środowiskowe uwarunkowania

IAR, ab

"Polska": Problemy z przebudową "zakopianki"

"Polska": Problemy z przebudową "zakopianki"

Przebudowa "zakopianki" znowu napotyka na problemy. Jak zauważa dziennik "Polska", 8 kwietnia wygasa termin dla środowiskowych uwarunkowań dla przebudowy drogi na odcinku Poronin - Zakopane.

"Rzeczpospolita" - Ekologia opóźni i podroży budowy

Za dwa miesiące wydłuży się czas i koszt wielu inwestycji, coraz więcej z nich będzie bowiem wymagało decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Bez niej nie otrzyma się pozwolenia na budowę. Zmiany w przepisach wejdą w życie 15 listopada

GDOŚ przedłużył postępowanie ws. złoża węgla brunatnego Złoczew do 29 V

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 29 maja br., podała instytucja. "Przyczyną

Polenergia: MFW Bałtyk III ma decyzję środowiskową dot. farm wiatrowych

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spółki MFW Bałtyk III, podała Polenergia, posiadająca w spółce 50% udziałów. "Decyzja dotyczy budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej

Morawiecki: KERM zajmie się ustawą dot. decyzji środowiskowych za 2-3 tygodnie

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Minister środowiska Jan Szyszko przedstawi za 2-3 tygodnie na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznej Rady Ministrów (KERM) projekt ustawy dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowych), poinformował

PKN Orlen złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i po uprzednich konsultacjach dokumentu z interesariuszami, w tym stroną społeczną, będzie podstawą do wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji. "Realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej jest kluczowa

PGE: Jeśli otrzymamy koncesję na złoże Złoczew, rozpoczniemy wnikliwe analizy

Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 29 maja br. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok

ZE PAK: GDOŚ uchylił decyzję środowiskową RDOŚ dla odkrywki Ościsłowo

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Ościsłowo na wniosek PAK KWB Konin – spółki

PGE ma warunki przyłączenia dla projektu Elektrowni Wiatrowej Baltica-1

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wstępny plan zakłada, że Baltica 1 rozpocznie pracę po 2030 roku" - czytamy dalej. Program offshore w grupie kapitałowej PGE obejmuje budowę trzech farm wiatrowych: - Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 o mocy do 896 MW - wydane warunki przyłączenia i

Grupa Orlen rozpoczęła badania środowisk. ws. budowy farmy wiatrowej na Bałtyku

Morskim w Gdańsku. Celem prac jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej. "Znaczenie odnawialnych źródeł energii będzie rosło i nie możemy przegapić tej szansy na zrównoważony rozwój. Dlatego w zaktualizowanej

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy dot. morskich farm wiatrowych w I kw. 2020

, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów" - czytamy w informacji. Jednocześnie zwrócono uwagę, że niecelowe jest powtarzanie regulacji

PERN podpisał umowę z ILF na projekt II nitki rurociągu pomorskiego Płock-Gdańsk

-Gdańsk", podała spółka. "Wykonawca prac projektowych w ramach etapu przygotowania inwestycji uzyska wszelkie wymagane i konieczne w tym zakresie opinie, uzgodnienia i decyzje (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji) oraz - na zasadach prawa opcji - będzie pełnił

Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

) 2022-2023 - wybór wykonawcy; 4) 2024-2027 - prace budowlane; 5) 2028 - oddanie inwestycji do eksploatacji. 29 grudnia 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu Siarzewo przedsięwzięcia "Budowa stopnia wodnego

Gaz-System ma decyzję środowiskową dla gazociągu Goleniów-Lwówek

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu Goleniów-Lwówek - jednej z pięciu inwestycji planowanych w ramach projektu Baltic Pipe na terenie Polski, podał Gaz-System. "

Spółka zależna ZE PAK odwołała się od decyzji RDOŚ ws. odkrywki Ościsłowo

br. RDOŚ w Poznaniu wydał decyzję odmawiającą PAK KWB Konin określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo". Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą

Tauron ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

procedura wyboru wykonawcy farmy, a w Mysłowicach toczy się postępowanie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z analizą produktywności oraz uzyskania pozwolenia na budowę farmy. W Stalowej Woli aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. "Ogłoszone w

