świadczeń alimentacyjnych

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

To był za tłusty rok... Albo 500 plus albo ulga albo alimenty. Pomoc społeczna, czyli jak się traci wszystkie świadczenia?

To był za tłusty rok... Albo 500 plus albo ulga albo alimenty. Pomoc społeczna, czyli jak się traci wszystkie świadczenia?

Matce samotnie wychowującej syna odebrano prawo do świadczeń rodzinnych: alimentów z Funduszu Alimentacyjnego i 500 plus. Ma teraz na życie wraz z nastoletnim synem po 709,5 zł na głowę. Rodzina wpadła w pułapkę niespójnych przepisów i choć nie przekracza większości kryteriów dochodowych, to nie dostaje żadnej pomocy finansowej od państwa. Wyjaśniamy, jak to możliwe.

Coraz mniej dzieci ma szanse na alimenty od państwa

Nie ma szans, by większą liczbę dzieci objąć świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego. Państwa nie stać na podwyższenie kryterium dochodowego, które uprawnia do korzystania z takiej pomocy. Na razie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że nie ma też takiej potrzeby.

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

Zaległości alimenciarzy wobec dzieci sięgają 10 mld złotych. A i to niepełne dane, bo do rejestru długów trafiają tylko ci rodzice, których dzieci dostają świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Resort sprawiedliwości postanowił zdyscyplinować dłużników i zmusić ich do spłaty alimentów. Jeśli nie zaczną płacić alimentów, trafią do więzienia.

W Małopolsce burza wokół 500+. Brakuje pieniędzy na obsługę programu

W Małopolsce burza wokół 500+. Brakuje pieniędzy na obsługę programu

pierwotnie przeznaczonych na świadczenia rodzinne, w skład których wchodzi m.in. fundusz alimentacyjny. Wypłata świadczeń (zarówno 500+, jak i rodzinnych) pozostaje niezagrożona. Obcięcie kwoty przeznaczonej na ich obsługę może jednak spowodować opóźnienia w wypłacaniu pieniędzy rodzinom korzystającym z obu

BIG InfoMonitor: Ściągalność alimentów może się pogorszyć w czasie pandemii

alimentów, stracą źródła dochodu, przybędzie dzieci, które nie otrzymają świadczeń. Pandemia już utrudniła drogę dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przed sądem, ograniczyła też kontakt z kancelariami prawnymi. Do Rejestru BIG InfoMonitor dłużnika, tak jak wcześniej, można zgłosić bez wychodzenia z

Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw.

. "Dodatkowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin: - podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 r., - rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych

BIG InfoMonitor: Liczba dłużników alimentacyjnych wzrosła o 3477 w I i II br.

dłużników alimentacyjnych. Najpierw swoje zrobiło nagłośnienie związane z wejściem w życie znowelizowanego kodeksu karnego, który pozwala za równowartość trzech miesięcznych świadczeń ograniczyć wolność niesolidnego rodzica, a po kilku miesiącach obawa, że można narazić się na ograniczenie wolności"

BIG InfoMonitor: Wartość zaległych alimentów wzrosła do 11,5 mld zł

państwa. Jak pokazuje aktywność gmin przekazujących 'alimenciarzy' do BIG, dłużników ciągle ich przybywa. Tylko w ciągu ostatniego roku samorządy, które wyręczają niesolidnych rodziców, wypłacając świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wpisały do BIG InfoMonitor 24 779 osób. Średni dług

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

finansowe dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego od rodzica mogą w czasie epidemii wzrosnąć. Czy zatem rodzic samotnie wychowujący dziecko nie ma w czasie epidemii żadnych możliwości, by dochodzić praw alimentacyjnych? Sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna. 3. Wpis do rejestru dłużników

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

, którzy pomagają unikać płacenia na dzieci. Ustawą z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podwyższono wysokość grzywny wymierzanej przez komornika pracodawcy, jeśli pomaga alimenciarzowi nie płacić świadczenia. Grzywna wzrosła z 2 tys

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

rodzica ani usprawiedliwionych potrzeb dziecka, tak jak to się dzieje w zwykłym procesie o alimenty. Sąd wyda alimentacyjny nakaz zapłaty z natychmiastową wykonalnością, a rodzic, który wystąpił o świadczenie, nie będzie musiał przychodzić do sądu. Pieniądze na utrzymanie dziecka pojawią się od razu albo

