środki unijne dla spółki

IAR, is

PKP nie radzi sobie z funduszami unijnymi

PKP nie radzi sobie z funduszami unijnymi

PKP Polskie Linie Kolejowe - spółka utrzymująca tory - nie potrafi pozyskać unijnych środków na inwestycje - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Rząd znowelizował budżet. Wpływy z podatków niższe o 46 mld

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. Największe zmiany to obniżenie przewidywanych dochodów z podatków przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z dywidend ze spółek skarbu państwa oraz dochodów ze środków unijnych przez ich przewalutowanie. - To nowelizacja rozsądku i odpowiedzialności za finanse publiczne naszego kraju - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kolejny projekt inwestycyjny Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie ze środków unijnych. Spółka podpisała z Instytutem Nafty i Gazu umowę na dofinansowanie projektu "Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

40 milionów złotych dla KGHM

Gospodarka - Działanie 1.4 - 4.1.Obecnie KGHM stosuje komorowo-filarowy system eksploatacji, w którym skały urabiane są technikami strzałowymi."Ponieważ znaczną część zasobów KGHM stanowią złoża cienkie, spółka poszukuje metod eksploatacji, które umożliwią korzystniejsze wydobycie tej części złóż. Celem

PCC Intermodal ma umowę dofinansowania terminala w Gliwicach kwotą 17,66 mln zł

Warszawa, 25.10.2013 (ISBnews) - PCC Intermodal podpisało umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie ze środków unijnych projektu "Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Gliwice"

Ipopema zaleca inwestycje w mniejsze spółki na GPW i w zagranicę w 2014 r.

indeks w 2014 r., ponieważ te spółki są lepszą ekspozycją na poprawiające się warunki makroekonomiczne dzięki znacznemu napływowi środków unijnych w następnych 7 latach" - czytamy dalej. Spółki, które Ipopema proponuje "przeważać" w tym roku to: Budimex, Trakcja, Elektrobudowa, LPP

Szczytno. Likwidacja zakładu FS Favorit Furniture - 419 osób straci pracę

wprowadzający innowacyjne rozwiązania opiewał na 9,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 4 mln zł. "Potwierdzam, że spółka jest beneficjentem unijnych środków. Prowadzona jest obecnie korespondencja ze spółką. Co do zasady, jeśli firma, która jest beneficjentem unijnych środków zostaje

Gaz-System: 172 mln zł z UE na budowę gazociągów na Dolnym Śląsku

planowane jest w 2015 roku. Całkowita kwota środków unijnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla projektów Gaz-Systemu wynosi 1 mld 206,87 mln zł. Łącznie środki unijne stanowią obecnie do 30 proc. w finansowaniu inwestycji strategicznych spółki Gaz-System

Tramwaje Warszawskie otrzymały 285 mln dofinansowania UE na 80 wagonów

Warszawa, 04.11.2013 (ISBnews) - Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu "Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie". Całkowity koszt projektu to ok. 593 mln zł, z

DM BDM rekomenduje 'kupuj' Libet, wycena 3,77 zł

wynosił 3,58 zł. "Oczekujemy, że przy poprawie koniunktury gospodarczej (wpływ na decyzje odbiorców indywidualnych, ożywienie na rynku nieruchomości) oraz napływie środków z nowego budżetu unijnego (impuls dla nowych inwestycji publicznych) spółka wyraźnie poprawi wyniki w latach 2014-16, co

Wielkopolska. Parowozy nie będą już obsługiwały pociągów pasażerskich

zwiększenie możliwości pozyskania finansowania w postaci dotacji czy środków unijnych" - poinformował PAP dyrektor ds. komunikacji PKP Cargo SA Mirosław Kuk. Jego zdaniem umożliwiłoby to zaangażowanie w rozwój parowozowni organizacji, firm i miłośników kolei. "Jednocześnie podtrzymaliśmy chęć

Komisja zatwierdziła 93 mln euro pomocy dla PKP Intercity na zakup pociągów

Warszawa, 18.12.2013 (ISBnews) - Komisja Europejska uznała, że finansowanie publiczne w wysokości 93 mln euro na zakup taboru dalekobieżnego dla spółki kolejowej PKP Intercity (PKP IC) jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, podała Komisja. "Projekt ma na celu zwiększenie

Bilion prezesa, czyli co obiecuje PiS

Bilion prezesa, czyli co obiecuje PiS

. Rzeczony bilion ma pochodzić z kilku źródeł. Są nimi fundusze europejskie, środki NBP i BGK, środki przedsiębiorstw i banków oraz zgromadzone przez spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe. Autorzy programu specjalnie się nie wysilili. Głównym źródłem mają być fundusze unijne w kwocie 83 mld euro, wynegocjowane

PKP Cargo otrzyma do 41,4 mln zł dofinansowania z UE do zakupu 330 platform

mln zł.  "Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało już listę rankingową projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Znalazł się na niej także projekt PKP Cargo, w ramach którego spółka planuje kupić 330 wagonów platform o długości 80 stóp. Oznacza

