środowisko teleinformatyczne

Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł wybrana przez małopolską Policję

) modernizacji obecnego środowiska oraz rozbudowa i wdrożenie nowych elementów kompletnej platformy e-usług publicznych i wewnątrzadministracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną. W ramach zamówienia wymagane jest przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie instruktaży, oraz zapewnienie

Apator zaprojektuje elementy inteligentnego licznika energii z Phoenix Systems

licznik będzie mógł pełnić funkcję routera IP i przekazywać dane z innych liczników, co pozwoli na uzyskanie współczynnika skuteczności odczytu bliskiego 100%. Architektura projektowanego licznika energii zostanie zbliżona do architektury systemu komputerowego, a system operacyjny stworzy środowisko dla

Sejm: W przypadku awarii BDO ewidencja odpadów musi być prowadzona indywidualnie

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy, zobowiązani do rejestracji w Bazie Danych o produktach i opakowaniach  (BDO) i prowadzenia ewidencji odpadów w systemie teleinformatycznym, w przypadku awarii muszą zbierać dane indywidualnie w formie papierowej lub elektronicznej, a po

Małgorzata Zielińska weszła do zarządu PKP S.A.

dotychczas stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (powołana  29 listopada 2018 r.). W strukturach resortu odpowiedzialna była za wdrażanie funduszy unijnych do największych inwestycji infrastrukturalnych (Program Infrastruktura i Środowisko), koordynacją Planu Junckera w

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie

energii w Czernikowie stanowi część projektu Smart Grid. Dzięki jego realizacji w ciągu najbliższych lat powstanie pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne takie jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

technologii ICT do stałego monitorowania i poprawy środowiska naturalnego Polski. Ponadto, warto wypracować mechanizmy, które na wzór tzw. klauzul społecznych w przetargach, będą premiować dostawców rozwiązań dla sektora publicznego, którzy płacą podatki, wskazuje raport. Zalecany w raporcie jest również

Systemy IT w SKOK-ach będą bezpieczniejsze?

Systemy IT w SKOK-ach będą bezpieczniejsze?

obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. "Rekomendacja przyczyni się do podniesienia jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT w spółdzielczych kasach. Potrzeba wydania rekomendacji wynika z postępu technologii IT oraz ciągłego wzrostu zależności

KE: Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu to inwestycje 260 mld euro rocznie

). KE przedstawi pierwsze europejskie prawo o klimacie w ciągu 100 dni. Europejski Zielony Ład dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności transportu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz takich gałęzi przemysłu jak przemysł stalowy, cementowy, teleinformatyczny

KNF przekaże projekt Rekomendacji D-SKOK do konsultacji społecznych w II kw. br.

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała założenia Rekomendacji D-SKOK dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Projekt

Energa Operator przeznaczyła 170 mln zł na wdrożenie sieci Smart Grid

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Energa Operator pozyskała ponad 200 mln zł na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Znaczna część z tych środków

Infoscan: Spółka zależna cardio.link zadebiutuje na NewConnect w 2018 r.

wzbogacił środowisko medyczne o nowe urządzenie do monitoringu pracy serca, zarówno z przewagami po stronie technologicznej, jak i cenowej" - powiedział prezes cardio.link Miłosz Jamroży, cytowany w komunikacie.  Holter EKG ma w I kwartale 2018 r. trafić już do testów w ośrodkach naukowych. Samo

KNF przyjął nową rekomendację dla SKOK-ów

KNF przyjął nową rekomendację dla SKOK-ów

Radą Unii Kredytowych (WOCCU). Rekomendację, której treść będzie ogłoszona w najbliższych dniach, SKOK-i powinny wdrożyć do końca 2017 r. W sierpniu KNF wydała skierowaną do sektora SKOK rekomendację dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, wskazano.   "Katalog tych działań ma charakter otwarty, a jego poszczególne elementy mogą być wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. Część wskazanych kwestii pozostaje poza

IK: Potrzebujemy rozpoznawalnej 'marki' polskiej branży cyberbezpieczeństwa

;Systemowe wsparcie dla rozwoju ekosystemu innowacji oraz branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa jest nie tylko koniecznością, ale może się także opłacać. W naszym regionie mamy potencjał do tworzenia konkurencyjnych i wysoce innowacyjnych produktów ICT, ale także do ich implementacji na ponad 114