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

o zwrocie zaległych świadczeń. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie dostaniemy, jeżeli osoba uprawniona: * została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej; * zawarła związek małżeński. Wniosek przez internet Formularze wniosku i oświadczeń

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

spokrewnioną, a także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób innych niż rodzice świadczenie takie przysługuje tylko w sytuacjach, gdy rodzice np. nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Osoba wymagająca

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

: limit wskazujący procent emerytury podlegającej zajęciu oraz limit określający kwotę wolną od potrąceń. Zgodnie z tą regułą, w przypadku świadczeń niealimentacyjnych, komornik może zająć maksymalnie 25% emerytury (alimentacyjnych – 60%), natomiast kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego

Nowe emerytury według PiS dla wszystkich z wyjątkiem alimenciarzy. Dlaczego?

Jak ktoś teraz zaczyna pracę, to na starość dostanie... drugie po Meksyku najniższe świadczenie na świecie (dane OECD). Średnia emerytura w Polsce to teraz 1,8 tys. zł netto. Za 30-40 lat w przeliczeniu na obecne pieniądze Polacy będą dostawać średnio niecałe... 1200 zł na rękę. Kolejne rządy od

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

różnią się przeznaczeniem i kryteriami. Niektóre zależą od wysokości dochodów, inne od liczby osób w rodzinie. Na co dokładnie można liczyć? 1. Becikowe To pierwsze świadczenie, o jakie można się ubiegać na dziecko. Przysługuje na każdego nowo narodzonego członka rodziny. Ale – uwaga – przy

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

prawnych, lecz wygasają- wyjaśnia Grzegorz Pietraszkiewicz ekspert Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Z mocy prawa należności z tytułu świadczeń wypłacanych dzieciom przez państwo na podstawie trzech ustaw alimentacyjnych : z 1974 roku, 2005 i 2007 roku w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

innych niż świadczenia alimentacyjne to 1877,62 zł. Przy pracy na niepełnym etacie będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Od 28 grudnia

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

alimentów nie ma kwot wolnych od zajęcia, więc przy niższych zarobkach dłużnikowi może zostać mniej, niż wynosi płaca minimalna. Ważne! Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. 3

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

Obowiązek alimentacyjny nie ustaje po rozwodzie. Potwierdził to Sąd Najwyższy w kilku nadal aktualnych uchwałach, np. tej z grudnia 1987 r. („Obowiązek świadczeń alimentacyjnych między małżonkami po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

dochód, musimy powiadomić o tym instytucję, która wypłaca nam alimenty. Gdy tego nie zrobimy, możemy stracić świadczenie. Środki z funduszu alimentacyjnego wypłacane na wniosek Alimenty z Funduszu przyznawane są na wniosek. Bez niego gmina nie wypłaci świadczenia. Do tego wniosek trzeba składać co roku

"Mam prawo do emerytury z ZUS i KRUS. Czy to oznacza, że dostanę dwie trzynaste emerytury?". Odpowiedzi na najważniejsze pytania

"Mam prawo do emerytury z ZUS i KRUS. Czy to oznacza, że dostanę dwie trzynaste emerytury?". Odpowiedzi na najważniejsze pytania

W kwietniu, tuż przed wyborami prezydenckimi, będzie wypłacona po raz drugi trzynasta emerytura. Pierwszy raz dodatkowe świadczenie emeryci otrzymali w maju 2019 r., tuż przed wyborami do europarlamentu. Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania czytelników o trzynastkę. 1. Ile wyniesie dodatkowa

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

z 12 mld zł długu. Kto nie płaci na własne dzieci? Komornik przyciśnie pracodawcę Jeśli rodzic uchyla się od płacenia alimentów, drugi rodzic może szukać wsparcia u komornika sądowego. W przypadku zaległości alimentacyjnych komornik może zająć jednorazowo do 60 proc. wynagrodzenia i powtarzać tę

Opiekujesz się niepełnosprawnym? Sprawdź, o ile wyższy zasiłek otrzymasz

swojego męża, który jest niesamodzielny i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy przysługuje jej specjalny zasiłek opiekuńczy na teścia? Jednym z warunków ubiegania się o to świadczenie jest obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym synowa nie jest krewną w