Gaz-System ma decyzję środowiskową dla projektu w ramach Baltic Pipe

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie

Stalprodukt: MŚ zatwierdziło dokumentację złoża rud cynku i ołowiu 'Laski 1'

obejmują w szczególności: wykup informacji geologicznej, wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz na jego podstawie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu górniczego 'Laski 1'. Niezbędnym

Port Lotniczy Warszawa/Modlin zwiększył liczbę pasażerów o 2,9% r/r w kwietniu

, specjalizującego się w turystyce do Grecji. Obsługiwane kierunki to Kefalonia i Kreta" - wymieniono w komunikacie. Port informuje także, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał 21 maja decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla połączenia kolejowego dla modlińskiego lotniska. W związku

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

. Niezależnie od podstawy odstąpienia Qumak informuje, że przedmiotowa umowa nie może być zrealizowana od ponad 4 lat, tj. momentu jej zawarcia 30 czerwca 2014 r. z powodu braku pozwolenia na budowę. Zamawiający nie uzyskał do tej pory decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do dalszej realizacji

PKN Orlen chce jak najszybciej rozpocząć eksploatację gazu w Polsce

realizujemy badania środowiskowe i badania wietrzności" - powiedział Obajtek. Zawarta została umowa z konsorcjum firmy Mewo oraz Instytutem Morskim w Gdańsku. Cel prac to uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz określenie produktywności morskiej farmy 

PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW, podała

Gaz-System zlecił dokumentację projektową dla gazociągu Rawa Mazowiecka - Wronów

będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji, planowane jest na koniec 2020 r." - czytamy w komunikacie

Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla gazociągu Polska-Słowacja

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu Strachocina - granica Polski, podał Gaz-System. "Uzyskanie decyzji środowiskowej dla gazociągu Strachocina - granica RP to ważny krok do

Gaz-System rozpoczął prace związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe

rozważane trasy przebiegu gazociągu nie kolidują z innymi sposobami wykorzystania zasobów morza" – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie. W kolejnych etapach prac przygotowawczych inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o

PGE: Wg IMiGW KWB Turów bez istotnego wpływu na zasoby wodne po stronie czeskiej

, podał właściciel kopalni PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej PGE. Eksperci IMiGW-PIB przeprowadzili ocenę uwarunkowań na podstawie analizy trendów dobowych sum opadów oraz codziennych przepływów, a także analizy susz meteorologicznych i

PERN planuje w tym roku dwukrotnie wyższe nakłady na inwestycje niż w 2018 r.

postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i koniecznych w tym zakresie opinii, uzgodnień i decyzji (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji), w tym pozwolenie na budowę oraz na zasadach

PGNiG: Geofizyka Toruń 1. w Europie wykorzystuje nodalny system akwizycji danych

naturalnemu, wskazano również. "Badania geofizyczne są zawsze dostosowane do lokalnych uwarunkowań środowiskowych, do infrastruktury drogowej i prowadzonej działalności rolniczej. Dla mieszkańców terenów, na których prowadzimy badania, ważne jest, by prace sejsmiczne nie kolidowały z ich codziennym

Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO

: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. Spodziewanym terminem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń jest 2023 r. Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie instalacji dotyczy

KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

podejmie prace na obszarze koncesji, intensyfikując je tak, aby jak najszybciej udokumentować zasoby surowcowe i przedstawić dokumentacje oraz projekty planów zagospodarowania złóż, uzgodnić z gminami i uzyskać uwarunkowania środowiskowe, aby samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy nie pozostawali w

Rząd przyjął projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

;sektorze naftowym (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej, - określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzenie podstawy prawnej do nakładania kar w

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym

orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie. Z nowym opracowaniem planistycznym CPK można zapoznać

PGE: Kopalnia Turów będzie mogła kontynuować eksploatację na mniejszym obszarze

. konieczne jest posiadanie tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie tej decyzji, złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała ponad 5 lat. Decyzję tę wydał 21 stycznia 2020 r

