świadczący usługi

Marek Okniński

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców.

Odwrócony VAT

Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczeniem VAT.

Donewell

Donewell to firma świadcząca usługi outsorsingu w modelu BPO (outsousing procesów biznesowych), to ludzie, to specjaliści, którzy swoją wiedzę, pasję i doświadczenie wykorzystują by umożliwiać swoim klientom redukcję kosztów operacyjnych i tym samym znacznie zwiększyć elastyczność ich decyzji biznesowych, by tym samym umożliwić koncentrację na podstawowej działalności, na nowym kliencie.

Unieważniony przetarg na farmę serwerów w Parku Przemysłowym

Na terenie PPP-T działa już kilka firm, ale kluczowym przedsięwzięciem, na które spółka otrzymała unijne dofinansowanie, jest wykonanie Centrum Usług Biznesowych (może kosztować 160 mln zł, zarząd Mazowsza przyznał dofinansowanie na poziomie 40 proc.). Inwestycja ma się składać z Centrum Usług

Infolinie. Jak długo można czekać na połączenie? Od 11 sekund do 12 minut [NASZ RANKING]

Infolinie. Jak długo można czekać na połączenie? Od 11 sekund do 12 minut [NASZ RANKING]

dzwoniących z telefonu działającego w sieci Plus - uruchomiono usługę oddzwaniania przez doradcę, jeśli kolejka połączeń oczekujących do niego jest długa. Podobnie sprawę tłumaczy m.in. Michał Fura, rzecznik UPC Polska. - Stale pracujemy nad tym, by czas oczekiwania klienta na kontakt z konsultantem był coraz

Erbud podpisał umowę na budynek w Warszawie za 23,3 mln zł netto

Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów

NBP: Przedsiębiorcy oczekują wyhamowania spadku eksportu w III kw. 2020 r.

formułują przedsiębiorstwa oferujące dobra nietrwałe pierwszej potrzeby, w przypadku których trudno o substytuty (dobra energetyczne oraz nierynkowe), najgorsze zaś - przedsiębiorstwa świadczące usługi, które relatywnie łatwo zastąpić, z których relatywnie łatwo zrezygnować lub odłożyć ich zakup w czasie

Spółka Erbudu ma umowę na budynek w Niemczech za 6 mln euro netto

. [...] Mianowanym przez GWI GmbH podwykonawcą robót budowlanych będzie Erbud S.A. oddział Szczecin" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i

Spółka zal. Erbudu ma kontrakt na budowę farmy wiatrowej za 31,9 mln zł netto

netto. Termin realizacji umowy przypada 30 listopada 2021 roku, podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest

Spółka Erbudu wykona prace przy farmie wiatrowej Krasin za 21,4 mln zł netto

Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów

Prezydent podpisał nowele ustaw Prawo pocztowe i Prawo telekomunikacyjne

sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za naruszenie obowiązku przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu w szczególności informacji takich jak: dane identyfikujące firmę, charakter i opis oferowanych usług doręczenia paczek, ogólne warunki świadczenia usług doręczania

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Bydgoszczy za 37,2 mln zł netto

na użytkowanie dla całego obiektu ma nastąpić w 102 tygodnie od dnia wydania terenu budowy, podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i

Erbud podpisał umowę na budynek w Dęblinie za 49,6 mln zł netto

- wynagrodzenie szacunkowe/kosztorysowe. [...] Termin zakończenia robót z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.07.2024 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno

Mirosław Grzelak został powołany na stanowisko prezesa PCM

rezygnację z funkcji prezesa.  Rada nadzorcza powoła także do zarządu Tomasza Kuleszę na stanowisko wiceprezesa po tym, jak rezygnację z tego stanowiska złożył Konrad Karpowicz.  Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj

Bumech miał 2,45 mln zł zysku netto, 4,28 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

25,73 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 16,74 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,64 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej

MF przygotowuje rozporządzenie dot. odroczenia kas online o pół roku

elektronicznym lub papierowym zapisem kopii został skierowany do uzgodnień zewnętrznych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, obowiązek wprowadzenia kas online do 30 czerwca 2020 roku mieli przedsiębiorcy świadczący usługi: *    związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne

Bumech szacuje spadek przychodów w V o 1,3 mln zł w zw. z sytuacją w kopalni JSW

z tego tytułu o ok. 1,3 mln zł netto" - czytamy dalej. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Spółka Erbudu podpisała umowę na farmę wiatrową za 34,47 mln zł netto

; Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo; Termin realizacji umowy: 30 kwietnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i

Konsorcjum Erbudu ma umowę na budynek Brain dla ŁUM za 40,5 mln zł

umowy ustalono na 690 dni od daty podpisania umowy, podano również. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej

Portfel Erbudu na ten rok wynosił 1,7 mld zł na koniec 2019 r.

koniec grudnia wyniósł prawie 47%, podczas gdy w ubiegłym roku było to 38%" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów

Erbud ma umowę na wykonawstwo bloku mieszkal. we Wrocławiu za 54,4 mln zł

. Inwestorem jest Etap III GPI Wrocław. Termin realizacji wyznaczono na 15 października 2021 r., podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów

Konsorcjum ze spółką Bumechu wybrane do prac dla PGG za 14 mln zł netto

. Oddział KWK Murcki – Staszic", podał Bumech. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Erbud ma umowę na wykonanie domu studenckiego we Wrocławiu za 167,7 mln zł netto

. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni po wydaniu polecenia rozpoczęcia prac" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym

TMR miało 6,98 mln euro zysku netto, 27,59 mln euro EBIT w I poł r.obr.2019/2020

Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r

PSE zakontraktowały 25,5 MW wolumenu mocy dyspozycyjnej w usłudze DSR

(stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów" - czytamy dalej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14

Erbud wybuduje 'Dom Mehoffera' w stolicy dla YIT Development za 37,96 mln zł

) netto, podano także. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł

Lux Med przejął Klinikę Głowy i Szyi Optimum w Warszawie

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Grupa Lux Med kupiła warszawską Klinikę Głowy i Szyi Optimum specjalizującej się w laryngologii (otolaryngologii) i świadcząca profesjonalne usługi medyczne w zakresie chorób górnych dróg oddechowych oraz rejonu głowy i szyi, podała spółka. "

Konsorcjum Bumechu ma umowę na drążenie pochylni dla JSW za 13,46 mln zł netto

347,31 zł brutto (13 463 697,00 netto), podano także. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Konsorcjum Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Dębsk za 79,8 mln zł netto

, podała spółka. Wartość umowy to 79,8 mln zł netto. "Całkowita wartość kontraktu netto: 79 823 985,80 zł netto. Termin realizacji umowy: 11 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności

Spółka Erbudu wybuduje farmę wiatrową za 75 mln zł netto

siedzibą w Gut Dauerthal, poinformowano. "Całkowita wartość kontraktu netto: 75 000 000 zł netto; [...] termin realizacji umowy: 31 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności

Oferta konsorcjum Bumechu na prace za 13,46 mln zł netto wybrana przez JSW

maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)

PSE podpisały umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok

możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów, podkreślono. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PCM: Flota Grupy Masterlease wyniosła 35,6 tys. pojazdów na koniec II kw. br.

łącznie 776 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 2,2%" - czytamy w komunikacie. Ilość środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wyniosła 4 896 samochodów, podano również. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi

KNF rozszerzyła licencje PayU oraz Blue Media o usługi PSD2

świadczące te usługi płatnicze to tzw. TPP (Third Party Providers). "Usługa PIS polega na zalogowaniu się przez TPP, na zlecenie klienta i za jego zgodą, do systemu bankowości elektronicznej klienta w celu złożeniu, na polecenie i w imieniu klienta, zlecenia wykonania transakcji płatniczej (polecenia

Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 22,98 mln zł netto

; - czytamy w komunikacie.  Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33

MR: Obsługa bonu turystycznego będzie odbywać się na PUE ZUS

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Obsługa bonu turystycznego odbywać się będzie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na której będą mogły rejestrować się firmy, świadczące usługi turystyczne i poprzez platformę zarządzać uprawnieniami dla osób, przyjmujących płatności bonem, poinformowało

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Dusseldorfie za 11,15 mln euro

inwestycji będzie GWI Bauunternehmung GmbH, w którym Erbud posiada 97,86% udziałów. Termin rozpoczęcia robót to 1 lipca 2020 r., a zakończenia 22 lipca 2021 r., podano również. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz

Erbud zawiesił stosowanie polityki dywidendy z powodu pandemii

komunikacie. W marcu 2019 r. spółka podała, że podjęła uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendy, która zakłada, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie

4mobility planuje dwukrotnie podwoić flotę car-sharingu w I poł. 2020 r.