260 tys. rodziców jest winne budżetowi ponad 8 mld zł za alimenty

świadczenia wypłaca państwo, już dziś można by było stworzyć miasto liczniejsze od Gdyni. Na koniec stycznia tego roku w BIG InfoMonitor widniało 259,5 tys. dłużników alimentacyjnych. Wpisani oni zostali przez ponad 2100 gmin z 2478 działających w Polsce. Oznacza to, że część gmin wciąż nie przekazywało do

Dług alimentacyjny przekroczy 10 miliardów złotych

, będziemy znali rzeczywistą kwotę długu wobec Funduszu Alimentacyjnego. Alimentów w Polsce nie otrzymuje około miliona dzieci. A jak można przeczytać w raporcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 2014 rok, Fundusz Alimentacyjny pomaga rocznie około 330 tys. dzieci. Wypłaca świadczenia za

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

sam wychowuje dziecko, konieczne jest zasądzenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Wysokość zasiłku miesięcznie wynosi: 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 124 zł na dziecko od 5. do 18. roku życia i 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia. Dodatki do

Nadchodzi zły czas dla alimenciarzy

Społecznej przygotowało projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych”, która ma spowodować, że osoby niepłacące alimentów na dzieci w końcu będą zmuszone to robić. Projekt – jak zaznacza rząd – „stanowi

Płaca minimalna odcina od Funduszu Alimentacyjnego

wychodzi na głowę 729,74 zł (1459,48 zł podzielić na dwa). Ale kryterium dochodowe, jakie obowiązuje przy przyznawaniu alimentów od państwa, to maksymalnie 725 zł na osobę. Czyli ci, którzy przekroczą kryterium dochodowe o 4 złote i 74 grosze, stracą świadczenie alimentacyjne. Ministerstwo nie umie

BIG InfoMonitor: 301 tys. ojców nie zapłaciło łącznie 11,4 mld zł alimentów

wyręcza z ich obowiązku państwo, wypłacając na dzieci pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Rocznie potrafi to być ok. 1,5 mld zł. Skala zjawiska nieregulowanych świadczeń na dzieci jest tak duża, że znaczenie ma każdy sposób ograniczający bezkarność osób niewywiązujących się z elementarnego obowiązku

Większość zalegających z alimentami nie spłaca też kredytów

wpisani do rejestru przez drugiego rodzica. Kryterium, jakie pozwala sięgnąć po świadczenie alimentacyjne, to zaledwie 725 zł dochodu na członka rodziny. Jeśli się je przekracza nawet o parę groszy, można się starać o odzyskanie zaległych alimentów, jedynie zwracając się do komornika. - Mój były mąż żyje

ERIF BIG: Długi alimentacyjne Polaków wynoszą ponad 11 mld zł

przejmowania wypłat świadczeń na rzecz wnioskujących rodziców w ściśle określonych kwotach. Niestety, sumy te nierzadko są mniejsze niż te ogłaszane wyrokiem sądu, podano również. "Z raportu ERIF BIG wynika, że w Polsce żyje prawie 320 tys. osób z zadłużeniem alimentacyjnym wobec instytucji

BIG InfoMonitor: Długi alimentacyjne przekroczyły 8 mld zł

alimentów w Polsce nie otrzymuje około miliona dzieci. Jednak ze względu na ograniczenia dochodowe Fundusz Alimentacyjny pomaga rocznie około 330 tys. dzieci, wypłacając za 243 tys. rodziców świadczenia o łącznej wartości około 1,5 mld zł, podano także. "Przeciętna kwotą, jaką rodzic wpisany przez

Do kiedy trzeba łożyć na dorosłe dziecko? Nie ma żadnych sztywnych terminów, które zwalniałyby rodziców z tego obowiązku

, powinny to robić na własny rachunek. Gosia jest zdrowa i dorosła. Proces wychowawczy został zakończony. Dziewczyna nie wymaga opieki ze strony żadnego z rodziców. Kiedy rodzice nie muszą płacić alimentów Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mogą się uchylić od świadczeń alimentacyjnych

Zaklęte rewiry pomocy społecznej. Bez walki nie odzyskasz przysługujących ci świadczeń

