środowisko rurociągu

Prezydent podpisał ustawę o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, wskazanych w załączniku do ustawy, obejmujących: - budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, - budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów

Spółka Mostostalu Zabrze podwykonawcą prac w Niemczech za szac.10,3 mln euro

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG umowę podwykonawczą na montaż mechaniczny trzech kotłów wraz z prefabrykacją i montażem rurociągów w ramach projektu Genesis w rafinerii

Spółka Polimeksu wykona instalację visbreakingu dla PKN Orlen za 106,8 mln zł

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Naftoremont-Naftobudowa - spółka zależna Polimexu Mostostalu - zawarł umowę z PKN Orlen na wykonanie w formule EPC robót dotyczących infrastruktury oraz rurociągów międzyobiektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja Visbreakingu w Zakładzie

Konsorcjum ze spółką Polimeksu ma umowę na prace dla PERN za 130 mln zł

-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego

Oferta spółki zal. Polimeksu-Mostostal za 65 mln zł wybrana w przetargu PERN-u

roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r. Podstawowa

PERN ogłosił przetarg na budowę 5 zbiorników na ropę o łącznej poj. 390 tys. m3

. Zbiorniki w gdańskim Terminalu będą wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Realizując projekt wykonawca będzie musiał zastosować podwójne dno: górne stalowe i drugie z geomembrany. Ma także zainstalować system monitoringu przestrzeni międzydennej wraz systemem

Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w ramach zadania

Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym został przesłany do Sejmu, poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Inwestycje polegać mają na budowie nowych rurociągów służących do transportu ropy naftowej lub

PKN Orlen i PERN porozumiały się w zakresie infrastruktury w sektorze naftowym

przewiduje realizację przez PERN inwestycji wybudowania ok. 100 km odcinka rurociągu produktowego pomiędzy Bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN Orlen w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską, region charakteryzujący się  wysoką konsumpcją paliw. Wybudowana infrastruktura pozwoli

Rząd przyjmie ustawę dot. strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w IV kw.

bądź produktów naftowych oraz zapewniających możliwość niezakłóconego korzystania z istniejących już obiektów - strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, podano także.  "Wyżej wymienione inwestycje polegać mają na budowie nowych rurociągów służących do transportu ropy naftowej lub

Gaz-System złożył raporty środowiskowe dot. Baltic Pipe we wszystkich 3 krajach

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Gaz-System złożył raporty o oddziaływaniu Baltic Pipe na środowisko we wszystkich trzech krajach, przez których obszary morskie będzie przebiegał gazociąg, podała spółka. "Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dotyczący polskiej części projektu

KE ustali czy wsparcie dla 5 polskich syst. ciepłowniczych jest zgodne z zas. UE

systemów centralnego ogrzewania, w których ciepło wytwarzane jest głównie przez kotły opalane węglem. Przewiduje się modernizację i w niektórych przypadkach rozbudowę sieci rurociągów wokół istniejących ciepłowni, lecz bez modernizacji samych zakładów. Przepisy UE dotyczące pomocy państwa umożliwiają

Gaz-System rozpoczął prace związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe

. Złożone dokumenty obejmują korytarze o szerokości 1 km, określone dla trzech alternatywnych wariantów przebiegu gazociągu w polskich obszarach morskich, podano w komunikacie. Lokalizacja przebiegu rurociągu będzie uzgadniana m.in. z ministrami właściwymi do spraw: energii, gospodarki, środowiska

PGE GiEK: Elektrownia Bełchatów rozpoczęła II etap modernizacji bloku nr 2

elektrofiltrów, układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła, modernizację głównych rurociągów parowych, rekonstrukcję płaszczy chłodni kominowej, zabudowę instalacji odrtęciowienia spalin oraz dostosowanie bloku w zakresie monitoringu rtęci i amoniaku" - czytamy w komunikacie. W ramach programu