miejscach Gdańska, Gdyni i Sopotu. Auta spółki można wynająć i zwrócić bez dodatkowych opłat w Strefie Płatnego Parkowania. 4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej

Erbud: Termin wznowienia robót w Belgii został przesunięty na 19 kwietnia

wówczas informowano, w związku z tym 266 pracowników skierowano do kraju. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na

Rząd chce, by Agencja Żeglugi Powietrznej mogła nabywać akcje, powoływać spółki

świadczących usługi na rzecz bezzałogowych statków powietrznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Radę Ministrów zaplanowane jest na II kwartał

Bumech wydobył 286,8 tys. t rudy boksytu w Czarnogórze w I-X, wzrost o 9,27% r/r

br. - 24 812 ton, a w październiku br. - 25 284 ton. Łączne wydobycie w 2019 roku wyniosło 286 797 ton, co daje wzrost r/r ponad 9,27%" - czytamy w komunikacie. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

4mobility z Grupy PGE rozważa dalszy rozwój w Trójmieście

Płatnego Parkowania. 4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy

Erbud ma umowę na roboty budowlane o wartości 115 mln zł netto w Krakowie

AN3. Termin realizacji pierwszej inwestycji to 31 października 2021 r. a drugiej - 26 m-cy od przekazania ostatecznego pozwolenia na budowę, podano także. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno

TMR miało 1,81 mln euro straty netto, 35,44 mln EBITDA w r.obr. 2018/2019

ý Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r. (ISBnews)  

Sąd zatwierdził układ Bumechu

postępowania układowego. W grudniu 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bumechu. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Zarząd Bumechu z prezesem Marcinem Sutkowskim powołany na nową kadencję

zarządu oraz pana Dariusza Henryka Dźwigoł - powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Marcin Sutkowski jest prezesem Bumechu od 2013 r. Dariusz Dźwigoł jest wiceprezesem spółki od 2009 r. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla

Erbud ma umowę na realizację hotelu we Wrocławiu za 69,9 mln zł netto

rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni po wydaniu polecenia rozpoczęcia prac" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie

Bumech miał 1,19 mln zł zysku netto, 1,73 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

sięgnęły 37,11 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 36,5 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 1,01 mln zł wobec 6,1 mln zł straty rok wcześniej. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej

PCM: Flota Grupy Masterlease wyniosła 35,9 tys. pojazdów na koniec I kw. 2019 r.

1 745 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 5,1%" - czytamy w komunikacie. Liczba środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. wyniosła 2 409 samochodów. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą

Erbud ma umowę na ośrodek kliniczno-naukowy w Zabrzu za 132,1 mln zł

Zabrzu za 107,66 mln zł netto (132,06 mln zł brutto), podała spółka. Inwestorem jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Termin realizacji przypada 35 miesięcy od podpisania umowy, czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym

Erbud wybuduje budynek pensjonatu w Warszawie za 33,35 mln zł netto

13.05.2019 r. do 04.12.2020 r., podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

TMR nabył właściciela ośrodka narciarskiego Štrbské Pleso na Słowacji

áš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r. (ISBnews)

Marek Wędrychowski został powołany na członka zarządu Skarbiec Holding

-2012). Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest

Naftoserwis z Grupy PERN wykonał diagnostykę rurociągu Grupy Lotos

; - czytamy w komunikacie. Naftoserwis jest największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi technicznego utrzymania baz paliwowych. Jest to spółka w 100% zależna od PERN. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

tego samego rozumowania przy podziale zamówień, jak dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp . Odpowiedź: W mojej ocenie zamówienie na usługi psychologa świadczone w ramach spotkań tematycznych nie podlega sumowaniu z usługami psychologa świadczącego w zakresie diagnozy i wsparcia. Jak

Konsorcjum ze spółką Bumechu ma umowę na prace dla JSW za 16 mln zł netto

, podsumowano. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

DataWalk ma umowę na wdrożenie z obszaru zarządzania epidemiologicznego

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Datawalk zawarł umowę z podmiotem świadczącym usługi chmury obliczeniowej w celu realizacji projektu na zlecenie organu administracji państwowej. Umowa dotyczy sprzedaży licencji na pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w charakterze centralnego

Erbud zbuduje Morskie Centrum Nauki w Szczecinie za 74,27 mln zł netto

terenu wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dostarczenie wyposażenia, wykonanie rozruchu mechanicznego i  technologicznego. Wartość 74 265 594,46 zł netto - wynagrodzenie ryczałtowe" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie

ING: Rynek finansowy wymaga elastyczności i koncentracji na klientach

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Zmiany zachodzące na rynku finansowym wymagają aby przede wszystkim działać elastycznie i być skoncentrowanym na klientach - niezależnie od tego, czy określamy się jako bank, fintech, czy firma technologiczna świadcząca usługi finansowe, ocenił w rozmowie z

FedEx Express wprowadził możliwość odbioru przesyłek w salonikach Kolportera

gotówkowe do 3 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Dostawcą rozwiązań technologicznych, leżących u podstaw nowej usługi jest firma Sendit - polska spółka specjalizująca się w systemach technologicznych dla sektora e-commerce, podano także. FedEx Express to największa na świecie firma świadcząca

PKO Leasing ogłosił przymusowy wykup 664 tys. akcji PCM po 23,75 zł sztuka

jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM). (ISBnews)  

Prezydent podpisał ustawę o usługach płatniczych zwiększającą prawa konsumenta

dostawców - katalog usług płatniczych rozszerzony zostanie o dwa nowe typy usług: usługę dostępu do informacji o rachunku oraz usługę inicjowania transakcji płatniczej. Istotą działalności dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku będzie zapewnienie klientowi informacji online o co

Wygasł list intencyjny PHN ws. nabycia 100% udziałów spółki budowlanej

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Wraz z początkiem marca przestały obowiązywać postanowienia listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, poinformował PHN. PHN podał 8 grudnia ub.r., że spółka

Erbud ma umowę na instalację oczyszcz. spalin dla Tauron Ciepło za 72,5 mln zł

zł netto (w tym 71 593 750 zł - Erbud Industry; 906 250 zł - Erbud). Przekazanie instalacji do eksploatacji wyznaczono w terminie 21 miesięcy do daty polecenia rozpoczęcia prac, tj. od 26 listopada 2019 r., podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie

PCM: Flota Grupy Masterlease wzrosła r/r do 36 tys. pojazdów na koniec 2018 r.

2 078 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 6,1%" - czytamy w komunikacie. Ilość środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wyniosła 13 349 samochodów, podano również. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi

PCM: Flota Grupy Masterlease wzrosła r/r do 31,28 tys. pojazdów na koniec marca

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 31 278 pojazdów finansowanych na 31 marca 2017 r., czyli o 3 263 więcej niż rok wcześniej, podała Prime Car Management (PCM). Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i

PKO Leasing złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Prime Car Management

(PCM), tj. na 11 908 840 akcji. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM). PKO Leasing S.A., należący do grupy

Backlog Erbudu wynosił 2,35 mld zł na koniec czerwca 2020 roku

obecni na siedmiu europejskich rynkach" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów

Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Polenergii za 37,05 mln zł netto

grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews

Spółka Erbudu ma umowę na prace w Łodzi o wartości 56,98 mln zł netto

komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł

KNF zgodziła się na powołanie Alexisa Lacroix na prezesa eurobanku

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Alexisa Lacroix na stanowisko prezesa eurobanku, podał urząd. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r

Erbud: Józef Zubelewicz rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję w zarządzie

niego wchodzą: prezes Dariusz Grzeszczak i członek zarządu Agnieszka Głowacka. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na

Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny

Bumechu. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Bumech wydobył 102,4 tys. t rudy boksytu w Czarnogórze w I-IV, wzrost o 10% r/r

ton, z czego: w styczniu - 20 991 ton, w lutym - 18 301 ton, w marcu - 31 081 ton i w kwietniu - 32 074. Odpowiednio w tym samym okresie roku 2018 roku było to 92 860, co daje wzrost r/r o ponad 10%" - czytamy w komunikacie. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi

Bumech miał 0,7 mln zł straty netto, 9 tys. zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

16,74 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 16,73 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,87 mln zł wobec 2,61 mln zł straty rok wcześniej. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Erbud ma umowę na budowę budynku usługowo-hotelowego za 40 mln zł netto

, czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

bieliznę szpitalną, przygotowujące posiłki są równie narażone na zakażenie, jednak codziennie ofiarnie wypełniają swoje obowiązki. Koszty firm świadczących te usługi - ze względu na ryzyko zakażenia SARS-COV-2 - wzrosły kilkukrotnie. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń i wynagrodzeń pracowników, absencji z