Poznań.W kwietniu ruszy budowa spalarni

Rzecznik podał, że Miasto Poznań i spółka Sita Zielona Energia uzyskały ostateczne pozwolenie na budowę dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Budowa spalarni to największe przedsięwzięcie inwestycyjne Poznania, współfinansowane przez Unię Europejską. Koszt inwestycji

KE upomina Polskę ws. prowadzenia rachunków przez spółki kolejowe

konkurować na równych warunkach. Dyrektywa ta nakazuje m.in. prowadzenie przez przedsiębiorstwa kolejowe odrębnych rachunkowości dla usług transportu kolejowego oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Zdaniem KE Polska nie wdrożyła w pełni tej zasady. Zgodnie z unijnymi przepisami środki publiczne powinny

KE zatwierdziła pomoc publiczną dla PKP Intercity

pasażerskiego, by wesprzeć spółki inwestujące w regionach słabiej rozwiniętych. "Wykorzystanie nowoczesnych pociągów rozszerzy ofertę dostępnych środków transportu pasażerskiego w Polsce. Dzięki temu system transportu stanie się bardziej zrównoważony, zmniejszą się negatywne skutki transportu dla

Tramwaje Śląskie wyremontują więcej torów

przygotowywano pod kątem poprawy komunikacji w potencjalnych miastach Euro 2012. Resort rozwoju regionalnego jeszcze w 2006 r. przeznaczył na ten cel ok. 100 mln euro unijnych środków dla aglomeracji katowickiej. Mimo że mecze Euro 2012 w regionie nie odbyły się, projekt kontynuowano. Uwzględniono w nim - prócz

Hawe zawarło umowę o współpracy z Exatelem

administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dofinansowania ze środków unijnych mających na celu rozwój infrastruktury teleinformatycznej na terenie Polski" - czytamy w komunikacie. Współpraca spółki z Exatel obejmować będzie w szczególności: rozwój współpracy międzyoperatorskiej

Spółka celowa zamiast GDDKiA. Komercyjna budowa A1

Spółka celowa zamiast GDDKiA. Komercyjna budowa A1

Przed końcem roku powstanie spółka specjalnego przeznaczenia. Będzie odpowiadała za budowę i zarządzanie 140 km autostrady A1 z Tuszyna do Pyrzowic. Zbuduje ten odcinek, uzyskując środki m.in. z emisji obligacji. Potem będzie nią zarządzała i pobierała opłaty.Specspółka będzie musiała na siebie

Śląskie. Samorząd Bierunia zbudował drogę do terenów inwestycyjnych

. Wicepremier dodała, że w nowej unijnej perspektywie finansowej największy skok w zakresie wielkości dostępnych środków odczują przedsiębiorcy, dla których przeznaczono około dwukrotnie więcej pieniędzy niż w kończącym się okresie programowania. Część tych środków będzie dostępna w regionalnych programach

Białystok. Prezydent za spółką z marszałkiem ws. budowy pasa startowego

marszałek proponował prezydentowi miasta spółkę w sprawie budowy lotniska regionalnego, ale prezydent nie był tym zainteresowany. W ostatnich tygodniach władze województwa zdecydowały, że regionalne lotnisko, które miało powstać w Topolanach w gminie Michałowo, zostanie wykreślone z listy do unijnego

Tesco przegrało w Polsce wojnę z fiskusem. Nie będzie niższego VAT

Tesco przegrało w Polsce wojnę z fiskusem. Nie będzie niższego VAT

. stawki.Skąd ten pomysł? Tesco twierdziło, że Polska w niewłaściwy sposób przyjęła unijną dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i że wszystkie sprzedawane produkty spożywcze powinny być opodatkowane niższymi stawkami VAT. Spółka wskazywała na załącznik nr 3 do dyrektywy, z którego

Sąd: prezes ARiMR mógł zawiesić 70 mln zł płatności dla Agro-North

Pełnomocnik Agro-North Janusz Kaczmarek powiedział w czwartek PAP, że spółka złoży skargę kasacyjną od tego wyroku. Zawieszenie płatności oznacza bowiem dla spółki nie tylko brak 70 mln zł, ale i obowiązek zwrotu dotychczas otrzymanych płatności. Agro-North realizuje od 2008 r. program inwestycyjny

KE zbada czy 804 mln zł pomocy dla LOT-u jest zgodne z przepisami UE

przede wszystkim, czy planowana pomoc pozwoli LOT-owi odzyskać rentowność bez ciągłego finansowania publicznego, i czy spółka zaproponowała odpowiednie środki wyrównawcze, aby złagodzić zakłócenia konkurencji spowodowane pomocą państwa. Komisja sprawdzi również, czy wkład własny LOT-u w koszty

SEKA zadebiutuje na NewConnect w piątek

odniesienia wynosi 7 zł. SEKA prowadzi działalność doradczo-szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pozyskiwania środków unijnych oraz obsługi prawnej w zakresie prawa pracy.  (ISB) maza