Trzy tygodnie temu pisaliśmy o samotnej matce i jej synu, uczniu liceum ekonomicznego. Ośrodek pomocy społecznej w Zielonej Górze w październiku 2017 roku odebrał im prawo do: alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, 500 plus i świadczenia rodzinnego, choć dochody rodziny nie przekraczały kryteriów

KRD: Długi alimentacyjne rosną, ale do KRD trafia coraz mniej dłużników

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Od 31 maja, kiedy to weszły w życie zaostrzone przepisy Kodeksu Karnego przewidujące surowsze kary dla dłużników alimentacyjnych, wyraźnie zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców, którzy trafiają do Krajowego Rejestru Długów, poinformował KRD. O ile np. w

Prezydent proponuje by świadczenie 500+ nie wpływało na wysokość alimentów

Prezydenta. "Właśnie został złożony projekt dotyczący pewnego uzupełnienia rozwiązań prawnych dotyczących programu 500+. A mianowicie chodzi o to, żeby to świadczenie - 500 zł na dziecko - nie mogło być powodem obniżenia świadczeń alimentacyjnych przez sądy przy ich ustalaniu. Tak, że jest większy

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł. Podwyższa do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowe, uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90

Sejm przyjął nową tarczę, która m.in. rozszerza zwolnienia z ZUS

. Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym). Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego

Trwa drugie czytanie kolejnego projektu nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej

podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym). Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta

Jakie są konsekwencje programu 500 plus?

złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu 500 plus[1]. Mając powyższe na uwadze, należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (w tym przypadku dziecka) oraz od

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

trzymiesięcznego opóźnienia, a inne – że dopiero sześciomiesięcznego. Udowodnienie uporczywości było trudne. Z jednej strony trzeba było dowieść, że świadczy o niej liczba niezapłaconych rat alimentacyjnych, a z drugiej – wykazać złą wolę po stronie sprawcy. Alimenciarze do perfekcji opanowali metody

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

Blisko pięć lat temu, w wyroku z 21 października 2014 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych różnicujący wysokość państwowej pomocy dla opiekunów w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego, jest niezgodny z konstytucją

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

świadczeń innych niż alimentacyjne wierzyciel nie zostanie również wezwany do poniesienia kosztów korespondencji czy ewentualnych czynności związanych z poszukiwaniem majątku, np. zapytań do ZUS, US. Pokrywa je skarb państwa. Jeżeli uda się odnaleźć majątek dłużnika, koszty tych zaliczek zostaną pokryte

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.; * wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.; - wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się

Art. 209 KK

, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub własciwej instytucji. § 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu. Art. 209

500 plus dla dziecka, 500 minus dla alimenciarza?

takich wniosków. Potwierdzają to adwokaci, do których zgłaszają się rodzice obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym. W Rzeszowie sąd odmówił matce samotnie wychowującej dziecko zasądzenia żądanej przez nią kwoty alimentów, argumentując, że może wnioskować o przyznanie świadczenia z programu 500+. - To było

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób innych niż rodzice świadczenie takie przysługuje tylko w sytuacjach, gdy rodzice np. nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Osoba wymagająca opieki musi

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

ustawy o świadczeniach rodzinnych wymagają spełnienia kilku warunków. Zasiłek przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo z niej rezygnują. Podopieczny musi się legitymować orzeczeniem o znacznym

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł. Podwyższa do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu

Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami

świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym). Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu

Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami

lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł. Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

dochodowego, dlatego aby otrzymać pieniądze, nie trzeba przynosić żadnych zaświadczeń o zarobkach. Świadczenie wliczane jest do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia rodzinne, np. zasiłek rodzinny, zasiłki z pomocy społecznej czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ważne

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

wynieść 0,5 mld zł), * świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych wypłacane z Funduszu Solidarnościowego będzie kosztowało w 2020 r. 4,5 mld zł, * świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - koszt w 2020 r. to 12,4 mld zł, wymieniono dalej. Według APK, przewiduje

Kiedy rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci?

rodzicowi brakuje na zakup jedzenia, leków, odzieży, opału czy opłacenie czynszu, wtedy sądy mogą zasądzić dla niego alimenty od dzieci. Prawo (art. 1441 kro) przewiduje, że dorosłe dziecko może się uchylić od obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, jeśli żądanie świadczenia jest sprzeczne z zasadami

Płać alimenty albo lądujesz na liście dłużników. Sposób na alimenciarzy?