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

, wykonania oraz odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie" - czytamy w komunikacie. Wezwanie na arbitraż

PERN przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty w 2020 roku

także 20 mln zł w obszar dotyczący ochrony środowiska na terenie baz paliw. Do najważniejszych zagadnień należy m.in. modernizacja istniejących instalacji odzysku par benzyn, które redukują emisję oparów paliwa w postaci gazowej do atmosfery, dodano. Dodatkowo PERN w 2020 roku zamierza

CEZ miał 88 mln CZK zysku netto, 9,8 mld CZK EBITDA w III kw. 2019 r.

oraz nakłady inwestycyjne związane z budową rurociągu parowego z elektrowni jądrowej Temelín do Czeskich Budziejowic, poprawą bezpieczeństwa fizycznego elektrowni jądrowych oraz uczynieniem źródeł węgla w Czechach bardziej przyjaznymi dla środowiska" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym

Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

. "Realizacja inwestycji w nowe źródło ciepła umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji już nie tylko z węgla, ale też z przyjaznego środowisku gazu ziemnego. W ten sposób ograniczona zostanie aż o ok. 30% emisja dwutlenku siarki,  dwutlenku azotu o

Gaz-System zaczął przewiert pod Sanem w ramach gazociągu Hermanowice-Strachocina

San zostanie ulokowane ok. 1 km gazociągu. Skala wyzwania związana jest długością przewiertu, który jest jednym z najdłuższych tego typu w Polsce. Dodatkową trudność stanowi fakt, że otwór wiercony jest w skale. W pierwszej fazie wykonywany jest tzw. przewiert pilotażowy dla wykonania rurociągu DN200

Mostostal Zabrze: Zamawiający chce przejąć roboty przy bazie w Redzikowie

na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych, w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie", podał MZ. "W ocenie emitenta, postanowienia umowy nie zostały przez

Gazociąg Nord Stream 2 ryzykowny dla bezpieczeństwa UE

. "Nasze stanowisko jest jasne: wszelkie rurociągi muszą być budowane i zarządzane zgodnie z naszym prawem w zakresie ochrony środowiska, przetargów itd., i będziemy tego pilnować" - zapewniał europosłów Canete. Jednak mimo wątpliwości części Komisji Europejskiej plany Gazpromu wspiera Berlin

Grupa Polimex-Mostostal rozmawia o realizacji pierwszych kontraktów w Niemczech

znaczącej pozycji za granicą w sektorze paliwowo-chemicznym. Jak podkreślono, mocną stroną Naftoremont-Naftobudowa są własne zdolności produkcyjne m.in.: rurociągów, pieców rafineryjnych i przemysłowych różnego typu oraz zbiorników magazynowych paliw ciekłych i stałych. Polimex-Mostostal podał też w

Gaz-System ma umowę z Saipem na gazociąg podmorski Baltic Pipe za 280 mln euro

Polski" - dodał prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień. Zakres podpisanej umowy obejmuje m.in.: - wykonanie dwóch mikrotuneli w rejonach linii brzegowych w Polsce i Danii (zastosowanie tej techniki pozwoli ochronić plażę, klify oraz inne elementy środowiska naturalnego), - przetransportowanie rur

Tauron: W ZG Brzeszcze zbudowano stację produkującą sprężone powietrze

powietrza oraz ekologię. Duża część energii elektrycznej zużywanej przez sprężarki jest zamieniana na tzw. ciepło sprężania. Ciepło to jest odzyskiwane poprzez zabudowany w rurociągu sprężonego powietrza wymiennik ciepła. Następnie ciepło może zostać przekazane do dalszego wykorzystania m.in. do

Mostostal Zabrze: Zamawiający rozwiązał umowę na roboty przy bazie w Redzikowie

wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych, w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie". W ocenie spółki postanowienia umowy nie zostały przez niego naruszone, a co więcej