4Mobility rozszerza ofertę o miesięczne pakiety; nie zmienia planów rozwoju

jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy swoje usługi w Warszawie, Poznaniu, Siedlcach

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu

drodze konwersji na akcje, wpłynie pozytywnie na możliwość wykonania pozostałych zobowiązań nieobjętych tym postępowaniem, zaznaczono. W grudniu 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bumechu. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym

Bumech wydobył 348,14 tys. t rudy boksytu w Czarnogórze w 2019, wzrost o 11% r/r

wyegzekwowania środków pieniężnych od zamawiającego (Uniprom Metali d.o.o.), w chwili obecnej jest w toku i dotyczy płatności z pierwszego półrocza 2019 roku. Bieżące płatności realizowane są bez większych zakłóceń, podano również. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla

Erbud zaprosił do sprzedaży akcji własnych po 40 zł/sztuka za maks. 16,5 mln zł

umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

Bumech: A. Buczak zastąpił M. Sutkowskiego na stanowisku prezesa zarządu

jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Fitch nie przewiduje zmian ratingu operatorów transportu publ. w średnim okresie

ich działalności oraz rodzaju świadczonych usług. Spółki świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego na obszarach miejskich są mniej dotknięte skutkami pandemii niż spółki wykonujące dalekobieżne przewozy kolejowe" - czytamy w raporcie. Od połowy marca i w kwietniu drastycznie spadła

Spółka zależna GWI z grupy Erbudu sprzedała inwestycję w Niemczech za 114 mln zł

przez kupującego, tj. w 2020 r." - podano także. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od

Emilewicz: Na PUE ZUS zarejestrowało się ponad 5,6 tys. turoperatorów

piątku. Bony będzie można aktywować od najbliższej soboty. "Codziennie przybywa tych podmiotów około tysiąca. Na dziś mamy już ponad 5,6 tys. podmiotów zarejestrowanych" – powiedziała Emilewicz podczas briefingu. Chodzi o podmioty świadczące usługi noclegowe, hostele, przedsiębiorstwa

Sprzedaż TMR wzrosła ogółem o 4,1% r/r w sezonie letnim 2018

także w komunikacie.  Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku

Fintek.pl: 76% fintechów oczekuje zwiększenia zainteresowania ich usługami

danych. Całkiem spory kawałek rynku tworzą firmy technologiczne świadczące usługi w relacjach b2b. Oznacza to, że rynek - chociaż łączy je fintech - jest niejednorodny i w odmienny sposób reagował na zagrożenie pandemią i lock down gospodarki. Chociaż połowa fintechów odnotowała spadek przychodów i

Hitachi Capital Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PCM

Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji PCM, stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję. Zapisy trwają do 22 lutego. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy

Erbud ma umowę na halę pod Toruniem za 40,55 mln zł netto

przewidziano 10,5 miesiąca od daty przejęcia placu budowy, czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Poznaniu za 30,7 mln zł netto

. z Konina. Zakończenie wszystkich składających się na inwestycję robót nastąpi najpóźniej dnia 17 lutego 2020 r., czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym

Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie

PKO Leasing, który na NWZ posiadał 100% głosów. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM). (ISBnews)  

Grupa PKP miała ponad 550 mln zł zysku netto, powyżej 1,2 mld zł EBITDA w 2019r.

wypracowała imponujący wynik EBITDA, który wyniósł ponad 4 mld zł" - napisano też w komunikacie. W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka-matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A

Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł

straty w 2018 r. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł

PKO Leasing wydłużyło termin zapisów w wezwaniu na PCM do 18 lutego

Hitachi Capital Polska ogłosiło wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Prime Car Management, po 12,09 zł za akcję. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od

Erbud podpisze umowę na realizację Morskiego Centrum Nauki za 91,35 mln zł

budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

Erbud rozważy w najbliższych tygodniach odwieszenie polityki dywidendowej

wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 35,04 mln zł wobec 21,14 mln zł straty w 2018 r. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów

Erbud: To dobry moment na rozważenie akwizycji w Niemczech

Niemczech spółka GWI miała w I kw. 2020 r. 1,5 mln zł zysku, a IVT 2,1 mln zł zysku. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na

4mobility: Rynek carsharingu w Polsce jest na etapie wzrostu dostępności i skali

. Można by też wprowadzić zwolnienie z opłat za parkowanie" - zakończył Błaszczak. 4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można bezpiecznie i