Długi alimentacyjne osób, za które świadczenie wypłaca Fundusz Alimentacyjny, przekroczyły już 8,3 mld zł. Gminy, które w imieniu Funduszu wypłacają pieniądze, od lipca 2015 r. muszą obowiązkowo wpisywać dłużników alimentacyjnych do rejestrów biur informacji gospodarczej. Dzięki zmianie przepisów

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

pracuje na niepełnym etacie, kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie proporcjonalnie mniejsza (np. ok. 765 zł na pół etatu). Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych są egzekwowane w całości

Ziobro z batem na dłużników alimentacyjnych

pozwalające na dozór elektroniczny. Takie rozwiązanie będzie tańsze niż osadzenie wszystkich alimenciarzy w więzieniu. Niektórzy tam jednak trafią. - Poza tym daje ono zobowiązanemu do świadczeń alimentacyjnych możliwość wykonywania pracy - wyjaśniał minister. W Polsce jest około miliona dzieci, które nie

Pan Jan podżyrował pożyczkę koledze. Teraz sam ją spłaca, bo kolega przestał, choć nieźle mu się wiedzie. Sąd mu nie pomoże

limit zajęć. I tak komornik może zająć do 60 proc. w przypadku długów alimentacyjnych i 50 proc. – w przypadku pozostałych. Jeśli chodzi o emerytów, to komornik musi im zostawić równowartość 75 proc. najniższej emerytury. W 2019 r. najniższe świadczenie wynosi 1100 zł. Oznacza to, że komornik może

500+ nie obniży alimentów? Prezydent złożył projekt ustawy

też: Prezydent dla PAP: to absurd, by 500 plus obniżało świadczenia alimentacyjne

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

Za rezygnację z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub niedołężnym rodzicem, przysługuje pomoc finansowa od państwa. Świadczenie pielęgnacyjne – komu i ile przysługuje? Świadczenie przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów i waloryzowane o wskaźnik, o jaki zwiększa

Gorsze dzieci samotnych rodziców

światło. Co gorsza, taka rodzina z pomocy społecznej raczej nie skorzysta, bo tam obowiązuje... kryterium dochodowe - do 514 zł na osobę (taką kwotę podaje dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej). Nie dostanie też świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, bo znów trafia na kryterium dochodowe

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

zajęcia komorniczego będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W przypadku umów-zleceń czy o dzieło przychód może zostać zajęty w całości

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Można liczyć na dużą bonifikatę

współmałżonków, osób, które pozostawały faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (np. konkubenta lub konkubiny), oraz innych osób, w stosunku do których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

., w którym sędziowie uznali, że zgodnie z konstytucyjną zasadą równości osobą uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego jest nie tylko ten, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny, ale także każdy członek rodziny w potocznym rozumieniu. Podkreśliła też, że matka jest stara, schorowana i choć nie ma

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

firmom i obywatelom nie będzie można zająć konta bankowego, emerytom części ich świadczenia, a pracownikom pensji. Komornicy nie będą mieli prawa przejmować majątków dłużników i przeprowadzać licytacji - mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. Na mocy nowego rozporządzenia następujące podmioty nie

Samotna matko, chcesz 500 zł? Bierz ślub i urodź dzieci

, że co trzecia polska rodzina jest niepełna. Najczęściej są to matki samotnie wychowujące dzieci, które latami walczą o alimenty, bo nie wszystkie mają prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Dlaczego? Z powodu innego kryterium dochodowego, tego, które uprawnia do świadczenia z Funduszu

MRPiPS: Szacunkowe wydatki na 'Rodzinę 500 Plus' to 17,2 mld zł w 2016 r.

wychowawczego (500 zł) w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Jest to zgodne z licznie zgłaszanymi postulatami" - czytamy w komunikacie

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

W przypadku uśpionych polis chodzi o to, żeby żadne odszkodowania lub świadczenia należne klientom nie zostawały w zakładzie ubezpieczeń. Problem od dawna widzi Rzecznik Finansowy, do którego zgłaszają się osoby szukające informacji o polisach bliskich, a nie mają pojęcia, w którym zakładzie taka