PGE będzie uzgadniać z Orsted warunki sprzedaży 50% w 2 projektach offshore

obszarach Morza Bałtyckiego. Dla EWB-3 i 2 wspólnie prowadzona jest procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. "Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu partnerowi strategicznemu po 50% udziałów w dwóch spółkach - EWB3 i EWB2 - a następnie wspólnie z partnerem realizować je w

PFR: Inwestycja w PKL ma charakter długoterminowy, unormuje sytuację prawną

naturalnych walorów środowiskowych regionu i we współpracy z lokalną społecznością" - dodał prezes PFR Paweł Borys. Polskie Koleje Linowe zostały sprywatyzowane w 2013 r., kiedy to ich głównym udziałowcem został fundusz Mid Europa Partners, znany w Polsce z inwestycji takich jak Żabka i Lux Med w

Gaz-System ma umowy na projekt gazociągu Oświęcim - Tworzeń i stację systemową

- Komorowice - Oświęcim - Tworzeń. Efektem rozbudowy infrastruktury będzie zwiększenie stabilności systemu przesyłowego i zapewnienie możliwości dostaw gazu do odbiorców. "Podpisane umowy obejmują opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o

KE wzywa Polskę do ochrony przyrody w przypadku jeziora Gopła

hydrogeologicznego. Nowy model potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych negatywnych skutków" - czytamy w komunikacie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla kopalni w 2007 r. na podstawie pierwszej oceny jest jednak nadal aktualna i, mimo nowych ustaleń po zastosowaniu nowego modelu, nie

Gaz-System: Tractebel opracuje dokumentację gazociągu Rembelszczyzna-Mory

;Wykonawca projektu i nadzoru autorskiego nad inwestycją został wybrany w wyniku publicznego postępowania przetargowego. Do zadań Tractebel Engineering S.A. należeć będzie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę" - czytamy

Zarząd FM Forte zdecydował o budowie zakładu płyt drewnopochodnych

etapie prac studyjnych, w szczególności dotyczących uwarunkowań środowiskowych, surowcowych i finansowych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników analiz oraz przygotowaniu materiałów pozwalających na kompleksową ocenę projektu przez radę nadzorczą, zarząd wystąpi do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na

PGE zaprosiła kilkunastu partnerów do rozmów nt. farm wiatrowych na Bałtyku

bardzo dobre warunki wietrzności badanych obszarów. Szacowana obecnie prędkość wiatru w naszych lokalizacjach może przekraczać 9 m/s" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w materiale. W przyszłym roku PGE spodziewa się pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

decyzji poprzedzających decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. inwestycji, - przyśpieszenia postępowań administracyjnych przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne

Gaz-System ma umowy na projektowanie gazociągu Gustorzyn-Wronów

długości około 100 km, wykona konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska oraz PGNiG Gazoprojekt, podano także.  "Do zadań podmiotów, które zostały wyłonione w  postępowaniu przetargowym, będzie należało uzyskanie decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji

Konsorcjum Qumaka odstąpiło od umowy z IMGW na radar meteorologiczny

aktualnej, wydanej przez właściwy organ i obejmującej wszystkie działki, na których realizowana jest umowa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod rygorem odstąpienia od umowy, oraz bezskutecznym upływem tego terminu" - czytamy w komunikacie. Za wykonanie zadania Polbau miał otrzymać

PGE: Komitet inwestycyjny rekomenduje blok gazowy dla Elektrowni Dolna Odra

; - czytamy w komunikacie. Faza przygotowania do realizacji zaplanowana jest do końca II kw. 2018 r. Obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. PGE

PGE chce zdecydować po 2020 r., czy budować elektrownię jądrową

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz zmianami dokumentów planistycznych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża "Złoczew" przewidywane jest w październiku 2017 roku, podano w raporcie

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

: poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, pozyskiwania i przeróbki surowców mineralnych, rekultywacji gruntów po działalności górniczej i przemysłowej, przetwarzania odpadów w celu odzysku surowców mineralnych; - wykonywanie prac kartografii geologicznej i środowiskowej

Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore

administracyjne - przykładowo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodnoprawna, czy pozwolenie na budowę mają być wydawane w terminie 90 dni i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Także ewentualne procesy odwoławcze mają być skrócone. Co więcej, instalacja do wyprowadzenia mocy będzie traktowana jako

Energa ma porozumienie ws. nowego stopnia na Wiśle za 3,5 mld zł

Warszawa. 26.02.2015 (ISBnews) - Prezydent Włocławka Marek Wojtowski podpisał z Energą porozumienie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, poinformowała

PKN Orlen podpisał deklarację współpracy z władzami litewskimi

litewskiej spółki zależnej PKN Orlen dotyczą wzajemnego wsparcia dla realizowanych, bądź rozważanych inwestycji infrastrukturalnych po obu stronach oraz konstruktywnego podejścia i zrozumienia w kwestiach związanych z logistyką surowcową czy uwarunkowaniami regulacyjnymi na Litwie, podano w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

roku i do 0,2% począwszy od stycznia 2045 r., podało TFI.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o

FPP/ CALPE: Średni czas od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy to 713 dni

funduszy jest znacznie wolniejsze, niż w przypadku dróg. Wąskim gardłem w całym procesie są również uzgodnienia środowiskowe, podkreślono w materiale. "Przeciętna długość okresu od złożenia oferty do zawarcia umowy osiągnęła w bieżącym roku aż 236 dni, a w ekstremalnych przypadkach wykonawcy muszą

Spółka zależna ZE PAK nie ma zgody RDOŚ na wydobycie z Odkrywki Ościsłowo

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - PAK KWB Konin - spółka zależna od ZE PAK - otrzymała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) z 10 marca 2017 r. odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie węgla brunatnego i kopalin

Murapol kupił działkę w Warszawie za 11 mln zł pod 291 mieszkań

sprzedającego prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a decyzję w zakresie pozwolenia na budowę - w terminie 12 miesięcy od tej daty, podano także. Dotychczas Grupa Murapol zaoferowała w Warszawie ponad 1,2 tys. lokali mieszkalnych.  "W przygotowaniu mamy kolejne projekty w Warszawie

Dazumi ma wstępną umowę na budowę fabryki samoobsługowych terminali cyfrowych

" - czytamy w komunikacie. Spółka otrzymała już pozytywną, prawomocną decyzję Urzędu Miasta w Rzeszowie o uwarunkowaniach środowiskowych. PARP zarządzający dotacją dla Dazumi zawarła aneks zezwalający na rozpoczęcie pełnego procesu inwestycyjnego - zakup nieruchomości, w której ulokowana zostanie

PGNiG chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce

nisko- i zeroemisyjnego transportu" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie. W 2018 r. firma określiła uwarunkowania i czynniki wpływające na możliwości wykorzystania wodoru w działalności przedsiębiorstwa. Określiła główne obszary potencjalnej implementacji wodoru w

Gaz-System ma decyzje lokalizacyjne dla północnego odc. interkonektora z Litwą

południowy – Hołowczyce – Rudka-Skroda o dł. około 153 km. W kwietniu 2016 r. Gaz-System zaakceptował i odebrał projekt wstępny, zaś w sierpniu uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla północnego odcinka interkonektora Polska-Litwa. "Uzyskane w ostatnich miesiącach decyzje o

Projekt ws. budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną skierowany do Sejmu

lub stanowisk wymaganych przez przepisy odrębne - procedurą opiniowania przez organy wskazane w projekcie ustawy, analogicznie jak w przepisach innych specustaw; - organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; - organy oraz

Rząd przyjął projekt ws. budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną kosztem 880 mln zł

przepisy odrębne -procedurą opiniowania przez organy wskazane w projekcie ustawy, analogicznie jak w przepisach innych specustaw; - organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; - organy oraz termin wydania decyzji o zezwoleniu na

Forte ma list intencyjny ws. nabycia firmy Eurowiór

pod warunkiem uzyskania przez Eurowiór pozytywnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki płyt wiórowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie oddziału Fabryk Mebli Forte oraz decyzji o warunkach zabudowy dla