Sosnowiecka oczyszczalnia dzięki modernizacji wyprodukuje także prąd

współfinansowanych przez Unię Europejską, sosnowiecki RPWiK równolegle, w wykopach powstających pod unijną kanalizację, układa - już z własnych środków - sieci wodociągowe. Spółka prowadzi też na bieżąco inne roboty przy kanalizacji, m.in. w centrum miasta.(PAP)

Podlaskie. Energetyka i gazyfikacja wśród priorytetów rozwoju regionu

Marszałek powiedział, że m.in. te dziedziny będą szczególnie uwzględniane przy rozdzielaniu funduszy unijnych z programów centralnych w najbliższych latach, bo mają służyć rozwojowi regionu, poprawie warunków dla inwestorów, konkurencyjności gospodarki. By zwiększyć atrakcyjność regionu dla

PIR: nowe projekty ciepłownicze w Olsztynie za 600 mln zł

obejmie udziały w spółce w zamian za środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. Pozostałe środki uzupełni wkład PIR oraz kredyty bankowe lub inne instrumenty finansowe. Obecnie 60 proc. energii cieplnej dla mieszkańców Olsztyna dostarcza ciepłownia MPEC-u w Kortowie, a 40 proc

Świętokrzyskie. W gminie Zagnańsk powstanie kanalizacja

Akwedukt. Jak wynika ze statystyk Wodociągów Kieleckich obecnie dostęp do kanalizacji ma 33 proc. mieszkańców gminy Zagnańsk. Dzięki tej inwestycji wskaźnik ten wzrośnie do 72 proc. 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji będzie sfinansowane ze środków unijnych. W czerwcu br. Wodociągi Kieleckie

Meble.pl chce wejść z ofertą do Niemiec, następnie na GPW lub giełdę zagraniczną

paneuropejską i wtedy byśmy się upublicznili czy to na GPW, czy na giełdzie zagranicznej" – poinformował ISBnews Styczeń. Wskazał, że środki na tegoroczne inwestycje mogą pochodzić z emisji obligacji i dofinansowania unijnego. „Rozesłaliśmy teasery do instytucji w tej sprawie. Jeśli

Podkarpackie. Samorząd zainwestuje w Uzdrowisko Rymanów ponad 24 mln zł

Pod koniec stycznia br. samorząd województwa przejął od Skarbu Państwa uzdrowisko w Rymanowie. Zgodnie z podpisaną umową miał 10 miesięcy na przygotowanie planu inwestycyjnego dla spółki na najbliższe 5 lat. W ub. tygodniu zarząd województwa przyjął taki dokument. Jak powiedziała PAP w czwartek

Gdańsk ma 1,3 mld zł długu. Drugie tyle ukrywa w spółkach

kredytu na budowę nowoczesnego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku przy ul. Żaglowej.Roman Kolicki, rzecznik prasowy MTG uspokaja, że nie ma powodów do niepokoju. - Środki na spłatę kredytu spółka zamierza pozyskać w wyniku sprzedaży siedziby w Gdańsku-Oliwie oraz z nadwyżki

Śląskie. Remont ponad 30 km sieci ciepłowniczej z pomocą UE

spółki Tauron Ciepło w grupie Tauron, w tym zwiększeniu dostępnych środków własnych oraz możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych". Niezależnie od tych nakładów, Tauron pracuje nad formą i zakresem swojego zaangażowania w przygotowywany pod kątem nowych środków unijnych projekt

KE nakazuje zwrot pomocy publicznej przez lotnisko Gdynia-Kosakowo

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oświadczył, że samorządy Gdyni i gminy Kosakowo nie zgadzają się ze stanowiskiem KE oraz, że są "zdeterminowane, aby lotnisko w Gdyni działało". "Komisja Europejska stwierdziła, że środki publiczne przekazane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz

Małopolska powoła własną spółkę Koleje Małopolskie

Zgodnie z uchwałą powołana zostanie jednoosobowa spółka województwa małopolskiego o kapitale zakładowym 330 tys. zł, w której województwo obejmie wszystkie udziały po ich wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. zł. Środki finansowe na realizację tego zadania będą pochodzić z tegorocznego budżetu. W

Pod koniec listopada możliwe podwyższenia kapitału zakładowego PLL LOT

804 mln zł (około 200 mln euro) pomocy jest zgodne z unijnymi zasadami.Problemy LOT-u trwają od kilku lat. W maju br. Komisja wydała tymczasową zgodę na pożyczkę na ratowanie spółki w wys. 100 mln euro, a Polska zobowiązała się do przedstawienia planu restrukturyzacji. "20 czerwca 2013 r. Polska

Budimex skończy przebudowę portu lotniczego Szczecin-Goleniów

-goleniowska spółka zapłaciła ok. 10 mln zł. Ma też pieniądze na dokończenie budowy. Połowa kwoty będzie pokryta ze środków unijnych, drugą port lotniczy spłaci kredytem z banku PKO BP.