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

będziemy mogli składać przez internet już od 1 lipca. Dzięki temu za rok dojdzie kolejne ułatwienie przy ubieganiu się o 500 plus. Od 1 sierpnia będzie też można składać wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jak złożyć wniosek o 500 plus? Mamy kilka możliwości. Możemy go

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

co najmniej czworo dzieci. Szacowany koszt programu w 2019 r. to 0,8 mld zł, - wzrost świadczeń opiekuńczych oraz kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego (wzrost wydatków na świadczenia rodzinne o 0,6 mld zł w 2019 r.), - wydatki na wsparcie

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

albo prawny dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ: * drugi z rodziców dziecka nie żyje; * ojciec dziecka jest nieznany; * powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Alimentacyjnego. program 500 plus Z programu "Rodzina 500 plus" (500 zł na dziecko) można skorzystać od pierwszego miesiąca życia dziecka do momentu ukończenia przez nie 18 lat. O tym, w jakiej wysokości dostaniemy świadczenie, decyduje liczba dzieci w wieku do 18. roku życia oraz dochód na osobę w

Trudna decyzja o rozwodzie. Jak podzielić majątek, co zrobić z kredytem, jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

zagranicznych, a oprócz pensji osiąga dodatkowe dochody, co wynika z jej zeznania podatkowego. Sąd okręgowy nie dał się przekonać. Na małżonku ponoszącym wyłączną winę za rozkład pożycia spoczywa rozszerzony obowiązek alimentacyjny, który nie zależy od tego, czy małżonek niewinny cierpi niedostatek

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Czy można pobierać świadczenie, mieszkając w innym kraju? To zależy. Program

Sygnity nie ma informacji o postępowaniu CBA ws. CSIZS dla MPiPS

funduszu alimentacyjnego. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,90 mln zł. (ISBnews

Od stycznia więcej dostaniemy za pracę w nocy. Ale też więcej pieniędzy zabierze nam komornik

końca września 2019 r.) dochód w rodzinie oblicza się na podstawie zeznań PiT za 2017 rok. Podniesienie płacy minimalnej od 2019 r. do 2250 zł brutto nie będzie więc miało wpływu na przyznawane świadczenia. Samotna matka czy samotny ojciec z jednym dzieckiem, gdy będę pobierać od stycznia wyższą pensje

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dzięki temu więcej osób będzie miało szanse na zasiłki. Zasiłek pielęgnacyjny w górę Od 1 listopada 2018 r. wzrosną niektóre świadczenia

Większa płaca minimalna i dodatki

stosuje się ją między osobą fizyczną a przedsiębiorcą albo między przedsiębiorcą a  samozatrudnionym na określone zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem też niebędącym przedsiębiorcą na określony

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

2250 zł brutto, czyli 1634 zł netto miesięcznie. I tyle właśnie (netto) komornik musi zostawić na koncie. Zasada ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych – im komornik musi zostawić na koncie równowartość 40 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dla wszystkich pensji wyższych od płacy minimalnej

Czy komornik będzie mógł zająć 500 zł na dziecko? A co ze zdolnością kredytową? Urośnie? Tłumaczymy

podlegają egzekucji. Należą do nich m.in. świadczenia rodzinne, integracyjne, z pomocy społecznej i Funduszu Alimentacyjnego oraz same alimenty - od 1 kwietnia 2016 r. katalog ten zostanie poszerzony oświadczenie wychowawcze (oraz dodatek dla rodzin zastępczych). Brzmi dobrze - ale w rzeczywistości nie

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

. Nie każdy dostanie zasiłek. Świadczenie przysługuje tylko tym, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, o ile spełniają kryterium dochodowe. Łączny dochód rodziny opiekuna oraz rodziny podopiecznego nie może przekraczać 764 zł netto na osobę miesięcznie (na podstawie dochodów z roku

500 zł na pierwsze dziecko. Czy alimenty podwyższają dochód?

płaci. Nie dostaję pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego, ponieważ przekraczam kryterium dochodowe (725 zł). Natomiast, jeśli doliczę do dochodu zasądzone, ale nieotrzymywane alimenty, na pewno przekroczę wymagany limit dochodu wynoszący 800 zł na osobę. - Proszę do wniosku o świadczenie dołączyć wyrok