Przegląd informacji ze spółek

PKN Orlen. W tym celu zawarta została umowa z konsorcjum firm Mewo oraz Instytutem Morskim w Gdańsku. Celem prac jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Największa morska farma wiatrowa powstanie u wybrzeży Wlk. Brytanii

elektrownię może wybudować kontrolowana przez fundusz Kulczyk Investments notowana na GPW spółka Polenergia. Firma dostała w ostatnich tygodniach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Polska farma może się składać ze 120 wiatraków o łącznej mocy 600 MW. Również w rejonie Łeby budowy

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

, produkcyjnych i poamortyzacyjnych, magazynowanie rezerw). - Rozwój pozyskiwania surowców ze źródeł pierwotnych (złóż kopalin), ochronę złóż w kontekście systemu planowania przestrzennego i uwarunkowań prawnych oraz określenie kierunków zmian polityki koncesyjnej w kontekście zapewnienia rozwoju podaży

PGE weszła w fazę przygot. do realizacji Elektrowni Dolna Odra o mocy ok. 500 MW

inwestycji tego typu do realizacji, a w szczególności: opracowanie szczegółowego studium wykonalności, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, etc.), uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemy

Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych

przemysłowej do norm środowiskowych" - powiedział Grzeszczak ISBnews. "Działalność segmentu energetyczno-serwisowego w Polsce jest zdecydowanie sezonowa, ze względu na obsługę przemysłu ciepłowniczego. Udział sprzedaży tego segmentu sukcesywnie rośnie rok do roku w samym tylko I kwartale z 39 mln

Soho Development ma list intencyjny ws. sprzedaży dwóch spółek za 11 mln zł

wszystkich udziałów w kapitale zakładowym RP oraz RPK będzie dostosowanie posiadanych przez RP aktów administracyjnych regulujących środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia do warunków niezbędnych dla nabywcy ustalonych w trakcie badania spółek. Strony listu intencyjnego ustaliły, że powyższy

Praire: Kopalnia 'Jan Karski' powstanie w gminie Siedliszcze w pow. chełmskim

rolnicze" - czytamy dalej.  Prairie kontynuuje także przygotowania dokumentacji z zakresu ochrony środowiska. "Złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Lublinie wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Na

PKL chcą rozmawiać z właścicielami gruntów na Gubałówce ws. inwestycji

złożyły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji infrastruktury narciarskiej w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej". Plany inwestycyjne na

EBI: Mimo wzrostu inwestycji Europa potrzebuje zmian w narzędziach gospodarczych

pod względem społecznym i środowiskowym" - powiedziała główna ekonomistka EBI Debora Revoltella podczas EIB Media Days w Luksemburgu. Z raportu wynika, że inwestycje w Europie są ponownie w trendzie wzrostowym po długotrwałym spadku. Znacząco spadł koszt finansowania dłużnego - o 400 pb od 2009

Władze lokalne wspierają plan Praire dot. budowy kopalni węgla kamiennego

energetycznej. Jednocześnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafił wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia. W marcu br. spółka zapowiadała, że budowę kopalni rozpocznie w 2018 r. Harmonogram zakłada pierwszą produkcję w 2022 r

Przegląd informacji ze spółek

decyzji środowiskowej, poinformował wiceprezes PD CO – polskiej spółki Prairie – Mirosław Taras. Bankowe studium wykonalności dla projektu powinno być gotowe w grudniu. W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Griffin Premium RE.., ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers

LW Bogdanka złożyła wniosek o koncesję na złoże Ostrów, liczy na wydanie w br.

środowisko i uzyskała decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Ostrów w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego "Ludwin". W kilkuletni proces przygotowywania wniosku koncesyjnego zaangażowanych było kilkudziesięciu

MIB: Aneks do umowy przybliża przetarg na budowę tunelu w Świnoujściu

inwestycji w 2010 r. została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W grudniu 2015 r. Miasto Świnoujście odebrało program funkcjonalno-użytkowego tunelu w Świnoujściu. 85% kosztów jego opracowania zostało pokryte ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego, przypomina MIB. (ISBnews)

Rząd przyjmie ustawę dot. strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w IV kw.