Warsewicz: Praktyki Kolei Mazowieckich mogą negatywnie wpłynąć na wyniki

tej spółki" - napisał Warsewicz w komentarzu dla portalu BiznesAlert. Warsewicz przypomniał, że prawa pasażera określają regulacje unijne. Trzeci tzw. pakiet kolejowy mówi wyraźnie, że nie należy dyskryminować pasażerów, a ponadto należy im się określona rekompensata za spóźnienia pociągów

PGE Dystrybucja zainwestuje na Mazowszu do 2019 ponad 2 mld zł

środków unijnych. Włodzimierz Moniuszko ze spółki poinformował, że firma prowadzi projekt o wartości 37 mln zł współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowiska (POIŚ) (wsparcie unijne ok. 11 mln zł). Inwestycja zakłada, że do 2015 roku spółka wymieni blisko 8 proc. transformatorów rozdzielczych

Skanska rozbuduje DW 521 na odcinku Susz-Iława za 36 mln zł brutto

. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz ze środków województwa warmińsko-mazurskiego. (ISBnews)  

Sopot najlepszym miastem w Polsce, drugi Gdańsk. A Gdynia...

w pierwszym etapie miast i gmin rozesłano ankiety zawierające 16 pytań (dane pozyskane od samorządów).W pierwszym etapie oceniano m.in. wartość środków unijnych, które wpłynęły na rachunek budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, dynamikę

Czy uda się dokończyć 40 km A4 w 14 miesięcy?

GDDKiA ma prawo do przerzucenia na wykonawcę odpowiedzialności za utratę dofinansowania. W uzasadnieniu KIO zaznaczyła, że taki zapis nie jest sprzeczny z prawem. Według KIO zapis nie dotyczy ściśle środków unijnych i przerzucania tego ryzyka na wykonawcę. Obejmuje szerszy zakres, a do tego GDDKiA ma

Przegląd informacji ze spółek

; Grupa Erbud ocenia, że dzięki spodziewanym kontraktom ze środków unijnych w tym roku branża budowlana już nie będzie odczuwać "głodu kontraktowego", co może wpłynąć również pozytywnie na marże, poinformował agencję ISBnews prezes grupy Dariusz Grzeszczak. Erbud ma być również beneficjentem

Śląskie. Obchody 115-lecia elektrycznej komunikacji tramwajowej

fala" dla tramwajów - w aglomeracji katowickiej, mimo różnych zapowiedzi nie działa - znacznie poprawiłoby konkurencyjność tego środka transportu. Piątkowa część konferencji poświęcona była m.in. wykorzystaniu nowych środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Natomiast w

Dofinansowanie terminalu LNG w Świnoujściu z POIiŚ wzrosło do 602 mln zł

było możliwe z uwagi na decyzję Komisji Europejskiej z 2011 roku, zwiększającej maksymalną kwotę pomocy publicznej dla terminalu LNG w Świnoujściu do 925 mln zł. W chwili obecnej, po ostatniej decyzji, z tej puli przyznano nam już 601,8 mln. Spółka zamierza jednak aktywnie zabiegać o kolejne środki z

Przegląd informacji ze spółek

wyznaczył poniedziałek, 12 sierpnia, na pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 131.750 obligacji na okaziciela serii D spółki Rank Progress, podano w komunikacie. Na skutek braku implementacji dyrektywy Unijnej dotyczącej odnawialnych źródłach energii (OZE), tj

Zabójczo długie czekanie na sąd

Mimo że od początku sporu mija właśnie dziesięć miesięcy, a spółka jest na skraju bankructwa.Spór między spółką a Agencją dotyczy rozliczenia unijnych dotacji na inwestycje. Spółka w ostatnich latach zrealizowała ogromny program inwestycyjny, budowała hale do przerobu warzyw, zainwestowała w sprzęt

BGK podpisze umowy inwestycyjne wartość 2,28 mld zł do końca przyszłego tygodnia

wsparcia kapitałowego. "Chcemy razem z PIR-em, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a także przy wsparciu środków unijnych wspierać te spółki tak, aby inwestycje, których dokonują np. w oczyszczalnie ścieków, czy systemy przeciwburzowe nie przekładały się na wzrost stawek dla odbiorców tych

Podlaskie. Za rok może ruszyć budowa lotniska w Suwałkach

samodzielnie" - powiedział wówczas Renkiewicz. To ważna inwestycja dla tej części Polski, która nie ma w ogóle lotniska. W najbliższych latach, a niewykluczone, że wcale, nie powstanie w Podlaskiem lotnisko regionalne. Samorząd województwa podjął w styczniu decyzję o rezygnacji z unijnego dofinansowania

Grupa PKP nie planuje kolejnych emisji obligacji

Warszawa, 31.10.2013 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe (PKP) nie planują kolejnych emisji obligacji dla żadnej ze spółek Grupy, poinformował agencję ISBnews prezes Jakub Karnowski. W jego ocenie, podpisana dziś umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK

ZM Ropczyce planują przeznaczyć na inwestycje w 2014 r. 15 mln zł

na inwestycje prawie 15,0 mln zł. Nakłady te będą dotyczyć m.in. realizacji inwestycji w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz krajowych uzyskanych jako środki pomocowe w ramach funduszy strukturalnych. Łączna wartość projektów realizowanych obecnie przez spółkę w ramach unijnego

W 2015 r. nowe składy piętrowych pociągów dla Kolei Mazowieckich

tłoku w regionalnych pociągach. Czesław Sulima, także reprezentujący przewoźnika dodał, że komfort jazdy poprawi się szczególnie dla podróżujących z Płocka, Działdowa, Dęblina, Radomia czy Skierniewic. Dzięki kontraktowi ma się także zwiększyć zatrudnienie w spółce. Pierwszy z wagonów wyprodukowanych

MSP: Postępowanie KE w sprawie pomocy dla PLL LOT to 'standardowa ścieżka'

Warszawa, 06.11.2013 (ISBnews) - Postępowanie Komisji Europejskiej (KE) w sprawie oceny zgodności 804 mln zł pomocy restrukturyzacyjnej dla Polskich Linii Lotniczych LOT z unijnymi zasadami jest "standardową ścieżką", poinformował wiceminister skarbu Rafał Baniak. "Procedura

Polskie Inwestycje Rozwojowe wspomagają elektrociepłownię w Olsztynie

prywatny obejmie udziały w spółce w zamian za środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. Pozostałe środki zapewni wkład PIR oraz kredyty bankowe lub inne instrumenty finansowe. Obecnie 60 proc. energii cieplnej dla mieszkańców Olsztyna dostarcza ciepłownia MPEC w Kortowie, a 40 proc

Skuszeni unijnym darmowym internetem z NetMaksu dali się złapać w sieć

Wojciech Krogulec. - Jeśli chodzi o darmowy internet unijny, to mam kilka spraw. Wszystkie dotyczą pożyczki na kaucję. Wystąpiłem już z interwencją do spółki Milmex. Skontaktowałem się również z Bankiem Pocztowym i Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Sprawa jest szeroka, dotyczy wielu abonentów w całej

MIR: połączenie z lotniskiem Katowice z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych

Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, od 2009 r. prowadził wart 52 mln zł unijny projekt obejmujący prace przedprojektowe dla kolei z Katowic do Pyrzowic, w pobliżu których mieści się lotnisko. Wstępnie wybrany wariant trasy - z budową nowego odcinka torów z Bytomia przez Piekary

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

branży paliwowej i gazowej, objął w 2009 r. Uczestniczył m.in. w pracach nad ustawą, dotyczącą terminalu LNG w Świnoujściu, a także w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie dofinansowania ze środków unijnych tej inwestycji. Według statutu PKN Orlen rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 osób

Świętokrzyskie. Staropolski Fundusz Kapitałowy wesprze innowacyjne firmy

. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zasili kapitałowo przedsiębiorstwa, nie przekraczając 49 proc. udziałów w spółkach. Zaangażowanie kapitałowe instytucji w firmach będzie trwało od półtora roku do pięciu lat. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach, będą przeznaczone na

Łódź ma wizję: pompowany dworzec za 1,8 mld zł

. węzła multimodalnego, umożliwiającego przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami lokomocji). Pierwsza kosztować ma prawie 1,3 mld zł, druga - 460 mln zł. Od początku władze spółek kolejowych i miasta zakładały, że znaczna część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych. - Umowę na

Białystok. Prezydent za spółką z marszałkiem ws. budowy pasa startowego

22.01. Białystok (PAP) - Władze Białegostoku chcą powołania, wspólnie z samorządem województwa, spółki celowej, która wybudowałaby pas startowy na białostockim lotnisku Krywlany. W ostatnich tygodniach władze regionu zrezygnowały z unijnego dofinansowania budowy lotniska regionalnego. Prezydent

MFO chce wejść na warszawską giełdę na przełomie roku

spółka chce pozyskać z oferty publicznej, ale łącznie inwestycja w zakład szacowana jest na kilkadziesiąt milionów złotych. Oprócz środków z IPO spółka korzysta ze znaczących dofinansowań unijnych (uzyskała ponad 7,2 mln zł z tego tytułu w 2013 r.). Oferującym akcje MFO będzie Millennium DM

Unia i MFW mogą wesprzeć Ukrainę, giełda ostro w górę

krajów unijnych, aby pomóc Ukrainie, ale najpierw muszą być m.in. oszacowane jej rzeczywiste potrzeby. Zweryfikowana zostanie kwota 35 mld dol. pomocy makrofinansowej na lata 2014-15 podawana przez ukraińskie ministerstwo finansów i bank centralny. Ukraina potrzebuje środków na obsługę zadłużenia (m.in

