzieci, konkubinę lub konkubenta, ewentualnie osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Co istotne, każda z tych osób musi wcześniej mieszkać z najemcą. PKP przyślą nam zawiadomienie o zamiarze sprzedaży

Komornik ostatni gasi światło

albo zobowiązania między firmami. Kiedy pytam Piotra Teofilaka, czy czuje się bardziej katem, czy aniołem stróżem, odpowiada: - Świadczę usługi dla ludności. Komornik jest na samym końcu drogi do odzyskania długu. Najpierw są monity, potem windykacja, potem wyrok sądu. Kiedy wierzyciel uzyska wyrok

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

dodać rosnącą w bardzo szybkim tempie populację pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W roku 2002 ich liczba przekroczy 400 tys. Począwszy od roku 2000 szybko też wzrasta relacja przeciętnej emerytury i renty do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (Tabela 3). Obie tendencje prowadzą