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej, c) usprawnieniu postępowań administracyjnych poprzez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych

Energa złożyła niewiążącą ofertę udziału w Polskiej Grupie Górniczej

Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną. - przeprowadzenie i uzyskanie w oparciu o aktualne dane akceptowalnych dla spółki i innych nowych inwestorów wyników due diligence (między innymi technicznego, środowiskowego, prawnego, finansowego, podatkowego) potwierdzających, że przeprowadzenie transakcji

MIB: Polska i państwa regionu zabiegają o środki na budowę Via Carpatia

: Augustów – Korycin, który nie został włączony przez Komisję Europejską do sieci TEN-T z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

prezes Piotr Woźniak. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spółki MFW Bałtyk III, podała Polenergia, posiadająca w spółce 50% udziałów. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakłada, że w 2019 roku nie będzie potrzebował dokapitalizowania, nie

Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu

na skrócenie czasu niezbędnego do zrealizowania inwestycji nawet o kilka lat, b) uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji

Na Pomorzu powstanie pierwsza w Polsce morska farma wiatrowa

się w budowie farm lądowych, ale projekt budowy pierwszej farmy morskiej na terenie Polski zaczęła opracowywać już kilka lat temu. Teraz przyszła pora na pierwsze konkrety. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podjęła decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy morskiej farmy

Przegląd prasy

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że w 2019 r. będzie trudno pobić rekordowy wynik odnotowany w 2018 r., poinformował prezes Piotr Woźniak. --Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spółki MFW Bałtyk III, podała Polenergia

Bałtyk idealny do rozwoju farm wiatrowych

budować elektrownię atomową albo farmy wiatrowe. Obecnie ok. 23 km od Łeby do budowy pierwszej w Polsce elektrowni wiatrowej na morzu szykuje się kontrolowana przez fundusz Kulczyk Investments notowana na GPW spółka Polenergia. Firma dostała w ostatnich tygodniach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Gdańsk i Sopot chcą tunelu pod Pachołkiem

Radni Sopotu już przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu i przeznaczenia na prace przygotowawcze 0,5 mln zł. Nad podobną uchwałą radni Gdańska będą głosować jeszcze na sierpniowej sesji. Miasta wspólnie przygotują dokumenty dotyczące uwarunkowań środowiskowych. "Inwestycja

NFOŚiGW wypłaci na finansowanie ochrony środowiska niemal 4,6 mld zł w 2016

na finansowanie ochrony środowiska wyniosą 4,57 mld zł, z czego ok. 1,6 mld zł będą stanowiły fundusze europejskie. Dokument zakłada, że Narodowy Fundusz będzie miał w 2016 r. przychody na poziomie 1,7 mld zł. Przychody te obejmują środki uzyskiwane głównie z  opłat i kar środowiskowych, a także

Mniej korków i tramwaj - jest przetarg na Nową Łódzką

środowiskowych uwarunkowaniach. Sam przetarg ogłosimy jesienią. Budowa zakończy się dopiero w 2014 r., ale już na Euro 2012 kierowcy mają mieć do dyspozycji dwie jezdnie - jedną w kierunku morza na nowej trasie, drugą w kierunku obwodnicy na istniejącej ul. Słowackiego.

NIK: Do 100 lat potrwa osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń pyłów zawieszonych

, tj. emisja spoza obszaru, na którym analizowana jest aktualna jakość powietrza. Zatem na aktualny stan zanieczyszczenia powietrza wpływ ma zarówno działalność człowieka, jak i uwarunkowania zewnętrzne. Ostatecznie jednak to właśnie jakość powietrza - zwłaszcza mierzona w dłuższym okresie (kilka

UOKiK chce likwidacji otwartego rachunku powierniczego. Deweloperzy krytykują

prawdziwych deweloperowi grozi grzywna lub nawet dwa lata pozbawienia wolności. Projekt zakłada zamknięty katalog dokumentów stanowiących źródło takich informacji. W grę wchodziłyby m.in.: plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o

Koniec obaw, że upadnie deweloper?