PKP podpisały list intencyjny ws. projektu logistycznego w Koninie

. "PKP S.A. stale angażuje się w rozwój kolejowych przewozów towarowych. Zależy nam na budowie łańcuchów dostaw, które będą opierały się o przyjazne środowisku formy transportu. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zagospodarowaniu wybranych nieruchomości na potrzeby szeroko rozumianego rynku TSL

PKP podpisały z Rybnikiem list ws. projektu logistycznego na gruntach kolei

transportu kolejowego. W ten sposób ograniczony zostałby najbardziej uciążliwy dla mieszkańców transport kołowy realizowany przez duże i ciężkie samochody, co z kolei będzie miało bardzo istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie kongestii oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu

Baza Danych o Odpadach. Nowy system ma pomóc w walce ze śmieciową szarą strefą

Baza Danych o Odpadach. Nowy system ma pomóc w walce ze śmieciową szarą strefą

bieżącej ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego, na pewno przyczyni się do większej kontroli strumienia odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a przedsiębiorcom ułatwi wywiązywanie się ze swoich obowiązków – mówi. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska zarówno

KIGEiT i Fundacja Digital Poland: 5G to warunek wdrożenia gospodarki 4.0

konieczny do unowocześnienia służby zdrowia, rozwoju przemysłu, szkolnictwa, opieki socjalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i wielu innych sektorów życia społecznego i gospodarczego, podkreślili autorzy raportu. "W roku 1989 Polacy podnieśli głowy i postawili sobie, niezwykle nierealne wówczas, cele

Siedmiu beneficjentów, w tym PKP Cargo, ma 682 mln zł dofinansowania z POIiŚ

Transportowych (CUPT) na 682 mln zł dofinansowania swoich inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podało CUPT. "Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość podpisanych dzisiaj kontraktów, na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już

13 konferencja "Miasta w Internecie"

, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za realizację lokalnych strategii rozwoju - Środowiska naukowego wspierającego innowacyjnym myśleniem i wiedzą realizatorów projektów elektronicznej administracji - Firm ICT, dzięki którym projekty teleinformatyczne stają się rzeczywistością Serdecznie zapraszamy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mierzą się firmy oraz przedstawiono strategie obrony, które należy wdrożyć w celu zapobiegania tego typu atakom. Najważniejsze informacje: Cyberprzestępcy stworzyli specyficzne środowisko biznesowe, w którym zarabiają pieniądze wykorzystując podszywanie się pod marki, inżynierię społeczną

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

serwisów VOD w Polsce przekroczyła 1 mld zł w 2019 roku, natomiast w tym roku nastąpi punkt kulminacyjny wzrostów na rynku i zyska on najwięcej w swojej historii, prognozuje firma PMR. Źródło: ISBnews Chmura: Branża usług finansowych adaptuje środowiska wielochmurowe, wskazuje F5 Financial Services 

Rząd przyjął ustawę dot. powstania 'Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości'

modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji między maszynami oraz komunikacji między człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, podano w

Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

, rekrutacji. Czy opisując swoje środowisko sprzętowo - programowe przeznaczone dla systemu, które posiadamy możemy podać, że platforma sprzętowa jest oparta o serwery konkretnego typu, o systemy Windows? Cały sprzęt komputerowy dołączony jest do domeny opartej o usługę AD firmy Microsoft. Ponadto posiadamy

Przegląd informacji ze spółek

Oferta konsorcjum firm: Enigma Systemy Ochrony Informacji, Comp, COIG (spółka zależna Wasko) i S&T Services Polska, warta 39,98 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) pn. "Budowa i

SI-Consulting chce mieć 50 mln zł przychodów za rok i 100 mln za 3-4 lata

połączenia Impel IT oraz SI-Consulting jest owocem wieloletniej współpracy w ramach utrzymania środowiska dla spółek grupy kapitałowej Impel. SI-Consulting wielokrotnie udowodniła swoje kompetencje w sektorze wdrożeniowym technologii SAP dla potrzeb biznesów oferowanych w tej grupie" - powiedział Janus