Firma kontra urząd. Agro North w sądzie przeciwko ARIMR

Spór między spółką a Agencja dotyczy rozliczenia unijnych dotacji na inwestycje. Spółka w ostatnich latach zrealizowała ogromny program inwestycyjny, budowała hale do przerobu warzyw, zainwestowała w sprzęt transportowy.W sumie w sezonie 2012 r. przez hale w Choczewie przeszło ok. 40 tys. ton

Komisja Europejska bada finanse Realu i Barcelony: nielegalna pomoc rządu

podatkowa, którą cieszyły się cztery kluby zwolnione z obowiązku przekształcenia się w spółki, może oznaczać dla nich korzyści liczone w miliardach euro.Hiszpański rząd zareagował ostro. - Będziemy bronić do końca hiszpańskich klubów, które są częścią kształtowania naszej marki - powiedział Jose Manuel

Tarnów. Koło dworca PKP powstanie węzeł przesiadkowy Park&Ride

pierwszy, ważny odcinek w tym systemie" - zaznaczył Ciepiela. Przypomniał, że do obsługi SKA województwo zamówiło 16 elektrycznych pociągów, a kolejnych 20 zamierza kupić ze środków nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powołano też specjalną spółkę Koleje Małopolskie, która zajmie się realizacją

800 mln zł kredytu od EBI dla PKP Intercity na modernizację taboru

proces finansowania inwestycji realizowanych w unijnej perspektywie 2007-2013. "Cieszy nas, że dla europejskich instytucji jesteśmy wiarygodnym i pewnym partnerem" - podkreślił cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych Paweł Hordyński. "Dzięki tej inwestycji

Przegląd informacji ze spółek

łącznie ponad 6 milionów egzemplarzy gier z serii "Wiedźmin". Pierwsza część trafiła do graczy 26 października 2007 roku, podała spółka w komunikacie. PCC Intermodal podpisało umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie ze środków

Śląskie.2,5 mln zł na dokumentację rewitalizacji terenu dawnej kopalni

środki unijne w ramach programów miejskich i rewitalizacyjnych na lata 2014-2020. To szansa dla naszego miasta" - ocenił prezydent Mysłowic Edward Lasok. Projekt, który uzyskał unijne dofinansowanie, obejmuje m.in. ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów poprzemysłowych, ekspertyzę stanu technicznego

Akcje spółki Seka wzrosły o 7,14% do 7,50 zł w debiucie na NewConnect

przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pozyskiwania środków unijnych oraz obsługi prawnej w zakresie prawa pracy.  (ISB) maza/mtd

W 2013 r. rurociągiem BTC przetransportowano 29,7 mln ton ropy

realizację, w tym poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, uproszczenie procedur uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz zaangażowanie unijnych mechanizmów wsparcia. W sierpniu 2013 r. źródła zbliżone do resortu gospodarki informowały PAP, że środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Łódzkie. Nowe przystanki na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

mogły służyć różnym przewoźnikom, ale przygotowywane są przede wszystkim na potrzeby ŁKA. Podczas konferencji zwrócono uwagę, że nowe i zmodernizowane przystanki będą "intermodalne" - pasażerowie mają mieć możliwość przesiadki na inny środek transportu, powstały przy nich parkingi dla

Hawe liczy na współpracę z PIR i OFE przy projektach światłowodowych

Hawe przez swoją spółkę ORSS realizuje już wielkie projekty publiczne związane z budową infrastruktury światłowodowej w województwach podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim realizowane za środki unijne. W czerwcu Hawe przedstawiło strategię, która zakłada m.in. przekształcenie spółki z operatora

Podkarpackie. Utrudnienia dla kierowców w okolicach Leżajska

część drogi krajowej nr 77 Lipnik (Świętokrzyskie) - Przemyśl. Przebiegać ma po stronie zachodniej Leżajska. Budowa obwodnicy jest dofinansowana ze środków unijnych z programu Infrastruktura i Środowisko.

Konsorcjum Budimeksu ma najtańszą ofertę na Bydgoszcz Gł., wartą 164 mln zł

centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy wpłynęły oferty od wyżej wymienionych podmiotów i rozpoczęły się prace komisji przetargowej, która zdecyduje o wyborze wykonawcy. W Bydgoszczy ma powstać dostosowany do najwyższych standardów dworzec kolejowy. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

podmioty z innych branż, celem stworzenia grupy przemysłowej" - napisano w komunikacie. "Po dołączeniu wyżej wymienionych podmiotów grupa kapitałowa planuje skupić się na skutecznym pozyskaniu dotacji unijnych w celu rozbudowy i unowocześnienia parku maszynowego spółek wchodzących w skład grupy

Podlaskie.Sejmik za współpracą z prezydentem Białegostoku ws. lotniska

stanowisko w tej sprawie. Lotnisko w Topolanach miało powstać dzięki dotacji z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd województwa wycofał je z listy projektów, dostosowując się do wytycznych Komisji Europejskiej o tym, że unijne środki na nowe