. Projekt zakłada zamknięty katalog dokumentów stanowiących źródło takich informacji. W grę wchodziłby m.in. plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje środowiskowe. Projekt reguluje

Gminy chcą po 7 mln zł. Bo czekają na decyzję o lokalizacji elektrowni

radykalnych kroków i wycofywać się z projektu - odpowiada Mikołaj Orzeł.  Na jakim etapie są prace nad budową elektrowni? W sierpniu 2015 r. PGE EJ1 złożyła do generalnego dyrektora ochrony środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na jej podstawie do 2017 r. specjaliści mają

Przegląd prasy

Biznesu --Na wniosek inwestora - spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - zawieszono postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej kopalni odkrywkowej w Gubinie --W trzech największych światowych terminalach (NEWC, ARA i RB) rosną ceny węgla energetycznego

Deweloperzy: Nam także należy się ochrona

Fundacja proponują, by ustawa precyzowała, że chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje środowiskowe. Sęk w tym, że za podanie nieprawdziwych informacji bądź zatajanie

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna od ZE PAK - otrzymała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) z 10 marca 2017 r. odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo". PAK KWB Konin

Budowa obwodnicy zachodniej. GDDKiA ogłosiła przetarg

wiele uwarunkowań pozwalających na twierdzenie, że gdyby wnioski składane były obecnie, udział w postępowaniach zgłosiliby także inni wykonawcy. Inne też mogłyby być składy konsorcjów zawiązywanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wyjaśniała nam kilka tygodni temu

Koniec z pozwoleniami na budowę? To możliwe

być więc zniesiony wymóg uzyskania pozwolenia na budowę niewielkich obiektów, w tym m.in. domów jednorodzinnych. Pozwolenie będzie potrzebne np. deweloperom budującym osiedla, bo tego typu duże inwestycje wymagają tzw. opinii środowiskowej. W tym pierwszym przypadku wystarczyłoby samo zgłoszenie do

Ta ustawa dobrze chroni kupujących mieszkania

informacji bądź zatajanie prawdziwych deweloperowi grozi grzywna lub nawet dwa lata pozbawienia wolności. Propozycja UOKiK zakłada zamknięty katalog dokumentów stanowiących źródło takich informacji. W grę wchodziłyby m.in.: plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków

Dlaczego nie ma pieniędzy na S7, a są na S5?

środowiskowych i budowlanych. Roboty budowlane będą mogły ruszyć tam najwcześniej za półtora roku. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uznało jednak, że S5 jest wśród inwestycji mających szanse na ukończenie przed 2015 rokiem i przyznało 1,1 mld zł dotacji. Cała inwestycja ma kosztować 3,14 mld zł; z budżetu

Przegląd informacji ze spółek

km. PKP PLK ogłosi przetargi na budowę jeszcze w tym roku, poinformował pełnomocnik zarządu - dyrektor ds. strategii i planowania Marcin Mochocki. Prezydent Włocławka Marek Wojtowski podpisał z Energą porozumienie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy

Wielki raport UOKiK o ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań

przyjął charakter zamknięty". W grę może wchodzić plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje środowiskowe. Ponadto UOKiK poddaje pod rozwagę dodanie do listy załączników do

Chcesz budować dom? Wystarczy, że zgłosisz

opinii środowiskowej. W tym pierwszym przypadku wystarczyłoby samo zgłoszenie do starostwa powiatowego z dołączonym projektem. Urzędnicy sprawdziliby jedynie, czy spełnia on wymogi planu zagospodarowania, np. dotyczące linii zabudowy i gabarytów budynku. Zachowane musiałyby być także odległości od

Zmniejszają wieżowce na pl. Defilad do 250 m

Od środy w Pałacu Kultury można oglądać propozycje poprawek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Ten dokument to planistyczna konstytucja miasta, muszą być z nim zgodne wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego ustalające m.in. wysokość i intensywność

Spór Złotą 44: co wolno sąsiadowi, a co inwestorowi?

przeprowadzić procedurę tzw. środowiskowych uwarunkowań? Jest konieczna dla inwestycji mających parking na ponad 300 miejsc, a Złota 44 ma ich 288. Pani przekonywała jednak, że nie można wykluczyć, iż inwestor wydzierżawił od miasta 26 miejsc na chodniku przed wieżowcem. To ma być argument? Widziała pani taką