PKN Orlen: Sytuacja w zakładzie w Płocku została opanowana, dostawy niezagrożone

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Po zdarzeniu związanym z nieszczelnością na rurociągu sieci parowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku sytuacja została opanowana, podał PKN Orlen. Obecnie prowadzone są prace związane z bezpiecznym uruchamianiem niektórych instalacji. Proces ten powinien zostać

Spółki zależne Polimeksu podpisały 2 umowy warte łącznie ponad 50 mln zł

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Spółka zależna Polimeksu - Polimex Energetyka ma umowę na modernizację kotła bloków 3 i 4 w Elektrowni Kozienice za ponad 15 mln zł netto, a Naftoremont-Naftobudowa przeprowadzi prefabrykację i montaż rurociągów instalacji pieców krakingu parowego w Rafinerii

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę Prawo wodne 

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.  "Ustalono, że zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej" przewidziano realizację projektów strategicznych: gazociągu Baltic Pipe i drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego. Kierunek "Rozwój rynków energii" zakłada m.in. dokończenie liberalizacji rynku gazu. Przewidziane projekty

PGE GiEK: Pierwsze rozpalenie kotła bloku nr 5 w Opolu zakończone sukcesem

energetyce - oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 20% na jednostkę wyprodukowanej energii" - powiedział p.o. prezesa PGE GiEK Radosław Rasała, cytowany w komunikacie. Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole to

EBI dofinansuje inwestycje w Krakowie m.in. rozbudowę systemu grzewczego

Krakowie (MPEC), z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemu grzewczego oraz nowe, bardziej energooszczędne i wydajne urządzenia" - czytamy w komunikacie. "Inteligentniejsze i zdrowsze środowisko miejskie jest warunkiem wstępnym przyszłego rozwoju miasta i regionu. Cieszymy się, że

Tauron rozpoczął prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie

operacji trawienia a następnie dmuchania kotła. Ten etap planujemy na I kwartał przyszłego roku" – wskazał wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda. Blok 910 MW jest już połączony rurociągiem ze swoim docelowym źródłem wody, a pierwsze wolumeny wody zostały dostarczone

PGE: Zaawansowanie budowy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole przekroczyło 80%

zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, czyli gwarantowaniu milionom polskich rodzin i setkom tysięcy firm stabilnych i relatywnie tanich dostaw energii elektrycznej. Nowoczesna technologia wykorzystywana przy budowie opolskich bloków pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko

Przegląd informacji ze spółek

współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE) zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012, podała spółka. Jego stosowanie ma

KGHM zwiększył wartość umowy z Mostostalem Zabrze o 13,1 mln zł netto

, odgromowych rurociągów przesyłowych oraz orurowania Magazynu Paliw. Szacunkowa wartość za rozszerzony zakres prac wynosi 13.100.503,52 zł netto" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość zleceń otrzymanych od KGHM w ramach umowy ramowej wzrosła do 98,9 mln zł netto, podano również. W ubiegłym

Torpol ma umowę z Tauronem na układ torowy dla budowanej Elektrowni Jaworzno III

budową komory paleniskowej kotła. Równolegle prowadzone są również prace montażowe głównych rurociągów łączących kocioł z turbiną. Trwa montaż turbozespołu - montowana jest część niskoprężna turbiny, jak również montaż wirnika generatora. W ramach budowy urządzeń ochrony środowiska, powstaje instalacja

Sprawdził się w gazownictwie? Piotr Woźniak pozostanie szefem PGNiG [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Woźniak był ministrem gospodarki, a w rządzie PO-PSL był wiceministrem środowiska, głównym geologiem kraju. Od 2010 r. zasiadał w radzie administracyjnej unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) - początkowo jako przewodniczy, a następnie wiceprzewodniczący rady ACER. Wybór