Fitch potwierdził ratingi Bydgoszczy; perspektywa stabilna

wynosił średnio 50%. Polityka miasta zakłada finansowanie inwestycji głównie ze środków unijnych otrzymanych w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Fitch prognozuje, że w latach 2014-2016 udział długu w finansowaniu inwestycji będzie wynosił około 30%. W latach 2014-2016 zadłużenie

Steinhoff: polskie górnictwo potrzebuje nowych regulacji prawnych

górnictwo działa na otwartym rynku unijnym i musi być konkurencyjne. Dyrektor firmy Roland Berger Polska Przemysław Vonau przekonywał, że polski potencjał kopalń musi być dostosowany do potrzeb rynku. Również on zwrócił uwagę na to, że zarządy spółek potrzebują zdecydowanie wyraźnego sygnału ze strony

PKP PLK wyemitują obligacje do kwoty 1,5 mld zł dzięki umowie z BGK

, prędkości oraz bezpieczeństwa podróży. Wartość inwestycji PLK w 2013 r. może przekroczyć 5 mld zł. Oprócz środków własnych spółka angażuje także kredyty pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy środki z budżetu państwa, np. Funduszu Kolejowego. "PLK to coraz bardziej nowoczesna spółka

Ekspert: "Nieszczęsne lotnisko w Lublinie"

Port Lotniczy Lublin działa od grudnia ubiegłego roku. Początkowo władze lotniskowej spółki szacowały, że w pierwszym roku działalności obsłużą nawet 350 tysięcy osób, chociaż eksperci unijni prognozowali inny, dużo niższy wynik. Teraz plany lotniska się zmieniły i w ciągu roku ma to być 200

Przegląd informacji ze spółek

DGA oraz spółek zależnych wyniesie ok. 5,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez LPP w październiku wyniosły około 385 mln zł i były wyższe o ok. 27% w skali roku, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała z Centrum Unijnych Projektów

IQ Partners szuka spółek z patentami, jak i dróg wyjścia z dojrzałych projektów

kwartale dokonano za pośrednictwem InQbe Sp. z o.o. Zainwestowane w nowe projekty środki pochodzą z Unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.1. Do tej pory fundusz zainwestował w ponad 100 projektów, przeznaczając na to kwotę ponad 50 mln. zł. (ISBnews)  

PKP PLK zainwestują ponad 7 mld zł w modernizacje linii w 2014 r.

również, że nowa perspektywa unijna to 10,5 mld euro, czyli niemal 44 mld zł dla transportu kolejowego. Dlatego spółka opracowała Krajowy Program Kolejowy (dokument programowy dla perspektywy finansowej 2014 – 2020), w którym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,6 mld zł

Pesa przedstawiła najkorzystniejszą wartą, 1,3 mld zł ofertę na tabor dla PKP IC

Warszawa, 20.02,2014 (ISBnews) - Oferta Pesy Bydgoszcz, warta 1,3 mld  zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dla PKP Intercity, podała spółka. Część środków potrzebnych na realizację kontraktu PKP Intercity chce

MIR: połączenie z lotniskiem Katowice z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych

kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, od 2009 r. prowadził wart 52 mln zł unijny projekt obejmujący prace przedprojektowe dla kolei z Katowic do Pyrzowic, w pobliżu których mieści się lotnisko. Wstępnie wybrany wariant trasy - z budową nowego odcinka torów z Bytomia przez Piekary Śląskie do Pyrzowic

Przegląd informacji ze spółek

na modernizację linii tramwajowych w Oslo, warte łącznie ok. 17,5 mln zł, podała spółka. Prezes Torpolu Tomasz Sweklej podkreślił, że norweski rynek inwestycji infrastrukturalnych, który w latach 2014-2023 będzie wart ponad 8 mld zł rocznie jest bardzo atrakcyjny dla spółki. W związku z tym Torpol

Newag ma umowę na modernizację lokomotyw PKP IC za ponad 76 mln zł

na sfinansowanie tego zamówienia 76 mln zł brutto. Część środków potrzebnych na realizację inwestycji przewoźnik pozyska z funduszy unijnych – w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. (ISBnews)

PIR: nowe projekty ciepłownicze w Olsztynie za 600 mln zł

projekt będzie finansowany ze środków unijnych. Kluczowe znaczenie w realizacji inwestycji ma mieć partner prywatny. Zostanie on wyłoniony w trzecim kwartale tego roku w przetargu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Olsztynie. Obecnie trwa dialog konkurencyjny z

PE za walką ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy

;Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków. Ukrycie środków pochodzących z nielegalnych źródeł będzie zdecydowanie trudniejsze. Dostęp online do takich rejestrów poza instytucjami publicznymi będą mieli

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

Construction Polska ocenia, że pierwszy kwartał tego roku będzie jeszcze dla firmy trudny, kolejne miesiące powinny jednak przynieść poprawę. Spółka spodziewa się powolnego wzrostu cen na krajowym rynku budowlanym. Istotna część eksportu firmy generowana jest na Ukrainie. Na razie sytuacja polityczna w tym