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

: - elektronizacji zamówień publicznych i wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami; - promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Atende zawarło umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT), o wartości 61,3 mln zł brutto, która zakłada rozbudowę posiadanego przez RCZSiUT trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji, poinformowała spółka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Przegląd informacji ze spółek

jedyną ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym pt. "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112" prowadzonym przez Komendę Główną Policji, podało Atende. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF. Raportowanie transakcji do GIIF jest jednym z obowiązków wynikających z ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) i dotyczy wielu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

radykalnie zwiększa skuteczność tych działań. Tak długo, jak ludzie i firmy będą płacić okupy, a względnie proste ataki, np. kampanie phishingowe, będą przynosić efekty, przestępcy z nich nie zrezygnują. Aby im przeciwdziałać, stale monitorujemy to środowisko. Podsłuchujemy tajne fora i staramy się

Uwaga, śmieci nie znikają! Co się dzieje z twoimi odpadami po wrzuceniu do kontenera

pojemnik ma wbudowany chip, który jest czytany podczas opróżniania pojemnika, a informacje zapisywane są w systemie teleinformatycznym i widoczne w naszej centrali ruchu. Odpady segregowane są  dla nas towarem, który sprzedajemy firmom zajmującym się przetwarzaniem surowców wtórnych. Zmieszanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.  Źródło: ISBnews Asseco Poland: Kupiło 69,01% akcji w spółce ComCERT, zajmującej się dostarczaniem usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in. monitorowaniem bezpieczeństwa i wykrywaniem zagrożeń teleinformatycznych, podała spółka. Dzięki tej transakcji Asseco rozszerzy i wzmocni swoje kompetencje

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

;paliwach alternatywnych, a także oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz utworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. To rejestr publiczny, który będzie stworzony i prowadzony (przy użyciu systemu teleinformatycznego) przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

%. W roku 2022 ruch generowany przez treści wideo wzrośnie 4-krotnie w porównaniu z 2017 r. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 29%.    Źródło: spółka Chmura: Raport F5 Future of Multi-Cloud wskazuje, że przyszłość IT stanowi środowisko wielochmurowe: aż 69

Przegląd informacji ze spółek

ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. ARP Venture wesprze spółkę Copernicus - producenta innowacyjnych wstrzykiwaczy do insuliny - kwotą 11 mln zł. Równolegle firma skorzysta z finansowania udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska na kapitał obrotowy i inwestycyjny. Fundusz przygotowuje już

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

środowiskiem informatycznym jest sporym wyzwaniem dla administratorów IT. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Forrester, wskazujące, że aż 82% przedsiębiorstw zmaga się z problemami już na etapie identyfikacji wszystkich urządzeń mających dostęp do ich sieci. Chcąc skutecznie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ub.r., poinformował marketing manager koncernu Paweł Grzyb. W celu dalszego wzrostu, wprowadza na polski rynek chmurowe rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi i środowiskiem IT  dla segmentu małych i średnich firm "Workplace of the Future".   Źródło: ISBnews TVP

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE T-Mobile: Od nowego roku wprowadza nową, „superprostą" ofertę na kartę.   Źródło: spółka Comp, Atende: Konsorcjum podpisało kontrakt z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi o wartości 34,6 mln zł brutto na rozbudowę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

niezmienione, Red Hat nadal będzie oferować wybór i elastyczność nieodłącznie związane z open source i środowiskiem hybrydowym. Red Hat zachowa swoją niezależność i neutralność, w tym przywództwo społeczności open source, portfel produktów, usługi i wejście na rynek.strategii, szerokich ekosystemów

Przegląd prasy

Środowisko --Shoprite, południowoafrykański potentat na rynku supermarketów, przymierza się do wejścia do Polski   Gazeta Wyborcza -- Pracownicy Amazona zatrudnieni w polskich centrach dystrybucyjnych od września będą zarabiać więcej, gigant zapowiada także kolejne inwestycje w Polsce  

Przegląd informacji ze spółek

zł, podała spółka. Akcjonariusze Cloud Technologies zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia notowań akcjami spółki na rynek regulowany GPW z NewConnect, wynika z uchwał walnego. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne rekomenduje walnemu zgromadzeniu

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

bankami. To w połączeniu z naszymi działaniami w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym ekosystemie innowacji, od strony finansów, instytucji dla biznesu, współpracy z uniwersytetami może tworzyć takie środowisko, że Polska będzie liderem, jeśli chodzi o technologie w zakresie usług