Obama zakazał wierceń u brzegów Alaski. Kolejny cios w nafciarzy

- stwierdziła sekretarz ds. wewnętrznych USA Sally Jewell, cytowana przez agencję AP. Jak dodała: - Biorąc pod uwagę wyjątkowy, pełen wyzwań charakter środowiska naturalnego Arktyki, a także spadek zainteresowania branży naftowej tym obszarem, rezygnacja ze sprzedaży koncesji w Arktyce to słuszna droga rozwoju

Bezpieczeństwo energetyczne w rękach operatora

zapewniłyby również ewentualne podwyżki stawek za magazynowanie paliw przez klientów zewnętrznych. Rurociągi produktowe z PERN Zanim paliwa znajdą się w magazynach, trzeba je jakoś tam dostarczyć. Najtaniej i najbezpieczniej dla środowiska zrobić to za pośrednictwem rurociągów. Aby OLPP faktycznie mógł

Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł

konstrukcji stalowych specjalistyczne oprogramowanie do opracowywania dokumentacji technologicznej wykonywanych rurociągów, które zamierzamy rozszerzyć o funkcjonalność zarządzania procesem spawania. Również w zakresie spawania pragniemy przeprowadzić optymalizację stosowanych technologii i testowanie

Koniec taniego lania wody, pora na rachunki. Rząd PiS szykuje rewolucję

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem nowego prawa wodnego. "Nie będzie to nowelizacja, ale zupełnie nowy akt prawny" - podkreśla ministerstwo. Nowe przepisy mają uporządkować wiele spraw - dziś często się zdarza, że trudno znaleźć odpowiedzialnego za wały

Przegląd informacji ze spółek

pod nazwą "Rondo Wiatraczna" przy ul. Grochowskiej w Warszawie za 127,5 mln zł netto, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przygotował pakiet produktowy przygotowany specjalnie z myślą o uczestnikach programu Rodzina 500+, podała instytucja. Bank podał też, że 17 kwietnia rusza

Przegląd informacji ze spółek

; Grupa Vantage Development osiągnęła w III kwartale 2018 roku sprzedaż na poziomie 158 lokali w porównaniu do 257 lokali w III kwartale 2017 roku, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnymi i Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. o cesji praw i

Zostaną pieniądze na most energetyczny

. Lwią część środków pochłonie wzmocnienie systemu energetycznego w płn.-wsch. Polsce. UE przeznaczyła na to 200 mln euro. Ale ponieważ projekt znajduje się w fazie jeszcze "papierowej" (ocena wpływu na środowisko), to MRR boi się, że nie zdążymy wydać unijnych pieniędzy i w konsekwencji

Bieńkowska: Unijne pieniądze na most energetyczny zostaną

ponieważ projekt znajduje się jeszcze w fazie "papierowej" (ocena wpływu na środowisko), to MRR boi się, że nie zdążymy wydać unijnych pieniędzy i w konsekwencji przepadną. Dlatego w zeszłym tygodniu szefowa resortu Elżbieta Bieńkowska zaproponowała przesunięcie tych pieniędzy na inwestycje

Nowe linie albo Warszawa bez prądu

, wiceprezes PSE Inwestycje, spółki odpowiedzialnej za budowę linii najwyższych napięć Ireneusz Sudak: Linie najwyższych napięć nie upiększają krajobrazu. Słupy mają kilkadziesiąt metrów wysokości. Nie można by ich zakopać, jak np. rurociągi? Andrzej Cząstkiewicz: Obecnie w Polsce budujemy sieci przesyłowe

Przegląd prasy

jesienią tego roku otworzyć w Polsce testowy sklep, donosi serwis businesslive.co.za.   Gazeta Wyborcza --Polskie elektrownie trują Europę rtęcią. Z Elektrowni Bełchatów tylko w 2016 r. uleciały do środowiska prawie 3 tony rtęci. To aż o 1800% więcej, niż Bełchatów dotychczas deklarował