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

świadczenia). Kwota ta nie może być wzięta z sufitu, lecz powinna odzwierciedlać realne i usprawiedliwione potrzeby dziecka. Postanowieniu sądu o zabezpieczeniu powództwa nadawana jest z urzędu klauzula wykonalności, co oznacza, że jak mężczyzna nie będzie płacił, to możliwe będzie natychmiastowe wszczęcie

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

świadczenie emerytalne z ZUS. Albo obecnie nie może z powodu choroby pracować, ale po wyleczeniu będzie mógł zarabiać i spłacać zobowiązania. Warunkowe umorzenie stanie się ostateczne, jeśli w ciągu pięciu lat od jego orzeczenia żaden z wierzycieli nie wystąpi do sądu o uchylenie umorzenia. Rodzi to pewne

Alimenty czy komornik

. Komorniczka z Warszawy już niczego w takiej sytuacji wyegzekwować nie mogła. W przypadku świadczeń alimentacyjnych komornik zabiera 60 proc. wynagrodzenia. Pozostałych 40 proc. komornik ruszyć nie może. Egzekucja prowadzona z Warszawy stała się bezskuteczna. Opłata jak kukułcze jajo Warszawska komorniczka

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

konkubiny), oraz innych osób, w stosunku do których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Renacie Robaszewskiej z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni w Warszawie

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

, tak jak inne świadczenia, będzie waloryzowana w kolejnych latach w marcu o taki sam wskaźnik jak w przypadku emerytur i pozostałych rent. Komu ZUS przyznaje rentę socjalną? Obecnie ZUS wypłaca 279,8 tys. rent socjalnych (dane z marca 2018 r). Na ich wypłatę wydaje 234 mln zł miesięcznie. Co roku

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem, też niebędącym przedsiębiorcą, na określony zakres prac, żadna minimalna stawka nie będzie miała znaczenia. Przykład 1. Rodzeństwo – pan Adam i pani Barbara

Opieka nad bliskimi - pomoc lekarska, domy opieki, zasiłki

pozwala skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na chorego członka rodziny. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje, że ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

niebezpieczna. Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł Jak otrzymać spis inwentarza Inna możliwość sprawdzenia stanu majątku po zmarłym to zamówienie spisu inwentarza. Wykonuje go komornik na zlecenie sądu. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29

Od kwietnia wypłaty 500 zł na dziecko. Samorządy kręcą nosem

- np. przy progu 5 tys. zł oszczędności to 81 mln zł, a koszty weryfikacji wniosków 76 mln zł. Świadczenie w wysokości 500 zł nie będzie wliczane też do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny

Polskie przepisy nie sprzyjają konkubinatom. Co tracą partnerzy w wolnym związku?

przez mężczyznę, który uznał dziecko, świadczenia alimentacyjne na jego utrzymanie i wychowanie do czasu unieważnienia uznania nie podlegają zwrotowi”. Niezależnie od tego, czy mężczyzna był mężem matki, czy też nie, pozostaje on zobowiązany do łożenia środków finansowych na dziecko. Orzeczenie

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

zrezygnowaliśmy z pracy. Nie należy się świadczenie, jeśli podopieczny: - przebywa w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem spokrewnionej, na której ciąży obowiązek alimentacyjny), - przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę w związku z koniecznością kształcenia czy rehabilitacji, - przebywa w specjalnym

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

współnajemcami lokalu), dzieci najemcy i ich współmałżonków, osób, które pozostawały faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (np. konkubenta lub konkubiny), oraz innych osób, w stosunku do których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Renacie

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

, które pozostawały faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (np. konkubenta lub konkubiny), oraz innych osób, w stosunku do których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Bliscy muszą też odwiedzić urząd miasta lub gminy, by podpisać nową umowę najmu mieszkania komunalnego. Za pomoc w

10 złotych nad progiem nędzy. Opiekunowie rodziców bez pomocy

ustawa wprowadziła nowe świadczenie, ale 520 zł zasiłku dostaną tylko wtedy, kiedy dochód rodziny nie przekracza 623 zł na osobę. Prawo do zasiłku na opiekę mają osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym: rodzice, dzieci, małżonkowie, wnuki. Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie dochodów rodzin

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

być wypłacane przelewem na konto bądź za pomocą przekazu pocztowego. Świadczenie 500 zł nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny zastępcze. Kto dostanie świadczenie? Jeżeli