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opon. Obecnie 70 proc. z nich jest spalane w cementowniach, choć można by wszystkie ponownie użyć do produkcji gumy. Polska firma Syntoil znalazła sposób na rozwiązanie tego problemu, który ma zarówno zbawienny wpływ na środowisko, jak i jest finansowo opłacalny dla przemysłu gumiarskiego. I tym

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1. Proces rejestracji i zasady postępowania są takie same, jak w przypadku obywatela polskiego. Warunkiem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Atende: Zawarło umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT), o wartości 61,3 mln zł brutto, która zakłada rozbudowę posiadanego przez RCZSiUT trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji, poinformowała spółka. Źródło

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

w cyfrowym środowisku" – mówi dyrektor Fortinet. Podejmując poniżej wymienione kroki, można zmniejszyć zagrożenie cyberatakami: Kontroluj swoje profile w mediach społecznościowych; Uważnie sprawdzaj swoje transakcje online; Uważnie czytaj e-maile; Aktualizuj oprogramowania urządzeń. 

Jak ochronić się przed wyłudzeniami w sieci

Kevin Mitnick, najsłynniejszy haker w historii, mawiał, że nie łamał haseł, tylko ludzi. Gdy chciał poznać kod dostępu do usługi lub skrzynki pocztowej, stosował kilka sztuczek, na które nabierał się niemal każdy. Na przykład potrzebował hasła do systemu teleinformatycznego. Przez kilka dni

Trzy lata i krajowa "jedynka" będzie jak nowa

. Wykonawca przebuduje też kładki dla pieszych przy ul. Mechaników i przy ul. Zdrojowej, wymieni oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną. W ramach inwestycji powstaną nowe kanalizacje i wodociągi, a także kanały pod sieć teleinformatyczną. Remontem będą objęte również skrzyżowania z ulicami przecinającymi

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Comp: Zawarł umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) na dostawę urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej o wartości 61,37 mln zł brutto, poinformowała spółka.  Źródło: ISBnews Atos: Ponad 1500 stron obsługiwanych przez 80

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

akcji po 4 zł sztuka, które objęła PAI, o czym poinformowano w odrębnym komunikacie.   Źródło: ISBnews Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne: Akcjonariusze postanowili wypłacić dywidendę z zysku za rok 2015 w kwocie 547,1 tys. zł, czyli 20 groszy na jedną akcję, podała spółka.  Źródło

Największe nowopowstające biurowce w Polsce

, szkło i aluminium.   Budynki będą oferowały szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wysokiej klasy łącza teleinformatyczne, systemy bezpieczeństwa, monitorowania i kontroli dostępu. Powierzchnie biurowe zaprojektowano w układzie otwartego planu, co ma zapewnić duży dostęp światła

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Teleinformatyczna: Do 5 marca trwają zgłoszenia przedsiębiorcy zainteresowani koncesją na wykonywanie funkcji operatora infrastruktury w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna–2 Etap". Źródło: ISBnews   Polskie Radio: W 2014 roku Polskie Radio wypracowało ok. 3 mln

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pojawiają się w Top 10 różnych analiz rynkowych. Obszary te cały czas odnotowują wzrosty i są określane jako perspektywiczne. „Rynek biznesowy podąża za tym, co dzieje się na rynku klientów indywidualnych. Chcąc być blisko swoich odbiorców, firmy muszą dostosowywać własne środowiska IT to standardu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Teleaudio Dwa prowadzi działalność od 1996 r. i jest wiodącym podmiotem w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, specjalizującym się w dostarczaniu usług Premium Rate opartych o technologie SMS/IVR/MMS/WAP, np.: konkursy, loterie, subskrypcje MT, Direct Billing, kody SMS/dostęp do płatnych treści

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

; 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania

Gdzie pytać o pieniądze z UE?

wspomagający działania związane z ochroną środowiska - 640 mln euro w latach 2000-04; Ten Telecom wspierający inwestycje w sieci teleinformatyczne - 275 mln euro w latach 2002-06; Inteligentna Energia dla Europy (IEdE) - 215-265 mln euro do 2006 r.; Marco Polo wspierający inwestycje transportowe - 115