Przegląd prasy

, że będziemy pokazywać tu coraz więcej naszych amerykańskich produkcji kosztem lokalnych programów --Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew powiedział, że wraz z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką polecił wznowienie projektu rurociągu Odessa-Brody Parkiet --PBKM: Rynki strategiczne (Polska

Przegląd prasy

przez płocki koncern fragmentu rurociągu do transportu solanki --Sprzedawany przez PGE Exatel może kosztować nawet 600 mln zł wg analityków Parkiet --Prezes Pagedu: Przyszłością grupy jest ekspansja zagraniczna - chcemy być obecni w międzynarodowym środowisku nie tylko jako eksporter, ale i

PERN zlokalizował i usunął nielegalny odwiert z rurociągu Przyjaźń

badają już organy ścigania. "Na miejscu trwają czynności Państwowej Straży Pożarnej, pracowników eksploatacji i techniki PERN, straży pożarnej PERN oraz służb BHP i służb ochrony środowiska PERN. Chodzi o to, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w tej sytuacji" - czytamy w komunikacie

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

, a 45% − przewody w wieku 25-50 lat. W strukturze materiałowej sieci ciągle 35% stanowią stare rurociągi z żeliwa szarego, 10% ze stali, a 4% z azbestocementu. Negatywny wpływ na jakość wody wodociągowej oraz koszty jej produkcji ma niska czystość wody z ujęć, co wymusza złożone procesy

Przegląd prasy

prawie 4 mld zł; ma to być ostatni rok jego funkcjonowania --Nowak z MF: Planujemy emisję obligacji związanych z programem 500+ w IV kw. br. --Nowak z MF: Nie planujemy emisji na rynkach zagranicznych, z wyjątkiem panda bonds, które chcemy sprzedać w Chinach Puls Biznesu --Ministerstwo Środowiska

Czy prezes Grendowicz obroni Inwestycje Polskie przed naciskami polityków?

14 proc. to wymarzony prezent dla wyborców, którzy pójdą do urn w wyborach parlamentarnych już w 2015 r. To, gdzie powstanie nowa elektrownia, rurociąg czy droga, może zdecydować o lokalnym poparciu politycznym. Dlatego można założyć w ciemno, że wokół PIR będą chodzić tabuny politycznych załatwiaczy

Jak dorzucić więcej unijnych pieniędzy na ochronę przed powodzią

uwolnione środki - ok. 300 mln euro - oddać inwestycjom hydrologicznym. Według informacji "Gazety" topór może spaść na rurociąg Brody - Płock oraz na most elektroenergetyczny Polska - Litwa. Część ekspertów nie jest tym ostatnim pomysłem zachwycona. - To zbyt pochopna decyzja. Przecież większość

Jerzy Buzek: bezpieczeństwo kosztuje

technologii energetycznych oraz wypracowanie uniwersalnych rozwiązań prawnych. Oczywiście, dla Polski sprawa zapewnienia dostaw surowców, gazu i ropy, jest bardziej skomplikowana, gdyż w dalszym ciągu niemal całkowicie uzależnieni jesteśmy od Rosji. Dla Rosji ogromne złoża surowców i rurociągi to nie tylko

Nokiaman. Tylko głupi umiera bogaty

. Kristiina... - to był zupełnie inny świat. Zamożna rodzina intelektualistów z Helsinek. Jej ojciec był literatem. Od dziecka obracała się w środowisku helsińskiej bohemy. Dlatego trafiła do Polski. Przyjechała oglądać miejsca związane z Holocaustem. Przeciętny Fin, jak leci za granicę, to nad ciepłe morze

Zakończyło się trzydniowe Forum Ekonomiczne w Krynicy

od zaawansowania reform, nikt nie kwestionuje już prywatyzacji, wolnego handlu, udziału kapitału zagranicznego w narodowej gospodarce. Inna rzecz, że czasem realizacja zasad rynkowych daleko odbiega od kanonu, ale już się nie dyskutuje, przynajmniej w tym środowisku, "czy" lecz "jak