KE potwierdziła 925,6 mln zł dofinansowania budowy terminalu LNG w Świnouściu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ok. 925,59 mln zł. "To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Terminal pozwoli na zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. W sumie wydano już dziesięć decyzji potwierdzających unijne dofinansowanie

Co z remontem peronów SKM w Gdyni? Na początek Cisowa

kilkanaście milionów złotych, dlatego musimy czekać na środki z kolejnej perspektywy unijnej - przyznaje szef SKM. W najbliższym czasie spółka zamierza przygotowywać rocznie po dwa projekty, żeby, jak tylko pojawi się dofinansowanie, móc jak najszybciej rozpocząć realizację. Następny w kolejce po Orłowie ma

Budimex liczy na poprawę przychodów dopiero w 2015 r., celem 6 mld zł za 4 lata

. wobec 6.077,66 mln zł rok wcześniej. Blocher liczy, że przez ten okres nastąpi wyraźne przyspieszenie w gospodarce, co w powiązaniu z inwestycjami związanymi ze środkami unijnymi pozwoli spółce systematycznie poprawiać swoją pozycję oraz rentowność. "Nie planujemy natomiast spektakularnych

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

-gwarancyjnego z udziałem środków krajowych i unijnych" - napisano w strategii.( BNP PARIBAS POLSKA BNP Paribas Polska przewiduje, że oferta do 5 mln akcji zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2014 roku - poinformował bank w komunikacie. "Przewiduje się, że oferta zostanie przeprowadzona w

PKP Intercity ogłosiło przetarg na 10 piętrowych EZT na relację Warszawa-Łódź

sfinansowanie projektu ze środków własnych oraz ze środków unijnych pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (ISBnews)

Lotnisko w Suwałkach: za rok może ruszyć budowa. Samorząd da 13 mln

unijnego dofinansowania tej inwestycji, która miała być zlokalizowana w Topolanach (gmina Michałowo), 30-40 km od Białegostoku. Samorząd wziął pod uwagę m.in. wytyczne Komisji Europejskiej o tym, że unijne środki na nowe lotniska nie będą przeznaczane. Samorząd powołał się też na wyniki konsultacji

Wielka władza Bieńkowskiej - komentarze [ZMIANY W RZĄDZIE]

koordynował. Ktoś, kto nie będzie partnerem dla innych ministrów, ale będzie odpowiadał za te inwestycjePo drugie, MRR powoli wychodzi poza pieniądze europejskie. Niedawno przejął politykę miejską. Teraz doszedł transport. To już nie jest ministerstwo od wydawania środków unijnych, ale od koordynacji całego

Małopolska dobrze potraktowana podczas rozdziału dotacji

nasze województwo za sprawne zarządzanie unijnym wsparciem. Pieniądze dostępne najwcześniej w końcu 2014 r.MRR, by uciszyć protesty, zdecydował jednak, że pozostawi ok. 1,5 mld euro rezerwy w swojej gestii - pieniądze te będą rozdzielone między najlepiej przygotowane projekty lub szczególnie istotne dla

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

jest poziom 760 tys. ton, czyli tyle ile w 2013 r." - powiedział Lbbert na konferencji. Przedstawiciele spółki poinformowali, że według prognoz niezależnych instytucji ceny celulozy NBSK w 2014 r. będą dalej rosły, co jest korzystną informacją dla Rottneros, który jest jej producentem. "

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Fundusze unijne

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Obecnie

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

sposoby: Podwyższenie ze środków własnych spółki – uchwałę w tej sprawie podejmuje walne zgromadzenie, przeznaczając na ten cel wolne środki zgromadzone na funduszach zapasowym i rezerwowych spółki. Nowe akcje przysługują akcjonariuszom wyłącznie proporcjonalnie do ich dotychczasowej partycypacji

Środki masowego przekazu w Rosji

, ogólnokrajowych kanałów telewizyjnych (TNT i NTV) należą do Gazpromu, spółki akcyjnej, w której największy udział posiada państwo (38,3%)[[BBC News] Country profile: Russia].. Największymi rosyjskimi agencjami prasowymi są państwowe Itar-TASS (założona w 1904 r.) oraz RIA Nowosti (z 1941 r.). Do znaczących

Cefarm Szczecin

homeopatyczne, parafarmaceutyki, zioła i preparaty ziołowe, materiały higieniczne i opatrunkowe, kosmetyki, substancje i materiały recepturowe, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny, artykuły pomocnicze - komputerowe oraz leki nie zarejestrowane w Polsce, realizowane w trybie importu docelowego.PZF Cefarm

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Zespół naukowy PAKS-u jest częścią konsorcjów badawczych aplikujących o środki finansowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych"Ludzie od Serca" - bezpłatny dodatek Dziennika Zachodniego z dnia 4.09.2010, str. 3

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.